Επιλέξτε την εμπειρία σας: ×

Δηλωση Περι Προστασιας Του Ιδιωτικου Απορρητου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Κάθε σχόλιο, ερώτηση και αίτημα σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας είναι ευπρόσδεκτο. Αν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματά σας ή να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με εταιρείες του ομίλου Paysafe για τις οποίες ισχύει η παρούσα δήλωση, θα πρέπει να μας αποστείλετε επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση με την επισήμανση «Υπ’ όψιν του Τμήματος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» ή μέσω του συνδέσμου Επικοινωνήστε μαζί μας.

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων του Ομίλου Paysafe είναι το πρόσωπο που καθορίζεται παρακάτω και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του μέσω του συνδέσμου «Επικοινωνήστε μαζί μας» ή στην παρακάτω διεύθυνση:

κ. Derek A Wynne

Paysafe, Floor 27, 25 Canada Square, London, E17 4AU

 

 

Νόμος για την προστασία των καταναλωτών της Καλιφόρνιας (CCPA)

Αν είστε κάτοικος Καλιφόρνιας και χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες καταναλωτών μας, μπορεί να έχετε ορισμένα δικαιώματα βάσει του νόμου για την προστασία των καταναλωτών της Καλιφόρνιας (CCPA), τα οποία περιγράφονται στη συνέχεια.

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Κατά τους τελευταίους 12 μήνες, συλλέξαμε τις ακόλουθες προσωπικές πληροφορίες:

 • Αναγνωριστικά, όπως το όνομα, την ηλικία, την ημερομηνία γέννησης, τη διεύθυνση και άλλα στοιχεία επικοινωνίας, ένα αντίγραφο του εγγράφου ταυτοποίησής σας (όπως η άδεια οδήγησης ή το διαβατήριό σας), καθώς και τον αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης ή/και άλλα κρατικά στοιχεία ταυτοποίησης ή καταχωρήσεις σε μητρώα,
 • Επαγγελματικές ή σχετικές με την απασχόληση πληροφορίες, όπως η επαγγελματική σας δραστηριότητα σας,
 • Τις δραστηριότητες σας στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πολιτική σχετικά με τα cookie, καθώς και το ιστορικό επισκέψεων και αλληλεπίδρασης με τις Υπηρεσίες μας, τη διεύθυνση IP, τον τύπο και τη γλώσσα του προγράμματος περιήγησης και άλλες πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα,
 • Δεδομένα προσδιορισμού γεωγραφικής θέσης, στον βαθμό που απαιτείται για την επαλήθευση της θέσης σας για κανονιστικούς σκοπούς και σκοπούς καταπολέμησης της απάτης, ανάλογα με τις παρεχόμενες Υπηρεσίες και τη χρήση τους από εσάς (για παράδειγμα, ορισμένοι νόμοι μπορεί να απαιτούν την επαλήθευση της θέσης σας εάν η χρήση των Υπηρεσιών περιλαμβάνει τυχερά παιχνίδια),
 • Εμπορικές πληροφορίες, όπως πληροφορίες σχετικά με τις σχέσεις σας με τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών τραπεζικών λογαριασμών, χρεωστικών και πιστωτικών καρτών, υπολοίπων λογαριασμών και του χρονικού διαστήματος που τηρείτε αυτούς τους λογαριασμούς.

Συλλέγουμε αυτές τις προσωπικές πληροφορίες για την έγκριση και τη δημιουργία του λογαριασμού σας, καθώς και για την παροχή των Υπηρεσιών σε εσάς.

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ

Κατά τους τελευταίους 12 μήνες, προβήκαμε στην ανταλλαγή με τρίτα μέρη των πληροφοριών που περιγράφονται παραπάνω για επιχειρηματικούς σκοπούς μας, π.χ. με τις συνδεδεμένες εταιρείες μας ή σε σχέση με τη χρήση ενός παρόχου υπηρεσιών προκειμένου να μας συνδράμει στην παροχή των Υπηρεσιών σε εσάς. Οι κατηγορίες των εν λόγω παρόχων υπηρεσιών περιγράφονται στην ενότητα «Κοινοποίηση των πληροφοριών σας».

Δεν «πωλούμε» προσωπικές πληροφορίες με την παραδοσιακή έννοια, αλλά πωλούμε προσωπικές πληροφορίες όπως αυτός ο όρος χρησιμοποιείται στον CCPA. Κατά τους τελευταίους 12 μήνες, πωλήσαμε ατομικά αναγνωριστικά με τη χρήση cookies και παρόμοιων τεχνολογιών για χρήστες που δεν έχουν αρνηθεί τη χρήση των εν λόγω δεδομένων. Πωλούμε τα αναγνωριστικά αυτά σε παρόχους διαφημιστικών υπηρεσιών στο διαδίκτυο (adtech) και διαφημιστές που παρέχουν στοχευμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες μάρκετινγκ. 

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookie στον πίνακα εργαλείων συγκατάθεσης που διατίθεται μέσω του συνδέσμου «Ρυθμίσεις cookie» σε όλους τους ιστότοπους και τις πύλες μας.

