Vælg din erfaring: ×

VILKÅR FOR ANVENDELSE AF NETELLER

Disse Vilkår for anvendelse gælder fra 10 november 2015.

De er indforstået med og accepterer, at De ved at markere afkrydsningsfeltet "Jeg accepterer", når De åbner Deres Konto, indvilliger i at overholde følgende vilkår ("Vilkår for anvendelse") vedrørende Deres brug af den tjeneste til at gemme elektronisk penge, som Paysafe Financial Services Limited leverer ("NETELLER-tjenesten"). Hvis der er nogen del af disse Vilkår for anvendelse, som De ikke forstår eller ønsker uddybet, skal De kontakte vores Kundekontaktcentral +44 20 3308 9525 (gebyr for langdistanceopkald kan opkræves) eller gå ind på https://www.neteller.com/da/support.

1. DEFINITIONER OG FORTOLKNING

1.1 I disse Vilkår for anvendelse har følgende ord den betydning, der er angivet ud for dem:

"Konto" forstås som Deres kortkonto hos NETELLER, som opbevarer elektroniske penge, og som Deres penge er tilknyttet;

"Konto-id-oplysninger" henviser til alle de følgende oplysninger: Deres Kortoplysninger (Kortnummer, udløbsdato og CVV-kode), Deres pinkode, oplysninger, som De bruger til at logge på Deres konto, Deres sikkerhedsidentifikationsnummer, sikkerhedsspørgsmål og -svar samt andre kontooplysninger, som er specifikke for Deres Konto;

"Kort" forstås som hvert Net+ Prepaid Mastercard®, som er udstedt til Dem af Paysafe Financial Services Limited, uanset om det er i form af et fysisk kort eller et virtuelt kort eller i nogen anden form, vi kan bestemme, som er registreret til Deres Konto;

"Kundekontaktcentralen" kan kontaktes på gratisnummeret +44 20 3308 9525 eller ved at besøge https://www.neteller.com/da/support.

"Indbetaling" forstås som kreditering af midler til Deres Konto ved at købe elektroniske penge;

>"Gebyrer" henviser til alle gebyrer og omkostninger, som vi pålægger Dem for Deres brug af NETELLER-tjenesten, som de er beskrevet i Gebyroversigterne på Webstedet, og som kan ændres af os til enhver tid i henhold til disse Vilkår for anvendelse;

"Gebyroversigt" henviser til de gebyroversigter, der er offentliggjort på vores Websted til enhver tid (og som i øjeblikket kan findes under overskriften "Gebyrer" på www.neteller.com);

"Mastercard" betyder Mastercard International Incorporated of New York eller deres efterfølgere eller beskikkede;

"Medlem" forstås som en person, der opfylder alle medlems- og berettigelseskrav, der er angivet i disse Vilkår for anvendelse;

"Medlemswebsted" henviser til det websted, som Medlemmer har adgang til vha. deres Konto-id-oplysninger, hvor Medlemmer kan se deres transaktionshistorik, indbetale penge til deres Konto og foretage andre Transaktioner;

“Merchant” betyder enhver handels- eller forretningsvirksomhed, som (i) er gyldigt registreret hos Paysafe Financial Services Limited, virksomhed nr. 4478861, eller hos enhver af virksomhederne i Paysafe Group, til at godkende transaktioner fra din NETELLER-konto; eller som (ii) modtager kort, der viser Mastercard®-symbolet, som betaling (hvor det drejer sig om en korttransaktion);

"måned" forstås som en kalendermåned;

"NETELLER", "Paysafe", "vi", "vores", "os" henviser til Paysafe Financial Services Limited, virksomhedsnr. 4478861, med kontor i Compass House, Vision Park, Chivers Way, Histon, Cambridgeshire CB24 9AD Storbritannien;

"NETELLER-valutakurs" henviser til den valutakurs, som anvendes af os på alle valutatransaktioner, som udsendt på vores Websted, og som kan ændres af os til enhver tid i henhold til disse Vilkår for anvendelse;

"Paysafe Group" forstås som Paysafe Financial Services Limited, dets datterselskaber, holdingselskaber og associerede virksomheder;

"Betaling" forstås som en af følgende: (i) en betaling, der er foretaget med dit Kort; (ii) debitering af et beløb i elektroniske penge fra Deres Konto og tilsvarende kreditering af det samme beløb til en Forhandlerkonto eller et andet Medlems konto, som angivet af Dem eller (iii) kreditering af et beløb i elektroniske penge på Deres Konto og den tilsvarende debitering af en Forhandlerkonto eller et andet Medlems konto;

"Pinkode" henviser til det personlige id-nummer, som vi kan udstede eller godkende til brug sammen med Deres Kort;

"Forbudt transaktion"forstås som enhver af følgende transaktionstyper: (i) ethvert pyramidespil, ponzi-svindel eller lignende multi-level-marketing- eller matrix-programmer eller andre "bliv rig i en fart"-systemer eller investeringsprogrammer med højt udbytte; (ii) salg eller ydelse af enhver ulovlig tjeneste eller tjenester, som opfordrer til eller fremmer ulovlig aktivitet; (iii) salg eller levering af forfalskede produkter eller piratprodukter; (iv) behandlingsprodukter eller samlingsprodukter eller -tjenester fra tredjepart; (v) anvendelse af NETELLER til at fremme handel, udveksling, køb eller salg af Bitcoins eller anden virtuel valuta mellem medlemmer.  Vi forbeholder os retten til alene efter eget skøn at tilføje yderligere kategorier for ulovlige transaktioner ved at føje sådanne kategorier til enten disse Vilkår for anvendelse eller en politik vedrørende acceptabel anvendelse, som offentliggøres på vores websted;

"Abonnementsbaseret fakturering" er en tjeneste, som tillader et Medlem at anmode om at foretage almindelige betalinger fra Medlemmets konto ved specificerede intervaller til en Onlineforhandler;

"Transaktion" forstås alt efter konteksten som: (i) en Betaling; (b) en Udbetaling; eller (c) en Indbetaling; og i alle tilfælde fratrukket eventuelle Gebyrer;

"Websted" henviser til www.neteller.com eller et andet sådant websted, hvor vi eventuelt tilbyder NETELLER-tjenesten fra tid til anden;

"Udbetaling" betyder fjernelse af penge fra Deres Konto ved at bruge Deres Kort i en hvilken som helst hæveautomat eller ved at vælge en af de udbetalingsmetoder, der er tilgængelige for Dem i det land, De bor i, som det angives på siden "Penge ud" på vores Medlemswebsted; og

"De" eller "Deres" betyder den person for hvem, disse Vilkår for anvendelse gælder.

1.2 Disse Vilkår for anvendelse gælder for alle Medlemmer

1.3 Afsnittenes overskrifter bør ikke påvirke fortolkningen af disse Vilkår for anvendelse.

1.4 En person omfatter en fysisk person, selskaber eller andre juridiske personer (uanset, om pågældende er en særskilt juridisk person).

1.5 En reference til en holdingvirksomhed eller et datterselskab forstås som en holdingvirksomhed eller et datterselskab (alt efter, hvad der er relevant) som defineret i § 1159 i Companies Act 2006.

1.6 Medmindre andet fremgår af sammenhængen, skal ord i ental omfatte flertal, og ord i flertal skal omfatte ental.

1.7 Eventuelle ord, der efterfølger vilkårene, herunder "omfatter", "især", "for eksempel" eller et lignende udtryk, skal fortolkes som illustrative og må ikke begrænse betydningen af ord, beskrivelser, definitioner, vendinger eller termer, som er foranstillet disse termer.

2. GENERELT

2.1 Det er en betingelse for medlemskab, at De accepterer disse Vilkår for anvendelse, der udgør en juridisk bindende kontrakt mellem Dem og os, når De tilmelder Dem som Medlem.

2.2 Vi anser det muligvis for nødvendigt at ændre Vilkår for anvendelse indimellem og giver Dem besked om ændringer ved at sende en e-mail til den primære e-mail-adresse, som er registreret til Deres Konto og ved at vise beskeden på vores Websted med et link til de ændrede Vilkår for anvendelse. Vi vil angive det mindst to (2) måneder inden de foreslåede ændringer træder i kraft, bortset fra ændringer, der gør disse Vilkår for anvendelse mere favorable for Dem, eller der ikke har nogen effekt på Deres rettigheder, som effektueres øjeblikkeligt, hvis det således angives i den forudgående besked. Ændringer af NETELLERs vekselgebyrer effektueres øjeblikkeligt uden varsel (alle transaktioner, der involverer valutaomregning, beregnes på basis af et dagligt gennemsnit af markedskursen blandt banker, der udsendes af en tredjeparts dataudbyder af udenlandsk valuta (Oanda) plus et gebyr fastsat af os, og som er angivet i Gebyroversigten).

