Wybierz swoje doświadczenie: ×

Kompletna informacja o polityce prywatności

KONTAKT Z NAMI

Wszystkie komentarze, zapytania i prośby dotyczące przetwarzania danych użytkownika są mile widziane. W sytuacji, gdy użytkownik zechce skorzystać ze swoich praw lub uzyskać więcej informacji na temat firm należących do grupy Paysafe, do których odnosi się niniejsza informacja, prosimy o kontakt z nami pod poniższym adresem oznaczonym jako FAO Privacy Department lub skorzystanie z zakładki Kontakt z nami.

Imię i nazwisko specjalisty Paysafe Group ds. ochrony danych zostało podane poniżej i można się z nim kontaktować za pomocą linku Kontakt z nami zamieszczonego wyżej lub pod poniższym adresem:

Mr Derek A Wynne

Paysafe, Floor 27, 25 Canada Square, London, E14 5LQ

 

 

Kalifornijska ustawa o prywatności konsumentów (CCPA)

Jeśli użytkownik jest mieszkańcem stanu Kalifornia i korzysta z naszych usług, użytkownikowi mogą przysługiwać określone prawa zgodnie z Kalifornijską ustawą o prywatności konsumentów (CCPA), co zostało opisane poniżej.

JAKIE DANE GROMADZIMY

W ciągu ostatnich 12 miesięcy zgromadziliśmy następujące dane osobowe:

 • Identyfikatory, np. imię i nazwisko, data urodzenia, adres oraz inne dane kontaktowe, kopia dokumentu tożsamości (np. prawo jazdy lub paszport), jak również numer ubezpieczenia społecznego i/lub inny dokument tożsamości wydany przez organy rządowe lub dane rejestracyjne;
 • Informacje zawodowe oraz informacje związane z zatrudnieniem, np. zawód wykonywany przez użytkownika;
 • Działania w internecie, zgodnie z Polityką ciasteczek, łącznie z historią odwiedzania oraz korzystania z naszych usług, adresem IP, rodzajem przeglądarki, językiem przeglądarki oraz innymi informacjami gromadzonymi w automatyczny sposób;
 • Dane geolokalizacji w zakresie, w jakim są nam one potrzebne, aby zweryfikować lokalizację na potrzeby wymogów regulacyjnych lub zapobiegania oszustwom, w zależności od świadczonych Usług oraz od korzystania z nich przez użytkownika (na przykład, niektóre przepisy wymagają od nas identyfikacji lokalizacji użytkownika, jeśli korzystanie z usług obejmuje hazard);
 • Informacje handlowe, np. informacje o bankowych powiązaniach użytkownika, np. numery kont bankowych, numery kart debetowych i kredytowych, salda kont oraz długość czasu prowadzenia konta.

Gromadzimy dane osobowe użytkowników, aby ubezpieczyć i skonfigurować jego konto oraz na potrzeby świadczenia użytkownikowi naszych usług.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA STRONOM TRZECIM

W ciągu ostatnich 12 miesięcy udostępniliśmy stronom trzecim informacje opisane powyżej na potrzeby prowadzenia działalności, np. naszym partnerom lub w powiązaniu z korzystaniem z usług operatora na potrzeby świadczenia usług użytkownikowi. Kategorie operatorów usług zostały opisane w karcie Ujawnienie informacji w zakładce Dane użytkownika.

Nie "sprzedajemy" danych osobowych w tradycyjnym znaczeniu tego słowa, ale sprzedajemy dane osobowe zgodnie ze sposobem, w jaki ten termin został użyty w CCPA. W ciągu ostatnich 12 miesięcy sprzedaliśmy indywidualne identyfikatory, wykorzystując ciasteczka i podobne technologie w odniesieniu do użytkowników, którzy nie cofnęli zgody na wykorzystywanie takich danych. Sprzedajemy te identyfikatory operatorom usług adtech i reklamodawcom, którzy zajmują się ukierunkowanym marketingiem online. 

Użytkownik może włączyć lub wyłączyć ciasteczka w zakładce zgody online dostępnej pod linkiem "Ustawienia ciasteczek" na wszystkich naszych stronach internetowych i portalach.

