Επιλέξτε την εμπειρία σας: ×

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ PAYSAFE

Ο Όμιλος Paysafe δεσμεύεται να σέβεται τα προσωπικά δεδομένα που παρέχει κάθε επισκέπτης σε κάθε δικτυακό τόπο που διαχειρίζεται ή δημοσιεύει ο ίδιος, και να διασφαλίζει ότι όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε αποθηκεύονται με ασφάλεια, ο χειρισμός τους γίνεται με εμπιστευτικότητα και η επεξεργασία τους σύμφωνα με κάθε ισχύουσα νομοθεσία προστασίας δεδομένων ή/και τυχόν άλλη σχετική νομοθεσία για τους καταναλωτές η οποία εφαρμόζεται προκειμένου να σας προστατεύει.

Όλες οι εταιρείες εντός του Ομίλου Paysafe τηρούν ένα ενιαίο σύνολο κανόνων τους οποίους μπορείτε να βρείτε εδώ.

Οι επιμέρους δικτυακοί τόποι ενδέχεται να έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου οι οποίες αποσκοπούν στο να εξηγήσουν λεπτομερέστερα πώς θα χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που παρέχουν.

A. Εισαγωγή

Η παρούσα Πολιτική απορρήτου αφορά την Paysafe Group Plc («εμάς», «μας» ή «εμείς»), μητρική εταιρεία του Ομίλου Paysafe.

Η παρούσα Πολιτική απορρήτου εξηγεί πώς συγκεντρώνουμε, αποθηκεύουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας όταν επισκέπτεστε αυτόν τον δικτυακό τόπο. Περιγράφει επίσης τα είδη προσωπικών δεδομένων που συγκεντρώνουμε και πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά για να εξασφαλίσουμε ότι σας παρέχουμε συναφείς και έγκαιρες υπηρεσίες καθώς και για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας σε σχέση με τον δικτυακό τόπο. Ορίζει επίσης τα δικαιώματά σας σε σχέση με τον έλεγχο της χρήσης των δεδομένων αυτών από την εταιρεία μας.

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε τον παρόντα δικτυακό τόπο, επιβεβαιώνετε ότι διαβάσατε, κατανοήσατε και συμφωνείτε με την παρούσα Πολιτική απορρήτου και μας δίνετε τη συγκατάθεσή σας να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας όπως περιγράφεται. Εάν υπάρχει οποιοδήποτε σημείο σύγχυσης όσον αφορά οποιαδήποτε πτυχή της παρούσας Πολιτικής απορρήτου, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω των στοιχείων επικοινωνίας παρακάτω και αποφύγετε τη χρήση του δικτυακού τόπου.

B. Προσωπικά δεδομένα

Στην παρούσα Πολιτική απορρήτου, ως «προσωπικά δεδομένα» νοούνται τα σχετικά με εσάς δεδομένα, από τα οποία προσδιορίζεται η ταυτότητά σας, και τα οποία αποδίδονται σε εσάς. Θα συγκεντρώνουμε, θα χρησιμοποιούμε και θα αποκαλύπτουμε προσωπικά δεδομένα μόνο σε συμφωνία με τους όρους της παρούσας Πολιτικής απορρήτου.

Η εταιρεία δύναται να συγκεντρώνει, να χρησιμοποιεί και να αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τον νόμο ή με τη συγκατάθεσή σας. Ανάλογα με τις περιστάσεις, η συγκατάθεσή σας στη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων μπορεί να είναι ρητή ή σιωπηρή. Ρητή συγκατάθεση προκύπτει εάν συναινέσατε συγκεκριμένα σε έναν ειδικό χειρισμό των προσωπικών σας δεδομένων. Η ρητή συναίνεση δίδεται προφορικά, ηλεκτρονικά (με κλικ σε ένα κουμπί) ή εγγράφως. Εάν χρειαστεί να συγκεντρώσουμε, να χρησιμοποιήσουμε ή να αποκαλύψουμε οποιαδήποτε δεδομένα για οποιονδήποτε σκοπό που δεν προβλέπεται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου, θα λάβετε κατάλληλη ειδοποίηση και θα έχετε την ευκαιρία να προβάλλετε αντίρρηση ή να απορρίψετε τη συγκέντρωση, χρήση ή αποκάλυψη των εν λόγω δεδομένων.

C. Ειδοποίηση για αλλαγές

Διατηρούμε το δικαίωμα μεταβολής ή τροποποίησης της παρούσας Πολιτικής απορρήτου ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο. Σε περίπτωση αλλαγών, θα σας ειδοποιούμε σχετικά μέσω αυτού του δικτυακού τόπου. Ελέγχετε αυτόν τον δικτυακό τόπο ανά τακτά διαστήματα για την πιο πρόσφατη έκδοση της παρούσας Πολιτικής απορρήτου.

D. Συγκέντρωση πληροφοριών

Πληροφορίες κίνησης δικτυακού τόπου

Λαμβάνουμε αυτόματα τη διαδικτυακή διεύθυνση του δικτυακού τόπου από τον οποίο ήρθατε καθώς και τη διεύθυνση IP του υπολογιστή ή της συσκευής που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στον δικτυακό μας τόπο. Συλλέγουμε επίσης πληροφορίες σχετικά με τις σελίδες του δικτυακού μας τόπου που επισκέπτεστε όσο βρίσκεστε σε αυτόν, τον τύπο προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε και τις ώρες πρόσβασης στον δικτυακό μας τόπο. Χρησιμοποιούμε τις παραπάνω πληροφορίες με σκοπό να κατανοήσουμε τη συμπεριφορά και τις προτιμήσεις των επισκεπτών μας, να αναπτύξουμε και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας και να διαχειριστούμε τον φόρτο στους διακομιστές μας.

