ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Δήλωση περί προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου

Σε ισχύ από 01-07-21

Λήψη PDF  

Η παρούσα δήλωση ισχύει για εταιρείες που αποτελούν μέρος του Ομίλου Paysafe («Paysafe» ή «εμείς» ή «μας»).

Η Paysafe εφαρμόζει μια «πολυεπίπεδη προσέγγιση» για να καταστήσει κατανοητές τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τις συστάσεις των ρυθμιστικών αρχών. Η παρούσα είναι η συνοπτική μορφή της δήλωσης. Για τυχόν σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται στο τέλος της παρούσας δήλωσης.

Η παρούσα δήλωση καταδεικνύει τη δέσμευσή μας όσον αφορά τα δικαιώματά σας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας και καθορίζει τη βάση επί της οποίας θα επεξεργαζόμαστε κάθε προσωπική πληροφορία που συλλέγουμε από εσάς ή που εσείς μας παρέχετε. Ισχύει για:

  • τις δυνατότητες και τις υπηρεσίες του ιστότοπου/της πύλης που σας παρέχονται όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπους, τις πύλες ή τα παράθυρα πληρωμής που ενδέχεται να χρησιμοποιούν οι πελάτες μας στους ιστότοπούς τους,
  • τις περιπτώσεις που υποβάλετε αίτηση για τη χρήση προϊόντων και υπηρεσιών της Paysafe ή/και χρησιμοποιείτε τα εν λόγω προϊόντα και τις υπηρεσίες (καθώς και οποιαδήποτε προγράμματα πιστών πελατών και επιβράβευσης βάσει πόντων ή άλλως),
  • τη χρήση λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων των τερματικών και εφαρμογών για κινητά και ηλεκτρονικούς υπολογιστές που παρέχει η Paysafe και
  • μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, άλλα ηλεκτρονικά μηνύματα, όπως SMS, επικοινωνία μέσω τηλεφώνου, συνομιλία μέσω διαδικτύου (web chat), επικοινωνία μέσω ιστότοπου/πύλης και κάθε άλλη μορφή επικοινωνίας ανάμεσα σε εσάς και την Paysafe.

Συλλογικά, τα προαναφερόμενα αναφέρονται στην παρούσα δήλωση ως «Υπηρεσίες»

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τα παρακάτω προκειμένου να κατανοήσετε τις απόψεις και τις πρακτικές μας όσον αφορά τις προσωπικές πληροφορίες σας και τον τρόπο με τον οποίο θα τις επεξεργαζόμαστε.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΕΣΑΣ

Ορισμένες πληροφορίες ενδέχεται να μας τις παρέχετε εσείς, για παράδειγμα, όταν ζητάτε πληροφορίες ή υποβάλετε αίτηση για τις Υπηρεσίες, κάνετε εγγραφή για χρήση ή χρησιμοποιείτε ήδη κάποιες Υπηρεσίες μας, συμπληρώνετε φόρμες σε έναν ιστότοπο μας, συμμετέχετε σε κάποια από τις εκδηλώσεις για πιστούς πελάτες ή εκδηλώσεις προώθησης ή επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συνομιλία μέσω διαδικτύου ή άλλη μορφή επικοινωνίας. Κάποιες από αυτές ενδέχεται να συλλέγονται με αυτοματοποιημένα μέσα, για παράδειγμα με τη χρήση cookies όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπούς μας. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε την Πολιτική Cookies. Ενδέχεται επίσης να συλλέγουμε δεδομένα που σας αφορούν από τρίτα μέρη, όπως οργανισμούς παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας και υπηρεσίες πρόληψης της απάτης Για περισσότερες πληροφορίες και παραδείγματα, ανατρέξτε στην αναλυτική δήλωση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η οποία εξηγεί επίσης τον τρόπο που χρησιμοποιούμε οποιαδήποτε βιομετρικά ή ευαίσθητα δεδομένα ή ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων.

ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς για να σας παρέχουμε τα προϊόντα που προσφέρουμε, να σας ενημερώνουμε σχετικά με αλλαγές στα προϊόντα μας, καθώς και τη βελτίωση των προϊόντων μας. Οι πληροφορίες σας μπορούν επίσης χρησιμοποιηθούν για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τον λογαριασμός σας, τη χρήση των υπηρεσιών από εσάς, να σας προειδοποιήσουμε σχετικά με ενδεχόμενα προβλήματα, καθώς και για να απαντήσουμε σε ερωτήματα που μας θέτετε. Επίσης, χρησιμοποιούμε αυτά τα στοιχεία για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με άλλα προϊόντα που προσφέρουμε εμείς ή επιλεγμένα τρίτα μέρη, τα οποία είναι παρεμφερή με αυτά που έχετε χρησιμοποιήσει ή για οποία έχετε εκδηλώσει ενδιαφέρον ή τα οποία πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Αν χρησιμοποιείτε ένα από τα χρηματοοικονομικά προϊόντα μας, θα χρησιμοποιούμε επίσης τις πληροφορίες σας για την αξιολόγηση της οικονομικής σας κατάστασης, καθώς και για τον εντοπισμό πιθανών περιστατικών απάτης και άλλων παραβιάσεων του χρηματοοικονομικού συστήματος και την άσκηση των σχετικών διώξεων. Για περισσότερες πληροφορίες και παραδείγματα, ανατρέξτε στην αναλυτική δήλωση για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑΣ

Δεν θα κοινοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας σε κανένα πρόσωπο με εξαίρεση τις περιπτώσεις που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση και στην αναλυτική δήλωση για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Ενδέχεται να ανταλλάσσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας με οποιαδήποτε εταιρεία του Ομίλου Εταιρειών Paysafe.

Οι προσωπικές πληροφορίες σας (κατά περίπτωση, αλλά γενικά περιορίζονται στο πλήρες ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας) μπορούν να κοινοποιούνται στον παραλήπτη/αποστολέα μιας πληρωμής στο πλαίσιο της συγκεκριμένης σχετικής συναλλαγής. Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας σε τρίτα μέρη για να σας παρέχουμε τα προϊόντα που προσφέρουμε, όπως σε παρόχους υπηρεσιών, οργανισμούς παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Επίσης, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας σε τρίτα μέρη, καθώς και στις δικές μας ή άλλες αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές και τρίτα μέρη με τα οποία μπορεί να είχατε συναλλαγές, για την πρόληψη αξιόποινων πράξεων και τη μείωση των κινδύνων, εφόσον απαιτείται από τη νομοθεσία, όποτε το κρίνουμε σκόπιμο για την αντιμετώπιση κάποιας νομικής διαδικασίας, προκειμένου να διερευνήσουμε κάποια παραβίαση των όρων συναλλαγών τρίτου μέρους ή για την προστασία των δικαιωμάτων ή των περιουσιακών στοιχείων της Paysafe, των πελατών μας ή άλλων προσώπων.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην αναλυτική δήλωση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς ενδέχεται να διαβιβάζονται, να αποθηκεύονται και να υπόκεινται σε επεξεργασία σε προορισμούς εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»). Τα πρότυπα προστασίας δεδομένων των χωρών αυτών μπορεί να διαφέρουν (και σε ορισμένες περιπτώσεις να είναι χαλαρότερα) από εκείνα της χώρας στην οποία κατοικείτε. Θα λαμβάνουμε κάθε απαραίτητο μέτρο προκειμένου να διασφαλίζουμε ότι οι παραλήπτες θα χρησιμοποιούν και θα προστατεύουν τις πληροφορίες σας με ασφαλή τρόπο.

Εάν σας έχουμε χορηγήσει (ή εάν έχετε επιλέξει) κάποιον συνθηματικό κωδικό (password), κωδικό πρόσβασης (access code) ή άλλο ασφαλές μέσο πρόσβασης ή ελέγχου ταυτότητας, το οποίο σας παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ορισμένα μέρη του ιστότοπού μας, οφείλετε να τηρείτε αυτόν τον κωδικό απόρρητο και να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες μας. Οφείλετε να μη γνωστοποιείτε τα διαπιστευτήριά σας σε άλλα πρόσωπα και εξουσιοδοτείτε την Paysafe να ενεργεί σύμφωνα με τις εντολές και τις πληροφορίες κάθε προσώπου που εισάγει τα διαπιστευτήριά σας.

