Zasady i warunki dotyczące międzynarodowych przelewów pieniężnych NETELLER

Obowiązuje 12-10-23

Pobierz PDF  

​​​​​​1. Usługa Międzynarodowego Przelewu Pieniężnego NETELLER

NETELLER® jest nazwą handlową Paysafe Financial Services Limited, spółki zarejestrowanej zgodnie z prawem Anglii i Walii pod numerem rejestracyjnym 04478861. Spółka została upoważniona przez urząd Financial Conduct Authority (FCA) na mocy Ustawy o pieniądzach elektronicznych z 2011 roku do emisji pieniędzy elektronicznych. Nasz numer rejestracyjny e-pieniędzy w FCA to 900015. Usługa międzynarodowego przelewu pieniężnego NETELLER to dodatkowa usługa oferowana Posiadaczom Konta NETELLER, umożliwiająca wysłanie pieniędzy do innej, znanej im osoby, która nie jest posiadaczem Konta NETELLER. Pieniądze są przelewane za pomocą Metody Płatności wybranej przez Posiadacza Konta NETELLER (tak jak zostało to określone w sekcji 10 poniżej) na rachunek bankowy lub do Portfela Mobilnego Odbiorcy. NETELLER może od czasu do czasu włączyć inne opcje odbioru, jak pokazano na stronie internetowej NETELLER („Usługa międzynarodowego przelewu pieniężnego NETELLER”).

2. Zakres obowiązywania Zasad i warunków dotyczących międzynarodowych przelewów pieniężnych NETELLER

2.1. Uzyskując dostęp i korzystając z usługi Międzynarodowego przelewu pieniężnego NETELLER, akceptujesz niniejsze zasady i warunki („Zasady i warunki dotyczące międzynarodowego przelewu pieniężnego NETELLER”). 2.2. Zasady i warunki dotyczące międzynarodowego przelewu pieniężnego NETELLER będą miały zastosowanie do korzystania przez Ciebie z usługi międzynarodowego przelewu pieniężnego NETELLER, wspólnie z Warunkami korzystania z usługi NETELLER.

2.3. W przypadku jakiejkolwiek niezgodności pomiędzy Warunkami korzystania z usługi NETELLER a niniejszymi Zasadami i warunkami dotyczącymi międzynarodowego przelewu pieniężnego NETELLER, Zasady i warunki dotyczące międzynarodowego przelewu pieniężnego NETELLER będą, w zakresie tej niezgodności, rozstrzygające.

2.4. Punkty 6.6.16.6.2 (włączanie i anulowanie Rozliczeń w ramach subskrypcji), 6.6.3 (wystarczające środki na Rozliczenia w ramach subskrypcji), 6.6.4 (płatność Rozliczeń w ramach subskrypcji), 6.6.5 (zwrot Rozliczeń w ramach subskrypcji), 6.5.10 (zgoda na wykonanie transakcji), 6.5.11 (ujawnienie nazwy konta Skrill odbiorcom i nadawcom), 6.5.12 (akceptacja transakcji przez odbiorcę) i 6.5.13 (usunięcie błędnie otrzymanych środków) Warunków korzystania z usługi NETELLER nie mają zastosowania do usługi Międzynarodowego Przelewu Pieniężnego NETELLER.

3. Dostęp do usługi

3.1. Obecni posiadacze kont NETELLER mogą korzystać z usługi, logując się na swoje konto NETELLER i wybierając ‘Międzynarodowy Przelew Pieniężny NETELLER’. Nowi klienci muszą otworzyć konto NETELLER zanim będą mogli korzystać z Usługi międzynarodowego przelewu pieniężnego NETELLER. Aby dokonać transakcji za pomocą usługi międzynarodowego przelewu pieniężnego NETELLER, posiadacze konta NETELLER muszą wybrać Metodę Płatności z listy dostępnych metod w kalkulatorze, za pomocą którego będą finansować żądany przekaz. W zależności od wybranej metody płatności, może być konieczne poddanie się dodatkowej weryfikacji i/lub zaakceptowanie zasad i warunków stron trzecich. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zapoznanie się z zasadami i warunkami stron trzecich oraz za ich przestrzeganie.

