Velg din opplevelse: ×

PAYSAFE Regler for personvern

Utvidet personvernerklæring

INTRODUKSJON

Dette notatet gjelder Paysafe Group Limited og deres datterselskaper, som til tider bruker varemerkenavn som inkluderer Paysafe, paysafecard, Payolution, Skrill og Neteller. En liste over Paysafe-selskaper som innhenter persondata ihht til dette notatet er å finne under. Referanser til Paysafe (inkludert "vi", "oss" eller "våre") inkluderer alle ovennevnte selskaper og alle relevante tilsluttede selskaper. Paysafe forplikter seg til å beskytte dine persondata og kommer til å ta alle forholdsregler for å sikre at dine persondata behandles trygt og blir innhetet, brukt, lagret og videreformidlet i samsvar med denne kunngjøringen.

Referanser til "du" i denne meldingen gjelder enkeltpersoner som søker tilgang til eller søker for å bruke Paysafes tjenester (som definert under) på din egen konto eller på vegne av en bedrift.  Dette omfatter relatert til kunder eller potensielle kunder av Paysafe, en hvilken som helst handelsmann og alle fullmaktsbærer, inkludert administrerende og finansielle styremedlemmer samt andre styremedlemmer og ledere, aksjonærer, partnere og eiere av en kundeforhold, samt medlem av staben tilgang til å bruke Paysafes tjenester på vegne av en kunde. 

Dette notatet (sammen med våre bruksforbehold når det gjelder spesifikk tjenester du kan kjøpe eller bruke) gjelder:

 • nett/portal-tjenester og andre tjenester som leveres deg når du besøker våre nettsteder, portaler eller våre betalingspaneler som våre klienter kan bruke på sine nettsteder; 
 • når du planlegger bruk og/eller bruker Paysafesprodukter og tjenester (inkludert lojalitet eller belønningsordninger, enten det er tale om poeng-basert eller også ("Lojalitet" eller "Kampanjen"));  
 • til din bruk av programvare inkludert terminaler, mobile eller dataapplikasjoner besørget av Paysafe; og 
 • til email, andre elektroniskemeldinger inkludert SMS, telefon, Webchat, nettsted/portaler og annen kommunikasjon mellom deg og Paysafe.

Sammen kalles alle disse, som nevnt i dette notatet "Paysafe-tjenester".

Vennligst les dette notatet nøye for å forstå vår politikk og vår praksis når det gjelder dine persondata og hvordan vi forholder oss til disse. Paysafe inntar en "lagdelt tilnærmelse" for å forklare sin personvernpraksis, slik den er anbefalt av lovgiverne. Dette betyr at vi tar mål av oss for først og fremst å sørge for at du få personverninformasjon i det vi kaller "kortform"-formatet. Dette, er imidlertid vårt uttømmende notat som forklarer vår personvernpraksis i helhet, og som personvernpraksisen i kort form kommer til å knyttes til. Detaljer om hvordan du kan kontakte oss er oppgitt mot slutten av varselet for tilbakemelding eller eventuelle personvernforespørsler du måtte ha.

OPPLYSNINGER VI KAN INNHENTE FRA DEG

Personlige og ikke-personlige opplysninger

Vi innhenter og behandler personlig og ikke-personlig informasjon som er relatert til deg.

Personlig informasjon er informasjon som brukes til å unikt identifisere et enkeltmenneske, enten direkte eller indirekte.

Paysafe innhenter også ikke-personlige opplysninger, eller kan anonymisere personopplysninger for å gjøre dem ikke-personlige. Ikke-personlig informasjon er informasjon som ikke muliggjør identifikasjon av en bestemt person, verken direkte eller indirekte. Paysafe kan innhente, skape, lagre, bruke og videredistribuere slik ikke-personlig informasjon av en hvilken som helst forretningmessig grunn. Paysafe kan bruke fellesinformasjon for kommersielle formål, slik som trendanalyse og bruke av dataanalyser for å lære og skaffe seg innsikt omkring mønsteret i og bruken av betalingstransaksjoner.  

I den grad at Internet Protocol (IP) adresser (eller lignende identifikatorer) er klart definert skal personlig informasjon under lokal lovgivning og hvor slike loven gjelder for Paysafe tjenester, kommer vi til å behandle slike identifikatorer som personlig informasjon.   

Merk at Paysafe tilbyr tjenester både til enkeltkunder og virksomheter, og denne personvernerklæringen gjelder for begge, og bør leses og tolkes med dette i tankene. 

