Vælg din erfaring: ×

PAYSAFE Fortrolighedspolitik

Omfattende erklæring vedr. private oplysninger

INTRODUKTION

Denne erklæring er gældende for Paysafe Group Limited og dens koncernselskaber, der sommetider benytter handelsnavne som Paysafe, paysafecard, Payolution, Skrill og Neteller. Listen over Paysafe-selskaber, der indsamler personlige oplysninger iht. denne erklæring, fremgår nedenfor. Referencen til Paysafe (herunder "vi", "os" eller "vores") omfatter ovennævnte selskaber og alle relevante tilknyttede koncernselskaber. Paysafe er forpligtet til at beskytte dine private oplysninger og tager alle passende tiltag til at sikre, at dine personlige oplysninger behandles sikkert samt indsamles, anvendes, opbevares og afsløres i overensstemmelse med denne erklæring.

Referencer til "dig" i denne erklæring vedrører det individ, som åbner og ansøger om at benytte Paysafes tjenesteydelser (som defineret nedenfor), enten på din egen konto eller på vegne af en virksomhed.  I forhold til en kundes eller et kundeemnes relation til Paysafe omfatter dette alle enkeltforhandlere og alle fuldmagtsgivere, herunder administrerede direktører og økonomidirektører, øvrige direktører og funktionærer, aktionærer, partnere og retmæssige kundeejere såvel som alle personalemedlemmer eller brug af Paysafes tjenesteydelser på vegne af en kunde. 

Denne erklæring (sammen med vores anvendelsesvilkår, der er gældende for evt. specifikke tjenesteydelser, du måtte købe eller benytte) er gældende:

 • Til webstedets funktioner og tjenesteydelser tilvejebragt af dig, når du besøger vores websteder, portaler eller vores betalingspaneler, som vores kunder muligvis bruger på deres websteder. 
 • Når du ansøger om at bruge og/eller bruger Paysafes produkter og tjenesteydelser (herunder loyalitetsprogrammer, uanset om disse er pointbaserede eller ej ("loyalitet" eller "kampagne")).  
 • Til din brug af software, herunder terminaler, mobile og stationære programmer tilvejebragt af Paysafe. 
 • Til e-mail, øvrige elektroniske meddelelser, herunder SMS, telefon, webchat, websteder/portaler og øvrig kommunikation imellem dig og Paysafe.

Samlet refereres der i erklæringen til disse som "Paysafes tjenesteydelser".

Læs omhyggeligt denne erklæring med henblik på at forstå vores politikker og praksisser vedr. dine personlige oplysninger, og hvordan vi behandler dem. Paysafe antager en "lagdelt tilgang" med henblik på at forklare dets praksisser som anbefalet af lovgivere. Det betyder, at vi bestræber os på indledningsvis at tilvejebringe vigtige oplysninger vedr. private for dig i form af en erklæring vedr. private oplysninger i "kort format". Det er dog vores omfattende erklæring vedr. private oplysninger, der forklarer vores praksisser vedr. private oplysninger fuldt ud, og som den korte version af erklæringen indeholder et link til. Du finder information om, hvordan du kontakter os i slutningen af erklæringen, hvis du har feedback eller forespørgsler vedr. private oplysninger.

OPLYSNINGER, VI INDHENTER FRA DIG

Personlige og ikke-personlige oplysninger

Vi indsamler og behandler personlige og ikke-personlige oplysninger relateret til dig.

Personlige oplysninger er information, der kan bruges til unikt at identificere et enkeltindivid enten direkte eller indirekte.

Paysafe indsamler også ikke-personlige oplysninger eller kan anonymisere personlige oplysninger med henblik på at gøre dem ikke-personlige. Ikke-personlige oplysninger er information, der ikke medfører, at et enkeltindivid kan identificeres, enten direkte eller indirekte. Paysafe indsamler, opretter, lagrer, bruger og afslører muligvis sådanne ikke-personlige oplysninger af hensyn til rimelige forretningsformål. F.eks. bruger Paysafe muligvis aggregerede transaktionsoplysninger til erhvervsformål såsom tendensanalyse og brug af dataanalyse til at opnå viden og indsigt omkring mønstre og brug af betalingstransaktioner.  

I det omfang, It-adresser (internetprotokol) (eller lignende identifikatorer) klart kan defineres som personlige oplysninger iht. lokal lovgivning, og hvis sådan lokal lovgivning er gældende for Paysafes tjenesteydelser, fortolker vi sådanne identifikatorer som personlige oplysninger.   

Bemærk, at Paysafe leverer tjenesteydelser til både individuelle forbrugere og virksomheder, og at denne erklæring vedr. private oplysninger er gældende for begge og skal læses og fortolkes respektivt. 

