Välj din erfarenhet: ×

Paysafe Sekretesspolicy

Samlat sekretessmeddelande

INTRODUKTION

Detta meddelande gäller för paysafecard Group Limited och dess koncernföretag som ibland använder firmanamn inklusive Paysafe, paysafecard, Payolution, Skrill och Neteller. Listan över Paysafe-företag som samlar in personuppgifter i enlighet med detta meddelande finns nedan. Referensen till Paysafe (inklusive “vi”, “oss” eller “vår”) inkluderar ovanstående företag och alla relevanta koncernföretag. Paysafe är besluten att skydda din integritet och kommer att vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och samlas in, användas, lagras och röjas i enlighet med detta meddelande.

Referenser till “dig” i detta meddelande är till den person som har åtkomst till eller ansöker om att använda Paysafe-tjänster (som definieras nedan) antingen på ditt eget konto eller för ett företags räkning.  Detta inkluderar, med avseende på en kund eller potentiell kund till Paysafe, enskilda näringsidkare och uppdragsgivare, inklusive verkställande direktörer och finansdirektörer, andra direktörer och chefer, aktieägare, partners och betalningsmottagare till en kund, samt medlem ur personal som har åtkomst till eller använder Paysafe-tjänsterna för en kunds räkning. 

Detta meddelande (tillsammans med våra användarvillkor som gäller för alla specifika tjänster du kan köpa eller använda) gäller för:

 • webbplatsen/portalen, funktioner och tjänster som tillhandahålls till dig när du besöker våra webbplatser, portaler eller våra betalningspaneler som våra kunder kan använda på sina webbplatser; 
 • när du ansöker om att använda och/eller använder Paysafes produkter och tjänster (inklusive eventuella lojalitets- eller belöningsprogram, antingen poängbaserade eller på annat sätt (“lojalitet”eller“kampanj”));  
 • för din användning av mjukvara inklusive terminaler, mobil- och skrivbordsapplikationer som tillhandahålls av Paysafe; och 
 • e-post, andra elektroniska meddelanden inklusive sms, telefon, webbchatt, webbplats/portal och annan kommunikation mellan dig och Payasafe.

Tillsammans kallas alla dessa i detta meddelande “Paysafe-tjänster”.

Läs detta meddelande noggrant för att förstå våra policyer och vår praxis avseende dina personuppgifter och hur vi kommer att behandla dem. Paysafe använder en "skiktad metod" för att förklara sin sekretesspolicy, som rekommenderas av lagstiftare. Detta innebär att vi bemödar oss om att inledningsvis tillhandahålla viktig sekretessinformation till dig i form av ett "förenklat" sekretessmeddelande. Men detta är vårt samlade sekretessmeddelande som förklarar våra dataskyddspolicyer i deras helhet och till vilken det förenklade sekretessmeddelandet är kopplat. Kontakta oss-information tillhandahålls i slutet av meddelandet för återkoppling eller eventuella frågor om sekretess som du kan ha.

INFORMATION VI KAN SAMLA IN FRÅN DIG

Personuppgifter och information som inte är personuppgifter

Vi samlar in och behandlar personuppgifter och information som inte är personuppgifter som rör dig.

Personuppgifter är uppgifter som kan användas unikt för att identifiera en enskild person, antingen direkt eller indirekt.

Paysafe samlar också in information som inte är personuppgifter eller kan anonymisera personuppgifter för att göra dem till icke personuppgifter. Personuppgifter och information som inte är personuppgifter är information som inte gör det möjligt att identifiera en specifik person, vare sig direkt eller indirekt. Paysafe kan samla in, skapa, lagra, använda och röja sådan information som inte är personuppgifter för rimliga affärsmässiga syften. Paysafe kan till exempel använda aggregerad transaktionsinformation för kommersiella syften som t.ex. trendanalys och användning av dataanalys för att få kunskap och insikter om betalningstransaktionsmönster och -användning.  

I den utsträckning som internetprotokoll (IP)-adresser (eller liknande identifierare) tydligt definieras som personuppgifter enligt någon lokal lag och där sådan lokal lag är tillämplig för Paysafe Services, kommer vi att hantera sådana identifierare som personuppgifter.   

Observera att Paysafe tillhandahåller tjänster både till enskilda konsumenter och företag och att detta sekretessmeddelande gäller för båda och ska läsas och tolkas i enlighet därmed. 