3.2. Jeśli posiadasz konta zarówno w Skrill jak i NETELLER, możesz skorzystać z usług przelewu pieniędzy tej firmy, w której najpierw zarejestrowałeś(-aś) swoje konto. Możesz korzystać tylko z jednej z naszych firm świadczących usługi przelewów pieniężnych.

 

4. Wysyłka pieniędzy

4.1. Zdecydowanie radzimy, aby wysyłać pieniądze tylko do znanych sobie osób. Po pobraniu środków z metody płatniczej użytkownika anulowanie lub cofnięcie transakcji nie będzie możliwe.

4.2. Aby wysłać pieniądze, po prostu zaloguj się na swoje konto NETELLER i wybierz opcję „Międzynarodowy Przelew Pieniężny NETELLER”. Następnie należy podać następujące dane dotyczące zlecenia płatności: kwota pieniędzy, którą użytkownik chce wysłać, waluta oraz dane odbiorcy, łącznie z krajem zamieszkania odbiorcy. Z zastrzeżeniem wybranej Metody Płatności i wymogów prawnych obowiązujących w Twoim regionie, możesz zostać poproszony/a o poddanie się dodatkowej weryfikacji.

4.3. Pieniądze można przesłać za pomocą dowolnej Metody Płatności dostępnej w danym regionie. Aby zobaczyć dostępne Metody Płatności, prosimy kliknąć tutaj. Nie można używać salda konta NETELLER ani innych opcji płatności, które umożliwiają zasilanie konta NETELLER, aby wysyłać pieniądze przy pomocy usługi Międzynarodowego przelewu pieniężnego NETELLER.

4.4. Na potrzeby realizacji zlecenia płatności środki zostaną pobrane przez NETELLER za pomocą Twojej Metody Płatności i zostaną chwilowo przekazane na Twoje konto NETELLER, a następnie do odbiorcy lub jednego z naszych partnerów zajmujących się obsługą płatności, stosownie do sytuacji (więcej szczegółów można znaleźć w części 4.5 poniżej). Oznacza to, że wszystkie transakcje zrealizowane za pomocą usługi Międzynarodowego przelewu pieniężnego NETELLER zostaną wyświetlone w „Historii transakcji” na Twoim koncie NETELLER.

4.5. Aby wysłać pieniądze za pomocą naszej usługi Międzynarodowego Przelewu Pieniężnego NETELLER, możemy skorzystać z usług jednego z naszych partnerów w zakresie płatności, aby zrealizować przelew do odbiorcy. Dlatego, podczas świadczenia tej usługi środki zostaną niezwłocznie zaksięgowane na rachunku odpowiedniego partnera płatniczego. Partner płatniczy ponosi wówczas odpowiedzialność za zapewnienie przekazania płatności odbiorcy. Bez uszczerbku dla sekcji 17.9 Warunków korzystania z usług NETELLER, nasze zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków międzynarodowych przelewów Pieniężnych NETELLER w zakresie dalszego przekazywania środków zostaną zakończone po zaksięgowaniu przez nas takich środków u odpowiedniego partnera płatniczego. Dlatego, po przekazaniu tych środków nie ponosimy odpowiedzialności za dalsze przekazanie tych środków przez partnera płatniczego.

4.6. Pieniądze można wysłać z dowolnego kraju obsługiwanego przez usługę Międzynarodowego przelewu pieniężnego NETELLER i można je wysłać do odbiorcy zamieszkałego w jednym z krajów aktualnie obsługiwanych przez usługę Międzynarodowego przelewu pieniężnego NETELLER. Aby wyświetlić listę tych krajów prosimy kliknąć tutaj. Lista krajów, z/do których można wysłać pieniądze może od czasu do czasu ulegać zmianie bez obowiązku przestrzegania procedury opisanej w części 2 Warunków korzystania z konta NETELLER.