Indhentning af oplysninger

Vi indsamler oplysninger igennem følgende metoder:

Oplysninger, du afgiver til os: Vi modtager og opbevarer evt. personlige oplysninger (herunder økonomiske oplysninger), du tilvejebringer for os, herunder når du (eller din virksomhed) forespørger eller indgiver en ansøgning vedr. Paysafes tjenesteydelser, tilmelder dig brug og/eller bruger evt. tjenesteydelser fra Paysafe, og når du kommunikerer med os igennem e-mail, sms, et websted eller en portal, telefonisk eller på anden vis. Sådanne oplysninger kan referere eller være relateret til dig eller dine kunder og omfatter:

 • Navn, herunder fornavn og efternavn, fødselsdato, e-mail-adresse, faktureringsadresse, brugernavn, adgangskode og/eller foto, adresse, nationalitet og bopælsland. 
 • Kortets primære kontonummer, udløbsdato, CVC-oplysninger (kortets sikkerhedskode), bank- og/eller udstederoplysninger. 
 • Information vedr. enhver købt vare, herunder købssted, værdi, tidspunktog enhver feedback, der afgives i relation til købet, inkl. rejserelateret personlige oplysninger, hvor du eller din kunde bestiller flybilletter eller andre rejserelaterede ydelser. 
 • Tildelte eller indløste point i et evt. loyalitetsprogram.
 • Fotos eller videoer, der optages i forbindelse med Paysafes events, som du har tilmeldt dig, af hensyn til distribution til eventdeltagere og vores kampagnematerialer til fremtidige events.
 • Evt. øvrige oplysninger, som du eller din kunde tilvejebringer.

Oplysninger, vi automatisk indsamler om dig: Paysafe modtager og lagrer automatisk bestemte oplysninger, når du interagerer med Paysafe. Det kan f.eks. være i form af "cookies" eller lignende teknologi. Vi indhenter også bestemte oplysninger, når din webbrowser åbner Paysafes tjenesteydelser eller reklamer og øvrigt indhold tilvejebragt af eller på vegne af Paysafe på øvrige websteder, eller når der klikkes på e-mail. Indsamling af disse oplysninger gør det muligt for os bedre at forstå de besøgende og kunder, som benytter og interagerer med Paysafe, hvor de kommer fra, og hvordan de benytter vores tjenesteydelser.  Vi benytter disse oplysninger til vores analyseformål samt for at forbedre kvaliteten og relevansen af vores tjenesteydelser for vores besøgende og kunder. Disse oplysninger omfatter:

 • Tekniske oplysninger, herunder internetprotokoladresse (IP), der anvendes til forbindelse af din computer eller enhed til internettet, dine login-oplysninger, browsertype og version, tidszoneindstilling, browserplugintyper og -versioner, operativsystem. 
 • Information om dit besøg, eller om du har åbnet en e-mail, inkl. fuld URL-klikstrøm til, igennem eller fra vores websted (herunder dato og klokkeslæt), produkter eller tjenesteydelser, du har fået vist eller søgt efter, svartider for sider, downloadfejl, besøgets længde på bestemte sider, sideinteraktionsdata (som scrolling, klik og mouseover) og metoder til bevægelse væk fra siden samt ethvert telefonnummer, der er anvendt til opkald til vores kundeservice.

Se også vores Politik vedr. cookies for at få yderligere oplysninger. I modsat fald bedes du benytte linket Kontakt os.

Oplysninger, der indsamles igennem vores programmer: Hvis du downloader eller gør brug af vores mobile eller stationære programmer som leveret af Paysafe, modtager vi muligvis oplysninger om din placering og din enhed eller den tjenesteydelse, du benytter (herunder når en betalingstransaktion finder sted). Visse enheder tillader programmer at opnå adgang til positionsbaserede oplysninger i realtid (f.eks. GPS). Vores mobile og stationære programmer indsamler muligvis sådanne oplysninger fra din mobile enhed eller din computer i realtid, når du downloader eller bruger vores apps, hvis din enhed har adgang til realtidsbaserede positionsdata aktiveret. Når det er påkrævet, søger vi altid at underrette dig, hvis vi har til hensigt at indsamle realtidsbaserede positionsoplysninger samt indhente dit samtykke, når det kræves af lovgivningen. Vi kan bruge sådanne oplysninger til bestemmelsesmæssige formål og vores egne kontroller af rettidig omhu med henblik på at opnå bedre forståelse for vores transaktionsmønstre og for at optimere din oplevelse.

E-mail og øvrig kommunikation: Vi modtager muligvis oplysninger om dig og din brug af Paysafes tjenesteydelser, når vi kommunikerer med hinanden, herunder når du åbner meddelelser fra os igennem brug af elektroniske identifikatorer (der sommetider kaldes "enhedsfingeraftryk"), f.eks. i form af IP-adresser eller telefonnumre.

Oplysninger fra andre kilder: Vi modtager muligvis oplysninger om dig fra andre kilder og føjer dem til vores kontooplysninger. F.eks. samarbejder vi tæt med og modtager oplysninger fra tredjeparter såsom forretningspartnere, finansielle institutioner, sælgere, underleverandører fra tekniske, betalingsmæssige og leveringsmæssige tjenesteydelser, reklamenetværk, analyseudbydere, leverandører af søgeoplysninger samt agenturer for kreditvurdering og svindelforebyggelse. Brug af agenturer for kreditvurdering og svindelforebyggelse forklares nærmere nedenfor. Vi gennemgår muligvis også offentligt opslåede kommentarer og holdninger fremsat på websteder tilhørende sociale netværk (f.eks. facebook og Twitter) med henblik på at opnå bedre forståelse for vores kunder samt tilvejebringelse og udvikling af Paysafes tjenesteydelser.