Samla in din information

Vi samlar in följande information via följande metoder:

Information du ger oss: vi mottar och lagrar personuppgifter (inklusive finansiell information) som du tillhandahåller till oss när du (eller ditt företag) efterfrågar eller gör en ansökan om Paysafe-tjänster; registrerar sig för att använda och/eller använder några Paysafe-tjänster; laddar upp och/eller lagrar information hos oss genom att använda Paysafe-tjänster; och när du kommunicerar med oss via e-post, sms, en webbplats eller portal, eller telefon eller annan elektronisk metod. Sådan information kan avse eller röra dig eller dina kunders och innefattars:

 • Namn inklusive förnamn och efternamn, födelsedatum, e-postadress, faktureringsadress, användarnamn, lösenord och/eller fotografi, adress, nationalitet och vistelseland; 
 • Kontonummer för primärt kort, kortets utgångsdatum, CVC-information, (kortsäkerhetskod), information om bank och/eller kortutfärdare; 
 • Information som rör artiklar som köpts, inklusive inköpstället, värdet, tidpunkt och eventuell feedback som ges i samband med sådant köp, inklusive resa relaterad till personuppgifter när du eller din kund utför transaktioner för flygbiljetter eller andra reserelaterade tjänster; 
 • Poäng eller belöningar som tjänats in eller lösts in i något lojalitetsprogram;
 • Foton och videor, som tagits vid Paysafe-evenemang som du har registrerat dig för, för distribution till evenemangsdeltagare och i våra marknadsföringsmaterial för framtida evenemang; och
 • Eventuell annan information som du eller din kund tillhandahåller.

Information vi samlar in om dig automatiskt: Paysafe tar emot och lagrar viss information automatiskt när du interagerar med Paysafe; till exempel genom att använda “kakor” eller liknande teknik. Vi erhåller också viss information när din webbläsare går in på Paysafe-tjänster eller reklam och annat innehåll som tillhandahålls av eller för Paysafes räkning på andra webbplatser, eller när du klickar på e-postmeddelanden. Insamling av denna information gör det möjligt för oss att bättre förstå besökarna och kunderna som använder och interagerar med Paysafe, var de kommer ifrån och hur de använder våra tjänster.  Vi använder denna information för våra analyssyften och för att förbättra kvaliteten och relevansen hos våra tjänster för våra besökare och kunder. Denna information innefattar:

 • teknisk information, inklusive internetprotokoll (IP)-adress som används för att ansluta din dator eller enhet till internet, din inloggningsinformation, webbläsartyp och version, tidszoninställningar, typer av webbläsar-plugins och versioner, operativsystemplattform; 
 • Information om ditt besök eller huruvida du öppnade ett e-postmeddelande, inklusive den fullständiga Uniform Resource Locators (URL)-klickströmmen till, via och från vår plats (inklusive datum/klockslag); produkter eller tjänster du visat eller sökt efter; sidresponstider, nedladdningsfel, längd på besök på vissa sidor, information om interaktion på sida (som t.ex. skrollning, klickar och musrörelser) och metoder som används för att bläddra bort från sajtens sida och eventuellt telefonnummer som används för att ringa vårt kundservicenummer.

Läs också vår Cookiepolicy för mer information. Använd annars länken Kontakta oss.

Information som samlats in via våra applikationer: Om du laddar ner eller använder mobil- eller skrivbordsapplikationer som tillhandahålls av Paysafe, kan vi få information om din plats och din enhet eller tjänsten du använder (inklusive var en betalningstransaktion görs). Vissa enheter tillåter att applikationer får åtkomst till platsbaserad information i realtid (till exempel GPS). Våra mobil- och skrivbordsappar kan samla in sådan information från din mobilenhet eller din dator när som helst medan du laddar ner eller använder våra appar, om din enhet har åtkomst till platsdata i realtid aktiverad. Där så krävs kommer vi alltid att meddela dig om det är vår avsikt att samla in platsinformation i realtid och dessutom, där lagen kräver det, erhålla ditt samtycke. Vi kan använda sådan information av lagstadgade skäl, våra egna due diligence-kontroller, för att bättre förstå transaktionsmönster och för att optimera din upplevelse.

E-post och annan kommunikation: vi kan få information om dig och din användning av Paysafe Services när vi kommunicerar med varandra, inklusive när du öppnar meddelanden från oss och från användningen av elektroniska identifierare (ibland kända som “enhetsfingeravtryck”), till exempel, internetprotokoll-adresser eller telefonnummer.

Information från andra källor: vi kan få information om dig från andra källor och lägga till den till vår kontoinformation. Vi arbetar till exempel nära, och får information från, tredje parter som t.ex. affärspartners, finansinstitut, företag, underleverantörer inom teknik-, betalnings- och leveranstjänster, reklamnätverk, analysleverantörer, sökinformationsleverantörer, kreditupplysnings- och bedrägeribekämpningsbyråer. Användning av kreditupplysnings- och bedrägeribekämpningsbyrå förklaras nedan. Vi kan också granska offentliga kommentarer och åsikter som görs på sociala nätverkssajter (t.ex. Facebook och Twitter) för att bättre förstå våra kunder och vårt tillhandahållande av och utveckling av Paysafe Services.

