Välj din erfarenhet: ×

NETELLERS ANVÄNDARVILLKOR

Dessa användarvillkor gäller från och med 10 november 2015.

Du förstår och godkänner att du genom att markera rutan ”Godkänner” när du öppnar ditt konto accepterar att följa följande användarvillkor (”Användarvillkor”), som kan ändras från tid till annan, gällande din användning av värdetjänsten för hantering av elektroniska pengar och som tillhandahålls av Paysafe Financial Services Limited (”NETELLER-tjänsten”). Om det är någon del av dessa användarvillkor som du inte förstår eller som du vill att vi klargör kan du kontakta vår kundtjänst på +44 20 3308 9525 (avgifter för långdistanssamtal kan tas ut) eller gå in på https://www.neteller.com/sv/support.

1. DEFINITIONER OCH TOLKNING

1.1 I dessa användarvillkor har följande ord den betydelse som anges bredvid dem:

Med ”Konto” avses ditt kortkonto hos NETELLER som innehåller elektroniska pengar och som ditt kort kopplats till.

Med ”Konto-ID-information” avses samtliga av följande informationsenheter: Din kortinformation (kortnummer, utgångsdatum och CVV-kod), din PIN-kod, information som du använder för att logga in på ditt konto, ditt säkerhets-ID, säkerhetsfrågor och säkerhetssvar, samt andra inloggningsuppgifter och annan information som är specifik för ditt konto.

Med ”Kort” avses varje Net+ Prepaid Mastercard® som har utfärdats av Paysafe Financial Services Limited till dig, oavsett om det är i form av ett fysiskt kort eller ett virtuellt kort eller i någon annan form som vi kan bestämma som är knuten till ditt konto.

“Kundtjänst” kan kontaktas (avgiftsfritt) på +44 20 3308 9525 eller genom att besöka https://www.neteller.com/sv/support.

Med ”Insättning” avses kreditering av medel till ditt konto genom köp av elektroniska pengar.

Med ”Avgifter” avses alla former av avgifter och kostnader som tas ut av oss för din användning av NETELLER-tjänsten, enligt avgiftstabeller på webbplatsen, som kan ändras av oss från tid till annan i enlighet med dessa användarvillkor.

Med ”Avgiftstabeller” avses de tabeller med avgifter som från tid till annan publiceras på vår webbplats (och som för närvarande hittas under rubriken ”Avgifter” på www.neteller.com).

Med ”Mastercard” avses Mastercard International Incorporated i New York eller dess efterträdare eller övertagare.

Med ”Medlem”avses alla personer som uppfyller alla medlems- och kvalificeringskrav som anges i dessa användarvillkor.

Med “Medlemswebbplats” avses den webbplats som medlemmarna kommer till med hjälp av sina konto-ID-information, där medlemmarna kan granska sin transaktionshistorik, sätta in medel på sitt konto och göra andra transaktioner.

“Företag” betyder en kommersiell eller affärsenhet som (i) är vederbörligen registrerat hos Paysafe Financial Services Limited, företagsnummer 4478861, eller Paysafe Group-företagen för att acceptera transaktioner från ditt NETELLER-konto; eller (ii) accepterar kort som visar symbolen för godkännande av Mastercard® som betalning (när det gäller en korttransaktion).

Med ”månad” avses en kalendermånad.

Med ”NETELLER”, ”Paysafe”, ”Vi”, ”Vår”, “Oss” avses Paysafe Financial Services Limited, organisationsnr 4478861, med registrerat kontor på Compass House, Vision Park, Chivers Way, Histon, Cambridge CB24 9AD, Storbritannien.

Med ”NETELLERs växelkurs” avses den växelkurs som används av oss för alla valutaväxlingstransaktioner enligt information som publiceras på vår webbplats, och som kan ändras av oss från tid till annan i enlighet med dessa användarvillkor.

Med ”Paysafe Group” avses Paysafe Financial Services Limited, dess dotterbolag, holdingbolag och associerade företag.

Med ”Betalning” avses antingen: (i) all betalning som görs med hjälp av ditt kort, (ii) debitering av ett belopp i elektroniska pengar från ditt konto och samtidig kreditering av sådant belopp på ett företags konto eller annan medlems konto, enligt angivelse från dig (inklusive abonnemangsfakturering), eller (iii) kreditering av ett belopp i elektroniska pengar till ditt konto och samtidig debitering av ett företags konto eller annan medlems konto.

Med ”PIN” avses det personliga identifieringsnummer som vi kan utfärda eller godkänna för användning med ditt kort.

Med ”Förbjuden transaktion” avses samtliga av följande transaktionstyper: (i) all pyramidförsäljning, ponziprogram eller liknande marknadsföring på flera nivåer eller andra matrisprogram eller andra “bli rik snabbt”-program eller investeringsprogram med hög avkastning; (ii) försäljning eller leverans av alla olagliga artiklar eller artiklar som uppmuntrar eller underlättar olaglig verksamhet; (iii) försäljning eller leverans av förfalskade produkter; (iv) tredjepartshandläggning eller betalningsaggregeringsprodukter eller tjänster; (v) användning av NETELLER för att underlätta handel, växling, köp eller försäljning av Bitcoins eller någon annan virtuell valuta, mellan medlemmar. Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande, lägga till kategorier av förbjudna transaktioner antingen till dessa användarvillkor eller en acceptabel användarpolicy publicerad på webbplatsen;

Med “Abonnemangsfakturering” avses en tjänst varigenom en medlem begär betalningar regelbundet görs från medlemmens konto med bestämda intervall till ett onlineföretag.

Med ”Transaktion” avses, beroende på sammanhang: (i) betalning, eller (b) uttag eller (c) insättning, samt i vart fall gällande avgifter.

Med ”Webbplats” avses webbplatsen www.neteller.com eller annan sådan webbplats genom vilken vi kan erbjuda NETELLER-tjänsten från tid till annan.

Med ”Uttag” avses att avlägsna medel från ditt konto med hjälp av ditt kort vid en bankomat eller genom att välja någon av de uttagsmetoder som finns i det land där du befinner dig så som definieras på ”Pengar ut”-sidan på medlemswebbplatsen.

Med ”Du” eller ”Din/Ditt” avses den person som dessa Användarvillkor ska gälla.

1.2 Dessa användarvillkor ska gälla för alla medlemmar.

1.3 Avsnittens rubriker ska inte påverka tolkningen av dessa användarvillkor.

1.4 En person omfattar en naturlig person, ett företag eller enskilda enheter (oavsett om det är en juridisk person eller inte).

1.5 Med hänvisning till ett holdingbolag eller ett dotterbolag avses ett holdingbolag eller ett dotterbolag (beroende på vad som är tillämpligt) enligt definitionen i avsnitt 1159 i Companies Act 2006.

1.6 Såvida inte sammanhanget kräver något annat ska ord i singularform omfatta pluralformen och ord i pluralform ska omfatta singularformen.

1.7 Alla ord som följer termerna inklusive, i synnerhet, till exempel eller liknande uttryck ska tolkas som beskrivande och ska inte begränsa betydelsen av ord, beskrivningar, definitioner, fraser eller termer som föregår dessa termer.

2. ALLMÄNT

2.1 Det är ett villkor för medlemskap att du godkänner dessa användarvillkor, vilka utgör ett juridiskt bindande kontrakt mellan dig och oss när du har registrerat dig för att bli medlem.

2.2 Vi kan behöva ändra användarvillkoren från tid till annan och vi meddelar dig om eventuella ändringar genom att skicka ett e-postmeddelande till den primära e-postadress som är registrerad för ditt konto och genom att lägga upp ett meddelande på vår webbplats med en länk till de ändrade användarvillkoren. Vi meddelar föreslagna ändringar minst två (2) månader innan de börjar gälla, men ändringar som gör användarvillkoren mer fördelaktiga för dig eller som inte påverkar dina rättigheter börjar gälla direkt om så anges i ändringsmeddelandet. Ändringar av NETELLERs växelkurs börjar gälla direkt utan föregående meddelande (alla transaktioner som omfattar valutaomvandling beräknas utifrån den genomsnittliga dagliga växelkursen mellan banker som publiceras av en opartisk tredjepartsleverantör av utländsk valuta (Oanda) på vilken vi lägger till en avgift enligt avgiftstabellen).

