Velg din opplevelse: ×

PERSONVERNERKLÆRING

Denne personvernerklæringen ble sist endret 1.10.2019

INNLEDNING

Denne erklæringen gjelder selskaper som er en del av Paysafe-konsernet, som bruker forskjellige handelsnavn, bl.a. Paysafe, Paysafecard, Paysafe Pay Later, Skrill og NETELLER. Listen over Paysafe-selskaper som samler inn eller behandler personopplysninger iht. til denne erklæringen kan finnes under. Henvisningen til Paysafe (inkludert "vi", "oss" eller "vår") inkluderer alle ovennevnte selskaper og alle relevante konsernselskaper.

Fra datoen for denne personvernerklæringen har Skrill USA, Inc., et Delaware-selskap som har hovedkontor på 100 N Biscayne Blvd., Suite 2120, Miami, Florida 33132, USA inngått kontrakt om å bli kjøpt opp av Paysafe. Paysafe leverer databehandling og andre tjenester til Skrill USA, Inc og dets kunder, og vil som sådan motta informasjon fra og dele data med Skrill USA, Inc i den grad det er nødvendig eller riktig for driften av Paysafe og administrere transaksjoner og data.

Henvisninger til "du" i denne erklæringen gjelder personen som får tilgang til eller søker om å bruke Paysafe-tjenester (som definert under) på sin egen konto eller på vegne av en virksomhet. Dette inkluderer, i forbindelse med en kunde eller mulig kunde av Paysafe, enhver personlig næringsdrivende og overordnede, inkludert administrerende og finansdirektører, og andre direktører og funksjonærer, aksjonærer, partnere og reelle eiere til en kunde, samt eventuelle ansatte som får tilgang til eller bruker Paysafe-tjenester på vegne av en kunde. 

Paysafe forplikter seg til å beskytte dine personopplysninger og vil ta alle forholdsregler for å sikre at dine personopplysninger behandles sikkert og blir samlet inn, brukt, lagret og videreformidlet i samsvar med denne erklæringen. Denne erklæringen (sammen med våre brukervilkår når det gjelder spesifikke tjenester du kanskje kjøper eller bruker) gjelder:

 • nettsted-/portalfunksjoner og tjenester som leveres til deg når du besøker våre nettsteder, portaler eller betalingspaneler som våre klienter kanskje bruker på sine nettsteder; 
 • når du søker om å bruke/eller bruker produkter og tjenester fra Paysafe (inkludert lojalitets- eller bonusprogrammer, poengbaserte eller ikke («Lojalitet» eller «Kampanje»);
 • din bruk av programvare inkludert terminaler, mobil- eller PC-apper levert av Paysafe; og 
 • e-post, andre elektroniske erklæringer inkludert SMS, telefon, webchat, nettsted/portal og annen kommunikasjon mellom deg og Paysafe.

Disse kalles i denne erklæringen i fellesskap for "Paysafe-tjenester".

Les denne erklæringen nøye for å forstå våre retningslinjer og vår praksis fullt ut når det gjelder dine personopplysninger og hvordan vi behandler dem. Paysafe har en "lagdelt tilnærming" for å forklare sin personvernpraksis, slik den anbefales av lovgiverne. Dette betyr at vi først tar sikte på å sørge for at du får den viktigste personverninformasjonen i en personvernerklæring i "kortform". Dette er imidlertid vår uttømmende personvernerklæring som forklarer vår personvernpraksis i sin helhet, og som personvernerklæringen i kortform vil være koblet til. Kontakt oss-opplysninger finnes nederst i denne erklæringen for eventuelle tilbakemeldinger eller forespørsler du har om personvernerklæringen.

OPPLYSNINGER VI KAN SAMLE INN FRA DEG

Personopplysninger og andre ikke-personlige opplysninger

Vi samler inn og behandler personopplysninger og andre ikke-personlige opplysninger som gjelder deg.

Personopplysninger er opplysninger som brukes til å identifisere en person unikt, enten direkte eller indirekte.

Paysafe samler også inn ikke-personlige opplysninger, eller kan anonymisere personopplysninger for å gjøre dem ikke-personlige. Ikke-personlige opplysninger er opplysninger som ikke gjør det mulig å identifisere en bestemt person, verken direkte eller indirekte. Paysafe kan samle inn, opprette, lagre, bruke og fremlegge slik ikke-personlig informasjon av en hvilken som helst forretningsmessig grunn. Paysafe kan bruke felles transaksjonsinformasjon til næringsformål, f.eks. trendanalyse og bruk av dataanalyser for å skaffe seg kunnskaper og innsikt om mønstre rundt og bruk av betalingstransaksjoner.

I den grad IP-adresser (eller lignende identifikatorer) er klart definert som personopplysninger i lokal lovgivning, og der slike lover gjelder for Paysafe-tjenester, vil vi behandle slike identifikatorer som personopplysninger.

Vær oppmerksom på at Paysafe leverer tjenester både til enkeltforbrukere og forretningsvirksomheter, og denne personvernerklæringen gjelder for begge og må leses og tolkes tilsvarende. 

