Zasady programu lojalnościowego NETELLER Knect

 

* Zgodnie z postanowieniami Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. (Promocja Finansowa) (ze zmianami) z 2023 roku, ze skutkiem od 8 października 2023 r. NETELLER nie będzie już przyznawać punktów lojalnościowych Knect, gdy Posiadacze Kont NETELLER mieszkający w Wielkiej Brytanii korzystają z Usług Kryptowalutowych NETELLER (na przykład, gdy kupują lub sprzedają udziały w jednej lub kilku Obsługiwanych Kryptowalutach lub usługach Wypłaty na Krypto).

W związku z tym wprowadzamy zmiany w Regulaminie Programu Lojalnościowego Knect. Zmiany wejdą w życie 4 grudnia 2023 roku, a akceptując poniższe warunki, Użytkownik zgadza się również na nowe warunki, które będą regulować nasze relacje z Użytkownikiem oraz sposób, w jaki zapewniamy mu Program Lojalnościowy NETELLER Knect. Nowy Regulamin Programu Lojalnościowego NETELLER Knect można znaleźć tutaj.

 

Obowiązuje 01-04-21

Pobierz PDF  

ZANIM WEŹMIESZ UDZIAŁ W PROGRAMIE, ZAPOZNAJ SIĘ Z NINIEJSZYMI ZASADAMI UCZESTNICTWA. UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST RÓWNOZNACZNY Z AKCEPTACJĄ NINIEJSZYCH ZASAD PROGRAMU. NINIEJSZE ZASADY PROGRAMU OBEJMUJĄ MIĘDZY INNYMI OGRANICZENIA TWOICH PRAW I ŚRODKI ZARADCZE.

Wprowadzenie

1. Niniejsze Zasady i warunki dotyczą Programu lojalnościowego Knect NETELLER ("Program" lub "Program lojalnościowy") obsługiwanego przez Paysafe Financial Services Limited (“NETELLER”), spółkę zarejestrowaną zgodnie z prawem Anglii i Walii pod numerem rejestracyjnym 4478861, z siedzibą pod adresem 1st floor, 2 Gresham Street, London, EC2V 7AD, United Kingdom. NETELLER jest upoważniony przez urząd Financial Conduct Authority (FCA) do emisji pieniędzy elektronicznych. Nasz numer rejestracji w FCA to 900015. Udział w programie podlega niniejszym zasadom i warunkom ("Zasady programu").

2. Jeśli jesteś uczestnikiem spełniającym kryteria wyboru (jak określono w Punkcie 3 poniżej), ponosisz odpowiedzialność za zapoznanie się z niniejszymi Zasadami programu, aby zrozumieć swoje prawa, obowiązki i status udziału w programie. Jeśli jesteś uczestnikiem spełniającym kryteria wyboru, zostaniesz poproszony o zaakceptowanie Zasad programu po rejestracji w programie. Po zaakceptowaniu Zasad programu będziesz mógł gromadzić Punkty lojalnościowe NETELLER (jak określono w Punkcie 6 poniżej), a następnie wymieniać je na Nagrody (jak określono w Punkcie 11 poniżej) za pośrednictwem strony Programu, do której możesz uzyskać dostęp w module NETELLER 'Moje konto'. Oprócz Zasad programu udział w Programie i korzystanie z Punktów lojalnościowych podlega wszystkim wymogom i procedurom ogłaszanym przez NETELLER od czasu do czasu.

Udział w programie

3. Aby zostać "Uczestnikiem spełniającym kryteria wyboru" i wziąć udział w Programie oraz zdobywać Punkty lojalnościowe zgodnie z opcjami dostępnymi w Punkcie 6.1. a-e, należy spełnić następujące warunki: a) mieć ukończone 18 lat; b) być obecnie posiadaczem konta NETELLER z aktywnym kontem NETELLER; c) być zarejestrowanym na stronie Programu; d) nie używać konta NETELLER ani uczestniczyć w programie w celach komercyjnych; oraz е) nie można mieszkać w kraju, w którym korzystanie z konta NETELLER lub udział w programie mogą być niezgodne z obowiązującym prawem i przepisami. Aby być "Uczestnikiem spełniającym kryteria wyboru" w Programie i móc zdobywać Punkty lojalnościowe zgodnie z Punktem 6.1. (f) należy ponadto postępować zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w Tabeli 1.

