Vælg din erfaring: ×

PRIVATLIVSERKLÆRING

Denne privatlivserklæring blev senest ændret den 01/10/2019.

INTRODUKTION

Denne erklæring gælder for de virksomheder, som er en del af Paysafe-koncernen, og som har forskellige handelsnavne såsom Paysafe, paysafecard, Paysafe Pay Later, Skrill og NETELLER. Listen over Paysafe-selskaber, der indsamler eller behandler personlige oplysninger iht. denne erklæring, fremgår nedenfor. Referencen til Paysafe (herunder "vi", "os" eller "vores") omfatter ovennævnte selskaber og alle relevante koncernselskaber.

Fra og med datoen for denne privatlivserklæring er Skrill USA, Inc., et Delaware-selskab med primært forretningssted på 100 N Biscayne Blvd., Suite 2120, Miami, Florida 33132, USA, i færd med at blive købt af Paysafe. Paysafe leverer databehandling og andre tjenester til Skrill USA, Inc. og dets kunder og modtager derfor informationer fra og deler data med Skrill USA, Inc. i det omfang, det er nødvendigt eller relevant for Paysafes drift og for at håndtere transaktioner og data.

Referencer til "dig" i denne erklæring vedrører det individ, som tilgår eller ansøger om at benytte Paysafes tjenester (som defineret nedenfor), enten for egen regning eller på vegne af en virksomhed. Dette inkluderer, i relation til en kunde eller potentiel kunde hos Paysafe, enhver handlende og enhver ledende medarbejder, inklusive administrerende og økonomisk direktør, enhver anden direktør og leder hos en kunde og en kundes aktionærer, partnere og retmæssige ejere samt enhver medarbejder, der tilgår eller benytter Paysafes tjenester på vegne af en kunde. 

Paysafe er forpligtet til at beskytte dine private oplysninger og træffer alle passende forholdsregler for at sikre, at dine personlige oplysninger behandles sikkert og indsamles, anvendes, opbevares og afsløres i overensstemmelse med denne erklæring. Denne erklæring (sammen med vores anvendelsesvilkår, der er gældende for evt. specifikke tjenester, du måtte købe eller benytte) er gældende:

 • For de website/portal-funktioner og -tjenester, vi leverer til dig, når du besøger vores websites eller portaler eller vores betalingsfelter, som vores kunder kan benytte på deres websites. 
 • Når du ansøger om brug og/eller bruger Paysafes produkter og tjenester (herunder ethvert loyalitets- eller belønningsprogram, uanset om det er f.eks. pointbaseret ("Loyalitet" eller "Kampagne")).
 • For din brug af software, herunder terminaler samt mobil- og desktopapplikationer, Paysafe stiller til rådighed. 
 • For e-mails og andre elektroniske meddelelser, herunder sms, kommunikation via telefon, webchat og websites/portaler og øvrig kommunikation imellem dig og Paysafe.

Samlet refereres der i erklæringen til disse som "Paysafes tjenester".

Læs omhyggeligt denne erklæring med henblik på at forstå vores politikker og praksis vedr. dine personlige oplysninger, og hvordan vi behandler dem. Paysafe har en "lagdelt tilgang" med henblik på at forklare sin praksis for beskyttelse af personlige oplysninger, sådan som det anbefales af lovgivere. Det betyder, at vi bestræber os på indledningsvis at give dig de vigtigste informationer vedr. beskyttelse af private oplysninger i form af en "kortfattet" version af vores privatlivserklæring. Denne version er dog vores udførlige privatlivserklæring, som forklarer vores praksis vedr. databeskyttelse fuldt ud, og som den korte version af privatlivserklæringen indeholder et link til. Kontakt os-oplysninger findes bagerst i denne erklæring, hvor du kan give feedback eller spørge om alt vedr. beskyttelse af private oplysninger.

OPLYSNINGER, VI KAN INDHENTE FRA DIG

Personlige og ikke-personlige oplysninger

Vi indsamler og behandler personlige og ikke-personlige oplysninger relateret til dig.

Personlige oplysninger er informationer, der kan bruges til unikt at identificere et enkeltindivid enten direkte eller indirekte.

Paysafe indsamler også ikke-personlige oplysninger eller kan anonymisere personlige oplysninger med henblik på at gøre dem ikke-personlige. Ikke-personlige oplysninger er informationer, der ikke medfører, at et enkeltindivid kan identificeres enten direkte eller indirekte. Paysafe kan indsamle, oprette, lagre, bruge og afsløre sådanne ikke-personlige oplysninger med rimelige forretningsformål for øje. F.eks. kan Paysafe bruge aggregerede transaktionsoplysninger til erhvervsformål såsom tendensanalyse og brug af dataanalyse med henblik på at opnå viden om og indsigt i brug af og mønstre i betalingstransaktioner.

I den udstrækning IP-adresser (eller lignende identifikatorer) er klart defineret som personlige oplysninger i henhold til lokal lovgivning, og hvor sådan lokal lovgivning er gældende for Paysafes tjenester, vil vi forvalte disse identifikatorer som personlige oplysninger.

Bemærk, at Paysafe leverer tjenester til både individuelle forbrugere og virksomheder, og at denne privatlivserklæring er gældende for begge og skal læses og fortolkes i overensstemmelse hermed. 

