Επιλέξτε την εμπειρία σας: ×

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Κάθε σχόλιο, ερώτηση και αίτημα σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας είναι ευπρόσδεκτο. Αν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματά σας ή να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με εταιρείες του ομίλου Paysafe για τις οποίες ισχύει η παρούσα δήλωση, θα πρέπει να μας αποστείλετε επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση με την επισήμανση «Υπ’ όψιν του Τμήματος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» ή μέσω του συνδέσμου Επικοινωνήστε μαζί μας.

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων του Ομίλου Paysafe είναι το πρόσωπο που καθορίζεται παρακάτω και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του μέσω του συνδέσμου «Επικοινωνήστε μαζί μας» ή στην παρακάτω διεύθυνση:

κ. Derek A Wynne

Paysafe, Floor 27, 25 Canada Square, London, E17 4AU

 

 

Νόμος για την προστασία των καταναλωτών της Καλιφόρνιας (CCPA)

Αν είστε κάτοικος Καλιφόρνιας και χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες καταναλωτών μας, μπορεί να έχετε ορισμένα δικαιώματα βάσει του νόμου για την προστασία των καταναλωτών της Καλιφόρνιας (CCPA), τα οποία περιγράφονται στη συνέχεια.

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Κατά τους τελευταίους 12 μήνες, συλλέξαμε τις ακόλουθες προσωπικές πληροφορίες:

 • Αναγνωριστικά, όπως το όνομα, την ηλικία, την ημερομηνία γέννησης, τη διεύθυνση και άλλα στοιχεία επικοινωνίας, ένα αντίγραφο του εγγράφου ταυτοποίησής σας (όπως η άδεια οδήγησης ή το διαβατήριό σας), καθώς και τον αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης ή/και άλλα κρατικά στοιχεία ταυτοποίησης ή καταχωρήσεις σε μητρώα,
 • Επαγγελματικές ή σχετικές με την απασχόληση πληροφορίες, όπως η επαγγελματική σας δραστηριότητα σας,
 • Τις δραστηριότητες σας στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πολιτική σχετικά με τα cookie, καθώς και το ιστορικό επισκέψεων και αλληλεπίδρασης με τις Υπηρεσίες μας, τη διεύθυνση IP, τον τύπο και τη γλώσσα του προγράμματος περιήγησης και άλλες πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα,
 • Δεδομένα προσδιορισμού γεωγραφικής θέσης, στον βαθμό που απαιτείται για την επαλήθευση της θέσης σας για κανονιστικούς σκοπούς και σκοπούς καταπολέμησης της απάτης, ανάλογα με τις παρεχόμενες Υπηρεσίες και τη χρήση τους από εσάς (για παράδειγμα, ορισμένοι νόμοι μπορεί να απαιτούν την επαλήθευση της θέσης σας εάν η χρήση των Υπηρεσιών περιλαμβάνει τυχερά παιχνίδια),
 • Εμπορικές πληροφορίες, όπως πληροφορίες σχετικά με τις σχέσεις σας με τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών τραπεζικών λογαριασμών, χρεωστικών και πιστωτικών καρτών, υπολοίπων λογαριασμών και του χρονικού διαστήματος που τηρείτε αυτούς τους λογαριασμούς.

Συλλέγουμε αυτές τις προσωπικές πληροφορίες για την έγκριση και τη δημιουργία του λογαριασμού σας, καθώς και για την παροχή των Υπηρεσιών σε εσάς.

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ

Κατά τους τελευταίους 12 μήνες, προβήκαμε στην ανταλλαγή με τρίτα μέρη των πληροφοριών που περιγράφονται παραπάνω για επιχειρηματικούς σκοπούς μας, π.χ. με τις συνδεδεμένες εταιρείες μας ή σε σχέση με τη χρήση ενός παρόχου υπηρεσιών προκειμένου να μας συνδράμει στην παροχή των Υπηρεσιών σε εσάς. Οι κατηγορίες των εν λόγω παρόχων υπηρεσιών περιγράφονται στην ενότητα «Κοινοποίηση των πληροφοριών σας».

