Velg din opplevelse: ×

NETELLER VIP Programme Terms and Conditions

1. Omfanget av NETELLERs VIP Vilkår og betingelser

1.1. Disse vilkår og betingelser ("VIP Vilkår og betingelser") skal gjelde for NETELLER VIP programmet ("VIP Program") i tillegg til NETELLER Konto vilkår for bruk og NETELLERs retningslinjer for personvern. De regulerer hvordan du kvalifiserer for, opprettholder og/eller mister NETELLER VIP Status (som nærmere definert nedenfor).

1.2. I tilfelle det oppstår uovenstemmelser mellom NETELLERs Konto vilkår for bruk og disse VIP Vilkår og betingelser, skal VIP vilkår og betingelser, i tilfelle inkonsekvens, ta forrang.

2. Oppnåelse av NETELLER VIP Status

2.1 Hvis du har en NETELLER konto og foretar kvalifiserende transaksjoner på $ 10 000 (ti tusen amerikanske dollar) eller mer i et kalenderår ("Minimumskrav") vil din NETELLER-konto kvalifiseres automatisk for NETELLER VIP status ("NETELLER VIP Status") og du vil bli en NETELLER VIP-bruker ("NETELLER VIP").

2.2 Vi tildeler NETELLER VIP Status til din NETELLER-kono innen 60 dager etter du har oppfyllt minimumskravet og vil gjøre tilgjengelig alle fordelene som beskrevet i NETELLER VIP seksjonen på NETELLERs nettsted ("NETELLER VIP-fordeler"). NETELLERs VIP-fordeler varierer avhengig av ditt NETELLER VIP-nivå, som videre definert i artikkel 3 under.

3. NETELLER VIP-nivå

3.1 Avhengig av totalvolumet av kvalifiserende transaksjoner fra din NETELLER-konto i et kalenderår, kan din NETELLER-konto kvalifisere for følgende NETELLER VIP-nivå ("NETELLER VIP-nivå"):

(a) $ 10 000 (ti tusen dollar) eller mer - "Bronsenivå";

(b) $ 50 000 (femti tusen dollar) eller mer - "Silvernivå";

(c) $ 100 000 (hundre tusen dollar) eller mer - "Goldnivå";

(d) $ 500 000 (fem hundre tusen dollar) eller mer - "Platinumnivå";

(e) $ 2 000 000 (to millioner dollar) eller mer – "Diamantnivå".

3.2 NETELLER skal gjennomgå volumet av kvalifiserende transaksjoner i din NETELLER-konto på slutten av hvert kalenderår og sette det aktuelle VIP-nivået på kontoen din for det kommende året. Eventuelle endringer til din NETELLER VIP-status vil foretas innen 1. mars hvert år.

3.3 Vi vil endre NETELLER VIP-nivåer som og når nødvendig i samsvar med denne artikkel 3. Ditt nåværende NETELLER VIP-nivå vises i 'Kontooversikt'-delen av din NETELLER-konto.

4. NETELLER VIP svindelgaranti

4.1 Underlagt denne Artikkel 4, skal NETELLER tilbakebetale midler som du kan bevise er trukket fra din NETELLER-kontosaldo uten din autorisasjon, som et direkte resultat av svindel eller tyveri, som fastslått av NETELLER etter eget skjønn ("NETELLER VIP svindelgaranti").

4.2 Med forbehold til dine sikkerhetsforpliktelser som angitt i NETELLERs Konto vilkår for bruk, må følgende kriterier oppfylles hver gang du utfører en transaksjon for å kvalifisere for NETELLERs VIP svindelgaranti:

(a) du må være en NETELLER VIP;

(b) du må aktivere den oppdaterte to-faktorsautoriseringsmetoden gjort tilgjengelig av NETELLER og bruke den hver gang du logger på din NETELLER-konto og før du utfører pengetransaksjoner på kontoen. NETELLER forbeholder segretten til å oppgradere eller endre to-faktorsautentiseringsmetoden til enhver tid etter eget skjønn, og

(c) du må være i samsvar med NETELLER VIP sikkerhetsstandarder.

5. Ytterligere fordeler for NETELLER VIP Platinum- og Diamantnivåer

5.1 Hvis du er en NETELLER VIP Platinum- eller Diamantnivå kan du kvalifisere for ekstra fordeler fra tid til annen. Ytterligere fordeler vil vises i VIP Loungen.

6. NETELLER VIP sikkerhetsstandarder

6.1 Du erkjenner og samtykker til at du vil:

(a) overholde sikkerhetsansvaret angitt i NETELLERs Konto vilkår for bruk;

(b) holde din NETELLER kontoinnlogging og passord hemmelig og vil ikke dele disse detaljene med noen eller skrive dem ned.

(c) endre ditt NETELLER passord for kontoen regelmessig og bruke forskjellige passord på forskjellige nettsteder.

(d) hvis du får tilsendt din NETELLER kontoinformasjon per e-post, slette e-postene som inneholder denne informasjonen.

(e) kontakte NETELLER umiddelbart hvis du mener din NETELLER-konto har blitt brukt av en annen person.

(f) kun bruker din NETELLER-konto fra din personlige datamasking eller mobilenhet, og tar de nødvendige hensyn når du taster inn din NETELLER kontoinformasjon online.

(g) ikke svarer på e-poster som ber deg om å oppgi kontoinformasjonen til din NETELLER-konto.

(h) bruker oppdatert antivirus og anti-spywareprogrammer i tillegg til et brannmursystem på datamaskinen eller mobilen din.

(i) gjennomgår din NETELLER kontoutskrift regelmessig og rapporterer inn eventuelle feil eller uautorisertetransaksjoner til NETELLER så fort som mulig.