Indhentning af oplysninger

Vi indsamler følgende oplysninger via følgende metoder:

Oplysninger, du afgiver til os: Vi modtager og opbevarer alle personlige oplysninger (herunder økonomiske oplysninger), du afgiver til os, herunder når du (eller din virksomhed) forespørger om eller indgiver en ansøgning vedr. Paysafes tjenester, tilmelder dig brug af og/eller bruger enhver tjeneste fra Paysafe, når du uploader og/eller lagrer oplysninger hos os via Paysafes tjenester, og når du kommunikerer med os via e-mail, sms, et website eller en portal, telefonisk eller via andre elektroniske kanaler. Sådanne oplysninger kan referere eller være relateret til dig eller dine kunder og omfatter:

 • Navn, herunder fornavn og efternavn, fødselsdato, e-mail-adresse, faktureringsadresse, brugernavn, adgangskode og/eller foto, adresse, nationalitet og bopælsland. 
 • Kortets primære kontonummer, udløbsdato, CVC-oplysninger (kortets sikkerhedskode), bank- og/eller udstederoplysninger. 
 • Information vedr. enhver købt vare, herunder købssted, værdi, tidspunkt og enhver feedback, der afgives i relation til købet, inkl. rejserelaterede personlige oplysninger, når du eller din kunde bestiller flybilletter eller andre rejserelaterede ydelser. 
 • Tildelte eller indløste point eller rewards i et evt. loyalitetsprogram.
 • Fotos eller videoer, der optages i forbindelse med Paysafes events, som du har tilmeldt dig, med henblik på distribution til eventdeltagere og i vores kampagnematerialer til fremtidige events.
 • Evt. øvrige oplysninger, som du eller din kunde tilvejebringer.

Oplysninger, vi automatisk indsamler om dig: Paysafe modtager og lagrer automatisk bestemte oplysninger, når du interagerer med Paysafe. Det kan f.eks. være i form af "cookies" eller lignende teknologi. Vi indhenter også bestemte oplysninger, når din webbrowser åbner Paysafes tjenester eller reklamer og øvrigt indhold tilvejebragt af eller på vegne af Paysafe på andre websites, eller når der klikkes på e-mails. Indsamling af disse oplysninger gør det muligt for os bedre at forstå de besøgende og kunder, som benytter og interagerer med Paysafe, hvor de kommer fra, og hvordan de benytter vores tjenester. Vi benytter disse oplysninger til vores analyseformål samt for at forbedre kvaliteten og relevansen af vores tjenester for vores besøgende og kunder. Disse oplysninger omfatter:

 • Tekniske oplysninger, herunder den internetprotokoladresse (IP), der anvendes til forbindelse af din computer eller enhed til internettet, dine login-oplysninger, browsertype og -version, tidszoneindstilling, browserplugin-typer og -versioner, operativsystem. 
 • Informationer om dit besøg eller om, hvorvidt du har åbnet en e-mail, inkl. fuld URL-klikstrøm til, igennem eller fra vores site (herunder dato og klokkeslæt), produkter eller tjenester, du har fået vist eller søgt efter, svartider for sider, downloadfejl, besøgets længde på bestemte sider, sideinteraktionsdata (som f.eks. scrolling, klik og mouseover) og metoder til bevægelse væk fra siden samt ethvert telefonnummer, der er anvendt til opkald til vores kundeservice.

Se også vores Politik vedr. cookiesfor at få yderligere oplysninger. Herudover kan du kontakte s.

Oplysninger, der indsamles igennem vores programmer: Hvis du downloader eller gør brug af mobile eller stationære programmer leveret af Paysafe, modtager vi muligvis oplysninger om din placering og din enhed eller den tjeneste, du benytter (herunder når en betalingstransaktion finder sted). Visse enheder tillader programmer at opnå adgang til positionsbaserede oplysninger i realtid (f.eks. GPS). Vores mobile og stationære programmer indsamler muligvis sådanne oplysninger fra din mobile enhed eller din computer i realtid, mens du downloader eller bruger vores apps, hvis din enhed har adgang til realtidsbaserede positionsdata aktiveret. Når det er påkrævet, søger vi altid at underrette dig, hvis vi har til hensigt at indsamle realtidsbaserede positionsoplysninger, og at indhente dit samtykke, når det ligeledes er påkrævet iht. lovgivningen. Vi kan bruge sådanne oplysninger til bestemmelsesmæssige formål og vores egne kontroller af rettidig omhu med henblik på at opnå bedre forståelse af transaktionsmønstre og for at optimere din oplevelse.

E-mail og øvrig kommunikation: Vi modtager muligvis oplysninger om dig og din brug af Paysafes tjenester, når vi kommunikerer med hinanden, herunder når du åbner meddelelser fra os og via brug af elektroniske identifikatorer (der sommetider kaldes "enhedsfingeraftryk"), f.eks. i form af IP-adresser og telefonnumre.

Oplysninger fra andre kilder: Vi modtager muligvis oplysninger om dig fra andre kilder og føjer dem til vores kontooplysninger. F.eks. samarbejder vi tæt med og modtager oplysninger fra tredjeparter såsom forretningspartnere, finansielle institutioner, sælgere, underleverandører inden for tekniske tjenester og betalings- og leveringstjenester, reklamenetværk, analyseudbydere, leverandører af søgeoplysninger samt kreditvurderingsbureauer og agenturer for bekæmpelse af bedrageri. Brug af kreditvurderingsbureauer og agenturer for bekæmpelse af bedrageri forklares nærmere nedenfor. Vi gennemgår muligvis også offentligt opslåede kommentarer og holdninger fremsat på sociale netværkssites (f.eks. Facebook og Twitter) med henblik på at opnå bedre forståelse for vores kunder samt tilvejebringelse og udvikling af Paysafes tjenester.