Innsamling av personopplysninger

Vi samler inn følgende opplysninger på følgende måter:

Opplysninger du gir oss: vi mottar og lagrer alle personopplysninger (inkludert økonomisk informasjon) du gir oss, inkludert når du (eller din virksomhet) spør om eller sender en søknad om bruk av Paysafe-tjenester; registrerer deg for bruk og/eller bruker Paysafe-tjenester; laster opp og/eller lagrer opplysninger hos oss med hjelp av Paysafe-tjenester; og når du kommuniserer med oss via e-post, SMS, et nettsted eller en portal, telefon eller andre elektroniske kommunikasjonsmidler. Disse opplysningene kan gjelde eller henvise til deg eller dine kunder og omfatter:

 • Navn, inkludert fornavn og etternavn, fødselsdato, e-postadresse, postadresse, brukernavn, passord og/eller bilde, adresse, nasjonalitet og bostedsland; 
 • Kortets primære kontonummer, utløpsdato, CVC-opplysninger (kortets sikkerhetskode), bank- og/eller utstederopplysninger; 
 • Opplysninger knyttet til kjøpte produkter, inkludert sted for kjøpet, verdien, tidspunktet og annen tilbakemelding som gis i forbindelse med et kjøp, inkludert personopplysninger knyttet til reise når du eller kunden handler flybilletter eller andre reiserelaterte tjenester; 
 • Poeng eller belønninger opptjent eller innløst via et lojalitetsprogram;
 • Bilder og videoer, tatt under Paysafe-arrangementer du har registrert deg for, til distribusjon til deltakere i arrangementer og i vårt markedsføringsmateriell for fremtidige arrangementer;
 • Andre opplysninger som du eller kunden din oppgir.

Opplysninger vi samler inn om deg automatisk: Paysafe mottar og lagrer enkelte typer informasjon automatisk når du samhandler med Paysafe; for eksempel via "informasjonskapsler" eller tilsvarende teknologi. Vi innhenter også enkelte typer informasjon når nettleseren din bruker Paysafe-tjenester eller -annonser og annet innehold levert av eller på vegne av Paysafe på andre nettsteder, eller når du klikker på e-poster. Innsamling av denne informasjonen gjør at vi bedre kan forstå de som besøker nettstedet, hvor de kommer fra, og hvilket innhold på nettstedet som interesserer dem. Vi bruker denne informasjonen til analyseformål og til å forbedre nettstedets kvalitet og relevansen av våre tjenester for besøkende og kunder. Denne informasjonen omfatter:

 • Tekniske opplysninger, som IP-adressen som brukes til å koble datamaskinen eller enheten til Internett, påloggingsinformasjon, nettlesertype og -versjon, innstillinger for tidssone, nettleserens tilleggsprogrammer og versjoner og operativsystem; 
 • Opplysninger om ditt besøk eller om du åpnet en e-post, inkludert fullstendig Uniform Resource Locators (URL)-trafikk til, via og fra vårt nettsted (inkludert dato og klokkeslett); produkter eller tjenester du har sett på eller søkt etter; sidens responstid, nedlastingsfeil, besøkslengde på visse sider, samhandlingsinformasjon på nettsider (som å bla, klikke og musepeke) samt metoder som brukes for å forlate siden og eventuelle telefonnumre som blir brukt til å ringe vår kundeservice.

Les også våre Retningslinjer for informasjonskapsler for å få mer informasjon. Alternativt kan du bruke koblingen Kontakt oss.

Informasjon samlet inn via våre apper: dersom du laster ned eller bruker mobil- eller PC-apper levert av Paysafe, kan vi samle inn informasjon om lokaliseringen og enheten din eller tjenestene du benytter (inkludert der en betalingstransaksjon finner sted). Enkelte enheter tillater at apper får tilgang til sanntids lokaliseringsinformasjon (for eksempel GPS). Våre mobil- eller PC-apper kan samle inn slik informasjon fra din mobile enhet eller PC når som helst når du laster ned eller bruker våre apper, dersom enheten din har en aktivert sanntidstilgang til lokaliseringsdata. Dersom det er nødvendig, vil vi alltid forsøke å varsle deg dersom vi har til hensikt å samle inn sanntidsinformasjon om lokalisering, og også innhente ditt samtykke der det er påkrevd i loven. Vi kan bruke slik informasjon til formål som er pålagt av myndighetene, våre egne due diligence-kontroller for bedre å forstå transaksjonsmønstre og gjøre din opplevelse bedre.

E-post og annen kommunikasjon: vi kan motta informasjon om deg og din bruk av Paysafe-tjenester når vi kommuniserer med hverandre, inkludert når du åpner meldinger fra oss og fra bruk av elektroniske identifikatorer (enkelte ganger kalt "digitale fingeravtrykk"), for eksempel IP-adresser eller telefonnumre.

Informasjon fra andre kilder: vi kan motta informasjon om deg fra andre kilder og legge dette til vår kontoinformasjon. Vi samarbeider for eksempel nært med, og får informasjon fra tredjeparter som forretningspartnere, finansinstitusjoner, kjøpmenn, underleverandører innen teknisk, betalings- og leveringstjenester, reklamenettverk, analyseleverandører, søkeinformasjonsleverandører, kredittopplysningsbyråer og foretak som arbeider med å forhindre svindel. Kredittopplysningsbyrå og foretak som arbeider med å forhindre svindel er beskrevet detaljert under. Vi kan også evaluere offentlige kommentarer og meninger lagt ut på sosiale nettverk (dvs. Facebook og Twitter) for bedre å forstå våre kunder og levering og utvikling av Paysafe-tjenestene.