Innhenting av opplysninger

Vi innhenter følgende informasjon på følgende måter:

Opplysninger du gir oss: vi mottar og lagrer personlig informasjon (inkludert økonomisk informasjon) du gir oss inkludert når du (eller din bedrift) spør eller lage et program for Paysafe tjenestene; registrerer deg for å bruke og/eller bruker noen Paysafe tjenester; laste opp og/eller lagre informasjon hos oss via Paysafes tjenester; og når du kommuniserer med oss via e-post, SMS, en nettside eller portal eller telefon eller andre elektroniske medier. Denne informasjone kan referere eller henvise til deg eller dine kunder og omfatter:

 • Navn inkludert fornavn og etternavn, fødselsdata, e-postadresse, postadresse, brukernavn, passord og/eller fotografi, adresse, nasjonalitet og bostedsland; 
 • Kortets kontonummer, utløpsdato, CVC-detaljer (kortets sikkerhetskode), bank og/eller utstederdetaljer; 
 • Opplysninger knyttet til kjøpte produkter, inkludert sted for kjøpet, verdien, tidspunktet og annen tilbakemelding som gis i forbindelse med et kjøp, inkludert personopplysninger knyttet til reise når du eller kunden handler flybilletter eller andre reiserelaterte tjenester; 
 • Poeng eller belønninger opptjent eller innløst via et lojalitetsprogram;
 • Bilder og videoer, tatt under Paysafe-begivenheter du har registrert deg i, for distribusjon av deltakere til begivenheter og i vårt reklamemateriell for fremtidige begivenheter; og
 • Andre opplysninger som du eller kunden oppgir.

Informasjon vi innhenter om deg automatisk: Paysafe mottar og lagrer enkelte typer informasjon automatisk når du samhandler med Paysafe; for eksempel via "informasjonskapsler" eller tilsvarende teknologi. Vi skaffer også tilveie enkelte typer informasjon når nettleseren din benytter seg av Paysafes tjenester eller annonser og annet innehold besørget av eller på vegne av Paysafe på andre nettsteder, eller når du klikker på email. Innsamling av denne informasjonen gjør at vi bedre kan forstå de som besøker vårt nettsted, hvor de kommer fra, og hvilket innhold på nettstedet vårt som er av interesse for dem.  Vi bruker denne informasjonen til interne analyseformål og for å forbedre nettstedets kvalitet og de tjenester som er relevante for våre besøkende. Denne informasjonen omfatter:

 • Tekniske opplysninger, som IP-adressen som brukes til å koble datamaskinen eller enheten til Internett, påloggingsinformasjon, nettlesertype og -versjon, innstillinger for tidssone, nettleserens tilleggsprogram og versjoner, operativsystem; 
 • Opplysninger om ditt besøk eller om du åpnet en e-post, inkludert fullstendig Uniform Resource Locators (URL) trafikk til, via og fra vårt nettsted (inkludert tid og datp); produkter eller tjenester du har sett på eller søkt etter; sidens responstid, nedlastingsfeil, besøkslengde på visse sider, samhandlingsinformasjon på nettsider (som å blæ, klikke og musepeking) samt metoder som brukes for å forlate siden og eventuelle telefonnummer som blir brukt til å ringe vår kundeservice.

Vennligst også sett deg inn i våre regler for informasjonskapsler for mer informasjon om dette. Utover dette kan du bruke Kontakt oss-lenken.

Informasjon innhentet via våre applikasjoner: dersom du laster ned eller bruker mobilen eller programvare tilveiebra av Paysafe, kan vi innhente informasjon om din lokaliseirng og din enhet eller tjenestene du benytter (inkludert hvor en betalingstransaksjon finner sted). Enkelte enheter tillater applikasjoner tilgang til sanntidsplasseringsbasert informasjon (for eksempel GPS). Våre mobil eller dataapplikasjoner kan innhente slik informasjon fra din mobile enhet eller din datamaskin når som helst når du laster den ned eller bruker vår programvare, dersom enheten din har en fungerende sanntidstilgang. Dersom det er nødvendig, vil vi alltid søke å varsle deg om det er vår hensikt å samle sanntidsplasseringsinformasjon og, dessuten når det er påkrevd av loven, for å få ditt samtykke. Vi kan bruke slik informasjon for formål som er pålagt av myndighetene, våre egne nødvendige kontroller for bedre å forstå transaksjonsmønstrene og for å gjøre din erfaring bedre.

E-post og annen kommunikasjon: vi kan innhente informasjon om deg og din bruk av Paysafe-tjenester når vi kommuniserer med hverandre, inkludert når du bruker meldinger fra oss og fra bruk av elektroniske identikatorer (enkelte ganger kalt "digitale fingeravtrykk"), for eksempel IP-adresser eller telefonnummer.

Informasjon fra andre kilder: vi kan innhente informasjon om deg fra andre kilder og legge dette til vår kontoinformasjon. For eksempel vi jobber nært med, og få informasjon fra tredjepart som partnere, finansinstitusjoner, kjøpmenn, underleverandører i teknisk, betaling og levering tjenester, reklamenettverk, leverandører, søkemotorer, kredittreferansebyråer og foretak som arbeider med å forhindre svindel. Kredittreferansebyråene og foretak som arbeider med å forhindre svindel er ytterligere beskrevet nedenfor. Vi kan også evaluere offentlige kommentarer og meninger lagt ut på sosiale nettverk (dvs. Facebook og Twitter) for bedre å forstå våre kunder og vårt regelverk og utviklingen av Paysafes tjenester.