2.3 De anses for at have bekræftet alle ændringer af Vilkår for anvendelse, medmindre De meddeler os andet, inden ændringerne træder i kraft. Er De ikke enig i de foreslåede ændringer, har De ret til at opsige og lukke deres konto øjeblikkeligt og omkostningsfrit inden den foreslåede ikrafttrædelsesdato. En besked fra Dem, om at De ikke accepterer ændringerne, vil udgøre en meddelelse om, at De ønsker at afbryde Deres aftale med os, og Deres konto vil øjeblikkeligt blive lukket ved modtagelsen af Deres opsigelsesmeddelelse. Deres Kort spærres, og eventuelle penge på Deres Konto vil blive returneret til Dem ved anvendelse af Deres anbefalede metode (og vil være underlagt de normalt gældende Gebyrer).

2.4 De kan på et hvilket som helst tidspunkt gennemse de aktuelle Vilkår for anvendelse inden De starter en Transaktion ved at klikke på siden "Vilkår for anvendelse", som på datoen for disse Vilkår for anvendelse kan findes på https://member.neteller.com/document/show. Vilkår for anvendelse viser datoen for den seneste ændring. Ændringer påvirker ikke Transaktioner, der er udestående på datoen for ændringerne. Deres brug af NETELLER-tjenesten angiver, at De accepterer disse Vilkår for anvendelse. Vi opfordrer Dem til at udskrive en kopi af Vilkår for anvendelse til fremtidig brug.

2.5 Følgende politikker, som opdateres med jævne mellemrum, er omfattet i og udgør en del af disse Vilkår for anvendelse (og "Vilkår for anvendelse" skal anses for at omfatte sådanne politikker):

 1. Non-Serviced Countries list
 2. Privacy Policy
 3. Complaints Procedure

2.6 Den seneste version af hver af disse politikker kan findes på Webstedet til brug for Dem. På datoen for disse Vilkår for anvendelse kan disse politikker alle findes på: https://www.neteller.com/da/policies/terms-of-use.

3. NETELLER-TJENESTE

3.1 Paysafe Financial Services Limited er en autoriseret udsteder af elektroniske penge, som er autoriseret og reguleres af Financial Conduct Authority (FCA) i Storbritannien i henhold til FCA-referencenummer (FRN) 900015. Alle Kort udstedes af Paysafe Financial Services Limited i overensstemmelse med en licens fra Mastercard.

3.2 Deres brug af NETELLER-tjenesten angiver, at De bekræfter disse Vilkår for anvendelse: (i) vi er ikke en bank, og Deres Konto er ikke en bankkonto; (ii) Konti er ikke forsikret af offentlige instanser, og Storbritanniens Financial Services Compensation Scheme (FSCS) gælder ikke for Deres Konto; (iii) vi fungerer ikke som garant, formueforvalter eller deponeringsholder med hensyn til saldi på Deres Konto, og (iv) vi betaer ikke rente af saldi på Deres Konto.

3.3 De har ikke pligt til at have en positiv saldo på Deres Konto, men hvis De har en positiv saldo på Deres konto, udskilles beløb, der repræsenterer denne saldo, og de samles med beløb, der repræsenterer saldiene for andre Medlemmer, på en konto, der administreres af os i henhold til kravene i Electronic Money Regulations 2011. Vi har ikke tilladelse til at betale renter til Dem i forbindelse med saldi på Deres Konto; eventuelle renter på den samlede konto ejes af Paysafe.

4. MEDLEMSSKAB

4.1 For at blive og forblive Medlem gælder følgende:

 1. De skal være mindst 18 år og være myndig i det land, De bor i, alt efter hvad der er ældst;
 2. De må ikke bo i et land, hvor vi ikke indimellem tilbyder NETELLER-tjenesten, som det angives på Liste over lande uden tjenester, som kan ændres af os til enhver tid uden meddelelse herom;
 3. De skal åbne en Konto i henhold til de instruktioner, der er angivet på registreringssiden på vores Websted, herunder angive alle påkrævede oplysninger som angivet på registreringssiden;
 4. De skal opretholde en aktiv adresse, e-mail-adresse og et aktivt telefonnummer; og
 5. De skal bestå alle vores påkrævede kontroller og godkendelser af identitet og sikkerhed.

4.2 De må ikke tillade nogen anden person at bruge Deres konto. Medmindre vi tillader andet på det pågældende tidspunkt, må De ikke åbne mere end én Konto, og vi kan lukke enkelte eller alle Konti uden varsel for et Medlem, der har flere Konti, eller som, vi har begrundet mistanke om, har flere Konti uautoriseret.

4.3 De skal straks opdatere oplysninger om Kontoen på Webstedet, hvis Deres navn, adresse, e-mail-adresse, telefonnummer, kreditkort- eller bankkontooplysninger ændres.

5. BERETTIGELSE

For at bruge NETELLER-tjenesten skal følgende gælde:

 1. De skal være Medlem; og
 2. De skal være Medlem; og

6. BRUG AF DERES KONTO

6.1 Efter åbning af Deres Konto vil vi udstede et virtuelt Kort til Dem. For at foretage en Transaktion skal De overføre penge til Deres Kort ved at købe elektroniske penge, der krediteres Deres Konto. Deres Kort er ikke et kreditkort, kontokort eller hævekort. De kan kun bruge værdien af de penge, der står på Deres Konto.

6.2 Køb af elektroniske penge

 1. De kan købe elektroniske penge med en af Indbetalingsmulighederne, som er tilgængelige for Dem, afhængigt af hvilket land De bor i. De skal angive de påkrævede oplysninger og bestå alle kontroller og bekræftelser af identitet og sikkerhed. Ved enhver Indbetaling giver De os tilladelse til at hente og modtage beløb på Deres vegne fra Deres foretrukne betalingskilde, fratrukket eventuelle gældende Gebyrer, hvorefter der udstedes elektroniske penge til Deres konto.
 2. Uanset det foregående kan visse Indbetalingsmuligheder give Dem ret til at indsætte elektroniske penge på Deres Konto ved at debitere en konto i Deres pengeinstitut. Hvis vi modtager oplysninger om, at der ikke er de nødvendige midler på en sådan konto, kan vi forevise en sådan ikke-godkendt betaling i Deres pengeinstitut yderligere to gange. Desuden debiterer vi muligvis afgiften for det gældende utilstrækkelige beløb og en sådan ikke-godkendt betaling fra Deres Konto, eller vi henter den fra det valgte pengeinstitut eller opkræver beløbet fra Dem på anden vis.
 3. Indbetalinger kan omfatte gebyrer og valutaomregningsgebyrer, afhængigt af den anvendte metode. Se afsnit 8 for at få mere at vide om gebyrer.

6.3 Anmodning om yderligere Kort

 1. De kan anmode om yderligere virtuelle Kort eller et fysisk Kort, når Deres Konto er godkendt (se afsnit 6.3 (ii) nedenfor). Fysiske Kort er tilgængelige i de fleste lande, hvor NETELLER er tilgængeligt, men desværre ikke dem alle. De kan se en liste over de lande, hvor vi i øjeblikket kan tilbyde fysiske Kort på NETELLERs websted. Denne liste kan indimellem ændres af os uden varsel.
 2. For at anmode om et fysisk Kort eller mere end ét virtuelt Kort skal De "bekræfte" Deres Konto med en bekræftelse af Deres identitet, og hvor De bor. De kan finde nærmere oplysninger om, hvordan De gør dette, på Webstedet. Vi kan bruge en tredjepart til at fremskaffe disse oplysninger, som også kan omfatte kreditkontrol, på vores vegne. De accepterer, at vi, under rimelige skøn, anvender og deler relevante personlige data i forbindelse med udførelsen af sådanne kontroller af identitet og verificeringskontroller.
 3. Hvis De modtager et fysisk Kort, skal De underskrive det, så snart De modtager det.
 4. Vi forbeholder os ret til at afvise at udstede et Kort til Dem udelukkende efter eget skøn.

