Vælg din erfaring: ×

Vilkår og betingelser for NETELLER VIP-program

1. Anvendelsesområde af vilkår og betingelser for NETELLERs VIP-medlemmer

1.1. Disse vilkår og betingelser ("Vilkår og betingelser for VIP-medlemmer") skal gælde for NETELLER VIP-programmet ("VIP-program") i tillæg til NETELLERs kontovilkår og -betingelser og NETELLERs fortrolighedspolitik. De regulerer, hvordan du kvalificerer dig til, bevarer og/eller mister NETELLER VIP-status (som yderligere defineret nedenfor).

1.2. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem NETELLERs kontovilkår og -betingelser og disse betingelser og vilkår for VIP-medlemmer, vil disse betingelser og vilkår for VIP-medlemmer ved sådanne uoverensstemmelser være gældende.

2. Sådan får du NETELLER VIP-status

2.1 Hvis du har en gyldig NETELLER-konto og udfører berettigede transaktioner på op til $ 10.000 (titusind USD) eller mere i et kalenderår ("minimumskravene"), vil din NETELLER-konto automatisk være kvalificeret til NETELLER VIP-status ("NETELLER VIP-status"), og du vil så blive en NETELLER VIP-bruger ("NETELLER VIP").

2.2 Vi vil tildele NETELLER VIP-status til din NETELLER-konto inden for 60 dage, efter at du har indfriet minimumskravene, og vi vil så tilbyde dig de fordele, der er beskrevet i NETELLER VIP-afsnittet på NETELLERs hjemmeside ("NETELLER VIP-fordele"). NETELLER VIP-fordelene varierer afhængigt af dit NETELLER VIP-niveau som yderligere defineret i afsnit 3 nedenfor.

3. NETELLER VIP-niveau

3.1 Afhængigt af det samlede beløb af berettigede transaktioner fra din NETELLER-konto i et kalenderår, kan din NETELLER-konto være kvalificeret til følgende NETELLER VIP-niveauer ("NETELLER VIP-niveau"):

(a) $ 10.000 (titusind USD) eller mere – "Bronzeniveau";

(b) $ 50.000 (halvtredstusind USD) eller mere – "Sølvniveau";

(c) $ 100.000 (hundredetusind USD) eller mere – "Guldniveau";

(d) $ 500.000 (femhundredetusind USD) eller mere – "Platinniveau";

(e) $ 2.000.000 (to millioner USD) eller mere – "Diamantniveau";

3.2 NETELLER vil ved afslutningen af hvert kalenderår evaluere beløbet af de berettigede transaktioner for din Neteller-konto og vil anvende det relevante VIP-niveau for din konto i det følgende år. Eventuelle ændringer i din NETELLER VIP-status vil ske den 1. marts hvert år.

3.3 Vi vil ændre NETELLER VIP-niveau, når det er påkrævet og i overensstemmelse med dette afsnit 3. Dit aktuelle NETELLER VIP-niveau vil være vist i afsnittet "Kontooversigt" på din NETELLER-konto.

4. NETELLER VIP-garanti mod svindel

4.1 I henhold til dette afsnit 4 vil NETELLER tilbagebetale eventuelle midler, som du kan dokumentere er blevet trukket fra din NETELLER-kontos saldo uden din godkendelse som direkte følge af svindel eller tyveri som fastlagt efter NETELLERs eget skøn ("NETELLER VIP-garanti mod svindel").

4.2 Uanset dine sikkerhedsmæssige forpligtelser ifølge brugsvilkårene for din NETELLER-konto skal følgende kriterier være opfyldt, hver eneste gang du foretager en transaktion, for at du kan være berettiget til NETELLERs VIP-garanti mod svindel:

(a) Du skal være et NETELLER VIP-medlem.

(b) Du skal aktivere den opdaterede og to-faktor-baserede godkendelsesmetode, der tilvejebringes af NETELLER, og bruge den, hver gang du logger ind på din NETELLER-konto, og før udførelse af alle transaktioner, hvor du sender penge. NETELLER forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt og efter eget skøn at opgradere eller ændre den to-faktor-baserede godkendelsesmetode.