2.3 Du anses ha godkänt eventuella ändringar i användarvillkoren såvida du inte meddelar oss om motsatsen innan de träder ikraft. Om du inte samtycker till de föreslagna ändringarna har du rätt att säga upp och avsluta ditt konto omedelbart utan kostnad innan det datum då de föreslås träda ikraft. Ett meddelande från dig att du inte godkänner ändringarna utgör ett meddelande om att du vill säga upp ditt avtal med oss och ditt konto avslutas direkt när vi tar emot ditt meddelande om uppsägning. Ditt kort kommer att spärras och eventuella medel på ditt konto returneras till dig med en metod som anges av dig (normalt gällande avgifter debiteras).

2.4 Du kan läsa igenom de aktuella användarvillkoren när som helst innan du inleder en transaktion genom att klicka på sidan ”Användarvillkor” som vid tidpunkten för dessa användarvillkor finns på https://member.neteller.com/document/show. Användarvillkoren visar det senaste revisionsdatumet. Ingen revidering påverkar någon transaktion som är utestående vid datumet för sådan revidering. Genom att du använder NETELLER-tjänsten visar du att du godkänner dessa användarvillkor. Vi rekommenderar att du skriver ut en kopia av användarvillkoren för framtida referens.

2.5 Följande policyer, som kan ändras från tid till annan, är införlivade i och utgör en del av dessa användarvillkor (och termen ”Användarvillkor” ska anses omfatta dessa policyer):

 1. Lista över länder där tjänsten inte finns
 2. Sekretesspolicy
 3. Process för klagomål

2.6 Den senaste versionen av dessa policyer finns på webbplatsen för din referens. Vid tidpunkten för dessa användarvillkor finns var och en av dessa policyer på: https://www.neteller.com/sv/policies/terms-of-use.

3. NETELLER-TJÄNSTEN

3.1 Paysafe Financial Services Limited är en auktoriserad utställare av elektroniska pengar som auktoriseras och regleras av Financial Conduct Authority (FCA) i Storbritannien, enligt FRN-registreringsnummer 900015. Alla kort utfärdas av Paysafe Financial Services Limited i enlighet med en licens från Mastercard.

3.2 Genom att godkänna dessa användarvillkor och använda NETELLER-tjänsten förstår du: (i) att vi inte är en bank och ditt konto inte är ett bankkonto, (ii) att konton inte är försäkrade av någon myndighet och det brittiska Financial Services Compensation Scheme (FSCS) gäller inte för ditt konto, (iii) att vi inte fungerar som förvaltare, förmyndare eller depositionsinnehavare vad gäller saldo på ditt konto och (iv) att vi inte betalar dig ränta på eventuellt saldo på ditt konto.

3.3 Även om du inte måste ha ett saldo på ditt konto kommer pengar som utgör saldot, om du har ett saldo på ditt konto, att skiljas från och läggas samman med pengar som utgör andra medlemmars saldon på ett konto som innehas av oss i enlighet med kraven i Electronic Money Regulations 2011. Vi får inte lov att betala någon ränta till dig för det saldo som finns på ditt konto, eventuell upplupen ränta på det sammanlagda kontot tillhör Paysafe.

4. MEDLEMSKAP

4.1 För att bli och förbli medlem krävs att du:

 1. är minst 18 år gammal och myndig, beroende på vilket som är äldst, i det land där du bor,
 2. inte bor i något land där vi inte tillhandahåller NETELLER-tjänsten enligt listan över länder där tjänsten inte finns, som kan ändras av oss från tid till annan utan föregående meddelande,
 3. öppnar ett konto i enlighet med anvisningarna på registreringssidan på vår registreringswebbplats, inklusive anger all den information som efterfrågas på registreringssidan,
 4. har en aktiv adress, ett aktivt telefonnummer och en aktiv e-postadress och
 5. på ett tillfredsställande sätt godkänns i alla våra nödvändiga validerings- och verifieringskontroller för identitet och säkerhet.

4.2 Du får inte ge någon annan person tillåtelse att använda ditt konto. Såvida vi inte tillåter det från tid till annan får du inte öppna fler än ett konto och vi får, utan föregående meddelande, avsluta ett eller alla konton som tillhör en medlem som har, eller som vi rimligen misstänker har, flera konton på ett obehörigt sätt.

4.3 Du ska snarast uppdatera dina kontouppgifter på webbplatsen om ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer eller dina kreditkorts- och bankkontouppgifter ändras.

5. KVALIFICERING

För att kunna använda NETELLER-tjänsten är det nödvändigt att du:

 1. är medlem och
 2. är medlem och

6. ANVÄNDA DITT KONTO

6.1 När vi öppnar ditt konto utfärdar vi ett virtuellt kort till dig. För att genomföra en transaktion måste du tillföra medel på ditt kort genom att köpa elektroniska pengar som ska krediteras ditt konto. Kortet är inte ett kreditkort, debiteringskort eller betalkort. Du kan endast använda det belopp som du har på ditt konto.

6.2 Köp av elektroniska pengar

 1. Du kan köpa elektroniska pengar genom att använda något av de insättningsalternativ som är tillgängliga för dig beroende på i vilket land du bor. Du måste ange den information som efterfrågas och godkännas i alla validerings- och verifieringskontroller för identitet och säkerhet. För alla insättningar ger du oss behörighet att å dina vägnar hämta eller ta emot pengar från den betalningskälla du väljer, minus tillämpliga avgifter, och sedan utfärda elektroniska pengar till ditt registrerade konto.
 2. Oaktat det föregående ger vissa insättningsalternativ dig rätt att sätta in elektroniska pengar på ditt konto genom att debitera ett konto på ditt finansinstitut. I den händelse vi får information om otillräckliga medel på ett sådant konto kan vi åter anföra sådan ej godkänd betalning på ditt finansinstitut upp till två gånger till. Dessutom kan vi debitera ditt konto med tillämpliga avgifter för otillräckliga medel och sådan ej godkänd betalning och inhämta den från ditt valda finansinstitut eller på annat sätt inhämta den från dig.
 3. Insättningar är underställda avgifter och avgifter för valutaomvandling, beroende på vilken metod som används. Se avsnitt 8 för mer information om avgifter.

6.3 Ansöka om ytterligare kort

 1. Du kan ansöka om att få ytterligare virtuella kort eller ett fysiskt kort när ditt konto har blivit verifierat (se avsnitt 6.3 (ii) nedan). Fysiska kort är tillgängliga i de flesta länder där NETELLER är tillgängligt, men tyvärr inte i alla. På NETELLERs webbplats hittar du en lista över de länder där vi för närvarande kan erbjuda fysiska kort: Denna lista kan ändras av oss från tid till annan utan föregående meddelande..
 2. För att kunna ansöka om ett fysiskt kort eller fler än ett virtuellt kort måste du “verifiera” ditt konto genom att bekräfta din identitet och var du bor. Information om hur du gör detta finns på webbplatsen. Vi kan anlita tredje man till att, å våra vägnar, erhålla denna information, som även kan innehålla kreditupplysningar. Du godkänner att vi tillämpar vårt rimliga omdöme vad gäller att använda och dela relevanta personuppgifter för att utföra sådana identitets- och verifieringskontroller.
 3. Om du får ett fysiskt kort måste du underteckna det så snart du tar emot det.
 4. Vi förbehåller oss rätten att neka dig ett kort efter vårt godtycke.