Informasjon om andre mennesker: dersom du gir oss informasjon om andre personer, må disse være informert om dette på forhånd (for eksempel ved å gi dem denne personvernerklæringen) og du må sikre deg at du har anledning til å gjøre dette.

HVORDAN VI BRUKER DINE PERSONDATA    

Vi kan bruke og dele den personlige informasjonen vi samler for følgende formål:

 • For å sørge for våre Paysafe-tjenester til deg og ditt selskaper, inkludert å oppfylles Paysafes forpliktelser til deg eller til finansielle og andre institusjoner i tilknytning til Paysafes tjenester som vi besørger til deg (og/eller ditt selskaper). I denne sammenhengen registrerer og spore vi detaljer om transaksjoner du (og / eller kundene) utfører ihht til Paysafes tjenester; analyserer og rapporterer om din (og / eller kundenes) bruk av lojalitetstjenestene; lette innhenting eller innløsning av poeng eller andre belønningsvaluta i enkelte lojalitetsprogram; varsle deg om viktige endringer eller utviklingen til vår hjemmeside eller våre varer og tjenester;
 • Til å forbedre og utvikle våre forretninger, inkludert uten begrensninger for å optimere vårt nettsted/portal, produkter og tjenester. Dette kan omfatte ved hjelp av informasjon du skriver inn i skjemaer, men ikke sender til oss, for eksempel ved å bruke informasjonen til å optimalisere vårt/våre nettsted(er) og til å kontakte deg for kundetjenesteformål ihht til skjemaet. Vi kan også bruke dine persondata til å utvikle og teste nye produkter og tjenester.
 • Til å kontrollere og sikre våre rettigheter, bruksforbehold eller andre kontrakter med deg (og/eller ditt selskap), inkludert å kontrollere forskjellige omstendigheter hvor transaksjoner, belønninger eller poenger er omdiskutert; kontrollere, etterforske eller løse klager; eller gjenvinne gjeld i forhold til din insolvens;
 • Til å håndtere og redusere kredittrisikoen. Hvis du søker om et av våre finansielle produkter, vurderer vi din økonomiske stilling (og / eller din virksomhet), i den utstrekning dette er fastsatt i gjeldende bruksvilkår. Denne kredittsjekken, påvirker også alle tilknyttede parter som styremedlemmer, aksjonærer og fullmaktshavere. Dette kan vi gjøre det ved å innhente og dele informasjon med kredittselskaper og svindelforebyggende byråer. Denne kredittsjekken kommer også til å påvirke andre som du har en felles konto eller tilsvarende finansiell tilknytning til. Hvis det er tale om en fellesapplikasjon og en slik kopling ikke allerede eksisterer, kan man lage en. Disse lenkene vil forbli til du registerer et "Varsel om adskillelse" hos kredittreferansebyråene. Når det gjelder din informasjon registrerer selskapene våre henvendelser som igjen kan ses av andre selskaper som også gjør sine egne kreditthenvendelser; hvor din fil kan utstyres med et "fotavtrykk", om hvorvidt du er akseptert som vår kunde eller ikke. Skulle du være direktør, kommer vi til å søke om bekreftelse fra ditt kredittreferansebyrå at den boligadressen du har oppgitt er den samme som er å finne i relevante registre (der hvor dette er aktuelt). I tillegg, når du henter tjenester fra oss, kommer vi til å besørge deg informasjon om hvordan du kontrollerer dine konto overfor kredittreferansebyråer. Dersom du ikke gjør opp for deg til riktig tid, kommer kredittreferansebyråene til å melde fra om utestående gjeld og kan dele denne informasjonen med andre organisasjoner som gjennomfører tilsvarende kontroller som oss. Registrerte opplysninger forblir registrert i slike byråer i 6 år etter kravet er oppgjort, enten av deg eller dersom det er misligholdt. Skulle du ønske mer informasjon om vår bruk av kredittreferansebyråer, vennligst kontakt oss;
 • For å forhindre, oppdage eller rettslig forfølge svindel eller forbrytelser. deltar Paysafe i antisvindel-arbeid, som involverer evaluering av deg (og/eller kundene) og overvåke transaksjoner og/eller steder å oppdage mønstre som krever undersøkelser eller ellers profil og vurdere sannsynligheten av svindeltilfeller. Dette kan vi gjøre ved å bruke produkter eller tjenester fra tredjepart. Skulle du dessuten, gi oss feil eller unøyaktig informasjon om deg selv eller vi skulle identifisere eller mistenker en svindel eller en forbrytelse kan vi sende informasjonen din til svindelforebyggende byråer og politiet og vi kan velge å ta i tu rettslige tiltak mot deg;
 • For å forhindre eller minske informasjons- og sikkerhetsrisiki;
 • For å sende reklamemeldinger, og gi deg informasjon om produkter og tjenester du etterspør eller som vi tror kan være av interesse for deg. og få dine synspunkter på våre varer, tjenester og vårt nettsted/s; markedsføring, markedsundersøkelser og lignende aktiviteter, kan vi bruke dine persondata for slike formål enten du er akseptert som eller vedblir å motta Paysafes tjenester. Hvis du ikke lenger ønsker å motta markedsførings-e-poster eller direktereklame fra Paysafe, kan du alltids avbryte dette. Du finner mer informasjon om dette i delen "Dine rettigheter for personvern";
 • I samsvar med lokale og nasjonale lover;
 • For å handle i samsvar med begjæringer fra lovgivende og herskende myndigheter når det gjelder offentlige interesser, for å etablere, utføre eller forsvare juridiske krav eller for å beskytte dine eller andre personers interesse, for eksempel for å bistå myndighetene i kampen mot forbrytelser og terrorisme; og
 • I samsvar med gjeldende regelverk for kortbruk.

