Vælg din erfaring: ×

Vilkår for Anvendelse

januar 2020

Du indvilliger i og accepterer, at du ved at afkrydse feltet "Enig", når du åbner din konto, erklærer dig enig i at overholde følgende brugsvilkår, som kan ændres fra tid til anden ("Brugsvilkår"), angående din anvendelse af den elektroniske pengeopbevaringstjeneste, der tilvejebringes af Paysafe Financial Services Limited ("NETELLER-tjenesten"). Hvis der er noget i brugsvilkårene, du ikke forstår eller ønsker uddybet, bedes du kontakte vores kundecenter.

1. DEFINITIONER OG FORTOLKNING

1.1 I disse brugsvilkår vil følgende ord have den betydning, der er angivet ved siden af dem:

"Konto" henviser til din kortkonto hos NETELLER, som bliver brugt til opbevaring af elektroniske penge, og som dit/dine kort er knyttet til;

"Konto-ID-information" henviser til enhver af følgende former for information: dine kortoplysninger (kortnummer, udløbsdato og CVV-kode), din pinkode, din kontos loginoplysninger, dit sikre identifikationsnummer, sikkerhedsspørgsmål og -svar samt andre kontooplysninger og informationer, der er specifikke for din konto;

"Arbejdsdag" henviser til alle andre dage end en lørdag eller søndag eller helligdag i England;

"Kort" henviser til hvert Net+ Prepaid Mastercard®, som er udstedt af Paysafe Financial Services Limited til dig, uanset om det er et fysisk eller virtuelt kort eller i en anden form, vi måtte beslutte, og som er registreret på din konto;

"Kundecenter" kan kontaktes på (gratisnummer) +44 20 3308 9525 eller ved at besøge https://www.neteller.com/da/support.

"Gebyrer" henviser til enhver form for gebyrer og takster, som måtte pålægges af os for din brug af NETELLER-tjenesten, som angivet i gebyrtabellen på hjemmesiden, og som kan ændres af os fra tid tll anden i henhold til disse brugsvilkår;

"Gebyrtabellen" henviser til tabellen over gebyrer, som fra tid til anden offentliggøres på vores hjemmeside (og som aktuelt kan findes under overskriften "Gebyrer" på www.neteller.com);

"Mastercard" henviser til Mastercard International Incorporated i New York eller deres efterfølgere eller repræsentanter;

"Medlem""Du" eller "Din/Dit/Dine" henviser til enhver person, der indfrier alle krav til medlemskab og berettigelse som angivet i disse brugsvilkår;

"Medlemshjemmeside" henviser til den hjemmeside, der tilgås af medlemmer ved hjælp af konto-ID-information, og hvor medlemmer kan få vist deres transaktionshistorik, uploade filer og udføre andre transaktioner;

"Forhandler" henviser til enhver form for erhvervs- eller forretningsenhed, som (i) tager imod kort med Mastercard®-symbolet som betaling (hvor det drejer sig om en transaktion ved hjælp af kort), eller som (ii) er gyldigt registreret hos Paysafe Financial Services Limited med henblik på at acceptere transaktioner fra din NETELLER-konto;

"Måned" henviser til en kalendermåned;

"NETELLER""Paysafe" "vi""vores""os" henviser til Paysafe Financial Services Limited, Company No. 4478861, med forretningssted på Floor 27, 25 Canada Square, London, E14 5LQ, Storbritannien;

"Paysafe Group" henviser til Paysafe Financial Services Limited, deres datterselskaber, holdingselskaber og tilknyttede selskaber;

"Betaling" betyder et af følgende: (i) enhver betaling udført ved hjælp af dit kort; (ii) en debitering af et beløb i elektroniske penge fra din konto, og den tilsvarende kreditering af beløbet på en forhandlers konto eller et andet medlems konto, som udpeget af dig (herunder via abonnementsfakturering); eller (iii) en kreditering af et beløb i elektroniske penge på din konto og den tilsvarende debitering af en forhandlers konto eller et andet medlems konto;

"Pinkode" henviser til det personlige identifikationsnummer, som vi kan udstede eller godkende til brug med dit kort;