4. Każdy uczestnik spełniający kryteria wyboru posiada unikalny numer identyfikacyjny uprawniający go do udziału w programie.

5. NETELLER zastrzega sobie prawo do wymagania od uczestników dostarczenia dowodów na to, że są Uczestnikami spełniającymi kryteria wyboru oraz może według własnego uznania zdyskwalifikować każdego uczestnika, jeśli takie dowody nie zostaną dostarczone w rozsądnym czasie określonym przez NETELLER lub jeśli NETELLER (działając w rozsądny sposób) nie jest przekonany, że zostały spełnione kryteria wyboru. Stosowanie skryptów, makro lub innego zautomatyzowanego systemu na potrzeby udziału w programie jest zakazane i rejestracja dokonana (lub rejestracja, która wygląda na dokonaną) za pomocą któregokolwiek z tych systemów może być traktowana jako nieważna. Wszystkie nieczytelne, niekompletne lub nieuczciwe przypadki rejestracji mogą zostać odrzucone.

6. Zdobywanie punktów lojalnościowych

6.1. Uczestnik spełniający kryteria wyboru ma prawo do gromadzenia punktów lojalnościowych ("Punkty" lub "Punkty lojalnościowe") podczas realizacji Transakcji spełniających kryteria wyboru. "Transakcja spełniająca kryteria wyboru" to jedna z niżej wymienionych transakcji zrealizowanych za pomocą konta NETELLER: (a) zasilenie konta; (b) wypłata; (c) zakup za pomocą karty NET+ Prepaid Mastercard® (online lub w sklepie); (d) zakup lub sprzedaż udziałów w jednej lub większej liczbie obsługiwanych kryptowalut (jak określono w Warunkach korzystania z kryptowaluty NETELLER); (e) przelew udziałów w jednej lub większej liczbie obsługiwanych kryptowalut do obecnego klienta (jak określono w Warunkach korzystania z kryptowaluty NETELLER); oraz (f) przelew na rzecz partnera handlowego (ale tylko w sytuacji, gdy korzystałaś/eś z innej metody płatności niż paysafecard, aby dodać środki na konto NETELLER i spełniasz wymogi określone w Tabeli 1 niniejszych warunków). Przelewy na rzecz wykluczonych partnerów handlowych ("Wykluczeni partnerzy handlowi") nie będą uważane za transakcje spełniające kryteria wyboru. NETELLER zastrzega sobie prawo do modyfikowania listy Wykluczonych partnerów handlowych w dowolnym czasie według własnego uznania. Aktualna lista wykluczonych partnerów handlowych jest dostępna w punkcie "Przelew do partnera handlowego" w module KNECT na Twoim koncie. Ponosisz odpowiedzialność za uprzednie zapoznanie się z aktualną listą wykluczonych partnerów handlowych.

6.2. Możesz zdobyć maksymalnie jeden tysiąc (1000) punktów za transakcję spełniającą kryteria wyboru oraz łącznie pięćset tysięcy (500 000) punktów w jednym miesiącu kalendarzowym. Liczby będą zaokrąglane w dół (na przykład, jeśli dokonasz transakcji na kwotę do 0,5 USD, otrzymasz zero punktów. Jeśli dokonasz transakcji na kwotę 1,1–1,9 USD, otrzymasz 1 punkt lojalnościowy). Więcej informacji na temat punktów lojalnościowych możesz znaleźć w tabeli 1. NETELLER zastrzega sobie prawo do przyznawania uczestnikom spełniającym kryteria wyboru dodatkowych punktów lojalnościowych według własnego uznania.