(c) Du skal overholde NETELLER VIP-sikkerhedsstandarderne.

5. Yderligere belønninger for NETELLER VIP på platinniveau og diamantniveau

5.1 Hvis du er NETELLER VIP-medlem på platinniveau eller diamantniveau, kan du fra tid til anden være berettiget til yderligere belønninger. Yderligere belønninger vil blive vist i VIP Lounge.

6. Sikkerhedsstandarderne for NETELLER VIP

6.1 Du accepterer og indvilliger i følgende:

(a) At du vil overholde de sikkerhedsmæssige forpligtelser, der er angivet i brugsvilkårene for din NETELLER-konto.

(b) At du vil holde login- og adgangskodeoplysninger for din NETELLER-konto fortrolige og ikke vil dele disse oplysninger med andre eller skrive dem ned.

(c) At du regelmæssigt vil ændre adgangskoden til din NETELLER-konto og anvende forskellige adgangskoder til forskellige hjemmesider.

(d) At du permanent sletter e-mails med sådanne oplysninger, hvis du modtager oplysninger om din NETELLER-konto via e-mail.

(e) At du omgående kontakter NETELLER, hvis du mener, at andre personer har fået adgang til din NETELLER-konto.

(f) At du kun etablerer adgang til din NETELLER-konto fra din personlige computer eller din mobile enhed og gør alle rimelige bestræbelser på at være forsigtig, når du indtaster dine NETELLER-kontooplysninger online.

(g) At du ikke svarer på e-mails, der beder dig om at oplyse sikkerhedsoplysningerne for din NETELLER-konto.

(h) At du bruger opdaterede anti-virus og anti-spyware programmer sammen med et firewall-system på din computer og din mobile enhed.

(i) At du regelmæssigt gennemgår din NETELLER-kontooversigt og rapporterer om eventuelle fejl eller uautoriserede transaktioner til NETELLER så hurtigt som muligt.

(j) At du yder hjælp ved eventuelle undersøgelser om faktisk eller mistænkt uautoriseret adgang til din NETELLER-konto.

Sammen refereres der til disse som "NETELLER VIP-sikkerhedsstandarderne".

7. Mistet VIP-status og opsigelse

7.1 Hvis du i løbet af et kalenderår ikke opfylder minimumskravene, vil du miste din status som NETELLER VIP, og du vil så ikke længere kunne få NETELLER VIP-fordelene.

7.2 Desuagtet ovenstående forbeholder NETELLER sig retten til på ethvert tidspunkt og efter eget skøn at fjerne din VIP-status, nægte at tildele dig NETELLER VIP-fordele eller at suspendere eller opsige din NETELLER-konto, hvis der er grund til at tro følgende:

(a) At der er sket uautoriseret adgang til din NETELLER-konto som følge af din manglende overholdelse af VIP-sikkerhedsstandarderne eller som følge af lemfældig eller ukorrekt håndtering, opbevaring eller offentliggørelse af dine NETELLER-kontooplysninger.

(b) At du har overtrådt eller forsøgt at overtræde disse VIP-betingelser og -vilkår eller brugsvilkårene for NETELLER-kontoen.

(c) At du har forsøgt at omgå eller på anden vis bryde NETELLERs sikkerheds- eller driftsprocedurer eller har forsøgt at misbruge et af NETELLERs tilbud, herunder uden begrænsning i en af følgende situationer:

(i) Ved eventuelle transaktioner, hvor der sendes eller modtages penge til eller fra NETELLER-forhandlere, og hvor der ikke er tilknyttet en legitim aktivitet, der anses som tilfredsstillende efter NETELLERs eller forhandlerens egen vurdering.

(ii) Ved enhver handling og/eller forsøg på at registrere og/eller verificere mere end én NETELLER-konto i dit eget navn eller i en tredjeparts navn ("flere konti").

(iii) Hvis der anvendes flere konti til at udnytte reklamekampagner og bonusser, der tilbydes af NETELLER eller en NETELLER-forhandler.

7.3 Underlagt ovenstående afsnit 8.2 må du ikke forsøge at åbne en anden NETELLER-konto uden forudgående skriftligt samtykke fra NETELLER.