Oplysninger om andre personer: Hvis du tilvejebringer oplysninger om andre personer for os, skal du informere dem på forhånd (f.eks. ved at overdrage denne erklæring vedr. private oplysninger til dem), ligesom du skal sikre, at du har ret hertil

HVAD VI BRUGER DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER TIL    

Vi bruger og deler muligvis de personlige oplysninger, vi indsamler, til følgende formål:

 • Med henblik på at tilvejebringe Paysafes tjenesteydelser for dig og din virksomhed, herunder honorering af Paysafes forpligtelser over for dig eller finansielle eller øvrige institutioner i forbindelse med de af Paysafes tjenesteydelser, vi tilvejebringer for dog (og/eller din virksomhed)). I den forbindelse registrerer og sporer vi detaljer omkring transaktioner, som du (og/eller dine kunder) gennemfører i forhold til Paysafes tjenesteydelser, analyse og rapportere omkring din (og/eller dine kunders) brug af evt. loyalitetsprogrammer, muliggøre indsamling eller indløsning af evt. point eller øvrige belønningsvaluta tilhørende noget loyalitetsprogram, underrette dig om vigtige ændringer eller udviklinger af vores websted eller vores varer og tjenesteydelser.
 • Med henblik på at forbedre og udvide vores forretning, herunder og uden begrænsning til optimering af vores websteder/portaler, produkter og tjenesteydelser. Dette kan omfatte brug af oplysninger, du udfylder i formularer uden at indsende dem til os, f.eks. ved brug af de pågældende oplysninger til optimering af vores websted(er). Vi kan også bruge dine personlige oplysninger til at udvikle og afprøve nye produkter og tjenesteydelser.
 • Med henblik på at administrere og håndhæve vores rettigheder, anvendelsesvilkår eller øvrige kontrakter med dig (og/eller din virksomhed), herunder med henblik på at tage hånd om evt. omstændigheder, hvor transaktioner, belønninger eller point betvivles, administrere, undersøge og løse klagesager eller inddrive gæld i relation til din evt. insolvens.
 • Med henblik på at administrere og afbøde vores kreditrisici. Hvis du ansøger om en af vores finansielle produkter, kreditvurderer vi dog (og/eller din virksomhed) i det omfang, det muliggøres af de gældende anvendelsesvilkår. Denne kreditvurdering påvirker også evt. tilknyttede parter såsom direktører, aktionærer og fuldmagtsgivere. Det kan vi gøre ved at modtage og dele oplysninger fra og med kreditbureauer og agenturer for svindelforebyggelse. Denne kreditvurdering påvirker også alle, som du har en fælleskonto eller lignende økonomisk relation til. Hvis dette er en fællesansøgning, og et sådant link ikke allerede eksisterer, oprettes der muligvis et. Disse link forbliver tilstedeværende, hvis du indgiver en "anmodning om adskillelse" hos bureauet for kreditvurdering. Til din information registrerer agenturer vores forespørgsler, hvilket kan ses af øvrige selskaber, der foretager deres egne kreditsøgninger. Der placeres muligvis også et "fodaftryk" på din kreditfil, uanset om du accepteres som vores kunde eller ej. Hvis du er direktør, søger vi bekræftelse fra kreditvurderingsbureauer, om hvorvidt den bopælsadresse, du oplyser, er den samme som den, de pågældende kreditvurderingsbureauer opbevarer (når det er relevant). Yderligere, og når du modtager tjenesteydelser fra os, overdrager vi oplysninger om, hvordan du administrerer dine konti til kreditvurderingsbureauerne. Hvis du ikke tilbagebetaler evt. beløb rettidigt og til fulde, registrerer kreditvurderingsbureauerne den udestående gæld og deler muligvis disse oplysninger med andre organisationer, som udfører lignende kontroller. Fortegnelserne opbevares af sådanne bureauer i seks år efter, de lukkes, uanset om de udestående beløb er blevet tilbagebetalt af dig eller ej. Hvis du gerne vil have flere oplysninger om vores brug af kreditvurderingsbureauer, bedes du kontakte os.
 • Med henblik på at forebygge, registrere og retsforfølge svindel eller kriminalitet. Paysafe deltager i antisvindelaktiviteter, der omfatter evaluering af dig (og/eller dine kunder), og overvåger dine transaktioner og/eller placeringer med henblik på at registrere mønstre, som kræver efterforskning, og profilerer og evaluerer ligeledes sandsynligheden for opståen af svindel. Det kan vi gøre ved at benytte produkter og tjenesteydelser fra tredjeparter. Hvis du afgiver falske eller unøjagtige oplysninger om dig selv til os, eller vi opdager eller får mistanke om svindel eller kriminalitet, sender vi desuden muligvis dine oplysninger til agenturer for svindelforebyggelse eller myndigheder, ligesom vi muligvis retsforfølger dig.
 • Med henblik på at forebygge eller afbøde sikkerhedsrisici for oplysninger.
 • Med henblik på at sende markedsføringsmeddelelser, at tilvejebringe oplysninger om produkter og tjenesteydelser, du har anmodet om, eller som vi mener, kan være af interesse for dig, at høre din mening om vores varer og tjenesteydelser og vores websteder, af hensyn til marketing, markedsundersøgelser og lignende aktiviteter benytter vi muligvis dine personlige oplysninger til sådanne formål, uanset om du har accepteret at modtage eller fortsætter med at modtage Paysafes tjenesteydelser. Hvis du ikke længere ønsker at modtage markedsførings- eller kampagneoplysninger fra Paysafe, kan du altid afmelde dem. Du finder yderligere oplysninger herom i afsnittet "Dine databeskyttelsesrettigheder".
 • Med henblik på at overholde lokal og national lovgivning.
 • Med henblik på at honorere anmodninger fra udøvende og lovgivende myndigheder vedr. offentlighedens interesser, oprette, udøve eller forsvare søgsmål eller beskytte dine øvrige personers vitale interesser, f.eks. for at hjælpe disse myndigheder i kampen mod kriminalitet og terrorisme.
 • Med henblik på at overholde regler for kortprogrammer.

