Επιλέξτε την εμπειρία σας: ×

Δήλωση σχετικά με τα cookies

Η Paysafe Group Limited καθώς και οποιαδήποτε από τις εταιρείες του ομίλου της (συλλογικά «Paysafe» ή «εμείς» ή «μας») χρησιμοποιούν «cookies» και άλλες τεχνολογίες όταν χρησιμοποιείτε τους ιστότοπους, τους ιστότοπους ή τις εφαρμογές για κινητές συσκευές της εταιρείας. Η παρούσα δήλωση ισχύει επιπλέον οποιωνδήποτε όρων χρήσης ή συμβατικής διάταξης για τη συγκεκριμένη υπηρεσία Paysafe που χρησιμοποιείται.

Κατά την ημερομηνία της παρούσας δήλωσης σχετικά με τα cookies, η Skrill USA, Inc., μια εταιρεία της Πολιτείας του Ντέλαγουερ, η οποία διατηρεί την έδρα της στη διεύθυνση 100 N Biscayne Blvd., Suite 2120, Miami, Florida 33132, ΗΠΑ, βρίσκεται σε διαδικασία εξαγοράς από την Paysafe στο πλαίσιο σύμβασης. Η Paysafe παρέχει υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων και άλλες υπηρεσίες στη Skrill USA, Inc και τους πελάτες της που συμπεριλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών Web καθώς και την εγκατάσταση cookies και παρόμοιων τεχνολογιών και, ως εκ τούτου, θα λαμβάνει πληροφορίες από τη Skrill USA, Inc και θα ανταλλάσσει δεδομένα με αυτήν στο βαθμό που κρίνεται αναγκαίο ή ενδεδειγμένο για τη λειτουργία της Paysafe και τη διαχείριση συναλλαγών και δεδομένων.

Στην παρούσα ανακοίνωση, επεξηγούμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε ελέγχετε ποια cookies χρησιμοποιούνται και σας παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και παρόμοιες τεχνολογίες. Αν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Paysafe διαχειρίζεται τα δεδομένα σας, περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στη Δήλωση περί προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου της εταιρείας μας.