Hvis du gir opplysninger som skal publiseres eller vises på offentlige områder på nettstedet/portalen eller overføres til andre brukere på nettstedet/portalen eller til tredjeparter, skjer dette i forståelse om at slike opplysninger kan brukes av alle tredjeparter, som får tilgang til disse opplysningene, og for alle formål.  Denne informasjonen blir videreformidlet av deg på egen risiko og du må godkjenne dette når du bruker et slikt nettsted.

UTLEVERING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

Vi videreformidler ikke informasjon som kan identifisere deg som individ, med mindre det er beskrevet i dettet notatet og ihht til det formål som er beskrevet i dette notatet, inkludert:

 • I Paysafegruppen for å hjelpe oss besørge våre tjenester og til vår egen interne kundebehandling, analyse- og rapporteringskapasitets formål;
 • Kredittreferansebyråer (der hvor dette er tillatt ihht til bruksforbehold eller annen kontrakt) som beskrevet ovenfor. Skulle du ønske mer informasjon om vår bruk av kredittreferansebyråer, vennligst kontakt oss;
 •  Byråer som arbeider for å forhindre svindel som beskrevet ovenfor, deriblant Action Fraud, Financial Fraud Action og Financial Fraud Bureau;
 • Tredjeparts kreditt og finansinstitusjoner (tillates i enkelte omstendigheter for bruk eller annen kontrakt), inkludert kredittinstitusjon der du (eller din bedrift) opprettholder dine bankkonto(er) og kortordningsproblemet og bruk av kreditt, debet, kostnad, Kjøp eller andre betalingskort, alternative betalingsløsninger og enkelte andre finansinstitusjoner som kan behandle betalinger og som ikke opererer under Paysafes kontroll eller hvis handlinger ellerunnlatelser som ikke er underlagt Paysafes ansvar;
 • Tredjeparts tjenesteytere1, deriblant selskaper som assisterer oss med leveranse av Paysafes tjenester, inkludert ordrebehandling, leveranser, betalingsformidler, kredittkontroll, sikkerhet, sektor- og svindelrisiki, samt markedsføring, markedsundersøkelser og undersøkelser som blir utført på vegne av Paysafe;
 • Der hvor vi er pålagt eller tillatt ved lov, kan Paysafe være nødt til å videresende informasjon om deg til myndighetene og loven verdensomspennende rettshåndhevende organer, eller vi kan på andre måter avgjøre om dette er passende eller nødvendig. Slik videreformidling kan også omfatte forespørsler fra statlig eller offentlige myndigheter eller kommersielle organisasjoner du har hatt befatning med og som søker å redusere risiko for svindel eller rettssaker eller juridiske prosesser, nasjonal sikkerhet eller hvor vi finner det i nasjonale eller offentlig interesse eller ellers legalt å gjøre dette;
 • Forretningsformidlinger, Paysafe kan kjøpe eller selge forretningsenheter eller deres datterselskaper.  I slike omstendigheter kan vi overføre kundeopplysninger som en forretningseiendel.  Uten å begrense det forutnevnte, dersom våre forretninger skulle inngå samarbeid med eller blir soglt for å fusjoneres med annen forretningsenhet, kan din informasjon videreformidles til våre forretningspartnere eller eiere.  Under slike omstendigheter kommer vi til å informere mottakeren om at informasjonen din må behandles i samsvar med de standarder som er beskrevet i denne kunngjøringen; og
 • Med din tillatelse, din informasjon kan også brukes til andre formål som du gir spesifikk tillatelse.