Hvis du tilvejebringer oplysninger til publikation eller visning på offentlige områder tilhørende webstedet/portalen eller overførsel til andre brugere på webstedet/portalen eller tredjeparter, er du indforstået med, at sådanne oplysninger kan blive brugt af evt. tredjeparter, der får adgang til oplysninger af hensyn til et hvilket som helst formål.  Disse oplysninger sendes af dig på dit ansvar, og du skal overholde anvendelsesvilkårene for brug af et sådant websted.

AFSLØRING AF DINE OPLYSNINGER

Vi afslører ikke oplysninger, der kan identificere dig personligt, over for nogen, bortset fra som beskrevet i denne erklæring samt til de formål, som er beskrevet denne erklæring:

 • Inden for Paysafe Group med henblik på at hjælpe os med at tilvejebringe vores tjenesteydelser og til administration af vores egne kunderelationer, analyser og rapportering.
 • Kreditvurderingsbureauer (når det er tilladt iht. de vilkår og betingelser eller øvrige kontrakter) som beskrevet ovenfor. Hvis du gerne vil have flere oplysninger om, hvordan vi bruger kreditvurderingsbureauer, bedes du kontakte os.
 •  Agenturer for svindelforebyggelse som beskrevet ovenfor, herunder Action Fraud, Financial Fraud Action og Financial Fraud Bureau.
 • Tredjeparters kredit- og finansinstitutioner (når det er tilladt iht. evt. anvendelsesvilkår eller øvrig kontrakt), herunder kreditinstituttet, hvor du (eller din forretning) har bankkonto eller -konti, og de kortprogrammer, der dikterer udstedelsen og brugen af kredit-, debet- eller øvrige betalingskort, og som ikke arbejder under Paysafes kontrol, og hvis handlinger eller udeladelser Paysafe ikke har ansvar for.
 • Tredjepartsudbydere af tjenesteydelser, herunder leverandører, der hjælper os med tilvejebringelse af Payservices tjenesteydelser, herunder behandling af ordrer, honorering af ordrer, behandling af betalinger, administration af risici vedr. kredit, sikkerhed, sektorer eller svindel samt markedsføring, markedsundersøgelser og undersøgelsesaktiviteter udført på vegne af Paysafe.
 • Når lovgivningen kræver det, kan Paysafe være juridisk forpligtet til at videresende oplysninger om dig til lovgivende og håndhævende myndigheder i hele verden, eller hvis vi på anden måde skønner, at det er passende eller nødvendigt at gøre. Sådanne afsløringer kan også omfatte forespørgsler fra statens eller de offentlige myndigheder eller fra erhvervsorganisationer, som du evt. har forhandlet med, og som søger at afbøde svindelrisici, eller til formål vedr. litigation eller juridiske processer, national sikkerhed, eller hvis vi skønner, at det er i nationens eller offentlighedens interesse eller på anden måde lovligt at gøre.
 • Overførsler af forretninger: Paysafe køber eller muligvis forretningsenheder eller tilknyttede selskaber.  I disse tilfælde kan vi overdrage kundeoplysninger som et forretningsaktiv.  Uden begrænsning til det foregående, og hvis din virksomhed indgår et joint venture med eller sælges til en anden forretningsenhed, afsløres dine oplysninger muligvis for nye forretningspartnere eller virksomhedsejere.  I disse situationer informerer vi modtageren om, at dine oplysninger skal behandles i overensstemmelse med de standarder, der fremgår af denne erklæring.
 • Med din tilladelse kan dine oplysninger også bruges til andre formål, som du giver din specifikke tilladelse til.

Bortset fra, når det er nødvendigt af hensyn til præstation af dets tjenesteydelser og som beskrevet ovenfor, sælger, udlejer, deler eller afslører Paysafe ikke personlige oplysninger om dets tredjeparter til erhvervsmæssige formål.