"Abonnementsfakturering" er en tjeneste, hvor et medlem anmoder om, at der ved specificerede intervaller udføres regelmæssige betalinger fra din konto til en online-forhandler;

"Tredjepartsudbyder" henviser til en tjenesteudbyder, der er autoriseret af Financial Conduct Authority (eller anden europæisk regulator), som du har aftalt, kan få adgang til oplysninger eller foretage betalinger på dine vegne fra din konto;

"Transaktion" betyder, alt efter konteksten: (i) en betaling eller (b) en udbetaling eller (c) et upload, og i hvert tilfælde fratrukket eventuelt gældende gebyrer;

"Upload" henviser til kreditering af midler på din konto ved at købe elektroniske penge.

"Website" henviser til det website, der er tilgængeligt på www.neteller.com;

"Udbetaling" henviser til hævning af midler fra din konto ved hjælp af dit kort i en hæveautomat eller ved at vælge en af de udbetalingsmuligheder, der er tilgængelige for dig i dit bopælsland som angivet på siden "Udgående penge" på medlemshjemmesiden; og

1.2 Disse brugsvilkår gælder for alle medlemmer.

1.3 Afsnittenes overskrifter påvirker ikke fortolkningen af disse brugsvilkår.

1.4 En person kan henvise til både en fysisk person og en registreret eller ikke-registreret virksomhed eller organisation (uanset om denne måtte have separat status som juridisk person).

1.5 En reference til et holdingselskab eller et datterselskab henviser til et holdingselskab eller et datterselskab (alt efter omstændighederne) som defineret i afsnit 1159 i Companies Act fra 2006 (den britiske aktieselskabslov).

1.6 Medmindre konteksten på anden vis kræver det, skal ord i ental inkludere flertals-betydning og omvendt.

1.7 Alle ord, der står efter termerne "inkluderende", "inkluderer", "i særdeleshed", "f.eks." eller tilsvarende udtryk, skal opfattes som illustrative og skal ikke begrænse betydningen af de ord, beskrivelser, definitioner, udtryk eller termer, der står foran disse termer.

2. GENERELT

2.1 Det er en betingelse for medlemskabet og brugen af kontoen, at du accepterer disse brugsvilkår, der udgør en juridisk bindende kontrakt mellem dig og os, når du registrerer dig for at blive medlem.

2.2 Vi kan anse det for nødvendigt at ændre brugsvilkårene fra tid til anden, og vi vil informere dig om eventuelle ændringer ved at sende en e-mail til den primære e-mailadresse, der er registreret for din konto, og ved at offentliggøre meddelelser om ændringerne på vores website sammen med et link til de ændrede brugsvilkår. Vi vil give varsel på mindst to (2) måneder, før de foreslåede ændringer træder i kraft, men ændringer, som gør disse brugsvilkår mere gunstige for dig, eller som ikke har indvirkning på dine rettigheder, skal træde i kraft med det samme, hvis dette ellers er angivet i meddelelsen om ændringerne. Ændringer i valutakurser vil træde i kraft omgående uden varsel (alle transaktioner, der involverer valutaveksling, beregnes ud fra den gennemsnitlige daglige interbank-markedskurs, som offentliggøres af en tredjepartsudbyder af data vedrørende udenlandsk valuta (Oanda), hvorefter vi tilføjer et gebyr som angivet i gebyrtabellen).

2.3 Du vil blive anset som havende accepteret eventuelle ændringer af brugsvilkårene, medmindre du meddeler os det modsatte, før de pågældende ændringer træder i kraft. Hvis du ikke kan acceptere de foreslåede ændringer, har du ret til omgående og omkostningsfrit at opsige og lukke din konto før den foreslåede ikrafttrædelsesdato. En meddelelse fra dig om, at du ikke accepterer ændringerne, vil udgøre en meddelelse om, at du ønsker at opsige din aftale med os, og din konto vil omgående blive lukket efter modtagelsen af din meddelelse om opsigelse. Dit kort vil blive annulleret, og eventuelle penge på din konto vil blive returneret til dig ved hjælp af den metode, du har meddelt (med fradrag af de sædvanlige, gældende gebyrer).