6.4 Använda ditt kort

 1. Du kan använda ditt kort överallt där Mastercard® accepteras, men ett virtuellt kort kan endast användas där inget fysiskt kort krävs, till exempel, transaktioner som genomförs online eller över telefon.
 2. Alla transaktioner som du gör med kortet genomförs under förutsättning att:
  1. det finns tillräckligt med medel på ditt konto,
  2. företaget eller finansinstitutet kan verifiera att du har tillräckligt med medel på ditt konto och
  3. bankomatleverantörens eller det relevanta finansinstitutets allmänna villkor följs (utöver dessa användarvillkor).
 3. Vi förbehåller oss rätten att avvisa transaktioner efter eget godtycke. Vi ska inte hållas ansvariga i händelse av att ett företag vägrar acceptera ditt kort, eller om vi inte auktoriserar en transaktion, eller om vi drar tillbaka eller upphäver användning av kortet i enlighet med dessa användarvillkor.
 4. Du får inte använda mer pengar med ditt kort än vad du har på ditt konto. Om du gör så att ditt konto får ett negativt saldo ser vi allvarligt på sådana handlingar och vi kommer att vidta alla nödvändiga steg för att verkställa åtgärder mot dig i enlighet med dessa användarvillkor.
 5. Inom vissa sektorer uppskattar företag som biluthyrningsfirmor, hotell och andra tjänstleverantörer det totala belopp du kan använda eller för vilket du behöver auktorisering. Uppskattningen kan överstiga det belopp som du sedermera lägger ut eller debiteras. Detta innebär att vissa pengar på ditt konto kan hållas inne under upp till 30 dagar (eller 90 dagar för biluthyrningsfirmor) och under denna period kan du inte använda detta belopp. Vi kan inte släppa ett sådant belopp utan samtycke från det aktuella företaget, vilket du måste erhålla från företaget.

6.5 Göra betalningar till och från ditt konto

 1. Utöver att använda ditt kort för att göra betalningar och uttag kan du även genomföra en betalning direkt från ditt konto till ett företag som accepterar NETELLER eller någon annan medlem genom att fylla i informationen på sidan ”Pengar ut” på medlemswebbplatsen och, i vissa fall, kan du göra en betalning till eller från ett företag, direkt från ett företags webbplats.
 2. När en betalning görs från ditt konto får du inte ange ett belopp som överstiger saldot på ditt registrerade konto, inklusive tillämpliga avgifter, vid den tidpunkt då förfrågan görs. Om du försöker göra det kommer betalningsförfrågan att avslås.
 3. Beloppet för en betalning som görs med ditt konto krediteras ditt kontosaldo, exklusive eventuella tillämpliga avgifter. Om en betalning som krediteras ditt konto återkallas av sändaren innan du genomför en transaktion, kommer beloppet för den återkallade betalningen att returneras till avsändaren och du blir inte skyldig några avgifter.
 4. Du ansvarar för att dina anvisningar är korrekta. Vi ska inte hållas ansvariga för eventuella fel du gör när du anger en mottagares e-postinformation eller betalningsbeloppet.
 5. Du är fullt ansvarig för alla produkter eller tjänster som har köpts av dig och som betalats via din användning av NETELLER-tjänsten. Eventuella tvister med ett företag gällande produkter eller tjänster som har köpts av dig via NETELLER-tjänsten är mellan dig och företaget och du godkänner att vi inte ska vara part i sådan tvist. Vi lämnar inga garantier, föreställningar eller villkor vad gäller sådana produkter och tjänster.
 6. Betalningar är underställda avgifter och avgifter för valutaomvandling, beroende på vilken metod som används. Se avsnitt 8 för mer information om avgifter.

6.6 Abonnemangsfakturering

 1. Vissa onlineföretag kan erbjuda varor eller tjänster som kan betalas via abonnemangsfakturering. Det här innebär att betalningen kommer att dras från ditt konto med regelbundna mellanrum. Det belopp betalningen omfattar, och de intervall betalningen utförs med fastställs av det aktuella företaget.
 2. Abonnemangsfakturering är ett arrangemang mellan dig och det aktuella företaget. Om du vill lägga till eller avbryta din abonnemangsfakturering eller har någon fråga eller tvist gällande betalningen av din abonnemangsfakturering kan du endast göra detta genom att kontakta företaget direkt, och det är de villkor företaget har angett som gäller. När du har kontaktat företaget ska du informera oss om detta. Vi kan inte avbryta eller ändra betalning av abonnemangsfakturering utan företagets samtycke. Du ska inte avbryta eller på annat sätt dra tillbaka betalning av abonnemangsfakturering utan att först kontakta företaget. Vi ansvarar inte för betalning av abonnemangsfakturering som dras från ditt konto innan du har meddelat företaget om att du avbrutit betalningen. Du kommer inte att kunna avbryta en betalning som redan har genomförts till ett företag.
 3. Det är ditt ansvar att säkerställa att det finns tillräckliga medel på ditt konto för att var och en av de betalningar du har godkänt för abonnemangsfakturering ska kunna genomföras. Vi ansvarar inte för några avgifter, debiteringar eller böter som du ådrar dig till följd av att det inte finns tillräckliga medel på ditt konto för att du ska kunna uppfylla dina förpliktelser under ett arrangemang för abonnemangsfakturering. Om det blir ett negativt saldo på ditt konto gäller de villkor som anges i avsnitt 10.3.
 4. En betalning som genomförs genom abonnemangsfakturering är en ”Betalning” i enlighet med definitionen i dessa användarvillkor, och sedvanliga avgifter kommer att debiteras för varje betalning.

6.7 Kontogränser

 1. Saldot på ditt Konto får inte överstiga 50.000 USD (femtiotusen amerikanska dollar) eller motsvarande belopp i din kontovaluta ("Kontogränsen").
 2. Du ansvarar för att saldot på ditt Konto inte överstiger Kontogränsen. Vi blockerar inte automatiskt transaktioner som medför att ditt Konto överskrider Kontogränsen, så du bör regelbundet kontrollera saldot på ditt Konto för att se till att det är inom Kontogränsen.
 3. Om du överskrider Kontogränsen måste du se till att saldot på ditt Konto motsvarar eller understiger Kontogränsen inom 60 (sextio) dagar från det datum då du överskred Kontogränsen.
 4. Om ditt Kontosaldo inte understiger Kontogränsen inom ovan nämnda 60-dagarsperiod (sextio) stänger vi av ditt konto och återbetalar saldo som överstiger Kontogränsen till den part som gjorde den ursprungliga Insättningen eller Betalningen (vi börjar med den senast gjorda Insättningen eller Betalningen och fortsätter tills Kontogränsen inte längre överskrids). Om din senaste Insättning eller Betalning var en Insättning som gjordes med ett kreditkort betalar vi tillbaka Insättningsbeloppet (eller ett mindre belopp om det krävs för att tillgodose Kontogränsen) till kreditkortsutfärdaren. Om Kontot ändå överskrider Kontogränsen betalar vi tillbaka den näst senaste Insättningen eller Betalningen till den som satte in beloppet (och så vidare) tills saldot på Kontot understiger Kontogränsen. Vi kan debitera en Avgift för att återbetala saldo som överstiger Kontogränsen.

6.8 Stänga av ditt konto och lösa in dina medel

 1. Om du vill stänga ditt konto kan du göra detta genom att meddela oss skriftligen. Underställt underavsnitt (iii) nedan kan du till parikurs lösa ut hela eller delar av saldot med elektroniska pengar på ditt konto (exklusive belopp som inte har godkänts av respektive finansinstitut) genom att välja något av uttagsalternativen som är tillgängliga i det land där du bor enligt sidan ”Pengar ut” på medlemswebbplatsen eller genom att använda ditt kort i en bankomat.
 2. Vi behandlar begäran om uttag förutsatt att alla validerings- och verifieringskontroller för identitet och säkerhet genomförs på ett framgångsrikt sätt.
 3. Beroende på vilken uttagsmetod du väljer kan en avgift tillämpas som dras från saldot på ditt konto före uttaget.