7. Od czasu do czasu, oraz według własnego uznania NETELLER, użytkownik może otrzymywać dostęp do dodatkowych sposobów zdobywania punktów dzięki specjalnym promocjom. Udział w tego rodzaju promocjach podlega zasadom określonym w odniesieniu do danej promocji, które można znaleźć na stronie internetowej programu lub które są przekazywane w inny sposób przez NETELLER.

8. Jeśli nie dokonasz transakcji spełniającej kryteria wyboru przez okres dwunastu (12) miesięcy lub dłuższy, Twoje konto umożliwiające Ci udział w programie lojalnościowym zostanie dezaktywowane i utracisz wszystkie zdobyte punkty lojalnościowe. Możesz się ponownie zarejestrować do udziału w programie w dowolnym czasie po dezaktywacji Twojego konta, ale wszystkie punkty lojalnościowe, które przeprowadziliśmy zdobyłaś/eś przed dezaktywacją zostaną utracone.

9. Punkty nie stanowią Twojej własności i nie mają odpowiednika w postaci gotówki. Punkty zdobyte przez Ciebie mogą zostać wykorzystane wyłącznie przez Ciebie i nie mogą zostać przekazane nikomu innemu, a w razie przekazania zostaną anulowane.

10. Zgromadzone punkty i nagrody otrzymane za udział w programie mogą podlegać opodatkowaniu. Odpowiedzialność za wszystkie zobowiązania z tytułu podatku, w tym składanie deklaracji podatkowych, związane z otrzymaniem lub wykorzystaniem punktów lub nagród, spoczywa na Tobie.

Wymiana punktów lojalnościowych

11. Możesz wymienić punkty na nagrody na swoim koncie NETELLER w dziale 'Nagrody', które są przez nas udostępniane od czasu do czasu (“Nagrody”), łącznie z niżej wymienionymi: (a) pieniądze elektroniczne, które zostaną wydane na Twoim koncie NETELLER; (b). takie produkty jak karty podarunkowe i vouchery partnerów handlowych ("Przedmioty"), które możemy udostępnić w katalogu z nagrodami ("Katalog"). Wybór przedmiotów zależy od dostępności w katalogu, a liczba punktów niezbędnych do wymiany może ulec zmianie. Wykorzystanie punktów podlega zasadom stron trzecich (sprzedawcy), które można sprawdzić online. Ponosisz odpowiedzialność za zapoznanie się z zasadami i warunkami stron trzecich oraz za ich przestrzeganie. Sprzedawca każdego przedmiotu ma prawo wprowadzić ograniczenia dotyczące sposobu wykorzystania przedmiotów. Przedmioty nie podlegają wymianie, zwrotowi, nie są zbywalne ani nie podlegają wykupowi, nie można ich zastąpić w razie zgubienia lub kradzieży i są anulowane tam, gdzie zabrania ich prawo. Przedmioty muszą zostać przedstawione odpowiednimi sprzedaży celem ich wymiany, wykorzystania i dostawy produktów i usług. NETELLER nie ma żadnych obowiązków i/lub nie ponosi odpowiedzialności w odniesieniu do dostawy, jakości i/lub przydatności danego przedmiotu do określonego celu. Przedmioty podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującym prawem w jurysdykcji, w której dokonano zakupu. Podatki, w stosownych przypadkach, mogą być podatkami od wartości przedmiotu lub mogą wymagać osobnej opłaty dodatkowej od sprzedawcy danego przedmiotu. NETELLER nie ma obowiązku i/lub nie ponosi odpowiedzialności za żadne zwroty przedmiotów, zwroty środków i reklamacje związane z przedmiotami.