Η διαβίβαση δεδομένων μέσω του διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής. Παρόλο που καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών σας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων σας που διαβιβάζονται στον ιστότοπό μας παρά μόνο αν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ασφαλούς καναλιού που έχουμε παράσχει εμείς. Αφού λάβουμε τις πληροφορίες σας, θα χρησιμοποιούμε αυστηρές διαδικασίες και χαρακτηριστικά ασφαλείας προκειμένου να αποτρέψουμε κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Κατά περίπτωση, ενδέχεται να έχετε ορισμένα δικαιώματα βάσει της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων, όπως το δικαίωμα στην πρόσβαση, στη διόρθωση, στην επικαιροποίηση ή στη διαγραφή των προσωπικών πληροφοριών σας, την εναντίωση στην επεξεργασία τους ή τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, την υποβολή αιτήματος μεταφοράς ορισμένων προσωπικών πληροφοριών σας σε άλλον πάροχο υπηρεσιών (η επονομαζόμενη «φορητότητα των δεδομένων») ή την ανάκληση κάθε συγκατάθεσης που έχετε παράσχει.

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι αυτά τα δικαιώματα υπόκεινται σε εξαιρέσεις. Για την πλήρη επεξήγηση των δικαιωμάτων που έχετε στη διάθεσή σας, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη διατήρηση των δεδομένων, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους τύπους προσωπικών πληροφοριών που υπόκεινται σε επεξεργασία, τα δικαιώματα CCPA (Νόμος για την προστασία των καταναλωτών της Καλιφόρνιας) για τους κατοίκους της Καλιφόρνιας, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μεριμνούμε για την ασφάλεια των προσωπικών πληροφοριών σας, ανατρέξτε στην αναλυτική δήλωση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων εξακολουθεί να αναπτύσσεται και εάν πιστεύετε ή δεν είστε βέβαιοι αν κάποιο δικαίωμα ισχύει για εσάς, επικοινωνήστε μαζί μας προκειμένου να εξετάσουμε την περίπτωσή σας και να σας παράσχουμε σχετικές συμβουλές.

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

«Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων» σημαίνει ότι μια απόφαση που σας αφορά λαμβάνεται με αυτοματοποιημένο τρόπο με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (χρησιμοποιώντας αλγόριθμους λογισμικού), χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Για παράδειγμα, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτοματοποιημένες αποφάσεις για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής σας ικανότητας όταν υποβάλετε αίτηση για ορισμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες της Paysafe ή για τη διενέργεια ελέγχων για την καταπολέμηση της απάτης σε σχέση με τις συναλλαγές που πραγματοποιείτε. Ωστόσο, εάν βρίσκεστε στον ΕΟΧ, έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και να ζητήσετε τη διενέργεια μη αυτόματου ελέγχου με βάση τις πληροφορίες που μπορείτε να παράσχετε.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην αναλυτική δήλωση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων . Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται παρακάτω.

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Γενικά, θα προβαίνουμε σε επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας μόνο εφόσον συντρέχει ένας από τους ακόλουθους λόγους:

  • Με βάση τη συγκατάθεσή σας, για παράδειγμα, για την αποστολή μηνυμάτων εμπορικής προώθησης (marketing) στον βαθμό που η συγκατάθεσή σας απαιτείται από τη νομοθεσία,
  • Όταν απαιτείται για τη σύναψη μιας σύμβασης μαζί σας και την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από την εν λόγω σύμβαση,
  • Όταν έχουμε έννομο συμφέρον, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω επεξεργασία δεν υπερισχύει των δικών σας δικαιωμάτων και ελευθεριών,
  • Όταν έχουμε νομική υποχρέωση να συλλέγουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας ή όταν χρειαζόμαστε για άλλο λόγο τις προσωπικές πληροφορίες σας για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας ή εκείνων άλλων προσώπων ή
  • Κατ' εξαίρεση, όταν απαιτείται για το δημόσιο συμφέρον, για παράδειγμα, όταν φορείς επιβολής του νόμου ζητούν πληροφορίες για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης.

Για περισσότερες πληροφορίες και παραδείγματα, ανατρέξτε στην αναλυτική δήλωση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κάθε αλλαγή στην οποία μπορεί να προβούμε στη δήλωσή μας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στο μέλλον θα αναρτάται στην παρούσα ιστοσελίδα και, κατά περίπτωση, θα σας κοινοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οφείλετε να επισκέπτεστε συχνά την παρούσα ιστοσελίδα για να ελέγχετε αν υπάρχουν αλλαγές στη δήλωσή μας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ή επικαιροποιημένες εκδόσεις αυτής.