Velg din opplevelse: ×

NETELLERS VILKÅR FOR BRUK

Disse vilkårene for bruk gjelder fra 10. november 2015.

Du anerkjenner og godtar at du ved å merke av for «Godta» når du åpner en konto, godtar du at du må rette deg etter følgende betingelser og vilkår med endringer fra tid til annen («Vilkår for bruk») angående din bruk av tjenesten verdikonto for elektroniske penger lagret på nettet som leveres av Paysafe Financial Services Limited («NETELLER-tjenesten»). Hvis det er noen del av vilkårene for bruk du ikke forstår eller du vil ha oppklart, kan du kontakte vårt kundekontaktsenter på nummer +44 20 3308 9525 (langdistansekostnader kan belastes) eller gå til https://www.neteller.com/no/support.

1. DEFINISJONER OG FORTOLKNING

1.1 I disse vilkårene for bruk har følgende ord den betydning som er definert for dem her:

«Konto» betyr din kortkonto hos NETELLER, en konto som inneholder elektroniske penger og som kortene dine er knyttet til.

«Konto-ID» betyr noen av eller alle følgende opplysninger: kortinformasjon (kortnummer, utløpsdato og CVV-kode), PIN-kode, informasjonen du bruker til å logge deg på kontoen din, ditt sikre identifikasjonsnummer, sikkerhetsspørsmål og -svar, samt andre kontoidentifiserende opplysninger og opplysninger som er spesifikke for kontoen.

«Kort» betyr hvert Net+ Prepaid Mastercard® som er utstedt til deg av Paysafe, uansett om dette er i form av et fysisk kort, et virtuelt kort eller i noen annen form som vi kan avgjøre, og som er registrert til kontoen din.

«Kundesenteret» kan kontaktes på grønt nummer +44 20 3308 9525 eller ved å gå inn på https://www.neteller.com/no/support.

«Innskudd» betyr kreditering av midler til din konto ved via kjøp av elektroniske penger.

«Gebyrer» betyr alle eventuelle gebyrer og avgifter som ilegges av oss for din bruk av NETELLER-tjenesten, som angitt i gebyrtabellene på nettstedet, og som kan endres av oss fra tid til annen i samsvar med disse vilkårene for bruk.

«Gebyrtabell» betyr tabellene over gebyrer som publiseres på nettstedet vårt fra tid til annen (og som for øyeblikket er å finne under overskriften «Gebyrer» på www.neteller.com).

«Mastercard» betyr Mastercard International Incorporated of New York eller dette selskapets etterfølgere eller stedfortredere.

«Medlem» betyr en hvilken som helst person som oppfyller alle medlemskaps- og kvalifiseringskravene som er angitt i disse vilkårene for bruk.

«Medlemsside» betyr nettstedet hvor medlemmer logger seg på med konto-ID, og hvor de kan vise transaksjonshistorikken sin, sette inn midler på kontoene sine og gjennomføre andre transaksjoner.

«Næringsdrivende» betyr alle kommersielle enheter eller forretningsenheter som (i) er gyldig registrert hos Paysafe Financial Services Limited, org.nr. 4478861, eller hos andre selskaper i Paysafe Group, og som aksepterer transaksjoner fra din NETELLER-konto, eller (ii) aksepterer Mastercard®-kort som betaling (ved korttransaksjoner).

«Måned» betyr en kalendermåned.

«NETELLER», «Paysafe», «vi», «vår» og «oss» betyr Paysafe Financial Services Limited, bedriftsnummer 4478861, med registrert kontor i Compass House, Vision Park, Chivers Way, Histon, Cambridge CB24 9AD, Storbritannia.

«NETELLER-kurs» betyr valutakursen som vi bruker på alle valutatransaksjoner, som er publisert på vårt nettsted, og som vi kan endre fra tid til annen i samsvar med disse vilkårene for bruk.

«Paysafe Group» betyr Paysafe Financial Services Limited med datterselskaper, holdingselskaper og tilknyttede selskaper.

«Betaling» betyr ett av følgende: (i) alle betalinger som utføres med kortet, (ii) debitering av et beløp elektroniske penger fra din konto og påfølgende kreditering av tilsvarende beløp til en konto for et handle- og spillested eller en annen medlemskonto, som du har angitt (inkludert i form av abonnementsfakturering), eller (iii) kreditering av et beløp elektroniske penger til din konto og påfølgende debitering fra en konto for et handle- og spillested eller en annen medlemskonto;

«PIN-kode» betyr det personlige identitetsnummeret som vi kan utstede eller godkjenne for bruk med ditt kort.

«Forbudt transaksjon»betyr en av følgende typer transaksjoner: (i) noen form for pyramidesalg, ponzi-svindel eller lignende typer nettverkmarkedsføring eller matriseprogrammer eller andre «bli rik i en fei»-opplegg eller høyavkastnings investeringsopplegg, (ii) salg eller leveranse av ulovlige varer eller varer som oppmuntrer til eller legger til rette for ulovlig aktivitet, (iii) salg eller leveranse av falske eller uekte varer, (iv) tredjeparts håndterings- eller betalingsaggregeringsprodukter eller -tjenester, (v) bruk av NETELLER til å legge til rette for handel med eller utveksling, kjøp eller salg av Bitcoins eller noen annen virtuell valuta blant medlemmer.  Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å legge til kategorier av forbudte transaksjoner i disse vilkårene for bruk eller i godkjente retningslinjer for bruk som er publisert på nettstedet;

«Abonnementsfakturering» er en tjeneste der et medlem ber om at regelmessige betalinger gjøres fra medlemmets konto med angitte intervaller til et handle- og spillested.

«Transaksjon» betyr, avhengig av sammenhengen: (i) en betaling, (b) et uttak eller (c) et innskudd, og i hvert tilfelle uten gjeldende gebyrer.

«Nettsted» betyr www.neteller.com eller andre nettsteder hvor vi kan tilby NETELLER-tjenesten fra tid til annen.

«Uttak» betyr å fjerne midler fra kontoen ved å bruke kortet i en minibank eller velge en av uttaksmetodene som er tilgjengelige i landet der du bor, som angitt på vår «Penger ut»-side på medlemsnettstedet.

«du», «deg» eller «ditt» viser til personen som disse vilkårene for bruk gjelder for.

1.2 Disse vilkårene for bruk skal gjelde for alle medlemmer.

1.3 Paragrafoverskrifter skal ikke påvirke tolkningen av disse vilkårene for bruk.

1.4 «Person» kan stå for ett enkeltmenneske, et aksjeselskap eller et selskap uten aksjer (uavhengig av om de er en separat juridisk person).

1.5 En referanse til et holdingselskap eller et datterselskap betyr et holdingselskap eller et datterselskap som definert i paragraf 1159 i bedriftsloven Companies Act 2006.

1.6 Med mindre sammenhengen krever noe annet skal ord i entall inkludere flertall og ord i flertall skal inkludere entall.

1.7 Alle ord som følger uttrykkene inkludert, spesielt, for eksempel eller andre lignende uttrykk skal være bygd opp som illustrerende og skal ikke begrense betydningen av ordene, beskrivelsen, definisjonen, frasen eller uttrykket som kommer foran uttrykkene.

2. GENERELT

2.1 Det er en betingelse for medlemskap at du godtar disse vilkårene for bruk, som utgjør en juridisk bindende kontrakt mellom deg og oss når du registrerer deg for å bli medlem.

2.2 Vi kan finne det nødvendig å endre vilkårene for bruk fra tid til annen, og vi vil varsle deg om eventuelle endringer ved å sende en e-post til den primære e-postadressen som er registrert på kontoen din og ved å legge ut et varsel om endringene på vårt nettsted med en kobling til de endrede vilkårene for bruk. Vi vil gi minst to (2) måneders varsel før de foreslåtte endringene trer i kraft, med unntak av endringer som gjør disse vilkårene for bruk mer fordelaktige for deg, eller som ikke har noen innvirkning på dine rettigheter, som vil tre i kraft umiddelbart hvis dette er angitt i endringsvarselet. Endringer i NETELLER valutakurser skal tre i kraft øyeblikkelig uten forvarsel (alle transaksjoner som involverer valutaveksling beregnes basert på den gjennomsnittlige daglige markedskursen mellom banker som publiseres av en tredjeparts utenlandsk valutadataleverandør (Oanda) som vil legger til et gebyr på, som angitt i gebyrtabellen).