2.4 Du kan tjekke de gældende brugsvilkår, når som helst før du iværksætter en transaktion, ved at klikke på siden "Brugsvilkår" på websitet, som på datoen for disse brugsvilkår kan ses på member.neteller.com. Brugsvilkårene vil vise den seneste revisionsdato. Ingen revision vil påvirke eventuelle transaktioner, der er udestående på datoen for den pågældende revision. Din brug af NETELLER's tjeneste indikerer, at du accepterer disse brugsvilkår. Vi opfordrer dit til at printe en kopi af disse brugsvilkår til fremtidig brug.

2.5 Paysafe Complaints Policy (Paysafe klagepolitik), som ændret en gang imellem, er indarbejdet i og udgør en del af disse brugsvilkår (og begrebet "Brugsvilkår" anses for at inkorporere en sådan politik).

2.6 Den seneste version af Paysafe Complaints Policy kan ses på hjemmesiden . På datoen for disse brugsvilkår kan denne politik ses på: www.neteller.com/da/policies/terms-of-use.

3. NETELLER-TJENESTEN

3.1 Paysafe Financial Services Limited er en autoriseret udsteder af e-penge og reguleres af Financial Conduct Authority i Storbritannien i henhold til FCA-referencenummer (FRN) 900015. Alle kort udstedes af Paysafe Financial Services Limited i henhold til tilladelse fra Mastercard.

3.2 Ved at acceptere disse brugsvilkår og bruge NETELLER-tjenesten accepterer du følgende: (i) Vi er ikke en bank, og din konto er ikke en bankkonto. (ii) Konti er ikke forsikret af en statslig myndighed, og den britiske FSCS-ordning (Financial Services Compensation Scheme) gælder ikke for din konto. (iii) Vi fungerer ikke som forvalter, formynder eller indehaver af spærret konto, hvad angår saldoen på din konto.
(iv) Vi udbetaler ikke rente af saldoen på din konto.

3.3. Konti til elektroniske penge er ikke bankkonti. Ved at acceptere disse brugsvilkår accepterer du, at Storbritanniens FSCS-ordning (Financial Services Compensation Scheme) ikke gælder for din konto. I det usandsynlige tilfælde at vi bliver insolvente, kan du miste de elektroniske penge, der står på din konto. Vi overholder dog strengt de lovmæssige krav i henhold til EU-direktiv 2009/110/EF om elektroniske penge samt de britiske love, hvis formål er forbedre sikkerheden og likviditeten af de midler, der indbetales på e-pengekonti. For yderligere informationer om hvordan vi beskytter kundernes penge, henviser vi til vores website.

4. MEDLEMSKAB

4.1 For at blive og forblive medlem skal du opfylde følgende:

4.1.1 Du skal være mindst 18 år gammel.

4.1.2 Du må ikke have bopæl i et land, hvor vi ikke tilbyder NETELLER-tjenesten. På vores website er der en liste over de lande, hvor vi ikke tilbyder vores tjeneste, og listen kan fra tid til anden ændres af os uden varsel.

4.1.3 åbne en konto i henhold til de instruktioner, der er angivet på registreringssiden på vores tilmeldingswebsite, herunder oplyse alle de påkrævede informationer, der er angivet på registreringssiden. Al information, som du giver under tilmeldingsprocessen eller på ethvert tidspunkt derefter, skal være nøjagtig og sandfærdig. Hvis du ikke giver sådanne oplysninger eller samarbejder som instrueret af os inden for seks (6) måneder efter åbningen af din NETELLER-konto eller inden for en sådan anden frist, som vi måtte orientere dig om på et hvilket som helst tidspunkt derefter, kan vi opkræve et administrationsgebyr som vist under "Gebyrer" på hjemmesiden;

4.1.4 Du skal have en aktiv adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

4.1.5 Du skal på tilfredsstillende vis bestå alle vores påkrævede identitets- og sikkerhedsrelaterede valideringer og verifikationskontroller.

4.2 I henhold til afsnit 6.A må du ikke lade andre personer bruge din konto. Medmindre vi fra tid til anden tillader det, må du ikke have mere end én konto, og vi kan uden varsel lukke en konto eller alle konti tilhørende et medlem, der uberettiget har flere konti, eller hvis vi har rimelig mistanke herom.

