Wybierz swoje doświadczenie: ×

Kraje nieobsługiwane

Obecnie NETELLER nie świadczy usług w następujących krajach. Lista może ulec zmianom:

 • Aland Islands
 • American Samoa
 • Anguilla
 • Antarctica
 • Barbados
 • Benin
 • Bhutan
 • Bonaire
 • Burundi
 • Cape Verde
 • Central African Republic
 • Chad
 • Cook Islands
 • Congo (Republic)
 • Djibouti
 • Equatorial Guinea
 • Fiji
 • French Guyana
 • French Polynesia
 • Gabon
 • Gambia
 • Grenada
 • Guadeloupe
 • Guam
 • Guinea
 • Guinea-Bissau
 • Guyana
 • Japan
 • Kazakhstan
 • Kiribati
 • Lao People’s Democratic Republic
 • Liberia
 • Macao
 • Madagascar
 • Malawi
 • Mali
 • Marshall Islands
 • Martinique
 • Mauritania
 • Mongolia
 • Montserrat
 • Myanmar
 • Nauru
 • New Caledonia
 • Niger
 • Niue
 • Norfolk Island
 • Northern Mariana Islands
 • Palau
 • Papua New Guinea
 • Puerto Rico
 • Saint Barthelemy
 • Saint Kitts and Nevis
 • Saint Martin
 • Saint Pierre and Miquelon
 • Saint Vincent and the Grenadines
 • Sint Maarten
 • Sierra Leone
 • Solomon Islands
 • South Georgia and the South Sandwich Islands
 • Suriname
 • Svalbard and Jan Mayen
 • Tajikistan
 • Timor-Leste
 • Togo
 • Turkmenistan
 • United States of America
 • US Virgin Islands
 • Uzbekistan
 • Vanuatu
 • Western Sahara
 • Yemen

Aby uzyskać dodatkowe informacje, odwiedź naszą Pomoc online.