5. Czasy i limity transakcji

5.1 Jeśli wysyłasz pieniądze do odbiorcy za pomocą karty kredytowej lub debetowej, środki zazwyczaj są pobierane z Twojej karty natychmiast i są księgowane na rachunku Odbiorcy w tym samym dniu. Jeśli użytkownik wysyła pieniądze przelewem bankowym, zazwyczaj zaksięgowanie środków na rachunku bankowym odbiorcy zajmuje 2-5 dni. Transakcje mogą być opóźnione z jednego z powodów określonych w części 9.2 Zasad i warunków usługi Międzynarodowego przelewu pieniężnego NETELLER, jeśli Odbiorca jest zobowiązany do podania swojej tożsamości zgodnie z częścią 8.2 Zasad i warunków usługi międzynarodowego przelewu pieniężnego NETELLER lub jeśli konto odbiorcy zostało ograniczone przez jego operatora usługi.

5.2. Usługa Międzynarodowego Przelewu Pieniężnego NETELLER jest objęta limitami transakcji, które mogą się różnić w zależności od statusu Twojego konta NETELLER, wybranej Metody Płatności, kraju zamieszkania oraz kraju, do którego wysyłasz środki. Zastrzegamy sobie prawo do okresowej zmiany limitów transakcji, według własnego uznania. Jeśli kwota, którą użytkownik chce przelać przekracza limit transakcji, powiadomimy go o tym niezwłocznie i nie będzie mógł zrealizować transakcji, dopóki nie obniży kwoty zgodnie z obowiązującym limitem transakcji.

6. Zabronione działania

Oprócz zabronionych transakcji, o których mowa w części 14 Warunków korzystania z konta NETELLER, podczas korzystania z usługi Międzynarodowego przelewu pieniężnego NETELLER zabronione są również niżej wymienione transakcje: (a) przelewanie środków w imieniu stron trzecich; oraz (b) korzystanie z usługi Międzynarodowego przelewu pieniężnego NETELLER do wypłaty gotówki z Twojej karty kredytowej. Zastrzegamy sobie prawo, według naszego uznania, do dodawania kategorii zakazanych transakcji w odniesieniu do Międzynarodowego przelewu pieniężnego NETELLER poprzez dodawanie takich kategorii to niniejszych Zasad i warunków usługi międzynarodowego przelewu pieniężnego NETELLER lub akceptowalnej polityki korzystania opublikowanej na naszej stronie internetowej.

7. Opłaty

7.1. Z zastrzeżeniem części 2.4 powyżej, opłaty za usługę międzynarodowych przelewów pieniężnych NETELLER będą pobierane zgodnie z punktem 8 Warunków korzystania z usług NETELLER oraz częścią „Opłaty” na naszej stronie internetowej. Obowiązują przeliczenia walutowe.

7.2. Ty, a nie Odbiorca, uiszczasz wszelkie stosowne opłaty zgodnie z zasadami i warunkami NETELLER. Odbiorca ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty naliczane przez operatora usług płatniczych za otrzymanie środków.

8. Dane osobowe odbiorcy

8.1. Przyjmujesz do wiadomości, że jesteśmy prawnie zobowiązani do przetwarzania danych osobowych nadawcy i odbiorcy w celu świadczenia naszej usługi Międzynarodowego przelewu pieniężnego NETELLER, jak również w celu zapobiegania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Dane osobowe obejmują, między innymi, imię i nazwisko, adres, datę urodzenia, adres e-mail, numer telefonu oraz inne informacje wymagane przez nas od czasu do czasu na potrzeby usługi Międzynarodowego przelewu pieniężnego NETELLER lub w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami lub wymogami regulacyjnymi. Przesyłając instrukcję płatności, potwierdzasz, że zapoznałeś/aś się z naszą Polityką prywatności dostępną na naszej stronie internetowej pod adresem: www.paysafe.com/en/paysafegroup/privacy-policy/ .

8.2. Jeśli wymagają tego przepisy lub takie są wymogi prawne, Odbiorca może zostać poproszony o zweryfikowanie swojej tożsamości przed odebraniem przelanych środków. Jeśli odbiorca nie zweryfikuje swojej tożsamości w ciągu trzydziestu jeden (31) dni przelew zostanie odrzucony i środki zostaną zwrócone za pomocą metody płatniczej użytkownika w zgodzie z częścią 9.3 poniżej.

