Automatyczne wznowienie karty Net+

Dla wygody klientów NETELLER wprowadził automatyczny proces wznawiania karty. Karty wydane od czerwca 2019 r. będą bezpłatnie wznawiane w miesiącu i roku, w którym upływa termin ich ważności.

Czy kwalifikuję się do automatycznego wznowienia karty Net+?

Wszystkich uprawnionych użytkowników powiadamiamy z dwumiesięcznym wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub powiadomienia push. Twoja karta zostanie automatycznie wznowiona, jeśli:

  • Posiadasz aktywny portfel NETELLER w terminie wznowienia karty.
  • Saldo Twojego portfela NETELLER nie jest mniejsze niż zero.
  • Posiadasz aktywną kartę Net+, której termin ważności upływa w tym roku.
  • Opłaty roczne za kartę Net+ za wszystkie poprzednie lata zostały uregulowane.

Czy mogę otrzymać wznowioną kartę Net+ na nowy adres?

Aby otrzymać kartę na nowy adres, zaloguj się za pomocą przeglądarki internetowej, przejdź do zakładki Ustawienia > Dane osobowe i edytuj swój adres. Upewnij się, że adres został zaktualizowany, zanim wyślemy kartę Net+ do doręczenia, w przeciwnym razie zostanie ona wysłana na istniejący adres na Twoim koncie.

Kiedy otrzymam wznowioną kartę Net+?

Nową kartę przekażemy do doręczenia 2. dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności Twojej dotychczasowej karty. Na przykład, jeśli Twoja obecna karta traci ważność 31 września 2023 roku, wyślemy Ci ją 2 września 2023 roku. Wznowiona karta wysyłana jest zwykłą pocztą i powinna dotrzeć w ciągu 15 dni roboczych. Po przekazaniu karty do doręczenia wyślemy potwierdzenie na zarejestrowany adres e-mail.

Co mam zrobić, jeśli nie otrzymam wznowionej karty w terminie?

Jeśli Twoja karta nie dotarła w terminie, odwiedź zakładkę Karta Net+ i kliknij przycisk „Nie dotarła do mnie karta”. W ten sposób rozpocznie się czat, podczas którego otrzymasz natychmiastową pomoc w sprawie dostarczenia karty.

Jak aktywować wznowioną kartę Net+?

Aby aktywować swoją wznowioną kartę Net+, odwiedź zakładkę Karta Net+ > Karta fizyczna > Aktywuj. Musisz potwierdzić ostatnie 4 cyfry numeru karty, jej 3-cyfrowy numer CVV oraz swoją datę urodzenia (w formacie DD/MM/RRRR). Następnie należy określić nowy 4-cyfrowy kod PIN do karty. Dokonaj wypłaty z bankomatu jako pierwszej transakcji, aby potwierdzić swój kod PIN.

Czy muszę ponownie zapisać moją wznowioną kartę w Apple Pay lub Google Pay?

Jeśli Twoja dotychczasowa karta Net+ jest zarejestrowana w systemie Apple Pay lub Google Pay, nie musisz rejestrować swojej wznowionej karty. Po aktywacji wznowionej karty tokeny cyfrowe powiązane z kartą, która straciła ważność, powinny nadal działać na nowej karcie. Jeśli wznowiona karta nie zostanie wysłana, wszystkie tokeny cyfrowe zostaną usunięte po wygaśnięciu ważności Twojej obecnej karty.

Cyfrowy token to wirtualny numer generowany dla każdej karty zarejestrowanej w mobilnym portfelu, zwykle w Apple Pay lub Google Pay.

Czy mogę zrezygnować ze wznowienia karty?

Aby zrezygnować ze wznowienia karty, odwiedź zakładkę Karta Net+ > Karta fizyczna > Zrezygnuj ze wznowienia karty. Możesz zrezygnować z subskrypcji już trzy miesiące przed upływem terminu ważności karty. Jeśli nowa karta została już wysłana na Twoje konto, nie będzie można anulować wznowienia karty.

Czy mogę otrzymać cyfrową kopię danych dotyczących mojej wznowionej karty Net+, aby wykorzystać ją w przypadku opóźnienia dostawy?

Od 30 listopada 2022 r. w przypadku Bułgarii i od 7 grudnia 2022 r. w przypadku innych autoryzowanych krajów EOG i Wielkiej Brytanii, po złożeniu nowego wniosku o fizyczną Przedpłaconą Kartę Net+ cyfrowa kopia danych karty (data ważności, CVV, numer karty) jest dostępna na koncie i może być używana od razu do płatności internetowych i mobilnych (POS i ATM) w czasie, kiedy trwa dostarczanie karty fizycznej.

Uwaga: Ta funkcja nie jest dostępna w przypadku automatycznego wznowienia karty.

Jeśli Twoja karta Net+ oczekuje na wznowienie, a Ty chcesz otrzymać cyfrową kopię danych nowej karty po jej wydaniu, możesz zrezygnować z automatycznego wznowienia karty i poczekać na wygaśnięcie ważności Twojej obecnej karty Net+ lub ją zastrzec. Następnie możesz zamówić nową kartę Net+ w zakładce Karta Net+ > Karta fizyczna. W ten sposób cyfrowa kopia danych karty zostanie Ci udostępniona natychmiast po wypełnieniu wniosku o nową kartę. Należy pamiętać, że zostanie pobrana opłata za złożenie wniosku, w przeciwieństwie do automatycznego wznowienia karty, które jest bezpłatne.
 

Powiązane artykuły

Powrót do gory