Oplysninger om andre personer: Hvis du giver os oplysninger om andre personer, skal du informere dem på forhånd (f.eks. ved at give dem denne privatlivserklæring), ligesom du skal sikre, at du har ret hertil.

Vi kan dele og bruge de personlige oplysninger, vi indsamler, til følgende formål:

 • Levering af Paysafes tjenester til dig og din virksomhed, herunder honorering af Paysafes forpligtelser over for dig eller finansielle eller øvrige institutioner i forbindelse med de tjenester fra Paysafe, vi leverer til dig (og/eller din virksomhed). I den forbindelse registrerer og sporer vi oplysninger om transaktioner, som du (og/eller dine kunder) gennemfører i forhold til Paysafes tjenester, vi analyserer og rapporterer din (og/eller dine kunders) brug af evt. loyalitetsordninger, vi muliggør indsamling eller indløsning af evt. point eller anden belønningsvaluta i forbindelse med loyalitetsprogrammer, og vi underretter dig om vigtige ændringer eller udviklinger af vores website eller vores varer og tjenester.
 • Forbedring og udviklíng af vores forretning, herunder uden begrænsninger at optimere vores websites/portaler, produkter og tjenester. Dette kan omfatte brug af oplysninger, du udfylder i formularer uden at indsende dem til os, f.eks. ved brug af de pågældende oplysninger til optimering af vores website(s) og ved at kontakte dig med kundeserviceformål for øje i relation til en sådan formular. Vi kan også bruge dine personlige oplysninger til at udvikle og afprøve nye produkter og tjenester.
 • Administration og håndhævelse af vores rettigheder, anvendelsesvilkår eller øvrige kontrakter med dig (og/eller din virksomhed), herunder håndtering af evt. omstændigheder, hvor transaktioner, belønninger eller point betvivles, samt håndtering, undersøgelse og løsning af klagesager eller inddrivelse af gæld i relation til din evt. insolvens.
 • Administration og lempelse af vores forretningsvilkår samt håndtering og afbødning af vores kreditrisici. Hvis du ansøger om et af vores finansielle produkter, kan vi vurdere din (og/eller din virksomheds) finansielle situation, i det omfang det er omfattet af de gældende brugsvilkår. Denne kreditvurdering påvirker også evt. tilknyttede parter såsom direktører, aktionærer og fuldmagtsgivere. Vi kan gøre det ved at modtage og dele oplysninger fra og med kreditvurderingsbureauer og agenturer for bekæmpelse af bedrageri. Denne kreditvurdering påvirker også alle, som du har en fælleskonto med eller en lignende økonomisk relation til. Hvis dette er en fællesansøgning, og et sådant link ikke allerede eksisterer, oprettes der muligvis et. Disse links forbliver, indtil du indgiver en "anmodning om adskillelse" hos kreditvurderingsbureauerne. Til din information registrerer bureauerne vores forespørgsler, hvilket kan ses af andre selskaber, der foretager deres egne kreditsøgninger. Der placeres muligvis også et "fodaftryk" på din kreditfil, uanset om du accepteres som kunde hos os eller ej. Hvis du er direktør, søger vi bekræftelse fra kreditvurderingsbureauer af, hvorvidt den bopælsadresse, du oplyser, er den samme som den, det pågældende virksomhedsregister opbevarer (hvor dette er relevant). Herudover overdrager vi, når du bruger vores tjenester, oplysninger om, hvordan du administrerer dine konti, til kreditvurderingsbureauerne. Hvis du ikke tilbagebetaler evt. beløb rettidigt og til fulde, registrerer kreditvurderingsbureauerne den udestående gæld og deler muligvis disse oplysninger med andre organisationer, som udfører lignende kontroller. Fortegnelserne opbevares af sådanne bureauer i seks år, efter at de lukkes, uanset om de udestående beløb er blevet tilbagebetalt af dig eller ej. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om vores brug af kreditvurderingsbureauer, bedes du kontakte os.
 • Forebyggelse, opdagelse og retsforfølgning af bedrageri eller hjælp til andre hermed, herunder overholdelse af alle forretningsvilkår, og hvilket kan omfatte deling af alle relevante eller nødvendige informationer med tredjeparter i forbindelse med formålet. Paysafe deltager i antisvindel-aktiviteter, hvilket indebærer evaluering af dig (og/eller dine kunder) og overvågning af dine transaktioner og/eller placeringer med henblik på at registrere mønstre, som kræver efterforskning, og på anden vis at profilere og evaluere sandsynligheden for, at der foregår svindel. Det kan vi gøre ved at benytte produkter og tjenester fra tredjeparter. Hvis du afgiver falske eller unøjagtige oplysninger om dig selv til os, eller vi opdager eller får mistanke om svindel eller kriminalitet, kan vi desuden sende dine oplysninger til agenturer og organisationer for bekæmpelse af bedrageri og til retshåndhævende myndigheder eller tilsvarende instanser, ligesom vi kan beslutte at retsforfølge dig.
 • Forebyggelse eller afbødning af sikkerhedsrisici for oplysninger.
 • Udsendelse af markedsføringsmeddelelser, tilvejebringelse af oplysninger om produkter og tjenester, du har anmodet om, eller som vi mener kan være af interesse for dig, samt høre din mening om vores varer og tjenester og vores website(s); hvad angår marketing, markedsundersøgelser og lignende aktiviteter benytter vi muligvis dine personlige oplysninger til sådanne formål, uanset om du er accepteret som modtager af eller fortsat modtager Paysafes tjenester. Hvis du ikke længere ønsker at modtage markedsførings- eller kampagneoplysninger fra Paysafe, kan du altid afmelde dem. Du finder yderligere oplysninger herom i afsnittet "Dine databeskyttelsesrettigheder".
 • Overholdelse af lokal og national lovgivning.
 • Overholdelse af anmodninger fra lovhåndhævende myndigheder og tilsynsmyndigheder pga. offentlige interesser eller fra kommercielle organisationer, som du har eller har haft noget at gøre med, fastlæggelse, udøvelse eller forsvar af retskrav eller beskyttelse af deres eller andre personers vitale interesser, f.eks. hjælp til sådanne myndigheder eller andre organisationer i kampen mod kriminalitet og terrorisme.
 • Overholdelse af regler for kortprogrammer.