Med unntak av der hvor det er nødvendig for utførelsen av deres tjenester og som beskrevet ovenfor, selger, leier, deler Paysafe ellers ikke personlig informasjon om sine kunder til tredjepart for kommersielle formål.

OVERVÅKING

Vi kan overvåke eller spille inn telefonsamtaler, eposter, webchats eller annen kommunikasjon med deg av lovgivningsmessig, sikkerhetsmessige, kvalitetssikringmessige eller opplæringsformål. Når du besøker våre kontoret, kan CCTV, adgangskontrollsystemer og/eller andre overvåkingssystemer være i bruk for sikkerhetsformål og for helse- og sikkerhetskontrollmessige formål.

HVOR VI LAGRER DINE PERSONDATA

Vi, våre tjenesteytere og andre parter som vi kan dele dine personlige opplysninger (som beskrevet ovenfor) kan behandle din personlige informasjon i områder utenfor Det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområdet ("EØS") eller ellers utenfor det området du bor i. Det kan også behandles av ansatte som driver utenfor EØS eller territoriet de ble innhentet som jobber for oss eller våre leverandører. Slike ansatte kan være blant annet være engasjert for å ferdigstille bestillinger, behandling av betalingsopplysninger og støttetjenester som et ledd i besørgelsen av Paysafes tjenester.  De nedenfor nevnte landene kan ha databeskyttelsesstandarder som er forskjellig for (og i enkelte tilfeller, lavere enn) de landene du bor i.

Under slike omstendigheter, kommer vi til å ta nødvendige grep for å sikre dine persondata ihht med dette personvernnotatet og gjeldende lover om beskyttelse av data; inkluder via bruk av nødvendige sikringstiltak påkrev av lov for å forsikre at ulike former for internasjonale dataoverføringer er legale. Paysafe bruker vanligvis "Modellklausuler" som godkjent av EU-kommisjonen når de inngår avtaler med tredjeparts datamottakere utenfor EØS som mottar data fra EØS med det formål å behandle persondata overført utenfor EØS. Når en mottaker tidvis befinner seg i USA, kan vi bruke Personvernskjold via selskaper som har tilsluttet seg dette.

HVORDAN VI SIKRER DINE PERSONDATA

Vi har tatt i bruk midler laget for å sikre dine persondata fra potensielt tap og fra uautorisert tilgang, bruk, endring og videreformidling.

Sikkerheten til dine opplysninger er ikke minst avhengig av deg. Hvis vi har gitt deg (eller du har valgt) et passord eller tilgangskode for tilgang til visse deler av vårt nettsted/portal eller mobilapplikasjoner og lignende, er du selv ansvarlig for å holde passordet og/eller tilgangskoden konfidensiell. Du må ikke dele passordet og/eller tilgangskoden med noen. Du må selv sikre deg at det ikke skjer noen uautorisert bruk av ditt passord eller din tilgangskode. PaySafe vil ta grep når det gjelder instruksjoner og informasjon mottatt fra en person som skriver inn ditt brukernavn og passord og du er selv helt og fullt ansvarlig for all bruk og alle handlinger som kan skje ved bruk av kontoen. Du må umiddelbart melde fra til Paysafe enhver form for informasjon om dette som er endret. 

Overføringen av opplysninger på Internett er ikke alltid helt trygg. Selv om vi gjør vårt beste for å beskytte dine persondata, kan vi ikke garantere sikkerheten for din informasjon som blir overført til vårt nettsted, med mindre du kommuniserer denne gjennom en sikret kanal som vi har satt opp. Straks vi har mottat din informasjon, kommer vi til å bruke strenge prosedyrer og sikkerhetstiltak for å forsøke å forhindre uautorisert tilgang.

HVOR LENGE VI BEHOLDER DINE PERSONDATA

Tidsrommet so beholder dine persondata avgjøres av typen informasjon det er tale om, Paysafes tjeneste og landet tjenestene blir utført i, såvel som gjeldende lokal lovgivning og offentlige regulativer og krav. Generelt sett kommer informasjonen din til å bli slettet, eller vi kan anonymisere eller samle den sammen med annen informasjon for å depersonalisere denne.

Dersom du bruker Paysafes tjenester, kommer vi til å beholde dine persondata så lenge som det er nødvendig for å besørge deg de tjenester du ønsker. Det betyr generelt at vi beholder dine persondata så lenge du er vår kunde og i en tid utover dette.

Når vårt kundeforhold med deg opphører, trenger vi fremdeles til å sikre at dine persondata er helt i pakt med kravene i det landet du oppholder deg i. For eksempel, kommer vi til å beholde din informasjon i en periode tillatt av lokale lover for å kunne sette igang et juridisk krav (såkalt "foreldelsesregulativ"), eller så lenge som vi blir pålagt av rettsapparatet å gjøre dette, eller fra myndigheter eller lovgivere.