Nie wyrażam zgody na sprzedawanie moich danych osobowych

PRAWA UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI ZGODNIE Z CCPA

Użytkownik posiada wiele praw, z których może korzystać w powiązaniu ze swoimi danymi osobowymi. W szczególności:

 • Prawo dostępu: użytkownik może poprosić o dostarczenie informacji o kategoriach danych osobowych, które gromadzimy o nim, kategorie źródeł, z których zgromadziliśmy jego dane osobowe cel gromadzenia lub sprzedaży jego danych osobowych, jak również kategorie stron trzecich, którym możemy udostępniać lub sprzedawać dane osobowe użytkownika oraz kategorie danych osobowych, które udostępniliśmy stronom trzecim. Użytkownik może się do nas również zwrócić z prośbą o kopię określonych elementów danych osobowych gromadzonych o nim w formie czytelnej dla urządzeń;
 • Prawo do usunięcia danych: użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia wniosku o usunięcie danych osobowych;
 • W zakresie, w jakim sprzedajemy dane osobowe użytkownika, użytkownik ma prawo zwrócić się do nas z prośbą o zaprzestanie sprzedawania danych osobowych o użytkowniku stronom trzecim lub użytkownik może zmienić ustawienia ciasteczek tutaj (co będzie miało taki sam skutek jak wycofanie zgody na sprzedaż danych osobowych);
 • Prawo do niedyskryminowania: użytkownikowi przysługuje prawo do bycia niedyskryminowanym z powodu korzystania ze swoich praw konsumenta, o których mowa powyżej. Innymi słowy, nie będziemy świadczyli użytkownikowi usług innej jakości z powodu korzystania przez niego ze swoich praw.

Użytkownik może upoważnić inną osobę do występowania w jego imieniu w powiązaniu z korzystaniem z tych praw, ale możemy podjąć określone kroki, aby sprawdzić, czy złożony wniosek jest uzasadniony, tj. czy rzeczywiście pochodzi od użytkownika i czy został złożony w jego imieniu. Na przykład, możemy wymagać od użytkownika pisemnego zezwolenia świadczącego o tym, że użytkownik upoważnił swojego przedstawiciela do wysłana wniosku w jego imieniu.

W sytuacji, gdy wykorzystujemy i ujawniamy dane osobowe na potrzeby związane z bezpieczeństwem, wykrywaniem oszustw lub w innych celach, niektóre prawa użytkownika mogą zostać ograniczone. W związku z powyższym w niektórych przypadkach wniosek użytkownika może zostać odrzucony. Na przykład, w zakresie, w jaki zezwala na to CCPA, możemy odrzucić wniosek o usunięcie danych osobowych użytkownika, jeśli potrzebujemy tych informacji w celu wykrycia incydentów związanych z bezpieczeństwem lub ochrony danych przed złośliwymi, nieuczciwymi, fałszywymi lub nielegalnymi działaniami, w sytuacji, gdy takie informacje są niezbędne do zapisania czynności wynikających z umowy lub transakcji użytkownika lub gdy jest to wymagane lub dozwolone prawem.

Aby uzyskać więcej informacji na temat praw przysługujących użytkownikowi lub sposobu ich egzekwowania, należy się z nami skontaktować za pomocą zakładki Kontakt z nami.

KONTAKT Z NAMI

Mieszkańcy stanu Kalifornia mogą do nas dzwonić pod numer +1 855 719 2087 (numer bezpłatny, dostępny od 9:00-19:00 EST) lub za pomocą zakładki Kontakt z nami powyżej.

Ta Informacja została po raz ostatni zaktualizowana 30/12/2022.

Lista podmiotów przetwarzających dane osobowe

Paysafe Group tworzy spółka Paysafe Group Holdings Limited wraz ze swoimi podległymi spółkami. Poniżej zamieszczono listę podmiotów Paysafe Group, które przetwarzają dane osobowe w zakresie określonym w Informacji o prywatności Paysafe Group Global:

 • cpt Dienstleistungen GmbH (Niemcy)
 • EcomAccess Inc (Kanada)
 • Flagship Merchant Service LLC (USA, Delaware)
 • Global Merchant Advisors LLC (USA, Delaware)
 • IA Digital Marketing Inc. (Kanada)
 • Leaders Merchant Services LLC (USA, Delaware)
 • NBS Acquisition LLC (USA, Delaware)
 • NT Services Limited (Kanada)
 • Openbucks, Corp (USA)
 • Optimal Payments Services Inc (USA, Delaware)
 • Orbis Ventures S.A.C (Peru)
 • Orbisventures EC S.A. (Ekwador)
 • Pays Services Italy S.r.l (Włochy)
 • PAYS Services UK Limited (Wielka Brytania)
 • Paysafe Bulgaria EOOD (Bułgaria)
 • Paysafe Bulgaria EOOD Irish Branch (Irlandia)
 • Paysafe Capital LLC (USA, Delaware)
 • Paysafe Financial Services Limited (Wielka Brytania)
 • Paysafe Financial Services Limited Irish Branch (Irlandia)
 • Paysafe Finance Canada Inc.
 • Paysafe Group Limited (Wyspa Man)
 • Paysafe Holdings (US) Corp. (USA, Delaware)
 • Paysafe Holdings UK Limited (Wielka Brytania)
 • Paysafe Merchant Services Corp. (USA, Delaware)
 • Paysafe Merchant Services Inc. / Services aux commerçants Paysafe Inc. (Kanada)
 • Paysafe Direct LLC (USA, Delaware)
 • Paysafe Payment Processing Solutions LLC (USA, Delaware)
 • Paysafe Payment Asia PTE. Ltd (Singapur)
 • Paysafe Payment Solutions Limited (Irlandia)
 • Paysafe Prepaid Services Limited - Gibraltar Branch (Gibraltar)
 • Paysafe Prepaid Services Limited (Irlandia)
 • Paysafe Processing Limited (Wielka Brytania)
 • Paysafe Services (US) Corp. (USA, Delaware)
 • Paysafe Services Lending LLC (USA, Delaware)
 • Paysafe Technologies Inc. / Technologies Paysafe Inc. (Kanada)
 • Paysafe Technology Services Austria GmbH (Austria)
 • Paysafe Technology Services Germany GmbH (Niemcy)
 • Paysafe Trading Limited (Wielka Brytania)
 • paysafecard Ön Ödeme Servisleri Ltd. Şti. (Turcja)
 • paysafecard.com Argentina S.R.L. (Argentyna)
 • paysafecard.com Deutschland (Zweigniederlassung der Prepaid Services Company Ltd) (Niemcy)
 • paysafecard.com India Private Limited (Indie)
 • paysafecard.com MENA DMCC (ZEA)
 • paysafecard.com Mexico S.A. de C.V.(Meksyk)
 • paysafecard.com Schweiz GmbH (Szwajcaria)
 • Paysafecard.com USA Inc (USA)
 • paysafecard.com Wertkarten GmbH (Austria)
 • paysafecard.com Wertkarten UK (Wielka Brytania)
 • paysafecard.com Wertkarten (Oddział irlandzki; Irlandia)
 • paysafecard.com Wertkarten Vertriebs GmbH (Austria)
 • Prepaid Services Company Limited (Wielka Brytania)
 • Rapid Transfer Limited (Wielka Brytania)
 • Sentinel Bidco Ltd (Wielka Brytania)
 • SaftPay Inc. (US)
 • SaftyPay del Peru S.A.C (Peru)
 • SaftyPay Mexico S. de R.L. de C.V (Meksyk)
 • SafetyPay of Europe Entidad de Pago S.A. (Hiszpania)
 • SafetyPay Chile S.P.A (Chile)
 • SaftyPay de Centro America S.A. (Kostaryka)
 • SafetyPay Colombia S.A.S (Kolumbia)
 • SaftyPay Soluciones, S.A. (Gwatemala)
 • Safe-Pay, Sociedad Anonima en Liquidacion (Nikaragua)
 • Safety Pay Ecuador S.A. (Ekwador)
 • SaftyPay Do Brasil Servicios de Intermediacao de Negocios LTDA (Brazylia)
 • Skrill Limited (Wielka Brytania)
 • Skrill Limited Irish Branch (Irlandia)
 • Skrill Services GmbH (Niemcy)
 • Skrill USA Inc (Delaware, USA)
 • Viafintech GmbH (Niemcy)
 • Viafintech Zweigniederlassung (Oddział; Szwajcaria)
 • Viafintech GmbH (Oddział; Włochy)