Informasjon om andre personer: dersom du gir oss informasjon om andre personer, må disse være informert om dette på forhånd (for eksempel ved å gi dem denne personvernerklæringen), og du må kontrollere at du har rett til å gjøre det.

Vi kan bruke og dele personopplysningene vi samler inn til følgende formål:

 • For å levere Paysafe-tjenestene til deg og din virksomhet, inkludert for å oppfylle Paysafes plikter overfor deg eller til finans- eller andre institusjoner i tilknytning til Paysafe-tjenestene som vi leverer til deg (og/eller din virksomhet). I denne sammenheng registrerer og sporer vi opplysninger om transaksjoner du (og/eller kundene) utfører i forhold til Paysafe-tjenestene; analyserer og rapporterer om din (og/eller kundenes) bruk av evt. lojalitetstjenester; tilrettelegger for innsamling eller innløsning av evt. poeng eller andre belønningsvalutaer i eventuelle lojalitetsprogrammer; varsler deg om viktige endringer eller utvikling av vårt nettsted eller våre varer og tjenester;
 • For å forbedre og utvikle vår virksomhet, inkludert, men ikke begrenset til, for å optimere våre nettsteder/portaler, produkter og tjenester. Dette kan omfatte bruk av informasjon du fyller ut i skjemaer, men ikke sender til oss, for eksempel ved å bruke informasjonen til å optimere nettsteder og til å kontakte deg for kundeserviceformål i forhold til det aktuelle skjemaet. Vi kan også bruke dine personopplysninger til å utvikle og teste nye produkter og tjenester.
 • For å kontrollere og sikre våre rettigheter, bruksvilkår eller andre kontrakter med deg (og/eller din virksomhet), inkludert for å håndtere evt. omstendigheter der transaksjoner, belønninger eller poeng er omtvistet; håndtere, undersøke eller løse klager; eller inndrive gjeld eller i forhold til din insolvens;
 • For å håndtere og redusere kredittrisiko og forretningsvilkår. Hvis du søker om et av våre finansprodukter, kan vi vurdere din økonomiske stilling (og/eller din virksomhets), i den grad dette er hjemlet i gjeldende bruksvilkår. Denne kredittsjekken påvirker også alle tilknyttede parter som styremedlemmer, aksjonærer og ledere. Dette kan vi gjøre ved å motta og dele informasjon fra og med kredittopplysningsbyråer og svindelforebyggende byråer. Denne kredittsjekken kommer også til å påvirke andre som du har en felles konto med eller tilsvarende finansiell tilknytning til. Hvis det er tale om en felles søknad og en slik kobling ikke allerede eksisterer, kan man opprette en. Disse koblingene vil fortsette å være der til du registrerer et "Erklæring om atskillelse" i kredittopplysningsbyråene. For din informasjon vil byråene registrere våre henvendelser som kan bli sett av andre selskaper som foretar egne kredittundersøkelser; og et "fotavtrykk" kan plasseres på kredittfilen din, uansett om du blir akseptert som vår kunde eller ikke. hvis du er et styremedlem, vil vi søke om bekreftelse fra kredittopplysningsbyråene om at boligadressen du har oppgitt, er den samme som finnes i et relevant foretaksregister (der dette er aktuelt). Når du dessuten bruker våre tjenester, vil vi gi deg informasjon om hvordan du håndterer kontoene dine overfor kredittopplysningsbyråer. Dersom du ikke gjør opp for deg fullt ut og til riktig tid, vil kredittopplysningsbyråene registrere utestående gjeld og kan dele denne informasjonen med andre organisasjoner som utfører tilsvarende kontroller som oss. Registrerte opplysninger oppbevares i slike byråer i seks (6) år etter at kravet er oppgjort, enten det er oppgjort av deg eller misligholdt. Hvis du ønsker mer informasjon om vår bruk av kredittopplysningsbyråer, kan du kontakte oss;
 • For å hindre, oppdage og rettsforfølge svindel eller kriminalitet eller hjelpe andre med å gjøre det, inkludert overholdelse av eventuelle forretningsvilkår og som kan innebære deling av relevant eller nødvendig informasjon med tredjeparter til slike formål. Paysafe deltar i svindelforebyggende arbeid, som inkluderer evaluering av deg (og/eller kundene) og overvåking av transaksjoner og/eller lokasjoner for å oppdage mønstre som krever undersøkelser eller på annen måte profilerer og vurderer sannsynligheten av svindeltilfeller. Dette kan vi gjøre ved å bruke produkter eller tjenester fra tredjeparter. Dersom du dessuten gir oss feil eller unøyaktig informasjon om deg selv eller vi identifiserer eller mistenker svindel eller forbrytelse, kan vi sende informasjonen din til svindelforebyggende byråer og politiet, og vi kan velge å iverksette rettslige skritt mot deg;
 • For å hindre eller redusere informasjons- og sikkerhetsrisiko;
 • For å sende markedsføringsmeldinger og gi deg informasjon om produkter og tjenester du etterspør eller som vi tror kan være av interesse for deg; og få dine synspunkter på våre varer, tjenester og nettsteder; markedsføring, markedsundersøkelser og lignende aktiviteter, kan vi bruke dine personopplysninger til slike formål enten du er akseptert som bruker av eller fortsetter å bruke Paysafe-tjenester. Hvis du ikke lenger ønsker å motta markedsførings-e-post eller direkte reklame fra Paysafe, kan du alltid avslutte dette. Du finner mer informasjon om dette i delen "Dine personvernrettigheter";
 • For å etterleve lokale og nasjonale lover;
 • For å etterkomme forespørsler fra politimyndigheter og tilsynsmyndigheter på grunnlag av offentlig interesse eller fra næringsorganisasjoner som du har eller har hatt forretninger med, for å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav eller beskytte vitale interesser mot andre menneskers, for eksempel for å hjelpe myndighetene eller andre organisasjoner i kampen mot kriminalitet og terrorisme;
 • For å etterleve gjeldende regler for kortbruk.

