Velg din opplevelse: ×

Vilkår for bruk

Denne siden inneholder bruksvilkårene for all informasjon på dette nettstedet. Klikk her for å lese retningslinjer for medlemmer og vilkår for bruk av tjenestene for utstedelse og overføring av penger som leveres av Paysafe Financial Services Limited under varemerket Neteller.

Dette nettstedet inneholder informasjon om tjenestene som tilbys av Paysafe Group plc og dets konsernselskaper. Nettstedet kan også inneholde generell og investorinformasjon om Paysafe Group plc. Referanser til "nettstedet", "dette nettstedet", eller "disse nettsidene" i følgende og tidligere uttalelser henviser til de offentlige nettsidene opprettholdt og driftet av Paysafe Group plc på følgende domener: paysafe.com, netbanx.com, netpluscards.com og neteller.com

Henvisninger til “deg”, “dere”, “din” og “dine” viser til personen(e) som besøker dette nettstedet. Med mindre annet oppgis er henvisninger til “Paysafe”, “vi”, “oss” og “vår” henvisninger til Paysafe Group plc, selskapsnr. 109535C.

Opphavsrett

Copyright © 1999-2018 Paysafe Holdings UK Limited, 27 Floor, 25-27 Canada Square, London E14 5LQ, United Kingdom. Alle rettigheter forbeholdes.

Opphavsrett for sidene, skjermbildene, informasjonen og alt materiale på dette nettstedet eies av Paysafe Holdings UK Limited med mindre annet oppgis. Enhver person har herved tillatelse til å se, kopiere, skrive ut og distribuere materialet på dette nettstedet under følgende betingelser:
i.) Materialet må kun brukes for informasjonsformål.
ii.) Materialet må kun brukes til ikke-kommersielle formål.
iii.) Alle kopier av materialet eller deler av materialet må inkludere denne opphavsrettskunngjøringen.

Vær oppmerksom på at alle tjenester eller produkter som beskrives på dette nettstedet, kan være underlagt andre immaterielle rettigheter som forbeholdes av Paysafe Holdings UK Limited, og er ikke lisensiert heri.

Du må ikke endre eller på andre måter utføre endringer i materialet som du skriver ut eller laster ned fra nettstedet, herunder uten begrensning fjerning av identifiserende merker eller symboler fra slikt materiale. Du må ikke bruke nettstedet for noe formål som er ulovlig, bedragersk, ærekrenkende, uanstendig eller truende.

Varemerker

Enkelte navn, grafikk, logoer, ikoner, designer, ord, titler eller fraser på dette nettstedet er varenavn eller varemerker som eies av Paysafe Holdings UK Limited, eller som eies av tredjeparter og brukes under lisens av Paysafe Holdings UK Limited og/eller et av deres datterselskaper eller tilknyttede selskaper. Disse varemerkene er i de fleste tilfellene på nettstedet brukt tidlig og iøynefallende på nettstedet sammen med et passende varemerkesymbol, som f.eks. ®, TM eller lignende indikatorer, for å understreke Paysafe Holdings UK Limiteds eierskap.

Visning av varemerker på sider på dette nettstedet antyder ikke at en lisens av noe slag er blitt gitt til noen andre personer. All uautorisert nedlasting, videreoverføring eller annen kopiering eller modifisering av varemerkene og/eller innholdet på dette nettstedet som du foretar, kan være et brudd på parlamentslovgivning eller sedvanerett samt lover om varemerker og/eller opphavsrett og kan føre til at det blir anlagt sak mot deg.

Ingen garantier

Dette nettstedet og informasjonen, materialet og innholdet på nettstedet gis “som det er”, uten garanti av noe slag, enten direkte eller indirekte, herunder, men ikke begrenset til, underforståtte uttalelser om salgbarhet, egnethet for et visst formål, tilfredsstillende kvalitet eller ikke-krenkelse. Informasjon som beskrives på dette nettstedet, gis kun for informasjonsformål, kan endres uten forhåndsvarsel og skal ikke betraktes som en garanti, forpliktelse, betingelse eller tilbud fra Paysafe Group plc eller noen av deres datterselskape eller tilknyttede selskaper, og Paysafe Group plc påtar seg intet ansvar eller erstatningsansvar for feil eller unøyaktigheter som kan forekomme i dette dokumentet.

Paysafe Group plc gir ingen garanti for nøyaktigheten, tilstrekkeligheten, fullstendigheten eller betimeligheten av informasjonen, materialet eller innholdet på dette nettstedet, heller ikke feilfri bruk av nettstedet. Paysafe Group plc representerer eller garanterer heller ikke at nettstedet skal være tilgjengelig eller at det vil oppfylle dine krav, at tilgang ikke avbrytes, at det ikke vil være forsinkelser, feil, svikt eller utelatelser eller tap av overført informasjon, at ingen virus eller andre kontaminerende eller skadelige egenskaper vil overføres eller at ingen skade vil oppstå på ditt datamaskinsystem.