6.9 Du måste tillåta att en transaktion utförs för att den ska godkännas. Du samtycker till att du genom att trycka på knappen ”Godkänner”, eller anger din konto-ID-information (eller motsvarande knapp eller process när du skickar den nödvändiga transaktionsinformationen) bekräftar du att du tillåter att transaktionen genomförs och att tillämpliga avgifter debiteras och dras från ditt konto. Alla transaktioner som görs med din PIN-kod eller din konto-ID-information anses vara auktoriserade av dig. Du samtycker även till att godkända transaktioner inte kan återkallas när du väl har gett ditt tillstånd. I denna utsträckning är tidpunkten för mottagandet av transaktionsbegäran (och därmed tidpunkten för samtycke) den tidpunkt då du tryckte på knappen ”Godkänner” (eller tryckte motsvarande knapp eller godkände motsvarande process).

6.10 Vi kan vägra utföra transaktioner under följande omständigheter:

 1. om vi rimligen anser att du inte gav oss instruktionen,
 2. om vi rimligen misstänker bedräglig aktivitet,
 3. om dina anvisningar är otydliga, ofullständiga eller inte har nödvändigt format,
 4. om vi misstänker brott mot användarvillkoren,
 5. om vi måste göra det för att följa reglerna för Mastercard, eller
 6. om vi måste göra det för att följa lagar eller krav från tillämpligt reglerande organ.

6.11 Det kan hända att företag inte kan auktorisera en betalning om de inte kan få onlineauktorisering från oss (till exempel om de inte har åtkomst till Internet).

6.12 Du är fullt ansvarig för de anvisningar du lämnar till oss och till följd av detta kan det hända att vi inte kan upptäcka fel i dina transaktionsanvisningar. Det är viktigt att du ser till att alla detaljer som anges för en transaktion är korrekta. Alla transaktioner anses ha utförts på ett korrekt sätt när de har utförts i enlighet med dina instruktioner. Vi kan dock under vissa förhållanden komma att hjälpa dig att få tillbaka involverade medel och kommer att tillämpa relevanta avgifter för att göra det i enlighet med avgiftstabellen. Vi kan inte hjälpa dig att få tillbaka medel som felaktigt skickats till en annan medlem, såvida du inte har ett brottsmålsnummer eller medgivande från den inblandade personen.

6.13 Transaktioner är slutliga och ej upphävbara, förutom under följande förhållanden och efter vårt godtycke:

 1. om vi bekräftar att det har förekommit ett företagsfel,
 2. om olagliga aktiviteter har förekommit som omfattar ditt konto eller
 3. om du bryter mot dessa användarvillkor.

6.14 Du förstår att en del av dina alternativ för transaktion kräver olika typer av och nivåer på validerings- och verifieringskontroller för identitet och säkerhet, inklusive bruk av tredje mans validerings- och verifieringssystem, och du godkänner att vi tillämpar rimligt omdöme när det gäller att använda och dela personlig information för att utföra sådana validerings- och verifieringskontroller för identitet och säkerhet om du väljer sådana alternativ.

6.15 Du bekräftar också att vissa av våra transaktionsalternativ av säkerhetsskäl har lägsta och högsta beloppsgränser på beloppen som kan överföras.  Vi förbehåller oss rätten att lägga på beloppsgränser för en transaktion och för hur ofta du kan använda ett visst transaktionsalternativ.  Ytterligare information är tillgänglig på webbplatsen.  Dessa beloppsgränser kan ändras från tid till annan utan att detta meddelas i förväg.

6.16 Du får inte ägna dig åt något av följande:

 1. en faktisk eller försök till handling av dig som av oss bedöms vara maskopi, missbruk av bonusar eller andra kampanjer med avseende på NETELLERs tjänst;
 2. öppnande av eller försök att öppna, flera konton i ditt namn (såvida vi inte gett vårt tillstånd till detta i förväg) eller ett falskt namn;
 3. utförandet av falsk och/eller påhittad verksamhet eller transaktioner (vanligtvis känt som "churning").

6.17 Du får endast använda ditt konto för personliga ändamål och inte som ett sätt att bedriva handel eller driva en verksamhet såvida vi inte, under vissa omständigheter som fastställs av oss, ger skriftligt tillstånd till detta i förväg för dig att göra detta.

7. KORTETS UTGÅNGSDATUM, FÖRLORAT ELLER SKADAT KORT

7.1 Kortet är giltigt för den period som anges på kortets framsida, om det inte sägs upp tidigare av dig eller oss i enlighet med dessa användarvillkor. Transaktioner auktoriseras inte när ditt kort har löpt ut eller om det sägs upp.

7.2 När ditt kort håller på att löpa ut kommer vi bara att förnya kort som har använts inom 12 månader före det att kortet löpte ut. Någon debitering tillämpas inte om kortet förnyas automatiskt.

7.3 Om du begär det kommer vi att ersätta ett förlorat, stulet eller skadat kort. Vi tar ut en avgift för att ersätta ett förlorat, stulet eller skadat kort.

7.4 Om du hittar ditt kort efter att det har anmälts som förlorat, stulet eller missbrukat måste du förstöra det och informera oss omedelbart.

8. AVGIFTER

8.1 För varje transaktion debiterar vi dig de avgifter som anges på vår webbplats. Du ger oss behörighet att debitera ditt konto eventuella tillämpliga avgifter vid transaktionstillfället. Vi kan även debitera dig vissa administrationsavgifter, inklusive, men inte begränsat till, avgifter som gäller pågående hantering av inaktiva konton, skuldindrivning och återbehandlingsavgifter om det inte finns tillräckliga medel. Alla avgifter debiteras i ditt kontos valuta och du samtycker till att vi som kompensation kan debitera dig från ditt konto för alla avgifter och andra belopp som du är skyldig oss och som ska betalas av dig i samband med NETELLER-tjänsten. Alla kortavgifter debiteras i den valuta som gäller för ditt konto, oavsett kortets eller transaktionens valuta.

8.2 Vi förbehåller oss rätten att ändra avgifterna från tid till annan, vilket genomförs i enlighet med avsnitt 2.2. Uppdateringar anges på sidan Avgifter på vår webbplats. Ändringar av referensräntan börjar gälla omedelbart, utan föregående meddelande.

8.3 Observera att vissa bankomatleverantörer kan ta ut ytterligare avgifter för användningen av deras bankomater. Det är ditt ansvar att kontrollera detta innan du utför transaktionen.

8.4 Om du har pengar på ditt konto och inte har gjort några transaktioner från eller till ditt konto under en period på 14 månader (”inaktivt konto” eller ”kontoinaktivitet”) debiterar vi en administrativ avgift (”Administrativ avgift”). Du meddelas om detta en månad i förväg via e-post. Den administrativa avgiften debiteras årligen och dras av från de tillgängliga pengarna på ditt konto (men vi ser dock till att du inte få ett negativt saldo). Som exempel:

 1. När ditt konto har varit inaktivt i 14 månader debiterar vi en administrativ avgift för inaktivt konto. Du har fortfarande tillgång till kontot om du vill göra en transaktion i framtiden.
 2. Efter ytterligare 12 månaders kontoinaktivitet (eller totalt 26 månaders kontoinaktivitet) debiterar vi en andra administrativ avgift för inaktivt konto (om det finns tillräckligt med pengar på kontot). Du har fortfarande tillgång till kontot om du vill göra en transaktion i framtiden.
 3. Efter ytterligare 12 månaders kontoinaktivitet (eller totalt 38 månaders kontoinaktivitet) debiterar vi en tredje och sista administrativ avgift för inaktivt konto (om det finns tillräckligt med pengar på kontot) och avslutar ditt konto. Du kan inte logga in på ditt konto efter detta, men du kan återfå dina pengar genom att kontakta kundtjänst via det telefonnummer som anges i början av dessa användarvillkor.
 4. Sex år efter det datum då vi avslutat ditt konto löper eventuella pengar som du inte gjort anspråk på ut och de förverkas.

8.5 Information om beloppet för den administrativa avgiften finns på sidan Avgifter på vår webbplats. Den administrativa avgiften debiteras tills något av följande inträffar:

 1. du utför en transaktion,
 2. kontosaldot når noll, eller
 3. kontot är inaktivt i totalt 38 månader eller mer, och efter denna period avslutar vi kontot och spärrar ditt kort i enlighet med dessa användarvillkor.