(j) bidrar i eventuelle etterforskning av faktisk eller mistenkt uautorisert tilgang til din NETELLER-konto.

Sammen refert til som "NETELLER VIP Sikkerhetsstandarder"

7. Tap av VIP-status og oppsigelse

7.1 Dersom du ikke oppfyller minimumskravene i løpet av et kalenderår vil du miste din NETELLER VIP-status og ikke lenger motta NETELLER VIP-fordeler.

7.2 Uavhengig av det foregående, forbeholder NETELLER seg retten til å fjerne VIP-status, nekte å gi NETELLER VIP-fordeler, eller suspendere eller avslutte din NETELLER-konto, når som helst og etter eget skjønn der det er grunn til å tro at:

(a) eventuell uautorisert tilgang til din NETELLER-konto er et resultat av din manglende overholdelse av VIP sikkerhetsstandarder eller som følge av din uaktsomme eller upassende handling, oppbevaring eller offentliggjøring av din NETELLER kontoinformasjon; og/eller

(b) du har brutt eller forsøkt å bryte disse VIP Vilkår og betingelser eller NETELLER Konto vilkår for bruk; eller

(c) du har forsøkt å omgå eller på annen måte bryte NETELLER sikkerhets- eller operasjonelle prosedyrer, eller har forsøkt å misbruke noen av NETELLERs tilbud, inkludert uten begrensning, i noen av følgende situasjoner:

(i) Enhver transkasjoner som innebærer sending eller motta kav penger til eller fra NETELLER forhandlere som ikke er forbundet med en legitim aktivitet som anses tilfredsstillende etter NETELLERs eller forhandlerens eget skjønn.

(ii) Enhver handling og/eller forsøk på å registrere og/eller verifisere mer enn en NETELLER-konto under ditt eget navn eller navnet på en tredjepart ("Flere kontoer")

(iii) Bruke flere kontoer for å utnytte kampanjer og bonuser som tilbys av NETELLER eller en NETELLER-forhandler.

7.3 Gjenstand for artikkel 8.2 under, du skal ikke forsøke å åpne en ny NETELLER-konto uten skriftlig forhåndstillatelse fra NETELLER.

8. Endringer på NETELLERs VIP Vilkår og betingelser

8.1 NETELLER forbeholder seg retten til å endre disse VIP Vilkår og betingelser til enhver tid, inkludert retten til å trekke NETELLER VIP Programmet fullstendig. Endringer vil kommuniseres via e-post til den primære e-postadressen registrert til din NETELLER-konto ellerv vil publiseres på NETELLERs nettside 30 dager før endringene trer i kraft. Den 30-dagers varslingsperioden vil gjelde der vi mener at endringen verken svekker dine rettigheter eller øker dine forpliktelser. I slike tilfeller vil endringene tre i kraft uten forvarsel.

8.2 De foreslåtte endringene vil tre i kraft innen 30 dager etter mottatt varsel fra NETELLER eller publisering på nettsiden med mindre du gir oss et skriftlig varsel at du har innvendinger til de foreslåtte endringene. Din innvending skal anses å utgjøre et varsel hvor du sier opp din deltakelse i NETELLER VIP-programmet og sier derfor opp denne avtalen med umiddelbar virkning.

9. Diverse

9.1 Du erkjenner og samtykker til at NETELLER kan dele dine personopplysninger med NETELLER-forhandlere for å etterforske mistenkelige transaksjoner.

9.2 Alle beslutninger fra NETELLER er endelige og ingen videre korrespondanse vil inngås.

9.3 Disse VIP vilkår og betingelser skal skal reguleres av og tolkes i samsvar med engelsk lov. I tilfelle av tvister som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse VIP-vilkårene, er partene herved ugjenkallelig underlagt den eksklusive jurisdiksjonen til engelske domstoler uten hensyn til konflikt mellom lovregler.

9.4 Hvis noen del av disse VIP vilkår og betingelser blir funnet å være ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndheves av en kompetent domstol, skal resten av VIP-vilkår og betingelser fortsatt skal være gyldige og håndhevbare til den grad det er tillatt ved lov.

9.5 Disse VIP Vilkår og betingelser er skrevet på engelsk og hvis de er oversatt på andre språk er dette kun for beleilighet, og den engelske versjonen skal ta forrang.

10. Definisjoner og tolkninger

10.1 Følgende begrep brukt i disse VIP vilkår og betingelser skal ha følgende mening:

Kvalifiserende transaksjon betyr sende pengetranskasjoner til NETELLER-forhandlere. Følgende anses ikke som kvalifiserende transaksjoner:

(i) Transaksjoner foretatt med ditt fysiske eller virtuelle NETELLER NET+ Prepaid Mastercard og virtuelle gavekort, enten på nett eller i butikk;

(ii) person til person overføringer, inkludert overføringer mellom dine egne konti.

NETELLER Forhandler betyr enhver person som bruker NETELLERs betalingformidlingstjenester for kommersielle formål og underlagt NETELLER Forhandlers vilkår og betingelser.

NETELLER Konto betyr den elektroniske pengekontoen gjort tilgjengelig for deg i henhold med NETELLER Konto vilkår for bruk.

"Deg" eller "din" skal betyr deg, den naturlige personen som NETELLER-kontoen er åpnet og vedlikeholdt av

"NETELLER" betyr Paysafe Financial Services Limited, et selskap underlagt lovene i England og Wales med registreringsnummer 04478861, autorisert av Financial Conduct Authority (FCA) under de Electronic Money Regulations av 2011 for utstedelse av elektroniske penger under register nummer 900015.