8. Ændringer i vilkår og betingelser for NETELLERs VIP-medlemmer

8.1 NETELLER forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår og betingelser for VIP-medlemmer på ethvert tidspunkt, herunder retten til fuldstændigt at tilbagetrække NETELLER VIP-programmet. Ændringerne vil blive kommunikeret ud via e-mail til den primære e-mailadresse, der er registreret til din NETELLER-konto, eller vil blive offentliggjort på NETELLERs hjemmeside 30 dage før ændringen træder i kraft. Perioden med 30 dages varsel gælder ikke, hvis vi med rimelighed kan tro, at ændringen hverken reducerer dine rettigheder eller øger dine forpligtelser. I sådanne situationer vil ændringen træde i kraft uden forudgående varsel.

8.2 Den foreslåede ændring vil træde i kraft inden for 30 dage efter modtagelsen af varslet herom fra NETELLER eller offentliggørelsen på hjemmesiden, med mindre du giver os skriftlig meddelelse om, at du har indsigelser til den foreslåede ændring. Din meddelelse med indsigelser vil anses som at udgøre en meddelelse, der opsiger din deltagelse i NETELLERs VIP-program og denne aftale med omgående effekt.

9. Diverse

9.1 Du accepterer og indvilliger i, at NETELLER kan dele dine personlige oplysninger med NETELLER-forhandlere med henblik på at undersøge eventuelle mistænkelige transaktioner.

9.2 Alle beslutninger foretaget af NETELLER er endelige, og der vil ikke blive foretaget yderligere korrespondancer.

9.3 Disse betingelser og vilkår for VIP-medlemmer vil være dækket af og skal fortolkes i henhold til engelsk lovgivning. I tilfælde af tvister forårsaget af eller relateret til disse betingelser og vilkår for VIP-medlemmer skal parterne uigenkaldeligt underordne sig de engelske domstoles eksklusive jurisdiktion uden hensyntagen til eventuelle konflikter i de lovmæssige regler.

9.4 Hvis en del af disse betingelser og vilkår for VIP-medlemmer vurderes af en domstol i en kompetent jurisdiktion til at være ugyldig, ulovlig eller uhåndhævelig, skal den pågældende del adskilles fra de resterende betingelser og vilkår for VIP-medlemmer, og disse skal fortsat være gyldige og skal håndhæves i videst muligt omfang i henhold til loven.

9.5 Disse betingelser og vilkår for VIP-medlemmer er skrevet i engelsk, og hvis de oversættes til andre sprog, er det kun af praktiske hensyn, og den engelske version vil være den gældende.

10. Definitioner og fortolkninger

10.1 Når de anvendes i disse betingelser og vilkår for VIP-medlemmer, skal følgende begreber have følgende betydninger:

Berettigede transaktioner henviser til transaktioner, hvor der sendes penge til NETELLER-forhandlere. Følgende kvalificerer ikke som berettigede transaktioner:

(i) Transaktioner, der foretages ved hjælp af dit fysiske eller virtuelle forudbetalte NETELLER Net+ Mastercard eller virtuelle gavekort både online eller ved fysiske salgssteder.

(ii) Personlige transaktioner, herunder overførsler mellem dine egne konti. NETELLER-forhandler henviser til en person, der anvender NETELLERs betalingsbehandlingssystem til erhvervsmæssige formål underlagt NETELLERs betingelser og vilkår for forhandlere.

NETELLER-konto henviser til den elektroniske pengekonto, der gøres tilgængelig til dig i henhold til brugsvilkårene for din NETELLER-konto.

"Du" eller "dit" henviser til dig og din fysiske person, i hvis navn NETELLER-kontoen er blevet åbnet og vedligeholdes.

"NETELLER" henviser til Paysafe Financial Services Limited, der er en virksomhed grundlagt under de engelske og walisiske love med registreringsnummer 04478861 og som er autoriseret af Financial Conduct Authority (FCA) i henhold til Electronic Money Regulations 2011 til at udstede elektroniske penge under registernummer 900015.