8.6 Om du använder vårt lojalitetsbelöningsprogram löper ditt poängsaldo också ut i enlighet med avsnitt 3 för NETELLERs belöningsprogram, ”Om du inte genomför någon Kvalificerad transaktion”. Mer information finns i villkoren för lojalitetsbelöningsprogrammet.

9. VALUTAVÄXLING

9.1 När du registrerar ditt konto kan du välja från en lista med valutor, och ditt val kommer att vara den valuta som gäller för ditt konto.

9.2 Om du använder kortet för att göra en transaktion i en annan valuta än valutan för ditt kort, räknas en sådan transaktion om till kortets valuta den dag vi får slutlig likvid för en transaktion (normalt 72 timmer efter att transaktionen genomförs). Du får en beräkning av det omvandlade beloppet vid tidpunkten då transaktionen görs, men detta kan vara mer eller mindre än det slutliga belopp som dras från ditt konto till följd av skiftande växelkurser. Vi tillämpar kurser som har godkänts av Mastercard för sådana transaktioner. En växlingsavgift tillämpas också (se avsnittet Avgifter på vår webbplats för mer information).

9.3 Om du ansöker om ett kort med en annan valuta än den valuta som gäller för ditt konto tillämpas en växlingsavgift på alla transaktioner du gör från ditt konto med ditt kort. En växlingsavgift tillämpas på alla transaktioner du gör i en valuta som skiljer sig från både valutan för ditt kort och valutan för ditt konto (t.ex. debiteras du en växlingsavgift för valutaomvandlingen från transaktionsvalutan till kortets valuta och ytterligare en avgift för valutaomvandlingen till kontots valuta). Vi rekommenderar att du väljer samma valuta för ditt kort som den valuta ditt konto har.

10. ÅTERDEBITERINGAR, NEGATIVA SALDON OCH ÅTERBETALNINGAR

10.1 Om du sätter in medel på ditt konto och därefter godkänner en betalning eller ett uttag med dessa medel, är du införstådd med att du inte får du återdebitera, avbryta, återföra eller återta det betalningssätt du använde för att göra den insättningen.

10.2 Utan att begränsa våra rättigheter eller vår kompensation ansvarar du för återbetalning av betalningen till oss om du återdebiterar, avbryter, återför eller återtar behörigheten under sådana förhållanden. Vi kan, efter eget godtycke, återta beloppet genom att minska saldot på ditt konto, debitera ditt kreditkort eller bankkonto igen med beloppet eller på annat sätt inhämta beloppet från dig.

10.3 Om ett negativt saldo uppstår på ditt kort (t.ex. på grund av en återdebitering, återförande av en insättning, eller om en transaktion behandlas för en större summa än det belopp än de medel som finns på ditt konto), eller om du av någon annan anledning orsakar ett negativt saldo på ditt konto, måste du betala igen genom att återbetala ett sådant negativt saldo genom att överföra tillräckliga medel till ditt konto så att saldot på det blir minst noll. Om du inte gör det bryter du mot dessa användarvillkor. Du samtycker till att betala oss det utestående beloppet omedelbart efter uppmaning. Vi förbehåller oss rätten att automatiskt debitera ett sådant utestående belopp från eventuella insättningar som du senare gör på ditt konto. Vi kommer att ha rätt att debitera dig för eventuella rimliga kostnader vi åsamkas som ett resultat av att ett negativt saldo uppstått på ditt konto.

10.4 Vi förbehåller oss rätten att när som helst skicka påminnelser till dig eller vidta andra åtgärder för insamling av skuld, inklusive men ej begränsat till att ge ett inkassoföretag eller en advokat behörighet att hantera ärendet eller att driva ärendet rättsligt. Vi förbehåller oss rätten att debitera dig de kostnader vi ådrar oss i samband med sådan skuldindrivning eller arbete för att genomdriva detta. Denna bestämmelse ska fortsätta gälla efter att förhållandet mellan dig och oss har avslutats.

10.5 Om du tar emot en återbetalning för köp gjorda med ditt kort, betalas återbetalningen till ditt konto. Av juridiska skäl har du inte rätt att ta emot återbetalningar i kontanter för transaktioner som görs med ditt kort. Det kan ta upp till 30 dagar att behandla återbetalningar.

10.6 Vi accepterar inget ansvar för varor eller tjänster som du köper med NETELLER-tjänsten. Alla sådana tvister måste göras upp direkt med företaget som tillhandahåller de relevanta varorna eller tjänsterna. När du har använt NETELLER-tjänsten för att göra ett köp kan vi inte stoppa den transaktionen. Men i fall där du har använt ditt kort för att köpa varor eller tjänster kan du ha ett krav på företaget om varorna eller tjänsterna inte varit till tillbelåtenhet, inte har tillhandahållits, endast delvis har tillhandahållits eller inte matchar leverantörens beskrivning. Du måste meddela oss om eventuella tvister inom 60 dagar efter köpet och återdebiteringen kommer endast att betalas till ditt konto om den erhållits från företaget via Mastercard. Mastercard och vi kommer inte att avgöra vem som kommer att erhålla återbetalningen. Om du felaktigt kräver en återdebitering kommer vi att ha rätt att debitera dig rimliga avgifter som vi i rimlig mån kan anses åsamkas när vi driver återdebiteringssärendet, och vi kommer att ha rätt att debitera ditt konto ett belopp som motsvarar sådana eventuella avgifter.

12. KONTOBEGRÄNSNINGAR

12.1 Du samtycker till att använda ditt konto i enlighet med bestämmelserna i dessa användarvillkor och alla andra föreskrifter vi skäligen kan ge dig med avseende på NETELLERs tjänst.  Utan att begränsa föregående menings allmängiltighet, samtycker du till och bekräftar att du inte har tillåtelse att:

 1. använda NETELLER-tjänsten för att få kontanter i förskott (eller hjälpa andra med sådana aktiviteter),
 2. använda NETELLER-tjänsten i något syfte som strider mot lagar, förordningar eller bestämmelser som gäller för dig, inklusive, men inte begränsat till, sådana gällande pengatvätt, bedrägeri, kriminella aktiviteter, ekonomiska tjänster eller konsumentskydd,
 3. skicka ej efterfrågad e-post eller liknande metoder för massmeddelanden (spam/skräppost),
 4. använda NETELLER-tjänsten för förbjudna transaktioner,
 5. delta i trakasserier eller obscent, oförskämt eller kränkande beteende gentemot oss eller någon av våra representanter, och
 6. manipulera, hacka, modifiera, skada, störa eller på annat sätt förstöra säkerheten eller funktionerna hos NETELLER-tjänsten, eller försök att göra någon av ovan nämnda aktiviteter.

13. SKYDDA DITT KONTO OCH DITT KORT

13.1 Det är ditt ansvar att skydda ditt kort. Ditt kort är personligt och du får inte låta någon annan använda det. Du måste vidta alla rimliga åtgärder för att hålla din konto-ID-information hemlig och skydda denna information. Detta omfattar att fortlöpande säkerställa att din konto-ID-information och din dator som du använder för att komma ut på Internet är skyddade. Du måste ändra ditt lösenord regelbundet samt använda uppdaterad programvara för virusskanning, skanning av sabotageprogram och spionprogram och brandväggsskydd för att minska risken för säkerhetsproblem.

13.3 Du får en PIN-kod till ditt fysiska kort och måste förvara PIN-koden på ett säkert sätt. Det innebär att när du får din PIN-kod måste du memorera den och förstöra brevet som innehåller information om PIN-koden. Du måste alltid hålla din PIN-kod hemlig. Du får inte avslöja din PIN-kod för någon, inklusive vänner, familj eller företag. Du får inte skriva ned din PIN-kod någonstans. Du får inte använda din PIN-kod om någon kan se dig använda den.

13.4 Om du misstänker att någon annan känner till din konto-ID-information måste du omedelbart kontakta kundtjänst. Om du glömmer bort din PIN-kod kan du hitta informationen via ditt konto. Det är viktigt att du förvarar uppgifterna till ditt konto på ett säkert sätt eftersom de ger åtkomst till dina virtuella kort och PIN-koden till ditt fysiska kort.