6.4 Brug af Deres Kort

 1. De kan bruge Deres Kort overalt, hvor Mastercard® accepteres, men et virtuelt Kort kan kun bruges, når der ikke kræves et fysisk kort, eksempelvis ved Transaktioner der foretages online eller over telefonen.
 2. Alle Transaktioner, der foretages ved hjælp af Deres Kort, er underlagt følgende:
  1. At der er tilstrækkelige midler på Deres Konto;
  2. At Forhandleren eller pengeinstituttet kan verificere, at De har tilstrækkelige midler på Deres Konto; samt
  3. De vilkår og betingelser, der gælder for hæveautomatudbyderen eller det relevante pengeinstitut (ud over nærværende Vilkår for anvendelse).
 3. Vi forbeholder os ret til at afvise enhver Transaktion efter eget skøn. Vi er ikke ansvarlige i tilfælde af, at en Forhandler afviser at acceptere Deres Kort, eller hvis vi ikke autoriserer en Transaktion, eller hvis vi spærrer eller ophæver brugen af Deres Kort i overensstemmelse med disse Vilkår for anvendelse.
 4. De må ikke bruge flere penge med Deres Kort, end De har på Deres konto. Hvis De forårsager, at Deres Konto får en negativ saldo, vil vi se meget alvorligt på en sådan handling og tage nødvendige skridt for at skride til handling over for Dem i henhold til disse Vilkår for anvendelse.
 5. I visse sektorer vil Forhandlere såsom biludlejningsfirmaer, hoteller og andre leverandører af tjenester vurdere den samlede sum penge, De må bruge, eller til hvilken De skal have autorisation. Vurderingen kan være for mere end det beløb, De ender med at bruge eller opkræves. Det betyder, at nogle af pengene på Deres Konto kan blive tilbageholdt i op til 30 dage (eller 90 dage for biludlejningsfirmaer), og De vil følgelig ikke kunne bruge dette beløb i denne periode. Vi kan ikke frigive et sådant beløb uden autorisation fra den relevante Forhandler, som De skal indhente hos Forhandleren.

6.5 Sådan foretager De Indbetalinger til og fra Deres Konto

 1. Ud over at bruge Deres Kort til Betalinger og Udbetalinger kan De også foretage en Betaling direkte fra Deres Konto til en Forhandler, der accepterer NETELLER, eller et andet Medlem, ved at udfylde oplysningerne på siden "Penge ud" på Medlemswebstedet, og i visse tilfælde kan De foretage en Betaling til eller modtage en Betaling fra en Forhandler direkte fra en Forhandlers websted.
 2. Når De foretager en Betaling fra Deres Konto, må De ikke angive et beløb, der er større end saldoen på Deres Konto plus gældende Gebyrer på det tidspunkt, hvor anmodningen foretages. Hvis De forsøger at gøre dette, afvises Betalingen.
 3. Beløbet for en Betaling til Deres Konto krediteres på Kontosaldoen, når gældende Gebyrer er fratrukket. Hvis en Betaling, der er krediteret på Deres Konto, tilbageføres af afsenderen, inden De har udført en Transaktion, returneres den tilbageførte Betaling til afsenderen, og De skylder ikke nogen Gebyrer.
 4. De bærer ansvaret for Deres instruktioners korrekthed; vi kan ikke holdes ansvarlige for nogen som helst fejl De måtte foretage under indtastningen af en modtagers e-mail-oplysninger eller Betalingsbeløbet.
 5. De er fuldt ansvarlig for varer eller tjenester, som De køber, og som er formidlet via Deres brug af NETELLER-tjenesten. Enhver tvist med en Forhandler angående et produkt eller en tjeneste, De har købt via NETELLER-tjenesten, er mellem Dem og Forhandleren, og De accepterer, at vi ikke er en part i en sådan tvist. Vi kommer ikke med nogen garantier, tilkendegivelser eller betingelser, hvad angår sådanne varer og tjenester.
 6. Betalinger kan omfatte Gebyrer og valutaomregningsgebyrer, afhængigt af den anvendte metode. Se afsnit 8 for at få mere at vide om Gebyrer.

6.6 Abonnementsbaseret fakturering

 1. Nogle Onlineforhandlere kan tilbyde varer eller tjenester, som kan betales ved hjælp af Abonnementsbaseret fakturering. Det betyder, at en Betaling vil blive fratrukket Deres Konto med regelmæssige mellemrum. Betalingsbeløbet og mellemrummene for fratrækning af Betaling bestemmes af den relevante Forhandler.
 2. Abonnementsbaseret fakturering er en ordning mellem Dem og den relevante Forhandler. Hvis De ønsker at ændre eller annullere Betalingen i Deres Abonnementsbaserede fakturering eller har en forespørgsel eller en uoverensstemmelse angående Betalingen i Deres Abonnementsbaserede fakturering, kan De kun gøre dette ved at kontakte Forhandleren, og de af Forhandleren angivne vilkår og betingelser vil gælde. Når De har kontaktet Forhandleren, skal De give os besked. Vi kan ikke annullere eller ændre Betalinger i Abonnementsbaseret fakturering uden samtykke fra Forhandleren. De må ikke annullere eller på anden måde ændre en Betaling i Abonnementsbaseret fakturering uden først at kontakte Forhandleren. Vi kan ikke holdes ansvarlige for nogen Betalinger i Abonnementsbaseret fakturering, som bliver fratrukket Deres Konto, før De har givet Forhandleren besked om annulleringen. De kan ikke annullere en Betaling, der allerede er foretaget af en Forhandler.
 3. Det er Deres ansvar at sikre, at der er tilstrækkelige midler på Deres Konto til at gennemføre de Betalinger, som De har accepteret ved hjælp af Abonnementsbaseret fakturering. Vi kan ikke holdes ansvarlige for gebyrer, afgifter eller bøder, der kan opstå, fordi der ikke er tilstrækkelige midler på Deres Konto til at imødekomme Deres forpligtelser under en Abonnementsbaseret faktureringsordning. Hvis saldoen på Deres Konto bliver negativ, vil vilkårene i afsnit 10.3 gælde.
 4. En betaling, der foretages via Abonnementsbaseret fakturering, er en "Betaling", som det defineres i disse Vilkår for anvendelse, og de normale Gebyrer vil blive anvendt på hver Betaling.

6.7 Grænser for kontoen

 1. Saldoen på Deres konto må ikke overstige USD 50.000 (halvtredstusind US dollars) eller det tilsvarende beløb i valutaen på Deres konto ("Kontogrænsen").
 2. Det er Deres ansvar at sikre, at saldoen på Deres konto ikke overstiger Kontogrænsen. Vi vil ikke blokere transaktioner automatisk for at forhindre, at Deres konto ikke overstiger Kontogrænsen, så De skal selv kontrollere Deres saldo regelmæssigt for at sikre, at Kontogrænsen ikke overskrides.
 3. Hvis Deres Kontogrænse overskrides, skal saldoen reduceres til et beløb under eller lig med Kontogrænsen inden for 60 (tres) dage fra datoen for overskridelsen.
 4. Hvis saldoen på Deres konto ikke nedbringes til at være inden for Kontogrænsen inden for de nævnte 60 (tres) dage, vil vi suspendere kontoen og returnere en eventuel saldo, der overskrider Kontogrænsen til den oprindelige kilde for indbetalingen eller betalingen (startende med den senest foretagne indbetaling eller betaling og så fremdeles, indtil saldoen igen er inden for Kontogrænsen). Hvis den senest foretagne indbetaling eller betaling eksempelvis var en indbetaling, som blev foretaget med et kreditkort, vil vi sende det indbetalte beløb (eller det beløb, der kræves for at overholde Kontogrænsen) tilbage til kreditkortudbyderen. Hvis dette ikke er nok til at overholde Kontogrænsen, vil vi returnere næstnyeste indbetaling eller betaling tilbage til kilden for dette beløb (etc.), indtil saldoen ikke overskrider Kontogrænsen. Vi vil måske opkræve et gebyr for at tilrette saldoen, så den igen er inden for Kontogrænsen.

6.8 Lukning af Deres Konto og indløsning af Deres midler

 1. Hvis De ønsker at lukke Deres Konto, kan De gøre dette ved at give os skriftlig besked. I henhold til paragraf (iii) nedenfor kan De indløse hele eller dele af saldoen for elektroniske penge på Deres Konto (fratrukket beløb, der ikke er godkendt af Deres pengeinstitut) til den pålydende værdi ved at vælge en af de udbetalingsmuligheder, der er tilgængelige i det land, De bor i, som angivet på siden "Penge ud" på Medlemswebstedet, eller ved at bruge Deres Kort i en hæveautomat.
 2. Vi vil behandle udbetalingsanmodningen, hvis alle kontroller og bekræftelser af identitet og sikkerhed er gennemført.
 3. Afhængigt af den valgte Udbetaling pålægges der muligvis et Gebyr, som trækkes fra saldoen på Kontoen inden Udbetalingen.