OVERVÅGNING

Vi overvåger eller optager muligvis telefonopkald, e-mail, webchat eller øvrig kommunikation med dig af hensyn til formål vedr. bestemmelser, sikkerhed, kvalitetssikring og undervisning. Ved besøg på vores kontorer kan der være overvågnings-tv, systemer til adgangskontrol og/eller overvågningssystemer i drift af sikkerhedshensyn samt af hensyn til sundheds- og sikkerhedsadministration.

HVOR OPBEVARER VI DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER

Vi, vores tjenesteudbydere og øvrige parter, som vi muligvis deler dine personlige oplysninger med (som beskrevet ovenfor), behandler muligvis dine personlige oplysninger i områder, der ligger uden for det europæiske økonomiske område ("EEA") eller på anden måde uden for det område, hvor du bor i. De kan også blive behandlet af personale der er placeret uden for EØS eller det område, hvor de blev indhentet, og som arbejder for os eller en leverandør. Sådant personale kan bl.a. være engageret i honorering af ordrer, behandling af betalingsoplysninger og supporttjenester i forhold til tilvejebringelse af Paysafes tjenesteydelser.  Disse lande kan råde over databeskyttelsesstandarder, der afviger fra (og i visse tilfælde er mindre stringente end) de standarder, der er gældende i dit bopælsland.

I disse tilfælde tager vi passende tiltag til at beskytte dine personlige spørgsmål i overensstemmelse med denne erklæring vedr. private oplysninger og gældende lovgivning vedr. databeskyttelse, herunder igennem brug af evt. passende sikkerhedstiltag som påkrævet af lovgivningen med henblik på at sikre, at evt. internationale dataoverførsler er lovlige. Paysafe benytter generelt "modelparagraffer" som godkendt af Europa-Kommissionen, når vi indgår kontrakter med tredjepartsdatamodtagere uden for EEA, der modtager data inden fra EEA af hensyn til formål, som vedrører behandling af personlige data uden for EEA. Lejlighedsvist, og når modtageren befinder sig uden for USA, benytter vi muligvis Privacy Shield sammen med selskaber, der har sluttet sig til programmet.

SÅDAN SIKRER VI DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER

Vi har implementeret tiltag, der er udformet til at sikre dine personlige oplysninger imod hændeligt tab samt imod uautoriseret adgang, brug, ændring og afsløring.

Sikkerheden for dine oplysninger afhænger også af dig. Hvis vi har givet dig (eller du har valgt) et password eller en adgangskode til adgang til visse dele af vores websted/portal eller mobil-app eller tilsvarende, er du ansvarlig for at holde dette password og/eller denne adgangskode fortrolig. Du må ikke dele dit password og/eller din adgangskode med nogen. Du skal sikre dig, at der ikke finder uautoriseret brug af dit password og din adgangskode sted. Paysafe reagerer på instruktioner og oplysninger modtaget fra en hvilken som helst person, som indtaster dit bruger-id og din adgangskode, og du er indforstået med, at du er fuldt ud ansvarlig . Du skal øjeblikkeligt underrette Paysafe omkring evt. oplysninger, du har angivet, og som er blevet ændret. 

Overførsel af oplysninger via internettet er aldrig helt sikkert. Selvom vi gør vores bedste for at beskytte personlige oplysninger, kan vi ikke garantere sikkerheden for dine oplysninger, når de transmitteres til vores websted, medmindre du kommunikerer med os igennem en sikker kanal, som vi har tilvejebragt. Når vi har modtaget dine oplysninger, gør vi brug af stringente procedurer og sikkerhedsegenskaber med henblik på at forebygge uautoriseret adgang.

HVOR LÆNGE OPBEVARER VI DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER

De perioder, hvor vi opbevarer dine personlige oplysninger, bestemmes på baggrund af beskaffenheden og typen af information, Paysafes tjenesteydelse og det land, hvori de tilvejebringes, såvel som evt. gældende lokale love eller bestemmelser. Generelt slettes dine oplysninger, når der ikke længere er behov for dem. Alternativt kan vi anonymisere eller aggregere dem sammen med øvrige oplysninger for at gøre dem ikke-personlige.

Hvis du bruger Paysafes tjenesteydelser, opbevarer vi dine personlige oplysninger så længe, det er nødvendigt af hensyn til at levere dine foretrukne tjenesteydelser. De betyder generelt, at vi opbevarer dine personlige oplysninger så længe du er vores kunde og i en periode efterfølgende.

Når vores relation til dig ophører, har vi stadig brug for visse af dine personlige oplysninger i et tidsrum, der afhænger af juridiske og bestemmelsesmæssige krav i det land, hvor du befinder dig. F.eks. opbevarer vi dine oplysninger så længe, det er tilladt iht. lokal lovgivning, med henblik på at indlede en retssag (såkaldt "forældelsesfrist") eller så længe vi beordres til at gøre det ifølge en kendelse fra domstolene eller de udøvende eller lovgivende myndigheder.

Vi kan også fortsætte med at sende dig direkte markedsføring underlagt lokal lovgivning, og hvis du ikke har modsat dig sådan markedsføring.

