Όροι και προϋποθέσεις υπηρεσίας διεθνούς μεταφοράς χρημάτων NETELLER

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι τροποποιούμε τους «Όρους και τις Προϋποθέσεις της Υπηρεσίας Διεθνούς Μεταφοράς Χρημάτων NETELLER». Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ στις 12 Οκτωβρίου 2023 και κάνοντας αποδοχή των παρόντων όρων που παρατίθενται παρακάτω, αποδέχεστε επίσης τους νέους όρους που θα διέπουν τη σχέση μας μαζί σας καθώς και τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών NETELLER προς εσάς. Μπορείτε να βρείτε τους νέους Όρους και τις Προϋποθέσεις της Υπηρεσίας Διεθνούς Μεταφοράς Χρημάτων NETELLER εδώ.

Σε ισχύ από 01-08-21

Λήψη PDF  

1. Υπηρεσία διεθνούς μεταφοράς χρημάτων NETELLER

Η υπηρεσία διεθνούς μεταφοράς χρημάτων NETELLER είναι μια πρόσθετη υπηρεσία που προσφέρεται σε κατόχους λογαριασμών NETELLER, η οποία τους παρέχει τη δυνατότητα να στέλνουν χρήματα σε άλλα γνωστά τους πρόσωπα τα οποία δεν είναι κάτοχοι λογαριασμού NETELLER. Τα χρήματα θα μεταφέρονται χρησιμοποιώντας την τρόπο πληρωμής που επιλέγει ο κάτοχος λογαριασμού NETELLER (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα10 παρακάτω) στον τραπεζικό λογαριασμό ή στο κινητό πορτοφόλι του παραλήπτη. Κατά καιρούς, η NETELLER μπορεί να ενεργοποιεί άλλες επιλογές λήψης που γνωστοποιούνται στον ιστότοπο της NETELLER (η «Υπηρεσία διεθνούς μεταφοράς χρημάτων NETELLER»).

2. Πεδίο εφαρμογής των όρων και προϋποθέσεων της υπηρεσίας διεθνούς μεταφοράς χρημάτων NETELLER

2.1. Με την πρόσβαση και τη χρήση της υπηρεσίας διεθνούς μεταφοράς χρημάτων NETELLER, συμφωνείτε με τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις (οι «Όροι και προϋποθέσεις υπηρεσίας διεθνούς μεταφοράς χρημάτων NETELLER»).

2.2 Οι όροι και οι προϋποθέσεις της υπηρεσίας διεθνούς μεταφοράς χρημάτων NETELLER ισχύουν για τη χρήση της υπηρεσίας διεθνούς μεταφοράς χρημάτων NETELLER, επιπλέον των Όρων χρήσης της NETELLER.

2.3. Σε περίπτωση ανακολουθίας μεταξύ των όρων χρήσης λογαριασμού NETELLER και των παρόντων όρων και προϋποθέσεων υπηρεσίας διεθνούς μεταφοράς χρημάτων NETELLER, θα υπερισχύουν, στο βαθμό που υφίσταται ανακολουθία, οι όροι και προϋποθέσεις της υπηρεσίας διεθνούς μεταφοράς χρημάτων NETELLER.

2.4. Οι ενότητες 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.6.4, 6.6.5, 6.5.10, 6.5.11, 6.5.12 και 6.5.13 των όρων χρήσης της NETELLER δεν ισχύουν για την υπηρεσία διεθνούς μεταφοράς χρημάτων NETELLER.

3. Πρόσβαση στην υπηρεσία

3.1. Οι υφιστάμενοι κάτοχοι λογαριασμού NETELLER μπορούν να χρησιμοποιούν την υπηρεσία κάνοντας σύνδεση στον λογαριασμό τους NETELLER και επιλέγοντας «Διεθνής μεταφορά χρημάτων NETELLER». Οι νέοι πελάτες πρέπει να ανοίξουν λογαριασμό NETELLER προκειμένου να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία διεθνούς μεταφοράς χρημάτων NETELLER. Για την πραγματοποίηση συναλλαγών με την υπηρεσία διεθνούς μεταφοράς χρημάτων NETELLER, οι κάτοχοι λογαριασμού NETELLER πρέπει να επιλέξουν μια μέθοδο πληρωμής από τη λίστα διαθέσιμων μεθόδων πληρωμής στην αριθμομηχανή, με την οποία θα χρηματοδοτήσουν την αιτούμενη μεταφορά. Ανάλογα με τη μέθοδο πληρωμής που επιλέγετε, ενδέχεται να χρειαστεί να υποβληθείτε σε πρόσθετη διαδικασία επαλήθευση ή/και να αποδεχθείτε τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης τρίτων μερών . Η ευθύνη να διαβάσετε τους κανόνες των εν λόγω τρίτων καθώς και η συμμόρφωση με αυτούς βαρύνει αποκλειστικά εσάς

3.2. Αν είστε κάτοχος λογαριασμών Skrill και NETELLER, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων της εταιρείας στην οποία καταχωρίσατε πρώτα τον λογαριασμό σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο μία από τις υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων των εταιρειών μας.

