Lütfen deneyiminizi seçin: ×

NETELLER VIP Hüküm ve Koşulları

Versiyon – Kasım 2020

1. NETELLER VIP Hüküm ve Koşullarının Kapsamı

1.1 Bu Hüküm ve Koşullar ("VIP Hüküm ve Koşulları") NETELLER VIP programının ("VIP Programı") yanı sıra NETELLER Kullanım Koşulları ve Paysafe Gizlilik Bildirimi için de geçerlidir. NETELLER VIP Statüsüne (aşağıda tanımlanan şekliyle) nasıl hak kazanılacağı, bu statünün nasıl muhafaza edileceği veya kaybedileceği ile ilgili kuralları düzenler.

1.2 NETELLER Hesabı Kullanım Koşulları ile bu VIP Hüküm ve Koşulları arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda, bu tutarsızlık kapsamında VIP Hüküm ve Koşulları geçerli olacaktır.

2. NETELLER VIP Statüsünün elde edilmesi

2.1 Geçerli bir NETELLER Hesabınız varsa ve üç aylık dönem içerisinde toplamda 6.000$ (altı bin Amerikan Doları) veya daha fazla Şartlara Uygun İşlem yapmanız durumunda (“Minimum Gereklilikler”), NETELLER Hesabınız otomatik olarak NETELLER VIP statüsünü (“NETELLER VIP Statüsü”) hak eder ve siz bir NETELLER VIP kullanıcı (“NETELLER VIP”) olursunuz.

2.2 Size NETELLER web sitesinin NETELLER VIP bölümünde açıklanan avantajları sunarız ("NETELLER VIP Avantajları"). NETELLER VIP Avantajları, aşağıda 3. bölümünde tanımlandığı gibi, NETELLER VIP Seviyenize bağlı olarak değişiklik gösterir.

3. NETELLER VIP Seviyesi

3.1 Her üç aylık dönemin sonunda, NETELLER Hesabınızdan o üç aylık dönem içinde yapılan Şartlara Uygun İşlemlerin toplam tutarını değerlendiririz ve NETELLER Hesabınıza bir sonraki üç aylık dönem için aşağıdaki NETELLER VIP seviyelerinden (“NETELLER VIP Seviyesi”) birini uygularız:

a) 6.000$ (altı bin dolar) veya üzeri - "Bronze Seviye";

b) 15.000$ (on beş bin dolar) veya üzeri - "Silver Seviye";

c) 45.000$ (kırk beş bin dolar) veya üzeri - "Gold Seviye";

d) 150.000$ (yüz elli bin dolar) veya üzeri - "Diamond Seviye";

e) 600.000$ (altı yüz bin dolar) veya üzeri - "Exclusive Seviye".

3.2 Bir üç aylık dönem içinde, daha yüksek bir NETELLER VIP Seviyesi için minimum işlem tutarına erişirseniz, o üç aylık dönemin geri kalanı için VIP Seviyenizi yükseltiriz. NETELLER VIP Seviyenizdeki tüm diğer değişiklikler her üç aylık dönemin ilk günü yapılmalıdır.

3.3 NETELLER VIP Seviyenizi gereken şekilde ve gerektiği zamanda bu 3. Bölüme uygun olarak değiştiririz. Güncel NETELLER VIP Seviyeniz, NETELLER Hesabınızın "Hesap Açıklaması" bölümünde görüntülenir.

4. NETELLER VIP Diamond ve Exclusive Seviyeleri için İlave Ödüller.

4.1 Bir NETELLER VIP Diamond Seviyesine veya Exclusive Seviyesine sahipseniz, zaman zaman ilave ödüllere hak kazanabilirsiniz.

