Όροι και προϋποθέσεις προωθητικής ενέργειας NETELLER «Σας χαρίσαμε 5»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΑ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΩΣ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ. ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ.

1. Η προωθητική ενέργεια («Προωθητική Ενέργεια») και οι όροι και προϋποθέσεις της προωθητικής ενέργειας.

Η NETELLER σας προσφέρει 5 δολάρια ΗΠΑ πίστωση στον λογαριασμό σας [1] Μπόνους»), τα οποία πρέπει να δαπανήσετε σύμφωνα με παρακάτω όρους:

1.1 Το μπόνους εξαρτάται από την ολοκλήρωση μιας επιτυχούς συναλλαγής εντός της προωθητικής περιόδου. Το μπόνους θα επιστραφεί από τον λογαριασμό NETELLER του συμμετέχοντα στη NETELLER αν δεν δαπανηθεί εντός της περιόδου της προωθητικής ενέργειας.

1.2 Οι συμμετέχοντες μπορούν να δαπανήσουν το μπόνους ολοκληρώνοντας μια συναλλαγή που συμπεριλαμβάνεται, ενδεικτικά, στους τύπους συναλλαγών που αναφέρονται παρακάτω:

  • Συναλλαγή προς άλλο πορτοφόλι ή σε εμπόρους,
  • Κατάθεση,
  • Αγορά μεριδίου σε κρυπτονόμισμα (μη ρυθμιζόμενες υπηρεσίες ή προϊόντα),
  • Ανάληψη

1.3 Οι συμμετέχοντες είναι επιλέξιμοι για την παρούσα προωθητική ενέργεια μόνο εάν:

(i) έχουν προσκληθεί με εξατομικευμένο προωθητικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλεται από τη NETELLER και

(ii) έχουν λάβει το μπόνους στον λογαριασμό τους NETELLER.

1.4 Η προωθητική ενέργεια περιορίζεται αποκλειστικά στην καταβολή ΕΝΟΣ μόνο μπόνους ανά προσκεκλημένο πελάτη. Οι συμμετέχοντες δεν μπορούν να μοιραστούν αυτήν την προωθητική ενέργεια με άλλους χρήστες λογαριασμών NETELLER που δεν έχουν λάβει εξατομικευμένο προωθητικό μήνυμα.

2. Διάρκεια προωθητικής ενέργειας

Η προωθητική ενέργεια ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο από τις 20 Ιουλίου 2021 στις 00.01 πμ ώρα Γκρίνουιτς (GMT) έως τις 2 Αυγούστου 2021 στις 23.59 μμ ώρα Γκρίνουιτς (GMT) (« Περίοδος προωθητικής ενέργειας»).

3. Κριτήρια επιλεξιμότητας

Προκειμένου να συμμετάσχετε στην παρούσα προωθητική ενέργεια, πρέπει να πληρούνται όλα τα κριτήρια που ορίζονται και καθορίζονται παρακάτω:

a) να έχετε έναν εγκεκριμένο λογαριασμό στην NETELLER σύμφωνα με τους όρους χρήσης της NETELLER («Λογαριασμός»),

b) έχετε λάβει εξατομικευμένο προωθητική μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απευθείας από τη NETELLER,

c) οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν λάβει το μπόνους στον λογαριασμό τους NETELLER

d) πρέπει να δαπανήσετε το μπόνους εντός της περιόδου προωθητικής ενέργειας (διαφορετικά, η πίστωση θα επιστραφεί από τον λογαριασμό NETELLER του συμμετέχοντα στη NETELLER),

e) να μην χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό σας για εμπορικούς σκοπούς,