2.3 Du vil bli ansett å ha godtatt eventuelle endring i vilkårene for bruk med mindre du melder fra til oss om det motsatte før de trer i kraft. Skulle du være uenig i de foreslåtte endringene, har du rett til å avslutte og stenge kontoen din umiddelbart uten kostnader før den foreslåtte datoen for ikrafttredelse. Et varsel fra deg om at du ikke samtykker i endringene, blir til et varsel om at du ønsker å avslutte din avtale med oss og kontoen din blir øyeblikkelig stengt ved mottak av ditt varsel om å avslutte. Kortet ditt vil bli sperret, og eventuelle midler på kontoen din blir returnert til deg med den angitte metoden (og vanlige gebyrer gjelder).

2.4 Du kan når som helst gå gjennom gjeldende vilkår for bruk før du iverksetter en transaksjon ved å klikke på siden «Vilkår for bruk», som på datoen for disse vilkårene for bruk er å finne på https://member.neteller.com/document/show. Vilkårene for bruk viser den nyeste revisjonsdatoen. Ingen revisjon påvirker noen transaksjon som er utestående på revisjonsdatoen. Når du bruker NETELLER-tjenesten, angir du samtidig at du godtar disse vilkårene for bruk. Vi oppmuntrer deg til å skrive ut en kopi av vilkårene for bruk for fremtidig referanse.

2.5 Følgende retningslinjer, som kan endres fra tid til annen, innlemmes i og utgjør en del av disse vilkårene for bruk (og uttrykket «Vilkår for bruk» skal regnes som å inkorporere slike retningslinjer):

 1. Liste over land som ikke betjenes
 2. Personvernerklæring
 3. Klageprosedyre

2.6 Den nyeste versjonen av alle disse dokumentene er å finne på nettstedet for din referanse. På datoen for disse vilkårene for bruk, finner du hver av disse retningslinjene på: https://www.neteller.com/no/policies/terms-of-use.

3. NETELLER-TJENESTEN

3.1 Paysafe Financial Services Limited er en autorisert utsteder av elektroniske penger, og er regulert av Financial Conduct Authority i Storbritannia under FCA-referansenummer (FRN) 900015. Alle kort er utstedt av Paysafe Financial Services Limited på lisens fra Mastercard.

3.2 Ved å godta disse vilkårene for bruk og bruke NETELLER-tjenesten, samtykker du i følgende: (i) vi er ikke en bank, og din konto er ikke en bankkonto, (ii) kontoer er ikke forsikret hos noen offentlig myndighet og Storbritannias kompensasjonsskjema for økonomiske tjenester, Financial Services Compensation Scheme (FSCS), gjelder ikke for kontoen din, (iii) vi fungerer ikke som forvalter, formynder eller deponeringsholder for saldoene på kontoen din, og (iv) vi betaler ikke renter på saldoene på kontoen din.

3.3 Du trenger ikke å ha en saldo på kontoen, men hvis du har det, er midlene som utgjør saldoen, utskilt og gruppert sammen med midler som utgjør saldoene for andre medlemmer, på en konto som innehas av Paysafe i samsvar med kravene under bestemmelsene om elektroniske penger av 2011. Vi har ikke rett til å betale noen rente til deg for penger som står inne på kontoen din. Eventuelle renter som måtte opptjenes på samlekontoen, tilhører Paysafe.

4. MEDLEMSKAP

4.1 For å bli og forbli medlem må du:

 1. være minst 18 år gammel og myndig, alt etter hvilken alder som er høyest, i landet der du er bosatt
 2. ikke være bosatt i et land der vi ikke leverer NETELLER-tjenesten, som angitt i listen over land som ikke betjenes, som kan endres av NETELLER fra tid til annen, uten forvarsel
 3. åpne en konto i samsvar med instruksjonene på registreringssiden på vårt registreringsnettsted, og fylle ut all den nødvendige informasjonen på registreringssiden
 4. ha en aktiv adresse, telefonnummer og e-postadresse
 5. på tilfredsstillende måte bestå alle våre påkrevde identitets- og sikkerhetskontroller

4.2 Du kan ikke gi noen annen person tillatelse til å bruke kontoen. Med mindre vi på annen måte tillater dette fra tid til annen, kan du ikke åpne mer enn én konto, og vi kan, uten forvarsel, avslutte enhver eller alle kontoene til et medlem som har, eller som vi rimelig mistenker å ha, flere uautoriserte konti.

4.3 Du må umiddelbart oppdatere kontoopplysningene på nettstedet hvis informasjonen om navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, kredittkort eller bankkonto endres.

5. KVALIFISERING

For å bruke NETELLER-tjenesten må du:

 1. være medlem
 2. være medlem

6. BRUKE KONTOEN

6.1 Når du åpner kontoen, vil du få utstedt et virtuelt kort. Hvis du vil utføre en transaksjon, må du sette inn midler for kortet ved å kjøpe elektroniske penger som krediteres til kontoen din. Kortet er verken et kredittkort, et betalingskort eller et debetkort. Du kan bare bruke verdien av de midlene du har på kontoen.

6.2 Kjøpe elektroniske penger

 1. Du kan kjøpe elektroniske penger ved hjelp av en av innskuddsmetodene du har tilgang til. Hvilke metoder du har tilgang til, avhenger av hvilket land du bor i. Du må oppgi de forespurte opplysningene og bestå alle identitets- og sikkerhetskontroller. For alle innskudd gir du oss tillatelse til å skaffe eller motta midler på dine vegne fra betalingskilden du velger, minus gjeldende gebyrer, og deretter utstede elektroniske penger til kontoen din.
 2. Uavhengig av det foregående finnes det enkelte innskuddsalternativer som gir deg elektroniske penger på kontoen ved at vi debiterer en konto hos finansinstitusjonen din. I tilfelle vi får vite at det ikke er nok midler på kontoen, kan vi presentere slik uinnløst betaling hos finansinstitusjonen opptil to ganger til. I tillegg kan vi debitere gjeldende gebyr for utilstrekkelige midler og slike uinnløste betalinger fra kontoen, skaffe midler fra den utpekte finansinstitusjonen eller på annen måte innkreve det fra deg.
 3. Innskudd er underlagt gebyrer og valutagebyrer avhengig av metoden som brukes. Se paragraf 8 for ytterligere informasjon om gebyrer.

6.3 Søke om flere kort

 1. Du kan søke om flere virtuelle kort eller et fysisk kort så snart kontoen er verifisert (se paragraf 6.3 (ii) nedenfor). Fysiske kort er tilgjengelige i de fleste land der NETELLER er tilgjengelig, men dessverre ikke i alle. Du finner en liste over landene hvor vi for tiden kan tilby fysiske kort, på NETELLER-nettstedet. Denne listen kan endres fra tid til annen uten forvarsel.
 2. For å søke om et fysisk kort eller mer enn ett virtuelt kort, må du kontoen din «verifiseres» ved å få bekreftelse på identiteten din og hvor du bor. Detaljer om hvordan du kan gjøre dette, finner du på nettstedet. Vi kan benytte tredjeparter for å innhente slike opplysninger, herunder en kredittsjekk, på våre vegne. Du samtykker i at vi kan bruke skjønn når vi bruker og deler relevant personlige informasjon for å kunne utføre slike identitets- og sikkerhetskontroller.
 3. Hvis du mottar et fysisk kort, må du signere det så snart du mottar det.
 4. Vi forbeholder oss retten til å, etter eget skjønn, nekte å utstede kort til deg.