9. Zawieszenie lub anulowanie zlecenia płatności

9.1. Nie można anulować zlecenia płatności po złożeniu wniosku.

9.2. Oprócz wszelkich praw określonych w Zasadach i Warunkach NETELLER, firma NETELLER może zawiesić lub anulować zlecenie płatności, jeśli: wymaga tego od nas obowiązujące prawo lub przepisy; NETELLER lub partner płatniczy nie jest w stanie zweryfikować tożsamości odbiorcy; dostarczone zlecenia płatności są niekompletne lub nieprecyzyjne; transakcja została odrzucona przez operatora usług płatniczych odbiorcy lub naszego partnera płatniczego; mamy rozsądne powody, aby wierzyć, że przelew stanowi zabronioną transakcję według części 14 Warunków korzystania z konta NETELLER lub części 6 niniejszych Zasad i warunków usługi międzynarodowego przelewu pieniężnego NETELLER, lub jest w inny sposób zabroniony na mocy obowiązujących przepisów.

9.3 W sytuacji, gdy nie jesteśmy w stanie zrealizować zlecenia płatności, podejmiemy trzy (3) osobne próby zwrócenia kwoty płatności za pomocą metody płatności użytkownika. Jeśli nasza trzecia próba zwrócenia środków za pomocą wybranej przez Ciebie Metody Płatności zakończy się niepowodzeniem, zaksięgujemy równoważną kwotę na Twoim koncie NETELLER. Prosimy pamiętać, że jeśli środki zostaną zaksięgowane na Twoim koncie NETELLER, nie będzie możliwości ich wykorzystać w Usłudze Międzynarodowego Przelewu Pieniężnego NETELLER. Można jednak wydać te środki u sprzedawców internetowych lub wypłacić je zgodnie z punktami 6.5.14, 6.5.15 i 6.7.3 Zasad i warunków korzystania z konta NETELLER.

10. Definicje

10.1. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie terminy zdefiniowane w Warunkach Korzystania z NETELLER mają takie samo znaczenie w niniejszych Zasadach i Warunkach Międzynarodowych Przelewów Pieniężnych NETELLER 10.2. „Portfel mobilny” oznacza usługę działającą w oparciu o telefon, która umożliwia klientom wpłacanie i otrzymywanie pieniędzy na konto przechowywane w ich telefonie komórkowym. 10.3. „Metoda Płatności” oznacza przelew bankowy oraz instrumenty płatnicze, tj. między innymi karty kredytowe, karty debetowe i inne metody płatności, które udostępniamy okresowo, tak jak zostało to określone na stronie internetowej NETELLER. 10.4. „Odbiorca” oznacza osobę, do której wysyłasz pieniądze za pomocą usługi Międzynarodowego przelewu pieniężnego NETELLER. 

Obowiązuje 01-08-21

Pobierz PDF  

1. Usługa MIędzynarodowego przelewu pieniężnego NETELLER

Usługa międzynarodowego przelewu pieniężnego NETELLER to dodatkowa usługa oferowana Posiadaczom Konta NETELLER, umożliwiająca wysłanie pieniędzy do innej, znanej im osoby, która nie jest posiadaczem Konta NETELLER. Pieniądze są przelewane za pomocą Metody Płatności wybranej przez Posiadacza Konta NETELLER (tak jak zostało to określone w sekcji 10 poniżej) na rachunek bankowy lub do Portfela Mobilnego Odbiorcy. NETELLER może od czasu do czasu włączyć inne opcje odbioru, jak pokazano na stronie internetowej NETELLER („Usługa międzynarodowego przelewu pieniężnego NETELLER”).

2. Zakres obowiązywania Zasad i warunków dotyczących międzynarodowych przelewów pieniężnych NETELLER

2.1. Uzyskując dostęp i korzystając z usługi Międzynarodowego przelewu pieniężnego NETELLER, akceptujesz niniejsze zasady i warunki („Zasady i warunki dotyczące międzynarodowego przelewu pieniężnego NETELLER”).

2.2.Zasady i warunki dotyczące międzynarodowego przelewu pieniężnego NETELLER będą miały zastosowanie do korzystania przez Ciebie z usługi międzynarodowego przelewu pieniężnego NETELLER, wspólnie z Warunkami korzystania z usługi NETELLER.