Information om andra personer: om du ger oss information om andra personer, måste du ha informerat dem i förväg (till exempel genom att ge dem detta sekretessmeddelande) och måste säkerställa att du har rätt att göra detta.

VAD VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER FÖR    

Vi kan använda och dela personuppgifter vi samlar in för följande syften:

 • För att tillhandahålla våra Paysafe-tjänster till dig och ditt företag, inklusive uppfylla Paysafes skyldigheter gentemot dig eller gentemot finansinstitut eller andra institut i samband med de Paysafe-tjänster vi tillhandahåller dig (och/eller ditt företag). I detta sammanhang registrerar vi och spårar transaktionsuppgifter som du (och/eller våra kunder) utför med avseende på Paysafe-tjänsterna; analysera och rapportera om din (och/eller dina kunders) användning av eventuell lojalitetstjänst; möjliggöra insamling eller inlösen av poäng eller annan belöningsvaluta avseende något lojalitetsprogram; underrätta dig om viktiga ändringar eller utveckling av vår webbplats eller våra varor och tjänster;
 • För att förbättra och utveckla vår affärsverksamhet, inklusive utan begränsning för att optimera våra webbplatser/portaler, produkter och tjänster. Detta kan inkludera användning av information du anger i formulär men inte skickar till oss, till exempel genom att använda den informationen för att optimera vår(a) webbplats(er) och kontakta dig för kundservicesyften avseende det formuläret. Vi kan också använda dina personuppgifter för att utveckla och testa nya produkter och tjänster.
 • För att hantera och förstärka dina rättigheter, användarvilllkor eller några andra kontrakt med dig (och/eller ditt företag), inklusive för att hantera eventuella omständigheter där transaktioner, belöningar eller poäng ifrågasätts; hantera, utreda och lösa klagomål; eller driva in skuld eller avseende din insolvens;
 • För att hantera och mildra våra kreditrisker. om du ansöker om en av våra finansiella produkter kommer vi att bedöma din ekonomiska situation (och/eller ditt företags ekonomiska situation), i den mån detta omfattas i tillämpliga användarvillkor. Denna kreditkontroll kommer också att påverka eventuella sammankopplade parter såsom direktörer, aktieägare och uppdragsgivare. Vi kan göra det genom att motta och dela information från och med kreditupplysningsbyråer och brottsbekämpningsbyråer. Denna kreditkontroll kommer att påverka alla som du har ett gemensamt konto med eller liknande ekonomisk association. Om det är en gemensam ansökan och sådan koppling inte redan finns, kan en sådan skapas. Dessa kopplingar kommer att vara kvar tills du skickar in ett "meddelande om avskiljning) till kredutupplysningsbyråerna. För din information, kommer byråerna att registrera våra förfrågningar som kan ses av andra företag som göra sina egna kreditförfrågningar; och ett “fotavtryck” kan placeras på ditt kreditregister, vare sig du accepteras som vår kund eller inte. Om du är en direktör, kommer vi att söka bekräftelse från kreditupplysningsbyråer att bostadsadressen du anger är densamma som är av de relevanta företagens register (där det är tillämpligt). Dessutom kommer vi, där du mottar tjänster från oss, att ge information om hur du hanterar dina konton till kreditupplysningsbyråer. Om du inte återbetalar pengar i sin helhet och i tid, kommer kreditupplysningsföretag att registrera den utestående skulden och kan dela denna information med annan organisation som utför kontroller som liknar våra. Register arkiveras i sådana byråer i 6 år efter att de avslutats, vare sig skulderna betalats av dig eller om de är obetalda. Om du önskar mer information om vår användning av kreditupplysningsföretag, vänligen kontakta oss;
 • För att förhindra, upptäcka och bekämpa bedrägeri eller brott. Paysafe deltar i satsningar mot bedrägerier som involverar bedömning av dig (och/eller dina kunder) och övervakar dina transaktioner och/eller platser, för att upptäcka mönster som kräver utredningar eller på annat sätt undersöker och bedömer risken för att bedrägeri sker. Vi kan göra det genom att använda produkter och tjänster från tredje parter. Därutöver kan vi, om du ger oss falsk eller oriktig information om dig, eller om vi upptäcker eller misstänker ett bedrägeri eller brott, vidarebefordra dina uppgifter till brottsbekämpande myndigheter och vi kan besluta att vidta rättsliga åtgärder mot dig;
 • För att förhindra eller lindra informationssäkerhetsrisk;
 • För att skicka marknadsföringsmeddelanden till dig,för att tillhandahålla informationen om produkter och tjänster du har beställt eller som vi tror kan vara av intresse för dig; för att få din uppfattning om våra varor, tjänster och vår(a) webbplats(er), avseende marknadsföring, marknadsundersökningar och liknande aktiviteter, vi kan använda dina personuppgifter för sådana syften vare sig du godkänts eller inte för att motta Paysafe-tjänster. Om du inte längre vill ha marknadsföring eller reklam från Paysafe, kan du alltid avanmäla den. Du kan hitta mer information om det i avsnittet om “Dina dataskyddsrättigheter”;
 • För att följa lokala och nationella lagar;
 • För att uppfylla förfrågningar från brottsbekämpande myndigheter och tillsynsmyndigheter av allmänintresse, för att fastställa, åberopa eller försvara juridiska krav, eller för att skydda dina vitala intressen i dessa andra personer till exempel för att hjälpa dessa myndigheter i kampen mot brott och terrorism; och
 • För att följa regler för kortsystem.