6.9 De skal give samtykke til en Transaktion, før den kan godkendes. De accepterer, at De ved at trykke på knappen "Jeg accepterer" eller ved at indtaste Deres Konto-id-oplysninger (eller en tilsvarende knap eller proces, hvorved De indsender de påkrævede Transaktionsoplysninger) giver samtykke til at Transaktionen behandles, og de relevante Gebyrer opkræves og fratrækkes Deres Konto. Alle Transaktioner, som foretages med Deres pinkode eller Deres Konto-id-oplysninger, anses for at være autoriseret af Dem. De accepterer også, at når De har givet samtykke, kan den godkendte Transaktion ikke længere ophæves. I dette omfang er modtagelsestidspunktet for Transaktionsanmodningen (og derfor tidspunktet for samtykke) umiddelbart efter, at der er trykket knappen "Jeg accepterer" (eller tilsvarende knap eller proces).

6.10 Vi kan nægte at udføre enhver Transaktion under følgende omstændigheder:

 1. Vi har rimelig grund til at tro, at vi ikke blev instrueret herom;
 2. Vi har rimelig grund til mistanke om bedragerisk aktivitet;
 3. Deres anvisninger er uklare, ufuldstændige eller følger ikke gældende regler;
 4. Vi har mistanke om, at Vilkår for anvendelse er overtrådt;
 5. Dette er nødvendigt for, at vi kan overholde reglerne for Mastercard; eller
 6. Hvis vi på anden måde pålægges dette efter gældende lov eller krav fra en relevant lovgivende instans.

6.11 Forhandlere kan ikke nødvendigvis autorisere en Betaling, hvis de ikke kan få en onlineautorisation fra os (f.eks. hvis de ikke kan benytte internettet).

6.12 De er fuldt ansvarlig for de instruktioner, De giver os, og derfor kan vi muligvis ikke registrere fejl i Deres Transaktionsanvisninger. Det er vigtigt, at De sikrer Dem, at alle registrerede oplysninger ifm. en hvilken som helst Transaktion er korrekte. Enhver Transaktion anses for at være udført korrekt, hvis den er blevet udført i overensstemmelse med Deres instruktioner. Dog vil vi under visse omstændigheder kunne hjælpe Dem med at tilvejebringe det involverede beløb, og vi vil pålægge det relevante gebyr for dette i henhold til Gebyroversigten. Vi kan ikke tilvejebringe beløb, som fejlagtigt blev sendt til et andet Medlem, medmindre De har et kriminalitetsreferencenummer eller tilladelse fra den anden involverede person.

6.13 Transaktioner er endelige og irreversible, bortset fra følgende omstændigheder efter vores eget skøn:

 1. Hvor vi bekræfter, at der er forekommet en fejl fra Forhandlers side;
 2. Hvor der er ulovlig aktivitet i forbindelse med Deres Konto; eller
 3. Hvor der er tale om overtrædelse af disse Vilkår for anvendelse.

6.14 De accepterer, at visse af vores Transaktionsmuligheder kan kræve forskellige typer og forskellige niveauer af kontroller og bekræftelser af identitet og sikkerhed, herunder brug af systemer til kontroller og bekræftelse fra tredjepart, og De accepterer, at vi anvender en rimelig diskretion i brugen og videregivelsen af relevante persondata ved udførelsen af en sådan kontrol og bekræftelse af identitet og sikkerhed, hvis De vælger sådanne muligheder.

6.15 De er også indforstået med, at nogle af vores muligheder for transaktion af hensyn til sikkerheden omfatter visse maksimum- og minimumgrænser for beløb, der kan overføres.  Vi forbeholder os ret til at fastsætte grænser for transaktioner, samt hvor ofte De anvender en bestemt transaktionsmulighed.  Læs mere på webstedet.  Vi forbeholder os ret til at ændre disse grænser fra tid til anden uden forudgående varsel.

6.16 De må ikke deltage i noget af følgende:

 1. Faktisk eller forsøgt handling foretaget at Dem, som af os anses som aftalt spil, misbrug af bonusser eller anden promovering i forbindelse med NETELLER-tjenesten;
 2. åbning af, eller forsøg på åbning af, flere konti i Deres navn (uden vores forudgående skriftlige godkendelse), eller et falsk navn,
 3. udførelse af falske og/eller kunstige aktiviteter eller transaktioner (almindeligvis kendt som "kurtagerytteri").

6.17 De må kun bruge Deres konto til personlige formål og ikke som middel til at handle eller drive virksomhed, med mindre dette sker i de særlige tilfælde, hvor vi beslutter at give Dem vores forudgående skriftlige samtykke til sådanne formål.

7. UDLØB, TAB OG BESKADIGELSE AF KORTET

7.1 Deres Kort er gyldigt i den periode, der er angivet på forsiden af Kortet, medmindre brugen af det spærres tidligere af Dem eller os i overensstemmelse med disse Vilkår for anvendelse. Transaktioner vil ikke blive autoriseret, når Deres Kort er udløbet, eller hvis det er spærret.

7.2 Efter udløb af Deres Kort vil vi kun forny Kort automatisk, hvis de er brugt inden for en periode på 12 måneder før udløb. Der vil ikke blive pålagt gebyr ved automatisk fornyelse af Deres Kort.

7.3 På Deres anmodning vil vi erstatte et Kort, der er blevet væk, stjålet eller ødelagt. Der vil blive pålagt et Gebyr for erstatning af Kort, der er blevet væk, stjålet eller ødelagt.

7.4 Hvis De finder Deres Kort, efter De har rapporteret det mistet, stjålet eller misbrugt, skal De destruere det og give os besked om det øjeblikkeligt.

8. GEBYRER

8.1 Vi vil opkræve de Gebyrer, som er angivet på vores Websted for hver Transaktion. De giver os tilladelse til at debitere gældende Gebyrer på tidspunktet for Overførslen fra Deres Transaktion. Vi kan også kræve visse administrationsgebyrer, herunder, men ikke begrænset til, i forbindelse med løbende styring af inaktive konti, gældsinddrivelse og behandlingsgebyrer i tilfælde af, at der ikke er tilstrækkelige midler på kontoen. Alle Gebyrer opkræves i valutaen på Deres konto, og De accepterer, at vi via modregning må debitere eventuelle Gebyrer, afgifter eller andre beløb fra Deres Konto, som De skylder os, i forbindelse med NETELLER-tjenesten. Alle Kortgebyrer opkræves i valutaen på Deres Konto, uafhængigt af valutaen for Kortet eller Transaktionen.

8.2 Vi forbeholder sig retten til at ændre Gebyrerne fra tid til anden, hvilket vil blive implementeret i overensstemmelse med afsnit 2.2. Opdateringer angives på siden Gebyrer på vores Websted. Ændringer i referencekursen gælder øjeblikkeligt og uden varsel.

8.3 Vær opmærksom på, at nogle hæveautomatudbydere opkræver ekstra gebyrer for brug af deres hæveautomater. Det er Deres ansvar at kontrollere dette, inden De fortsætter med Deres Transaktion.

8.4 Hvis De har penge på Deres Konto og ikke har foretaget Transaktioner til eller fra Deres Konto i en periode på 14 måneder ("Inaktiv Konto" eller "Kontoinaktivitet"), vil vi opkræve et administrationsgebyr ("Administrationsgebyr"). De vil modtage besked om dette en måned i forvejen pr. e-mail. Administrationsgebyret vil blive opkrævet årligt og vil blive trukket fra de tilgængelige beløb på Deres Konto (vi vil dog undgå, at De får en negativ saldo). Eksempel:

 1. Når der ikke er sket bevægelser på Deres Konto i 14 måneder, vil vi pålægge et Administrationsgebyr for inaktivitet. De vil stadig kunne få adgang til Deres Konto, hvis De på et tidspunkt måtte ønske at foretage en Transaktion.
 2. Efter yderligere 12 måneders kontoinaktivitet (eller i alt 26 måneder) vil vi pålægge et ekstra administrationsgebyr for kontoinaktivitet (hvis der er tilstrækkelige midler på Deres konto). De vil stadig kunne få adgang til Deres Konto, hvis De på et tidspunkt måtte ønske at foretage en Transaktion.
 3. Efter yderligere 12 måneders kontoinaktivitet (eller i alt 38 måneder) vil vi pålægge et tredje og endeligt administrationsgebyr for kontoinaktivitet (hvis der er tilstrækkelige midler på Deres konto), og derefter vil vi lukke Deres Konto. De vil herefter ikke kunne logge på Deres Konto, men De kan kræve tilbagebetaling af Deres saldo ved at kontakte Kundekontaktcentralen på det telefonnummer, der er angivet i starten af disse Vilkår for anvendelse.
 4. Seks år efter datoen for lukning af Deres Konto, vil retten til et eventuelt beløb, der ikke er gjort krav på, udløbe og være endeligt fortabt.

