Vælg din erfaring: ×

Brugsvilkår

Denne side indeholder brugsvilkår for alle oplysninger, der findes på dette websted. Klik her for at få oplysninger om medlemspolitikker og brugsvilkår for den tjeneste til elektronisk udstedelse og overførsel af penge, som Paysafe Financial Services Limited tilbyder under navnet NETELLER.

Dette websted indeholder oplysninger om de tjenester, der tilbydes af Paysafe Group plc og koncernens virksomheder. Webstedet indeholder muligvis også generelle koncern- og investoroplysninger om Paysafe Group plc. Referencer til “Webstedet”, “dette websted” eller “disse websteder” i følgende og foregående udsagn henviser til websteder til offentligheden, der vedligeholdes og drives af Paysafe Group plc på følgende topdomæner: paysafe.com, netbanx.com, netpluscards.com og neteller.com.

Referencer til “De”, “Dem” og “Deres” henviser til den eller de personer, der opretter adgang til dette Websted. Medmindre andet er angivet, henviser referencer til ‘Paysafe’, ‘Paysafe’, “vi”, “os” og “vores” til Paysafe Group plc.

Ophavsret

Copyright © 1999-2018 Paysafe Holdings UK Limited, 27 Floor, 25-27 Canada Square, London E14 5LQ, United Kingdom. Alle rettigheder forbeholdes.

Ophavsretten til siderne, skærmbillederne, oplysningerne og alt materiale på dette Websted ejes af Paysafe Holdings UK Limited, medmindre andet er angivet. Alle personer har hermed tilladelse til at se, kopiere, udskrive og distribuere materiale på dette Websted under følgende betingelser:
i.) Materialet må kun bruges som information;
ii.) Materialet må kun bruges til ikke-kommercielle formål; og
iii.) Alle kopier af materialet eller dele heraf skal indeholde denne meddelelse om ophavsret.

Bemærk, at alle tjenester og produkter, der beskrives på dette Websted, kan være underlagt andre immaterialrettigheder, der forbeholdes af Paysafe Holdings UK Limited og ikke er licenseret heri.

De må ikke ændre eller på anden måde foretage ændringer af noget materiale, som De udskriver eller henter på dette Websted, herunder, uden begrænsninger, fjernelse af identifikationsmærker eller -symboler fra dette materiale. De må ikke bruge dette Websted til noget formål, der er ulovligt, bedragerisk, krænkende, obskønt eller truende.

Varemærker

Visse navne, grafikelementer, logoer, ikoner, design, ord, titler eller fraser på dette Websted er firmanavne eller varemærker, der ejes af Paysafe Holdings UK Limited eller ejes af tredjeparter og bruges under licens fra Paysafe Holdings UK Limited og/eller et af dets datterselskaber eller associerede selskaber. Disse varemærker er i de fleste tilfælde på dette Websted ledsaget af en tidlig og tydelig anvendelse på Webstedet med et relevant varemærkesymbol, f.eks. ®, TM eller en lignende indikator, der angiver Paysafe Holdings UK Limited’s ejerskab.

Visningen af varemærker på siderne på dette Websted angiver ikke, at en licens af nogen art er tildelt til nogen andre. Al uautoriseret overførsel, gentransmission eller anden kopiering eller ændring af varemærkerne og/eller indholdet heri af Dem kan være en overtrædelse af skrevet lov, sædvaneret eller love om varemærker og/eller ophavsret og kan resultere i, at De sagsøges.

Ingen garantier

Dette websted og oplysningerne, materialet og indholdet på det leveres “som det er og forefindes”, uden garantier af nogen art, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier vedrørende salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, tilfredsstillende kvalitet og ikke-krænkelse. Oplysningerne på dette Websted leveres udelukkende til informationsbrug, kan ændres uden varsel og skal ikke betragtes som en garanti, en forpligtelse, en betingelse eller et tilbud fra NOVIA Financial Plc eller et af dets datterselskaber eller associerede selskaber, og Paysafe Group plc påtager sig intet ansvar eller erstatningsansvar for eventuelle fejl eller unøjagtigheder i dette dokument.

Paysafe Group plc garanterer ikke nøjagtigheden, tilstrækkeligheden, fuldstændigheden eller betimeligheden af oplysningerne, materialet eller indholdet på dette Websted eller fejlfri brug af Webstedet. Paysafe Group plc anfører eller garanterer ikke, at Webstedet er tilgængeligt, eller at det opfylder Deres krav, at adgangen ikke afbrydes, at der ikke er nogen forsinkelser, fejl eller udeladelser eller tab af overførte oplysninger, at der ikke overføres nogen virusser eller andre smittende eller ødelæggende egenskaber, eller at der ikke opstår skade på Deres computersystem.