12. Wszystkie punkty zgromadzone w danym roku kalendarzowym muszą zostać wymienione pod koniec kolejnego roku kalendarzowego lub wszystkie punkty zgromadzone w danym roku stracą ważność pod koniec kolejnego roku kalendarzowego. Możliwość śledzenia Punktów online za pomocą strony Programu będzie dostępna i okresowo aktualizowana według własnego uznania NETELLER. Odpowiedzialność za śledzenie i, zgodnie z życzeniem, wymianę punktów, zanim utracą one ważność w danym roku kalendarzowym, spoczywa na Tobie.

13. Zmiany w programie i jego zakończenie

13.1 NETELLER może, między innymi: (a) zwiększyć lub zmniejszyć liczbę punktów przyznawanych za transakcje spełniające kryteria wyboru lub wymagane do uzyskania nagrody; (b) zwiększyć lub zmniejszyć maksymalną liczbę punktów, jaką każdy uczestnik może zdobyć; (c) wypłacić, ograniczyć, zmodyfikować lub anulować nagrodę; (d) ograniczyć dostępność nagród; (e) zmienić zalety programu, nagrody, warunki udziału, zasady zdobywania punktów, a także ich wymiany, zachowania lub utraty; (f) zmienić lub anulować nagrody; lub zmienić listę wykluczonych partnerów handlowych według własnego uznania w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Jeśli nie przewidziano inaczej w niniejszym punkcie 13.1, proponowana zmiana wchodzi w życie trzydzieści (30) dni po dacie uznanej za datę doręczenia powiadomienia o zmianie zgodnie z punktem 13.2, o ile nie otrzymaliśmy od Ciebie powiadomienia, że wyrażasz sprzeciw wobec proponowanych zmian, zanim zmiany wejdą w życie. Zmiany, dzięki którym ten program jest bardziej przyjazny dla Ciebie, wchodzą w życie natychmiast, jeśli tak zostało określone w powiadomieniu o zmianie.

13.2 Zazwyczaj kontaktujemy się z użytkownikami drogą mailową. Na te potrzeby musisz mieć zawsze przynajmniej jeden ważny adres e-mail w profilu na swoim koncie NETELLER. Musisz regularnie i często sprawdzać wiadomości przychodzące. Wiadomości e-mail mogą zawierać linki do kolejnych komunikatów zamieszczanych na naszej stronie internetowej. Wszelkie wiadomości lub powiadomienia wysłane drogą e-mailową będą traktowane jako otrzymane tego samego dnia, jeśli znajdą się w skrzynce pocztowej polecającego przed 16:30 w dniu roboczym. Jeśli wiadomość znajdzie się w Twojej skrzynce po 16:30 w danym dniu roboczym lub w jakimkolwiek innym czasie, będzie traktowana za doręczoną w kolejnym dniu roboczym

14. NETELLER zastrzega sobie prawo do zakończenia programu poprzez dostarczenie Tobie pisemnego powiadomienia przynajmniej trzydzieści (30) dni przed jego zakończeniem.

15. W razie wykrycia oszustwa lub nadużycia w odniesieniu do Twojego udziału w programie lub zdobywania nagród bądź punktów lub w sytuacji, gdy NETELLER ma rozsądne podstawy, aby podejrzewać Twój udział w oszustwie lub nadużyciu w odniesieniu do udziału w programie lub do zdobywania nagród lub punktów, NETELLER ma prawo, według własnego uznania, podjąć odpowiednie kroki administracyjne i/lub prawne, i wszystkie punkty zdobyte podczas udziału w programie zostaną przez Ciebie utracone, a Twój udział w programie zostanie zakończony. Na potrzeby niniejszych Zasad programu oszustwo lub nadużycie oznacza, między innymi, jakiekolwiek działanie prowadzone we współpracy z innymi posiadaczami konta NETELLER lub między posiadaczami konta NETELLER i partnerami handlowymi, którego głównym celem jest zdobycie Punktów. Jeśli jakiekolwiek informacje udostępnione przez Ciebie okażą się nieprawdziwe, nieaktualne lub niekompletne, lub NETELLER będzie miał rozsądne podstawy, aby podejrzewać, że te informacje są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, mamy prawo zakończyć Twój udział w Programie i odmówić Ci obecnego lub przyszłego dostępu do udziału w Programie. W którychkolwiek okolicznościach określonych w Punkcie 15 udział w programie, łącznie z przyznanymi punktami, może zostać cofnięty lub zawieszony według własnego uznania NETELLER.