6.4 Bruke kortet

 1. Du kan bruke kortet overalt hvor Mastercard® aksepteres. Virtuelle kort kan imidlertid bare brukes der fysiske kort ikke kreves, for eksempel i transaksjoner på nettet eller via telefon.
 2. Alle transaksjoner som utføres med kortet, skjer på betingelse av at:
  1. det finnes tilstrekkelige midler på kontoen din
  2. handle- og spillestedet eller finansinstitusjonen kan bekrefte at du har tilstrekkelig med midler tilgjengelig på kontoen din
  3. betingelsene og vilkårene til minibankleverandøren eller finansinstitusjonen følges (i tillegg til disse vilkårene for bruk)
 3. Vi forbeholder oss retten til å avvise enhver transaksjon etter vårt eget forgodtbefinnende. Vi vil ikke kunne holdes ansvarlige i tilfelle et handle- og spillested ikke vil akseptere kortet ditt eller hvis vi ikke autoriserer en transaksjon eller sperrer kortet permanent eller midlertidig i samsvar med disse vilkårene for bruk.
 4. Du må ikke bruke mer penger med kortet enn du har på kontoen. Hvis du forårsaker at kontoen får negativ saldo, tar vi det alvorlig og iverksetter alle nødvendige tiltak for innkreve de manglende midlene i samsvar med disse vilkårene for bruk.
 5. I enkelte sektorer vil handle- og spillesteder som bilutleiefirmaer, hoteller og andre tjenestetilbydere beregne det totale beløpet du vil komme til å bruke, eller som du krever autorisasjon for. Det kan hende at et slikt overslag er større enn det beløpet du faktisk bruker eller blir belastet for. Dette innebærer at noen av midlene på kontoen din kan reserveres i inntil 30 dager (eller 90 dager for bilutleiefirmaer) og dermed ikke er tilgjengelige for deg i denne perioden. Vi kan ikke frigjøre et slikt beløp uten autorisasjon fra det aktuelle handle- og spillestedet, som du selv må innhente fra handle- og spillestedet.

6.5 Betalinger til og fra kontoen

 1. I tillegg til å bruke kortet til å betale og ta ut penger, kan du også betale direkte fra kontoen til et handle- og spillested som aksepterer NETELLER, eller til andre medlemmer, ved å fylle informasjonen på «Penger ut»-siden på medlemsnettstedet, og i enkelte tilfeller kan du muligvis betale til eller fra et handle- og spillested direkte fra handle- og spillestedets nettsider.
 2. Når du betaler direkte fra kontoen, kan du ikke tilordne et beløp som er større enn saldoen på kontoen, medregnet gjeldende gebyrer, på det tidspunktet forespørselen foretas. Hvis du prøver å gjøre det, annulleres betalingsforespørselen.
 3. Beløpet i enhver mottatt betaling på kontoen krediteres til kontoen, minus eventuelle gebyrer som måtte påløpe. Hvis en betaling kreditert til kontoen din blir tilbakeført av avsenderen før du utfører en transaksjon, returneres beløpet fra den tilbakeførte betalingen til avsenderen, og du blir ikke ilagt noen gebyrer.
 4. Du er ansvarlig for nøyaktigheten i instruksjonene dine, og vi skal ikke stå ansvarlige for feil du gjør når du skriver inn en mottakers e-postadresse eller betalingsbeløpet.
 5. Du er fullstendig ansvarlig for enhver vare eller tjeneste som kjøpes av deg og som betales gjennom NETELLER-tjenesten. Enhver tvist med et handle- og spillested vedrørende noe produkt eller tjeneste kjøpt av deg gjennom NETELLER-tjenesten, er mellom deg og handle- og spillestedet, og du samtykker i at vi ikke skal være en part i en slik tvist. Vi gir stiller ingen form for sikkerhet, fremstilling, betingelser eller garantier angående slike varer eller tjenester.
 6. Betalinger er underlagt gebyrer og valutagebyrer, avhengig av metoden som brukes. Se paragraf 8 for ytterligere informasjon om gebyrer.

6.6 Abonnementsfakturering

 1. Enkelte handle- og spillesteder kan tilby varer eller tjenester som kan betales med abonnementsfakturering. Dette betyr at en betaling vil bli trukket fra kontoen med jevne mellomrom. Beløpet i betalingene og intervallene mellom dem, avgjøres av det aktuelle handle- og spillestedet.
 2. Abonnementsfakturering er en ordning som avtales mellom deg og det aktuelle handle- og spillestedet. Hvis du ønsker å endre eller avbryte betalingen av en abonnementsfakturering eller har spørsmål eller tvil angående betaling av abonnementsfakturering, kan du bare gjøre dette ved å kontakte handle- og spillestedet direkte, og handle- og spillestedets vilkår og betingelser gjelder. Når du har kontaktet handle- og spillestedet, må du informere oss. Vi kan ikke avbryte eller endre betalinger av abonnementsfaktureringer uten tillatelse fra handle- og spillestedet. Du må ikke avbryte eller på annen måte tilbakeføre en betaling av abonnementsfakturering uten å kontakte handle- og spillestedet først. Vi står ikke ansvarlige for noen betaling av abonnementsfakturering som trekkes fra kontoen før du har varslet handle- og spillestedet om avbrytelsen. Du vil ikke kunne avbryte en betaling som allerede er overført til handle- og spillestedet.
 3. Det er ditt ansvar å passe på at det er nok midler på kontoen til hver betaling du har avtalt å gjennomføre i en avtale om abonnementsfakturering. Vi skal ikke være ansvarlige for noen gebyrer, avgifter eller bøter du kan bli ilagt på grunn av manglende midler på kontoen til å oppfylle dine forpliktelser under en avtale om abonnementsfakturering. Hvis kontoen får negativ saldo, vil vilkårene i paragraf 10.3 gjelde.
 4. En betaling innenfor en avtale om abonnementsfakturering er en «betaling» slik dette er definert i disse vilkårene for bruk, og de alminnelige gebyrene vil tilkomme for hver betaling.

6.7 Kontogrenser

 1. Saldoen på kontoen din kan ikke overskride USD 50 000 (femti tusen amerikanske dollar) eller tilsvarende i valutaen for kontoen («Kontogrensen»).
 2. Det er ditt ansvar å sikre at saldoen på kontoen din ikke overskrider kontogrensen. Vi vil ikke automatisk blokkere transaksjoner for å hindre at kontoen din overskrider kontogrensen, og du bør derfor sjekke saldoen på kontoen regelmessig for å sikre at den er innenfor kontogrensen.
 3. Hvis du overskrider kontogrensen, må du redusere saldoen på kontoen til under eller lik beløpet for kontogrensen innen 60 (seksti) dager fra datoen da kontogrensen ble overskredet.
 4. Hvis saldoen på kontoen din ikke reduseres til å være innenfor kontogrensen innen de ovenfor nevnte 60 (seksti) dagene, vil vi sperre kontoen og returnere saldoen som går over kontogrensen, til den opprinnelige kilden for innskuddet eller betalingen. (Vi begynner med det nyeste innskuddet eller den nyeste betalingen og går bakover i tid inntil saldoen er innenfor kontogrensen.) Hvis for eksempel det nyeste innskuddet eller den nyeste betalingen var et innskudd som ble gjort med et kredittkort, vil vi sende beløpet for dette innskuddet (eller det beløpet som går over kontogrensen, hvis dette er mindre enn beløpet som ble satt inn) tilbake til kredittkortleverandøren. Hvis dette ikke gjør at saldoen på kontoen din reduseres til å være innenfor kontogrensen, returnerer vi nest nyeste innskudd eller betaling til kilden for disse midlene (og så videre) inntil saldoen er innenfor kontogrensen. Vi kan komme til å belaste deg for et gebyr for å returnere eventuell saldo som overskrider kontogrensen.

6.8 Stenge kontoen og innløse midlene dine

 1. Hvis du ønsker å stenge kontoen din, kan du gjøre dette ved å varsle oss om dette skriftlig. I henhold til avsnitt (iii) nedenfor kan du innløse pariverdien av hele eller deler av saldoen av elektroniske penger på kontoen (med unntak av midler som ikke er klarert av finansinstitusjonen din) ved å velge en av uttaksmetodene du har tilgang til i landet der du bor, som angitt på «Penger ut»-siden på medlemsnettsiden, eller ved hjelp av kortet ditt i en vanlig minibank.
 2. Vi vil behandle uttaksforespørselen forutsatt at alle identitets- og sikkerhetskontroller er fullført og bestått, noe vi vil foreta så snart som praktisk mulig.
 3. Avhengig av uttaksmetoden du valgte, kan det påløpe et gebyr som trekkes fra saldoen på kontoen din før uttak.