DINE DATABESKYTTELSESRETTIGHEDER

Du kan have rettigheder, som du kan udøve i forhold til dine personlige oplysninger. Hvis du vil, kan du opnå adgang til, tilrette og opdatere dine personlige oplysninger. I visse tilfælde kan du også bede os om at slette dine personlige oplysninger, modsætte dig behandling af dem eller midlertidigt begrænse behandling, alt imens du udøver dine øvrige rettigheder. Yderligere kan du anmode os om at overføre visse af dine personlige oplysninger til en anden tjenesteudbyder (såkaldt dataportabilitet).

Når du giver os dit samtykke til at bruge dine personlige oplysninger, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage.  Tilbagetrækkelse af dit samtykke påvirker ikke lovmæssigheden i nogen proces, vi har gennemført før din tilbagetrækkelse, ligesom den heller ikke påvirker behandling af vores personlige oplysninger gennemført iht. retmæssige behandlingsårsager ud over samtykke. Du kan f.eks. stoppe evt. markedsføringskommunikation, vi sender til dig, ved at klikke på linket "afmeld" eller "frameld" i den kommunikation, du modtager, eller i overensstemmelse med de instruktioner, vi afgiver til enhver tid, selvom vi fortsætter med at sende dig drifts- eller tjenestemæssige meddelelser i forhold til Paysafes tjenesteydelser.

Du bedes dog bemærke, at ikke alle ovennævnte rettigheder nødvendigvis er gældende for dit vedkommende i det land, hvor du bruger Paysafes tjenesteydelser.  Der kan også være tilfælde, hvor disse rettigheder ikke kan udøves: F.eks. kan du ikke modsætte dig brug af vores oplysninger, når det kræves af lovgivningen eller til administration af en klage. Tilsvarende kan du ikke anmode os om at slette dine oplysninger, hvis du fortsat vil bruge Paysafes tjenesteydelser.

Du kan altid klage til en myndighed for databeskyttelse omkring indsamling og brug af dine personlige oplysninger.  Du kan få yderligere oplysninger ved at kontakte din lokale myndighed for databeskyttelse. Du kan ligeledes indlede et søgsmål med henblik på at kræve kompensation for skader eller udlæg forårsaget af vores manglende overholdelse af lovgivning vedr. databeskyttelse.

Hvis du vil vide mere om dine rettigheder, eller du ønsker at udøve dem, kan du kontakte os igennem de kontaktoplysninger, der fremgår af afsnittet Kontakt os.

AUTOMATISERET BESLUTNINGSTAGNING

I visse tilfælde kan vores brug af dine personlige oplysninger resultere i automatiserede beslutninger (herunder profilering), som juridisk påvirker dig eller på tilsvarende måde påvirker dig signifikant.  

Automatiseret beslutningstagning betyder, at en beslutning vedr. dig træffes automatisk på baggrund af en computerbeslutning (ved brug af softwarealgoritmer) uden menneskelig gennemgang.  F.eks. gør brug af automatiserede beslutninger i forhold til at gennemføre kreditvurderinger, når du ansøger om visse af Payservices tjenesteydelser, eller når vi gennemfører antisvindelkontrol, som forklaret i afsnittet "Hvad bruger vi dine personlige oplysninger til".  Vi har implementeret tiltag til at værne om individers rettigheder og interesser, hvis personlige oplysninger er underlagt automatiseret beslutningstagning. Hvis du benytter Paysafes tjenesteydelser i EU, træffer vi desuden en automatiseret beslutning omkring dig. Du har ret til at protestere over denne beslutning, udtrykke dine synspunkter og kræve menneskelig gennemgang af beslutningen.  Du kan udøve denne rettighed ved at kontakte os ved brug af kontaktoplysningerne nedenfor.

JURIDISK GRUNDLAG FOR BEHANDLING

Paysafe behandler kun dine personlige oplysninger, når vi har juridisk hjemmel hertil. Sådanne love er forskellige fra område til område, og du kan få yderligere oplysninger på forespørgsel. Overordnet behandler Paysafe enten oplysninger:

 • På baggrund af dit samtykke, f.eks. for at sende dig markedsføringsmeddelelser om produkter og tjenesteydelser i overensstemmelse med dine interesser og præferencer.
 • Når det er nødvendigt af hensyn til præstation eller indgåelse af en kontrakt med dig, f.eks. med henblik på at tilvejebringe de af Paysafes tjenesteydelser, som du har abonneret på.
 • Når Paysafe har en legitim interesse i at behandle data, og under forudsætning af at sådan behandling ikke tilsidesætter dine egne rettigheder og friheder i forhold til at modsætte dig sådan behandling, f.eks. for at holde dig informeret omkring din brug af tjenesteydelserne, forbedre og udvikle vores tjenesteydelser og håndhæve evt. krav.
 • Når Paysafe er juridisk forpligtet til at indsamle dine personlige oplysninger eller på anden måde har brug for dine personlige oplysninger til at beskytte vitale interesser tilhørende dig eller en tredjepart. Når det f.eks. er nødvendigt at overholde regler pålagt af lovgivende myndigheder.
 • Vi deler muligvis dine oplysninger undtagelsesvist dine oplysninger med en tredjepart, når det er nødvendigt, i offentlighedens interesse, f.eks. når myndighederne anmoder om information af hensyn til opklaring af en forbrydelse.

