Velg din opplevelse: ×

PAYSAFE Regler for personvern

PERSONVERNERKLÆRING

Merk: Dette er vilkårene for bruk som regulerer NETELLER-tjenestene du for tiden mottar fra Paysafe Financial Services Limited. Hvis du er bosatt i Det europeiske økonomiske området ("EØS"), fra 31. oktober 2019, vil disse tjenestene bli regulert av vilkår for bruk i Paysafe Payment Solutions Limited, med handelsnavnet NETELLER. Vilkårene for bruk i Paysafe Payment Solutions Limited som vil gjelde fra 31. oktober 2019 finner du her.

 

Denne personvernerklæringen ble sist endret 24. mai 2018

Denne personvernerklæringen gjelder for Paysafe Group Limited og deres datterselskaper, som i enkelte tilfeller kan bruke varenavn som Paysafe, Paysafecard, Payolution, Skrill og NETELLER (samlet kalt «Paysafe» eller «vi» eller «vår»).

Denne personvernerklæringen viser vår forpliktelse til å beskytte dine personvernrettigheter og informerer om hvilke personopplysninger vi samler inn fra deg, eller som du gir oss, som blir behandlet av oss. Den gjelder for:

  • nettsiden/portalfunksjoner og -tjenester som leveres til deg når du besøker våre nettsteder, portaler eller våre betalingspaneler som kunder kan bruke på sine nettsider;
  • når du søker om å bruke/eller bruker produkter og tjenester fra Paysafe (inkludert lojalitet eller bonusprogrammer, poengbasert eller ikke («Lojalitet» eller «Kampanje»);
  • din bruk av programvare, inkludert terminaler, mobil- og desktop-applikasjoner levert av Paysafe; og
  • e-post, andre elektroniske meldinger som SMS, telefon, nettchat, nettsted/portal og annen kommunikasjon mellom deg og Paysafe.

Vennligst les følgende nøye for å forstå våre synspunkter og praksis angående dine personopplysninger og hvordan vi behandler dem.

Paysafe bruker en «lagvis tilnærming» for å forklare sin personvernpraksis, som anbefalt av tilsynsmyndigheter. Dette betyr at vi gjør vårt ytterste for å gi deg viktig personverninformasjon i form av denne personerklæringen i kortform. Les hele personvernerklæringen her. Du finner vår kontaktinformasjon nederst i denne personvernerklæringen slik at du kan sende tilbakemeldinger eller spørsmål  du har om denne erklæringen.

OPPLYSNINGER VI KAN INNHENTE FRA DEG

Du må oppgi noen opplysninger til oss hvis du ønsker å bruke Paysafe- tjenester, når du registrerer deg for bruk og/eller allerede bruker Paysafe-tjenester, ved å fylle ut skjemaer på ett av våre nettsteder, samt når du deltar i kampanjer eller ved korrespondanse med oss via telefon, e-post, nettchat eller annet. Vi kan innhente noe av informasjonen på automatisk vis, for eksempel, ved å bruke informasjonskapsler når du besøker våre nettsider. Les vår Informasjonskapselpolicy for mer informasjon. Vi kan også samle inn informasjon om deg fra tredjeparter, slik som kredittopplysnings- og svindelforebyggende byråer.

BRUK AV DINE OPPLYSNINGER

Vi kan bruke opplysninger vi innhenter om deg til å tilby deg produktene våre, for å varsle deg om produkter og til å forbedre produktene våre. Vi bruker også disse opplysningene til å gi deg informasjon om andre produkter vi eller utvalgte tredjeparter tilbyr som ligner på de du har brukt eller har forespurt om, eller som vi tror kan være av interesse for deg. Hvis du bruker ett av våre finansprodukter, vil vi også bruke dine personopplysninger til å foreta en kredittsjekk, og for å identifisere og hindre eventuelle svindelforsøk.

UTLEVERING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

Vi utleverer ikke dine personopplysninger til noen med unntak av slik det er beskrevet i denne erklæringen.

Vi kan dele dine personopplysninger med alle selskaper i Paysafe Group Limited.

Vi kan dele dine personopplysninger med tredjeparter for å gi deg produkter vi tilbyr, inkludert tjenesteleverandører, kredittopplysningsbyråer og finansinstitusjoner.  Vi kan også dele dine personopplysninger med tredjeparter for å forhindre kriminalitet og redusere vår risiko, hvis pålagt etter loven, hvor vi mener det er hensiktsmessig, for å svare på rettslige prosesser eller for å beskytte rettighetene eller eiendommen til Paysafe, våre kunder eller andre.