Vi kan også fortsette å sende deg direkte markedsføring, ihht lokale lover og dersom du ikke har sagt nei takk til slik markedsføring.

DINE PERSONVERNRETTIGHETER

Du har mange rettigheter du kan utlve og påberope deg når det gjelder dine persondata. Dersom du ønsker det kan du få tilgang til den, korrigere den eller oppdatere din personlige informasjon. I enkelte tilfeller kan du også be oss slette dine persondata, protestere mot at denne blir behandlet eller midlertidig begrense behandlingen av den mens du utøver andre rettigheter. I tillegg kan du be om å få overført deler av dine persondata til en annen tjenesteyter (dette kalles dataportabilitet).

Når du gir oss lov til å bruke dine persondata, kan du trekke dette tilbake når som helst.  Når du trekker tilbake din tillatelse kommer ikke dette til å påvirke lovligheten av behandling vi har gjort før din tilbaketrekning, ei heller kommer det til å påvirke behandlingen av dine persondata ihht til juridisk behandling av andre grunner enn gitt tillatelse. Du kan for eksempel kan du avbryte enhver markedsføringskommunikasjon vi sender deg ved å klikke på koblingen "unsubscribe" eller "opt-out" i kommunikasjonen du mottar, eller i henhold til instruksjonene vi gir hver gang, men vi kommer til å fortsette å sende deg operasjons- eller tjenestemeldinger i forhold til dine Paysafe-tjenester.

Avhengig av landet hvor du bruker Paysafetjenestene, bør du vurdere om ikke alle de ovennevnte rettighetene er tilgjengelige.  Det kan også være tilfeller hvor disse rettighetene ikke er kan opprettholdes: du kan for eksempel ikke nekte oss å bruke din informasjon når det er påkrevd av myndighetene eller til fremme en klage; du kan heller ikke be oss om å slette informasjonen din dersom du ønsker å fortsette å bruke Paysafes tjenester.

Du har alltid rett til å klage til et datatilsyn angående vår innhenting av og bruk av dine persondata.  For ytterligere informasjon, kontakt ditt lokale datatilsyn. Du kan også fremme et rettslig krav for å kreve erstatning for tort og skade forårsaket av vår manglende overholdelse av databeskyttelseslovgivningen.

Dersom du vil vite mer om dine rettigheter, eller ønsker å benytte deg av disse, finner du informasjon om hvor du kan nå oss under Kontakt oss.

AUTOMATISERTE AVGJØRELSER

I enkelte tilfeller kan bruken av dine personlige opplysninger føre til at automatiske beslutninger blir tatt (inkludert profilering) som juridisk påvirker deg eller tilsvarende påvirker deg.  

Automatiserte beslutninger betyr at en beslutning om deg gjøres automatisk på grunnlag av en datamaskins beslutning (ved hjelp av programvare algoritmer), uten at mennesker går gjennom dette.  Vi kan for eksempel bruke automatiserte beslutninger å fullføre kredittvurderinger av deg når du bruker visse Paysafetjenester eller når vi gjennomfører svindeltester, som forklart i delen "Hva vi bruker din personlige informasjon til".  Vi har iverksatt tiltak for å sikre rettighetene og interessene til individer hvis personlig informasjon er underlagt automatiserte beslutningsprosesser. Hvis du i tillegg bruker Paysafetjenestene innen Den Europeiske Union, når vi gjør en automatisert beslutning om deg, har du rett til å bestride vedtaket, uttrykke dine synspunkter og krever en menneskelig evaluering av nevnte vedtak.  Du kan utøve disse rettighetene ved å kontakte oss ihht til detaljene oppgitt nedenfor.

JURIDISK GRUNNLAG FOR BEHANDLING

Paysafe kommer kun til å behandle dine personopplysninger der hvor vi har legal myndighet til dette. Slike lover varierer i ulike territorier og ytterligere informasjon er tilgjengelig på forespørsel. Generelt vil Paysafe enten behandle:

 • På grunnlag av din tillatelse, for eksempel for å sende deg markedsføringsmeldinger om produkter og tjenester ihht til dine interesser og preferanser;
 • Hvor det er nødvendig for utførelsen av eller inngåelse av, en avtale vi har med deg, for eksempel for å gi deg Paysafe tjenestene har du abonnert på;
 • Hvor Paysafe har legitim interesse for å behandle data, underlagt slik behandling, og som ikke overstyrer dine egne rettigheter og friheter til å motsette deg slik behandling, for eksempel for å holde deg informert om din bruk av tjenestene, forbedre og utvikle våre tjenester og administrere og håndheve eventuelle krav;
 • Hvor Paysafe har juridisk forpliktelse til å samle personlig informasjon eller ellers trenger dine personopplysninger til å beskytte dine vitale interesser eller tilsvarende hos en annen person. Når det for eksempel er nødvendig å overholde regler pålagt av våre myndighetene; eller
 • Unntaksvis kan vi dele informasjonen din med tredjepart når det er nødvendig i allmennhetens interesse, for eksempel når byråer som har ansvar for håndhevelse av loven ber om informasjon for å etterforske en forbrytelse.