Om du tillhandahåller information som ska publiceras eller visas på offentliga delar av webbplatsen/portalen eller överföras till andra användare av webbplatsen/portalen eller tredje parter, förstår du att sådan information kan användas av tredje parter som få åtkomst till informationen i något syfte.  Denna information läggs ut av dig på egen risk och du måste följa användarvillkoren för sådan sajt.

RÖJANDE AV DIN INFORMATION

Vi röjer inte information som skulle kunna identifiera dig personligen, för någon utom för vad som beskrivs i detta meddelande och för de syften som beskrivs i detta meddelande, inklusive:

 • Inom Paysafe-koncernen för att hjälpa oss tillhandahålla våra tjänster och för vår egen interna hantering av kundrelationer, analys- och rapporteringssyften;
 • Kreditupplysningsbyråer (där det är tillåtet enligt några användarvillkor eller annat kontrakt) som beskrivs ovan. Om du önskar mer information om vår användning av kreditupplysningsföretag, vänligen kontakta oss;
 •  Bedrägeribekämpningsbyråersom beskrivs ovan, inklusive Action Fraud, Financial Fraud Action och the Financial Fraud Bureau;
 • Tredje parts kredit- och finansinstitut (där det är tillåtet enligt några användarvillkor eller annat kontrakt), inklusive kreditinstitutet där du (eller ditt företag) har ditt/dina bankkonto(n) och kortsystem som styr utfärdandet och användningen av kredit-, debet-, betal-, köp- eller andra betalkort, alternativa betalsystem och andra finansinstitut som kan behandla betalningar och som inte bedriver verksamhet under Paysafes kontroll eller för någon vars handlingar eller underlåtelser Paysafe har betalningsskyldighet;
 • Tredje parts serviceleverantörer, inklusive leverantörer som bistår oss med tillhandahållandet av Paysafe-tjänster, inklusive behandling av beställningar, genomförande av beställningar, behandling av betalningar, hantering av kredit, säkerhet, sektor- och bedrägeririsk och marknadsföring, marknadsundersökningar och undersökningsaktiviteter som utförs för Paysafes räkning;
 • Där lagen kräver eller medger det,kan Paysafe vara skyldig enligt lag att vidarebefordra information om dig till tillsynsmyndigheter och brottsbekämpande myndigheter världen över, eller om vi på annat sätt kan fastställa att det är lämpligt eller nödvändigt att göra det. Sådana röjanden kan också inkludera förfrågningar från statliga eller offentliga myndigheter eller kommersiella organisationer med vilka du har haft kontakter och som söker minimera bedrägeririsk eller för tvistlösning eller rättstvister, nationell säkerhet eller där vi bedömer att det är det är i nationens eller allmänhetens intresse eller på annat sätt lagligt att göra det;
 • Företagsöverlåtelser,Paysafe kan köpa eller sälja företagsenheter eller dotterbolag.  I de fallen kan vi överföra kundinformation som en företagstillgång.  Utan begränsning för det föregående, om vårt företag ingår ett joint venture med eller säljs till eller fusionerar med en annan företagsenhet, kan din information röjas till våra nya företagspartners eller -ägare.  Under dessa omständigheter informerar vi mottagaren om att din information måste behandlas i enlighet med de normer som beskrivs i detta meddelande; och
 • Med din tillåtelse,kan din information också användas för andra syften för vilka du ger din specifika tillåtelse.