16. Prywatność

16.1 Szanowanie prywatności jest priorytetem NETELLER. Wszystkie dane są gromadzone, przenoszone, przetwarzane I przechowywane zgodnie z zasadami określonymi w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych ("RODO") oraz w Ustawie o ochronie danych z 2018 roku. Więcej informacji o sposobie zarządzania danymi osobowymi można znaleźć w Informacji o prywatności.

16.2 Polityka prywatności NETELLER obowiązuje w odniesieniu do wykorzystywania Twoich danych na potrzeby udziału w programie. Ponadto, aby umożliwić Ci śledzenie na bieżąco statusu Programu, ważne jest, że NETELLER wysyła do Ciebie określone informacje o Programie, które mogą zawierać regularne oświadczenia dotyczące Twojego konta lub inne informacje niezbędne do administracji kontem.

Własność intelektualna

17. Na potrzeby programu oraz w stosownych przypadkach Uczestnicy spełniający kryteria wyboru udzielają NETELLER oraz partnerom spółki niewyłącznej, ogólnoświatowej, wolnej od tantiem, niezbywalnej, nieodwołalnej licencji na kopiowanie, wykorzystywanie i wyświetlanie logo, znaku towarowego, nazwy handlowej lub innej własności intelektualnej (stosownie do przypadku), która może być publikowana w różnych kanałach marketingowych, w tym między innymi, na naszych stronach internetowych, w wiadomościach e-mail i na stronach mediów społecznościowych.

Odpowiedzialność

18. Uczestnicząc w Programie akceptujesz, że każda nagroda jest oferowana pod warunkiem, że spółka NETELLER ani jej przedstawiciele lub pracownicy, nie ponosi odpowiedzialności za żadne obrażenia, straty lub szkody żadnego rodzaju wynikające z akceptacji, posiadania lub używania nagrody, z wyjątkiem przypadków śmierci lub obrażeń ciała wynikających z zaniedbania ze strony spółki.

19. Niniejszym potwierdzasz, że zwalniasz spółkę NETELLER (oraz jej pracowników, dyrektorów, udziałowców, przedstawicieli, partnerów marketingowych i oddziały) od odpowiedzialności z tytułu wszelkich strat, szkód, praw, roszczeń i działań mających związek z udziałem w programie lub wymianą lub wykorzystaniem punktów, w tym między innymi, od odpowiedzialności za obrażenia ciała, śmierć lub zniszczenie mienia, a także za roszczenia powstałe w oparciu o prawa publiczne, zniesławienie lub naruszenie prywatności z zastrzeżeniem tego, że nie ma wykluczenia dla śmierci lub obrażeń ciała w sytuacji, gdy zostały one spowodowane przez zaniedbanie ze strony NETELLER (oraz pracowników, dyrektorów, udziałowców, przedstawicieli, partnerów marketingowych i oddziały spółki). NETELLER oraz filie spółki, uczestniczący sprzedawcy, dystrybutorzy, partnerzy marketingowi i podmioty partnerskie nie ponoszą odpowiedzialności za (a) żadne straty spowodowane przez wydarzenia znajdujące się poza kontrolą NETELLER, które mogą spowodować zakłócenie lub przerwanie Programu; (b) żadne obrażenia ciała, straty lub szkody spowodowane przez nagrodę lub wynikające z akceptacji, posiadania, używania lub niewłaściwego używania nagrody lub z udziału w programie (z sytuacji, gdy są one spowodowane zaniedbaniem NETELLER lub filii spółki, uczestniczących sprzedawców, dystrybutorów, partnerów marketingowych i podmiotów partnerskich); lub (d) żadne błędy w druku lub błędy typograficzne w materiałach związanych z programem.