f) να μην είναι εργαζόμενος ή μέλος της άμεσης οικογένειας εργαζόμενου της NETELLER, της Paysafe Payment Solutions Limited ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας του ομίλου Paysafe, Για την αποφυγή κάθε αμφιβολίας, ο όρος «εργαζόμενος» περιλαμβάνει κάθε εξωτερικός συνεργάτης και αποσπασμένο μέλος προσωπικού και ο όρος «μέλος της άμεσης οικογένειας» θα σημαίνει κάθε πρόσωπο με οποιαδήποτε από τις παρακάτω σχέσεις με τον/την εργαζόμενο(-η): α) σύζυγος, γονείς αυτού/αυτής· β) γιοι και κόρες καθώς και οι σύζυγοι αυτών· γ) γονείς και σύζυγοι αυτών· δ) αδελφοί και αδελφές και οι σύζυγοι αυτών· ε) παππούδες, γιαγιάδες και εγγόνια, καθώς και οι σύζυγοι αυτών· στ) σύντροφος και οι γονείς αυτού/αυτής, καθώς και κάθε πρόσωπο που έχει τη σχέση υπό τα σημεία α) έως στ) στον παρόντα ορισμό· και ζ) κάθε πρόσωπο που συνδέεται εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον/την εργαζόμενο(-η) η οποία σχέση ισοδυναμεί με οικογενειακή σχέση,

g) να μην είναι πάροχος υπηρεσιών ή άμεσο μέλος της οικογένειας παρόχου υπηρεσιών σε οποιαδήποτε εταιρεία του ομίλου Paysafe,

h) να είναι τουλάχιστον 18 ετών,

i) να μην διαμένει ή κατοικεί σε χώρα στην οποία απαγορεύεται να προσφέρει λογαριασμούς η NETELLER και

 j) ο λογαριασμός να μην είναι καταχωρισμένος και να μην χρησιμοποιείται σε χώρα στην οποία η παρούσα προωθητική ενέργεια μπορεί να είναι παράνομη ή/και απαγορευμένη..

Τα προαναφερόμενα αναφέρονται συλλογικά ως « Κριτήρια επιλεξιμότητας». Για τους σκοπούς της παρούσας προωθητικής ενέργειας, κάθε συμμετέχων είναι κάθε κάτοχος λογαριασμού που πληροί όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας («Συμμετέχων»).

Εκτός αν ορίζεται ρητά άλλως στο παρόν, οι τρέχοντες όροι και προϋποθέσεις προωθητικής ενέργειας θα διαβάζονται και θα ερμηνεύονται σε συνδυασμό με τους όρους χρήσης της NETELLER και τους κανόνες του προγράμματος επιβράβευσης πιστών πελατών Knect της NETELLER . Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των παρόντων όρων και προϋποθέσεων προωθητικής ενέργειας, τους όρους χρήσης της NETELLER και τους κανόνες του προγράμματος επιβράβευσης πιστών πελατών Knect της NETELLER, θα υπερισχύουν και θα εφαρμόζονται οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις προωθητικής ενέργειας.

4. Νομική προσφυγή

a. Η παρούσα προωθητική ενέργεια προσφέρεται από την Paysafe Financial Services Limited, μια εταιρεία καταχωρισμένη στην Αγγλία με αριθμό μητρώου εταιρείας 04478861, η οποία διατηρεί την έδρα της στη διεύθυνση 1st floor, 2 Gresham Street, London, EC2V 7AD, United Kingdom, και είναι αδειοδοτημένη και υπόκειται σε έλεγχο από την Αρχή Δεοντολογίας του Χρηματοοικονομικού Τομέα [Financial Conduct Authority (FCA)] με βάση τους κανονισμούς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (περί ηλεκτρονικού χρήματος) του 2011 (όπως τροποποιήθηκαν) για την έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος και την παροχή συναφών υπηρεσιών πληρωμής (FCA FRN 900015) ή την Paysafe Payment Solutions Limited (για συμμετέχοντες που είναι εγγεγραμμένοι στη Γερμανία), μια εταιρεία δεόντως καταχωρισμένη σύμφωνα με το δίκαιο της Ιρλανδίας με αριθμό μητρώου εταιρείας 626665, με έδρα στη διεύθυνση Grand Canal House, Grand Canal Street Upper, Dublin 4, DO4 Y7R5, αδειοδοτημένη από την Κεντρική Τράπεζα (CBI) για την έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος.