Hvis du har spørgsmål om eller har behov for yderligere oplysninger vedr. det juridiske grundlag, som vi indsamler og bruger dine personlige kontaktoplysninger på til nogen specifik behandlingsaktivitet, bedes du kontakte os ved brug af de kontaktoplysninger, der fremgår af afsnittet Kontakt os nedenfor.  

ÆNDRINGER I VORES ERKLÆRING VEDR. PRIVATE OPLYSNINGER

Vi ændrer muligvis vores erklæring vedr. private oplysninger fra tid til anden. Hvis vi foretager signifikante ændringer i den måde, vi behandler dine oplysninger på, underretter vi dig igennem en erklæring på dette websted/denne portal. Datoen for seneste opdatering af erklæring vedr. private oplysninger er vist nederst på siden. Du er ansvarlig for at sikre, at du løbende besøger vores websted/portal og denne erklæring vedr. private oplysninger for at kontrollere for evt. ændringer.  Hvis loven kræver, at vi skal udstede en udvidet erklæring om evt. ændringer i denne erklæring vedr. private oplysninger og/eller søger dit samtykke til ændringer i vores brug af dine personlige oplysninger, gør vi dog dette.

LINK TIL ØVRIGE TREDJEPARTERS WEBSTEDER

Vores websted kan fra tid til anden indeholde link til og fra websteder tilhørende vores partnernetværk, annoncører og partnere. Hvis du følger et sådant link, bedes du bemærke, at disse websites har deres egen politik vedr. personlige oplysninger og cookies, og at Paysafe ikke påtager sig noget ansvar for disse tredjeparters websteder.

GLOBAL ERKLÆRING

Denne erklæring er global i omfang men har ikke til formål at tilsidesætte nogen juridisk rettighed eller noget forbud i noget område, hvor sådanne rettigheder eksisterer. I disse tilfælde er rettigheder og forpligtelser i denne erklæring gældende og kun underlagt tilføjelser under gældende lovgivning med forrang. 

KONTAKT OS

Vi hører gerne fra dig, hvis du har kommentarer, forespørgsler og anmodninger vedr. vores brug af dine oplysninger. Hvis du ønsker at udøve nogen af dine rettigheder eller modtage yderligere oplysninger omkring Paysafe Groups relevante selskaber, som denne erklæring er gældende for, skal du skrive til adressen nedenfor og mærke konvolutten med FAO Privacy Department eller Contact us.

Paysafe Groups databeskyttelseschef er omtalt nedenfor og kan kontaktes via linket Kontakt os eller på adressen nedenfor:

Mr. Derek A. Wynne

Paysafe, Floor 27, 25 Canada Square, London, E17 4AU

Denne erklæring blev senest revideret den 24. maj 2018

 

Paysafe Group Limited og dets koncernselskaber

ØSTRIG

Payolution GmbH

Hovedkontor/Sitz der Gesellschaft: Am Euro Platz 2, A-1120 Wien
Virksomhedsregistreringsnr./Firmenbuch: FN 359641i
Registreringsdomstol/Registergericht: Handelsgericht Wien 

paysafecard.com Wertkarten GmbH

Hovedkontor/Sitz der Gesellschaft: Am Euro Platz 2, A-1120 Wien
Virksomhedsregistreringsnr./Firmenbuch: FN 194434h
Registreringsdomstol/Registergericht: Handelsgericht Wien

paysafecard.com Wertkarten Vertriebs GmbH

Hovedkontor/Sitz der Gesellschaft: Am Euro Platz 2, A-1120 Wien
Virksomhedsregistreringsnr./Firmenbuch: FN 200580x
Registreringsdomstol/Registergericht: Handelsgericht Wien

BULGARIEN

Paysafe Bulgaria EOOD

Registreret i Bulgarien med virksomhedsregistreringsnr. 175274614 med registreret hovedkontor på adressen 90 Tsarigradsko shose blvd, BG-1784 Sofia, Bulgaria.

CANADA

Paysafe Merchant Services Inc.

Registreret i Canada under virksomhedsregistreringsnr. 771857 – 4 med registreret hovedkontor på adressen 3500 de Maisonneuve Blvd. W., 2 Place Alexis-Nihon, Suite 700, Montreal, QC, H3Z 3C1, Canada.

NT Services Limited

Registreret i Alberta (Canada) under virksomhedsregistreringsnr. 2010819585 med registreret hovedkontor på adressen Crowsnest Pass – 12537-21 Avenue, Blairmore, AB, T0K 0E0, Canada.

Paysafe Technologies Inc.

Registreret i Canada under virksomhedsregistreringsnr. 771862 - 4 med registreret hovedkontor på adressen 3500 de Maisonneuve Blvd. W., 2 Place Alexis-Nihon, Suite 700, Montreal, QC, H3Z 3C1, Canada.

EcomAccess Inc.

