Επιλέξτε την εμπειρία σας: ×

Όροι και Προϋποθέσεις VIP NETELLER

Παρακαλούμε προσέξτε το εξής: Αυτοί είναι οι όροι χρήσης που διέπουν τις υπηρεσίες NETELLER, τις οποίες επί του παρόντος λαμβάνετε από την εταιρεία Paysafe Financial Services Limited. Εάν είστε κάτοικος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»), από 31 Οκτωβρίου 2019 οι υπηρεσίες αυτές θα διέπονται από τους όρους χρήσης της εταιρείας Paysafe Payment Solutions Limited, η οποία θα δραστηριοποιείται ως NETELLER. Εδώ μπορείτε να βρείτε τους όρους χρήσης της Paysafe Payment Solutions Limited που θα ισχύσουν από 31 Οκτωβρίου 2019.

 

Έκδοση – Ιανουάριος 2018

1. Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP NETELLER

1.1. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις («Όροι και Προϋποθέσεις VIP») ισχύουν για το πρόγραμμα VIP NETELLER («Πρόγραμμα VIP») επιπλέον των Όρων χρήσης λογαριασμού NETELLER και της Επισήμανσης προστασίας προσωπικών δεδομένων Paysafe. Ρυθμίζουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας για κατάσταση VIP NETELLER, διατήρησης ή/και απώλειας αυτής (όπως περιγράφεται περαιτέρω παρακάτω).

1.2. Σε περίπτωση τυχόν ασυμφωνίας μεταξύ των Όρων χρήσης λογαριασμού NETELLER και των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων VIP, οι Όροι και Προϋποθέσεις VIP θα υπερισχύουν όσον αφορά την εν λόγω ασυμφωνία.

2. Επιλεξιμότητα για κατάσταση VIP NETELLER

2.1 Εάν είστε κάτοχος έγκυρου λογαριασμού NETELLER και πραγματοποιείτε Επιλέξιμες συναλλαγές που ανέρχονται συνολικά σε $10.000 (δέκα χιλιάδες δολάρια ΗΠΑ) ή άνω σε ένα ημερολογιακό έτος (οι «Ελάχιστες απαιτήσεις»), ο λογαριασμός σας NETELLER θα είναι αυτόματα επιλέξιμος για κατάσταση VIP NETELLER («Κατάσταση VIP NETELLER») και θα γίνετε χρήστης VIP NETELLER («VIP NETELLER»).

2.2 Ο λογαριασμός σας NETELLER θα αποκτήσει Κατάσταση VIP NETELLER εντός 60 ημερών από την εκπλήρωση των Ελάχιστων απαιτήσεων και θα σας προσφέρονται τα οφέλη που περιγράφονται στην ενότητα VIP NETELLER του δικτυακού τόπου NETELLER (τα «Οφέλη VIP NETELLER»). Τα Οφέλη VIP NETELLER διαφοροποιούνται ανάλογα με το Επίπεδό σας VIP NETELLER όπως ορίζεται περαιτέρω στην παράγραφο 3 παρακάτω.

3. Επίπεδο VIP NETELLER

3.1 Ανάλογα με τον συνολικό όγκο των Επιλέξιμων συναλλαγών από τον λογαριασμό σας NETELLER εντός ενός ημερολογιακού έτους, ο λογαριασμός σας NETELLER μπορεί να είναι επιλέξιμος για τα ακόλουθα επίπεδα VIP NETELLER («Επίπεδο VIP NETELLER»):

(a) $10.000 (δέκα χιλιάδες δολάρια ΗΠΑ) ή άνω - «Επίπεδο Bronze»;

(b) $50.000 (πενήντα χιλιάδες δολάρια ΗΠΑ) ή άνω - «Επίπεδο Silver»;

(c) $100.000 (εκατό χιλιάδες δολάρια ΗΠΑ) ή άνω - «Επίπεδο Gold»;

(d) $500.000 (πεντακόσιες χιλιάδες δολάρια ΗΠΑ) ή άνω - «Επίπεδο Platinum»;

(e) $2.000.000 (δύο εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) ή άνω – «Επίπεδο Diamond».