Δεν «πωλούμε» προσωπικές πληροφορίες με την παραδοσιακή έννοια, αλλά πωλούμε προσωπικές πληροφορίες όπως αυτός ο όρος χρησιμοποιείται στον CCPA. Κατά τους τελευταίους 12 μήνες, πωλήσαμε ατομικά αναγνωριστικά με τη χρήση cookies και παρόμοιων τεχνολογιών για χρήστες που δεν έχουν αρνηθεί τη χρήση των εν λόγω δεδομένων. Πωλούμε τα αναγνωριστικά αυτά σε παρόχους διαφημιστικών υπηρεσιών στο διαδίκτυο (adtech) και διαφημιστές που παρέχουν στοχευμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες μάρκετινγκ. 

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookie στον πίνακα εργαλείων συγκατάθεσης που διατίθεται μέσω του συνδέσμου «Ρυθμίσεις cookie» σε όλους τους ιστότοπους και τις πύλες μας.

Απαγόρευση πώλησης των προσωπικών πληροφοριών μου.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ CCPA

Έχετε πολλά δικαιώματα τα οποία μπορείτε να ασκήσετε σε σχέση με τις προσωπικές πληροφορίες σας. Ειδικότερα:

 • Δικαίωμα στην πρόσβαση: μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών που έχουμε συλλέξει σχετικά με εσάς, τις κατηγορίες πηγών από τις οποίες συλλέχθηκαν οι προσωπικές πληροφορίες σας, τον επιχειρηματικό ή εμπορικό σκοπό για τη συλλογή ή την πώληση των προσωπικών πληροφοριών σας, καθώς και τις κατηγορίες τρίτων μερών με τα οποία ανταλλάσσουμε ή στα οποία πωλούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας και τις κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών που έχουν παρασχεθεί στα εν λόγω τρίτα μέρη. Μπορείτε επίσης να μας ζητήσετε αντίγραφο των συγκεκριμένων προσωπικών πληροφοριών που έχουμε συλλέξει σχετικά με εσάς σε αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή.
 • Δικαίωμα στη διαγραφή: έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών πληροφοριών σας.
 • Εφόσον πωλούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας, έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να σταματήσουμε την πώληση προσωπικών πληροφοριών που σας αφορούν σε τρίτα μέρη ή μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις σας για τα cookie εδώ (ενέργεια η οποία θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα με την απενεργοποίηση της πώλησης των προσωπικών πληροφοριών σας).
 • Δικαίωμα στη μη διακριτική μεταχείριση: έχετε το δικαίωμα να μην υποστείτε διακριτική μεταχείριση λόγω της άσκησης τυχόν δικαιώματος καταναλωτή που αναφέρεται παραπάνω. Με άλλα λόγια, δεν θα σας παρέχουμε υπηρεσίες διαφορετικής ποιότητας επειδή έχετε επιλέξει να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματά σας.

Μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε κάποιο πρόσωπο να ενεργεί για λογαριασμό σας σε σχέση με την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων. Ωστόσο, ενδέχεται να χρειαστεί να προβούμε σε συγκεκριμένες ενέργειες για την επαλήθευση της γνησιότητας του αιτήματος, δηλαδή, ότι όντως προέρχεται από εσάς και ότι υποβάλλεται για λογαριασμό σας. Για παράδειγμα, ενδέχεται να ζητήσουμε την ενυπόγραφη άδειά σας που αποδεικνύει ότι έχετε εξουσιοδοτήσει τον εντολοδόχο να υποβάλει το αίτημα για λογαριασμό σας.

Επισημαίνεται ότι, όποτε χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε προσωπικές πληροφορίες για σκοπούς σχετικούς με την ασφάλεια, την ανίχνευση απάτης και άλλους παρεμφερείς σκοπούς, ορισμένα από τα δικαιώματά σας μπορεί να είναι περιορισμένα. Ως εκ τούτου, έχετε υπ’ όψιν ότι μπορεί να ανακύψουν περιπτώσεις στις οποίες το αίτημά σας δεν μπορεί να ικανοποιηθεί. Για παράδειγμα, στον βαθμό που επιτρέπεται από τον CCPA, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε το αίτημα διαγραφής των προσωπικών πληροφοριών σας αν χρειαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες για λόγους ανίχνευσης συμβάντων ασφαλείας ή προστασίας από κακόβουλες, παραπλανητικές, αθέμιτες ή παράνομες δραστηριότητες, όπου οι εν λόγω πληροφορίες είναι απαραίτητες για την καταγραφή των μεταξύ μας συμβατικών σχέσεων ή των συναλλαγών σας ή όταν απαιτείται ή άλλως επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας ή εφόσον επιθυμείτε να τα ασκήσετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται στην ενότητα «Επικοινωνήστε μαζί μας».