Utom för vad som krävs för utförandet av sina tjänster och som beskrivs ovan, säljer Paysafe inte, hyr inte ut, delar eller på annat sätt röjer personuppgifter om dess kunder till tredje parter för kommersiella syften.

ÖVERVAKNING

Vi kan övervaka eller registrera telefonsamtal, e-postmeddelanden, webbchatt eller annan kommunikation med dig för rättsligt föreskriva syften, säkerhets-, kvalitetssäkrings- eller utbildningssyften. När du besöker våra kontor, kan övervakningsvideor (CCTV), åtkomstkontrollsystem och/eller andra övervakningssystem användas av säkerhetsskäl och för hälso- och säkerhetshanteringssyften.

DÄR VI LAGRAR DINA PERSONUPPGIFTER

Vi, våra serviceleverantörer och andra parter med vilka vi kan dela dina personuppgifter (som beskrivs ovan) kan behandla dina personuppgifter på territorier som är utanför det europeiska samarbetsområdet (“EES”) eller på annat sätt är utanför det territorium där du bor. Den kan också behandlas av personal utanför EES eller territoriet där de samlades in, som arbetar för oss eller en av våra leverantörer. Sådan personal kan anlitas för, bland annat, genomförande av beställningar, behandling av betalningsuppgifter och supporttjänster i tillhandahållandet av Paysafe-tjänster Services.  Dessa länder kan ha dataskyddsnormer som skiljer sig från (och, i vissa fall, är lägre än) de i landet där du bor.

Under dessa omständigheter, kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med detta sekretessmeddelande och tillämpliga dataskyddslagar; inklusive genom användningen av lämpliga skyddsåtgärder som lagen kräver för att säkerställa att internationella dataöverföringar är lagliga. Paysafe använder i allmänhet “Modellklausuler” som godkänns av Europeiska kommissionen när de anlitar tredje parts datamottagare utanför EES som mottar data inom EES för att behandla personuppgifter som överförs utanför EES. Då och då, när mottagaren är bosatt i USA, kan vi använda Privacy Shield med företag som har anslutit sig till det systemet.

HUR VI HÅLLER DINA PERSONUPPGIFTER SÄKRA

Vi har implementerat åtgärder avsedda att säkra dina personuppgifter från oavsiktlig förlust och obehörig åtkomst, användning, ändring och röjande.

Att din information är trygg och säker beror också på dig. Om vi har gett dig (eller om du har valt) ett lösenord eller åtkomstkod för åtkomst till vissa delar av dina webbplats-/portal- eller mobilapplikationer och liknande, är du ansvarig för att hålla detta lösenord och/eller åtkomstkod konfidentiella. Du får inte dela ditt lösenord och/eller åtkomstkod med någon annan. Du måste säkerställa att ingen obehörig användning av ditt lösenord och åtkomstkod sker. Paysafe kommer att agera på anvisningar och information som mottas från en person som går in med ditt användar-id och lösenord och du förstår att du ansvarar helt för all användning och alla åtgärder som kan äga rum vid användningen av ditt konto. Du måste omedelbart meddela Paysafe om information du har tillhandahållit till oss har ändrats. 

Överföringen av information via internet är inte fullständigt säker. Även om vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera säkerheten för din information som överförs till vår sajt, såvida du inte kommunicerar med oss via en säker kanal som vi har tillhandahållit. När vi har mottagit din information, kommer vi att använda strikta förfaranden och säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra obehörig åtkomst.

SÅ LÄNGE BEHÅLLER VI DINA PERSONUPPGIFTER

Perioderna under vilka vi behåller dina personuppgifter fastställs baserat på arten och typen av information, Paysafe-tjänsten och landet i vilket de tillhandahålls samt tillämpliga lokala juridiska eller lagstadgade krav. I allmänhet kommer dina uppgifter, när de inte längre behövs, att raderas eller vi kan anonymisera eller aggregera dem med annan information för att göra dem icke personliga.

Om du använder Paysafe-tjänsterna, kommer vi att behålla dina personuppgifter så länge de behövs för att tillhandahålla tjänsterna du önskar. Det innebär i allmänhet att vi behåller dina personuppgifter så länge som du är vår kund och under en period därefter.

När vår relation med dig upphör, behöver vi fortfarande behålla vissa av dina personuppgifter under en tid som beror på de juridiska och lagstadgade kraven i det land där du bor. Vi behåller till exempel dina uppgifter under den tid som som lokala lagar tillåter för att inleda ett rättsligt anspråk (så kallade "preskriptionsbestämmelser”), eller så länge som vi är ålagda i enlighet med en domstolsorder, eller av brottsbekämpningsbyråer eller våra lagstiftare.