6.9 Du må gi samtykke til gjennomføringen av en transaksjon for at den skal godkjennes. Du samtykker til at ved å trykke på «Godta»-knappen eller oppgi konto-ID (eller en tilsvarende knapp eller prosess hvor du sender inn den nødvendige overføringsinformasjonen), bekrefter du at du godtar overføringen som skal behandles, og at de aktuelle gebyrene skal belastes og trekkes fra kontoen din. Alle transaksjoner som utføres med PIN-kode eller konto-ID, regnes for å være godkjent av deg. Du godtar også at så snart du har gitt ditt samtykke, kan ikke den godkjente transaksjonen lenger tilbakekalles. I denne grad er tidspunktet for mottak av transaksjonsforespørselen (og derfor godkjenningstidspunktet) det tidspunktet da du trykte på «Godta»-knappen (eller tilsvarende knapp eller prosess).

6.10 Vi kan nekte å utføre en transaksjon under følgende omstendigheter:

 1. vi er i rimelig grad overbevist om at du ikke ga oss instruksjonen
 2. vi mistenker deg for svindelaktivitet
 3. instruksjonene dine er uklare, ufullstendige eller ikke i riktig form
 4. vi mistenker brudd på vilkårene for bruk
 5. vi ikke trenger å gjøre det for å overholde Mastercard-reglene
 6. vi er forpliktet til å gjøre det for å overholde loven eller et krav fra offentlige myndigheter

6.11 Handle- og spillestedene vil ikke kunne autorisere en betaling hvis de ikke mottar en autorisasjon fra oss (for eksempel hvis de ikke får tilgang til Internett).

6.12 Du er fullstendig ansvarlig for de instruksjonene du gir oss, og følgelig er det ikke sikkert at vi kan påvise feil i transaksjonsinstruksjonene dine. Det er viktig at du sikrer at alle detaljene du skriver inn ved transaksjoner, er riktige. Enhver transaksjon vil bli ansett for å være korrekt utført når den er utført i samsvar med dine instruksjoner. Vi kan under enkelte omstendigheter imidlertid kunne hjelpe deg med å innhente midlene som er involvert, og vil pålegge deg det gjeldende gebyret, i henhold til gebyrtabellen, for å gjøre det. Vi kan ikke innhente midler som ved en feil er sendt til et annet medlem, med mindre du har et referansenummer fra politiet eller samtykke fra den andre involverte personen.

6.13 Transaksjoner er endelige og kan ikke endres, med unntak av i følgende omstendigheter og etter vårt eget skjønn:

 1. vi bekrefter at det har blitt begått en feil hos handle- og spillestedet
 2. når det handler om ulovlig aktivitet som involverer kontoen din
 3. når du bryter disse vilkårene for bruk

6.14 Du godtar at enkelte av våre transaksjonsalternativer krever ulike typer og grader av identitets- og sikkerhetskontroll, inkludert bruk av tredjepartssystemer for validering og verifisering, og du godtar at vi bruker rimelig skjønn i bruk og deling av relevant personlig informasjon for å kunne gjennomføre slike identitets- og sikkerhetskontroller hvis du velger slike alternativer.

6.15 Du godtar også at visse av våre transaksjonsalternativer av sikkerhetsgrunner krever visse minimums- og maksimumsgrenser for beløpene som kan overføres  Vi forbeholder oss retten til å sette grenser for beløpet på transaksjoner og hvor hyppig du kan bruke et bestemt transaksjonsalternativ.  Du finner ytterligere informasjon på nettstedet.  Disse begrensningene kan endres fra tid til annen uten forvarsel.

6.16 Du må ikke ta del i følgende:

 1. en faktisk eller forsøkt handling av deg å være ulovlig samarbeid, misbruk av bonuser eller andre kampanjer i regi NETELLER-tjenesten;
 2. åpning av, eller forsøk på å åpne, flere kontoer i ditt navn (med mindre du har skriftlig godkjenning fra oss) eller et falskt navn;
 3. utføre falsk og/eller kunstig aktivitet eller transaksjoner (kjent som "kverning").

6.17 Du må kun bruke kontoen din for personlige formål og ikke for næringsvirksomhet, med mindre visse omstendigheter som bestemt av oss, har gitt skriftlig tillatelse til.

7. UTLØPSDATO, TAP OG SKADER

7.1 Kortet er gyldig i den angitte perioden som er oppgitt på forsiden av kortet, med mindre du eller vi sperrer det tidligere i samsvar med disse vilkårene for bruk. Når kortet er utløpt eller kansellert, vil ingen transaksjoner bli autorisert.

7.2 Når kortet utløper, fornyer vi automatisk kort som har vært i bruk innenfor de siste 12 månedene før utløpet. Det vil ikke bli ilagt noe gebyr hvis kortet fornyes automatisk.

7.3 Hvis du ber om det, vil vi erstatte kort som er stjålet, mistet eller skadet. Det tilkommer et gebyr ved bytte av kort som er stjålet, mistet eller skadet.

7.4 Hvis du finner igjen kortet etter at det er rapporter som mistet, stjålet eller misbrukt, må du ødelegge det og informere oss om dette umiddelbart.

8. GEBYRER

8.1 For hver transaksjon blir du belastet med gebyrene som står oppgitt på vårt nettsted. Du gir oss tillatelse til å debitere eventuelle gebyrer som måtte påløpe ved en transaksjon, fra kontoen din. Vi kan også belaste deg for visse administrasjonsgebyrer inkludert, men ikke begrenset til, gebyr angående pågående administrasjon av inaktive kontoer, inkassosaker og gjentatt behandling av avgifter i tilfelle utilstrekkelige midler. Alle gebyrer påløper i kontoens egen valuta, og du godtar at vi kan debitere med motregning alle gebyrer, avgifter eller andre beløp du skylder oss og som skal betales av deg i forbindelse med NETELLER-tjenesten, fra kontoen din. Alle kortgebyrer vil bli belastet i samme valuta som NETELLER-kontoen er registrert for, uavhengig av kortets eller transaksjonens valuta.

8.2 Vi forbeholder oss retten til å endre gebyrene fra tid til annen, noe som implementeres i samsvar med paragraf 2.2. Oppdateringer vil bli lagt ut på Gebyrer-siden på nettstedet vårt. Endringer i referansekursen skal gjelde umiddelbart og uten forutgående varsel.

8.3 Vær oppmerksom på at enkelte minibankleverandører krever tilleggsgebyrer for bruk av sine minibanker. Du har selv ansvar for å sjekke dette før du gjennomfører en transaksjon.

8.4 Hvis du har midler på kontoen g ikke har foretatt noen transaksjoner fra eller til kontoen («inaktiv konto» eller «kontoinaktivitet») i løpet av en periode på 14 måneder, krever vi et administrasjonsgebyr («Administrasjonsgebyr»). Du blir varslet om dette via e-post en måned i forveien. Administrasjonsgebyret innkreves årlig og trekkes fra de tilgjengelige midlene på kontoen din (men vi vil ikke forårsake at du får negativ saldo). Eksempler:

 1. Når kontoen din har vært inaktiv i 14 måneder, pålegger vi et administrasjonsgebyr for inaktiv konto. Du kan fortsatt få tilgang til kontoen hvis du ønsker å foreta en transaksjon i fremtiden.
 2. Etter ytterligere 12 måneder med kontoinaktivitet (eller 26 måneder med total kontoinaktivitet), pålegger vi et nytt administrasjonsgebyr for inaktiv konto (hvis det er tilstrekkelige midler på kontoen din). Du kan fortsatt få tilgang til kontoen hvis du ønsker å foreta en transaksjon i fremtiden.
 3. Etter ytterligere 12 måneder med kontoinaktivitet (eller 38 måneder med total kontoinaktivitet), pålegger vi et tredje og siste administrasjonsgebyr for inaktiv konto (hvis det er tilstrekkelige midler på kontoen), og vi vil da stenge kontoen din. Du vil ikke kunne logge deg på kontoen etter dette, men du kan be om å få utbetalt midlene dine ved å kontakte kundesenteret på telefonnummeret som er oppgitt i begynnelsen av disse vilkårene for bruk.
 4. Seks år etter datoen da vi stengte kontoen, vil eventuelle midler det ikke er gjort krav på, utløpe og anses som tapt.

8.5 Mer informasjon om størrelsen på administrasjonsgebyret finner du på Gebyrer-siden på nettstedet vårt. Administrasjonsgebyret pålegges til ett av følgende inntreffer:

 1. du gjennomfører en transaksjon
 2. saldoen på kontoen kommer ned til null
 3. kontoen er en inaktiv konto i totalt 38 måneder eller mer, hvorpå vi stenger kontoen og sperrer kortet ditt i samsvar med disse vilkårene for bruk.