8.5 Oplysninger om Administrationsgebyrets størrelse kan findes på siden Gebyrer på Webstedet. Administrationsgebyrer vil blive opkrævet, indtil et af følgende sker:

 1. De foretager en Transaktion;
 2. Kontoen når ned på nul; eller
 3. Kontoen forbliver inaktiv i mindst 38 måneder, hvorefter Kontoen lukkes, og Deres Kort spærres, i overensstemmelse med disse Vilkår for anvendelse.

8.6 Hvis De abonnerer på vores loyalitetsbelønningsprogram, udløber disse point også i overensstemmelse med vilkårene i NETELLERs belønningsprogram, afsnit 3, "Hvis De ikke gennemfører en Kvalificerende transaktion." Få mere at vide i Vilkår for NETELLERs belønningsprogram.

9. VALUTAVEKSLING

9.1 Når De registrerer Kontoen, har De mulighed for at vælge fra en liste med valutaer og dermed vælge den valuta, som vil være Kontoens værdienhed.

9.2 Hvis De bruger Deres Kort til at foretage en Transaktion i en anden valuta end udstedelsesvalutaen for Deres Kort, vil en sådan Transaktion blive omregnet til valutaen for Deres Kort på den dag, hvor vi modtager den endelige afregning for en sådan Transaktion (typisk 72 timer efter De foretager Transaktionen). De vil modtage et estimat for det omregnede beløb på det tidspunkt, hvor De foretager Transaktionen, men dette kan være mindre, eller mere, end det endelige beløb, der bliver fratrukket Deres Konto pga. udsving i valutakurserne. Vi vil bruge Mastercards autoriserede kurser, som gælder for en sådan Transaktion. Der vil desuden blive pålagt et vekselgebyr (se mere i afsnittet Gebyrer på vores Websted).

9.3 Hvis De ansøger om et Kort i en anden valuta end valutaen for Deres Konto, vil alle Transaktioner, De foretager fra Deres konto med Deres Kort blive pålagt et vekselgebyr. Enhver Transaktion, De foretager i en valuta, der hverken er magen til valutaen for Deres Kort eller for Deres Konto, vil blive pålagt et ekstra vekselgebyr. (De vil altså f.eks. blive pålagt et vekselgebyr for valutaomregning fra Transaktionsvalutaen til Deres Kortvaluta og endnu et gebyr for valutaomregning til valutaen for Deres Konto). Vi anbefaler, at De vælger den samme valuta for Deres Kort som valutaen for Deres Konto.

10. TILBAGEFØRSLER, NEGATIVE SALDI OG TILBAGEBETALINGER

10.1 Hvis De indbetaler midler på Deres Konto og derefter autoriserer en Betaling eller en Udbetaling af disse midler, accepterer De, at De ikke vil tilbageføre, annullere, tilbagekalde eller fjerne godkendelsen fra den betalingsmetode, der bruges til at foretage denne Indbetaling.

10.2 De er, uden at begrænse vores rettigheder og beføjelser, ansvarlig for at tilbageføre betalingen til os, hvis De alligevel annullerer eller tilbagefører en betaling under disse omstændigheder. Vi forbeholder os ret til at genvinde beløbet for tilbageførslen ved at reducere saldoen på Deres Konto, opkræve beløbet for tilbageførslen på Deres kreditkort eller bankkonto eller indsamle dette beløb fra Dem på anden vis.

10.3 Hvis der opstår en negativ saldo på Deres Konto (f.eks. på grund af en tilbageførsel, tilbageførsel af en Indbetaling, eller fordi der behandles en Transaktion med et større beløb end de tilgængelige midler på Deres Konto), eller hvis De forårsager, at saldoen på Deres Konto bliver negativ af nogen anden årsag, vil De skulle tilbagebetale en sådan negativ saldo ved at overføre tilstrækkelige midler til Deres Konto til som minimum at få den op på nul. Hvis dette ikke sker, er det en overtrædelse af disse Vilkår for anvendelse. De accepterer at betale det udestående beløb til os med det samme efter anmodning. Vi forbeholder os ret til automatisk at debitere et sådant udestående beløb fra eventuelle indbetalinger, De efterfølgende foretager på Deres Konto. Vi har ret til at opkræve Dem rimelige udgifter, som vi pådrager os i forbindelse med en negativ saldo på Deres Konto.

10.4 Vi forbeholder os ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at sende påmindelser eller foretage andre opkrævningsforanstaltninger, herunder, men ikke begrænset til, at overdrage sagen til et inkasso- eller advokatfirma for at forfølge kravet i retten. Vi forbeholder os ret til at opkræve Dem de udgifter, som vi med rimelighed måtte pådrages i forbindelse med sådanne inkasso- eller håndhævelsesforanstaltninger. Denne bestemmelse skal fortsætte efter ophør af aftalen mellem Dem og os.

10.5 Hvis De modtager en tilbagebetaling af beløb, der er betalt med Deres Kort, vil tilbagebetalingen blive indsat på Deres konto. Af juridiske årsager er De ikke berettiget til at modtage kontant tilbagebetaling for Transaktioner foretaget med Deres Kort. Det kan tage op til 30 dage at behandle tilbagebetalinger.

10.6 Vi accepterer intet ansvar for varer eller tjenester, som De køber med NETELLER-tjenesten. Alle sådanne tvister skal afgøres direkte med den Forhandler, som har leveret varerne eller tjenesten. Når De har brugt NETELLER-tjenesten til at foretage et køb, kan vi ikke stoppe den pågældende Transaktion. Men hvis De har brugt Deres Kort til at købe varer eller tjenester, kan De muligvis gøre krav gældende hos Forhandleren, hvis varerne eller tjenesterne er utilfredsstillende, ikke er leveret, kun er delvist leveret eller ikke stemmer overens med leverandørens beskrivelse. De skal give os besked om enhver uoverensstemmelse inden for 60 dage fra købet, og tilbageførslen til Deres konto gennemføres kun, hvis den sikres fra forhandleren via Mastercard; Mastercard, ikke os, vil bestemme, hvem der tildeles tilbageførslen. Hvis De fejlagtigt gør krav på noget, vil vi have ret til at opkræve gebyrer fra Dem, som vi med rimelighed kan siges at have pådraget os ved opfølgning på kravet om tilbageførsel, og vi vil have ret til at debitere Deres Konto med samme beløb.

12. KONTOBEGRÆNSNINGER

12.1 De accepterer at bruge Deres konto i overensstemmelse med bestemmelserne i disse Vilkår for anvendelse og evt. andre instruktioner, som vi med rimelighed måtte stille til Dem vedrørende brug af NETELLER-tjenesten.  Uden at det berører det generelle indhold af den foregående sætning, accepterer De, og anerkender, at De ikke må:

 1. bruge NETELLER-tjenesten til at få et kontantforskud (eller hjælpe andre med denne aktivitet);
 2. bruge NETELLER-tjenesten til formål, der strider mod love, forordninger og regulativer, der gælder for Dem, herunder uden begrænsning pengevask, bedrageri, kriminel aktivitet, økonomiske tjenester og forbrugerbeskyttelse;
 3. sende uopfordrede e-mails eller bruge lignende metoder til massemeddelelser (spam);
 4. bruge NETELLER-tjenesten til nogen Forbudt transaktion;
 5. chikanere eller have en frastødende, grov eller forulempende adfærd over for os eller nogen af vores repræsentanter;
 6. ændre ved, hacke, modificere, beskadige, forstyrre eller på anden vis ødelægge sikkerheden eller funktionaliteten for NETELLER-tjenesten eller forsøge at gøre noget af det foregående.

13. SIKRING AF DERES KONTO OG KORT

13.1 Det er Deres ansvar at sikre Deres Kort; Deres Kort er personligt for Dem, og De må ikke lade andre bruge det. De skal tage alle rimelige forholdsregler for at værne om Deres Konto-id-oplysningers fortrolighed og sikkerhed. Dette omfatter, at De sørger for den løbende sikkerhed i forbindelse med Deres Konto-id-oplysninger og den pc, De bruger til at få adgang til internettet. De skal ændre Deres adgangskode regelmæssigt og bruge software til virus-, malware- og spywarescanning og firewallbeskyttelse for at reducere risikoen for sikkerhedsbrud.

13.3 De vil modtage en pinkode til Deres fysiske Kort, og De skal beskytte Deres pinkode og opbevare den sikkert. Det betyder, at når De modtager Deres pinkode, skal De lære den udenad og derefter destruere det brev, der indeholdt pinoplysningerne. De skal altid holde Deres pinkode hemmelig. De må ikke videregive Deres pinkode til andre, herunder venner, familie eller en Forhandler. De må ikke skrive Deres pinkode ned nogen steder. De må ikke bruge Deres pinkode, hvis andre kan se, når De indtaster den.

