Vælg din erfaring: ×

Brugsvilkår for VIP-medlemmer

Version – Januar 2018

1. Anvendelsesområde af vilkår og betingelser for NETELLERs VIP-medlemmer

1.1. Disse vilkår og betingelser ("Vilkår og betingelser for VIP-medlemmer") skal gælde for NETELLERs VIP-program ("VIP-program") i tillæg til NETELLERs kontovilkår og -betingelser og Paysafes fortrolighedspolitik. De regulerer, hvordan du kvalificerer dig til, bevarer og/eller mister NETELLER VIP-status (som yderligere defineret nedenfor).

1.2. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem NETELLERs kontovilkår og -betingelser og disse vilkår og betingelser for VIP-medlemmer, vil disse vilkår og betingelser for VIP-medlemmer ved sådanne uoverensstemmelser være gældende.

2. Sådan får du NETELLER VIP-status

2.1 Hvis du har en gyldig NETELLER-konto og foretager berettigede transaktioner for i alt USD 10.000 (titusind US dollars) eller mere på et kalenderår ("Minimumskrav"), vil din NETELLER-konto automatisk blive kvalificeret til NETELLER VIP-status ("NETELLER VIP-status"), og du bliver NETELLER VIP-bruger ("NETELLER VIP").

2.2. Vi giver din NETELLER-konto NETELLER VIP-status inden for 60 dage, efter at du har nået minimumskravet, og vil tilbyde dig de fordele, der er beskrevet i NETELLER VIP-afsnittet på NETELLERs website ("NETELLER VIP-fordele"). NETELLER VIP-fordelene varierer, afhængigt af dit NETELLER VIP-niveau som yderligere defineret i afsnit 3 nedenfor.

3. NETELLER VIP-niveau

3.1 Afhængigt af det samlede antal berettigede transaktioner fra din NETELLER-konto på et kalenderår, kan din NETELLER-konto blive kvalificeret til følgende NETELLER VIP-niveauer ("NETELLER VIP-niveau"):

(a) $ 10.000 (ti tusind USD) eller mere – "Bronzeniveau";

(b) $ 50.000 (halvtreds tusind USD) eller mere – "Silverniveau";

(c) $ 100.000 (hundred tusind USD) eller mere – "Goldniveau";

(d) $ 500.000 (fem hundred tusind USD) eller mere – "Platinumniveau".

(e) $ 2.000.000 (to millioner USD) eller mere – "Diamondniveau".

3.2 NETELLER vil ved afslutningen af hvert kalenderår evaluere beløbet af de berettigede transaktioner for din NETELLER-konto og vil anvende det relevante VIP-niveau for din konto i det følgende år. Eventuelle ændringer i din NETELLER VIP-status vil ske inden den 1. marts hvert år.

3.3 Vi ændrer NETELLER VIP-niveauet, såfremt det kræves i overensstemmelse med denne paragraf 3. Dit aktuelle NETELLER VIP-niveau vises i 'Kontooversigt"-afsnittet på din NETELLER-konto.

4. NETELLER VIP-garanti mod svindel

4.1 Med forbehold af denne paragraf 4, vil NETELLER tilbagebetale alle beløb, som du kan påvise er blevet trukket på din NETELLER-konto uden din godkendelse som direkte resultat af svindel eller tyveri, efter NETELLERs afgørelse og eget skøn ("NETELLER VIP-garanti mod svindel").

4.2. Uden forringelse af dine sikkerhedsmæssige forpligtelser ifølge brugsvilkårene for din NETELLER-konto skal følgende kriterier være opfyldt, hver eneste gang du foretager en transaktion, for at du kan være berettiget til NETELLERs VIP-garanti mod svindel:

(a) Du skal være NETELLER VIP-medlem.

(b) Du skal aktivere NETELLERs opdaterede og to-faktor-baserede godkendelsesmetode og bruge den, hver gang du logger ind på din NETELLER-konto, og før udførelse af alle transaktioner, hvor du sender penge. NETELLER forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt og efter eget skøn at opgradere eller ændre den to-faktor-baserede godkendelsesmetode; og

(c) Du skal overholde NETELLERs VIP-sikkerhedsstandarder.