8.6 Hvis du abonnerer på lojalitetsbelønningsprogrammet, vil poengsaldoen din også utløpe i samsvar med vilkårene for NETELLERs belønningsprogram, paragraf 3, «Hvis du ikke foretar en kvalifisert transaksjon». Se vilkårene for lojalitetsbelønningsprogrammet hvis du ønsker ytterligere informasjon.

9. VALUTAVEKSLING

9.1 Når du registrerer en konto, kan du velge hvilken valuta som skal gjelde for din konto, fra en liste med tilgjengelige valutaer.

9.2 Hvis du bruker kortet til å foreta en transaksjon i en annen valuta enn kortets utstedelsesvaluta, vil transaksjonen regnes om til kortets valuta den dagen vi mottar endelig oppgjør for en transaksjon (vanligvis 72 timer etter at du gjennomfører transaksjonen). Du mottar et overslag på det omregnede beløpet på transaksjonstidspunktet, men dette kan være mer eller mindre enn det endelige beløpet som trekkes fra kontoen på grunn av endringer i valutakursen. Vi vil benytte Mastercards autoriserte valutakurser i forbindelse med en slik transaksjon. Det vil også påløpe et valutabehandlingsgebyr (se under «Gebyrer» på nettstedet vårt for nærmere informasjon om dette).

9.3 Hvis du søker om et kort i en annen valuta enn valutaen på kontoen din, vil alle transaksjoner du foretar fra NETELLER-kontoen ved hjelp av dette kortet, medføre et valutabehandlingsgebyr. Alle transaksjoner du gjennomfører i en valuta som er ulik både valutaen på kortet og kontovalutaen, medfører et ekstra valutabehandlingsgebyr (dvs. at du må betale et valutagebyr for valutaomregningen fra transaksjonsvalutaen til valutaen på kortet og et ytterligere gebyr for valutaomregningen til valutaen på kontoen). Vi anbefaler at du velger samme valuta for kort og konto.

10. TILBAKEFØRINGER, NEGATIV SALDO OG REFUSJONER

10.1 Hvis du setter inn penger på kontoen og deretter godkjenner en betaling eller et uttak av de samme midlene, godtar du at du ikke må tilbakeføre, kansellere, reversere eller trekke tilbake godkjenningen for betalingsmetoden som ble brukt til å sette inn midlene.

10.2 Uten å begrense våre rettigheter eller rettsmidler er du ansvarlig for å refundere betalingen hvis du tilbakefører, kansellerer, reverserer eller trekker tilbake godkjenningen for en betaling under slike omstendigheter. Vi kan, etter eget forgodtbefinnende, innkreve beløpet ved å redusere saldoen på kontoen din, belaste kredittkortet eller bankkontoen på nytt eller på annen måte kreve inn beløpet fra deg.

10.3 Hvis kontoen kommer ned på en negativ saldo (for eksempel på grunn av en tilbakeføring eller reversering av et innskudd eller at du gjennomfører en transaksjon for større beløp enn du har stående på kontoen), eller hvis du på noen annen måte forårsaker at kontoen får negativ saldo, vil det kreves at du betaler tilbake en slik negativ saldo ved å laste opp tilstrekkelige midler til kontoen din til at det bringer saldoen opp til minst null. Hvis du ikke gjør dette, vil det anses som et brudd disse vilkårene for bruk. Du godtar at du på forespørsel fra oss umiddelbart skal betale oss det utestående beløpet. Vi forbeholder oss retten til automatisk å debitere et slikt utestående beløp fra eventuelle innskudd du måtte foreta på NETELLER-kontoen. Vi skal ha rett til å belaste deg for alle rimelige kostnader vi pådrar oss som et resultat av negativ saldo på kontoen din.

10.4 Vi forbeholder oss retten til å når som helst sende deg påminnelser eller foreta oss andre gjeldsinnsamlingstiltak inkludert, men ikke begrenset til å ansette et gjeldsinnsamlingsselskap eller advokater eller gå rettens vei. Vi forbeholder oss retten til å be deg dekke utgiftene vi pådrar oss i forbindelse med slik gjeldsinnsamling eller tvangstiltak. Denne bestemmelsen skal gjelde også etter at forholdet mellom deg og oss er avsluttet.

10.5 Hvis du mottar en refusjon for et kjøp som er utført med kortet, blir refusjonsbeløpet overført til kontoen din. Av juridiske årsaker har du ikke krav på å motta refusjoner i kontanter for transaksjoner som er foretatt med kortet. Det kan ta inntil 30 dager å gjennomføre en refusjon.

10.6 Vi påtar oss intet ansvar for varer eller tjenester du kjøper ved hjelp av NETELLER-tjenesten. Alle tvistemål i denne forbindelse må rettes direkte til handle- og spillestedet som leverer de aktuelle varene eller tjenestene. Når du har brukt NETELLER-tjenesten til å foreta et kjøp, kan vi ikke stoppe transaksjonen. Hvis du har brukt kortet til å kjøpe varer eller tjenester, kan du imidlertid ha rettigheter overfor handle- og spillestedet hvis varene eller tjenestene ikke er tilfredsstillende, ikke levert, bare delvis levert eller ikke stemmer med leverandørens beskrivelse. Du må varsle oss om eventuelle tvister innen 60 dager etter kjøpet, og tilbakeføring vil bare bli brukt på kontoen din hvis pengene kan bli innhentet fra handle- og spillestedet via Mastercard. Det er Mastercard, ikke vi, som avgjør hvem som kan få tilbakeføring. Hvis du ber om tilbakeføring på sviktende grunnlag, vil vi ha rett til å belaste deg for alle gebyrer vi rimelig pådrar oss i forbindelse med å forfølge kravet om tilbakebetaling, og vi vil ha rett til å debitere kontoen din for slike gebyrer.

12. KONTOBEGRENSNINGER

12.1 Du godtar å bruke kontoen i samsvar med bestemmelsene i disse vilkårene for bruk og alle andre rimelige instruksjoner vi kan komme til å gi angående bruken av NETELLER-tjenesten.  Uten å begrense det generelle i det forrige setning, samtykker du til og godtar at du ikke har lov til å:

 1. bruke NETELLER-tjenesten til å få et kontantforskudd fra kredittkortet (eller hjelpe andre med slik aktivitet)
 2. bruke NETELLER-tjenesten til noe formål som strider mot lover, statutter eller bestemmelser som gjelder for deg, inkludert og uten begrensning alt som har med hvitvasking av penger, svindel, kriminell aktivitet, finanstjenester eller forbrukerbeskyttelse å gjøre
 3. sende uønsket e-post eller liknende former for masseutsending av meldinger (spam)
 4. bruke NETELLER-tjenesten til forbudte transaksjoner
 5. trakassere eller ta del i uanstendig, frekk eller krenkende oppførsel mot oss eller noen av representantene våre
 6. tukle med, foreta datainnbrudd på, endre, skade, forstyrre eller på annen måte sette sikkerheten eller funksjonaliteten til NETELLER-tjenesten i fare, eller forsøke å gjøre noe av ovenstående

13. TRYGGING AV KONTO OG KORT

13.1 Det er ditt ansvar å holde kortet ditt trygt. Kortet er personlig og må ikke gis til andre så de kan bruke det. Du må treffe alle rimelige forholdsregler for å holde konto-ID-en din hemmelig og trygg. Dette innebærer kontinuerlig sikring av konto-ID-en din på alle personlige datamaskinenheter med tilgang til Internett. Du må bytte passord jevnlig og bruke oppdatert virusprogram, brannmurbeskyttelse og skanneprogram for skadelig programvare og spionprogrammer for å redusere risikoen for sikkerhetsbrudd.

13.3 Du vil motta en PIN-kode til det fysiske kortet, og du må holde PIN-koden trygg. Dette betyr at når du mottar PIN-koden, må du huske den og tilintetgjøre brevet/e-posten som inneholder informasjon om PIN-koden. Du må alltid holde PIN-koden hemmelig. Du må aldri røpe PIN-koden til andre, heller ikke venner, familiemedlemmer eller noe handle- og spillested. Du må ikke skrive ned PIN-koden noe sted. Du må ikke bruke PIN-koden slik andre kan se det du taster inn.