13.4 Hvis De har mistanke om, at en anden kender Deres Konto-id-oplysninger, skal De kontakte Kundekontaktcentralen med det samme. Hvis De glemmer Deres pinkode, kan De finde oplysningerne på Deres Konto. Det er vigtigt, at De sikrer Deres Kontooplysninger, da de giver adgang til pinkoderne på Deres virtuelle kort og Deres fysiske Kort.

14. UAUTORISEREDE, IKKE-UDFØRTE ELLER UKORREKT OVERFØRTE TRANSAKTIONER

14.1 Hvis De mener at have mistet nogen af Deres Konto-id-oplysninger, eller de er blevet stjålet, eller i tilfælde af en uautoriseret Transaktion eller en Transaktion, som ikke er udført eller er blevet udført forkert af os, skal De give os besked uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder højst 13 måneder efter debiteringsdatoen, via vores e-mail-supportformular eller ved at kontakte Kundekontaktcentralen. Hvis vi beder om det, skal De desuden skrive til os inden for syv dage for at bekræfte det mulige tab, tyveri eller misbrug.

14.2 I henhold til afsnit 14.3 og 14.4 har De krav på en refundering på en uautoriseret eller ukorrekt udført Transaktion, og, hvor det er muligt, genoprettelse af Deres Konto til det beløb, som ville have været Deres indestående, hvis den uautoriserede eller ukorrekt udførte Transaktion ikke havde fundet sted, hvis De øjeblikkeligt har informeret os om den pågældende Transaktion uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 13 måneder efter debiteringsdatoen, (undtagen hvis vi ikke har angivet de nødvendige oplysninger eller gjort dem tilgængelige for Dem). Enhver unødig forsinkelse i forbindelse med underretning kan medføre, at De holdes ansvarlig for alle tab.

14.3 I henhold til afsnit 14.4 holdes De ansvarlig op til maksimum 50 GBP (eller tilsvarende i valutaen på Deres konto) for alle tab, som er forårsaget af en uautoriseret Transaktion som følge af:

 1. Brug af Deres Konto-id-oplysninger, hvis disse oplysninger er stjålet; eller
 2. Hvis De ikke har sikret Deres Konto-id-oplysninger.

14.4 De vil ikke være ansvarlig for tab, der opstår efter, De har givet os besked om, at De mener, at nogen af Deres Konto-id-oplysninger er blevet stjålet eller muligvis bruges på en uautoriseret måde som angivet i afsnit 14.1.

14.5 De holdes dog ansvarlig for alle tab, som er forårsaget på grund af en uautoriseret Transaktion, hvor:

 1. De har handlet svigagtigt;
 2. De har kompromitteret sikkerheden på Deres Konto med vilje eller på grund af grov forsømmelighed (eksempelvis ved ikke at overholde afsnit 14); eller
 3. De har videregivet nogen del af Deres Konto-id-oplysninger til en anden person, som derefter bruger oplysningerne til at foretage en Transaktion.

I disse tilfælde forbeholder vi os ret til at opkræve Dem for rimelige omkostninger, som vi pålægger i forbindelse med, at vi tager skridt til at stoppe brugen af Deres Kort eller Konto, og for at generhverve de penge, der eventuelt skyldes som følge af det.

14.6 De er indforstået med, at den tiltænkte modtager af en Transaktion fra Deres Konto ikke er tvunget til at acceptere Transaktionen. Hvis en tiltænkt modtager afviser en Transaktion fra Deres Konto, genkrediteres Deres Konto med beløbet for Transaktionen, og der pålægges ikke nogen Gebyrer.

14.7 Hvis De modtager beløb på Deres Konto, som ikke var beregnet på overførsel til Dem, vil vi være berettiget til at fjerne dette beløb fra Deres konto.

14.8 For at fjerne enhver tvivl er "VIP-svindelgaranti" (se yderligere oplysninger på Webstedet) underlagt disse Vilkår og betingelser, og Medlemmer, der er del af NETELLER VIP-programmet, som ønsker at gøre krav gældende under VIP-svindelgarantien, skal påvise overensstemmelse med afsnit 14.

15. PERSONLIGE OPLYSNINGER

15.1 Vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger udgør en del af disse Vilkår for anvendelse, og De skal gennemse den politik, der henvises til i afsnit 2.5 heri, inden De accepterer disse Vilkår for anvendelse.

15.2 De er indforstået med og bekræfter, at: (i) når De taler med medarbejdere i vores Kundekontaktcentral, kan Deres opkald blive overvåget og/eller optaget med henblik på kvalitetssikring, uddannelse, sikkerhed og opdagelse af bedrageri, (ii) af sikkerhedsgrunde opbevarer vi Deres personlige oplysninger, selv efter Deres Konto er lukket, og (iii) i forbindelse med kontrol og bekræftelse af identitet kan følgende oplysninger videregives til Forhandlere, som de foretager en Transaktion med: navn, Kontonummer, retsområde, hjemland, nationalitet, bopælsadresse, postnummer, e-mail-adresse, fødselsdato og/eller IP-adresse.

16. SUSPENDERING ELLER LUKNING AF KONTO OG SPÆRRING AF DERES KORT

16.1 De har på et hvilket som helst tidspunkt ret til at lukke Deres Konto og dermed afslutte Deres aftale med os (og Deres ret til at bruge NETELLER-tjenesten) ved at varsle dette til vores Kundekontaktcentral.

16.2 De kan spærre Deres Kort ved at give vores Kundekontaktcentral besked. De vil være ansvarlig for alle Transaktioner, De har foretaget, og gebyrer, der er pålagt, inden De spærrede Deres Kort. Spærring af Deres Kort vil automatisk medføre lukning af Deres Konto, medmindre (i) De også beder os om at lukke Deres Konto; eller (ii) De spærrer på grund af en ændring i Vilkår for anvendelse.

16.3 Vi forbeholder os retten til at opsige disse Vilkår for anvendelse og dermed spærre Deres Kort og lukke Deres Konto ved at give Dem to (2) måneders varsel. Hvis vi ikke lukker Deres Konto, vil vi også spærre ethvert Kort, som er tilknyttet Deres Konto. Hvis en sådan opsigelse er et resultat af en begivenhed, handling eller undladelse, som betyder, at Vilkårene for anvendelse ikke kan håndhæves, at de er ugyldige eller ophævet (herunder som resultat af ulovlighed eller lovændring), forbeholder vi os retten til at opsige Vilkårene for anvendelse og lukke Deres Konto med øjeblikkelig virkning.

16.4 Uanset ovenstående kan vi, hvis vi skønner det nødvendigt, til enhver tid og uden varsel ophæve eller begrænse adgangen til Deres Konto (herunder uden begrænsning indefrysning af pengene på Deres Konto, begrænsning af Deres mulighed for at foretage transaktioner på Deres konto, inddragelse eller lukning af Deres kort samt begrænsning af Deres betalingsmuligheder) eller lukke Deres konto under en af følgende omstændigheder:

 1. Overtrædelse af et hvilket som helst af disse Vilkår for anvendelse;
 2. Hvis vi har rimelig grund til at tro, at Deres Konto er blevet brugt uden Deres autorisation eller i forbindelse med en uautoriseret eller usædvanlig Transaktion eller en uautoriseret eller usædvanlig brug af kreditkort eller bankkonto (herunder og uden begrænsning, hvis dette er blevet bemærket af Deres bank eller kreditkortudsteder);
 3. Hvis vi har rimelig grund til at tro, at Deres Konto er blevet brugt i forbindelse med en Forbudt transaktion;
 4. Hvis vi på noget tidspunkt vurderer, at De har givet os forkerte, unøjagtige, ufuldstændige eller vildledende oplysninger, eller navn, bankkonto- eller kreditkortoplysninger, som De ikke har juridisk tilladelse til at bruge;
 5. Hvis De misbruger den tilbageføringsproces, der tilbydes af Deres bank eller kreditkortselskab, eller udviser lignende adfærd, hvor en Indbetaling tilbageføres, tilbagekaldes eller annulleres, efter De har autoriseret en Betaling eller en Udbetaling af disse midler;
 6. Hvis De modtager ulovlige beløb på Deres Konto;
 7. Hvis De nægter at samarbejde i forbindelse med en undersøgelse eller at angive tilstrækkelige oplysninger om identitet eller sikkerhed eller levere dokumentation til bekræftelse på forlangende;
 8. Hvis De påbegynder Transaktioner, der kan betragtes som kontantforskud eller som hjælp til kontantforskud til andre;
 9. Hvis vi tror, at Deres Konto eller Kort er blevet brugt, angiveligt er blevet brugt eller muligvis vil blive brugt, enten direkte eller indirekte, til at fremme bedrageri, aktivitet i forbindelse med økonomisk kriminalitet eller anden ulovlig aktivitet;
 10. Hvis en betaling returneres, fordi der ikke er tilstrækkelige midler på Deres Konto;
 11. Hvis vi mener, at Deres Konto – uanset om den måtte være aktiv eller inaktiv – eller Deres adfærd udgør en risiko for os i relation til sikkerhed, kredit, svindel, forretning eller vores omdømme;
 12. Hvis vi ikke længere kan behandle Deres Transaktioner af juridiske eller sikkerhedsmæssige årsager eller på grund af en tredjeparts handlinger;
 13. Hvis der forekommer en hændelse, handling eller undladelse, som betyder, at nærværende Vilkår for anvendelse ikke kan håndhæves, er ugyldige eller ophæves (herunder som resultat af en ulovlighed eller lovændring); eller
 14. For at være behjælpelige i de undersøgelser af pengevask eller finansiering af terrorisme eller forbud, der udstedes af en hvilken som helst statslig myndighed, instans eller kommission.