Hvis du tilvejebringer oplysninger til publikation eller visning på offentlige områder tilhørende websitet/portalen eller overførsel til andre brugere af websitet/portalen eller tredjeparter, er du indforstået med, at sådanne oplysninger kan blive brugt af evt. tredjeparter, der får adgang til oplysningerne med et hvilket som helst formål for øje. Disse oplysninger sendes af dig på eget ansvar, og du skal overholde vilkårene for brug af et sådant website.

AFSLØRING AF DINE OPLYSNINGER

Vi afslører ikke oplysninger, der kan identificere dig personligt, over for nogen, bortset fra som beskrevet i denne erklæring samt til de formål, som er beskrevet i denne erklæring, herunder:

 • Inden for Paysafe-koncernen med henblik på at hjælpe os med at levere vores tjenester og på vores egne interne formål hvad angår administration af kunderelationer, analyser og rapportering.
 • Kreditvurderingsbureauer (hvor det er tilladt iht. alle brugsvilkår eller enhver anden kontrakt), som beskrevet ovenfor. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om vores brug af kreditvurderingsbureauer, bedes du kontakte os.
 • Agenturer for bekæmpelse af bedrageri, som beskrevet ovenfor, herunder Action Fraud, Financial Fraud Action og Financial Fraud Bureau og andre organisationer, som hjælper os med at håndtere risiko for bedrageri og forretningsmæssig risiko.
 • Tredjeparters kredit- og finansielle institutioner (hvor det er tilladt iht. evt. brugsvilkår eller anden kontrakt), herunder det kreditinstitut, hvor du (eller din virksomhed) har bankkonto eller -konti, og de kortprogrammer, der dikterer udstedelsen og brugen af kredit-, debet-, konto-, købe- eller andre betalingskort, alternative betalingsordninger og alle andre finansielle institutioner, som kan behandle betalinger, og som ikke arbejder under Paysafes kontrol, og hvis handlinger eller undladelser Paysafe ikke har ansvar for.
 • Tredjepartsudbydere af tjenesteydelser, bl.a. leverandører, der hjælper os med at levere Paysafes tjenester, herunder behandling af ordrer, udførelse af ordrer, behandling af betalinger, administration af risici ifm. kredit, sikkerhed, sektor eller svindel samt markedsføring, markedsundersøgelser og undersøgelsesaktiviteter udført på vegne af Paysafe.
 • Når lovgivningen kræver det, eller det er tilladt iht. lovgivningen, kan Paysafe være juridisk forpligtet til at videresende oplysninger om dig til tilsynsmyndigheder og lovhåndhævende myndigheder i hele verden, eller vi kan på anden vis skønne, at det er passende eller nødvendigt at gøre det. En sådan offentliggørelse kan også omfatte anmodninger fra statslige eller offentlige myndigheder, eller kommercielle organisationer, du muligvis har haft noget at gøre med, og som søger at afbøde risiko for bedrageri, eller med henblik på sagsanlæg eller retslig proces eller national sikkerhed, eller hvor vi skønner, at det er i nationens eller offentlighedens interesse eller på anden vis juridisk korrekt at gøre det. Paysafe vil sædvanligvis ikke gøre indsigelse mod forkyndelse af retskendelser eller lignende kendelser, der kræver offentliggørelse.
 •  Paysafe kan opkøbe eller afhænde forretningsenheder eller tilknyttede enheder. I disse tilfælde kan vi overdrage kundeoplysninger som et forretningsaktiv. Hvis vores virksomhed, uden begrænsning af det forudgående, indgår et joint venture med eller sælges til eller fusioneres med en anden forretningsenhed, afsløres dine oplysninger muligvis for vores nye forretningspartnere eller ejere. I disse situationer informerer vi modtageren om, at dine oplysninger skal behandles i overensstemmelse med de standarder, der fremgår af denne erklæring.
 • Paysafe er i færd med at opkøbe Skrill USA, Inc. [100 N. Biscayne Blvd, Ste 2120| Miami, FL | 33132 | USA], og data kan også blive delt med dette selskab i det omfang, det er passende eller nødvendigt for at gøre det muligt for kunder hos Skrill Ltd (eller andre selskaber i Paysafe-koncernen) at købe varer og tjenester fra detailhandlere og andre forhandlere, som har kontrakt med Skrill USA, Inc. (eller andre relevante Paysafe-selskaber). Privatlivserklæringen for Skrill USA, Inc. er tilgængelig via Kontakt os-linkene eller adressen herunder, og
 • Med din tilladelse kan dine oplysninger også blive anvendt til andre formål, hvortil du giver din udtrykkelige tilladelse.

Bortset fra når det er nødvendigt for udførelsen af sine tjenester og som beskrevet ovenfor, sælger, udlejer, deler eller afslører Paysafe ikke personlige oplysninger om sine kunder til tredjeparter med erhvervsmæssige formål for øje.