Χρήση των «cookies»

Χρησιμοποιούμε διάφορα «cookies» σε αυτόν τον δικτυακό τόπο και σε όλους τους δικτυακούς τόπους του Ομίλου Paysafe Group. Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία δεδομένων που εγκαθίστανται στον υπολογιστή σας και μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε εάν επιστρέφετε σε αυτόν τον δικτυακό τόπο χρησιμοποιώντας τον ίδιο ηλεκτρονικό υπολογιστή και πρόγραμμα περιήγησης ή επισκέπτεστε πολλαπλές σελίδες στον δικτυακό μας τόπο κατά την ίδια περίοδο λειτουργίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε, κάντε κλικ εδώ.

Τα προγράμματα περιήγησης σας επιτρέπουν να απενεργοποιείτε τα cookies αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.aboutcookies.org/. Λάβετε υπόψη ότι η απενεργοποίηση των cookies μπορεί να περιορίσει τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου.

E. Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε

Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην παρούσα Πολιτική απορρήτου, θα λαμβάνουμε τη ρητή ή σιωπηρή συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων. Παρακάτω ακολουθούν ορισμένες περιπτώσεις κατά τις οποίες ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας. Είναι οι εξής:

  1. βοήθεια στην ανάπτυξη και βελτίωση των υπηρεσιών και του δικτυακού τόπου μας, διενέργεια ανάλυσης αγοράς και ανάπτυξη στρατηγικού σχεδιασμού και προσδιορισμός της επιλεξιμότητάς σας για τη λήψη προσφορών για ειδικές λειτουργίες, προωθητικές ενέργειες και προϊόντα· και
  2. παροχή πληροφοριών σχετικά με τις υπηρεσίες μας.

Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας παρέχεται μόνο στους εργαζόμενους που τη χρειάζονται για να παρέχουν τις υπηρεσίες μας.

Γνωστοποίηση σε τρίτα μέρη

Η εταιρεία μας δεν πρόκειται να γνωστοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους, εκτός από τις περιορισμένες περιπτώσεις που περιγράφονται παρακάτω, όπως επιτρέπεται από την νομοθεσία προστασίας δεδομένων ή με τη ρητή άδειά σας. Στους εν λόγω τρίτους επιβάλλονται περιορισμοί από τον νόμο ή μέσω σύμβασης σχετικά με τη χρήση των δεδομένων για δευτερεύοντες σκοπούς εκτός από τους σκοπούς για τους οποίους τους κοινοποιούνται.

  1. Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα σας προκειμένου να μας βοηθήσουν να διενεργήσουμε έρευνα για απάτη ή άλλες παράνομες δραστηριότητες, ή να συνεργαστούμε σε μια τέτοια έρευνα, όπου θεωρούμε ότι αυτή η ενέργεια είναι εύλογη και θεμιτή.
  2. Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε πληροφορίες στα πλαίσια κλήτευσης, εντάλματος, δικαστικής εντολής, ή άλλως όπως απαιτείται από τον νόμο.
  3. Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε δεδομένα σε παρόχους υπηρεσιών που διαχειρίζονται διάφορα προωθητικά προγράμματα εκ μέρους μας. Θα μεταβιβάζουμε τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο σε παρόχους υπηρεσιών που δεσμεύονται έναντι των ίδιων αρχών που τηρεί η εταιρεία μας, και εάν βρίσκονται σε άλλη χώρα, διασφαλίζουμε ότι ο πάροχος υπηρεσιών συμφωνεί με την εφαρμογή των ίδιων επιπέδων προστασίας δεδομένων με αυτά που υποχρεούμαστε να εφαρμόζουμε σε δεδομένα που τηρούνται εντός του ΕΟΧ.
  4. Ενδέχεται να αποκαλύπτουμε πληροφορίες σε επιμελώς επιλεγμένους επαγγελματικούς συνεργάτες.
  5. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε διευθύνσεις IP, τύπους προγραμμάτων περιήγησης και ώρες πρόσβασης για να αναλύσουμε τάσεις, να διαχειριστούμε τον δικτυακό τόπο, να βελτιώσουμε την απόδοσή του, να συλλέξουμε δημογραφικά δεδομένα ευρείας κλίμακας για συνολική χρήση και να αποτρέψουμε περιπτώσεις απάτης.
  6. Σε περίπτωση συγχώνευσης ή εξαγοράς από άλλη εταιρεία, η διάδοχος εταιρεία θα έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που τηρούνται από την Paysafe, ωστόσο θα συνεχίσει να δεσμεύεται από την παρούσα Πολιτική απορρήτου εκτός εάν και έως ότου τροποποιηθεί, όπως περιγράφεται στην Παράγραφο C.

F. Πρόσβαση στα δεδομένα σας

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα τηρούμε για εσάς. Κάθε αίτημα πρόσβασης μπορεί να υπόκειται σε χρέωση (που δεν υπερβαίνει το ποσό των £10) για την κάλυψη των εξόδων με τα οποία επιβαρυνόμαστε για να σας παρέχουμε λεπτομέρειες των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε για εσάς. Ενδέχεται να σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας και να παρέχετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αίτημά σας. Για να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε για εσάς, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω των λεπτομερειών παρακάτω.

G. Επικοινωνία

Αν έχετε τυχόν ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική απορρήτου, στείλτε μας e-mail στη διεύθυνση dataprivacy@paysafe.com

Η Paysafe δεν φέρει ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο συστάσεων, δικτυακών τόπων ή συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων.

Η τελευταία τροποποίηση της παρούσας Πολιτικής απορρήτου έγινε στις 9 Νοεμβρίου 2015.