Paysafe Group plc er på ingen måde ansvarlig for direkte, indirekte, særlige, deraf betingede, usædvanligt store eller hændelige skader eller følgeskader, uanset om de er opstået på grund af forsømmelighed, forsætlig uredelig opførsel, skadegørende handlinger eller under kontrakt eller en anden lovaftale, eller for skader som følge af tabte data, tabt indtjening, mangel på forventede indtægter eller opsparede midler, tabt profit eller andet økonomisk eller pekuniært tab, der opstår som følge af Deres brug af dette Websted.

Ingen tilbud

Der tilbydes ingen tjenester eller produkter på dette Websted, og dette Websted udgør ikke et tilbud om nogen produkter eller tjenester fra Paysafe Group plc eller et af dets datterselskaber eller associerede selskaber. Alle produkter og tjenester, der tilbydes af et datterselskab eller associeret selskab af Paysafe Group plc, kan findes ved at besøge webstedet for denne specifikke koncernenhed Paysafe Group plc (“Lokale websteder”). Lokale websteder kan for bekvemmelighedens skyld åbnes via dette Websted.

Links til andre websteder

Vores Websted kan indeholde links til websteder, der udelukkende leveres og vedligeholdes af tredjeparter. Der udtrykkes eller angives ikke nogen anbefaling af nogen tredjepartsprodukter eller -tjenester i oplysninger, materiale eller indhold, der henvises til, findes på eller linkes fra eller til på dette Websted.

Ændringer af Webstedet

Oplysningerne, materialet og indholdet på siderne på Webstedet kan ændres uden varsel på et hvilket som helst tidspunkt. Vi kan foretage ændringer af disse vilkår og betingelser og erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger uden varsel på et hvilket som helst tidspunkt ved at opdatere dem.

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger angiver politikken for beskyttelse af personlige oplysninger i forbindelse med dette Websted og gælder ikke for Lokale websteder. Når De åbner eller klikker på et link til et Lokalt websted, skal De læse politikken for beskyttelse af personlige oplysninger, der er udstedt af det Lokale websted, for at forstå de politikker, der gælder for personlige oplysninger og data, der behandles via det Lokale websted. Af hensyn til webstedssikkerheden og for at sikre, at dette Websted forbliver tilgængeligt for alle brugere, anvender Paysafe Group plc’s computersystem softwareprogrammer til at overvåge netværkstrafikken for at identificere uautoriserede forsøg på at sende eller ændre oplysninger eller på anden vis forårsage skade. Uautoriserede forsøg på at sende eller ændre oplysninger for denne tjeneste er strengt forbudt og kan straffes ved lov.

Paysafe Group plc beskytter oplysninger ved hjælp af kryptering med brug af brancheførende SSL-teknologi (Secure Sockets Layer) for at forhindre, at oplysninger opsnappes. Vi tager alle rimelige forholdsregler for at sikre, at Deres personlige oplysninger er beskyttet.

Automatisk indsamlede og gemte oplysninger

Hvis De ikke gør andet under Deres besøg end at gennemse Webstedet, læse siderne og hente oplysninger, indsamler og gemmer vi automatisk visse oplysninger om Deres besøg. Disse oplysninger identificerer Dem ikke personligt. Vi indsamler og gemmer kun følgende oplysninger om Deres besøg automatisk:

 • Internetdomænet (f.eks. “abc.com”, hvis De bruger en privat internetadgangskonto) og IP-adressen (en IP-adresse er et tal, der automatisk tildeles til computeren, når De surfer på internettet), som De bruger til at oprette adgang til dette Websted
 • Typen af browser og operativsystem, som De bruger til at oprette adgang til vores Websted
 • Datoen og klokkeslættet, hvor De oprettede adgang til vores Websted
 • De sider, De besøger
 • Adressen på det henvisende websted, hvis De har oprettet adgang til dette Websted via et link fra et andet websted

Vi bruger disse oplysninger til at hjælpe os med at gøre vores Websted mere nyttigt for brugerne og til at få mere at vide om antallet at brugere og de typer af teknologi, brugerne anvender. Vi sporer eller registrerer ikke oplysninger om enkeltpersoner og deres besøg.

Brug af “cookies”

“Cookies” er små filer med data, som befinder sig på Deres computer og giver os mulighed for at genkende Dem som en kunde, der benytter NETELLER-tjenesten, hvis De vender tilbage til NETELLERs Websted på den samme computer og med den samme browser.

Vi benytter en række “cookies” på NETELLERs Websted. Vi vil for eksempel sende en “sessionscookie” til Deres computer, hvis og når De logger ind på Deres NETELLER-konto ved at indtaste Deres e-mail-adresse og adgangskode. Disse cookies gør det muligt for os at genkende Dem, hvis De besøger flere sider på vores Websted under den samme session, så De ikke behøver at indtaste Deres adgangskode flere gange. Når De logger af eller lukker browseren, udløber disse sessionscookies og har ikke længere nogen effekt.