Hvis du gir opplysninger som skal publiseres eller vises på offentlige områder på nettstedet/portalen eller overføres til andre brukere på nettstedet/portalen eller til tredjeparter, bekrefter du at slike opplysninger kan brukes av alle tredjeparter som får tilgang til disse opplysningene, og til alle formål. Denne informasjonen legges inn av deg på egen risiko, og du må overholde bruksvilkårene på et slikt nettsted.

UTLEVERING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

Vi utleverer ikke informasjon som kan identifisere deg som individ, med mindre det er beskrevet i denne erklæringen og iht. til formålet som er beskrevet i denne erklæringen, inkludert:

 • I Paysafe-konsernet for å hjelpe oss å levere tjenester og til vår egen interne kundebehandling, analyse- og rapporteringsformål;
 • Kredittopplysningsbyråer (der hvor dette er tillatt iht. bruksvilkår eller annen avtale) som beskrevet ovenfor. Hvis du ønsker flere opplysninger om hvordan vi bruker kredittopplysningsbyråer, kan du kontakte oss;
 • Byråer for forebygging av svindel som beskrevet ovenfor, inkludert Action Fraud, Financial Fraud Action og Financial Fraud Bureau og andre organisasjoner som hjelper oss med å håndtere svindel- og forretningsrisiko;
 • Tredjeparts kreditt- og finansinstitusjoner (der det er tillatt i eventuelle bruksvilkår eller annen avtale), inkludert kredittinstitusjon der du (eller din bedrift) har bankkonto(er) og kort som regulerer oppretting og bruk av kreditt-, debet-, belastnings- kjøpe- eller andre betalingskort, alternative betalingsløsninger og enkelte andre finansinstitusjoner som kan behandle betalinger og som ikke opererer under Paysafes kontroll eller der handlinger eller unnlatelser ikke er underlagt Paysafes ansvar;
 • Tredjeparts tjenesteytere, inkludert selskaper som assisterer oss med leveranse av Paysafes tjenester, inkludert ordrebehandling, leveranser, betalingsformidling, kredittkontroll, sikkerhet, sektor- og svindelrisiko, samt markedsføring, markedsundersøkelser og spørreundersøkelser som blir utført på vegne av Paysafe;
 • Der hvor vi er pålagt eller det er tillatt ved lov, kan Paysafe måtte videresende informasjon om deg til myndighetene og rettshåndhevende organer over hele verden, eller vi kan på andre måter avgjøre om dette er riktig eller nødvendig. Slik utlevering av informasjon kan også innebære anmodninger fra offentlige myndigheter eller næringsorganisasjoner som du har kontakt med og som søker å begrense sin misligholdsrisiko, eller av juridiske eller rettslige formål, rikets sikkerhet eller der vi mener det kan være i nasjonens eller offentlig interesse eller på annen måte lovlig å gjøre dette; Paysafe vil vanligvis ikke motsette seg pålegg fra domstoler eller lignende pålegg som krever offentliggjøring;
 • Forretningsoverføringer. Paysafe kan kjøpe eller selge forretningsenheter eller tilknyttede selskaper. Under slike omstendigheter kan vi overføre kundeopplysninger som forretningsaktiva. Uten å begrense det som står over, dersom våre forretninger skulle inngå samarbeid med eller blir solgt for å fusjoneres med en annen forretningsenhet, kan dine personopplysninger fremlegges til våre forretningspartnere eller eiere. Under slike omstendigheter vil vi informere mottakeren om at personopplysningene dine må behandles i samsvar med standardene som er beskrevet i denne erklæringen;
 • Paysafe er i ferd med å kjøpe opp Skrill USA, Inc [100 N. Biscayne Blvd, Ste 2120 | Miami, FL | 33132 | USA] og data kan også deles med dette selskapet i den grad det anses riktig eller nødvendig for å lette transaksjoner for kunder av Skrill Ltd (eller andre selskaper i Paysafe-konsernet) for å kjøpe varer og tjenester fra butikker og andre kjøpmenn som har inngått kontrakt med Skrill USA, Inc (eller andre relevante Paysafe-selskaper). Personvernerklæringen fra Skrill USA, Incs kan innhentes fra oss via Kontakt oss-koblingene eller adressen nedenfor; og
 • Med din tillatelse kan personopplysningene dine også brukes til andre formål som du gir spesifikk tillatelse til.

