Välj din erfarenhet: ×

PAYSAFE SEKRETESSPOLICY

Paysafe Group är fast beslutna att respektera personlig information om alla besökare på alla webbplatser som hanteras eller publiceras av oss och att säkerställa att all personlig information du tillhandahåller oss kommer att lagras på ett säkert sätt och behandlas konfidentiellt och hanteras i enlighet med alla gällande dataskyddslagar och eller all annan relevant konsumentlagstiftning som finns för att skydda dig.

Alla företag i Paysafe Group följer en enhetlig uppsättning normer som kan hittas här.

Individuella webbplatser kan ha sina egna sekretesspolicyer som är utformade för att förklara mer i detalj hur din personliga information kommer att användas för de specifika tjänster de tillhandahåller.

A. Introduktion

Denna sekretesspolicy rör Paysafe Group Plc (“oss” “vår” eller “vi”), Paysafe Group-koncernens moderbolag.

Denna sekretesspolicy beskriver hur vi samlar in, lagrar och använder din personliga information när du besöker denna webbplats. Den beskriver också vilken typ av personlig information vi samlar in, hur vi använder denna information för att säkerställa att vi tillhandahåller relevanta och punktliga tjänster till dig och för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Den ställer också in dina rättigheter för kontrollen av vår användning av denna information.

Genom att fortsätta besöka denna webbplats, bekräftar du att du har läst, förstått och samtyckt till denna sekretesspolicy och ger oss tillåtelse att använda den information så som beskrivs. Om du är det minsta osäker på någon del av denna sekretesspolicy, kontakta oss genom att använda nedanstående kontaktuppgifter och avstå från att använda webbplatsen.

B. Personlig information

I denna sekretesspolicy betyder “personlig information” information om dig, genom vilken du kan identifieras och som kan tillskrivas dig. Vi kommer endast att samla in, använda och röja din personliga information i enlighet med villkoren i denna sekretesspolicy.

Vi kan samla in, använda och röja personlig information så som lagen medger eller med din tillåtelse. Beroende på omständigheterna, kan ditt medgivande till insamlingen, användningen och röjandet av personlig information vara uttryckt eller underförstått. Uttryck medgivande kan vara om du specifikt godkänt en viss uppgörelse med din personliga information. Uttryckt medgivande kan göras muntligen, elektroniskt (genom att klicka på en knapp) eller skriftligt. Om vi behöver samla in, använda eller röja någon information för något syfte som inte anges i denna sekretesspolicy, meddelar vi detta på lämpligt sätt och ger dig möjlighet att invända mot eller neka till insamling, användning eller röjande av denna information.

C. Meddelande om ändringar

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller göra tillägg till denna sekretesspolicy när som helst och oavsett orsak. När den ändras, kommer vi att underrätta dig om denna ändring på denna webbplats. Gå in på denna webbplats när som helst för den senaste versionen av denna sekretesspolicy.

D. Insamling av information

Information om webbplatstrafik

Vi mottar webbadressen till den sajt du kom från automatiskt och datorns eller enhetens IP-adress som du använder för att gå till din webplats. Vi samlar också in information om vilka sidor på vår webbplats du besöker när du är på denna sajt, vilken typ av webbläsare du använder och vid vilka tidpunkter du går till vår webbplats. Vi använder denna information för att försöka förstå våra medlemmars beteende och preferenser, för att utveckla och förbättra våra tjänster och för att hantera belastningen på våra servrar.

Vår användning av "cookies"

Vi använder ett flertal "cookies" på denna sajt och på alla Paysafe Group - koncernens webbplatser. "Cookies" är små datafiler som finns på din dator och gör det möjligt för oss att se om du återvänder till denna sajt med samma dator och webbläsare eller besöker flera sidor på vår sajt under samma session.

För mer information om alla cookies vi använder, klicka här.

För att inaktivera cookies, kan du ändra dina webbläsarinställningar. För mer information om hur du gör detta, gå till http://www.aboutcookies.org/ Observera att avstängning av cookies kan begränsa din användning av denna webbplats.

E. Så använder vi insamlad information

Såvida inte annat anges i denna sekretesspolicy, kommer vi att inhämta ditt uttryckta eller underförstådda medgivande att använda din personliga information. Nedan anges vissa omständigheter där vi kan använda din personliga information. Dessa är:

  1. För att hjälpa oss utveckla och förbättra våra tjänster och vår webbplats, för att genomföra marknadsanalyser och strategisk planering och för att avgöra om du är berättigad att motta erbjudanden om specialfunktioner, kampanjer och produkter; och
  2. För att tillhandahålla information om våra tjänster.

Vi ger endast åtkomst till din personliga information till de anställda som kräver den för att tillhandahålla våra tjänster till dig.

Delning med tredje parter

Vi kommer inte att dela din personliga information med tredje part utom under de begränsade omständigheter som beskrivs nedan, som lagen medger, eller med din uttryckliga tillåtelse. Dessa tredje parter är begränsade genom lag eller kontrakt att använda informationen för sekundära syften utöver de syften för vilken information delas.

  1. Vi kan dela din information för att hjälpa oss utföra eller medverka i utredningar om bedrägeri eller annan olaglig verksamhet där vi tycker att det är rimligt att göra det.
  2. Vi kan dela information som svar på en stämning, fullmakt, ett domstolsbeslut eller på annat sätt som lagen kräver.
  3. Vi delar information med tjänsteleverantörer som hanterar olika marknadsföringsprogram för vår räkning. Vi kommer endast att överföra din personliga information till tjänsteleverantörer som åtar sig att följa samma principer som vi följer och om det är i ett annat land, kommer vi att säkerställa att tjänsteleverantören samtycker till att tillämpa samma dataskyddsnivåer som vi är ålagda att göra för information som finns i EEA.
  4. Vi kan yppa information till noggrant utvalda affärspartners.
  5. Vi kan använda IP-adresser, webbläsartyper och åtkomsttider för att analysera trender, administrera sajten, förbättra webbplatsens prestanda, samla in bred demografisk information för att använda i samlad form och för att förhindra bedrägerier.
  6. Om vi slås samman med eller införlivas i eller förvärvas av ett annat företag skulle det nya företaget ha åtkomst till den personliga information som Paysafe har med skulle fortsätta att vara bunden av denna sekretesspolicy såvida inte och fram till dess att den ändras enligt beskrivning i avsnitt C.

F. Åtkomst till din information

Du har rätt att få åtkomst till all personlig information som vi har om dig. Varje begäran om åtkomst kan debiteras en avgift (som inte överstiger 10 £) för att täcka våra kostnader för att tillhandahålla den personliga informationen vi har om dig. Vi kan be dig verifiera din identitet och be om mer information om din begäran. För att få en kopia av den personliga informationen som vi har om dig, vänligen kontakta oss via nedanstående uppgifter.

G. Kontakta oss

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy, mejla till dataprivacy@paysafe.com

ansvarar Paysafe inte för innehåll eller sekretesspraxis som gäller hänvisningar från tredje part, webbplatser eller länkar på webbplatser.

Denna sekretesspolicy ändrades senast den 9 november 2015