13.4 Hvis du mistenker at noen har fått tak i konto-ID-en din, må du kontakte kundesenteret umiddelbart. Hvis du glemmer PIN-koden, finner du nærmere informasjon i kontoen din. Det er viktig at du holder kontoinformasjonen din trygg og sikker, siden den gir tilgang til både kontoen, det virtuelle kortet og det fysiske kortets PIN-kode.

14. UAUTORISERTE, UGJENNOMFØRTE OG FEILGJENNOMFØRTE TRANSAKSJONER

14.1 Hvis du tror at du har mistet noen del av konto-ID-en din eller at den har blitt stjålet, eller hvis det skulle oppstå en situasjon der det er gjennomført en uautorisert transaksjon, en transaksjon som ikke har blitt gjennomført, eller en transaksjon som vi har gjennomført på feil måte, må du varsle oss umiddelbart og under ingen omstendigheter mindre enn 13 måneder etter debiteringsdatoen via vårt e-postskjema for brukerstøtte eller ved å kontakte kundesenteret. Hvis du blir bedt om det, må du også skrive til oss innen sju dager for å bekrefte tapet, tyveriet eller det mulige misbruket.

14.2 I samsvar med paragraf 14.3 og 14.4 skal du være berettiget til en refusjon tilsvarende beløpet i en uautorisert, ugjennomført eller feilgjennomført transaksjon, og (hvis aktuelt) en gjenoppretting av kontoen din til den tilstand den ville ha vært i hvis den uautoriserte, ugjennomførte eller feilgjennomførte transaksjonen ikke hadde funnet sted, forutsatt at du har varslet oss om den aktuelle transaksjonen uten unødvendig forsinkelse og ikke i noe tilfelle mer enn 13 måneder etter debiteringsdatoen (med mindre vi ikke har klart å gi deg den nødvendige transaksjonsinformasjonen eller gjøre den tilgjengelig for deg). En unødvendig forsinkelse i varsling kan føre til at du holdes ansvarlig for eventuelle tap.

14.3 I samsvar med paragraf 14.4 er du ansvarlig for et beløp på opptil GBP 50,00 (eller tilsvarende i lokal valuta) for eventuelle tap som blir påført i forbindelse med uautoriserte transaksjoner som skyldes:

 1. bruk av din konto-ID når denne informasjonen er stjålet
 2. at du ikke har sikret konto-ID-en din godt nok

14.4 Du vil ikke stå ansvarlig for eventuelle tap som oppstår etter at du har varslet oss om at du tror at konto-ID-en din er stjålet eller kan bli brukt på en uautorisert måte, som beskrevet i paragraf 4.1.

14.5 Du skal stå ansvarlig for alle tap som påløper i forbindelse med en uautorisert transaksjon hvis:

 1. du har handlet bedragersk
 2. du har kompromittert kontoens sikkerhet med hensikt eller med grov forsømmelse (for eksempel ved å ikke overholde paragraf 14)
 3. du har oppgitt hele eller deler av konto-ID-en din til en annen person som bruker denne informasjonen til å gjennomføre en transaksjon

I slike situasjoner forbeholder vi oss retten til å belaste deg for enhver rimelig kostnad vi måtte pådra oss i forbindelse med å hindre at kortet eller kontoen blir brukt og dekke eventuelle utestående beløp.

14.6 Du godtar at den tiltenkte mottakeren av en transaksjon fra kontoen din, ikke behøver å akseptere den. Hvis en tiltenkt mottaker avslår en transaksjon fra kontoen din, krediteres kontoen din med transaksjonsbeløpet, og ingen gebyrer påløper.

14.7 Hvis du mottar midler inn på kontoen din som ikke var ment å skulle overføres til deg, har vi rett til å fjerne disse midlene fra kontoen.

14.8 For å fjerne enhver tvil, er «Svindelgaranti for VIP-medlemmer» (se nettstedet for nærmere informasjon) underlagt disse betingelsene og vilkårene, og medlemmer som deltar i NETELLERs VIP-program, og som ønsker å fremme krav under svindelgarantien for VIP-medlemmer, må vise at de har oppfylt kravene i denne paragraf 14.

15. PERSONVERN

15.1 Vår personvernerklæring utgjør en del av disse vilkårene for bruk, og du bør lese gjennom erklæringen som det er henvist til i paragraf 2.5 ovenfor, før du godtar disse vilkårene for bruk.

15.2 Du anerkjenner og godtar at: (i) når du snakker med agentene våre på kundesenteret, kan samtalen bli overvåket og/eller tatt opp i kvalitets-, opplærings- og sikkerhets- og svindelbeskyttelsesøyemed, (ii) i svindelbeskyttelses- og sikkerhetsøyemed kan informasjonen din oppbevares av oss selv etter at kontoen er stengt, og (iii) i identitetsvaliderings- og -bekreftelsesøyemed kan følgende opplysninger gis til handle- og spillesteder som du gjennomfører transaksjoner med: navn, kontonummer, rettsområde, bostedsland, nasjonalitet, bostedsadresse, postnummer, e-postadresse, fødselsdato og/eller IP-adresse.

16. SUSPENDERING ELLER STENGING AV KONTO ELLER SPERRING AV KORT

16.1 Du har rett til å stenge kontoen din og dermed avslutte din juridiske avtale med oss (og din rett til å bruke NETELLER-tjenesten) når som helst ved å varsle vårt kundesenter.

16.2 Du kan sperre kortet ditt ved å varsle vårt kundesenter. Du vil selv være ansvarlig for eventuelle transaksjoner du har utført eller gebyrer som er påløpt før du sperret kortet. Sperring av kortet stenger ikke automatisk kontoen med mindre (i) du ber oss om å også stenge kontoen din, eller (ii) du sperrer kortet på grunn av en endring i disse vilkårene for bruk.

16.3 Vi forbeholder oss retten til å avslutte disse vilkårene for bruk og stenge kontoen din og sperre kortet ditt ved å gi deg to (2) måneders forhåndsvarsel. Hvis vi stenger kontoen din, sperrer vi også alle kort som er knyttet til kontoen. Der slik avslutning er et resultat av en hendelse, handling eller utelatelse som gjør at vilkårene for bruk ikke kan håndheves eller blir ugyldige eller foreldet (inkludert som resultat av illegal virksomhet eller lovendring), forbeholder vi oss retten til å avslutte vilkårene for bruk og stenge kontoen din med umiddelbar virkning.

16.4 Uavhengig av det ovenstående, kan vi, etter eget forgodtbefinnende, begrense tilgangen til kontoen din (inkludert, uten begrensninger, sperre midler på kontoen din, begrense muligheten til å gjennomføre transaksjoner på kontoen din, sperre kortet ditt permanent eller midlertidig eller begrense betalingsmulighetene dine), fjerne deg fra og/eller ikke la deg delta i våre belønningsprogram (inkludert, uten begrensning, vårt belønningsprogram og våre kampanjer), eller stenge kontoen din, når som helst og uten forvarsel under hvilken som helst av følgende omstendigheter:

 1. du bryter noen av disse vilkårene for bruk
 2. vi har rimelig grunn til å tro at kontoen er brukt uten din godkjenning eller i forbindelse med uautoriserte eller uvanlige transaksjoner eller uautorisert eller uvanlig bruk av kredittkort eller bankkonto (inkludert, uten begrensning, varsel om det samme fra banken eller kredittkortutstederen din)
 3. vi har rimelig grunn til å tro at kontoen din har blitt brukt i forbindelse med en forbudt transaksjon
 4. vi på noe tidspunkt oppdager at du har oppgitt feil, unøyaktig, ufullstendig eller villedende informasjon eller navn, bankkonto- eller kredittkortinformasjon som du ikke har juridisk rett til å bruke
 5. du misbruker prosessen for reversering eller tilbakeføring i banken eller kredittkortselskapet ditt eller på annen måte opphever godkjenningen av, reverserer eller kansellerer et innskudd etter å ha godkjent en betaling eller et uttak av de samme midlene
 6. mottak på kontoen din av midler som kan være resultat av svindel
 7. du nekter å samarbeide med en etterforskning eller å oppgi tilstrekkelige identitets- eller sikkerhetsopplysninger eller dokumentasjon for verifisering når du blir bedt om det
 8. iverksetting av transaksjoner som kan anses å være kontantforskudd eller hjelp med kontantforskudd
 9. vi tror at kontoen eller kortet er brukt eller kan ha vært brukt eller kan komme til å bli brukt i forbindelse med bedrageri, økonomisk kriminalitet eller annen ulovlig aktivitet
 10. retur av en betaling for utilstrekkelige midler på kontoen
 11. vi tror at kontoen din, enten den er aktiv eller ikke i bruk, eller atferden din utgjør en fare for vår sikkerhet, kreditt, svindelbeskyttelse, forretningsdrift eller renommé
 12. vi ikke lenger kan behandle dine transaksjoner av juridiske eller sikkerhetsmessige årsaker eller på grunn av handlingene til en tredjepart
 13. det oppstår en hendelse, handling eller utelatelse som gjør at vilkårene for bruk ikke kan håndheves eller blir ugyldige eller foreldet (inkludert som resultat av illegal virksomhet eller lovendring)
 14. for å følge pålegg i forbindelse med etterforskning av hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme eller forbud utstedt av myndigheter, myndighetsorganer eller provisjoner.