4. Αποστολή χρημάτων

4.1. Συνιστούμε θερμά να αποστέλλετε χρήματα μόνο σε πρόσωπα που γνωρίζετε. Μετά την ανάληψη των χρημάτων με τον τρόπο πληρωμής σας, δεν θα έχετε τη δυνατότητα να ακυρώσετε ή να αντιστρέψετε τη συναλλαγή.

4.2. 4.2 Για να κάνετε αποστολή χρημάτων, απλά συνδεθείτε στο λογαριασμό σας NETELLER και επιλέξτε «Διεθνής μεταφορά χρημάτων NETELLER». Στη συνέχεια, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τις οδηγίες σας για την πληρωμή, όπως: Το χρηματικό ποσό που επιθυμείτε να στείλετε, το νόμισμα και τα στοιχεία του παραλήπτη, καθώς και τη χώρα διαμονής του παραλήπτη. Σύμφωνα με τη μέθοδο πληρωμής που επιλέγετε και τις νομικές απαιτήσεις στην περιοχή σας, ενδέχεται να σας ζητηθεί να παράσχετε πρόσθετες πληροφορίες επαλήθευσης.

4.3. Μπορείτε να στέλνετε χρήματα χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις μεθόδους πληρωμής που διατίθενται στην περιοχή σας. Για να δείτε τις διαθέσιμες μεθόδους πληρωμής, κάντε κλικ εδώ. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υπόλοιπο του λογαριασμού σας NETELLER ή οποιαδήποτε άλλη μέθοδο πληρωμής που είναι διαφορετικά διαθέσιμες για την προσθήκη χρημάτων στον λογαριασμό σας που είναι διαφορετικά διαθέσιμες για την αποστολή χρημάτων με την υπηρεσία διεθνούς μεταφοράς χρημάτων NETELLER.

4.4. Προκειμένου η NETELLER να εκτελέσει την εντολή πληρωμής, τα χρήματα θα χρεώνονται χρησιμοποιώντας την επιλεγμένη μέθοδο πληρωμής σας και θα κατατίθενται για ελάχιστο χρονικό διάστημα στον λογαριασμό σας NETELLER πριν από την αποστολή τους στον παραλήπτη ή σε έναν από τους συνεργάτες πληρωμών μας, κατά περίπτωση (για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην παράγραφο 4.5 παρακάτω). Αυτό σημαίνει ότι όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με την υπηρεσία διεθνούς μεταφοράς χρημάτων NETELLER θα εμφανίζονται στην ενότητα «Ιστορικό συναλλαγών» στον λογαριασμό σας NETELLER.

4.5. Για την αποστολή χρημάτων με την υπηρεσία διεθνούς μεταφοράς χρημάτων NETELLER και την ολοκλήρωση της μεταφοράς στον παραλήπτη, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε κάποιον από τους συνεργάτες πληρωμών μας . Συνεπώς, κατά την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας, τα χρήματα θα πιστώνονται αμέσως στον σχετικό συνεργάτη πληρωμών. Στη συνέχεια, ο συνεργάτης πληρωμών είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει την περαιτέρω μεταφορά της πληρωμής στον παραλήπτη. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 17.9 των όρων χρήσης της NETELLER, οι υποχρεώσεις μας σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις της υπηρεσίας διεθνούς μεταφοράς χρημάτων NETELLER για την περαιτέρω μεταφορά των χρημάτων παύουν να υφίστανται μετά την πίστωση των εν λόγω χρημάτων στον σχετικό συνεργάτη πληρωμών από εμάς . Κατά συνέπεια, μετά την εν λόγω πίστωση, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για την περαιτέρω μεταφορά των εν λόγω χρημάτων από τον σχετικό συνεργάτη πληρωμών.

4.6. Μπορείτε να κάνετε αποστολή χρημάτων από οποιαδήποτε χώρα υποστηρίζεται από την υπηρεσία διεθνούς μεταφοράς χρημάτων NETELLER, καθώς και να αποστέλλετε χρήματα σε παραλήπτες που διαμένουν σε οποιαδήποτε χώρα υποστηρίζεται από την υπηρεσία διεθνούς μεταφοράς χρημάτων NETELLER. Για να δείτε τη λίστα αυτών των χωρών, κάντε κλικ εδώ. Κατά καιρούς, ενδέχεται να κάνουμε αλλαγές στη λίστα χωρών αποστολής και παραληπτριών χωρών χωρίς την εφαρμογή της διαδικασίας που παρατίθεται στην ενότητα 2 των όρων χρήση λογαριασμού της NETELLER.