b. Με τη συμμετοχή σας στην παρούσα προωθητική ενέργεια αποδέχεστε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις της προωθητικής ενέργειας.

c. Η παρούσα προωθητική ενέργεια δεν ισχύει για κατοίκους χωρών στις οποίες η παρούσα προωθητική ενέργεια μπορεί να θεωρείται παράνομη ή/και απαγορευμένη.

d. Η NETELLER διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την παρούσα προωθητική ενέργεια ανά πάσα στιγμή κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια ή να προβεί σε αλλαγές στην παρούσα προωθητική ενέργεια ανά πάσα στιγμή αποκλειστικά κατά την κρίση της αποστέλλοντας γραπτή κοινοποίηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι καταχωρισμένη στον λογαριασμό σας ή τροποποιώντας τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις της προωθητικής ενέργειας. Η NETELLER διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης, ακύρωσης, διακοπής ή αναστολής της προωθητικής ενέργειας, εν μέρει ή στο σύνολό της, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, εφόσον πιστεύει ότι η προωθητική ενέργεια δεν μπορεί να διεξαχθεί όπως καθορίζεται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις προωθητικής ενέργειας ή σε περίπτωση ιού, σφάλματος ή μη εξουσιοδοτημένης ανθρώπινης παρέμβασης ή άλλη αιτία που είναι πέραν του εύλογου ελέγχου της NETELLER και θα μπορούσε να αλλοιώσει ή να επηρεάσει τη διαχείριση, την ασφάλεια, την αμεροληψία ή την ομαλή διεξαγωγή της προωθητικής ενέργειας.

e. Η NETELLER διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα από την παρούσα προωθητική ενέργεια όταν η NETELLER έχει λόγους να πιστεύει ότι ένας συμμετέχων έχει παραβιάσει ή επιχείρησε να παραβιάσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις της προωθητικής ενέργειας ή τους όρους χρήσης λογαριασμού NETELLER (κατά περίπτωση) ή ότι επιχείρησε να παρακάμψει οποιεσδήποτε διαδικασίες ασφάλειας ή λειτουργικές διαδικασίες.

f. Όλες οι αποφάσεις της NETELLER είναι οριστικές και δεσμευτικές και δεν θα επακολουθήσει καμία περαιτέρω σχετική αλληλογραφία.

g. Η NETELLER δεν ευθύνεται για: (1) οποιαδήποτε εσφαλμένη ή ανακριβή πληροφορία ανεξαρτήτως του εάν οφείλεται σε σφάλμα κάποιου συμμετέχοντος, τυπογραφικά λάθη ή τυχόν εξοπλισμό ή πρόγραμμα που συνδέεται με την παρούσα προωθητική ενέργεια ή χρησιμοποιείται σε αυτήν, (2) τυχόν τεχνικές βλάβες οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν δυσλειτουργιών, διακοπών ή αποσυνδέσεων των τηλεφωνικών γραμμών ή του εξοπλισμού ή λογισμικού δικτύου, (3) τυχόν μη εξουσιοδοτημένη ανθρώπινη παρέμβαση σε οποιοδήποτε τμήμα της διαδικασίας εγγραφής της παρούσας προωθητικής ενέργειας, (4) τυχόν τεχνικό ή ανθρώπινο σφάλμα που μπορεί να προκύψει κατά τη διαχείριση της παρούσας προωθητικής ενέργειας ή την επεξεργασίας των συμμετοχών, ή (5) τυχόν τραυματισμό ή ζημία σε πρόσωπα ή περιουσιακά στοιχεία που μπορεί να προκληθεί, άμεσα ή έμμεσα, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, από τη συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια ή τη λήψη ή τη χρήση ή την κακή χρήση οποιουδήποτε επάθλου.