16.5 I samsvar med paragraf 16.6, vil vi hvis vi permanent stenger kontoen din, varsle deg før vi gjør det, via e-post eller brev sendt til din sist oppgitte e-post- eller postadresse, og sende alle ubegrensede eller ubestridte midler på kontoen din tilbake til deg (midler som ikke er involvert i eller på annen måte forbundet med forholdet som førte til begrensningen eller stengingen) i henhold til dine instruksjoner.

16.6 Under visse omstendigheter kan vi være forhindret fra å varsle deg om at kontoen har blitt suspendert eller stengt. Under slike omstendigheter vil vi prøve å informere deg så snart vi har mulighet. Når en konto blir suspendert, kan vi etter eget skjønn, heve suspenderingen dersom vi er sikre på at forholdene som førte til suspenderingen, ikke lenger eksisterer.

16.7 Hvis du har eller har hatt en inaktiv konto i en periode på totalt 38 måneder eller mer, i samsvar med paragraf 8.4 i disse vilkårene for bruk, blir kontoen din stengt. Enhver kontoinaktivitet før denne versjonen av disse vilkårene for bruk trådte i kraft, skal inkluderes i beregningen av slike perioder. Etter stenging av kontoen varsler vi deg ved hjelp av de siste opplysningene du ga oss, for å bekrefte at kontoen din har blitt stengt.

16.8 Hvis det er positiv saldo på kontoen på det tidspunktet når kontoen stenges, uansett grunn, returneres disse til deg med den metoden du ønsker (minus de vanlige gjeldende gebyrene), gitt at midlene ikke er årsaken til noen begrensning.

16.9 Eventuelle midler som det ikke er gjort krav på etter en periode på seks år etter stenging av kontoen, skal utløpe og anses som tapt.

16.10 Eventuelle midler som det ikke er gjort krav på etter en periode på seks år etter stenging av kontoen, skal utløpe og anses som tapt.

16.11 Med de unntak som er angitt innenfor disse vilkårene for bruk, vil disse vilkårene for bruk ikke lenger gjelde når kontoen din stenges og du ikke lenger er medlem. Hvis du ønsker å bli medlem igjen, må du registrere deg på nytt og åpne en ny konto.

17. GARANTIER, FORPLIKTELSER OG ANSVARSFRASKRIVELSER

17.1 Paysafe forbeholder seg retten til når som helst å kontrollere og bekrefte den informasjonen du oppgir, via tredjepart.

17.2 Uten å begrense paragraf 6 skal vi treffe rimelige tiltak for å sikre at debiteringer og krediteringer til kontoen din, behandles innen rimelig tid. Tidspunktet behandlingen blir fullført, påvirkes imidlertid av en rekke faktorer, deriblant flere som er utenfor vår kontroll. Siden kortet er knyttet til kontoen, er det for eksempel mulig at kortet ikke fungerer hvis det er problemer med NETELLER-tjenesten, og fra tid til annen er det mulig at du ikke kan bruke kortet på grunn av vedlikehold av NETELLER-tjenesten. Vi gir ingen erklæring eller garanti om kontinuerlig, uavbrutt eller sikker tilgang til NETELLER-tjenesten som kan påvirkes av faktorer utenfor vår kontroll, eller som kan være gjenstand for periodisk testing, reparasjon, oppgradering, strømbrudd eller vedlikehold.

17.3 Vi regner med at du før du åpner en konto, har fastslått at åpning og vedlikehold av kontoen ikke bryter noen lov eller bestemmelse i landet og rettsområdet du er bosatt i. Du garanterer at du ikke bryter noen lover eller bestemmelser ved bruk av NETELLER-tjenesten, og du godtar å ikke holde oss, våre tilknyttede selskaper, holdingselskaper, datterselskaper, representanter og underleverandører erstatningsansvarlig for noe som kan oppstå på grunn av noen bruk av NETELLER-tjenesten i uoverensstemmelse med noen lov eller bestemmelse. Denne bestemmelsen skal gjelde også etter at forholdet mellom deg og oss er avsluttet.

17.4 VI GIR DEG INGEN UTTRYKKELIGE GARANTIER ELLER BETINGELSER ANGÅENDE NETELLER-TJENESTEN UNNTATT SOM ANGITT I DISSE BRUKSVILKÅRENE, OG VI FRASKRIVER OSS HERVED ALLE UNDERFORSTÅTTE OG LOVBESTEMTE GARANTIER OG BETINGELSER, INKLUDERT OG UTEN BEGRENSNINGER ENHVER GARANTI ELLER BETINGELSE OM EGNETHET FOR NOE BESTEMT FORMÅL, UNNTATT DER UNDERFORSTÅTTE ELLER LOVBESTEMTE GARANTIER IKKE KAN FRASKRIVES I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV.

17.5 Verken vi eller noen av våre tilknyttede selskaper, holdingselskaper, datterselskaper, representanter eller underleverandører skal være ansvarlig for noe krav, tap eller skade du eller en tredjepart lider, med mindre det direkte skyldes vår forsømmelse eller overlagte vanskjøtsel; forutsatt at vi, våre tilknyttede selskaper, holdingselskaper, datterselskaper, representanter eller underleverandører under ingen omstendigheter skal være ansvarlige for noe krav, tap eller skade som forårsakes av eller påstås å være forårsaket av noe av det følgende:

 1. du bryter noen av disse vilkårene for bruk
 2. feil foretatt av deg eller handle- og spillesteder eller et annet medlem ved en transaksjon, som en betaling til en utilsiktet person eller overføring av feil beløp
 3. bruk av kontoen din av noen annen person som består alle identitets- og sikkerhetskontroller
 4. returning funds to their original source in accordance with section 6.7;
 5. unnlatelse fra din side om å bruke oppdatert antivirusprogramvare, programvare for søk etter skadevare og spionprogrammer og brannmurbeskyttelse på datamaskinen eller en annen enhet du bruker til å få tilgang til Internett, og unnlatelse av å fjerne virus, skadevare eller spionprogrammer fra en hvilken som helst datamaskin eller enhet så snart som det er praktisk mulig, etter at de er blitt påvist;
 6. du har oppgitt din påloggingsinformasjon eller kortinformasjon til noen tredjepart som et resultat av Internett-fisking
 7. enhver svindel eller uriktig fremstilling av et handle- og spillested eller medlem, selv hvis handle- og spillestedet består alle identitets- og sikkerhetskontroller
 8. feil eller utelatelser i innholdet på nettstedet vårt
 9. misbruk av eller manglende evne til å bruke nettstedet vårt, det være av årsaker innen- eller utenfor vår kontroll
 10. forsinkelser, tap, feil eller unnlatelser som skyldes feil, avbrudd, infiltrering eller ødeleggelse av maskinvare, programvare eller andre telekommunikasjons- eller dataoverføringsanlegg
 11. oppsnappelse eller beslagleggelse i henhold til loven
 12. forhold utenfor vår rimelige kontroll
 13. alle unormale og uforutsigbare omstendigheter utenfor vår kontroll (når konsekvensene av dem ville være uunngåelige tross våre beste anstrengelser)
 14. et handle- og spillested eller en tredjepart nekter å innfri en transaksjon på kortet ditt eller ikke lykkes med å avbryte en autorisasjon eller avbryte eller endre en avtale om abonnementsfakturering
 15. noe tiltak iverksatt av oss for å forhindre mistenkt bedrageri eller hvitvasking av penger
 16. alle tiltak iverksatt av oss på grunn av våre forpliktelser under andre bestemmelser i EU eller andre gjeldende lover

