Vælg din erfaring: ×

Vilkår og betingelser for NETELLER's VIP-medlemmer

Version – november 2020

1. Anvendelsesområde for NETELLER's vilkår og betingelser for VIP-medlemmer

1.1 Disse vilkår og betingelser ("Vilkår og betingelser for VIP-medlemmer") gælder for NETELLER's VIP-program ("VIP-program") ud over NETELLER's brugsvilkår og Paysafes privatlivserklæring. De regulerer, hvordan du kvalificerer dig til, bevarer og/eller mister NETELLER VIP-status (som yderligere defineret nedenfor).

1.2 I tilfælde af uoverensstemmelser mellem brugsvilkårene for NETELLER-konti og disse vilkår og betingelser for VIP-medlemmer, vil disse vilkår og betingelser for VIP-medlemmer ved sådanne uoverensstemmelser være gældende.

2. Sådan får du NETELLER VIP-status

2.1 Hvis du har en gyldig NETELLER-konto og foretager berettigede transaktioner for i alt $ 6.000 (seks tusind US-dollars) eller mere inden for et kvartal ("Minimumskrav"), vil din NETELLER-konto automatisk blive kvalificeret til NETELLER VIP-status ("NETELLER VIP-status"), og du bliver NETELLER VIP-bruger ("NETELLER VIP").

2.2 Vi tilbyder dig de fordele, der er beskrevet i NETELLER VIP-sektionen på NETELLER's website ("NETELLER VIP-fordele"). NETELLER VIP-fordelene varierer, afhængigt af dit NETELLER VIP-niveau, som yderligere defineret i afsnit 3 nedenfor.

3. NETELLER VIP-niveau

3.1 Ved slutningen af hvert kvartal opgør vi det samlede beløb for berettigede transaktioner fra din NETELLER-konto i det pågældende kvartal og anvender et af følgende NETELLER VIP-niveauer ("NETELLER VIP-niveau") for din NETELLER-konto i det næste kvartal:

(a) $ 6.000 (seks tusind dollars) eller mere – "Bronze-niveau";

(b) $ 15.000 (femten tusind dollars) eller mere – "Silver-niveau";

c) $ 45.000 (femogfyrre tusind dollars) eller mere – "Gold-niveau";

d) $ 150.000 (ethundred og halvtreds tusind dollars) eller mere – "Diamond-niveau";

e) $ 600.000 (seks hundred tusind dollars) eller mere – "Exclusive-niveau".

3.2 Hvis du når op på minimumstransaktionsbeløbet for et højere NETELLER VIP-niveau i løbet af et kvartal, opgraderer vi dit VIP-niveau i resten af kvartalet. Alle andre ændringer i dit NETELLER VIP-niveau skal ske den første dag i hvert kvartal.

3.3 Vi ændrer NETELLER VIP-niveauet, såfremt det kræves i overensstemmelse med dette afsnit 3. Dit aktuelle NETELLER VIP-niveau vises i sektionen 'Kontooversigt' på din NETELLER-konto.

4. Ekstra rewards til NETELLER VIP-niveauerne Diamond og Exclusive.

4.1 Hvis du er NETELLER VIP-medlem på Diamond- eller Exclusive-niveau, kan du fra tid til anden være berettiget til ekstra rewards.

5. Sikkerhedsstandarder for NETELLER VIP

5.1 Du bekræfter og er indforstået med, at du:

(a) vil overholde de sikkerhedsmæssige forpligtelser, der er angivet i NETELLER's brugsvilkår.

(b) vil holde login og adgangskode til din NETELLER-konto fortroligt og (medmindre vi siger, at du må) ikke vil dele disse oplysninger med nogen eller skrive dem ned.

(c) vil ændre adgangskoden til din NETELLER-konto regelmæssigt og anvende forskellige adgangskoder til forskellige hjemmesider.

(d) vil slette e-mails indeholdende oplysninger om din NETELLER-konto permanent, hvis du modtager sådanne oplysninger via e-mail.

(e) vil kontakte NETELLER omgående, hvis du mener, at andre personer har fået adgang til din NETELLER-konto.

(f) kun vil tilgå din NETELLER-konto fra din personlige computer eller bærbare enhed og altid udvise enhver rimelig omhu, når du indtaster dine NETELLER-kontooplysninger online.

(g) ikke svarer på e-mails, der beder dig om at oplyse sikkerhedsoplysningerne for din NETELLER-konto.

(h) bruger opdaterede anti-virus- og anti-spyware-programmer sammen med et firewall-system på din computer og din bærbare enhed.

(i) regelmæssigt gennemgår din NETELLER-kontooversigt og rapporterer om eventuelle fejl eller uautoriserede transaktioner til NETELLER så hurtigt som muligt.

(j) yder hjælp ved eventuelle undersøgelser om faktisk eller mistænkt uautoriseret adgang til din NETELLER-konto.

Sammen refereres der til disse som "NETELLER VIP-sikkerhedsstandarderne".

6. Mistet VIP-status og opsigelse

6.1 Hvis du i løbet af et kvartal ikke opfylder minimumskravene, vil du miste din NETELLER VIP-status, og du vil så ikke længere kunne få NETELLER VIP-fordele.