OVERVÅGNING

Vi overvåger eller registrerer muligvis telefonopkald, e-mails, webchat eller anden kommunikation med dig med henblik på formål vedr. bestemmelser, sikkerhed, kvalitetssikring eller undervisning. Ved besøg på vores kontorer kan der være overvågnings-tv, systemer til adgangskontrol og/eller overvågningssystemer i drift af sikkerhedshensyn samt med henblik på sundheds-, sikkerheds- og kontoradministration.

HVOR OPBEVARER VI DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER

Vi, vores tjenesteudbydere og øvrige parter, som vi muligvis deler dine personlige oplysninger med (som beskrevet ovenfor), kan behandle dine personlige oplysninger i områder, der ligger uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS") eller på anden måde uden for det område, hvor du bor. De kan også blive behandlet af personale, som er placeret uden for EØS eller det område, hvor de blev indhentet, og som arbejder for os eller en af vores leverandører. Sådant personale kan bl.a. være engageret i udførelse af ordrer, behandling af betalingsoplysninger og supporttjenester i forhold til levering af Paysafes tjenester. Disse lande kan have databeskyttelsesstandarder, der er forskellige fra (og, i nogle tilfælde, lavere end) standarderne i det land, hvor du bor.

I disse tilfælde træffer vi passende foranstaltninger til at beskytte dine personlige oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivserklæring og gældende lovgivning om databeskyttelse, herunder ved brug af evt. passende sikkerhedstiltag som påkrævet i lovgivningen med henblik på at sikre, at evt. internationale dataoverførsler er lovlige. Paysafe benytter generelt "modelparagraffer" som godkendt af Europa-Kommissionen, når vi indgår kontrakter med tredjepartsdatamodtagere uden for EØS, der modtager data fra lande i EØS med det formål at behandle personlige data, der er overført uden for EØS. Lejlighedsvis, når modtageren befinder sig i USA, kan vi benytte privatlivsskjoldet sammen med selskaber, der har sluttet sig til dette program.

SÅDAN SIKRER VI DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER

Vi har truffet foranstaltninger, der er designet til at sikre dine personlige oplysninger mod hændeligt tab og uautoriseret adgang, brug, ændring eller offentliggørelse.

Sikkerheden for dine oplysninger afhænger også af dig. Hvis vi har givet dig (eller du har valgt) et password eller en adgangskode til adgang til visse dele af vores website/portal eller mobil-apps og lignende, er du ansvarlig for at holde dette password og/eller denne adgangskode fortrolig. Du må ikke dele dit password og/eller din adgangskode med nogen. Du skal sikre, at der ikke sker uautoriseret brug af dit password og/eller din adgangskode. Paysafe reagerer på instruktioner og oplysninger modtaget fra en hvilken som helst person, som indtaster dit bruger-id og password, og du er indforstået med, at du er fuldt ud ansvarlig for enhver brug og handling, der kan foregå under brug af din konto. Du skal øjeblikkeligt underrette Paysafe om evt. ændringer i de oplysninger, du har meddelt os. 

Overførsel af oplysninger via internettet er aldrig helt sikkert. Selvom vi gør vores bedste for at beskytte dine personlige oplysninger, kan vi ikke garantere sikkerheden for dine oplysninger, når de transmitteres til vores site, medmindre du kommunikerer med os igennem en sikker kanal, som vi har stillet til rådighed. Når vi først har modtaget dine oplysninger, anvender vi strenge procedurer og sikkerhedsfunktioner for at forsøge at forhindre uautoriseret adgang.

HVOR LÆNGE OPBEVARER VI DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER

De perioder, hvor vi opbevarer dine personlige oplysninger, bestemmes på baggrund af oplysningernes beskaffenhed og type, Paysafes tjenester og det land, hvori de leveres, såvel som på baggrund af evt. gældende lokale love eller bestemmelser. Dine oplysninger vil almindeligvis, når der ikke længere er brug for dem ifm. et legitimt forretningsmæssigt formål, blive slettet, eller vi kan anonymisere dem eller gruppere dem med andre oplysninger for at gøre dem ikke-personlige.

Hvis du bruger Paysafes tjenester, opbevarer vi dine personlige oplysninger, så længe det er nødvendigt, for at vi kan levere dine foretrukne tjenester og evt. tilknyttet legitimt forretningsmæssigt formål. Det betyder generelt, at vi opbevarer dine personlige oplysninger, så længe du er vores kunde, og i en periode efterfølgende.

Når vores relation til dig ophører, har vi stadig brug for at opbevare visse af dine personlige oplysninger i et tidsrum, der afhænger af juridiske og lovmæssige krav i det land, hvor du befinder dig. F.eks. opbevarer vi dine oplysninger, så længe det er tilladt iht. lokal lovgivning, med henblik på at indlede en retssag (såkaldt "forældelsesfrist"), eller så længe vi beordres til at gøre det ifølge en kendelse fra domstolene eller retshåndhævende myndigheder eller vores tilsynsmyndigheder.

Vi kan også fortsætte med at markedsføre og sende dig direkte markedsføring, afhængigt af lokal lovgivning, og hvis du ikke har modsat dig sådan markedsføring.

DINE DATABESKYTTELSESRETTIGHEDER

Du har mange rettigheder, som du kan udøve i forhold til dine personlige oplysninger. Hvis du vil, kan du opnå adgang til, tilrette og opdatere dine personlige oplysninger. I visse tilfælde kan du også bede os om at slette dine personlige oplysninger, modsætte dig behandling af dem eller midlertidigt begrænse behandling, alt imens du udøver dine øvrige rettigheder. Yderligere kan du anmode os om at overføre visse af dine personlige oplysninger til en anden tjenesteudbyder (såkaldt dataportabilitet).