17.6 OPTIMAL, DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER, HOLDINGSELSKAPER, DATTERSELSKAPER, REPRESENTANTER ELLER UNDERLEVERANDØRER SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DEG ELLER EN TREDJEPART FOR NOEN INDIREKTE, SPESIELLE, FØLGEMESSIGE, STRAFFERETTSLIGE, ERSTATNINGSRETTSLIGE ELLER TILFELDIGE SKADER, ENTEN DE SKYLDES FORSØMMELSE, OVERLAGT VANSKJØTSEL, ERSTATNINGSRETTSLIGE FORHOLD, KONTRAKTSMESSIGE FORHOLD (INKLUDERT OG UTEN BEGRENSNING GRUNNLEGGENDE BRUDD ELLER BRUDD PÅ ET GRUNNLEGGENDE VILKÅR) ELLER NOEN ANNEN JURIDISK TEORI ELLER FOR NOEN SKADER FRA TAP AV DATA, TAP AV INNTEKT, MANGLENDE REALISERING AV FORVENTET INNTEKT ELLER OPPSPARTE MIDLER, TAP AV FORTJENESTE ELLER NOE ANNET ØKONOMISK TAP ELLER TAP AV PENGER.

17.7 Vi fraskriver oss alt og ethvert erstatningsansvar for enhver vare eller tjeneste som kjøpes eller selges av deg og betales med NETELLER-tjenesten.

17.8 Du godtar å holde oss, våre tilknyttede selskaper, holdingselskaper, datterselskaper, representanter eller underleverandører skadesløse for og mot alle og ethvert krav reist av tredjeparter mot oss, våre tilknyttede selskaper, holdingselskaper, datterselskaper, representanter eller underleverandører i forbindelse med din bruk av NETELLER-tjenesten når det gjelder alle krav, tap, skader, utgifter og erstatningsansvar som oss, våre tilknyttede selskaper, holdingselskaper, datterselskaper, representanter eller underleverandører påføres eller lider som følge av ditt brudd på disse vilkårene for bruk. Denne bestemmelsen skal gjelde også etter at forholdet mellom deg og oss er avsluttet.

17.9 Vi bekrefter at Paysafe Group Plc beholder alle rettigheter, all eiendomsrett og interesse i og til alle varemerker, merkenavn, logoer, nettstedsdesign, tekst, innhold og grafikk og alle andre åndsrettigheter som brukes av oss i forbindelse med NETELLER-tjenesten, og din bruk, reproduksjon, modifikasjon eller distribusjon av slike varemerker, merkenavn, logoer, nettstedsdesign, tekst, innhold og grafikk eller åndsrettigheter er forbudt.

18. KLAGEPROSEDYRE

18.1 Vi henviser til vår klageprosedyre, som henvist til i paragraf 2.5 ovenfor. angående alle klager eller konflikter du måtte ha angående kontoen din. Hvis vi ikke er i stand til å løse klagen din, kan du også rette klagen til finansombudsmannstjenesten (Financial Ombudsman Service), som gjelder for tjenester fra oss.

18.2 Du kan kontakte Financial Ombudsman Service slik:

 1. sende et brev med beskrivelse av klagen til Financial Ombudsman Services, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR, Storbritannia
 2. ringe på telefonnummer +44 0800 023 4 567
 3. sende e-post til complaint.info@financial-ombudsman.org.uk Financial Ombudsman Services nettside er å finne på www.financial-ombudsman.org.uk.

18.3 Du godtar å fraskrive deg alle rettigheter du kan ha til å sette i verk eller delta i noe gruppesøksmål eller annet søksmål mot oss, våre tilknyttede selskaper, holdingselskaper, datterselskaper, representanter eller underleverandører som oppstår på grunnlag av eller i forbindelse med en tvist, et krav eller en feil, og du godtar også å velge bort gruppesøksmål mot oss.

18.4 Vi oppmuntrer deg til å undersøke kontohistorikken din på nettet jevnlig og å skrive ut eller lagre en kopi av alle transaksjonsdata for fremtidig referanse. Hvis kontohistorikken din viser transaksjoner som du ikke har foretatt eller godkjent, må du varsle oss med en gang du har identifisert eller mistenkt slike transaksjoner, i samsvar med paragraf 14.1.

19. GENERELT

19.1 Vi kan benytte seg av tjenester fra ett eller flere tilknyttede selskaper, holdingselskaper, datterselskaper, agenter eller underleverandører for å oppfylle våre forpliktelser.

19.2 Disse vilkårene for bruk skal styres av Englands lover. Alle tvister som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse vilkårene for bruk, skal løses av engelske domstoler unntatt hvor EU-lovgivning krever at en bestemt tvist skal løses av domstolene i et annet rettsområde.

19.3 Vi kan sende informasjon og varsler til deg på den e-postadressen eller postadressen du har gitt oss under registreringsprosessen (eller som du senere har oppdatert). All kommunikasjon og alle varsler fra enhver part under disse vilkårene for bruk via e-post skal anses å være levert den dagen e-posten ble sendt, med mindre den sendende parten mottar en elektronisk indikasjon om at e-posten ikke ble levert, og – hvis sendt med post – skal anses å være levert 10 virkedager etter forsendelsesdatoen.

19.4 Disse vilkårene for bruk er gjenstand for endring, modifisering eller sletting hvis dette kreves i henhold til eller viser seg å være i konflikt med gjeldende lov eller bestemmelse, uten å påvirke gyldigheten eller håndhevelsen av gjenstående vilkår for bruk.

19.5 Disse vilkårene skal sammen med dokumentene det henvises til i paragraf 2.5, utgjøre hele avtalen mellom oss og deg angående NETELLER-tjenesten, og går foran og erstatter alle tidligere avtaler. I tilfelle inkonsekvens mellom denne versjonen av vilkårene for bruk og versjonen på nettstedet, er det versjonen på nettstedet som gjelder.

19.6 At vi på noe tidspunkt utsetter eller lar være å utøve eller håndheve noen rettighet i henhold til disse vilkårene for bruk, skal ikke anses å være noen fraskrivelse av noen slik rettighet eller på noe vis hindre utøvelse eller håndhevelse derav på noe tidspunkt deretter.

19.7 Rettighetene og rettsmidlene som er tilgjengelige for oss i disse vilkårene for bruk, er kumulative og kommer i tillegg til alle andre rettigheter eller rettsmidler som er tilgjenglige for oss i henhold til lov eller sedvane.

19.8 Du kan ikke overføre, novere, tilordne, sette bort eller delegere dine rettigheter, plikter eller forpliktelser under disse vilkårene for bruk. Vi forbeholder oss retten til å overføre og tilordne disse vilkårene for bruk, og du godtar at vi kan tilordne enhver rettighet eller omgjøre enhver forpliktelse i henhold til disse vilkårene for bruk, uten ytterligere samtykke fra deg.

19.9 Ingen bestemmelse i disse vilkårene for bruk oppretter et interessefellesskap mellom deg og oss eller gjør oss eller deg til representant for den andre for noe formål. Du har ingen rett til å binde, opprette kontrakt på vegne av eller skape forpliktelser for oss på noen måte eller for noe formål.

19.10 I tilfelle en hvilken som helst del av disse bruksvilkårene skulle bli erklært ugyldige, skal dette ikke påvirke resten av bruksvilkårene, som da skal beholde full gyldighet.

19.11 Hvis disse vilkårene for bruk er tilgjengelige på andre språk enn engelsk, er alle versjoner rettskraftige. Hvis det finnes uoverensstemmelse mellom den engelskspråklige versjonen og en oversatt versjon, vil den engelskspråklige versjonen gjelde.

20. NETELLERs KUNDESTØTTE

20.1 Vårt kundesenter er åpent hele døgnet, sju dager i uken. Du finner kontaktinformasjonen på nettstedet vårt. En rapporteringstjeneste for kort er også tilgjengelig hele døgnet og sju dager i uken. Informasjonen er å finne bak på kortet og på nettstedet vårt. Du må ha regningsbetalerens tillatelse før du ringer. Vi kan komme til å spille inn samtaler du har med kundesenteret i opplærings- og/eller overvåkingsøyemed.