Dlaczego saldo mojego rachunku jest ujemne?

Podczas realizacji transakcji przy pomocy karty Net+ Prepaid Mastercard®* w bankomacie lub punkcie sprzedaży nasze systemy sprawdzają saldo Twojego rachunku NETELLER, aby upewnić się, czy posiadasz na rachunku wystarczającą ilość środków na pokrycie transakcji. Następnie transakcja otrzymuje status transakcji oczekującej, dopóki nie otrzymamy finansowego potwierdzenia od partnera handlowego.  Po otrzymaniu finansowego potwierdzenia transakcja zostaje zakończona, a Twoje pieniądze są przekazywane partnerowi handlowemu. 

Jednakże, w sytuacji, gdy odstęp czasu między autoryzacją transakcji a faktycznym sfinansowaniem transakcji jest znaczący, wysokość kursu wymiany waluty może ulegać wahaniom.   I choć na Twoim rachunku NETELLER było wystarczająco dużo środków, aby pokryć transakcję przy jej pierwszej autoryzacji, jeśli wysokość kursu wymiany waluty uległa zmianie, może się okazać, że jest ich zbyt mało, aby pokryć transakcję po jej potwierdzeniu.   W takich przypadkach, gdy z partnerem handlowym została już zawarta wiążąca umowa zobowiązująca do zapłaty, na Twoim rachunku NETELLER może powstać ujemne saldo na niewielką kwotę.  

Nie zdarza się to często, ponieważ wahania zazwyczaj mieszczą się w granicach kilku centów. Jakkolwiek, jeśli to się wydarzy, zasil swój rachunek NETELLER w jakikolwiek sposób, aby przywrócić saldo do stanu dodatniego.

*Net+ Prepaid Mastercard® jest dostępna tylko dla mieszkańców krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Powrót do gory