Vælg din erfaring: ×

PSD2 åbne API'er

Den 14. september 2019 træder det nye EU-betalingsdirektiv (PSD2) i kraft. Dets formål er at beskytte forbrugere bedre ved onlinebetalinger, fremme udvikling og brug af innovative online- og mobilbetalinger og skabe konkurrence i den finansielle sektor, så de finansielle tjenester forbedres til gavn for forbrugerne. 

Et af resultaterne af direktivet er, at banker og fintech-virksomheder skal afdække konti, de varetager for deres kunder, kontienes indeståender og muligheden for at foretage betalinger fra disse konti til evt. tredjepartsleverandører, som er godkendt af de lokale finansielle tilsynsmyndigheder og har de nødvendige certifikater. 

For at efterleve direktivet har NETELLER afdækket eksisterende API'er, der er udbygget med det nyeste godkendelses- og autorisations-flow, som gør, at NETELLER-kunder kan give sikker adgang til deres data. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger API'erne, på vores PSD2 udviklerportal.