Paysafe Group plc er ikke ansvarlig på noen måte for eventuelle direkte, indirekte, særlige, følgesmessige, usedvanlig store eller tilfeldige skader, uansett om de oppstår som følge av uaktsomhet, forsett, tort, kontrakt eller annen teori om lov eller for eventuelle skader som følge av tap av data, tap av inntekt, manglende evne til å realisere forventede inntekter eller besparelser, tap av fortjeneste eller eventuelle økonomiske eller materielle tap som oppstår som følge av din bruk av nettstedet.

Ikke noe tilbud

Ingen tjenester eller produkter tilbys på dette nettstedet, og dette nettstedet utgjør ikke et tilbud om produkter eller tjenester som leveres av Paysafe Group plc eller noen av dets datterselskaper eller tilknyttede selskaper. Alle produkter og tjenester som leveres av Paysafe Group plcs datterselskaper eller tilknyttede selskaper, kan finnes ved å gå til nettstedet for den bestemte Paysafe Group plc-gruppeenheten (“lokale nettsteder’). Lokale nettsteder kan for bekvemmelighetens skyld muligens åpnes fra dette nettstedet.

Koblinger til andre nettsteder

Vårt nettsted kan inneholde koblinger til nettsteder som utelukkende leveres og vedlikeholdes av tredjeparter. Ingen anbefaling av noen tredjeparts produkter eller tjenester uttrykkes, hverken direkte eller indirekte, gjennom noe informasjon, materiale eller innhold som det henvises til eller som er inkludert på eller som kobler fra eller til dette nettstedet.

Endringer av nettstedet

Informasjonen, materialet og innholdet som finnes på sidene på nettstedet kan endres når som helst uten forhåndsvarsel. Endringer kan gjøres i disse vilkårene og betingelsene og personvernerklæringen av oss når som helst uten forhåndsvarsel til deg, ved å oppdatere dem.

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder kun dette nettstedet og ikke lokale nettsteder. Når du får tilgang til eller kobler til et lokalt nettsted, må du lese personvernerklæringen som finnes på det lokale nettstedet, for å forstå retningslinjene som gjelder personopplysninger eller data som behandles gjennom det lokale nettstedet. Av hensyn til nettstedssikkerheten og for å sørge for at dette nettstedet forblir tilgjengelig for alle brukere kjører Paysafe Group plcs datamaskinsystem programvare som overvåker nettverkstrafikk med den hensikt å identifisere uautoriserte forsøk på å laste opp eller endre informasjon eller på annen måte forårsake skader. Uautoriserte forsøk på å laste opp informasjon eller endre informasjon på denne tjenesten er strengt forbudt og kan straffes ved lov.

Paysafe Group plc beskytter informasjon ved bruk av kryptering med bransjeledende SSL-teknologi (Secure Sockets Layer) for å forhindre at informasjonen snappes opp. Vi vil ta alle rimelige forhåndsregler for å beskytte dine personopplysninger.

Automatisk innsamling og lagring av informasjon

Hvis du ikke gjør annet enn å bla gjennom nettstedet, lese sidene eller laste ned informasjon, vil vi samle inn og lagre enkelte opplysninger om besøket ditt automatisk. Denne informasjonen identifiserer ikke deg personlig. Vi samler og lagrer automatisk bare den følgende informasjonen om besøket:

 • Internett-domenet (for eksempel “abc.com” hvis du bruker en privat Internett-tilgangskonto) og IP-adressen (en IP-adresse er et nummer som tildeles automatisk til datamaskinen når du surfer på nettet) hvor du fikk tilgang til nettstedet fra;
 • Type nettleser og operativsystem som brukes til å få tilgang til nettstedet;
 • Dato og klokkeslett du var på nettstedet;
 • Sidene du besøkte, og
 • Hvis du koblet deg til dette nettstedet fra et annet, samler vi inn adressen for det nettstedet.

Vi bruker denne informasjonen til å gjøre nettstedet vårt mer nyttig for brukerne – for å vite antall besøkende som kommer til nettstedet, og hvilken type teknologi de bruker. Vi sporer eller registrerer ikke informasjon om personer og deres besøk.

Bruk av informasjonskapsler (“cookies”)

Informasjonskapsler er små filer med data på datamaskinen og lar oss kjenne deg igjen som en bruker av NETELLER-tjenesten hvis du går tilbake til NETELLER-nettstedet med samme datamaskin og nettleser. Vi bruker at antall informasjonskapsler på Neteller-siden.