Når du giver os dit samtykke til at bruge dine personlige oplysninger, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækning af dit samtykke påvirker ikke lovmæssigheden af nogen behandling, vi har gennemført før din tilbagetrækning, ligesom den heller ikke påvirker behandling af dine personlige oplysninger, der er gennemført iht. retmæssige behandlingsårsager ud over samtykke. Du kan f.eks. stoppe evt. markedsføringskommunikation, vi sender til dig, ved at klikke på linket "afmeld" eller "frameld" i de meddelelser, du modtager, eller iht. de instruktioner, vi afgiver hver gang, men vi vil fortsat sende dig meddelelser om drift eller tjenester i forhold til Paysafes tjenester.

Du bedes dog bemærke, at ikke alle ovennævnte rettigheder nødvendigvis er gældende for dit vedkommende i det land, hvor du bruger Paysafes tjenester. Der kan også være tilfælde, hvor disse rettigheder ikke kan udøves: F.eks. kan du ikke gøre indsigelse mod, at vi bruger dine oplysninger, hvor det er påkrævet iht. loven, eller for at håndtere en klage. Ligeledes kan du ikke bede os om at slette dine oplysninger, hvis du fortsat ønsker at benytte Paysafes tjenester, eller hvor sådanne oplysninger er nødvendige for at registrere vores kontraktmæssige forhold iht. lovgivningen (f.eks. opretholdelse af krav ifm. bedrageri eller 'kend din kunde'-identifikations- og verifikationskrav) eller med henblik på at forsvare eller udøve lovmæssige rettigheder og handlinger.

Du kan altid klage til en myndighed for databeskyttelse over vores indsamling og brug af dine personlige oplysninger. Du kan få yderligere oplysninger ved at kontakte din lokale myndighed for databeskyttelse. Du kan ligeledes indlede et søgsmål med henblik på at kræve kompensation for skader eller psykisk overlast forårsaget af vores manglende overholdelse af databeskyttelseslovgivning.

Hvis du vil vide mere om dine rettigheder, eller du ønsker at udøve dem, kan du kontakte os via de kontaktoplysninger, der fremgår af afsnittet Kontakt os.

AUTOMATISERET BESLUTNINGSTAGNING

I visse tilfælde kan vores brug af dine personlige oplysninger resultere i automatiserede beslutninger (herunder profilering), som juridisk påvirker dig eller på tilsvarende måde påvirker dig betydeligt.

Automatiserede beslutninger betyder, at en beslutning, der vedrører dig, sker automatisk på basis af en elektronisk afgørelse (med anvendelse af softwarealgoritmer), uden at vi vurderer dem. F.eks. gør vi brug af automatiserede beslutninger for at gennemføre kreditvurderinger af dig, når du ansøger om visse af Paysafes tjenester, eller når vi gennemfører bedrageritjek, som forklaret i afsnittet "Hvad bruger vi dine personlige oplysninger til". Vi har implementeret tiltag til at værne om rettigheder og interesser for individer, hvis personlige oplysninger er underlagt automatiseret beslutningstagning. Når vi træffer en automatiseret beslutning om dig, og du benytter Paysafes tjenester i EU, har du desuden ret til at protestere over denne beslutning, udtrykke dit synspunkt og kræve menneskelig gennemgang af beslutningen. Du kan udøve denne rettighed ved at kontakte os via oplysningerne nedenfor.

JURIDISK GRUNDLAG FOR BEHANDLING

Paysafe behandler kun dine personlige oplysninger, når vi har juridisk hjemmel hertil. Sådanne love er forskellige fra område til område, og du kan få yderligere oplysninger på forespørgsel. Overordnet behandler Paysafe oplysninger enten:

 • På baggrund af dit samtykke, f.eks. for at sende dig markedsføringsmeddelelser om produkter og tjenester i overensstemmelse med dine interesser og præferencer, hvor et sådant samtykke er lovmæssigt påkrævet.
 • Når det er nødvendigt af hensyn til gennemførelse eller indgåelse af en kontrakt med dig, f.eks. med henblik på at tilvejebringe de tjenester fra Paysafe, som du har abonneret på.
 • Hvor Paysafe har en legitim interesse i at behandle data, så længe en sådan behandling ikke tilsidesætter dine egne rettigheder og frihedsrettigheder med hensyn til at modsætte dig en sådan behandling. F.eks. for at holde dig orienteret om din brug af tjenesterne, forbedre og udvikle vores tjenester og håndtere og håndhæve evt. krav.
 • Når Paysafe er juridisk forpligtet til at indsamle dine personlige oplysninger eller på anden vis har brug for dine personlige oplysninger til at beskytte dine eller en tredjeparts vitale interesser. Når det f.eks. er nødvendigt for at overholde regler pålagt af vores tilsynsmyndigheder, eller:
 • Undtagelsesvis kan vi dele dine oplysninger med en tredjepart, når det er nødvendigt i offentlighedens interesse, f.eks. når myndighederne anmoder om oplysninger for at undersøge en forbrydelse.

Hvis du har spørgsmål om eller har behov for yderligere oplysninger vedr. det juridiske grundlag for vores indsamling og brug af dine personlige oplysninger til en hvilken som helst specifik behandlingsaktivitet, bedes du kontakte os via de kontaktoplysninger, der fremgår af afsnittet Kontakt os herunder.

