Επιλέξτε την εμπειρία σας: ×

Μη εξυπηρετουμενες χωρε

Προς το παρόν, η NETELLER δεν παρέχει υπηρεσίες στις ακόλουθες χώρες. Αυτή η λίστα υπόκειται σε αλλαγές:

 • Afghanistan
 • Benin
 • Bonaire
 • Burundi
 • Central African Republic
 • Chad
 • Congo (Republic)
 • Crimea
 • Cuba
 • Djibouti
 • Equatorial Guinea
 • Eritrea
 • Gabon
 • Gambia
 • Guinea
 • Guinea-Bissau
 • Guyana
 • Iran
 • Iraq
 • Kazakhstan
 • Kyrgyzstan
 • Lao People's Democratic Republic
 • Liberia
 • Libya
 • Madagascar
 • Malawi
 • Mali
 • Mauritania
 • Mongolia
 • Montserrat
 • Myanmar
 • Nauru
 • Niger
 • Niue
 • Norfolk Island
 • North Korea
 • Palau
 • Papua New Guinea
 • Saint Barthelemy
 • Saint Kitts and Nevis
 • Saint Martin
 • Sint Maarten
 • Sierra Leone
 • Sudan (North and South)
 • Suriname
 • Syria
 • Tajikistan
 • Timor-Leste
 • Togo
 • Turkmenistan
 • United States of America
 • Uzbekistan
 • Western Sahara
 • Yemen

Για περαιτέρω πληροφορίες, επισκεφθείτε το ηλεκτρονικό μας Βοήθεια.