Skulle du ha spørsmål eller trenger ytterligere opplysninger om det juridiske grunnlaget som vi innhenter og bruker dine personlige opplysninger til en bestemt behandlingsaktivitet, vennligst kontakt oss ved hjelp av kontaktopplysningene som er gitt i Kontakt oss-delen nedenfor.  

ENDRINGER I VÅR PERSONVERNERKLÆRING

Vi kan fra tid til annen endre vårt personvernnotat. Hvis vi foretar vesentlige endringer i hvordan vi behandler dine opplysninger, vil vi varsle deg gjennom et varsel på dette nettstedet/portalen. Datoen personvernerklæringen sist ble endret står nederst på siden. Du er ansvarlig for å sikre at du besøker vårt nettsted/portal og vår personvernerklæring med jevne mellomrom for å sjekke om det er foretatt eventuelle endringer.  Skulle vi imidlertid bli avkrev av lovgivende myndigheter å gi deg utvidet melding om eventuelle endringer til dette personvernnottatet og/eller be om din tillatelse til endringer i vår bruk av din personlige informasjon kommer vil å gjøre det.

LENKER TIL TREDJEPARTS NETTSTEDER

Nettstedet vårt kan fra tid til annen inneholde linker til og fra nettsider fra våre partnernettverk, annonsører og samarbeidspartnere. Dersom du følger slike linker, merk at disse nettstedene har egne retningslinjer for personvern og informasjonskapsler, og Paysafe forplikter seg ikke til å ta eller tar ansvar for slike tredjeparts nettsteder.

VERDENSOMSPENNENDE NOTAT

Denne erklæringen er global i omfang, men er ikke ment å overstyre juridiske rettigheter eller forbud i eventuelle territorier hvor slike rettigheter eller forbud har forrang. I slike tilfeller kan rettigheter og forpliktelser som angitt i denne erklæringen gjelde, unntatt hvor endringer i lokale lover tar forrang. 

KONTAKT OSS-DELEN

Vi tar gjerne imot alle kommentarer, forespørsler og henvendelser knyttet til bruken av dine opplysninger. Dersom du ønsker å utøve noen av dine rettigheter eller motta ytterligere informasjon når det gjelder selskaper i Paysafe-gruppen som omfattes av dette notatet, kan du skrive til nedenforstående adresse, merket med FAO Privacy Department eller benytte Kontakt oss.

Paysafe-gruppens Datavernleder er som nevnt nedenfor og kan kontaktes både via Kontakt-oss-enken over eller på den nedenforstående adressen:

Mr Derek A Wynne

Paysafe, Floor 27, 25 Canada Square, London, E17 4AU

Dette notatet ble senest revider den 24de Mai 2018

Paysafe Group Limited deres tilknyttede selskaper

ØSTERRIKE

Payolution GmbH

Registrert kontor / Sitz der Gesellschaft: Am Euro Platz 2, A-1120 Wien
Foretaksnummer / Firmenbuch: FN 359641i
Registreringsmyndighet / Registergericht: Handelsgericht Wien 

paysafecard.com Wertkarten GmbH

Registrert kontor / Sitz der Gesellschaft: Am Euro Platz 2, A-1120 Wien
Foretaksnummer / Firmenbuch: FN 194434h
Registreringsmyndighet / Registergericht: Handelsgericht Wien

paysafecard.com Wertkarten Vertriebs GmbH

Registrert kontor / Sitz der Gesellschaft: Am Euro Platz 2, A-1120 Wien
Foretaksnummer / Firmenbuch: FN 200580x
Registreringsmyndighet / Registergericht: Handelsgericht Wien

BULGARIA

Paysafe Bulgaria EOOD

Registrert i Bulgaria med Foretaksnummer 175274614 med registrert kontoradresse 90 Tsarigradsko shose blvd, 1784 Sofia, Bulgaria.

CANADA

Paysafe Merchant Services Inc.

Registrert i Canada med Foretaksnummer 771857 – 4 med registrert kontoradresse 3500 de Maisonneuve Blvd. W., 2 Place Alexis-Nihon, Suite 700, Montreal, QC, H3Z 3C1, Canada.

NT Services Limited

Registered i Alberta (Canada) under Foretaksnummer 2010819585 med registrert kontoradresse Crowsnest Pass – 12537-21 Avenue, Blairmore, AB, T0K 0E0, Canada.

Paysafe Technologies Inc.

Registrert i Canada med Foretaksnummer 771862 – 4 med registrert kontoradresse 3500 de Maisonneuve Blvd. W., 2 Place Alexis-Nihon, Suite 700, Montreal, QC, H3Z 3C1, Canada.