5. Χρόνοι διεκπεραίωσης και όρια συναλλαγών

5.1. Αν η αποστολή χρημάτων στον παραλήπτη πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας την πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα, συνήθως τα χρήματα θα χρεώνονται στην κάρτα σας αμέσως και θα πιστώνονται στον λογαριασμό του παραλήπτη αυθημερόν. Αν η αποστολή χρημάτων πραγματοποιείται με τραπεζική μεταφορά, για την πίστωση των χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό του παραλήπτη απαιτούνται συνήθως 2-5 ημέρες. Αν ο παραλήπτης κληθεί να επαληθεύσει την ταυτότητά του σύμφωνα με την παράγραφο 8.2 των όρων και προϋποθέσεων της υπηρεσίας διεθνούς μεταφοράς χρημάτων NETELLER ή αν ο πάροχος της υπηρεσίας πληρωμών του παραλήπτη έχει επιβάλει περιορισμούς στον λογαριασμό του παραλήπτη, η διεκπεραίωση των συναλλαγών ενδέχεται να καθυστερήσει για οποιονδήποτε από τους λόγους που παρατίθενται στην παράγραφο 9.2 των όρων και προϋποθέσεων της υπηρεσίας διεθνούς μεταφοράς χρημάτων NETELLER.

5.2. Η υπηρεσία διεθνούς μεταφοράς χρημάτων NETELLER υπόκειται σε όρια συναλλαγών, τα οποία ποικίλλουν ανάλογα με το καθεστώς του λογαριασμού σας NETELLER, την επιλεγμένη μέθοδο πληρωμής, τη χώρα διαμονής σας και τη χώρα στην οποία στέλνετε τα χρήματα. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε κατά καιρούς τα όρια συναλλαγών κατά την αποκλειστική μας διακριτική ευχέρεια. Αν το ποσό που επιθυμείτε να μεταφέρετε υπερβαίνει το ισχύον όριο συναλλαγών, θα ενημερώνεστε αμέσως και δεν θα μπορείτε να εισαγάγετε τις οδηγίες για την πληρωμή αν δεν μειώσετε το ποσό στο επίπεδο του ισχύοντος ορίου συναλλαγών.

6. Απαγορευμένες Δραστηριότητες

Πλην των απαγορευμένων δραστηριοτήτων που καθορίζονται στην ενότητα 14 των όρων χρήσης της NETELLER, απαγορευμένες δραστηριότητες όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία διεθνούς μεταφοράς χρημάτων NETELLER θεωρούνται επίσης οι εξής: (α) η μεταφορά χρημάτων για λογαριασμό τρίτου μέρους και (β) η χρήση της υπηρεσίας διεθνούς μεταφοράς χρημάτων NETELLER για την προκαταβολή μετρητών από την πιστωτική σας κάρτα. Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική μας διακριτική ευχέρεια, να προσθέτουμε κατηγορίες απαγορευμένων συναλλαγών στην υπηρεσία διεθνούς μεταφοράς χρημάτων NETELLER προσθέτοντας τις εν λόγω κατηγορίες στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις της υπηρεσίας διεθνούς μεταφοράς χρημάτων NETELLER ή σε κάποια αποδεκτή πολιτική χρήσης που δημοσιεύεται στον ιστότοπό μας.

7. Χρεώσεις

7.1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2.4 παραπάνω, η υπηρεσία διεθνούς μεταφοράς χρημάτων NETELLER θα επιβαρύνεται με έξοδα σύμφωνα με την ενότητα 8 των όρων χρήσης της NETELLER και την ενότητα «Χρεώσεις» στον ιστότοπό μας. Θα επιβάλλονται έξοδα μετατροπής συναλλάγματος.

7.2. Σύμφωνα με την παράγραφο 13.6 των όρων χρήσης της NETELLER, οι ισχύουσες χρεώσεις θα επιβαρύνουν εσάς και όχι τον παραλήπτη. Ο παραλήπτης θα είναι υπεύθυνος για την καταβολή τυχόν εξόδων που χρεώνει ο πάροχος της υπηρεσίας πληρωμών για τη λήψη των χρημάτων.