2.3. W przypadku jakiejkolwiek niezgodności pomiędzy Warunkami korzystania z usługi NETELLER a niniejszymi Zasadami i warunkami dotyczącymi międzynarodowego przelewu pieniężnego NETELLER, Zasady i warunki dotyczące międzynarodowego przelewu pieniężnego NETELLER będą, w zakresie tej niezgodności, rozstrzygające.

2.4. Części 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.6.4, 6.6.5, 6.5.10, 6.5.11, 6.5.12 i 6.5.13 warunków korzystania z usługi NETELLER nie mają zastosowania do usługi międzynarodowego przelewu pieniężnego NETELLER.

3. Dostęp do usługi

3.1. Obecni posiadacze kont NETELLER mogą korzystać z usługi, logując się na swoje konto NETELLER i wybierając ‘Międzynarodowy przelew pieniężny NETELLER’. Nowi klienci muszą otworzyć konto NETELLER zanim będą mogli korzystać z Usługi międzynarodowego przelewu pieniężnego NETELLER. Aby dokonać transakcji za pomocą usługi międzynarodowego przelewu pieniężnego NETELLER, posiadacze konta NETELLER muszą wybrać Metodę Płatności z listy dostępnych metod w kalkulatorze, za pomocą którego będą finansować żądany przekaz. W zależności od wybranej metody płatności, może być konieczne poddanie się dodatkowej weryfikacji i/lub zaakceptowanie zasad i warunków stron trzecich. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zapoznanie się z zasadami i warunkami stron trzecich oraz za ich przestrzeganie.

3.2. Jeśli posiadasz konta zarówno w Skrill jak i NETELLER, możesz skorzystać z usług przelewu pieniędzy firmy, w której najpierw zarejestrowałeś/aś swoje konto. Możesz korzystać tylko z jednej z naszych firm świadczących usługi przelewów pieniężnych.

4. Wysyłka pieniędzy

4.1 Zdecydowanie zalecamy wysyłanie pieniędzy wyłącznie osobom, które są Tobie. Po pobraniu środków z metody płatniczej użytkownika anulowanie lub cofnięcie transakcji nie będzie możliwe.

4.2. Aby wysłać pieniądze, po prostu zaloguj się na swoje konto NETELLER i wybierz opcję „Międzynarodowy przelew pieniężny NETELLER”. Następnie należy podać następujące dane dotyczące zlecenia płatności: kwota pieniędzy, którą użytkownik chce wysłać, waluta oraz dane odbiorcy, łącznie z krajem zamieszkania odbiorcy. Z zastrzeżeniem wybranej Metody Płatności i wymogów prawnych obowiązujących w Twoim regionie, możesz zostać poproszony/a o poddanie się dodatkowej weryfikacji.

4.3 Możesz wysyłać pieniądze przy pomocy dowolnych Metod Płatności dostępnych w Twoim regionie. Aby sprawdzić, które metody płatnicze są dostępne, należy kliknąć tutaj. Nie można używać salda konta NETELLER ani innych opcji płatności, które umożliwiają zasilanie konta NETELLER, aby wysyłać pieniądze przy pomocy usługi Międzynarodowego przelewu pieniężnego NETELLER.

4.4 Na potrzeby realizacji zlecenia płatności środki zostaną pobrane przez NETELLER za pomocą Twojej Metody Płatności i zostaną chwilowo przekazane na Twoje konto NETELLER, a następnie do odbiorcy lub jednego z naszych partnerów zajmujących się obsługą płatności, stosownie do sytuacji (więcej szczegółów można znaleźć w części 4.5 poniżej). Oznacza to, że wszystkie transakcje zrealizowane za pomocą usługi Międzynarodowego przelewu pieniężnego NETELLER zostaną wyświetlone w „Historii transakcji” na Twoim koncie NETELLER.