4.3 Du skal med det samme opdatere dine kontooplysninger, hvis der sker ændringer i navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, kreditkort eller bankkontoinformationer.

5. EGNETHED

For at kunne bruge NETELLER's tjeneste gælder følgende:

5.1 Du skal være medlem, og

5.2 Du må ikke overtræde disse brugsvilkår eller på anden vis få adgangen til din konto begrænset, og du må heller ikke have fået lukket tidligere konti af os.

6. BRUG AF DIN KONTO

6.1 For at kunne udføre en transaktion skal du foretage et upload

6.2 Køb af elektroniske penge

6.2.1 Du kan købe elektroniske penge ved at bruge en af de tilgængelige upload-funktioner alt efter dit bopælsland. Du skal angive de påkrævede informationer og bestå alle identitets- og sikkerhedsmæssige valideringer og verifikationskontroller. Ved upload bemyndiger du os til at indhente eller modtage midler på dine vegne fra din valgte betalingskilde, minus eventuelle gældende gebyrer, og derefter udstede elektroniske penge til din konto.

6.2.2 Uagtet ovenstående kan du med særlige upload-funktioner sende elektroniske penge til din konto ved at debitere en konto i dit pengeinstitut. Hvis vi bliver gjort opmærksom på, at der ikke er penge nok på en sådan konto, kan vi præsentere en sådan ikke-afregnet betaling i dit pengeinstitut op til to gange mere. Endvidere kan vi debitere det gældende tilbageførselsgebyr, der er angivet i afsnit 10.1 i disse brugsvilkår, samt en sådan ikke-afregnet betaling på din konto, hente den hos dit udpegede pengeinstitut eller på anden vis indhente den fra dig.

6.2.3 Uploads kan blive fratrukket gebyrer, herunder valutaomregningsgebyrer (hvis det er relevant). Se afsnit 8 for yderligere informationer om gebyrer.

6.2.4 Du må ikke udføre et upload fra eller en udbetaling til et betalingsinstrument eller en bankkonto, hvis du ikke er den navngivne kontoindehaver. Eventuelle overtrædelser af dette krav bliver taget meget alvorligt, og sådanne handlinger vil blive betragtet som svindel.

6.3 Ansøgning om kort

6.3.1 Hvis du bor i et understøttet land, kan du ansøge om et kort, når først din konto er blevet verificeret i henhold til afsnit 6.3.2 nedenfor. For at finde ud af, om du bor i et understøttet land, skal du kontakte kundecenteret.

6.3.2 For at kunne ansøge om et kort skal du "bekræfte" din konto ved at bekræfte din identitet og din bopæl. Information herom findes på websitet. Vi kan bruge tredjeparter til på vores vegne at indhente disse informationer, hvilket også kan omfatte kreditkontroller. Du indvilliger i, at vi anvender rimeligt skøn ved brug og deling af relevante persondata for at udføre sådanne identitets- og verificeringskontroller.

6.3.3 Hvis du modtager et fysisk kort, skal du underskrive det, så snart du modtager det.

6.3.4 Vi forbeholder os retten til efter eget skøn at afvise at udstede et kort til dig.

6.4 Brug af dit kort

6.4.1 Dit kort er ikke et kreditkort, et kontokort eller et hævekort. Du kan kun bruge op til værdien af de midler, som du har på din konto. Du kan bruge dit kort alle steder, hvor der tages imod Mastercard®, men et virtuelt kort kan kun bruges, hvor et fysisk kort ikke er påkrævet, f.eks. ved transaktioner, der foretages online eller telefonisk.

6.4.2 For alle transaktioner foretaget med dit kort gælder følgende:

  • Der skal være tilstrækkelige midler på din konto.
  • Forhandleren eller pengeinstituttet skal kunne verificere, at du har tilstrækkelige midler til rådighed på din konto.
  • Hvor de finder anvendelse, gælder hæveautomat-leverandørens eller det relevante pengeinstituts handelsbetingelser (ud over disse brugsvilkår).