8. Προσωπικά δεδομένα παραληπτών

8.1. Αναγνωρίζετε ότι είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες του αποστολέα και του παραλήπτη προκειμένου να σας παρέχουμε την υπηρεσία διεθνούς μεταφοράς χρημάτων NETELLER, καθώς και για λόγους πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Προσωπικά δεδομένα θεωρούνται, ενδεικτικά, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, η ημερομηνία γέννησης, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αριθμός τηλεφώνου και άλλα παρόμοια στοιχεία που απαιτούνται κατά καιρούς για την παροχή της υπηρεσίας διεθνούς μεταφοράς χρημάτων NETELLER ή για τη συμμόρφωσή μας με την ισχύουσα νομοθεσία ή τις κανονιστικές απαιτήσεις. Με την υποβολή της εντολής πληρωμής, επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει την πολιτική απορρήτου της εταιρείας μας, η οποία διατίθεται στον ιστότοπό μας στη διεύθυνση: https://www.paysafe.com/en/paysafegroup/privacy-policy/

8.2. Εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία ή τις κανονιστικές απαιτήσεις, μπορεί να ζητηθεί από τον παραλήπτη να επαληθεύσει την ταυτότητά του πριν από την είσπραξη των χρημάτων που μεταφέρθηκαν. Αν ο παραλήπτης δεν προβεί στην επαλήθευση της ταυτότητάς του εντός τριάντα μία (31) ημερών, η μεταφορά θα απορρίπτεται και τα χρήματα θα επιστρέφονται χρησιμοποιώντας τον τρόπο πληρωμής σας σύμφωνα με την παράγραφο 9.3 παρακάτω.

9. Αναστολή ή ακύρωση μιας εντολής πληρωμής

9.1. Η ακύρωση μιας εντολής πληρωμής δεν θα είναι δυνατή μετά την υποβολή του σχετικού αιτήματος.

9.2. Επιπλέον των δικαιωμάτων που καθορίζονται στους όρους και προϋποθέσεις της NETELLER, η NETELLER μπορεί να αναστείλει ή να ακυρώσει μια πληρωμή εάν: υποχρεούται να το πράξει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή τους κανονισμούς, Η NETELLER ή ο συνεργάτης πληρωμών αδυνατεί να επαληθεύσει την ταυτότητα του παραλήπτη, οι οδηγίες για την πληρωμή που παρείχατε είναι ελλιπείς ή ανακριβείς, η συναλλαγή απορρίφθηκε από τον πάροχο της υπηρεσίας πληρωμών του παραλήπτη ή τον συνεργάτη πληρωμών μας, αν έχουμε βάσιμους λόγους να πιστεύουμε ότι η μεταφορά συνιστά απαγορευμένη συναλλαγή σύμφωνα με την ενότητα 14 των όρων χρήσης της NETELLER ή την ενότητα 6 των παρόντων όρων και προϋποθέσεων της υπηρεσίας διεθνούς μεταφοράς χρημάτων NETELLER ή αν απαγορεύεται άλλως από την ισχύουσα νομοθεσία.

9.3. Σε περίπτωση αδυναμίας διεκπεραίωσης μιας εντολής πληρωμής, θα κάνουμε τρεις (3) προσπάθειες να σας επιστρέψουμε το ποσό χρησιμοποιώντας τη μέθοδο πληρωμής σας. Αν η τρίτη προσπάθεια επιστροφής του ποσού χρησιμοποιώντας με τη μέθοδο πληρωμής σας δεν είναι επιτυχής, θα πιστώσουμε το αντίστοιχο ποσό στο υπόλοιπο του λογαριασμού σας NETELLER. Επισημαίνεται ότι, αν τα χρήματα πιστωθούν στο υπόλοιπο του λογαριασμού σας NETELLER, δεν θα έχετε πλέον τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε αυτά τα χρήματα για την υπηρεσία διεθνούς μεταφοράς χρημάτων NETELLER. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα χρήματα για πληρωμές σε ηλεκτρονικούς εμπόρους ή για την ανάληψή τους σύμφωνα με τις παραγράφους 6.5.14, 6.5.15 και 6.7.3 των όρων χρήσης λογαριασμού NETELLER.

10. Ορισμοί

10.1. Εκτός αν ορίζεται άλλως, όλοι οι όροι που καθορίζονται στους όρους χρήσης της NETELLER θα έχουν την ίδια έννοια στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις της υπηρεσία διεθνούς μεταφοράς χρημάτων NETELLER.

10.2. Ως «Κινητό πορτοφόλι» νοείται μια υπηρεσία μέσω τηλεφώνου η οποία επιτρέπει στους πελάτες να καταθέτουν και να λαμβάνουν χρήματα σε έναν λογαριασμό που είναι αποθηκευμένος στο κινητό τους τηλέφωνο.

10.3. Ως «Μέθοδος πληρωμής» νοείται μια τραπεζική μεταφορά και άλλα μέσα πληρωμής όπως, ενδεικτικά, πιστωτικές κάρτες, χρεωστικές κάρτες και άλλες εναλλακτικές μέθοδοι πληρωμής που ενεργοποιούμε και ανακοινώνουμε κατά καιρούς στον ιστότοπο της NETELLER.

10.4. Ως «παραλήπτης» νοείται το πρόσωπο στο οποίο στέλνετε χρήματα χρησιμοποιώντας την υπηρεσία διεθνούς μεταφοράς χρημάτων NETELLER.