20. Ponadto NETELLER nie ponosi odpowiedzialności za: (a) koszt związany z obowiązującymi opłatami za konwersję waluty; (b) nieprawidłowe lub niedokładne informacje, niezależnie od tego, czy zostało to spowodowane przez uczestników, błędy w druku, usterki sprzętu lub oprogramowania powiązanego z lub wykorzystanego w promocji; (c) usterki techniczne każdego rodzaju, w tym między innymi nieprawidłowe działanie, zakłócenia, przerwy w łączności na liniach telefonicznych lub usterki sprzętu bądź oprogramowania; (d) nieupoważnioną interwencję ludzką na jakimkolwiek etapie zapisów lub programu; (e) błędy techniczne lub ludzkie, które mogą wystąpić podczas administracji promocji lub przetwarzania zgłoszeń; lub (f) obrażenia lub szkody na osobach lub mieniu, które mogą być spowodowane, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, udziałem w promocji lub otrzymaniem bądź niewłaściwym wykorzystaniem nagrody.

21. NETELLER nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w działaniu lub zaniechanie działania w wykonywaniu jakichkolwiek obowiązków wynikających z zasad i warunków promocji, jeśli takie opóźnienie lub zaniechanie wynika ze zdarzeń, okoliczności lub powodów znajdujących się poza rozsądną kontrolą NETELLER, takich jak, między innymi, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, niekorzystne warunki pogodowe, strajk, wojna (wypowiedziana lub niewypowiedziana), embargo, blokada, legalny zakaz, działania rządowe, zamieszki, powstanie, uszkodzenie, zniszczenie, opóźnienia lub odwołania lotu samolotem lub podróży innym środkiem transportu.

22. W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH NETELLER NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE, SZCZEGÓLNE LUB RETORSYJNE (NAWET JEŚLI SPÓŁKA ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD), WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU LUB TWOJEGO W NIM UDZIAŁU, LUB Z UŻYTKOWANIA LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA NAGRODY. Przyjmujesz całkowitą odpowiedzialność i zwalniasz NETELLER od odpowiedzialności za wszelkie działania podejmowane przez użytkownika upoważnionego do korzystania z konta umożliwiającego udział w programie, w tym między innymi, za gromadzenie lub wymianę punktów.

23. Gromadzenie punktów nie daje Ci żadnych przysługujących praw dotyczących punktów, nagród lub zalet programu. Gromadząc punkty, nie możesz polegać na ciągłej dostępności nagród lub wymogu wymiany punktów. NETELLER interpretuje Zasady programu wyłącznie według własnego uznania.

24. Wszystkie decyzje NETELLER są ostateczne i wiążące.

Poufność

25.1 Informacje poufne oznaczają wszelkie informacje, które są oznaczone jako "Poufne" lub powinny być uznawane za poufne ze względu na kontekst ujawniania lub charakter informacji; przy czym, bez uszczerbku dla ogólnej wymowy powyższego postanowienia, takie informacje jak plany biznesowe, dane, strategie, metody, listy klientów, specyfikacje techniczne, dane dotyczące transakcji oraz dane klientów powinny być uznawane za informacje poufne.

25.2 W czasie Programu oraz po jego zakończeniu NETELLER wykorzystuje i powiela dane poufne dotyczące uczestników spełniających kryteria wyboru (stosownie do przypadku) wyłącznie na potrzeby tego programu oraz wyłącznie w zakresie niezbędnym dla tych potrzeb i ogranicza dostęp do informacji poufnych swoim pracownikom, konsultantom, doradcom lub niezależnym wykonawcom, do koniecznego zakresu.

25.3 Niezależnie od powyższego ujawnienie przez NETELLER informacji poufnych nie będzie uważane za naruszenie niniejszych zasad programu w sytuacji, gdy wymaga tego prawo lub śledztwo bądź procedura sądowa lub rządowa.