5. NETELLER VIP Güvenlik Standartları

5.1 Aşağıdakileri bildiğinizi ve bunlara uyacağınızı kabul edersiniz:

a) NETELLER Kullanım Koşullarında belirtilen güvenlik yükümlülüklerine uymak;

b) NETELLER Hesabı kullanıcı adınızı ve şifrenizi gizli tutmak ve (biz aksini belirtmedikçe) bu bilgileri hiç kimseyle paylaşmamak veya bunları yazmamak.

c) NETELLER Hesabınızın şifresini düzenli olarak değiştirmek ve farklı siteler için farklı şifreler kullanmak.

d) NETELLER Hesap bilgilerinizi e-posta ile alırsanız, bu bilgileri içeren e-postaları kalıcı olarak silmek.

e) NETELLER Hesabınıza başka bir kişi tarafından erişildiğini düşünüyorsanız, hemen NETELLER ile temas kurmak.

f) NETELLER hesabınıza sadece kişisel bilgisayarınızdan veya mobil cihazınızdan erişmek ve NETELLER Hesap bilgilerinizi internet üzerinden her girdiğinizde tüm makul dikkati göstermek.

g) sizden NETELLER hesabınızın güvenlik bilgilerini vermenizi isteyen hiçbir e-postaya yanıt vermemek.

h) bilgisayarınızda ve mobil cihazınızda güncel anti-virüs ve anti-spyware programlarını bir güvenlik duvarı sistemi ile birlikte kullanmak.

i) NETELLER Hesap özetinizi düzenli olarak gözden geçirmek ve herhangi bir hata veya izinsiz işlemi en kısa zamanda NETELLER'a bildirmek.

j) NETELLER hesabınıza izinsiz olarak yapılan tüm gerçek veya şüpheli erişimlerin araştırılmasında yardım sağlamak.

Birlikte "NETELLER VIP Güvenlik Standartları" olarak anılacaktır.

6. VIP Statüsünün Kaybedilmesi ve Sonlandırılması

6.1 Herhangi bir üç ay zarfında, Minimum Gereklilikleri yerine getirememeniz durumunda, NETELLER VIP Statünüzü kaybeder ve bundan böyle NETELLER VIP Avantajlarından yararlanamazsınız.

6.2 Yukarıdaki hükümlerden bağımsız olarak, aşağıdakilere inanmak için bir nedeni olması durumunda NETELLER VIP Statünüzü kaldırma, NETELLER VIP Avantajlarını vermeyi reddetme veya herhangi bir zamanda ve kendi takdiri doğrultusunda NETELLER Hesabınızı askıya alma veya sonlandırma hakkını saklı tutar:

(a) VIP Güvenlik Standartlarına uymamanız veya NETELLER Hesap bilgilerinizin dikkatsiz ya da yanlış kullanımı, saklanması veya ifşası sonucunda NETELLER Hesabınıza yapılan herhangi bir yetkisiz erişim; ve/veya

b) bu VIP Hüküm ve Koşullarını veya NETELLER Kullanım Koşullarını ihlal etmeniz; veya

c) NETELLER'ın güvenlik veya işlem prosedürlerini alt etme veya başka türlü ihlal etme girişiminde bulunmanız veya hiçbir sınırlama olmadan aşağıdaki senaryoların herhangi biri de dahil, NETELLER tekliflerinden herhangi birini suistimal etmeye çalışmanız:

i) NETELLER Satıcıları ile yapılan herhangi bir para gönderme veya para alma işleminin NETELLER veya Satıcının takdirine bağlı olarak tatmin edici addedilen meşru bir faaliyetle ilişkili olmaması.

ii) Kendi adınız veya üçüncü taraf adı altında birden fazla NETELLER Hesabı ("Birden Fazla Hesap") açma veya doğrulama işlemi veya girişimi.

iii) NETELLER veya NETELLER Satıcısı tarafından sunulan promosyon kampanyalarından ve bonuslarından yararlanmak için Birden Fazla Hesap kullanılması.

6.3 NETELLER'ın önceden yazılı izni olmadan başka bir NETELLER hesabı açma girişiminde bulunmamanız gerekir.

7. NETELLER VIP Hüküm ve Koşullarındaki Değişiklikler

NETELLER, bu VIP Hüküm ve Koşullarını NETELLER VIP Programını tamamen geri çekme hakkı da dahil olmak üzere, herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar.

7.2 Aşağıdaki bölüm 7.3'e tabi olarak, değişiklikler NETELLER hesabınızda kayıtlı olan birincil e-posta adresine e-posta yoluyla gönderilecektir. Önerilen değişikliğe itiraz ettiğinize dair bize yazılı bir bildirim göndermeniz durumu hariç, önerilen değişiklik bildirimin alınmasından sonraki 2 ay içinde yürürlüğe girer. İtiraz bildiriminiz NETELLER VIP Programına katılımınızı sonlandırmaya teşkil sayılır ve bundan böyle VIP Hüküm ve Koşulları sizin için geçerli olmaz.