16.5 I henhold til afsnit 16.6 giver vi Dem, inden vi lukker Deres Konto permanent, besked via e-mail eller brev, afhængigt af de nyeste oplysninger om kontaktadresse, De har givet os, og udbetaler de midler på Deres Konto, der er ubundne, og som der ikke er uenighed om (under forudsætning af, at det er midler, der ikke er involveret i eller på anden måde har forbindelse til de omstændigheder, der ligger til grund for begrænsningen eller lukningen) i overensstemmelse med Deres instruktioner.

16.6 Under visse omstændigheder kan vi være forhindret i at give Dem besked om, at Deres Konto er blevet suspenderet eller lukket. Under disse omstændigheder vil vi bestræbe os på at informere Dem hurtigst muligt. Hvis en Konto er suspenderet, kan vi, hvis vi skønner det nødvendigt, ophæve suspensionen, såfremt vi mener at have vished for, at årsagerne til suspensionen ikke længere er til stede.

16.7 Hvis Kontoen forbliver inaktiv i mindst 38 måneder, lukkes Kontoen i overensstemmelse med afsnit 8.4 i disse Vilkår for anvendelse. Enhver Kontoinaktivitet, inden denne version af disse Vilkår for anvendelse trådte i kraft, skal inkluderes i beregningen af sådanne perioder. Efter lukningen af Deres Konto giver vi Dem besked på den seneste adresse, De har angivet, for at bekræfte, at Deres Konto er lukket.

16.8 Hvis der er en positiv saldo på Deres Konto på tidspunktet, hvor Deres Konto af en eller anden grund lukkes, vil denne saldo blive returneret til Dem ved anvendelse af Deres anbefalede metode (fratrukket de almindeligt gældende Gebyrer), medmindre de pågældende midler er underlagt begrænsninger.

16.9 Eventuelle beløb, der ikke er gjort krav på seks år efter datoen for lukning af Deres Konto, vil udløbe og være endeligt fortabt.

16.10 Hvis en Konto af en eller anden grund er lukket, vil det ikke være muligt at foretage yderligere Transaktioner (bortset fra returnering af beløbet til Deres Konto i overensstemmelse med disse Vilkår for anvendelse). Hvis der pålægges et Gebyr, eller der foretages en Transaktion på Deres Konto før lukning, vil De skulle betale et sådant beløb til os efter anmodning, uanset lukningen af Deres konto. Denne bestemmelse skal fortsætte efter ophør af aftalen mellem Dem og os.

16.11 Med forbehold for, hvad der i øvrigt er angivet i disse Vilkår for anvendelse, vil disse Vilkår for anvendelse ved lukning af Deres Konto ikke længere være gældende, og De vil ikke længere være et Medlem. Hvis De ønsker at blive Medlem igen, skal De registreres igen og åbne en ny Konto.

17. GARANTIER, FORPLIGTELSER OG ANSVARSFRASKRIVELSER

17.1 Vi forbeholder os ret til at validere og godkende alle de oplysninger, som De giver os, hos tredjepart når som helst.

17.2 Uden at begrænse afsnit 6 vil vi bestræbe os på at sikre, at debiteringer og kreditering af Deres Konto bliver behandlet rettidigt. Dog kan en række faktorer, hvoraf en del ligger uden for vores kontrol, være medbestemmende for, hvornår processen er afsluttet. For eksempel fungerer Deres Kort muligvis ikke, hvis der er problemer med NETELLER-tjenesten, eftersom Deres Kort er tilknyttet Deres Konto, og muligheden for at bruge Deres Kort kan blive afbrudt, når der udføres vedligeholdelse af NETELLER-tjenesten. Vi kommer ikke med nogen tilkendegivelser eller garantier vedrørende kontinuerlig, uafbrudt eller sikker adgang til NETELLER-tjenesten, som kan påvirkes af faktorer uden for vores kontrol eller være underlagt periodisk test, reparation, opgradering, afbrydelse eller vedligeholdelse.

17.3 Vi antager, at De, inden vi åbner Deres Konto, har vurderet, at åbning og vedligeholdelse af Deres Konto ikke bryder nogen love eller bestemmelser i det land og retsområde, De bor i. De indestår for, at De ikke bryder nogen love eller bestemmelser med Deres brug af NETELLER-tjenesten, og De accepterer at sikre os, vores datterselskaber, holdingselskaber og associerede selskaber, agenter og underleverandører mod enhver forpligtelse i modstrid med enhver lov eller bestemmelse, der kan opstå i forbindelse med Deres brug af NETELLER-tjenesten. Denne bestemmelse skal fortsætte efter ophør af aftalen mellem Dem og os.

17.4 VI GIVER DEM INGEN UDTRYKKELIGE GARANTIER VEDRØRENDE NETELLER-TJENESTEN, MEDMINDRE ANDET FREMGÅR I DISSE VILKÅR FOR ANVENDELSE, OG ALLE UNDERFORSTÅEDE LOVPLIGTIGE GARANTIER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTI OM EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, FRASKRIVES HERMED UDTRYKKELIGT, UNDTAGEN HVOR UNDERFORSTÅEDE ELLER LOVPLIGTIGE GARANTIER IKKE KAN FRASKRIVES I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING.

17.5 Hverken vi eller nogen af vores datterselskaber, holdingselskaber, associerede selskaber, agenter eller underleverandører er ansvarlige for krav, tab eller skade, som De har lidt eller pådraget Dem selv eller tredjepart, medmindre det er sket som et direkte resultat af vores forsømmelighed eller forsætligt uredelige opførsel; dog således at vi, vores datterselskaber, holdingselskaber, associerede selskaber, agenter eller underleverandører under ingen omstændigheder kan holdes ansvarlig for krav, tab eller skade, som skyldes, eller som angiveligt skyldes et af følgende:

 1. Deres overtrædelse af disse Vilkår for anvendelse;
 2. Fejl, som De eller en anden Forhandler eller et andet Medlem har begået under en Transaktion, f.eks. betaling til en utilsigtet person eller overførsel af et forkert beløb;
 3. Brug af Deres Konto af en anden person, der består alle kontroller og godkendelser af identitet og sikkerhed;
 4. Midlerne tilbage til deres oprindelige kilde, i overensstemmelse med afsnit 6.7;
 5. Deres manglende anvendelse af opdateret software til virus-, malware- og spywarescanning og firewallbeskyttelse på computeren eller en anden enhed, De anvender til at få adgang til internettet, og at De ikke fjerner virus, malware eller spyware fra computere eller andre enheder så hurtigt som muligt, efter de er fundet;
 6. Hvis De afslører Deres loginoplysninger eller Kortoplysninger for nogen tredjepart som følge af en phishing-meddelelse;
 7. Ethvert bedrageri begået af eller enhver urigtig oplysning, der fremsættes af en Forhandler eller et Medlem, selv hvis Forhandleren eller Medlemmet består alle kontroller og godkendelser af identitet og sikkerhed;
 8. Fejl eller udeladelser på vores Websted;
 9. Misbrug eller manglende evne til at bruge vores Websted, uanset om det skyldes årsager, vi har indflydelse på, eller ej;
 10. Forsinkelser, tab, fejl eller udeladelser, der skyldes fejl, afbrydelse, infiltration eller ødelæggelse af hardware, software eller andre telekommunikations- og dataoverførselssystemer;
 11. Opsnappelse eller pågribelse påtvunget ved lov;
 12. Omstændigheder uden for vores rimelige kontrol;
 13. Eventuelle unormale eller uforudsigelige omstændigheder, som er uden for vores kontrol (hvor konsekvenserne heraf er uundgåelige på trods af vores bedst mulige indsats);
 14. En Forhandler eller tredjepart, der afviser at efterkomme en Transaktion, eller en Forhandler, der ikke annullerer en autorisation eller ikke annullerer eller ændrer en Abonnementsbaseret faktureringsordning;
 15. Enhver handling fra vores side med hensigt om at forhindre formodet bedrageri eller hvidvaskning af penge; og
 16. Enhver handling fra vores side med relation til vores forpligtelser i henhold til andre EU-bestemmelser eller anden gældende lovgivning.