14. OBEHÖRIGA, EJ UTFÖRDA ELLER FELAKTIGT UTFÖRDA TRANSAKTIONER

14.1 Om du tror att du har förlorat din konto-ID-information eller att den har stulits, eller om en obehörig transaktion har ägt rum, eller en transaktion inte har utförts eller har utförts felaktigt av oss, måste du meddela oss om detta snarast, och inte senare än 13 månader efter debiteringens datum, via vårt formulär för e-postsupport eller genom att kontakta kundtjänst. Om vi begär det måste du även skriva till oss inom sju dagar för att bekräfta förlusten, stölden eller eventuell oriktig användning.

14.2 Underställt avsnitt 14.3 och 14.4 har du rätt till en återbetalning av den obehöriga eller felaktigt utförda transaktionen och, där så är tillämpligt, återställning av ditt konto till det skick det skulle ha haft om den obehöriga eller felaktigt utförda transaktionen inte hade skett, förutsatt att du meddelat oss om transaktionen i fråga i enlighet med avsnitt 14.1 utan dröjsmål och i inget fall senare än 13 månader efter debiteringsdatumet (förutom om vi inte har tillhandahållit eller tagit fram den nödvändiga transaktionsinformationen till dig). Eventuella fördröjningar vad gäller att meddela oss kan leda till att du hålls ansvarig för eventuella förluster.

14.3 I enlighet med avsnitt 14.4 ansvarar du för upp till högst 50 pund (eller motsvarande i lokal valuta) för alla förluster som uppstår på grund av en obehörig transaktion som inträffar genom att:

 1. din konto-ID-information använts eftersom denna information har stulits, eller
 2. du har misslyckats med att skydda din personliga konto-ID-information.

14.4 I enlighet med avsnitt 14.1 kommer du inte att ansvara för några förluster som uppkommer efter att du meddelat oss om att du tror att din konto-ID-information har blivit stulen eller att denna möjligtvis har använts olovligen.

14.5 Du ansvarar för alla förluster som uppstår med avseende på en obehörig transaktion där:

 1. du har agerat olagligt,
 2. du avsiktligen eller genom stor oaktsamhet har äventyrat ditt kontos säkerhet (till exempel genom att inte följa avsnitt 14), eller
 3. du har tillhandahållit någon av din konto-ID-information till någon annan som sedan använder informationen för att genomföra en transaktion.

Under dessa omständigheter förbehåller vi oss rätten att debitera dig för alla rimliga kostnader som vi ådrar oss genom att vidta åtgärder för att förhindra att ditt kort eller konto används och för att få tillbaka pengar som blivit upplupna som ett resultat av detta.

14.6 Du är införstådd med att din avsedda mottagare av en transaktion från ditt konto inte måste godkänna transaktionen. Om en avsedd mottagare avvisar en transaktion från ditt konto, återkrediteras ditt konto med transaktionsbeloppet och inga avgifter debiteras.

14.7 Om du tar emot pengar till ditt konto som inte avsetts för överföring till dig har vi rätt att ta bort dessa medel från ditt konto.

14.8 För att undanröja eventuella tveksamheter lyder ”Bedrägerigaranti för VIP-medlemmar” (gå till webbplatsen om du vill ha mer information) under dessa villkor, och medlemmar som ingår i NETELLERs VIP-program och som vill ställa fordringar i enlighet med Bedrägerigarantin för VIP-medlemmar måste kunna visa att de följer villkoren här i avsnitt 14.

15. SEKRETESS

15.1 Vår sekretesspolicy utgör en del av dessa användarvillkor och vi ber dig läsa igenom denna policy som hänvisas till i avsnitt 2.5 häri innan du godkänner dessa användarvillkor.

15.2 Du förstår och godkänner att: (i) när du talar med vår kundtjänst kan samtalet övervakas och/eller spelas in i kvalitetssäkringssyfte, i utbildningssyfte, i säkerhetssyfte och för att skydda mot bedrägerier, (ii) i syfte att skydda mot bedrägerier och i säkerhetssyfte sparas dina uppgifter av oss även efter att ditt konto har stängts och (iii) i identitetsvaliderings- och verifieringssyfte kan följande information tillhandahållas företag med vilka du kan genomföra en transaktion: namn, kontonummer, jurisdiktion, boendeland, nationalitet, boendeadress, postnummer, e-postadress, födelsedatum och/eller IP-adress.

16. UPPHÄVANDE ELLER AVSLUTANDE AV DITT KONTO OCH SPÄRRANDE AV DITT KORT

16.1 Du har rätt att stänga ditt konto och därmed avsluta ditt juridiska avtal med oss (och din rätt att använda NETELLER-tjänsten) när som helst genom att meddela vår kundtjänst.

16.2 Du kan spärra ditt kort genom att meddela vår kundtjänst. Du ansvarar för alla transaktioner du har genomfört eller avgifter du ådragit dig innan du sade upp kortet. När du spärrar ditt kort kommer inte ditt konto automatiskt att stängas såvida inte (i) du instruerar oss om att även stänga ditt konto, eller om (ii) du spärrar kortet till följd av en ändring i dessa användarvillkor.

16.3 Vi förbehåller oss rätten att säga upp dessa användarvillkor och därmed spärra ditt kort och stänga ditt konto genom att ge dig två (2) månaders föregående meddelande. Om vi stänger ditt konto kommer vi också att spärra eventuella kort som är kopplade till kontot. När en uppsägning beror på en händelse, handling eller underlåtenhet som gör användarvillkoren ej verkställbara, ogiltiga eller upphävda (inklusive till följd av olaglighet eller lagändring) förbehåller vi oss rätten att säga upp användarvillkoren och stänga ditt konto med omedelbar verkan.

16.4 Oavsett ovanstående, kan vi, efter eget gottfinnande, upphäva eller begränsa åtkomst till ditt konto (inklusive utan begränsning, spärra medel på ditt konto, och begränsa din möjlighet att göra transaktioner på ditt konto, upphäva eller avsluta ditt kort och begränsa dina betalningsalternativ) ta bort dig från och/eller inte tillåta dig att delta i ett eller något av våra förmånsprogram (inklusive, utan begränsning, vårt belöningsprogram och våra kampanjer) eller avsluta ditt konto, när som helst utan att meddela detta i förväg, under någon av följande omständigheter:

 1. om du bryter mot några av dessa användarvillkor,
 2. om vi har rimliga skäl att tro att ditt konto har använts utan ditt samtycke, eller i samband med ej auktoriserad eller ovanlig användning av kreditkort eller bankkonto (inklusive, men inte begränsat till, meddelande om detta från din bank eller kreditkortsutställare),
 3. om vi har rimlig anledning att tro att ditt konto har använts i samband med en förbjuden transaktion,
 4. if at any time we determine that you have provided us with any false, inaccurate, incomplete or misleading information or any name, bank account or credit card information that you are not legally authorised to use;
 5. missbruk från din sida av återförande- eller återdebiteringsprocessen som tillhandahålls av din bank eller ditt kreditkortsföretag, eller liknande beteende där en insättning inte är auktoriserad, återkallas eller avbryts efter en auktoriserad betalning eller ett auktoriserat uttag av dessa medel;
 6. mottagande i ditt konto av misstänkt bedrägliga medel,
 7. du vägrar samarbeta i en utredning eller att tillhandahålla tillräcklig identitets- eller säkerhetsinformation eller dokumenterande bevis för verifiering när så efterfrågas,
 8. initiering av transaktioner som kan anses vara kontantutbetalning i förskott eller hjälp till kontantutbetalning i förskott,
 9. om vi tror att ditt konto eller kort har använts eller påstås ha använts, eller kan ha använts till eller för att underlätta aktiviteter som är relaterade till bedrägerier, ekonomisk brottslighet eller annan olaglig aktivitet,
 10. retur av en betalning på grund av otillräckliga medel på kontot,
 11. om vi tror att ditt konto, oavsett om det är aktivt eller vilande, eller ditt beteende utgör en risk vad gäller säkerhet, kredit, bedrägeri, affärer eller rykte för oss, eller
 12. om vi inte längre kan behandla dina transaktioner av juridiska skäl eller säkerhetsskäl eller på grund av tredje mans handlingar, eller
 13. en händelse, åtgärd eller underlåtelse inträffar som gör dessa användarvillkor ej verkställbara, ogiltiga eller upphävda (inklusive till följd av olaglighet eller lagändring), eller
 14. för att följa undersökningar eller förbud vad gäller pengatvätt eller finansiering av terroristverksamhet som utfärdas av statliga myndigheter, organ eller kommissioner.