Med unntak av der det er nødvendig for utførelse av sine tjenester og som beskrevet ovenfor, selger, leier, deler Paysafe ellers ikke personlig informasjon om sine kunder med tredjeparter til næringsformål.

OVERVÅKING

Vi kan overvåke eller ta opp telefonsamtaler, e-poster, webchatter eller annen kommunikasjon med deg av lovmessige, sikkerhetsmessige, kvalitetssikringmessige eller opplæringsformål. Når du besøker våre kontorer, kan CCTV, adgangskontrollsystemer og/eller andre overvåkingssystemer være i bruk av sikkerhetsgrunner og helse- og sikkerhetskontrollmessige grunner.

HVOR VI LAGRER PERSONOPPLYSNINGER

Vi, våre tjenesteytere og andre parter som vi kan dele dine personopplysninger med (som beskrevet ovenfor), kan behandle dine personopplysninger i områder utenfor Det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområdet ("EØS") eller ellers utenfor det området du bor i. De kan også behandles av ansatte som opererer utenfor EØS eller territoriet de ble innhentet i, som arbeider for oss eller våre leverandører. Slike ansatte kan blant annet være engasjert for å oppfylle bestillinger, behandle betalingsopplysninger og støttetjenester som et ledd i å levere Paysafe-tjenester. Noen av disse landene kan ha lavere personvernstandarder enn i ditt hjemland.

Under slike omstendigheter vil vi iverksette nødvendige tiltak for å sikre dine personopplysninger iht. denne personvernerklæringen og gjeldende lover om personvern; inkludert via bruk av nødvendige sikringstiltak som kreves i loven for å sikre at ulike former for internasjonale dataoverføringer er lovlige. Paysafe bruker vanligvis "Modellklausuler" som er godkjente av EU-kommisjonen når det inngås avtaler med tredjeparts datamottakere utenfor EØS som mottar data fra EØS for å behandle personopplysninger overført til utenfor EØS. Når en mottaker av og til befinner seg i USA, kan vi bruke Privacy Shield overfor selskaper som er tilsluttet dette.

HVORDAN VI SIKRER DINE PERSONOPPLYSNINGER

Vi har implementert tiltak som er utformet for å sikre dine personopplysninger mot utilsiktet tap og uautorisert tilgang, bruk, endring og utlevering.

Sikkerheten til dine personopplysninger er ikke minst avhengig av deg. Hvis vi har gitt deg (eller du har valgt) et passord eller tilgangskode for tilgang til visse deler av nettstedet/portalen eller mobilapper og lignende, er du selv ansvarlig for å holde passordet og/eller tilgangskoden konfidensiell. Du må ikke dele passordet og/eller tilgangskoden med noen. Du må sørge for at det ikke forekommer uautorisert bruk av passordet og tilgangskoden. PaySafe vil iverksette tiltak når det gjelder instruksjoner og informasjon mottatt fra en person som skriver inn ditt brukernavn og passord, og du er selv helt og fullt ansvarlig for all bruk og alle handlinger som skjer ved bruk av kontoen. Du må umiddelbart melde fra til Paysafe om eventuell informasjon du har oppgitt har blitt endret. 

Overføring av opplysninger via Internett er ikke alltid helt sikker. Selv om vi gjør vårt beste for å beskytte personopplysninger, kan vi ikke garantere sikkerheten for personopplysninger som blir overført til nettstedet, med mindre du kommuniserer med oss via en sikret kanal som vi har etablert. Når vi har mottatt personopplysningene dine, har vi strenge prosedyrer og sikkerhetsfunksjoner for å hindre uautorisert tilgang.

HVOR LENGE VI BEHOLDER DINE PERSONOPPLYSNINGER

Tidsrommet vi oppbevarer personopplysninger avgjøres av typen informasjon det dreier seg om, Paysafe-tjenesten og landet tjenestene blir utført i, samt gjeldende lokal lovgivning, forskrifter og krav. Generelt vil personopplysninger bli slettet, eller vi kan anonymisere eller slå de sammen med annen informasjon for å gjøre dem ikke-personlige, når informasjonen ikke lenger er nødvendig for et legitimt forretningsformål eller -grunn.

Dersom du bruker Paysafe-tjenester, vil vi oppbevare personopplysningene så lenge det er nødvendig for å levere tjenestene du ønsker og lovlige forretningsformål. Det betyr generelt at vi oppbevarer personopplysninger så lenge du er vår kunde og i en tid etter dette.

Når kundeforholdet opphører, må vi fremdeles sikre at personopplysningene er helt i samsvar med kravene i landet du oppholder deg i. Vi vil for eksempel oppbevare opplysningene i en periode som er tillatt i lokale lover for å kunne fremme et juridisk krav ("foreldelse"), eller så lenge vi blir pålagt av rettsapparatet, eller fra andre myndigheter eller lovgivere.

Vi kan også fortsette å sende deg direkte markedsføring, iht. lokale lover og dersom du ikke har sagt nei til slik markedsføring.