4.5 Aby wysłać pieniądze do odbiorcy za pomocą usługi MIędzynarodowego przelewu pieniężnego NETELLER, możemy skorzystać z usług jednego z naszych partnerów zajmujących się obsługą płatności. Dlatego, podczas świadczenia tej usługi środki zostaną niezwłocznie zaksięgowane na rachunku odpowiedniego partnera płatniczego. Partner płatniczy ponosi wówczas odpowiedzialność za zapewnienie przekazania płatności odbiorcy. Bez uszczerbku dla postanowień części 17.9 Warunków korzystania z konta NETELLER, nasze obowiązki wynikające z niniejszych Zasad i warunków usługi międzynarodowego przelewu pieniężnego NETELLER w zakresie późniejszej transmisji środków wygasają po przekazaniu tych środków odpowiedniemu partnerowi płatniczemu. Dlatego, po przekazaniu tych środków nie ponosimy odpowiedzialności za późniejszą transmisję tych środków przez partnera płatniczego.

4.6 Pieniądze można wysłać z dowolnego kraju obsługiwanego przez usługę Międzynarodowego przelewu pieniężnego NETELLER i można je wysłać do odbiorcy zamieszkałego w jednym z krajów aktualnie obsługiwanych przez usługę Międzynarodowego przelewu pieniężnego NETELLER. Aby zobaczyć listę tych krajów, należy kliknąć tutaj. Lista krajów, z/do których można wysłać pieniądze może od czasu do czasu ulegać zmianie bez obowiązku przestrzegania procedury opisanej w części 2 Warunków korzystania z konta NETELLER.

5. Czasy i limity transakcji

5.1 Jeśli wysyłasz pieniądze do odbiorcy za pomocą karty kredytowej lub debetowej, środki zazwyczaj są pobierane z Twojej karty natychmiast i są księgowane na rachunku odbiorcy w tym samym dniu. Jeśli użytkownik wysyła pieniądze przelewem bankowym, zazwyczaj zaksięgowanie środków na rachunku bankowym odbiorcy zajmuje 2-5 dni. Transakcje mogą być opóźnione z jednego z powodów określonych w części 9.2 Zasad i warunków usługi Międzynarodowego przelewu pieniężnego NETELLER, jeśli Odbiorca jest zobowiązany do podania swojej tożsamości zgodnie z częścią 8.2 Zasad i warunków usługi międzynarodowego przelewu pieniężnego NETELLER lub jeśli konto odbiorcy zostało ograniczone przez jego operatora usługi.

5.2 Usługa Międzynarodowego przelewu pieniężnego NETELLER jest objęta limitami transakcji, które mogą się różnić w zależności od statusu Twojego konta NETELLER, wybranej Metody Płatności, kraju zamieszkania oraz kraju, do którego wysyłasz środki. Zastrzegamy sobie prawo do okresowej zmiany limitów transakcji, według własnego uznania. Jeśli kwota, którą użytkownik chce przelać przekracza limit transakcji, powiadomimy go o tym niezwłocznie i nie będzie mógł zrealizować transakcji, dopóki nie obniży kwoty zgodnie z obowiązującym limitem transakcji.

6. Zabronione działania

Oprócz zabronionych transakcji, o których mowa w części 14 Warunków korzystania z konta NETELLER, podczas korzystania z usługi Międzynarodowego przelewu pieniężnego NETELLER zabronione są również niżej wymienione transakcje: (a) przelewanie środków w imieniu stron trzecich; oraz (b) korzystanie z usługi Międzynarodowego przelewu pieniężnego NETELLER do wypłaty gotówki z Twojej karty kredytowej. Zastrzegamy sobie prawo, według naszego uznania, do dodawania kategorii zakazanych transakcji w odniesieniu do Międzynarodowego przelewu pieniężnego NETELLER poprzez dodawanie takich kategorii to niniejszych Zasad i warunków usługi międzynarodowego przelewu pieniężnego NETELLER lub akceptowalnej polityki korzystania opublikowanej na naszej stronie internetowej.

7. Opłaty

7.1. Z zastrzeżeniem części 2.4 powyżej, opłaty za usługę międzynarodowych przelewów pieniężnych NETELLER będą pobierane zgodnie z punktem 8 Warunków korzystania z usług NETELLER oraz częścią „Opłaty” na naszej stronie internetowej. Obowiązują przeliczenia walutowe.

7.2. Ty, a nie Odbiorca, uiszczasz wszelkie stosowne opłaty zgodnie z zasadami i warunkami NETELLER. Odbiorca ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty naliczane przez operatora usług płatniczych za otrzymanie środków.