6.4.3 Vi forbeholder os retten til at afvise enhver transaktion efter eget skøn, hvis den pågældende transaktion er svindelagtig, hvis den er i strid med disse brugsvilkår eller gældende love og bestemmelser, eller hvis du ikke har penge nok til at udføre transaktionen. Vi er ikke erstatningsansvarlige, hvis en forhandler nægter at tage imod dit kort, eller hvis vi ikke godkender en transaktion, eller hvis vi i henhold til disse brugsvilkår annullerer eller spærrer brugen af dit kort.

6.4.4 Du må ikke bruge flere penge via dit kort, end du har på din konto. Hvis du skaber overtræk på din konto, vil vi tage dette alvorligt og om nødvendigt anlægge et søgsmål mod dig i overensstemmelse med disse brugsvilkår.

6.4.5 Forhandlere, som f.eks. biludlejningsselskaber, hoteller og andre serviceudbydere, vil anslå den samlede sum penge, som du kan bruge, eller som du skal godkendes for. Dette estimat kan være mere end det beløb, som du faktisk bruger eller opkræves, f.eks. følgende steder:

  1. På restauranter, hvor det kan blive krævet, at du har op til 20 % mere på dit kort, end regningen lyder på, for at tage restaurantens eventuelle servicegebyr i betragtning.

    b. På tankstationer med betaling ved pumpeanlægget (hvor det er relevant), hvor det kan blive krævet, at du har et beløb på din kortkonto, der svarer til den maksimale transaktionsværdi, der er tilladt ved pumpeanlægget.

Forhandleren skal fortælle dig det anslåede beløb, der vil blive blokeret på din kortkonto, og søge dit samtykke hertil.

Dette betyder, at nogle af pengene på din konto kan blive blokeret, indtil forhandleren har afregnet det faktiske transaktionsbeløb, og du vil derfor ikke være i stand til at bruge dette anslåede beløb i denne periode. Vi vil frigive de blokerede midler uden ugrundet ophold, når vi får transaktionsbeløbet at vide, og vi vil under alle omstændigheder fjerne blokeringen af pengene omgående, når vi har modtaget afregningsanmodningen fra forhandleren.

6.5 Udføre betalinger til og fra din konto

6.5.1 Ud over at bruge dit kort til at foretage betalinger og udbetalinger kan du også foretage en betaling direkte fra din konto til en forhandler, der accepterer betaling fra en NETELLER-konto, eller et andet medlem ved at udfylde informationerne på siden "Udgående penge" på medlemshjemmesiden, og i nogle tilfælde kan du foretage en betaling til eller fra en forhandler direkte fra forhandlerens hjemmeside.

6.5.2 Når du foretager en betaling fra din konto, kan du ikke angive et beløb, der er højere end din kontos saldo (plus gældende gebyrer) på det tidspunkt, hvor anmodningen foretages. Hvis du forsøger dette, vil betalingsanmodningen blive afvist.

6.5.3 Beløbet for en betaling til din konto vil ved modtagelsen blive krediteret din kontosaldo minus gældende gebyrer. Hvis en betaling, der krediteres din konto, fortrydes af afsenderen, før du har udført en transaktion, vil beløbet for den tilbageførte betaling blive returneret til afsenderen, og du vil da ikke blive debiteret for noget gebyr.

6.5.4 Du er eneansvarlig for alle produkter og tjenester købt af dig og betalt via din brug af NETELLER-tjenesten. Eventuelle tvister med en forhandler angående et produkt eller en tjeneste, der købes af dig ved hjælp af NETELLER-tjenesten, er udelukkende mellem dig og forhandleren, og du indvilliger i, at vi ikke har del i en sådan tvist. Vi giver ingen garantier eller erklæringer og stiller ingen betingelser angående sådanne produkter eller tjenester.

6.5.5 Betalinger vil blive pålagt gebyrer, herunder valutaomregningsgebyrer (hvis det er relevant). Se afsnit 8 for yderligere informationer om gebyrer.

6.5.6 Hvis vi bliver forsinket i udførelsen af en betaling, som du beder os om, kan du bede os om at kontakte modtagerens betalingstjenesteudbyder og bede dem om at kreditere beløbet, som om det var blevet modtaget på den korrekte dag.