3.2 Η NETELLER θα εξετάζει τον όγκο των Επιλέξιμων συναλλαγών του λογαριασμού σας Neteller στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους και θα εφαρμόζει το κατάλληλο επίπεδο VIP στον λογαριασμό σας για το επερχόμενο έτος. Τυχόν αλλαγές στην Κατάστασή σας VIP NETELLER θα γίνονται έως την 1η Μαρτίου κάθε έτους.

3.3 Το Επίπεδο VIP NETELLER θα τροποποιείται όπως και όταν απαιτείται σύμφωνα με την παρούσα Παράγραφο 3. Το εκάστοτε Επίπεδό σας VIP NETELLER εμφανίζεται στην ενότητα «Επισκόπηση λογαριασμού» του λογαριασμού σας NETELLER.

4 Εγγύηση ενάντια σε απάτες VIP NETELLER

4.1 Σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο 4, η NETELLER θα επιστρέψει τυχόν ποσά τα οποία μπορείτε να αποδείξετε ότι έχουν αφαιρεθεί από το υπόλοιπο του λογαριασμού σας NETELLER χωρίς την εξουσιοδότησή σας ως άμεση συνέπεια απάτης ή κλοπής, όπως καθορίζεται από τη NETELLER κατά την απόλυτη κρίση της («Εγγύηση ενάντια σε απάτες VIP NETELLER»).

4.2 Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεών σας ασφαλείας σύμφωνα με τους Όρους χρήσης λογαριασμού NETELLER, πρέπει να ικανοποιούνται τα ακόλουθα κριτήρια κάθε φορά που πραγματοποιείτε μια συναλλαγή, προκειμένου να είστε επιλέξιμοι για την Εγγύηση ενάντια σε απάτες VIP NETELLER:

(a) πρέπει να είστε μέλος VIP NETELLER·

(b) πρέπει να ενεργοποιήσετε την επικαιροποιημένη μέθοδο ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων που παρέχει η NETELLER και να τη χρησιμοποιείτε κάθε φορά που συνδέεστε στον λογαριασμό σας NETELLER και πριν την εκτέλεση όλων των συναλλαγών αποστολής χρημάτων. Η NETELLER διατηρεί το δικαίωμα να αναβαθμίσει ή να αλλάξει τη μέθοδο ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη κρίση της· και

(c) πρέπει να συμμορφώνεστε με τα Πρότυπα ασφάλειας VIP NETELLER.

5. Πρόσθετες επιβραβεύσεις για το Επίπεδο Platinum και το Επίπεδο Diamond VIP NETELLER

5.1 Εάν είστε μέλη Επιπέδου Platinum ή Diamond VIP NETELLER, μπορεί να δικαιούστε πρόσθετες επιβραβεύσεις κατά διαστήματα. Πρόσθετες επιβραβεύσεις θα εμφανίζονται στην Αίθουσα για μέλη VIP.

6. Πρότυπα ασφάλειας VIP NETELLER

6.1 Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι:

(a) θα συμμορφώνεστε με τις υποχρεώσεις ασφάλειας που καθορίζονται στους Όρους χρήσης λογαριασμού NETELLER;

(b) θα τηρείτε απόρρητο τον κωδικό σύνδεσης και πρόσβασης του λογαριασμού σας NETELLER και (εκτός εάν σας αναφέρουμε το αντίθετο) δεν θα μοιραστείτε με κανένα αυτά τα στοιχεία ούτε θα τα καταγράψετε.

(c) θα αλλάζετε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας NETELLER ανά τακτά διαστήματα και θα χρησιμοποιείτε διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης για διαφορετικούς δικτυακούς τόπους.

(d) θα διαγράψετε οριστικά τα μηνύματα e-mail που περιέχουν σχετικές πληροφορίες σε περίπτωση ανάκτησης των στοιχείων του λογαριασμού σας NETELLER μέσω e-mail.

(e) θα επικοινωνήσετε άμεσα με τη NETELLER εάν πιστεύετε ότι τρίτος έχει αποκτήσει πρόσβαση στον λογαριασμό σας NETELLER.

(f) θα έχετε πρόσβαση στον λογαριασμό σας NETELLER μόνο από τον προσωπικό υπολογιστή σας ή την κινητή σας συσκευή και θα ασκείτε τη δέουσα επιμέλεια κάθε φορά που καταχωρείτε τα στοιχεία του λογαριασμού σας NETELLER στο διαδίκτυο.

