Czy można dodać środki do swojego konta NETELLER z karty kredytowej lub rachunku bankowego należącego do kogoś innego?

Nie, dane finansowe zarejestrowane w NETELLER muszą być na nazwisko użytkownika.

Wpłaty na konto NETELLER zostaną przyjęte wyłącznie w przypadku, gdy użytkownik jest posiadaczem karty kredytowej lub rachunku bankowego, z którego przesłano środki, w związku z tym nie ma możliwości bezpośredniego dodania środków do konta NETELLER przy użyciu karty kredytowej lub rachunku bankowego należącego do kogoś innego. Firmowe karty I konta bankowe są uważane za instrumenty płatnicze należce do osób trzecich; dlatego nie można ich używać, aby przesłać pieniądze na swoje konto Skrill.

Aby wpłacić pieniądze na konto użytkownika, nadawca musi założyć konto NETELLER, wpłacić na nie środki, a następnie przesłać je bezpośrednio do danego użytkownika, podając adres e-mail powiązany z jego kontem NETELLER.

Ze względu na przepisy przeciwdziałające praniu brudnych pieniędzy na konto NETELLER nie można otrzymywać wpłat gotówkowych ani wpłat przelewem bankowym od osób trzecich. NETELLER zastrzega sobie prawo do zastosowania wszelkich niezbędnych środków administracyjnych w celu zapobiegania takim wpłatom. Ponadto wpłat nie można dokonywać przy użyciu kart kredytowych ani debetowych wydanych na nazwisko innej osoby niż posiadacz konta.

Powrót do gory