Välj din erfarenhet: ×

Klagomål

Hjälp oss att bli bättre

Vi strävar efter att leverera en enastående kundupplevelse på alla nivåer av vår affärsverksamhet, men vi lyckas inte alltid. Om du har ett klagomål på din NETELLER-upplevelse, finns det några åtgärder du kan vidta för att söka en lösning.

Kundsupport

Vårt skickliga team av kundsupportspecialister bör kunna hjälpa dig med eventuella problem du upplever. Kontakta oss bara via telefon +44 20 3308 9525 (avgifter för långdistanssamtal kan tas ut) eller skicka ett e-postmeddelande för en snabb lösning.

Inkomma med ett formellt klagomål

Om vår kundtjänst inte tar sig an ditt problem till din belåtenhet och du vill lämna in ett formellt klagomål, kan du kontakta NETELLERs chef för klagomålsärenden på complaints@neteller.com eller via post till nedanstående adress. Vi kommer att bekräfta ditt klagomålsärende omedelbart.

NETELLERs team för klagomålsärenden
Compass House
Vision Park
Chivers Way
Histon
Cambridge
CB24 9AD, United Kingdom

Normalt kan vi lösa de flesta problem snabbt, men om vi tror att ditt klagomål är av mer komplex art håller vi dig informerad om processen skriftligen.

Om du när vårt interna klagomålsförfarande är slutfört fortfarande inte nöjd, kan du överklaga till Storbritanniens Financial Ombudsman Service (FOS). Vi bifogar anvisningar om detta förfarande. Alternativt, kan du få en kopia genom att kontakta dem direkt. Observera att FOS endast kommer att utreda ditt klagomål först efter det att vi försökt lösa det via vårt interna lösningsförfarande.

Storbritanniens Financial Ombudsman Service kan kontaktas på följande adress och kontaktuppgifter:

Financial Ombudsman Service
South Quay Plaza
183 Marsh Wall
London
E14 9SR, United Kingdom
www.financial-ombudsman.org.uk
complaint.info@financial-ombudsman.org.uk
+*********** 023 4 567 or +*********** 123 9 123