Επιλέξτε την εμπειρία σας: ×

Δήλωση σχετικά με τα cookies

Η Paysafe Group Limited καθώς και οποιαδήποτε από τις εταιρείες του ομίλου της (συλλογικά «Paysafe» ή «εμείς» ή «μας») χρησιμοποιούν «cookies» και άλλες τεχνολογίες όταν χρησιμοποιείτε τους ιστότοπους, τους ιστότοπους ή τις εφαρμογές για κινητές συσκευές της εταιρείας. Η παρούσα δήλωση ισχύει επιπλέον οποιωνδήποτε όρων χρήσης ή συμβατικής διάταξης για τη συγκεκριμένη υπηρεσία Paysafe που χρησιμοποιείται.

Στην παρούσα ανακοίνωση, επεξηγούμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε ελέγχετε ποια cookies χρησιμοποιούνται και σας παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και παρόμοιες τεχνολογίες. Αν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Paysafe διαχειρίζεται τα δεδομένα σας, περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στη Δήλωση περί προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου της εταιρείας μας.