DINE PERSONVERNRETTIGHETER

Du har mange rettigheter du kan utøve og påberope deg når det gjelder personopplysninger. Dersom du ønsker det, kan du få tilgang til, korrigere eller oppdatere dine personopplysninger. I enkelte tilfeller kan du også be oss slette personopplysningene, protestere mot behandling av dem eller midlertidig begrense behandling av dem mens du utøver dine andre rettigheter. Dessuten kan du be om å få overført deler av dine personopplysninger til en annen tjenesteyter (såkalt dataportabilitet).

Når du gir oss tillatelse til å bruke personopplysningene, kan du trekke tillatelsen tilbake når som helst. Når du trekker tilbake tillatelsen, vil ikke dette påvirke lovligheten av behandlingen vår før du trekker tillatelsen tilbake, og det vil heller ikke påvirke behandlingen av personopplysningene iht. lovlig behandling av andre grunner enn gitt tillatelse. Du kan for eksempel avslutte markedsføringskommunikasjon vi sender deg ved å klikke på koblingen "avslutt" eller "velg bort" i kommunikasjonen du får, eller i henhold til instruksjonene vi gir hver gang, men vi vil fortsette å sende deg driftsmessige meldinger eller servicemeldinger i forhold til Paysafe-tjenestene.

Avhengig av landet du bruker Paysafe-tjenestene i, er det mulig at ikke alle rettigheter er tilgjengelige. Det kan også være tilfeller hvor disse rettighetene ikke kan håndheves: for eksempel kan du ikke motsette deg at vi bruker personopplysninger når det kreves av loven, eller for å behandle en klage. Tilsvarende kan du heller ikke be oss om å slette personopplysninger hvis du vil fortsette å bruke Paysafe-tjenestene eller der slik informasjon er nødvendig for å registrere våre kontraktsmessige avtaler, som kreves av loven (for eksempel oppbevaring av antisvindel- eller "kjenne kunden din" identifiserings- og verifikasjonskrav), eller for å forsvare eller pretendere juridiske rettigheter og rettslige handlinger.

Du har alltid rett til å klage til et datatilsyn over vår innsamling av og bruk av dine personopplysninger. Kontakt ditt lokale datatilsyn for å få mer informasjon. Du kan også gå til søksmål for å kreve erstatning for vår manglende overholdelse av personvernlovgivningen.

Dersom du vil vite mer om dine rettigheter, eller ønsker å benytte deg av disse, finner du informasjon om hvor du kan nå oss under Kontakt oss-delen.

AUTOMATISERTE BESLUTNINGER

I enkelte tilfeller kan bruken av personopplysninger føre til at automatiske beslutninger (inkludert profilering), som påvirker deg juridisk eller påvirker deg tilsvarende, blir tatt.

Automatiserte beslutninger betyr at beslutninger om deg tas automatisk (ved hjelp av algoritmer i programvaren), og dette gjøres uten menneskelig innblanding. Vi kan for eksempel bruke automatiserte beslutninger til å fullføre kredittvurderinger av deg når du bruker enkelte Paysafe-tjenester eller utfører svindelkontroller, som forklart i punktet "Hva vi bruker personopplysninger til". Vi har iverksatt tiltak for å sikre rettighetene og interessene til personer med personopplysninger underlagt automatiske beslutninger. Hvis du i tillegg bruker Paysafe-tjenestene i EU, har du rett til å bestride beslutningen, uttrykke synspunkter og kreve en menneskelig gjennomgang av de aktuelle vedtakene når vi tar en automatisk beslutning om deg. Du kan utøve disse rettighetene ved å kontakte oss iht. til opplysningene nedenfor.

JURIDISK GRUNNLAG FOR BEHANDLING

Paysafe vil kun behandle personopplysningene der vi har lovhjemmel til det. Slike lover varierer i forskjellige områder og du kan få mer informasjon ved forespørsel. Generelt vil Paysafe enten behandle:

 • På grunnlag av tillatelse, for eksempel til å sende deg markedsføringsmeldinger om produkter og tjenester iht. til dine interesser og preferanser;
 • Der det er nødvendig for utførelse av eller inngåelse av avtaler vi har med deg, f.eks. for å levere Paysafe-tjenestene du abonnerer på;
 • Dersom Paysafe har legitime interesser av å behandle data, hvor slik behandling ikke overstyrer dine rettigheter og friheten til å protestere mot slik behandling; For eksempel for å holde deg informert om bruken av tjenestene, forbedre og utvikle tjenestene våre og administrere og håndheve ethvert krav;
 • Hvor Paysafe har juridisk forpliktelse til å samle inn personopplysninger eller ellers trenger personopplysningene for å beskytte dine vitale interesser eller tilsvarende hos en annen person. Når det for eksempel er nødvendig for å overholde regler pålagt av våre myndighetene;
 • Unntaksvis kan vi dele personopplysninger med tredjeparter når det er nødvendig i allmennhetens interesse, for eksempel når myndigheter som har ansvar for håndhevelse av loven ber om informasjon for å etterforske en forbrytelse.