ÆNDRINGER I VORES PRIVATLIVSERKLÆRING

Fra tid til anden kan vi ændre vores privatlivserklæring. Hvis vi foretager signifikante ændringer i den måde, vi behandler dine oplysninger på, underretter vi dig via en erklæring på dette website/denne portal. Datoen for seneste opdatering af privatlivserklæringen er vist nederst på siden. Du er ansvarlig for at sikre, at du løbende besøger vores website/portal og denne privatlivserklæring for at kontrollere for evt. ændringer. Hvis loven kræver, at vi skal udstede en udvidet erklæring om evt. ændringer i denne privatlivserklæring og/eller opnå dit samtykke til ændringer i vores brug af dine personlige oplysninger, gør vi dog dette.

LINKS TIL TREDJEPARTERS WEBSITES

Vores website kan fra tid til anden indeholde links til og fra websites tilhørende vores partnernetværk, annoncører og partnere. Hvis du følger et sådant link, bedes du bemærke, at disse websites har deres egen politik vedr. personlige oplysninger og cookies, og at Paysafe ikke påtager sig noget ansvar for disse tredjeparters websites.

GLOBAL ERKLÆRING

Denne erklæring er global i omfang, men har ikke til formål at tilsidesætte nogen form for juridiske rettigheder eller forbud i noget område, hvor sådanne rettigheder eller forbud eksisterer. I så fald er rettigheder og forpligtelser i denne erklæring gældende og kun underlagt tilføjelser eller ændringer iht. eventuel lokal lovgivning, der har forrang.

EU-REPRÆSENTANT

De selskaber i Paysafe-koncernen, som ligger uden for EU (se listen herunder), har valgt følgende selskab som deres EU-repræsentant: Paysafe Bulgaria EOOD, 90, Tsarigradsko shose blvd, Sofia, 1784, Bulgarien. Du kan få fat i EU-repræsentanten via kontaktoplysningerne i afsnittet Kontakt os herunder.

UK-REPRÆSENTANT

I det omfang, det er påkrævet iht. The European Union (Withdrawal) Act 2018 eller anden lovgivning i relation til ‘Brexit’, har de selskaber i Paysafe-koncernen, som ligger uden for Storbritannien (se listen herunder), valgt følgende selskab som deres UK-repræsentant: Skrill Holdings Limited, 25 Canada Square, London, England, E14 5LQ, United Kingdom. Du kan få fat i UK-repræsentanten via kontaktoplysningerne i afsnittet Kontakt os herunder.

KONTAKT OS

Vi hører gerne fra dig, hvis du har kommentarer, forespørgsler og anmodninger vedr. vores brug af dine oplysninger. Hvis du ønsker at udøve nogen af dine rettigheder eller modtage yderligere informationer om de selskaber i Paysafe-koncernen, denne erklæring gælder for, bedes du skrive til nedenstående adresse, att. FAO Privacy Department, eller Kontakt os.

Paysafe-koncernens databeskyttelsesrådgiver er anført nedenfor og kan kontaktes via linket Kontakt os herover eller på adressen nedenfor:

Mr. Derek A. Wynne

Paysafe, Floor 27, 25 Canada Square, London, E17 4AU, England

Denne erklæring er senest revideret den 1. oktober 2019

ØSTRIG

Payolution GmbH

Hovedkontor/Sitz der Gesellschaft: Am Euro Platz 2, A-1120 Wien
Virksomhedsregistreringsnr./Firmenbuch: FN 359641i
Registreringsdomstol/Registergericht: Handelsgericht Wien 

paysafecard.com Wertkarten GmbH

Hovedkontor/Sitz der Gesellschaft: Am Euro Platz 2, A-1120 Wien
Virksomhedsregistreringsnr./Firmenbuch: FN 194434h
Registreringsdomstol/Registergericht: Handelsgericht Wien

paysafecard.com Wertkarten Vertriebs GmbH

Hovedkontor/Sitz der Gesellschaft: Am Euro Platz 2, A-1120 Wien
Virksomhedsregistreringsnr./Firmenbuch: FN 200580x
Registreringsdomstol/Registergericht: Handelsgericht Wien

BULGARIEN

Paysafe Bulgaria EOOD

Registreret i Bulgarien med virksomhedsregistreringsnr. 175274614 og registreret hovedkontor på adressen 90 Tsarigradsko shose blvd, BG-1784 Sofia, Bulgarien.

CANADA

Paysafe Merchant Services Inc.

Registreret i Canada med virksomhedsregistreringsnr. 771857 – 4 og registreret hovedkontor på adressen 3500 de Maisonneuve Blvd. W., 2 Place Alexis-Nihon, Suite 700, Montreal, QC, H3Z 3C1, Canada.

NT Services Limited

Registreret i Alberta (Canada) med virksomhedsregistreringsnr. 2010819585 og registreret hovedkontor på adressen Crowsnest Pass – 12537-21 Avenue, Blairmore, AB, T0K 0E0, Canada.

Paysafe Technologies Inc.

Registreret i Canada med virksomhedsregistreringsnr. 771862 - 4 og registreret hovedkontor på adressen 3500 de Maisonneuve Blvd. W., 2 Place Alexis-Nihon, Suite 700, Montreal, QC, H3Z 3C1, Canada.

EcomAccess Inc.