Vi kan också fortsätta skicka direkt marknadsföring till dig i enlighet med lokala lagar där du inte har motsatt dig sådan marknadsföring.

DINA DATASKYDDSRÄTTIGHETER

Du har många rättigheter som du kan utöva avseende dina personuppgifter. Om du vill kan du gå till, korrigera eller uppdatera dina personuppgifter. Under viss omständigheter kan du också be oss radera dina personuppgifter, motsätta dig behandlingen av dem eller tillfälligt begränsa behandlingen av dem medan du utövar dina andra rättigheter. Därutöver kan du begära att vissa av dina personuppgifter överförs till en annan serviceleverantör (så kallad dataportabilitet).

När du ger oss ditt samtycke till att använda dina personuppgifter, kan du återkalla det när som helst.  Återkallning av ditt samtycke kommer inte att påverka lagligheten i någon behandling vi utfört före ditt återkallande, och det kommer inte att påverka behandling av dina personuppgifter som utförs i enlighet med andra lagliga grunder för behandling av dina personuppgifter än samtycke. Du kan till exempel avbryta marknadsföringskommunikation vi skickar till dig genom att klicka på länken "säg upp prenumeration" eller "avanmäl" i kommunikation du mottar eller i enlighet med anvisningarna som vi tillhandahåller varje gång, men vi kommer att fortsätta skicka dig drifts- eller servicemeddelanden avseende dina Paysafe-tjänster.

Observera att beroende på landet där du använder Paysafe-tjänsterna, kanske inte alla ovanstående rättigheter är tillgängliga för dig.  Det kan också finnas fall där dessa rättigheter inte kan tillämpas: du kan till exempel inte motsätta dig att vi använder din information när lagen kräver det eller för att hantera ett klagomål; på samma sätt kan du inte be oss radera din information om du vill fortsätta använda våra Paysafe-tjänster.

Du har alltid rätt att inlämna klagomål till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter.  För mer information, kontakta din lokala dataskyddsmyndighet. Du kan också väcka talan vid domstol för att kräva ersättning för skada eller obehag som orsakats av vår underlåtelse att följa dataskyddslagstiftningen.

Om du vill veta mer om dina rättigheter eller om du vill utöva dem, kan du nå oss med informationen i avsnittet Kontakta oss.

AUTOMATISKT BESLUTSFATTANDE

I vissa fall kan vår användning av personuppgifter resultera i att automatiska beslut fattas (inklusive profilering) som juridiskt påverkar dig eller avsevärt påverkar dig.  

Automatiserade beslut innebär att ett beslut som rör dig görs automatiskt på grundval av en datorberäkning (genom att använda datoralgoritmer), utan vår mänskliga granskning  Vi använder till exempel automatiserade beslut för att utföra kreditprövningar av dig när du ansöker om vissa Paysafe-tjänster eller för att genomföra bedrägerikontroller, som förklaras i avsnittet “Vad vi använder dina personuppgifter för”.  Vi har implementerat åtgärder för att skydda rättigheter och intressen för personer vars personuppgifter omfattas av automatiserat beslutsfattande. Därutöver, om du använder Paysafe-tjänster i EU, när vi fattar ett automatiserat beslut om dig, har du rätt att invända mot beslutet, att uttrycka din åsikt och att kräva att en människa granskar beslutet  Du kan utöva denna rättighet genom att kontakta oss med nedanstående information.

JURIDISKT UNDERLAG FÖR BEHANDLING

Paysafe kommer endast att behandla dina personuppgifter där vi har laglig befogenhet att göra det. Sådana lagar varierar över olika territorier och mer specifik information är tillgänglig på begäran. I allmänhet kommer Paysafe antingen att behandla:

 • Med ditt samtycke, till exempel för att skicka marknadsföringsmeddelanden om produkter och tjänster i enlighet med dina intressen och preferenser;
 • Där det är nödvändigt för att genomföra, eller ingå ett kontrakt vi har med dig, till exempel för att tillhandahålla Paysafe-tjänster till dig som du prenumererar på.
 • Där Paysafe har ett legitimt intresse att behandla uppgifter, förutsatt att sådan behandling inte åsidosätter dina egna fri- och rättigheter när du invänder mot sådan behandling, till exempel för att hålla dig informerad om din användning av tjänsterna, förbättra och utveckla våra tjänster och hantera och genomdriva något anspråk;
 • Där Paysafe har en juridisk skyldighet att samla in dina personuppgifter eller på annat sätt behöver dina personuppgifter för att skydda dina vitala intressen eller en annan persons vitala intressen. Där det är nödvändigt för att efterleva reglerna som våra lagstiftare ålägger oss; eller
 • I undantagsfall kan vi dela din information med en tredje part när det är nödvändigt i allmänhetens intresse, till exempel när brottsbekämpningsbyråer begär information för att utreda ett brott.