5. Yderligere belønninger for NETELLER VIP på platinumniveau og diamondniveau

5.1 Hvis du er NETELLER VIP-medlem på platinumniveau eller diamondniveau, kan du fra tid til anden være berettiget til yderligere belønninger. Yderligere belønninger vil blive vist i VIP Lounge.

6. Sikkerhedsstandarder for NETELLER VIP

6.1 Du accepterer og indvilger i, at du:

(a) vil overholde de sikkerhedsmæssige forpligtelser, der er angivet i brugsvilkårene for din NETELLER-konto.;

(b) vil holde login og adgangskode til din NETELLER-konto fortroligt og (medmindre vi siger, at du må) ikke vil dele disse oplysninger med nogen eller skrive dem ned.

(c) vil ændre adgangskoden til din NETELLER-konto regelmæssigt og anvende forskellige adgangskoder til forskellige hjemmesider.

(d) vil slette e-mails indeholdende oplysninger om din NETELLER-konto permanent, hvis modtager sådanne oplysninger via e-mail.

(e) vil kontakte NETELLER omgående, hvis du mener, at andre personer har fået adgang til din NETELLER-konto.

(f) kun vil tilgå din NETELLER-konto fra din personlige computer eller bærbare enhed og udvise enhver rimelig omhu, når du indtaster dine NETELLER-kontooplysninger online.

(g) ikke svarer på e-mails, der beder dig om at oplyse sikkerhedsoplysningerne for din NETELLER-konto.

(h) bruger opdaterede anti-virus- og anti-spyware-programmer sammen med et firewall-system på din computer og din bærbare enhed.

(i) regelmæssigt gennemgår din NETELLER-kontooversigt og rapporterer om eventuelle fejl eller uautoriserede transaktioner til NETELLER så hurtigt som muligt.

(j) yder hjælp ved eventuelle undersøgelser om faktisk eller mistænkt uautoriseret adgang til din NETELLER-konto. Sammen refereres der til disse som "NETELLER VIP-sikkerhedsstandarder".

7. Mistet VIP-status og opsigelse

7.1 Hvis du i løbet af et kalenderår ikke opfylder minimumskravene, vil du miste din NETELLER VIP-status, og du vil så ikke længere kunne få NETELLER VIP-fordele.

7.2 Desuagtet ovenstående forbeholder NETELLER sig retten til på ethvert tidspunkt og efter eget skøn at fjerne din VIP-status, nægte at tildele dig NETELLER VIP-fordele eller at suspendere eller opsige din NETELLER-konto, hvis der er grund til at tro, at:

(a) der har været uautoriseret adgang til din NETELLER-konto som følge af din manglende overholdelse af VIP-sikkerhedsstandarderne eller som følge af lemfældig eller ukorrekt håndtering, opbevaring eller offentliggørelse af dine NETELLER-kontooplysninger; og/eller

(b) du har overtrådt eller forsøgt at overtræde disse vilkår og betingelser for VIP-medlemmer eller brugsvilkårene for NETELLER-kontoen; eller

(c) du har forsøgt at omgå eller på anden vis overtræde NETELLERs sikkerheds- eller driftsprocedurer eller har forsøgt at misbruge et af NETELLERs tilbud, herunder, men ikke begrænset til, en af følgende situationer:

(i) Eventuelle transaktioner, hvor der sendes eller modtages penge til eller fra NETELLER-forhandlere, og hvor der ikke er tilknyttet en legitim aktivitet, der anses som tilfredsstillende efter NETELLERs eller forhandlerens egen vurdering.

(ii) Enhver handling og/eller forsøg på at registrere og/eller verificere mere end én NETELLER-konto i dit eget navn eller i en tredjeparts navn ("Flere konti")

(iii) Hvis der anvendes flere konti til at udnytte reklamekampagner og bonusser, der tilbydes af NETELLER eller en NETELLER-forhandler.

7.3 Med forbehold af paragraf 8.2 herunder, må du ikke forsøge at åbne en anden NETELLER-konto uden forudgående skriftligt samtykke fra NETELLER.