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Οι κάτοικοι Καλιφόρνιας μπορούν επίσης να μας καλέσουν στο +1 855 719 2087 [αριθμός χωρίς χρέωση, ώρες λειτουργίας 9 πμ-7μμ ώρα Βόρειας Αμερικής (EST)] χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται στην ενότητα Επικοινωνήστε μαζί μας παραπάνω.

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης της παρούσας δήλωσης: 28/01/2021

Κατάλογος οντοτήτων που επεξεργάζονται προσωπικές πληροφορίες

Ο Όμιλος Paysafe Group αποτελείται από την Paysafe Group Holdings Limited και τις θυγατρικές της. Ακολουθεί κατάλογος των οντοτήτων του Ομίλου Paysafe Group που επεξεργάζονται προσωπικές πληροφορίες εντός του πεδίου εφαρμογής της παγκόσμιας δήλωσης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του Ομίλου Paysafe:

 • cpt Dienstleistungen GmbH (Germany)
 • EcomAccess Inc (Canada)
 • Flagship Merchant Service LLC (Delaware, USA)
 • Global Merchant Advisors LLC (USA, Delaware, USA)
 • IA Digital Marketing Inc. (Canada)
 • Income Access Limited (UK)
 • Leaders Merchant Services LLC ( Delaware, USA)
 • MAC Limited (Gibraltar)
 • NT Services Limited (Alberta, Canada)
 • Openbucks Corp (Delaware, USA)
 • Optimal Payments Services Inc (Delaware, USA)
 • Pays Services India LLP (India)
 • Pays Services Italy S.r.l (Italy)
 • PAYS Services UK Limited (UK)
 • Paysafe Bulgaria EOOD (Bulgaria)
 • Paysafe Capital LLC ( Delaware, USA)
 • Paysafe Financial Services (Canada) Inc (British Columbia, Canada)
 • Paysafe Financial Services Limited (UK)
 • Paysafe Group Holdings Limited (UK)
 • Paysafe Group Limited (Isle of Man)
 • Paysafe Holdings (US) Corp. (Delaware, USA)
 • Paysafe Holdings UK Limited (UK)
 • Paysafe Merchant Services Corp. (Delaware,USA)
 • Paysafe Merchant Services Inc. / Services aux commerçants Paysafe Inc. (Canada)
 • Paysafe Direct LLC (Delaware, USA)
 • Paysafe Payment Processing Solutions LLC (Delaware, USA)
 • Paysafe Payment Solutions Limited (Ireland)
 • Paysafe Prepaid Services Limited - Gibraltar Branch (Gibraltar)
 • Paysafe Prepaid Services Limited (Ireland)
 • Paysafe Processing Limited (UK)
 • Paysafe Services (Canada) Inc. / Services Paysafe (Canada) Inc. (Canada)
 • Paysafe Technologies Inc. / Technologies Paysafe Inc. (Canada)
 • Paysafe Technology Services Austria GmbH (Austria)
 • paysafecard Ön Ödeme Servisleri Ltd. Şti. (Turkey)
 • paysafecard.com Argentina S.R.L. (Argentina)
 • paysafecard.com Deutschland (Zweigniederlassung der Prepaid Services Company Ltd) (Germany)
 • paysafecard.com MENA DMCC (UAE)
 • paysafecard.com Mexico S.A. de C.V.(Mexico)
 • paysafecard.com Schweiz GmbH (Switzerland)
 • Paysafecard.com USA Inc (USA)
 • paysafecard.com Wertkarten GmbH (Austria)
 • paysafecard.com Wertkarten UK (UK)
 • paysafecard.com Wertkarten Vertriebs GmbH (Austria)
 • Prepaid Services Company Limited (UK)
 • Sentinel Bidco Ltd (UK)
 • Skrill Limited (UK)
 • Skrill New York, Inc (Delaware, USA)
 • Skrill Services GmbH (Germany)
 • Skrill USA Inc (Delaware, USA)