Om du har frågor om eller behöver ytterligare information rörande den juridiska grunden på vilken vi samlar in och använder dina personuppgifter, för någon specifik behandling, kontakta oss genom att använda kontaktinformationen i avsnittet Kontakta oss nedan.  

ÄNDRINGAR AV VÅRT SEKRETESSMEDDELANDE

Vi kan, emellanåt, ändra vårt sekretessmeddelande. Om vi gör viktiga ändringar av hur vi behandlar din information, kommer vi att underrätta dig via ett meddelande på denna webbplats/portal. Datum då sekretessmeddelandet senast ändrades visas längst ner på sidan. Du är ansvarig för att säkerställa att du regelbundet besöker vår webbplats/portal och läser detta sekretessmeddelande för att se om det skett några ändringar.  Men om vi är skyldiga enligt lag att ge dig ett utökat meddelande om ändringar av detta sekretessmeddelande och/eller söka ditt samtycke till ändringar av vår användning av dina personuppgifter, kommer vi att göra det.

LÄNKAR TILL TREDJEPARTS-SAJTER

Vår webbplats kan, från tid till annan, innehålla länkar till och från våra partnernätverks, annonsörers och dotterbolags webbplatser: Om du följer en sådan länk, observera att dessa webbplatser har sina egna sekretess- och cookiepolicyer och Paysafe har inget ansvar eller skadeståndsansvar för dessa tredje parters webbplatser.

GLOBALT MEDDELANDE

Detta meddelande är globalt till omfattningen, men är inte avsett att kringgå några juridiska rättigheter eller förbud i något territorium där sådana rättigheter eller förbud gäller. I detta fall ska rättigheterna och skyldigheterna som anges i detta meddelande gälla, med förbehåll endast för ändring enligt någon tillämplig lag som har företräde. 

KONTAKTA OSS

Alla kommentarer, förfrågningar och krav som rör vår användning av din information är välkommen. Om du vill utöva någon av dina rättigheter eller få ytterligare information avseende de tillämpliga Paysafe-koncernföretagen som detta meddelande gäller, ska du skriva till nedanstående adress, märkt med FAO Privacy Department eller Kontakta oss.

Paysafe-koncernens dataskyddschef är personen som anges nedan och kan kontaktas via länken Kontakta oss på nedanstående adress:

Mer Derek A Wynne

Paysafe, Floor 27, 25 Canada Square, London, E17 4AU

Detta meddelande ändrades senast den 24 maj 2018

Paysafe Group Limited och dess koncernföretag

ÖSTERRIKE

Payolution GmbH

Registrerat kontor/ Sitz der Gesellschaft: Am Euro Platz 2, A-1120 Wien
Företagsregistreringsnummer / Firmenbuch: FN 359641i
Registrerande myndighet / Registergericht: Handelsgericht Wien 

paysafecard.com Wertkarten GmbH

Registrerat kontor/ Sitz der Gesellschaft: Am Euro Platz 2, A-1120 Wien
Företagsregistreringsnummer / Firmenbuch: FN 194434h
Registrerande myndighet / Registergericht: Handelsgericht Wien

paysafecard.com Wertkarten Vertriebs GmbH

Registrerat kontor/ Sitz der Gesellschaft: Am Euro Platz 2, A-1120 Wien
Företagsregistreringsnummer / Firmenbuch: FN 200580x
Registrerande myndighet / Registergericht: Handelsgericht Wien

BULGARIEN

Paysafe Bulgaria EOOD

Registrerad i Bulgarien med företagsnummer 175274614 med registrerat kontor på 90 Tsarigradsko shose blvd, 1784 Sofia, Bulgarien.

KANADA

Paysafe Merchant Services Inc.

Registrerad i Kanada med företagsnummer 771857 - 4 med registrerat kontor på 3500 de Maisonneuve Blvd. W., 2Place Alexis-Nihon, Suite 700, Montreal, QC, H3Z 3C1, Kanada.

NT Services Limited

Registrerad i Alberta (Kanada) med företagsnummer 2010819585 med registrerat kontor på Crowsnest Pass – 12537-21 Avenue, Blairmore, AB, T0K 0E0, Canada.

Paysafe Technologies Inc.

Registrerad i Kanada med företagsnummer 771862 - 4 med registrerat kontor på 3500 de Maisonneuve Blvd. W., 2Place Alexis-Nihon, Suite 700, Montreal, QC, H3Z 3C1, Kanada.

EcomAccess Inc.