16.5 Underställt avsnitt 16.6, om vi stänger ditt konto, meddelar vi dig innan vi gör det antingen via e-post eller brev till den adress du senast uppgav, och returnerar eventuella obegränsade eller obestridda medel på ditt konto (om dessa medel inte är inblandade i eller på annat sätt kopplade till de omständigheter som är orsak till begränsningen eller stängningen) i enlighet med dina anvisningar.

16.6 Under vissa förhållanden kan vi vara förbjudna att meddela dig att ditt konto har upphävts eller stängts. Under dessa förhållanden strävar vi efter att informera dig så snart vi kan. Om ett konto stängs av kan vi, efter eget godtycke, upphäva detta beslut förutsatt att vi har fastställt att de förhållanden som orsakade upphävningen inte längre föreligger.

16.7 Om du har eller har haft ett inaktivt konto under en tid på 38 månader eller mer stängs ditt konto i enlighet med avsnitt 8.4 i dessa användarvillkor. All kontoinaktivitet innan den här versionen av användarvillkoren träder i kraft räknas in i sådana perioder. Efter att ditt konto har stängts meddelar vi dig med hjälp av de kontaktuppgifter som du senast angav för att bekräfta att ditt konto har stängts.

16.8 Om ditt konto har ett positivt saldo när kontot av någon anledning stängs, returneras dessa till dig på det sätt som du anger (minus normala gällande avgifter), förutsatt att medlen inte är underställda någon begränsning.

16.9 Eventuella medel som du inte har gjort anspråk på under en tid på sex år efter att kontot har stängts löper ut och förverkas.

16.10 Om ett konto har stängts, oavsett orsak, är inga ytterligare transaktioner möjliga (förutom för att returnera pengarna på ditt konto till dig i enlighet med dessa användarvillkor). I den händelse en avgift åläggs eller en transaktion genomförs på ditt konto innan det stängs, kommer du att ansvara för att på begäran betala dessa summor till oss, oavsett om ditt konto stängs. Denna bestämmelse ska fortsätta gälla efter att förhållandet mellan dig och oss har avslutats.

16.11 Såvida inget annat anges i dessa användarvillkor, kommer nämnda användarvillkor vid stängningen av ditt konto att upphöra att gälla och du kommer inte längre att vara medlem. Om du vill bli medlem igen måste du registrera om dig och öppna ett nytt konto.

17. GARANTIER, ANSVAR OCH FRISKRIVNINGAR

17.1 Vi förbehåller oss rätten att när som helst och via tredje man validera och verifiera all information som du tillhandahåller oss.

17.2 Utan att begränsa avsnitt 6 ska vi göra rimliga ansträngningar för att se till att förfrågningar om debitering och kreditering som gäller ditt konto behandlas så snart som möjligt. Ett flertal faktorer, varav flera ligger utanför vår kontroll, bidrar dock till när behandlingen kan slutföras. Eftersom ditt kort är kopplat till ditt konto kanske inte ditt kort fungerar om det exempelvis är problem med NETELLER-tjänsten, och ibland kan du kanske inte använda kortet när vi utför underhåll på NETELLER-tjänsten. Vi lämnar inga föreställningar eller garantier vad gäller kontinuerlig, oavbruten eller säker åtkomst till NETELLER-tjänsten, som kan påverkas av faktorer utanför vår kontroll eller som kan bero på regelbundna tester, reparationer, uppgraderingar, avbrott eller underhållsarbeten.

17.3 Vi förutsätter att du innan du öppnar ditt konto har fastställt att du inte bryter mot några lagar eller bestämmelser i ditt boendeland och din jurisdiktion genom att öppna och hålla ditt konto. Du garanterar att du inte bryter mot några lagar eller bestämmelser genom din användning av NETELLER-tjänsten och du godkänner att du ska hålla oss, våra partnerföretag, holdingbolag, dotterbolag, agenter och underleverantörer skadeslösa från alla eventuella skadeståndskrav som kan uppstå till följd av att du använder NETELLER-tjänsten på ett sätt som bryter mot lagar eller regelverk. Denna bestämmelse ska fortsätta gälla efter att förhållandet mellan dig och oss har avslutats.

17.4 VI LÄMNAR INGA UTTRYCKLIGA GARANTIER ELLER VILLKOR TILL DIG VAD GÄLLER NETELLER-TJÄNSTEN UTÖVER VAD SOM ANGES I DESSA ANVÄNDARVILLKOR OCH ALLA UNDERFÖRSTÅDDA OCH LAGSTADGADE GARANTIER OCH VILLKOR, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, EVENTUELLA GARANTIER ELLER VILLKOR VAD GÄLLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL AVSÄGS HÄRMED UTTRYCKLIGEN FÖRUTOM DÄR SÅDANA UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE GARANTIER INTE KAN AVSÄGAS ENLIGT GÄLLANDE LAG.

17.5 Varken vi eller några av våra partnerföretag, holdingbolag, dotterbolag, agenter eller underleverantörer ska ansvara för eventuella krav, förluster eller skadestånd som åsamkas dig eller någon tredje man såvida de inte har orsakats som en direkt följd av vår underlåtelse eller vårt uppsåtliga agerande, förutsatt att vi, våra partnerföretag, holdingbolag, dotterbolag, agenter eller underleverantörer inte under några omständigheter ska ansvara för eventuella krav, förluster eller skadestånd som orsakas av något av följande:

 1. du bryter mot några av dessa användarvillkor,
 2. fel från din, något företags eller någon medlems sida vid genomförandet av en transaktion, till exempel om en betalning görs till en ej avsedd person eller om överföring av ett felaktigt belopp görs,
 3. bruk av ditt konto av en annan person som godkänns i alla validerings- och verifieringskontroller för identitet och säkerhet,
 4. återvänder pengarna till deras ursprungliga källa i överensstämmelse med sektion 6.7,
 5. underlåtelse från din sida att använda uppdaterad programvara för virusskanning, skanning av sabotageprogram och spionprogram och brandväggsskydd på datorn eller annan enhet du använder för att få åtkomst till Internet och underlåtelse att ta bort virus, sabotageprogram och spionprogram från en dator eller enhet så snart det är möjligt efter att de har upptäckts,
 6. om du avslöjar din inloggningsinformation eller kortinformation till tredje man som ett resultat av nätfiske,
 7. eventuellt bedrägeri eller felaktig framställelse som görs av ett företag eller en medlem, även om företaget eller medlemmen godkänns i alla validerings- och verifieringskontroller för identitet och säkerhet,
 8. fel eller utelämnanden i innehållet på vår webbplats,
 9. felaktig användning eller oförmåga att använda vår webbplats, oavsett om det är till följd av orsaker inom vår kontroll eller inte,
 10. förseningar, förluster, fel eller utelämnanden som orsakas av driftfel, avbrott, intrång eller förstörande av någon maskinvara, programvara eller annat telekommunikations- eller dataöverföringssystem,
 11. ingrepp eller besittningstagande som framtvingas enligt lag,
 12. omständigheter bortom vår rimliga kontroll,
 13. onormala och oförutsägbara omständigheter utanför vår kontroll (av vilka konsekvenserna inte skulle ha kunnat undvikas trots våra bästa ansträngningar), och
 14. ett företag eller en tredje man som vägrar godkänna en transaktion med ditt kort eller om företaget som misslyckas med att upphäva en auktorisering eller misslyckas med att avbryta eller ändra ett arrangemang för abonnemangsfakturering.
 15. varje åtgärd vi vidtar för att förhindra misstänkt bedrägeri eller pengatvätt, och
 16. våra handlingar till följd av våra skyldigheter enligt andra bestämmelser i EU-lagar eller andra tillämpliga lagar.

