Czy karta Net+ Prepaid Mastercard® jest dostępna w moim kraju?

Z karty Net+ Prepaid Mastercard® można korzystać w ponad 35 milionach miejsc na całym świecie. Jest ona jednak dostępna tylko dla mieszkańców Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Wielkiej Brytanii.

Poniżej znajduje się lista wszystkich obsługiwanych krajów. Należy pamiętać, że ta lista nie jest zamknięta i może ulec zmianie.

Austria Liechtenstein
Belgia Litwa
Bułgaria Łotwa
Chorwacja Luksemburg
Cypr Malta
Czechy Niemcy
Dania Norwegia (w tym Svalbard i Jan Mayen)    
Estonia Polska
Finlandia Portugalia (w tym Azory i Madera)
Francja (w tym Majotta, Gujana Francuska) Rumunia
Gibraltar Słowacja
Grecja Słowenia
Hiszpania (w tym Wyspy Kanaryjskie, Ceuta i Melilla) Szwecja
Holandia Węgry
Irlandia Wielka Brytania
Islandia Włochy

 

Gdzie można używać karty Net+ podczas podróży zagranicznych?

Z karty Net+ można korzystać w niemal każdym kraju na świecie, o ile strona internetowa, terminal POS lub bankomat, w którym dokonujesz płatności, akceptuje transakcje dokonywane za pomocą przedpłaconej karty Mastercard®.

Co stanie się z moją kartą Net+, jeśli przeprowadzę się do kraju, w którym nie jest ona obsługiwana?

Przeprowadzka do kraju, w którym karta Net+ Prepaid Mastercard® nie jest oferowana, nie oznacza, że Twoja dotychczasowa karta zostanie od razu unieważniona. Można z niej korzystać do czasu wygaśnięcia jej ważności.

Trzeba pamiętać, że po anulowaniu karty Net+ niezależnie od przyczyny (np. upływ terminu ważności, zgłoszenie zagubienia, kradzieży lub uszkodzenia, ręczne anulowanie), zostanie ona trwale zablokowana. Nie będzie można zamówić nowej karty, chyba że przeprowadzisz się do kraju, w którym jest ona obsługiwana.
 

Powiązane artykuły

Powrót do gory