8. Dane osobowe odbiorcy

8.1. Przyjmujesz do wiadomości, że jesteśmy prawnie zobowiązani do przetwarzania danych osobowych nadawcy i odbiorcy w celu świadczenia naszej usługi Międzynarodowego przelewu pieniężnego NETELLER, jak również w celu zapobiegania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Dane osobowe obejmują, między innymi, imię i nazwisko, adres, datę urodzenia, adres e-mail, numer telefonu oraz inne informacje wymagane przez nas od czasu do czasu na potrzeby usługi Międzynarodowego przelewu pieniężnego NETELLER lub w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami lub wymogami regulacyjnymi. Przesyłając instrukcję płatności, potwierdzasz, że zapoznałeś/aś się z naszą Polityką prywatności dostępną na naszej stronie internetowej pod adresem: https://www.paysafe.com/en/paysafegroup/privacy-policy/ .

8.2 Jeśli wymagają tego przepisy lub takie są wymogi prawne, odbiorca może zostać poproszony o zweryfikowanie swojej tożsamości przed odebraniem przelanych środków. Jeśli odbiorca nie zweryfikuje swojej tożsamości w ciągu trzydziestu jeden (31) dni przelew zostanie odrzucony i środki zostaną zwrócone za pomocą metody płatniczej użytkownika w zgodzie z częścią 9.3 poniżej.

9. Zawieszenie lub anulowanie zlecenia płatności

9.1 Nie można anulować zlecenia płatności po złożeniu wniosku.

9.2. Oprócz wszelkich praw określonych w Zasadach i warunkach NETELLER, firma NETELLER może zawiesić lub anulować zlecenie płatności, jeśli: wymaga tego od nas obowiązujące prawo lub przepisy; NETELLER lub partner płatniczy nie jest w stanie zweryfikować tożsamości odbiorcy; dostarczone zlecenia płatności są niekompletne lub nieprecyzyjne; transakcja została odrzucona przez operatora usług płatniczych odbiorcy lub naszego partnera płatniczego; mamy rozsądne powody, aby wierzyć, że przelew stanowi zabronioną transakcję według części 14 Warunków korzystania z konta NETELLER lub części 6 niniejszych Zasad i warunków usługi międzynarodowego przelewu pieniężnego NETELLER, lub jest w inny sposób zabroniony na mocy obowiązujących przepisów.

9.3 W sytuacji, gdy nie jesteśmy w stanie zrealizować zlecenia płatności, podejmiemy trzy (3) osobne próby zwrócenia kwoty płatności za pomocą wybranej przez Ciebie Metody Płatności. Jeśli nasza trzecia próba zwrócenia środków za pomocą wybranej przez Ciebie Metody Płatności zakończy się niepowodzeniem, zaksięgujemy równoważną kwotę na Twoim koncie NETELLER. Prosimy pamiętać, że jeśli środki zostaną zaksięgowane na Twoim koncie NETELLER, nie będzie możliwości ich wykorzystać w Usłudze Międzynarodowego Przelewu Pieniężnego NETELLER. Można jednak wydać te środki u sprzedawców internetowych lub wypłacić je zgodnie z punktami 6.5.14, 6.5.15 i 6.7.3 Zasad i warunków korzystania z konta NETELLER.

10. Definicje

10.1. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie terminy zdefiniowane w Warunkach korzystania z usługi NETELLER mają takie samo znaczenie w niniejszych Zasadach i warunkach dotyczących międzynarodowych przelewów pieniężnych NETELLER

10.2. „Portfel mobilny” oznacza usługę działającą w oparciu o telefon, która umożliwia klientom wpłacanie i otrzymywanie pieniędzy na rachunek przechowywany w ich telefonie komórkowym.

10.3. „Metoda Płatności” oznacza przelew bankowy oraz instrumenty płatnicze, tj. między innymi karty kredytowe, karty debetowe i inne metody płatności, które udostępniamy okresowo, tak jak zostało to określone na stronie internetowej NETELLER.

10.4. „Odbiorca” oznacza osobę, do której wysyłasz pieniądze za pomocą usługi Międzynarodowego przelewu pieniężnego NETELLER.