Dersom du har spørsmål eller trenger flere opplysninger om det juridiske grunnlaget for at vi samler inn og bruker personopplysningene til en bestemt behandlingsaktivitet, kan du kontakte oss ved hjelp av kontaktopplysningene angitt i Kontakt oss-delen nedenfor.

ENDRINGER I VÅR PERSONVERNERKLÆRING

Vi kan av og til foreta endringer i personvernerklæringen. Hvis vi foretar vesentlige endringer i hvordan vi behandler personopplysninger, vil vi varsle deg gjennom en melding på nettstedet/portalen. Datoen personvernerklæringen sist ble endret står nederst på siden. Du er ansvarlig for å sørge for at du besøker nettstedet/portalen og denne personvernerklæringen med jevne mellomrom for å sjekke om det er foretatt eventuelle endringer. Dersom det imidlertid kreves i loven at vi må gi deg en utvidet erklæring om eventuelle endringer i denne personvernerklæringen og/eller be om tillatelse til endringer i bruken av personopplysninger, vil vi gjøre det.

KOBLINGER TIL TREDJEPARTSNETTSTEDER

Nettstedet vårt kan av og til inneholde koblinger til og fra nettstedene til våre partnernettverk, annonsører og samarbeidspartnere. Dersom du følger slike koblinger, må du være oppmerksom på at disse nettstedene har egne retningslinjer for personvern og informasjonskapsler, og Paysafe plikter ikke å ta ansvar for slike tredjepartsnettsteder.

GLOBAL ERKLÆRING

Denne erklæringen er global i omfang, men er ikke beregnet for å overstyre lovhjemlede rettigheter eller forbud i områder der slike rettigheter eller forbud gjelder. I slike tilfeller kan rettigheter og plikter angitt i denne erklæringen gjelde, unntatt der endringer i lokale lover har forrang.

EU-REPRESENTANT

Selskapene i Paysafe-konsernet som er basert utenfor EU, se listen nedenfor, har valgt følgende enhet som sin EU-representant: Paysafe Bulgaria EOOD, 90, Tsarigradsko shose blvd, Sofia, 1784, Bulgaria. Du kan nå EU-representanten ved å bruke kontaktinformasjonen under Kontakt oss-punktet under.

BRITISK REPRESENTANT

I den grad det kreves i European Union (Withdrawal) Act 2018 eller annen lovgivning om Brexit, har selskapene i Paysafe-konsernet som holder til utenfor Storbritannia, se listen nedenfor, valgt følgende enhet som sin britiske representant: Skrill Holdings Limited, 25 Canada Square, London, England, E14 5LQ, Storbritannia Du kan nå den britiske representanten ved å bruke kontaktinformasjonen under Kontakt oss-punktet nedenfor.

KONTAKT OSS

Vi tar gjerne imot alle kommentarer, forespørsler og henvendelser knyttet til bruken av dine personopplysninger. Hvis du ønsker å utøve dine rettigheter eller motta mer informasjon om aktuelle selskaper i Paysafe-konsernet som denne erklæringen gjelder for, kan du skrive til adressen under, merket med FAQ Privacy Department eller Kontakt oss.

Paysafe-konsernets personvernansvarlige er som nevnt nedenfor og kan kontaktes både via Kontakt oss-koblingen over eller på adressen under:

Derek A Wynne

Paysafe, Floor 27, 25 Canada Square, London, E17 4AU

Denne erklæringen ble sist revidert 1.10.2019

ØSTERRIKE

Payolution GmbH

Registrert hovedkontor / Sitz der Gesellschaft: Am Euro Platz 2, A-1120 Wien Foretaksnummer / Firmenbuch: FN 359641i Registreringsmyndighet / Registergericht: Handelsgericht Wien 

paysafecard.com Wertkarten GmbH

Registrert hovedkontor / Sitz der Gesellschaft: Am Euro Platz 2, A-1120 Wien Foretaksnummer / Firmenbuch: FN 194434h Registreringsmyndighet / Registergericht: Handelsgericht Wien

paysafecard.com Wertkarten Vertriebs GmbH

Registrert hovedkontor / Sitz der Gesellschaft: Am Euro Platz 2, A-1120 Wien Foretaksnummer / Firmenbuch: FN 200580x Registreringsmyndighet / Registergericht: Handelsgericht Wien

BULGARIA

Paysafe Bulgaria EOOD

Registrert i Bulgaria med foretaksnummer 175274614 med registrert hovedkontor i 90 Tsarigradsko shose blvd, 1784 Sofia, Bulgaria.

CANADA

Paysafe Merchant Services Inc.

Registrert i Canada med foretaksnummer 771857 – 4 med registrert hovedkontor i 3500 de Maisonneuve Blvd. W., 2 Place Alexis-Nihon, Suite 700, Montreal, QC, H3Z 3C1, Canada.

NT Services Limited

Registrert i Alberta (Canada) med foretaksnummer 2010819585 med registrert hovedkontor i Crowsnest Pass – 12537-21 Avenue, Blairmore, AB, T0K 0E0, Canada.

Paysafe Technologies Inc.

Registrert i Canada med foretaksnummer 771862 – 4 med registrert hovedkontor i 3500 de Maisonneuve Blvd. W., 2 Place Alexis-Nihon, Suite 700, Montreal, QC, H3Z 3C1, Canada.