25.4 Obowiązki dotyczące zachowania poufności w punktach 25.1. - 25.4. nie dotyczą niżej wymienionych informacji: (a) jeżeli informacje są lub staną się znane publicznie bez udziału lub winy NETELLER; (b) jeżeli informacje były znane NETELLER bez ograniczeń przed otrzymaniem ich od Uczestnika spełniającego kryteria wyboru w powiązaniu z niniejszym programem, od niezależnych źródeł zgodnie z pisemnym świadectwem NETELLER i nie zostały uzyskane, bezpośrednio lub pośrednio, od Uczestnika spełniającego kryteria wyboru; (c) jeżeli NETELLER otrzyma informacje od strony trzeciej, przy czym NETELLER posiada wiedzę o tym, że strona trzecia ma prawo do rozpowszechniania tego typu informacji i nie ma obowiązku trzymania tych informacji w tajemnicy; lub (d) informacje zostały niezależnie opracowane przez pracowników lub agentów NETELLER pod warunkiem, że NETELLER może wykazać, że ci sami pracownicy lub agenci nie mają dostępu do Informacji poufnych otrzymanych w ramach niniejszej umowy.

26. W razie jakichkolwiek pytań lub skarg dotyczących tego programu lub ogólnie naszych usług, możesz się z nami skontaktować w dowolnym czasie, wysyłając wiadomość do działu obsługi klienta za pośrednictwem naszego Centrum wsparcia e-mail.

27. Niniejsze zasady programu podlegają i powinny być interpretowane zgodnie z przepisami Anglii i Walii, a sądy Anglii i Walii posiadają wyłączną jurysdykcję w odniesieniu do wszelkich roszczeń, sporów lub różnic powstałych zgodnie z lub w powiązaniu z niniejszymi zasadami Programu.

28. Korzystanie z karty NET+ Prepaid Mastercard® podlega Zasadom i warunkom NETELLER. Zakup udziałów w jednej lub większej liczbie obsługiwanych kryptowalut podlega Warunkom korzystania z kryptowaluty NETELLER. Korzystanie i użytkowanie konta NETELLER podlega Warunkom korzystania z NETELLER. Wszystkie terminy określone w Zasadach korzystania z kryptowalut NETELLER mają, o ile nie zostało to wyraźnie określone inaczej lub jeśli nie wymaga tego kontekst, takie samo znaczenie co w niniejszych zasadach.

Zasilenie konta

1 USD = 1 Punkt lojalnościowy

Wypłata

1 USD = 1 Punkt lojalnościowy

Transakcje kartą NET+ Prepaid Mastercard® ​

1 USD = 1 Punkt lojalnościowy

Przelew do partnera handlowego[1]

1 USD = 0,25 Punktu lojalnościowego

Zakupy udziałów w jednej lub większej liczbie obsługiwanych kryptowalut

1 USD = 1 Punkt lojalnościowy

Sprzedaż udziałów w jednej lub większej liczbie obsługiwanych kryptowalut

1 USD = 1 Punkt lojalnościowy

Przelew udziałów w jednej lub większej liczbie obsługiwanych kryptowalut do obecnego klienta

1 USD = 0,5 Punktu lojalnościowego

Tabela 1 – Zdobywanie punktów

[1] Dostępne wyłącznie dla Uczestników spełniających kryteria wyborów, którzy: (i) dla posiadaczy konta NETELLER, którzy mieszkają na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Wielkiej Brytanii i pomyślnie dodali środki na swoje konto NETELLER za pomocą innej metody płatności niż karty paysafecard; lub (ii) dla posiadaczy konta NETELLER, którzy mieszkają poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Wielkiej Brytanii i albo pomyślnie dodali środki na konto NETELLER za pomocą innej metody płatności niż paysafecard, albo posiadają w pełni zweryfikowane konto NETELLER.