(g) δεν θα απαντάτε σε e-mail που σας ζητούν να παρέχετε τις πιστοποιήσεις ασφαλείας του λογαριασμού σας NETELLER.

(h) θα χρησιμοποιείτε ενημερωμένο λογισμικό προστασίας από ιούς και από προγράμματα υποκλοπής παράλληλα με τείχος προστασίας στον υπολογιστή και την κινητή σας συσκευή.

(i) θα ελέγχετε τακτικά τη δήλωση του λογαριασμού σας NETELLER και θα αναφέρετε τυχόν σφάλματα ή μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές στη NETELLER το ταχύτερον δυνατόν.

(j) θα συνδράμετε σε κάθε έρευνα τυχόν πραγματικής ή εικαζόμενης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στον λογαριασμό σας NETELLER.

Συνολικά αναφέρονται ως «Πρότυπα ασφάλειας VIP NETELLER».

7 Απώλεια κατάστασης VIP και Διακοπή

7.1 Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των Ελάχιστων απαιτήσεων σε οποιοδήποτε ημερολογιακό έτος, δεν μπορείτε να διατηρήσετε την Κατάσταση VIP NETELLER και δεν θα είστε αποδέκτης πλέον των οφελών VIP NETELLER.

7.2 Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, η NETELLER διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει την Κατάστασή σας VIP, να αρνηθεί να παρέχει τα Οφέλη VIP NETELLER ή να αναστείλει ή να προβεί στη διακοπή του λογαριασμού σας NETELLER οποιαδήποτε στιγμή και κατά την απόλυτη κρίση της όταν συντρέχει λόγος να θεωρείται ότι:

(a) τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον λογαριασμό σας NETELLER είναι αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσής σας με τα Πρότυπα ασφάλειας VIP ή αποτέλεσμα απερίσκεπτης ή εσφαλμένης χρήσης, αποθήκευσης ή κοινοποίησης των στοιχείων του λογαριασμού σας NETELLER· ή/και

(b) έχετε παραβιάσει ή έχετε αποπειραθεί να παραβιάσετε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις VIP ή τους Όρους χρήσης λογαριασμού NETELLER· ή

(c) έχετε αποπειραθεί να παρακάμψετε ή να παραβιάσετε με άλλο τρόπο τις διαδικασίες ασφαλείας ή τις επιχειρησιακές διαδικασίες της NETELLER ή έχετε αποπειραθεί να καταχραστείτε προσφορές της NETELLER, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά οποιωνδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

(i) Κάθε συναλλαγή αποστολής ή λήψης χρημάτων από ή προς Εμπόρους NETELLER που δεν συνδέεται με μια νόμιμη δραστηριότητα την οποία να κρίνει ως ικανοποιητική η NETELLER ή ένας Έμπορος.

(ii) Κάθε ενέργεια ή/και προσπάθεια εγγραφής ή/και επαλήθευσης πλέον του ενός λογαριασμού NETELLER στο όνομά σας ή στο όνομα τρίτου («Πολλαπλοί λογαριασμοί»)

(iii) Η χρήση Πολλαπλών λογαριασμών προκειμένου να επωφεληθείτε από εκστρατείες προώθησης ή μπόνους που προσφέρει η NETELLER ή ένας Έμπορος NETELLER.

7.3 Με την επιφύλαξη της ρήτρας 8.2 παρακάτω, δεν θα αποπειραθείτε να ανοίξετε άλλο λογαριασμό NETELLER χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση από τη NETELLER.

8. Αλλαγές σε Όρους και Προϋποθέσεις VIP NETELLER

8.1 Η NETELLER διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων VIP ανά πάσα στιγμή συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ανάκλησης του προγράμματος VIP NETELLER στο σύνολό του.

8.2 Σύμφωνα με την παράγραφο 7.3 παρακάτω, οι αλλαγές θα γνωστοποιούνται μέσω e-mail στην κύρια διεύθυνση e-mail που έχει καταχωρηθεί στον λογαριασμό σας NETELLER. Η προτεινόμενη αλλαγή θα τεθεί σε ισχύ 2 μήνες μετά την αποστολή της ειδοποίησης, εκτός εάν λάβουμε έγγραφη ειδοποίηση από εσάς ότι αντιτίθεστε στην προτεινόμενη αλλαγή. Η ειδοποίηση της ένστασής σας θα θεωρείται ως ειδοποίηση διακοπής της συμμετοχής σας στο πρόγραμμα VIP NETELLER και οι Όροι και οι Προϋποθέσεις VIP δεν θα ισχύουν πλέον για εσάς.

