Välj din erfarenhet: ×

PSD2 Öppna API:er

den 14:e september träder det nya Europeiska direktivet för betaltjänster (PSD2) i kraft. Dess mål är att skydda konsumenter bättre när de betalar online, främja utvecklingen och användningen av innovativa online- och mobilbetalningar och främja konkurrens inom finanssektorn som bör resultera i bättre finansiella tjänster för konsumenterna. 

Ett av resultaten med direktivet är att banker och finansföretag ska exponera konton de har för sina kunders räkning, deras saldon och möjligheten att initiera betalningar från dessa konton för tredjepartsleverantörer som är godkända av lokala finansinspektörer och har de nödvändiga intygen. 

För att efterleva lagstiftningen har NETELLER has exponerat befintliga API:er förstärkta med det senaste autentiserings- och auktoriseringsflödet, som gör det möjligt för NETELLER-kunder att på ett säkert sätt tillåta åtkomst till sina uppgifter. Mer information om hur API:er används finns på vår PSD2-utvecklarportal.