h. Κάθε ζήτημα και ερώτηση που αφορά στην κατασκευή, την εγκυρότητα, την ερμηνεία και την εκτελεστότητα των παρόντων όρων και προϋποθέσεων της προωθητικής ενέργειας ή τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμμετεχόντων και της NETELLER, κατά περίπτωση, που συνδέονται με την προωθητική ενέργεια θα διέπονται από το δίκαιο της Αγγλίας και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτό, ανεξαρτήτως επιλογής δικαίου ή κανόνων σύγκρουσης νόμων (είτε στην Αγγλία είτε σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία) που θα επέβαλαν την εφαρμογή της νομοθεσίας οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας πλην της Αγγλίας.

i. Σε περίπτωση ανακολουθίας μεταξύ οποιασδήποτε μετάφρασης και της (πρωτότυπης) αγγλικής έκδοσης των παρόντων Όρων και προϋποθέσεων της προωθητικής ενέργειας, θα υπερισχύει η αγγλική έκδοση.

j. Στον βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, η NETELLER, οι αντιπρόσωποι ή οι διανομείς της δεν θα φέρουν σε καμία περίπτωση ευθύνη ούτε θα υποχρεούνται να αποζημιώσουν οποιονδήποτε συμμετέχοντα ή υποψήφιο συμμετέχοντα, ούτε αποδέχονται οποιαδήποτε ευθύνη (άμεση, έμμεση, ειδική, συμπτωματική, παραδειγματική, τιμωρητική ή επακόλουθη) για ή σε σχέση με τη συμμετοχή (ή την απόπειρα συμμετοχής) στην προωθητική ενέργεια είτε η εν λόγω ευθύνη απορρέει από σύμβαση, εγγύηση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), αντικειμενική ευθύνη ή άλλως. Τα νόμιμα δικαιώματα των συμμετεχόντων δεν επηρεάζονται. Ωστόσο, καμία διάταξη στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις της προωθητικής ενέργειας δεν αποκλείει ή περιορίζει με οποιοδήποτε τρόπο οποιαδήποτε ευθύνη για θάνατο ή σωματική βλάβη οφείλεται σε αμέλεια της NETELLER, απάτη ή για οποιαδήποτε άλλο ζήτημα όπου η ευθύνη δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί από νομική άποψη.

k. Η NETELLER δεν θα υπέχει ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην εκτέλεση ή αδυναμία εκτέλεσης οποιωνδήποτε υποχρεώσεων απορρέουν από τους όρους και προϋποθέσεις της προωθητικής ενέργειας, εφόσον η εν λόγω καθυστέρηση ή αδυναμία οφείλεται σε γεγονότα, περιστάσεις ή αιτία πέραν του εύλογου ελέγχου της όπως, ενδεικτικά, πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμό, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, απεργία, πόλεμο (κηρυγμένο ή ακήρυχτο), εμπάργκο, αποκλεισμό, νομική απαγόρευση, κυβερνητική ενέργεια, ταραχή, εξέγερση, ζημία, καταστροφή, καθυστέρηση ή ακύρωσης πτήσης ή άλλου μεταφορικού μέσου.

5. Επικοινωνία

Για τυχόν ερωτήσεις σχετικά με αυτή την προωθητική ενέργεια ή τις υπηρεσίες μας εν γένει, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή αποστέλλοντας μήνυμα στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μέσω της υπηρεσίας «Υποστήριξη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου» που παρέχεται στον ιστότοπό μας ή καλώντας το +44 203 308 2520.

 


[1] Το μπόνους θα καταβληθεί είτε σε δολάρια ΗΠΑ ($) είτε στο ισόποσο αυτού στο προκαθορισμένο νόμισμα του λογαριασμού NETELLER του συμμετέχοντα.