Registrerad i Kanada med företagsnummer 987838 - 6 med registrerat kontor på 3500 de Maisonneuve Blvd. W., 2Place Alexis-Nihon, Suite 700, Montreal, QC, H3Z 3C1, Kanada.

TYSKLAND

Skrill Services GmbH

Styrelse / Geschäftsführung: Daniel Chazonoff, Elliott Wiseman
Registrerat kontor / Sitz der Gesellschaft: Roßstraße 92, 40476 , Düsseldorf, Tyskland
Registrerande myndighet / Registergericht: AG Charlottenburg, HRB 145569 B

paysafecard.com Deutschland, filial till Prepaid Services Company Limited / Zweigniederlassung der Prepaid Services Company Limited

Adress / Adresse: Roßstraße 92, 40476 Düsseldorf, Tyskland
Företagsregistreringsnummer / Registernummer: HRB 68659 Amtsgericht Düsseldorf

ISLE OF MAN

Paysafe Group plc

Registrerad i Isle of Man med registreringsnummer 109535C med registrerat kontor på 3rd Floor, Queen Victoria House, 41-43 Victoria Street, Douglas IM1 2LF.

Paysafe Merchant Services Limited

Registrerad i Isle of Man med företagsnummer 115193C med registrerat kontor på 3rd Floor, Queen Victoria House, 41-43 Victoria Street, Douglas IM1 2LF. Godkänd av the Financial Services Authority på Isle of Man (Ref. 1357) för att utföra penningöverföringstjänster.

SCHWEIZ

paysafecard.com Schweiz GmbH

Registrerad i Schweiz med företagsnummer CHE 113.779.646 med registrerat kontor på Business Village Luzern, Platz 6, Root 4, 6039 Schweiz. Auktoriserad av the Swiss Financial Market Authority som en finansiell intermediär.

STORBRITANNIEN

Paysafe Processing Limited

Registrerad i England och Wales med företagsnummer 3202516 med registrerat kontor på Compass House, Vision Park, Chivers Way, Cambridge CB24 9BZ.

 Paysafe Financial Services Limited

Registrerad i England och Wales med företagsnummer 04478861 med registrerat kontor på Compass House, Vision Park, Chivers Way, Cambridge CB24 9BZ. Auktoriserad och reglerad av Financial Conduct Authority under Electronic Money Regulations 2011 (FRN: 900015) för utfärdande av elektroniska pengar.

Prepaid Services Company Limited

Registrerad i England och Wales med företagsnummer 05761861 med registrerat kontor på 25 KANADA Square, London E14 5LQ. Auktoriserad och reglerad av Financial Conduct Authority under Electronic Money Regulations 2011 (FRN: 900021) för utfärdande av elektroniska pengar.

Skrill Limited

Registrerad i England och Wales med företagsnummer 04260907 med registrerat kontor på 25 Canada Square, London E14 5LQ. Auktoriserad och reglerad av Financial Conduct Authority under Electronic Money Regulations 2011 (FRN: 900001) för utfärdande av elektroniska pengar.

Skrill International Payments Limited

Registrerad i England och Wales med företagsnummer 04260907 med registrerat kontor på 25 KANADA Square, London E14 5LQ. Auktoriserad och reglerad av Financial Conduct Authority som ett betalningsinstitut (referensnummer 536371).

USA

Paysafe Merchant Services Corp

Registrerad i Delaware (USA) med företagsnummer 4904974 med registrerat kontor på 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, DE, 19801, USA.

Paysafe Payment Services LLC

Registrerad i Delaware (USA) med företagsnummer 5388030 med registrerat kontor på 1679 S. Dupont Highway, Suite 100, Dover, DE, 19901, USA.

Optimal Payments Services Inc.

Registrerad i Delaware (USA) med företagsnummer 5382574 med registrerat kontor på 2711 Centerville Road, Suite 400 Wilmington, DE, 19808, USA. Registrerad med Financial Crimes Enforcement Network (US) som en MSB-registrerare med MSB-registreringsnummer 31000058914216.

Paysafe Partners LP

Registrerad i Kalifornien (USA) med företagsnummer 200809510033 med registrerat kontor på 1901 E Alton Avenue, Suite 220, Santa Ana, CA, 92705, USA.

Global Merchant Advisors LLC

Registrerad i Delaware (USA) med företagsnummer 5551112 med registrerat kontor på 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, DE, 19801, USA.

Paysafe Payment Processing Solutions LLC

Registrerad i Delaware (USA) med företagsnummer 6390925 med registrerat kontor på 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, DE 19801, USA.

Paysafe Services (US) Corp 

Registrerad i Delaware (USA) med företagsnummer 5551111 med registrerat kontor på 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, DE 19801, USA.