Registreret i Canada med virksomhedsregistreringsnr. 987838-6 og registreret hovedkontor på adressen 3500 de Maisonneuve Blvd. W. 2 Place Alexis-Nihon, Suite 700, Montreal QC H3Z 3C1, Canada

TYSKLAND

Skrill Services GmbH

Direktion/Geschäftsführung: Daniel Chazonoff, Elliott Wiseman
Hovedkontor/Sitz der Gesellschaft: Roßstraße 92, D-40476, Düsseldorf, Tyskland
Registreringsdomstol/Registergericht: AG Charlottenburg, HRB 145569 B

paysafecard.com Deutschland, en underafdeling tilhørende Prepaid Services Company Limited/Zweigniederlassung der Prepaid Services Company Limited

Adresse: Roßstraße 92, D-40476 Düsseldorf, Tyskland
Virksomhedsregistreringsnr./Registernummer: HRB 68659 Amtsgericht Düsseldorf

CPT Dienstleistungen GmbH

Hovedkontor: Roßstraße 92, D-40476, Dusseldorf, Tyskland

IRLAND

Paysafe Prepaid Services Limited

Hovedkontor/Registered office: 626671 Grand Canal House, Grand Canal Street, Upper Dublin 4, Irland

Paysafe Payment Solutions Limited

Hovedkontor/Registered office: 626665 Grand Canal House, Grand Canal Street, Upper Dublin 4, Irland

ISLE OF MAN

Paysafe Group ltd

Registreret i Isle of Man med registreringsnr. 109535C og registreret hovedkontor på adressen 3rd Floor, Queen Victoria House, 41-43 Victoria Street, Douglas IM1 2LF.

Paysafe Merchant Services Limited

Registreret i Isle of Man med virksomhedsregistreringsnr. 115193C og registreret hovedkontor på adressen 3rd Floor, Queen Victoria House, 41-43 Victoria Street, Douglas IM1 2LF. Godkendt af Financial Services Authority of the Isle of Man (Isle of Mans tilsynsmyndighed for finansielle tjenesteydelser) (ref. 1357) til at udføre pengeoverførselstjenester.

SCHWEIZ

paysafecard.com Schweiz GmbH

Registreret i Schweiz med virksomhedsregistreringsnr. CHE-113.779.646 og registreret hovedkontor på adressen Business Village Luzern, Platz 6, Root 4, CH-6039 Schweiz. Godkendt af Swiss Financial Market Authority (det schweiziske finanstilsyn) som formidler af finansielle tjenesteydelser.

STORBRITANNIEN

Paysafe Processing Limited

Registreret i England og Wales med virksomhedsregistreringsnr. 3202516 og registreret hovedkontor på adressen Compass House, Vision Park, Chivers Way, Cambridge CB24 9BZ.

 Paysafe Financial Services Limited

Registreret i England og Wales med virksomhedsregistreringsnr. 04478861 og registreret hovedkontor på adressen Compass House, Vision Park, Chivers Way, Cambridge CB24 9BZ. Godkendt og reguleret af Financial Conduct Authority (det britiske finanstilsyn) efter Electronic Money Regulations 2011 (FRN: 900015) (bestemmelser om elektroniske penge) til at udstede elektroniske penge.

Prepaid Services Company Limited

Registreret i England og Wales med virksomhedsregistreringsnr. 05761861 og registreret hovedkontor på adressen 25 Canada Square, London E14 5LQ. Godkendt og reguleret af Financial Conduct Authority (det britiske finanstilsyn) efter Electronic Money Regulations 2011 (FRN: 900021) (bestemmelser om elektroniske penge) til at udstede elektroniske penge.

Skrill Limited

Registreret i England og Wales med virksomhedsregistreringsnr. 04260907 og registreret hovedkontor på adressen 25 Canada Square, London E14 5LQ. Godkendt og reguleret af Financial Conduct Authority (det britiske finanstilsyn) efter Electronic Money Regulations 2011 (FRN: 900001) (bestemmelser om elektroniske penge) til at udstede elektroniske penge.

Skrill International Payments Limited

Registreret i England og Wales med virksomhedsregistreringsnr. 04260907 og registreret hovedkontor på adressen 25 Canada Square, London E14 5LQ. Godkendt og reguleret af Financial Conduct Authority (det britiske finanstilsyn) som betalingsinstitution (referencenr. 536371).

USA

Paysafe Merchant Services Corp

Registreret i Delaware (USA) med virksomhedsregistreringsnr. 4904974 og registreret hovedkontor på adressen 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, DE, 19801, USA.

Paysafe Payment Services LLC

Registreret i Delaware (USA) med virksomhedsregistreringsnr. 5388030 og registreret hovedkontor på adressen 1679 S. Dupont Highway, Suite 100, Dover, DE, 19901, USA.

Optimal Payments Services Inc.

Registreret i Delaware (USA) med virksomhedsregistreringsnr. 5382574 og registreret hovedkontor på adressen 2711 Centerville Road, Suite 400 Wilmington, DE, 19808, USA. Registreret hos Financial Crimes Enforcement Network (USA) som MSB-registrant med MSB-registreringsnr. 31000058914216.

Paysafe Partners LP

Registreret i Californien (USA) med virksomhedsregistreringsnr. 200809510033 og registreret hovedkontor på adressen 1901 E Alton Avenue, Suite 220, Santa Ana, CA, 92705, USA.

Global Merchant Advisors LLC

Registreret i Delaware (USA) med virksomhedsregistreringsnr. 5551112 og registreret hovedkontor på adressen 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, DE, 19801, USA.

Paysafe Payment Processing Solutions LLC

Registreret i Delaware (USA) med virksomhedsregistreringsnr. 6390925 og registreret hovedkontor på adressen 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, DE 19801, USA.

Paysafe Services (US) Corp 

Registreret i Delaware (USA) med virksomhedsregistreringsnr. 5551111 og registreret hovedkontor på adressen 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, DE 19801, USA.