EcomAccess Inc.

Registrert i Canada med Foretaksnummer 987838-6 med registrert kontoradresse 3500 de Maisonneuve Blvd. W. W., 2 Place Alexis-Nihon, Suite 700, Montreal, QC, H3Z 3C1, Canada

TYSKLAND

Skrill Services GmbH

Styret / Geschäftsführung: Daniel Chazonoff, Elliott Wiseman
Registrert adresse / Sitz der Gesellschaft: Roßstraße 92, 40476 , Düsseldorf, Germany
Registermyndigheter / Registergericht: AG Charlottenburg, HRB 145569 B

paysafecard.com Deutschland, Branch of Prepaid Services Company Limited / Zweigniederlassung der Prepaid Services Company Limited

Addresse / Adresse: Roßstraße 92, 40476 Düsseldorf, Germany
Foretaksnummer / Registernummer: HRB 68659 Amtsgericht Düsseldorf

ISLE OF MAN

Paysafe Group plc

Registered på Isle of Man med Foretaksnummer 109535C med registrert adresse 3rd Floor, Queen Victoria House, 41-43 Victoria Street, Douglas IM1 2LF.

Paysafe Merchant Services Limited

Registered på Isle of Man med forretningsadresse 115193C med kontor i 3dje Etasje, Queen Victoria House, 41-43 Victoria Street, Douglas IM1 2LF. Lisensisert av Financial Services Authority på Isle of Man (Ref. 1357) til å utføre pengeoverføringstjenester.

SVEITS

paysafecard.com Schweiz GmbH

Registered i Sveits med Foretaksnummer CHE-113.779.646 med forretningsadresse Village Luzern, Platz 6, Root 4, 6039 Switzerland. Godkjent av Swiss Financial Market Authority som finansiell mellomenhet.

STORBRITANNIA

Paysafe Processing Limited

Registrert i England og Wales med Foretaksnummer 3202516 og registrert forretningsadresse Compass House, Vision Park, Chivers Way, Cambridge CB24 9BZ.

 Paysafe Financial Services Limited

Registrert i England og Wales med Foretaksnummer 04478861 og registrert forretningsadresse Compass House, Vision Park, Chivers Way, Cambridge CB24 9BZ. Autorisert og regulert av britiske Financial Conduct Authority ihht Electronic Money Regulations 2011 (FRN: 900015) for utstedelse av elektroniske penger.

Prepaid Services Company Limited

Registrert i England og Wales med Foretaksnummer 05761861 og registrert forretningsadresse 25 Canada Square, London E14 5LQ. Autorisert og regulert av britiske Financial Conduct Authority ihht Electronic Money Regulations 2011 (FRN: 900021) for utstedelse av elektroniske penger.

Skrill Limited

Registrert i England og Wales med Foretaksnummer 04260907 og registrert forretningsadresse 25 Canada Square, London E14 5LQ. Autorisert og regulert av britiske Financial Conduct Authority ihht Electronic Money Regulations 2011 (FRN: 900001) for utstedelse av elektroniske penger.

Skrill International Payments Limited

Registrert i England og Wales med Foretaksnummer 04260907 og registrert forretningsadresse 25 Canada Square, London E14 5LQ. Autorisert og regulert av Financial Conduct Authority som betalingsinstitusjon (referansenummer 536371).

USA

Paysafe Merchant Services Corp

Registrert i Delaware (USA) med Foretaksnummer 4904974 med registrert kontoradresse 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, DE, 19801, USA.

Paysafe Payment Services LLC

Registrert i Delaware (USA) med Foretaksnummer 5388030 med registrert kontoradresse 1679 S. Dupont Highway, Suite 100, Dover, DE, 19901, USA.

Optimal Payments Services Inc.

Registrert i Delaware (USA) med Foretaksnummer 5382574 med registrert kontoradresse 2711 Centerville Road, Suite 400 Wilmington, DE, 19808, USA. Registrert hos Financial Crimes Enforcement Network (US) som en MSB Registrant med MSB registernummer 31000058914216.

Paysafe Partners LP

Registrert i California (USA) med Foretaksnummer 200809510033 med registrert kontoradresse 1901 E Alton Avenue, Suite 220, Santa Ana, CA, 92705, USA.

Global Merchant Advisors LLC

Registrert i Delaware (USA) med Foretaksnummer 5551112 med registrert kontoradresse 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, DE, 19801, USA.

Paysafe Payment Processing Solutions LLC

Registrert i Delaware (USA) med Foretaksnummer 6390925 med registrert kontoradresse 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, DE, 19801, USA.

Paysafe Services (US) Corp 

Registrert i Delaware USA med Foretaksnummer 5551111 with med registrert kontoradresse 1209 Orange Street Wilmington New Castle DE 19801, USA.