Lütfen deneyiminizi seçin: ×

Paysafe Çerez Bildirimi

Web sitelerimizi, mobil sitelerimizi veya mobil uygulamalarımızı kullandığınızda, Paysafe Group Limited ve ve grup şirketlerinin her biri (“Paysafe” ya da "biz" veya “bizim”), “çerezler” ve diğer teknolojileri kullanır. Bu bildirim kullanılan belli bir Paysafe hizmetinin kontrat hükmüne veya Kullanım Koşullarına ilave olarak uygulanır.

Bu Çerez Bildirimi tarihi itibarıyla, ana merkezi 100 N Biscayne Blvd., Suite 2120, Miami, Florida 33132, Amerika Birleşik Devletleri adresinde bulunan bir Delaware şirketi olan Skrill USA, Inc., Paysafe tarafından satın alınmak üzere kontrat altına alınmıştır. Paysafe, Skrill USA, Inc. ve müşterilerine web hizmetlerinin tedariği ve Çerezler ile benzer teknolojilerin yerleştirilmesi dahil veri işleme ve diğer hizmetleri sağlar ve buna bağlı olarak Paysafe’in işleyişi için gereken veya uygun olan ölçüde ve işlemleri ve verileri yönetmek amacıyla Skrill USA, Inc’ten bilgi alır ve onunla veri paylaşımı yapar.

Bu bildirimde, hangi çerezlerin kullanıldığını nasıl kontrol edebileceğinizi ve çerezler ve benzer teknolojiler hakkında daha fazlasını nasıl öğrenebileceğinizi anlatıyoruz. Paysafe’in verilerinizi nasıl kullandığı hakkında daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız, Gizlilik bildirimimizde daha fazla bilgi bulabilirsiniz.