EcomAccess Inc.

Registrert i Canada med foretaksnummer 987838-6 med registrert hovedkontor i 3500 de Maisonneuve Blvd. W. 2 Place Alexis-Nihon, Suite 700, Montreal QC H3Z 3C1, Canada

TYSKLAND

Skrill Services GmbH

Styre/Geschäftsführung: Daniel Chazonoff, Elliott Wiseman Registrert hovedkontor/Sitz der Gesellschaft: Roßstraße 92, 40476 , Düsseldorf, Tyskland Registreringsmyndighet/Registergericht: AG Charlottenburg, HRB 145569 B

paysafecard.com Deutschland, Branch of Prepaid Services Company Limited / Zweigniederlassung der Prepaid Services Company Limited

Adresse / Adresse: Roßstraße 92, 40476 Düsseldorf, Tyskland Foretaksnummer/Registernummer: HRB 68659 Amtsgericht Düsseldorf

CPT Dienstleistungen GmbH

Registrert hovedkontor i Roßstraße 92, 40476, Dusseldorf, Tyskland

IRLAND

Paysafe Prepaid Services Limited

Registrert hovedkontor/626671 Grand Canal House, Grand Canal Street, Upper Dublin 4, Irland

Paysafe Payment Solutions Limited

Registrert hovedkontor/626665 Grand Canal House, Grand Canal Street, Upper Dublin 4, Irland

ISLE OF MAN

Paysafe Group ltd

Registrert på Isle of Man med foretaksnummer 109535C med registrert hovedkontor i 3rd Floor, Queen Victoria House, 41-43 Victoria Street, Douglas IM1 2LF.

Paysafe Merchant Services Limited

Registered på Isle of Man med forretningsadresse 115193C med kontor i 3dje Etasje, Queen Victoria House, 41-43 Victoria Street, Douglas IM1 2LF. Med lisens fra Financial Services Authority på Isle of Man (Ref. 1357) til å utføre pengeoverføringstjenester.

SVEITS

paysafecard.com Schweiz GmbH

Registrert i Sveits med foretaksnummer CHE-113.779.646 med forretningsadresse Village Luzern, Platz 6, Root 4, 6039 Sveits. Godkjent av det sveitsiske finanstilsynet som et finansielt mellomledd.

STORBRITANNIA

Paysafe Processing Limited

Registrert i England og Wales med foretaksnummer 3202516 og med registrert forretningsadresse Compass House, Vision Park, Chivers Way, Cambridge CB24 9BZ.

 Paysafe Financial Services Limited

Registrert i England og Wales med foretaksnummer 04478861 med hovedkontor i Compass House, Vision Park, Chivers Way, Cambridge CB24 9BZ. Godkjent og under tilsyn av Financial Conduct Authority under the electronic Money Regulations 2011 (FRN: 900015) for utstedelse av elektroniske penger.

Prepaid Services Company Limited

Registrert i England og Wales med foretaksnummer 05761861 og registrert forretningsadresse 25 Canada Square, London E14 5LQ. Autorisert og regulert av britiske Financial Conduct Authority ihht Electronic Money Regulations 2011 (FRN: 900021) for utstedelse av elektroniske penger.

Skrill Limited

Registrert i England og Wales med foretaksnummer 04260907 og registrert forretningsadresse 25 Canada Square, London E14 5LQ. Autorisert og regulert av britiske Financial Conduct Authority ihht Electronic Money Regulations 2011 (FRN: 900001) for utstedelse av elektroniske penger.

Skrill International Payments Limited

Registrert i England og Wales med foretaksnummer 04260907 og registrert forretningsadresse 25 Canada Square, London E14 5LQ. Autorisert og under tilsyn av Financial Conduct Authority som betalingsinstitusjon (referansenummer 536371).

USA

Paysafe Merchant Services Corp

Registrert i Delaware (USA) med foretaksnummer 4904974 med registrert hovedkontor i 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, DE, 19801, USA.

Paysafe Payment Services LLC

Registrert i Delaware (USA) med foretaksnummer 5388030 med registrert hovedkontor i 1679 S. Dupont Highway, Suite 100, Dover, DE, 19901, USA.

Optimal Payments Services Inc.

Registrert i Delaware (USA) med foretaksnummer 5382574 med registrert hovedkontor i 2711 Centerville Road, Suite 400 Wilmington, DE, 19808, USA. Registrert i Financial Crimes Enforcement Network (US) som en MSB Registrant med MSB registernummer 31000058914216.

Paysafe Partners LP

Registrert i California (USA) med foretaksnummer 200809510033 med registrert hovedkontor i 1901 E Alton Avenue, Suite 220, Santa Ana, CA, 92705, USA.

Global Merchant Advisors LLC

Registrert i Delaware (USA) med foretaksnummer 5551112 med registrert hovedkontor i 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, DE, 19801, USA.

Paysafe Payment Processing Solutions LLC

Registrert i Delaware (USA) med foretaksnummer 6390925 med registrert hovedkontor i 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, DE, 19801, USA.

Paysafe Services (US) Corp 

Registrert i Delaware USA med foretaksnummer 5551111 med rregistrert hovedkontor i 1209 Orange Street Wilmington New Castle DE 19801, USA.