6.2 Desuagtet ovenstående forbeholder NETELLER sig retten til på ethvert tidspunkt og efter eget skøn at fjerne din VIP-status, nægte at tildele dig NETELLER VIP-fordele eller at suspendere eller opsige din NETELLER-konto, hvis der er grund til at tro, at:

(a) der har været uautoriseret adgang til din NETELLER-konto som følge af din manglende overholdelse af VIP-sikkerhedsstandarderne eller som følge af lemfældig eller ukorrekt håndtering, opbevaring eller offentliggørelse af dine NETELLER-kontooplysninger; og/eller

(b) du har overtrådt eller forsøgt at overtræde disse vilkår og betingelser for VIP-medlemmer eller NETELLER's brugsvilkår; eller

(c) du har forsøgt at omgå eller på anden vis overtræde NETELLER's sikkerheds- eller driftsprocedurer eller har forsøgt at misbruge et af NETELLER's tilbud, herunder, men ikke begrænset til, en af følgende situationer:

(i) Eventuelle transaktioner, hvor der sendes eller modtages penge til eller fra NETELLER-forhandlere, og hvor der ikke er tilknyttet en legitim aktivitet, der anses som tilfredsstillende efter NETELLER's eller forhandlerens egen vurdering.

(ii) Enhver handling og/eller ethvert forsøg på at registrere og/eller verificere mere end én NETELLER-konto i dit eget navn eller i en tredjeparts navn ("Flere konti").

(iii) Hvis der anvendes flere konti for at udnytte reklamekampagner og bonusser, der tilbydes af NETELLER eller en NETELLER-forhandler.

6.3 Du må ikke forsøge at åbne en anden NETELLER-konto uden forudgående skriftligt samtykke fra NETELLER.

7. Ændringer i vilkår og betingelser for NETELLER's VIP-medlemmer

7.1 NETELLER forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår og betingelser for VIP-medlemmer på ethvert tidspunkt, herunder retten til fuldstændigt at tilbagetrække NETELLER VIP-programmet.

7.2 Med forbehold af afsnit 7.3 herunder vil ændringer blive meddelt via e-mail til den primære e-mailadresse, der er registreret på din NETELLER-konto. Den foreslåede ændring vil træde i kraft, 2 måneder efter at varslet er sendt, medmindre du giver os skriftlig meddelelse om, at du har indsigelser mod den foreslåede ændring. Din meddelelse med indsigelse skal betragtes som en meddelelse om at afslutte din deltagelse i NETELLER's VIP-program, og vilkårene og betingelserne for VIP-medlemmer vil ikke længere gælde for dig.

7.3 Varslingsperioden på 2 måneder gælder ikke, hvis vi med rimelighed kan tro, at ændringen hverken reducerer dine rettigheder eller øger dine forpligtelser. I sådanne situationer vil ændringen træde i kraft straks uden forudgående varsel.

8. Diverse

8.1 Du accepterer og indvilger i, at NETELLER kan dele dine personlige oplysninger med NETELLER-forhandlere med henblik på at undersøge mistænkelige transaktioner.

8.2 Alle beslutninger truffet af NETELLER er endelige, og der vil ikke foregå yderligere korrespondancer.

8.3 Disse vilkår og betingelser for VIP-medlemmer vil være dækket af og skal fortolkes i henhold til gældende lovgivning i England og Wales. I tilfælde af tvister forårsaget af eller relateret til disse vilkår og betingelser for VIP-medlemmer skal parterne uigenkaldeligt underordne sig de engelske domstoles enekompetence uden hensyntagen til lovvalgsregler.

8.4 Hvis nogen del af disse vilkår og betingelser for VIP-medlemmer vurderes af en domstol i en kompetent jurisdiktion til at være ugyldig, ulovlig eller uhåndhævelig, skal den pågældende del adskilles fra de resterende vilkår og betingelser for VIP-medlemmer, og disse skal fortsat være gyldige og kunne håndhæves i videst muligt omfang i henhold til loven.

8.5 Disse vilkår og betingelser for VIP-medlemmer er forfattet på engelsk, og hvis de oversættes til andre sprog, er det kun af praktiske hensyn, og den engelske version vil være den gældende.

9. Definitioner og fortolkninger

9.1 Når de anvendes i disse vilkår og betingelser for VIP-medlemmer, skal følgende begreber have følgende betydninger:

"Berettiget transaktion" betyder (i) send penge-transaktioner til NETELLER-forhandlere og (ii) kryptovalutatransaktioner (som defineret i NETELLER's brugsvilkår for kryptovaluta). Følgende kvalificerer ikke som berettigede transaktioner:

  • Transaktioner, der foretages ved hjælp af dit fysiske eller virtuelle NETELLER Net+ Prepaid Mastercard eller virtuelle gavekort, både online og ved fysiske salgssteder.
  • Personlige transaktioner, herunder overførsler mellem dine egne konti.

"NETELLER-forhandler" henviser til en person, der anvender NETELLER's betalingsbehandlingssystem til erhvervsmæssige formål underlagt NETELLER's vilkår og betingelser for forhandlere.

NETELLER-konto henviser til den elektroniske pengekonto, der gøres tilgængelig for dig i henhold til NETELLER's brugsvilkår.

"NETELLER" henviser til Paysafe Financial Services Limited, som er en virksomhed grundlagt under de engelske og walisiske love med registreringsnummer 4478861, og som er autoriseret af Financial Conduct Authority (FCA) i henhold til De Europæiske Fællesskabers forordning fra 2011 (om elektroniske penge) til at udstede elektroniske penge under registernummer FRN 900015.

"Kvartal" betyder hver af følgende tremåneders perioder i ethvert kalenderår: 1. januar – 31. marts; 1. april – 30. juni; 1. juli – 30. september; 1. oktober – 31. december.

"Du" eller "din/dit/dine" betyder dig, den naturlige person, i hvis navn NETELLER-kontoen oprettes og opretholdes.