8. Ændringer i vilkår og betingelser for NETELLERs VIP-medlemmer

8.1 NETELLER forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår og betingelser for VIP-medlemmer på ethvert tidspunkt, herunder retten til fuldstændigt at tilbagetrække NETELLER VIP-programmet.

8.2 Med forbehold af paragraf 7.3 herunder, vil ændringer blive meddelt via e-mail til den primære e-mailadresse, der er registreret på din NETELLER-konto. Den foreslåede ændring vil træde i kraft, 2 måneder efter at varslet er sendt, medmindre du giver os skriftlig meddelelse om, at du har indsigelser mod den foreslåede ændring. Din meddelelse med indsigelse skal betragtes som en meddelelse om at afslutte din deltagelse i NETELLERs VIP-program, og vilkårene og betingelserne for VIP-medlemmer vil ikke længere gælde for dig.

8.3 Perioden med 2 måneders varsel gælder ikke, hvis vi med rimelighed kan tro, at ændringen hverken reducerer dine rettigheder eller øger dine forpligtelser. I sådanne situationer vil ændringen træde i kraft uden forudgående varsel.

9. Diverse

9.1 Du accepterer og indvilger i, at NETELLER kan dele dine personlige oplysninger med NETELLER-forhandlere med henblik på at undersøge eventuelle mistænkelige transaktioner.

9.2 Alle beslutninger truffet af NETELLER er endelige, og der vil ikke foregå yderligere korrespondancer.

9.3 Disse vilkår og betingelser for VIP-medlemmer vil være dækket af og skal fortolkes i henhold til til engelsk og walisisk lov. I tilfælde af tvister forårsaget af eller relateret til disse vilkår og betingelser for VIP-medlemmer skal parterne uigenkaldeligt underordne sig de engelske domstoles eksklusive jurisdiktion uden hensyntagen til lovvalgsregler.

9.4 Hvis nogen del af disse vilkår og betingelser for VIP-medlemmer vurderes af en domstol i en kompetent jurisdiktion til at være ugyldig, ulovlig eller uhåndhævelig, skal den pågældende del adskilles fra de resterende vilkår og betingelser for VIP-medlemmer, og disse skal fortsat være gyldige og skal håndhæves i videst muligt omfang i henhold til loven.

9.5 Disse vilkår og betingelser for VIP-medlemmer er forfattet på engelsk, og hvis de oversættes til andre sprog, er det kun af praktiske hensyn, og den engelske version vil være den gældende.

10. Definitioner og fortolkninger

10.1 Når de anvendes i disse vilkår og betingelser for VIP-medlemmer, skal følgende begreber have følgende betydninger:

"Berettiget transaktion" betyder send penge-transaktioner til NETELLER-forhandlere samt alle kryptovaluta-transaktioner (som defineret i NETELLER's brugsbetingelser vedr. kryptovaluta). Følgende transaktioner er ikke støtteberettigede:

(i) Transaktioner, der foretages ved hjælp af dit fysiske eller virtuelle NETELLER Net+ Prepaid Mastercard eller virtuelle gavekort både online eller ved fysiske salgssteder.

(ii) Personlige transaktioner, herunder overførsler mellem dine egne konti.

NETELLER-forhandler henviser til en person, der anvender NETELLERs betalingsbehandlingssystem til erhvervsmæssige formål underlagt NETELLERs vilkår og betingelser for forhandlere.

NETELLER-konto henviser til den elektroniske pengekonto, der gøres tilgængelig for dig i henhold til brugsvilkårene for din NETELLER-konto.

"Du/dig" eller "din/dit/dine" henviser til dig og din fysiske person, i hvis navn NETELLER-kontoen er blevet åbnet og vedligeholdes.

"NETELLER" henviser til Paysafe Financial Services Limited, som er en virksomhed stiftet efter engelsk og walisisk lov med registreringsnummer 04478861, og som er autoriseret af Financial Conduct Authority (FCA) (det britiske finanstilsyn) i henhold til Electronic Money Regulations 2011 (bestemmelser om elektroniske penge) til at udstede elektroniske penge under registernummer 900015.