Όροι χρήσης - 3D Secure - Net+ Prepaid Mastercard®

Τι είναι η υπηρεσία 3D Secure;

1. Η υπηρεσία 3D Secure είναι μια πρόσθετη δυνατότητα ασφαλείας της κάρτας Net+ Prepaid Mastercard που χρησιμοποιείται για την πιστοποίηση ορισμένων ηλεκτρονικών συναλλαγών. Για ορισμένες ηλεκτρονικές συναλλαγές, θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τη συναλλαγή με την υπηρεσία 3D Secure πριν από τη διεκπεραίωσή τους.

Πώς λειτουργεί;

2. Αν σας ζητηθεί να επαληθεύσετε μια συναλλαγή με την υπηρεσία 3D Secure, ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα κειμένου με έναν κωδικό πρόσβασης μίας χρήσης τον οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε για να επιβεβαιώσετε την πληρωμή σας ή ενδέχεται να λάβετε μια ειδοποίηση στην προσωπική σας συσκευή η οποία σας ζητά να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας NETELLER και να ακολουθήσετε τις οδηγίες για την επιβεβαίωση της πληρωμής.

3. Ο λογαριασμός σας NETELLER δεν χρεώνεται με έξοδα για τη χρήση της υπηρεσίας 3D Secure, αλλά θα είστε υπεύθυνοι για τυχόν τέλη που χρεώνουν ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας σας και οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη δυνατότητα.

Ασφάλεια

4. Οι όροι χρήσης του λογαριασμού σας NETELLER ισχύουν για πληρωμές που πραγματοποιείτε με την κάρτα Net+ Prepaid Mastercard, συμπεριλαμβανομένων πληρωμών που επαληθεύονται με την υπηρεσία 3D Secure.

5. Οφείλετε να τηρείτε τον κωδικό πρόσβασης μίας χρήσης της υπηρεσίας 3D Secure σε ασφαλές μέρος και εμπιστευτικό,καθώς και να λαμβάνετε κάθε εύλογο μέτρο προφύλαξης για την προστασία κάθε συσκευής ή των διαπιστευτηρίων ασφαλείας που χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση μιας συναλλαγής μέσω της υπηρεσίας 3D Secure. Αν πιστεύετε ότι κάποιο πρόσωπο μπορεί να έχει αποκτήσει πρόσβαση στον λογαριασμό σας NETELLER ή στην υπηρεσία 3D Secure χωρίς την έγκρισή σας, οφείλετε να μας ενημερώσετε αμέσως χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται στους όρους χρήσης του λογαριασμού σας NETELLER.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

6. Είμαστε υποχρεωμένοι να κοινοποιούμε ορισμένα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς για σκοπούς ασφάλειας και επαλήθευσης (π.χ. αριθμό κινητού τηλεφώνου) στους τρίτους παρόχου υπηρεσιών που μας παρέχουν υποστήριξη στη διαχείριση της υπηρεσίας 3D Secure.

7. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, ειδικότερα όσον αφορά τη σύμβαση που έχουμε συνάψει με τους τρίτους προμηθευτές μας, ανατρέξτε στη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων στη διεύθυνση www.paysafe.com/privacy-policy/.

Αλλαγές στην υπηρεσία 3D Secure και στους παρόντες όρους χρήσης

8. Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε την παροχή της υπηρεσίας 3D Secure χωρίς ειδοποίηση. Επίσης, ενδέχεται να προβούμε σε αλλαγές στην υπηρεσία, συνεπώς, συνιστούμε να διαβάζετε τους παρόντες όρους χρήσης κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την υπηρεσία 3D Secure.

Ορισμοί

Στους παρόντες όρους χρήσης, «μας» ή «εμείς» σημαίνει την Paysafe Payment Solutions Limited, μια εταιρεία καταχωρισμένη στην Ιρλανδία (αρ. μητρώου εταιρείας 626665) αν είστε κάτοικος χώρας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή την Paysafe Financial Services Limited, μια εταιρεία καταχωρισμένη στην Αγγλία (αρ. μητρώου εταιρείας 4468861) αν είστε κάτοικος χώρας εκτός του ΕΟΧ.