Απαγόρευση πώλησης των προσωπικών πληροφοριών μου.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ CCPA

Έχετε πολλά δικαιώματα τα οποία μπορείτε να ασκήσετε σε σχέση με τις προσωπικές πληροφορίες σας. Ειδικότερα:

 • Δικαίωμα στην πρόσβαση: μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών που έχουμε συλλέξει σχετικά με εσάς, τις κατηγορίες πηγών από τις οποίες συλλέχθηκαν οι προσωπικές πληροφορίες σας, τον επιχειρηματικό ή εμπορικό σκοπό για τη συλλογή ή την πώληση των προσωπικών πληροφοριών σας, καθώς και τις κατηγορίες τρίτων μερών με τα οποία ανταλλάσσουμε ή στα οποία πωλούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας και τις κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών που έχουν παρασχεθεί στα εν λόγω τρίτα μέρη. Μπορείτε επίσης να μας ζητήσετε αντίγραφο των συγκεκριμένων προσωπικών πληροφοριών που έχουμε συλλέξει σχετικά με εσάς σε αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή.
 • Δικαίωμα στη διαγραφή: έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών πληροφοριών σας.
 • Εφόσον πωλούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας, έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να σταματήσουμε την πώληση προσωπικών πληροφοριών που σας αφορούν σε τρίτα μέρη ή μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις σας για τα cookie εδώ (ενέργεια η οποία θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα με την απενεργοποίηση της πώλησης των προσωπικών πληροφοριών σας).
 • Δικαίωμα στη μη διακριτική μεταχείριση: έχετε το δικαίωμα να μην υποστείτε διακριτική μεταχείριση λόγω της άσκησης τυχόν δικαιώματος καταναλωτή που αναφέρεται παραπάνω. Με άλλα λόγια, δεν θα σας παρέχουμε υπηρεσίες διαφορετικής ποιότητας επειδή έχετε επιλέξει να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματά σας.

Μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε κάποιο πρόσωπο να ενεργεί για λογαριασμό σας σε σχέση με την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων. Ωστόσο, ενδέχεται να χρειαστεί να προβούμε σε συγκεκριμένες ενέργειες για την επαλήθευση της γνησιότητας του αιτήματος, δηλαδή, ότι όντως προέρχεται από εσάς και ότι υποβάλλεται για λογαριασμό σας. Για παράδειγμα, ενδέχεται να ζητήσουμε την ενυπόγραφη άδειά σας που αποδεικνύει ότι έχετε εξουσιοδοτήσει τον εντολοδόχο να υποβάλει το αίτημα για λογαριασμό σας.

Επισημαίνεται ότι, όποτε χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε προσωπικές πληροφορίες για σκοπούς σχετικούς με την ασφάλεια, την ανίχνευση απάτης και άλλους παρεμφερείς σκοπούς, ορισμένα από τα δικαιώματά σας μπορεί να είναι περιορισμένα. Ως εκ τούτου, έχετε υπ’ όψιν ότι μπορεί να ανακύψουν περιπτώσεις στις οποίες το αίτημά σας δεν μπορεί να ικανοποιηθεί. Για παράδειγμα, στον βαθμό που επιτρέπεται από τον CCPA, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε το αίτημα διαγραφής των προσωπικών πληροφοριών σας αν χρειαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες για λόγους ανίχνευσης συμβάντων ασφαλείας ή προστασίας από κακόβουλες, παραπλανητικές, αθέμιτες ή παράνομες δραστηριότητες, όπου οι εν λόγω πληροφορίες είναι απαραίτητες για την καταγραφή των μεταξύ μας συμβατικών σχέσεων ή των συναλλαγών σας ή όταν απαιτείται ή άλλως επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας ή εφόσον επιθυμείτε να τα ασκήσετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται στην ενότητα «Επικοινωνήστε μαζί μας».

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Οι κάτοικοι Καλιφόρνιας μπορούν επίσης να μας καλέσουν στο +1 855 719 2087 [αριθμός χωρίς χρέωση, ώρες λειτουργίας 9 πμ-7μμ ώρα Βόρειας Αμερικής (EST)] χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται στην ενότητα Επικοινωνήστε μαζί μας παραπάνω.

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης της παρούσας δήλωσης: 30/12/2022

Κατάλογος οντοτήτων που επεξεργάζονται προσωπικές πληροφορίες

Ο Όμιλος Paysafe Group αποτελείται από την Paysafe Group Holdings Limited και τις θυγατρικές της. Ακολουθεί κατάλογος των οντοτήτων του Ομίλου Paysafe Group που επεξεργάζονται προσωπικές πληροφορίες εντός του πεδίου εφαρμογής της παγκόσμιας δήλωσης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του Ομίλου Paysafe:

 • cpt Dienstleistungen GmbH (Γερμανία)
 • EcomAccess Inc (Καναδάς)
 • Flagship Merchant Service LLC (ΗΠΑ, Ντέλαγουερ)
 • Global Merchant Advisors LLC (ΗΠΑ, Ντέλαγουερ)
 • IA Digital Marketing Inc. (Καναδάς)
 • Leaders Merchant Services LLC (ΗΠΑ, Ντέλαγουερ)
 • NBS Acquisition LLC (ΗΠΑ, Ντέλαγουερ)
 • NT Services Limited (Καναδάς)
 • Openbucks, Corp (ΗΠΑ)
 • Optimal Payments Services Inc (ΗΠΑ, Ντέλαγουερ)
 • Orbis Ventures S.A.C (Περού)
 • Orbisventures EC S.A. (Εκουαδόρ)
 • Pays Services Italy S.r.l (Ιταλία)
 • PAYS Services UK Limited (Ηνωμένο Βασίλειο)
 • Paysafe Bulgaria EOOD (Βουλγαρία)
 • Paysafe Bulgaria EOOD Irish Branch (Ireland)
 • Paysafe Capital LLC (ΗΠΑ, Ντέλαγουερ)
 • Paysafe Financial Services Limited (Ηνωμένο Βασίλειο)
 • Paysafe Financial Services Limited Irish Branch (Ιρλανδία)
 • Paysafe Finance Canada Inc.
 • Paysafe Group Limited (Νήσος Μαν)
 • Paysafe Holdings (US) Corp. (ΗΠΑ, Ντέλαγουερ)
 • Paysafe Holdings UK Limited (Ηνωμένο Βασίλειο)
 • Paysafe Merchant Services Corp. (ΗΠΑ, Ντέλαγουερ)
 • Paysafe Merchant Services Inc. / Services aux commerçants Paysafe Inc. (Καναδάς)
 • Paysafe Direct LLC (ΗΠΑ, Ντέλαγουερ)
 • Paysafe Payment Processing Solutions LLC (ΗΠΑ, Ντέλαγουερ)
 • Paysafe Payment Asia PTE. Ltd (Σιγκαπούρη)
 • Paysafe Payment Solutions Limited (Ιρλανδία)
 • Paysafe Prepaid Services Limited - Gibraltar Branch (Γιβραλτάρ)
 • Paysafe Prepaid Services Limited (Ιρλανδία)
 • Paysafe Processing Limited (Ηνωμένο Βασίλειο)
 • Paysafe Services (US) Corp. (ΗΠΑ, Ντέλαγουερ)
 • Paysafe Services Lending LLC (ΗΠΑ, Ντέλαγουερ)
 • Paysafe Technologies Inc. / Technologies Paysafe Inc. (Καναδάς)
 • Paysafe Technology Services Austria GmbH (Αυστρία)
 • Paysafe Technology Services Germany GmbH (Γερμανία)
 • Paysafe Trading Limited (Ηνωμένο Βασίλειο)
 • paysafecard Ön Ödeme Servisleri Ltd. Şti. (Τουρκία)
 • paysafecard.com Argentina S.R.L. (Αργεντίνη)
 • paysafecard.com Deutschland (Zweigniederlassung der Prepaid Services Company Ltd) (Γερμανία)
 • paysafecard.com India Private Limited (Ινδία)
 • paysafecard.com MENA DMCC (ΗΑΕ)
 • paysafecard.com Mexico S.A. de C.V.(Μεξικό)
 • paysafecard.com Schweiz GmbH (Ελβετία)
 • Paysafecard.com USA Inc (ΗΠΑ)
 • paysafecard.com Wertkarten GmbH (Αυστρία)
 • paysafecard.com Wertkarten UK (Ηνωμένο Βασίλειο)
 • paysafecard.com Wertkarten (Ιρλανδικό παράρτημα Ιρλανδία )
 • paysafecard.com Wertkarten Vertriebs GmbH (Αυστρία)
 • Prepaid Services Company Limited (Ηνωμένο Βασίλειο)
 • Rapid Transfer Limited (Ηνωμένο Βασίλειο)
 • Sentinel Bidco Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο)
 • SaftPay Inc. (ΗΠΑ)
 • SaftyPay del Peru S.A.C (Περού)
 • SaftyPay Mexico S. de R.L. de C.V (Μεξικό)
 • SafetyPay of Europe Entidad de Pago S.A. (Ισπανία)
 • SafetyPay Chile S.P.A (χιλή)
 • SaftyPay de Centro America S.A. (Κόστα Ρίκα)
 • SafetyPay Colombia S.A.S (Κολομβία)
 • SaftyPay Soluciones, S.A. (Γουατεμάλα)
 • Safe-Pay, Sociedad Anonima en Liquidacion (Νικαράγουα)
 • Safety Pay Ecuador S.A. (Εκουαδόρ)
 • SaftyPay Do Brasil Servicios de Intermediacao de Negocios LTDA (Βραζιλία)
 • Skrill Limited (Ηνωμένο Βασίλειο)
 • Skrill Limited Irish Branch (Ιρλανδία)
 • Skrill Services GmbH (Γερμανία)
 • Skrill USA Inc (ΗΠΑ, Ντέλαγουερ)
 • Viafintech GmbH (Γερμανία)
 • Viafintech Zweigniederlassung (Κλαδί; Ελβετία)
 • Viafintech GmbH (Κλαδί; Ιταλία)