8.3 Η περίοδος ειδοποίησης των 2 μηνών δεν θα ισχύει σε περιπτώσεις όπου, κατά την εύλογη άποψή μας, η αλλαγή ούτε περιορίζει τα δικαιώματά σας ούτε μειώνει τις υποχρεώσεις σας. Στις περιπτώσεις αυτές, η αλλαγή θα τίθεται σε ισχύ άμεσα χωρίς πρότερη ειδοποίηση.

9. Διάφορα

9.1 Αναγνωρίζετε και δίνετε τη συγκατάθεσή σας ότι η NETELLER μπορεί να κοινοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σας σε Εμπόρους NETELLER για σκοπούς διερεύνησης ύποπτων συναλλαγών.

9.2 Όλες οι αποφάσεις της NETELLER είναι οριστικές και δεν θα τηρείται περαιτέρω αλληλογραφία.

9.3 Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις VIP θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας. Σε περίπτωση διαφοράς που ήθελε προκύψει από ή σε σχέση με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις VIP, τα μέρη υπάγονται ανέκκλητα δια του παρόντος στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αγγλίας και της Ουαλίας ασχέτως των κανόνων σύγκρουσης νόμων.

9.4 Εάν αρμόδιο δικαστήριο αποφανθεί ότι οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων VIP είναι άκυρο, παράνομο ή μη εφαρμόσιμο, το μέρος αυτό θα αφαιρεθεί από τους υπόλοιπους Όρους και Προϋποθέσεις VIP οι οποίοι θα συνεχίσουν να ισχύουν και να είναι εφαρμόσιμοι στον μέγιστο επιτρεπτό από τον νόμο βαθμό.

9.5 Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις VIP συντάσσονται στην αγγλική γλώσσα και εάν μεταφράζονται σε άλλες γλώσσες, έχουν αποκλειστικό στόχο να διευκολύνουν, καθώς η αγγλική έκδοση θα υπερισχύει.

10. Ορισμοί και Ερμηνεία

10.1 Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν την παρακάτω έννοια όταν χρησιμοποιούνται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις VIP:

Ως «Επιλέξιμη Συναλλαγή» νοείται κάθε συναλλαγή αποστολής χρημάτων σε Εμπόρους της NETELLER, καθώς και κάθε συναλλαγή σε κρυπτονομίσματα (όπως ορίζεται στους Όρους Χρήσης Κρυπτονομισμάτων της NETELLER). Οι παρακάτω συναλλαγές δεν πληρούν τα κριτήρια ως επιλέξιμες συναλλαγές:

(i) συναλλαγές που γίνονται μέσω των καρτών Net+ Prepaid Mastercard NETELLER σε φυσική ή εικονική μορφή και των εικονικών δωροκαρτών, στο διαδίκτυο ή σε φυσικό σημείο πώλησης·

(ii) συναλλαγές από άτομο σε άτομο, συμπεριλαμβανομένων μεταφορών μεταξύ δικών σας λογαριασμών.

Ως Έμπορος NETELLER νοείται κάθε άτομο που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες διεκπεραίωσης πληρωμών NETELLER για εμπορικούς σκοπούς σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις Εμπόρου NETELLER.

Ως Λογαριασμός NETELLER νοείται ο ηλεκτρονικός χρηματικός λογαριασμός που διατίθεται σύμφωνα με τους Όρους χρήσης λογαριασμού NETELLER.

Ως «εσείς» ή «σας» νοείται το φυσικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου ανοίγεται και τηρείται ένας λογαριασμός NETELLER.

Ως «NETELLER» νοείται η Paysafe Financial Services Limited, μια εταιρεία που ιδρύθηκε σύμφωνα με τη νομοθεσία της Αγγλίας και της Ουαλίας με αριθμό μητρώου 04478861, αδειοδοτημένη από τη βρετανική Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς (FCA) με βάση τους κανονισμούς ηλεκτρονικού χρήματος του 2011 για την έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος με αριθμό μητρώου 900015.