Spesielt kan vi sende en “øktinformasjonskapsel” til datamaskinen din hvis og når du logger på kontoen ved å legge inn e-postadressen og -passordet ditt. Disse informasjonskapslene lar oss gjenkjenne deg hvis du besøker flere sider på stedet vårt under samme økt, slik at du ikke trenger å legge inn passordet ditt flere ganger. Når du logger av eller lukker nettleseren, utløper disse øktinformasjonskapslene og har ikke lenger noen virking.

Hvis du ønsker mer informasjon om informasjonskapslene som vi bruker, kan du klikk her.

Hvis du vil slå av informasjonskapsler, lar nettlesere deg gjøre dette ved å endre leserinnstillingene.Hvis du vil vite hvordan du gjør det, kan du se hjelpemenyen i nettleseren.

Hvis du slår av informasjonskapsler, kan dette imidlertid sterkt begrense bruken din av NETELLER-nettstedet.

Pikseltagger

Dette nettstedet kan inneholde elektroniske bilder, også kjent som pikseltagger. Disse gjør det mulig for Paysafe Group plc å telle antall brukere som har besøkt bestemte sider på nettstedet. Pikseltagger er ganske enkelt verktøy som brukes til å hente generisk informasjon om besøkte nettsider. De brukes ikke for å samle inn informasjon om spesifikke brukere.

Hvis du sender oss personopplysninger

Hvis du velger å gi oss personopplysninger ved å sende en e-postmelding til oss via noen av kontakt-e-postadressene som er oppgitt på nettstedet, bruker vi den informasjonen til å svare på meldingen og til å hjelpe oss med å gi deg den informasjonen du ber om. Annen bruk av personopplysninger som oppgis, kan brukes av følgende grunner:

 • For å hjelpe oss med å opprette og publisere innhold som er relevant for deg
 • For å sende kunngjøringer til deg om spesielle tilbud, oppdatert informasjon og nye tjenester som tilbys av Paysafe Group plc og/eller et av dets tilknyttede datterselskaper eller tilknyttede selskaper
 • For å sørge for at vårt nettsted er relevant for dine behov, og
 • For å gi deg begrenset tilgang til områder på nettstedet

Du kan velge å gi oss personopplysninger i mange forskjellige situasjoner. Du vil for eksempel kanskje gi oss navn og adresse eller e-postadresse slik at vi kan kommunisere med deg. Hvis du ber om noe fra nettstedet vårt, for eksempel at vi ringer deg tilbake eller om bestemt markedsføringsmateriale, vil vi bruke informasjonen du oppga, til å besvare forespørselen din.

For å hjelpe oss med dette kan det hende vi deler informasjonen med andre, for eksempel datterselskaper eller tilknyttede selskaper av Paysafe Group plc, Paysafe Groups’ forretningspartnere eller finansinstitusjoner hvis det er nødvendig for å oppfylle forespørselen din. Vi kan også kontakte deg som en del av våre kundeserviceundersøkelser eller for markedsundersøkelser fra medlemmer av Paysafe Group plc. Du kan velge bort å motta fremtidig kommunikasjon fra oss ved å følge instruksjonene angitt i hver forsendelse. Våre ansatte kan se informasjonen du ga oss, for å utføre jobben sin. Vi begrenser tilgang til private personopplysninger om deg til bare de ansatte som trenger å vite informasjonen. Av og til kan vi hyre andre selskaper til å utføre begrensede tjenester på våre vegne. Vi vil kun gi disse selskapene informasjonen de trenger for å levere tjenesten, og de har forbud for å bruke denne informasjonen til andre formål.
Paysafe Group plc kan innhente, bruke eller angi din personlige informasjon som påkrevd eller tillatt etter gjeldende lov.

Hvis Paysafe Group plc, et av dets datterselskaper eller tilknyttede selskaper blir eid eller kontrollert av andre personer eller enheter, kan informasjonen som vi har samlet inn, overføres til en slik part eller slike parter, som dermed bindes av forpliktelsene heri.

Gjeldende lover

Din bruk av dette nettstedet styres av lovene på Isle of Man. Alle disputter som oppstår fra eller i forbindelse med disse vilkårene for bruk og personvernerklæringen, skal løses av domsmyndigheten på Isle of Man.

FCA-autorisering og bestemmelser

 • Paysafe Financial Services Limited (et heleid datterselskap av Paysafe Group plc) er autorisert av det britiske kredittilsynet Financial Conduct Authority under bestemmelser om elektroniske penger av 2011 (900015) for utstedelse av elektroniske penger (UK VAT GB 002 4257 28)

Registrerte hovedkontorer

 • Paysafe Group plc, 27 Floor, 25-27 Canada Square, London E14 5LQ, United Kingdom
 • Paysafe Financial Services Limited, 27 Floor, 25-27 Canada Square, London E14 5LQ, United Kingdom
 • Paysafe Processing Limited, 27 Floor, 25-27 Canada Square, London E14 5LQ, United Kingdom