Hvis De vil have flere oplysninger om alle de cookies, vi benytter, så, klik her.

De kan slå cookies fra i de fleste browsere ved at ændre i browserindstillingerne. De kan finde yderligere oplysninger om, hvordan man slår cookies fra, i hjælpemenuen til browseren.

Vær opmærksom på, at hvis De slår cookies fra, kan det kraftigt begrænse Deres mulighed for at bruge NETELLERs Websted.

Webbeacons og spotlight tags

Dette Websted kan indeholde elektroniske billeder, der kaldes webbeacons eller spotlight tags. De giver Paysafe Group plc mulighed for at registrere antallet af brugere, der har besøgt bestemte sider på Webstedet. Webbeacons og spotlight tags er blot værktøjer, der bruges til at få generiske oplysninger om de besøgte websider. De bruges ikke til at få oplysninger om bestemte brugere.

Hvis De sender personlige oplysninger til os

Hvis De vælger at give os personlige oplysninger ved at sende en e-mail til os på en af kontaktadresserne, der er angivet på dette Websted, bruger vi disse oplysninger til at besvare Deres meddelelse og til at hjælpe os med at give Dem de oplysninger, De beder om. De angivne personlige oplysninger kan bruges til andre formål af følgende årsager:

 • Til at hjælpe os med at oprette og udgive indhold, der er relevant for Dem
 • Til at sende beskeder om særlige tilbud, opdaterede oplysninger og nye tjenester fra Paysafe Group plc og/eller et af dets datterselskaber eller associerede selskaber
 • Til at sikre, at vores Websted er relevant i forhold til Deres behov
 • Til om nødvendigt at give Dem begrænset adgang til visse områder af vores Websted

De kan vælge at give os personlige oplysninger i en række forskellige situationer. De kan f.eks. ønske at give os oplysninger som navn og adresse eller e-mail-adresse, så vi kan kommunikere med Dem. Hvis De anmoder om noget fra vores Websted, f.eks. et opkald eller et bestemt marketingmateriale, bruger vi de angivne oplysninger til at efterkomme Deres anmodning.

For at hjælpe os med dette kan vi om nødvendigt dele oplysninger med andre, f.eks. datterselskaber eller associerede selskaber af Paysafe Group plc, Paysafe Group’s forretningspartnere eller pengeinstitutter, for at efterkomme din anmodning. Vi kan også kontakte dig som led i vores kundetilfredshedsundersøgelser eller markedsundersøgelser til hjælp for medlemmer af Paysafe Group plc. Du kan fravælge fremtidige meddelelser fra os ved at følge de instruktioner, der følger med hver meddelelse. Vores medarbejdere kan have adgang til de oplysninger, du sender til os, for at udføre deres job og betjene dig. Vi giver kun adgang til dine ikke-offentlige, personlige oplysninger til de medarbejdere, som har brug for disse oplysninger. Vi kan nogle gange betale andre virksomheder for at levere begrænsede tjenester på vores vegne. Vi giver kun disse virksomheder de oplysninger, de har brug for til at levere tjenesten, og de har forbud mod at bruge disse oplysninger til andre formål.
Paysafe Group plc kan indsamle, bruge og offentliggøre dine personlige oplysninger efter behov eller som godkendt af lovgivningen.

Hvis Paysafe Group plc, en af dets datterselskaber eller associerede selskaber eller nogen del af NETELLERs forretning eller drift bliver ejet eller kontrolleret af andre enkeltpersoner eller enheder, overføres de oplysninger, som vi har indsamlet, til pågældende part(er), der er underlagt forpligtelserne heri.

Gældende lovgivning

Deres brug af dette Websted er underlagt lovene på Isle of Man. Alle tvister, der opstår som følge af eller i forhold til disse brugsvilkår og denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, skal afgøres af domstolene på Isle of Man.

Godkendelse og regulering fra FCA

 • Paysafe Financial Services Limited (som er et fuldstændigt ejet datterselskab af Paysafe Group plc), er autoriseret til at udstede elektroniske penge af Financial Conduct Authority i henhold til Electronic Money Regulations 2011 (900015) (UK VAT GB 002 4257 28)

Hovedkontorer

 • Paysafe Group plc, 27 Floor, 25-27 Canada Square, London E14 5LQ, United Kingdom
 • Paysafe Financial Services Limited, 27 Floor, 25-27 Canada Square, London E14 5LQ, United Kingdom
 • Paysafe Processing Limited, 27 Floor, 25-27 Canada Square, London E14 5LQ, United Kingdom