7.3 Değişikliğin haklarınızı azaltmadığına ya da yükümlülüklerinizi artırmadığına makul görüşümüz çerçevesinde inandığımız durumlarda 2 aylık bildirim süresi uygulanmaz. Bu gibi durumlarda, değişiklik önceden haber verilmeden derhal uygulamaya konulacaktır.

8. Diğer hususlar

8.1 NETELLER'ın şüpheli işlemleri araştırmak amacıyla kişisel bilgilerinizi NETELLER Satıcıları ile paylaşabileceğini kabul eder ve buna izin verirsiniz.

8.2 NETELLER tarafından alınan tüm kararlar kesindir ve başka hiçbir yazışma yapılmaz.

8.3 Bu Hüküm ve Koşullar, İngiltere ve Galler yasalarına uygun olarak yürütülür ve yorumlanır. Bu VIP Hüküm ve Koşulları ile ilgili olarak ortaya çıkan bir anlaşmazlık durumunda, işbu taraflar hukuk kurallarının çakışmasına bakılmaksızın İngiltere Mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine geri dönülemez şekilde itaat ederler.

8.4 Bu VIP Hüküm ve Koşullarının herhangi bir bölümü yargı yetkisine sahip bir mahkeme tarafından geçersiz, hukuka aykırı veya uygulanamaz sayılırsa, bu durumda o bölüm, yasalar tarafından izin verilen ölçüde tamamen geçerli ve uygulanabilir olmaya devam edecek olan VIP Hüküm ve Koşullarının geri kalanından çıkarılır.

8.5 Bu VIP Hüküm ve Koşulları İngilizce dilinde yazılmıştır, eğer başka dillere çevrilirse bu sadece kolaylık sağlaması açısındandır ve İngilizce versiyonu geçerli olacaktır.

9. Tanımlar ve Yorumlar

9.1 Aşağıdaki terimler bu VIP Hüküm ve Koşullarında kullanıldığında aşağıdaki anlama gelir:

Şartlara Uygun İşlem” (i) NETELLER Satıcılarına para gönderme işlemleri ve (ii) Kripto Para Birimi İşlemleri (NETELLER Kripto Para Birimi Kullanım Koşullarında belirtilen şekilde) anlamına gelir. Aşağıdakiler Şartlara Uygun İşlemler değildir:

  • Fiziksel veya sanal NETELLER Net+ Prepaid Mastercard ve sanal hediye kartları kullanılarak internet üzerinden veya fiziksel bir satış noktasından yapılan işlemler;
  • kendi hesaplarınız arasındaki transferler de dahil olmak üzere kişiden kişiye yapılan işlemler.

NETELLER Satıcısı”, NETELLER Satıcısı Hüküm ve Koşullarına tabi ticari amaçlar için NETELLER ödeme işlemi hizmetlerini kullanan herhangi bir kişi anlamına gelir.

NETELLER Hesabı”, NETELLER Hesabı Kullanım Koşullarına uygun olarak kullanımınıza sunulan elektronik para hesabı anlamına gelir.

"NETELLER" İngiltere ve Galler yasaları çerçevesinde 4478861 şirket sicil numarası ile kurulmuş ve European Communities (Electronic Money) Regulations 2011 (Avrupa Birliği (Elektronik Para) Yönetmenlikleri 2011) kapsamında Financial Conduct Authority (FCA) tarafından FRN 900015 kayıt numarası altında elektronik para sağlamak için yetkilendirilmiş bir şirket olan Paysafe Financial Services Limited anlamına gelir.

Üç aylık dönem" herhangi bir takvim yılının aşağıdaki üç aylık dönemlerinden biri anlamına gelir: 1 Ocak – 31 Mart; 1 Nisan – 30 Haziran; 1 Temmuz – 30 Eylül; 1 Ekim – 31 Aralık.

"Siz" veya "Sizin", adına NETELLER Hesabı açılmış ve tutulmakta olan gerçek kişi anlamına gelir;