17.6 VI, VÅRA PARTNERFÖRETAG, HOLDINGBOLAG, DOTTERBOLAG, AGENTER ELLER UNDERLEVERANTÖRER SKA INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGA GENTEMOT DIG ELLER TREDJE MAN FÖR INDIREKTA ELLER SÄRSKILDA SKADOR, FÖLJDSKADOR, SKADOR SOM GER UPPHOV TILL SKADESTÅND UTÖVER DEN FAKTISKA SKADAN, OAVSETT OM DE BASERAS PÅ OAKTSAMHET, UPPSÅTLIGT AGERANDE, UTOMOBLIGATORISKT SKADESTÅNDSANSVAR, AVTAL (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, BETYDANDE BROTT ELLER BROTT MOT ETT BETYDANDE VILLKOR) ELLER NÅGON ANNAN LAGSTIFTNING. VI PÅTAR OSS INTE HELLER NÅGOT SOM HELST ANSVAR FÖR FÖRLORADE DATA, FÖRLORADE INKOMSTER, FÖRLORADE MÖJLIGHETER ATT FÖRVERKLIGA FÖRVÄNTADE INKOMSTER ELLER BESPARINGAR, FÖRLORADE INTÄKTER ELLER ANDRA EKONOMISKA ELLER PENNINGMÄSSIGA FÖRLUSTER.

17.7 Vi frånsäger oss allt ansvar för alla produkter eller tjänster som köps eller säljs av dig som betalas via ditt bruk av NETELLER-tjänsten.

17.8 Du godkänner att du ska hålla oss, våra partnerföretag, holdingbolag, dotterbolag, agenter eller underleverantörer skadeslösa från alla eventuella krav från tredje man mot oss, våra partnerföretag, holdingbolag, dotterbolag, agenter eller underleverantörer relaterat till din användning av NETELLER-tjänsten vad gäller alla krav, förluster, skador, utgifter och skadeståndskrav som åsamkas oss, våra partnerföretag, holdingbolag, dotterbolag, agenter eller underleverantörer till följd av ditt brott mot dessa användarvillkor. Denna bestämmelse ska fortsätta gälla efter att förhållandet mellan dig och oss har avslutats.

17.9 Vi bekräftar att Paysafe Group Plc behåller alla rättigheter, anspråk och intressen i och till alla varumärken, varunamn, logotyper, webbplatsutformningar, texter, innehåll och grafik, och andra immateriella rättigheter som används av oss i samband med NETELLER-tjänsterna och eventuell användning, återgivning, modifiering eller distribution av dessa varumärken, varunamn, logotyper, webbplatsutformningar, texter, innehåll, grafik eller andra immateriella rättigheter från dig är förbjudna.

18. PROCESS FÖR KLAGOMÅL

18.1 För eventuella klagomål eller tvister du har gällande ditt konto hänvisar vi dig till vår process för klagomål som anges i avsnitt 2.5 häri. Om vi inte kan lösa ditt klagomål kan du även skicka det till den ekonomiska ombudsmannatjänsten som gäller för tjänster som erbjuds av oss.

18.2 Du kan kontakta den ekonomiska ombudsmannatjänsten via:

 1. post, genom att skicka ditt klagomål till Financial Ombudsman Services, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR, Storbritannien
 2. telefon på 0800 023 4 567 eller,
 3. e-post till complaint.info@financial-ombudsman.org.uk. Den ekonomiska ombudsmannatjänstens webbplats finns på www.financial-ombudsman.org.uk.

18.3 Du godkänner att avstå från eventuella rättigheter du kan ha vad gäller att inleda eller delta i någon stämning eller rättsprocess mot oss, våra partnerföretag, holdingbolag, dotterbolag, agenter och underleverantörer som uppstår ur eller till följd av tvister, krav eller fel och du accepterar även att välja att inte delta i grupp-processer mot oss.

18.4 Vi rekommenderar att du kontrollerar din kontohistorik online och skriver ut eller sparar en kopia av alla transaktionsdata för framtida referens. Om din kontohistorik visar transaktioner som du inte har gjort eller godkänt måste du, i enlighet med avsnitt 14.1, genast meddela oss när du identifierar eller misstänker sådana.

19. ALLMÄNT

19.1 Vi kan anlita tjänster från en/ett eller flera partnerföretag, holdingbolag, dotterbolag, agenter eller underleverantörer för att fullgöra våra skyldigheter.

19.2 Dessa användarvillkor ska regleras av lagstiftningen i England. Tvister som uppstår på grund av de här användarvillkoren avgörs i engelsk domstol, förutom där lagstiftning inom EU kräver att specifika tvister ska avgöras av domstol i annan jurisdiktion.

19.3 Vi kan skicka kommunikation och meddelanden till dig på den e-postadress eller postadress som du tillhandahållit oss med under registreringsprocessen (eller som du därefter uppdaterat). All kommunikation och alla meddelanden från någondera part via e-post under dessa användarvillkor ska anses vara levererade den dag då e-postmeddelandet skickades, såvida inte den sändande parten får en elektronisk indikation om att e-postmeddelandet inte kunde levereras. Om meddelandet skickas via post ska det anses vara levererat 10 arbetsdagar efter det datum då meddelandet har postats.

19.4 Dessa användarvillkor är underställda ändringar, modifiering eller borttagning om detta krävs av, eller befinns vara i konflikt med, tillämpliga lagar eller bestämmelser utan att påverka giltigheten eller verkställbarheten för kvarvarande användarvillkor.

19.5 Dessa användarvillkor och policyerna som hänvisas till i avsnitt 2.5 utgör hela avtalet mellan oss och dig med avseende på NETELLER-tjänsten och efterträder och ersätter alla eventuella tidigare avtal. Om det förekommer inkonsekvenser mellan denna version av användarvillkoren och versionen på webbplatsen gäller versionen på webbplatsen.

19.6 Vår underlåtelse att utöva eller i tid genomdriva någon rättighet i dessa användarvillkor ska inte anses som ett avstående från sådana rättigheter och ska inte hindra utövande eller genomdrivande av dessa vid någon tidpunkt därefter.

19.7 De rättigheter och den kompensation som vi har rätt till enligt dessa användarvillkor är kumulativa och gäller utöver eventuella andra rättigheter eller kompensation som vi har rätt till enligt lag eller rättvisligen.

19.8 Du får inte överföra, ersätta, tilldela, lägga ut eller delegera dina rättigheter, plikter eller skyldigheter enligt dessa användarvillkor. Vi förbehåller oss rätten att överföra och tilldela dessa användarvillkor och du samtycker till att vi kan tilldela rättigheter och förnya skyldigheter enligt användarvillkoren utan ditt föregående medgivande.

19.9 Inga bestämmelser i dessa användarvillkor skapar ett kompanjonskap mellan dig och oss, och gör heller inte vare sig oss eller dig till agent för den andra i något avseende. Du har ingen behörighet att binda eller skapa skyldigheter för oss eller kontraktera i vårt namn på något sätt i något syfte.

19.10 I den händelse att någon del av dessa Användarvillkor inte är verkställbar påverkar detta inte resten av Användarvillkoren som ska gälla till fullo.

19.11 I den händelse att någon del av dessa Användarvillkor inte är verkställbar påverkar detta inte resten av Användarvillkoren som ska gälla till fullo.

20. NETELLERS SUPPORT

20.1 Vår kundtjänst är öppen 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Du kan hitta kontaktuppgifter på webbplatsen. En tjänst för rapportering av borttappade eller stulna kort finns också tillgänglig 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, och du hittar information om detta på baksidan av kortet eller på webbplatsen. Du behöver tillstånd från den som betalar räkningarna innan du ringer. I utbildnings- och/eller övervakningssyfte kan vi komma att spela in det samtal du har med kundtjänst.