Επιλέξτε την εμπειρία σας: ×

Προμήθειες

Η NETELLER προσφέρει επιλογές χαμηλού κόστους που σας δίνουν τη δυνατότητα να μεταφέρετε τα χρήματά σας χωρίς να ξοδεύετε υπέρογκα ποσά.

Επιλογές κατάθεσης

Με μια μεγάλη ποικιλία επιλογών για τη χρηματοδότηση του λογαριασμού σας, υπάρχει πάντα μια επιλογή κατάλληλη για εσάς.

 • Προμήθεια: 3.5%
 • Προμήθεια: 5 - 7%
 • Προμήθεια: 7%
 • Προμήθεια: 5%
 • Προμήθεια: 5%
 • Προμήθεια: 1%
 • Προμήθεια: 9 - 45%
 • Προμήθεια: 5%
 • Προμήθεια: 2.5%
 • Προμήθεια: 5%
 • Προμήθεια: 5%
 • Προμήθεια: 3.5%
 • Προμήθεια: 5.5%
 • Προμήθεια: 5.5%
 • Προμήθεια: 5.5%
 • Προμήθεια: 3.5%
 • Προμήθεια: 2.5%
 • Προμήθεια: 2%
 • Προμήθεια: 2%
 • Προμήθεια: 1.5%
 • Προμήθεια: 1.5%
 • Προμήθεια: 1.9%
 • Προμήθεια: 7%
 • Προμήθεια: 1%
 • Προμήθεια: 1.2%
 • Προμήθεια: 0% Free
 • Προμήθεια: 5%
 • Προμήθεια: 1.9%
 • Προμήθεια: 0% Free
 • Προμήθεια: 2%
 • Προμήθεια: 5%
 • Προμήθεια: 2.5%
 • Προμήθεια: 6%
 • Προμήθεια: 2%
 • Προμήθεια: 4%
 • Προμήθεια: 5.5%
 • Προμήθεια: 7.5%
 • Προμήθεια: 2.9%
 • Προμήθεια: 1 - 2%
 • Προμήθεια: 1.5%
 • Προμήθεια: 5.5%
 • Προμήθεια: 8%
 • Προμήθεια: 1 - 3.8%
 • Προμήθεια: 0.5%
 • Προμήθεια: 5.5%
 • Προμήθεια: 3.5%
 • Προμήθεια: 6%
 • Προμήθεια: 3.5%
 • Προμήθεια: 5.5 - 7%
 • Προμήθεια: 5%
 • Προμήθεια: 3%
 • Προμήθεια: 3.5%
 • Προμήθεια: 1.95%
 • Προμήθεια: 1.5%
 • Προμήθεια: 5%
 • Προμήθεια: 1.9 - 4.95%
 • Προμήθεια: 1.9 - 4.95%
 • Προμήθεια: 1.9 - 4.95%
 • Προμήθεια: 6%
 • Προμήθεια: 8%

Με ισχύ από 16 2018, θα τεθούν σε εφαρμογή οι ακόλουθες αλλαγές στις Χρεώσεις που γνωστοποιούνται στους Όρους Χρήσης Λογαριασμού NETELLER.

Δεν θα χρεώνονται Έξοδα Φόρτωσης για μεμονωμένες Συναλλαγές Φόρτωσης 20.000 Δολαρίων ΗΠΑ (ή το ισοδύναμο αυτών) ή υψηλότερου ποσού, μετά την αφαίρεση οποιωνδήποτε τραπεζικών εξόδων ή εξόδων μετατροπής νομίσματος.. Κάθε άλλη Συναλλαγή Φόρτωσης θα επιβαρύνεται με έξοδα 2,50%.

Επιλογές ανάληψης

Η NETELLER προσφέρει γρήγορες, απλές και ασφαλείς επιλογές ανάληψης.

 • Προμήθεια: 10USD
 • Προμήθεια: 12.75USD
 • Προμήθεια: 0% Free
 • Προμήθεια: 1.45% Min. Fee 0.50 USD