Registreret i Canada under virksomhedsregistreringsnr. 987838-6 med registreret hovedkontor på adressen  3500 de Maisonneuve Blvd. W. 2 Place Alexis-Nihon, Suite 700, Montreal QC H3Z 3C1, Canada

TYSKLAND

Skrill Services GmbH

Bestyrelse/Geschäftsführung: Daniel Chazonoff, Elliott Wiseman
Hovedkontor/Sitz der Gesellschaft: Roßstraße 92, D-40476, Düsseldorf, Tyskland
Registreringsdomstol/Registergericht: AG Charlottenburg, HRB 145569 B

paysafecard.com Deutschland, en underafdeling tilhørende Prepaid Services Company Limited/Zweigniederlassung der Prepaid Services Company Limited

Adresse/Adresse: Roßstraße 92, D-40476 Düsseldorf, Germany
Virksomhedsregistreringsnr./Registernummer: HRB 68659 Amtsgericht Düsseldorf

ISLE OF MAN

Paysafe Group plc

Registreret i the Isle of Man with registered number 109535C med registreret hovedkontor på adressen 3rd Floor, Queen Victoria House, 41-43 Victoria Street, Douglas IM1 2LF.

Paysafe Merchant Services Limited

Registreret i the Isle of Man med virksomhedsregistreringsnr. 115193C med registreret hovedkontor på adressen 3rd Floor, Queen Victoria House, 41-43 Victoria Street, Douglas IM1 2LF. Licenseret af Financial Services Authority of the Isle of Man (Isle of Mans tilsynsmyndighed for finansielle tjenesteydelser) (ref. 1357) til at udføre pengeoverførselstjenester.

SCHWEIZ

paysafecard.com Schweiz GmbH

Registreret i Schweiz med virksomhedsregistreringsnr. CHE-113.779.646 og registreret hovedkontor på adressen Business Village Luzern, Platz 6, Root 4, CH-6039 Schweiz. Autoriseret af det schweiziske finanstilsyn som formidler af finansielle tjenesteydelser.

STORBRITANNIEN

Paysafe Processing Limited

Registreret i England og Wales med virksomhedsregistreringsnr. 3202516 og registreret hovedkontor på adressen Compass House, Vision Park, Chivers Way, Cambridge CB24 9BZ.

 Paysafe Financial Services Limited

Registreret i England og Wales med virksomhedsregistreringsnr. 04478861 og registreret hovedkontor på adressen Compass House, Vision Park, Chivers Way, Cambridge CB24 9BZ. Godkendt og reguleret af Financial Conduct Authority (det britiske finanstilsyn) efter Electronic Money Regulations 2011 (FRN: 900015) (bestemmelser om elektroniske penge) til at udstede elektroniske penge.

Prepaid Services Company Limited

Registreret i England og Wales med virksomhedsregistreringsnr. 05761861 og registreret hovedkontor på adressen 25 Canada Square, London E14 5LQ. Godkendt og reguleret af Financial Conduct Authority (det britiske finanstilsyn) efter Electronic Money Regulations 2011 (FRN: 900021) (bestemmelser om elektroniske penge) til at udstede elektroniske penge.

Skrill Limited

Registreret i England og Wales med virksomhedsregistreringsnr. 04260907 og registreret hovedkontor på adressen 25 Canada Square, London E14 5LQ. Godkendt og reguleret af Financial Conduct Authority (det britiske finanstilsyn) efter Electronic Money Regulations 2011 (FRN: 900001) (bestemmelser om elektroniske penge) til at udstede elektroniske penge.

Skrill International Payments Limited

Registreret i England og Wales med virksomhedsregistreringsnr. 04260907 og registreret hovedkontor på adressen 25 Canada Square, London E14 5LQ. Godkendt og reguleret af Financial Conduct Authority (det britiske finanstilsyn) som betalingsinstitution (referencenr. 536371).

USA

Paysafe Merchant Services Corp

Registreret i Delaware (USA) under virksomhedsregistreringsnr. 4904974 med registreret hovedkontor på adressen 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, DE, 19801, USA.

Paysafe Payment Services LLC

Registreret i Delaware (USA) under virksomhedsregistreringsnr. 5388030 med registreret hovedkontor på adressen 1679 S. Dupont Highway, Suite 100, Dover, DE, 19901, USA.

Optimal Payments Services Inc.

Registreret i Delaware (USA) under virksomhedsregistreringsnr. 5382574 med registreret hovedkontor på adressen 2711 Centerville Road, Suite 400 Wilmington, DE, 19808, USA. Registreret hos Financial Crimes Enforcement Network (USA) som MSB-registrant med MSB-registreringsnr. 31000058914216.

Paysafe Partners LP

Registreret i California (USA) under virksomhedsregistreringsnr. 200809510033 med registreret hovedkontor på adressen 1901 E Alton Avenue, Suite 220, Santa Ana, CA, 92705, USA.

Global Merchant Advisors LLC

Registreret i Delaware (USA) under virksomhedsregistreringsnr. 5551112 med registreret hovedkontor på adressen 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, DE, 19801, USA.

Paysafe Payment Processing Solutions LLC

Registreret i Delaware (USA) under virksomhedsregistreringsnr. 6390925 med registreret hovedkontor på adressen 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, DE 19801, USA.

Paysafe Services (US) Corp 

Registreret i Delaware (USA) under virksomhedsregistreringsnr. 5551111 med registreret hovedkontor på adressen 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, DE 19801, USA.