HVOR VI OPPBEVARER DINE PERSONOPPLYSNINGER OG DATASIKKERHET

Opplysningene vi innhenter fra deg kan overføres til, oppbevares og behandles av mottakere utenfor EU/EØS-området. Noen av disse landene kan ha lavere personvernstandarder enn i ditt hjemland. Men vi vil gjennomføre tiltak for å sikre at mottakerne bruker og beskytter dine personopplysninger på samme måte som oss.

Hvis vi har gitt deg (eller du har valgt) et passord, tilgangskode eller andre sikre midler eller tilgang eller autorisasjon som gir deg tilgang til visse deler av vårt nettsted er du ansvarlig for å holde passordet og/eller tilgangskoden konfidensiell og etterleve våre instruksjoner. Du må ikke dele dine tilgangsdetaljer med andre og du autoriserer Paysafe til å handle på instruksjoner og informasjon fra enhver person som taster inn dine påloggingsopplysninger.

Overføringen av opplysninger på Internett er ikke helt trygt. Selv om vi gjør vårt beste for å beskytte dine personopplysninger, kan vi ikke garantere sikkerheten til personopplysninger du overfører til vårt nettsted via Internett med mindre du kommuniserer med oss via en sikker kanal levert av oss. Når vi har gjennomgått dine opplysninger, har vi strenge prosedyrer og sikkerhetsfunksjoner for å hindre uautorisert tilgang.

DINE RETTIGHETER

Du har visse rettigheter under personvernforordningen (GDPR), inkludert rett til innsyn, korrigering, oppdatering eller sletting av dine personopplysninger, rett til å innvende mot eller begrense behandling, be om overføring av dine personopplysninger til en annen tjenesteleverandør (såkalt dataportabilitet), eller trekke tilbake ditt samtykke for behandling.

Men husk at det finnes unntak til disse rettighetene. Les den fullstendige personvernerklæringen for detaljert beskrivelse av dine rettigheter og unntak.

AUTOMATISERT BESLUTNINGSTAKING

Automatiserte beslutninger betyr at en beslutning om deg foretas automatisk ved hjelp av algoritmer i programvaren, og dette gjøres uten menneskelig innblanding. 

Vi bruker for eksempel automatisert beslutningstaking for å gjennomføre en kredittsjekk når du søker om finanstjenester fra Paysafe eller for å forebygge svindel under transaksjoner. Hvis du bor i EU/EØS-området, har du rett til å innvende mot automatisert beslutningstaking, og be om manuell gjennomgang basert på informasjonen du oppgir.

Hvis du ønsker å utøve dine rettigheter, ta kontakt med oss via kontaktinformasjonen nedenfor.

JURIDISK GRUNNLAG FOR BEHANDLING

Vi vil kun behandle dine personopplysninger på følgende grunnlag:

  • Når du gir ditt samtykke, slik som å sende deg markedsføringskommunikasjon,
  • Når vi inngår en avtale med deg og for å oppfylle våre avtaleforpliktelser,
  • Når vi har en legitim interesse, og der slik behandling ikke påvirker dine rettigheter og friheter.
  • Når vi er juridisk forpliktet til å samle inn dine personopplysninger eller hvis vi trenger dine personopplysninger for å beskytte våre eller andres interesser, eller
  • Ved allmenne hensyn, slik som når myndighetene ber om informasjon for å etterforske en kriminell handling.

ENDRINGER I VÅR PERSONVERNERKLÆRING

Eventuelle endringer vi gjør i vår personvernerklæring fremover vil publiseres på denne siden og hvor aktuelt, varsles per e-post. Sjekk her med jevne mellomrom for å se eventuelle oppdateringer eller endringer i vår personvernerklæring.

KONTAKT OSS

Vi tar gjerne imot alle dine kommentarer, forespørsler og henvendelser knyttet til bruken av dine opplysninger. Hvis du ønsker å utøve dine rettigheter eller motta ytterligere informasjon om aktuelle selskaper i Paysafe-gruppen som denne erklæringen gjelder for, må du skrive til adressen under, merket med FAQ Privacy Department eller Kontakt oss.

Du kan kontakte personvernombudet hos Paysafe via Kontakt oss-lenken ovenfor eller på adressen nedenfor:

Mr. Derek A Wynne

Paysafe, Floor 27, 25 Canada Square, London, E17 4AU