17.6 HVERKEN VI ELLER NOGEN AF VORES DATTERSELSKABER, HOLDINGSELSKABER, ASSOCIEREDE SELSKABER, AGENTER ELLER UNDERLEVERANDØRER ER PÅ NOGEN MÅDE ANSVARLIG OVER FOR DEM ELLER TREDJEPART FOR DIREKTE, INDIREKTE, SÆRLIGE, DERAF BETINGEDE, USÆDVANLIGT STORE ELLER HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, UANSET OM DE ER OPSTÅET PÅ GRUND AF FORSØMMELIGHED, FORSÆTLIG UREDELIG OPFØRSEL, SKADEGØRENDE HANDLINGER ELLER UNDER KONTRAKT, (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, VÆSENTLIG MISLIGHOLDELSE ELLER MISLIGHOLDELSE AF EN VÆSENTLIG AFTALE) ELLER EN ANDEN LOVAFTALE, ELLER FOR SKADER SOM FØLGE AF TABTE DATA, TABT INDTJENING, MANGEL PÅ FORVENTEDE INDTÆGTER ELLER OPSPAREDE MIDLER, TABT PROFIT ELLER ANDET ØKONOMISK ELLER PEKUNIÆRT TAB.

17.7 Vi fraskriver os enhver forpligtelse for varer eller tjenester, som De køber eller sælger, og som er formidlet via Deres brug af NETELLER-tjenesten.

17.8 De accepterer at holde os, vores partnere, holdingselskaber, associerede selskaber, agenter og underleverandører skadesløse fra ethvert krav, som rejses af tredjepart mod os, vores partnere, holdingselskaber, associerede selskaber, agenter eller underleverandører, og som er relateret til Deres brug af NETELLER-tjenesten med hensyn til alle krav, tab, skader, udgifter og forpligtelser, som vi, vores partnere, holdingselskaber, associerede selskaber, agenter eller underleverandører har lidt eller pådraget os/sig som et resultat af Deres overtrædelse af disse Vilkår for anvendelse. Denne bestemmelse skal fortsætte efter ophør af aftalen mellem Dem og os.

17.9 Vi bekræfter, at Paysafe Group Plc beholder alle rettigheder, ejendomsretten og interesser i og for alle varemærker, handelsnavne, logoer, Webstedsdesigns, indhold og grafik og andre immaterielle ejendomsrettigheder, der anvendes af os i relation til NETELLER-tjenesten, og enhver brug, gengivelse, ændring og distribution af Dem af sådanne varemærker, handelsnavne, logoer, Webstedsdesigns, indhold og grafik og andre immaterielle ejendomsrettigheder er forbudt.

18. KLAGEPROCEDURE

18.1 De henvises til vores klageprocedure, der omtales i afsnit 2.5 heri, ved enhver klage eller tvist, De måtte have vedrørende Deres Konto. Hvis vi ikke er i stand til at finde en løsning på Deres klagemål, kan De også klage til FOS (den økonomiske ombudsmandstjeneste) gældende for tjenester, der udbydes af os.

18.2 De kan kontakte Storbritanniens Financial Ombudsman Service via:

 1. post til FOS (den økonomiske ombudsmandstjeneste), South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR;
 2. telefon på 0800 023 4 567; eller
 3. e-mail på complaint.info@financial-ombudsman.org.uk. Webstedet for Storbritanniens finansielle ombudsmandsinstitution er www.financial-ombudsman.org.uk.

18.3 De accepterer at give afkald på enhver ret, De måtte have til at påbegynde eller deltage i eventuelle kollektive søgsmål eller sager mod os, vores holdingselskaber, datterselskaber, associerede selskaber, agenter og underleverandører, som er relateret til eller opstået ud fra enhver tvist og fejl og ethvert krav, og De accepterer desuden at fravælge eventuelle kollektive sager mod os.

18.4 Vi opfordrer Dem til at gennemgå Deres Kontohistorik online og til at udskrive eller gemme en kopi af alle Transaktionsdata til fremtidig reference. Hvis Deres Kontohistorik viser Transaktioner, De ikke har foretaget eller givet tilladelse til, skal De give øjeblikkeligt meddelelse herom til os, når dette opdages, eller der opstår en mistanke om det i henhold til afsnit 14.1.

19. GENERELT

19.1 Vi anvender muligvis tjenester fra et eller flere datterselskaber, holdingselskaber, associerede selskaber og underleverandører for at opfylde vores forpligtelser.

19.2 Disse Vilkår for anvendelse er underlagt lovene i England. Alle tvister, der opstår som følge af eller i forhold til disse Vilkår for anvendelse, skal afgøres af de engelske domstole, undtagen hvis EU-lov kræver, at en specifik tvist afgøres af domstolene for et andet retsområde.

19.3 Vi sender muligvis meddelelser og beskeder til Dem på den e-mail-adresse eller postadresse, De har angivet til os under registreringen (eller under en efterfølgende opdatering af Dem). Alle meddelelser og beskeder fra nogen part under disse Vilkår for anvendelse via e-mail skal betragtes som givne på den dag, hvor e-mailen blev sendt, medmindre den afsendende part modtager en elektronisk angivelse af, at e-mailen ikke blev leveret. Hvis afsendelsen er sket via post, skal den betragtes som afgivet 10 hverdage efter postdatoen.

19.4 Disse Vilkår for anvendelse kan ændres, redigeres eller slettes, hvis det kræves af eller vurderes at være i konflikt med gældende love og regulativer, uden at det indvirker på gyldigheden eller muligheden for at håndhæve de resterende vilkår for anvendelse.

19.5 Disse Vilkår for anvendelse og politikken, der henvises til i afsnit 2.5, udgør hele aftalen mellem os og Dem med hensyn til NETELLER-tjenesten og går forud for og erstatter alle tidligere aftaler. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem denne version af Vilkår for anvendelse og onlineversionen på webstedet, er det versionen på internettet, der er gældende.

19.6 Hvis vi ikke udøver eller håndhæver en rettighed i disse Vilkår for anvendelse, eller vi ikke gør det rettidigt, skal det ikke betragtes som et afkald på denne rettighed eller fungere som en hindring for udøvelsen eller håndhævelsen heraf på et eller flere tidspunkter derefter.

19.7 De rettigheder og beføjelser, der står til rådighed for os i disse Vilkår for anvendelse, er kumulative og i tillæg til alle andre rettigheder og beføjelser, der står til rådighed for os ved lov eller i billighedsret.

19.8 De må ikke overføre, forny, tildele, bruge underleverandører til eller delegere Deres rettigheder, pligter eller forpligtelser i henhold til disse Vilkår for anvendelse. Vi forbeholder os ret til at overføre og tildele disse Vilkår for anvendelse, og De accepterer, at vi kan tildele rettigheder eller forny forpligtelser herunder uden Deres billigelse.

19.9 Der er ingen bestemmelser i disse Vilkår for anvendelse, der skaber et partnerskab mellem Dem og os eller gør os eller Dem til agent for den anden part, uanset med hvilket formål det måtte være. De har ikke tilladelse til at binde, indgå kontrakt på vegne af eller ansvarspådrage for os på nogen måde, uanset hvilket formål det måtte være.

19.10 I tilfælde af, at nogen del af disse Vilkår for anvendelse anses for ikke at kunne håndhæves, vil dette ikke påvirke den resterende del af disse Vilkår for anvendelse, som skal forblive i fuld kraft og virkning.

19.11 I tilfælde af, at disse Vilkår for anvendelse er tilgængelige på andre sprog end engelsk, er alle versioner juridisk bindende, men i tilfælde af uoverensstemmelser mellem den engelske version og en oversat version er det den engelske version, der gælder.

20. NETELLER SUPPORT

20.1 Vores Kundekontaktcentral er åben 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen. De kan finde kontaktoplysninger på Webstedet. En Mistet og stjålet-rapporteringstjeneste for Kort er også tilgængelig 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, og oplysninger om denne kan findes bag på Deres Kort eller på Webstedet. De skal have tilladelse fra den, der betaler regningen, før De foretager nogen telefonopkald. Vi kan registrere samtaler, De har med Kundekontaktcentralen til uddannelses- og/eller overvågningsformål.