6.5.7 Hvis vi anmodes herom af en betalingstjenesteudbyder for en person, der forsøger at udføre en betaling til dig, og de har udført betalingen sent, kan vi kreditere betalingen på din konto, som om vi har modtaget den på den korrekte dag.

6.5.8 Transaktionerne vises i din online transaktionshistorik sammen med datoen for modtagelsen eller overførslen (datoen for kreditering eller debitering af beløbet), de opkrævede gebyrer samt eventuel anvendt vekselkurs, hvis dette er relevant. Hver transaktion får en unik transaktions-ID og vises i transaktionshistorikken. Vi vil ikke ændre eller modificere informationer, der vises i din online transaktionshistorik. Du skal oplyse denne transaktions-ID, når du kommunikerer med os om en bestemt transaktion. Du bør regelmæssigt kontrollere din kontosaldo og din transaktionshistorik. Uregelmæssigheder skal indberettes så hurtigt som muligt ved at kontakte kundeservice, og eventuelle spørgsmål skal også rettes hertil.

6.5.9 Hver måned vil vi sende dig en e-mail med en påmindelse om at logge ind på din konto og downloade og/eller udskrive en kopi af din transaktionshistorik.

6.5.10 Før en transaktion kan godkendes, skal du give dit samtykke til at udføre den. Du indvilliger i, at du ved at trykke på knappen "Enig" eller ved at indtaste din kontos ID-informationer (eller tilsvarende knap eller proces, hvorved du kan sende påkrævede transaktionsinformationer) bekræfter, at du giver dit samtykke til, at transaktionen behandles, og at de relevante gebyrer opkræves og trækkes fra din konto. Alle transaktioner, der foretages ved hjælp af din pinkode, din kontos ID-informationer eller andre sikkerhedsprocedurer, som vi måtte kræve, anses for at være blevet godkendt af dig. Du indvilliger også i, at når først du har givet dit samtykke, kan den godkendte transaktion ikke fortrydes. Derfor er tidspunktet for modtagelsen af transaktionsanmodningen (og dermed tidspunktet for samtykke) det tidspunkt, hvor der er blevet trykket på knappen "Enig" (eller tilsvarende knap eller proces).

6.5.11 Du bekræfter, at den tiltænkte modtager af en transaktion fra din konto ikke behøver at acceptere transaktionen. Hvis en tiltænkt modtager afviser en transaktion fra din konto, vil transaktionsbeløbet blive krediteret tilbage til din konto, og der vil ikke blive opkrævet nogen gebyrer.

6.5.12 Hvis du modtager penge på din konto, som ikke var tiltænkt overførsel til dig, vi vi være berettiget til at fjerne disse penge fra din konto.

6.5.13 Du skal sikre, at de betalingsoplysninger, du indtaster under en udbetaling, er korrekte og fuldstændige. Vi er ikke erstatningsansvarlige for udbetalte penge, der er blevet sendt til en forkert konto, hvis dette er forårsaget af forkert angivne betalingsoplysninger. Når du udbetaler til en bankkonto, skal du kontrollere, at kontonummer, registreringsnummer, IBAN og/eller BIC/SWIFT er korrekte. Hvis du har udbetalt penge til den forkerte konto, kan du anmode om, at vi hjælper dig med at kræve pengene tilbage. Vi opkræver dog et administrationsgebyr som vist under "Gebyrer" på hjemmesiden for at gøre det, og vi kan ikke garantere, at tilbagebetalingsindsatsen vil lykkes.

6.6 Abonnementsfakturering

6.6.1 Nogle online-forhandlere kan tilbyde produkter eller tjenester, der kan betales for ved hjælp af abonnementsfakturering. Dette betyder, at betalingerne vil blive trukket fra din konto med regelmæssige intervaller. Betalingsbeløbet og betalingsintervallerne vil blive bestemt af den pågældende forhandler.

6.6.2 Abonnementsfakturering er en ordning, der aftales mellem dig og den relevante forhandler. Hvis du ønsker at ændre eller annullere din betaling via abonnementsfakturering, eller hvis du har spørgsmål eller tvister angående din betaling via abonnementsfakturering, kan du kun gøre dette ved at kontakte forhandleren direkte, og det er forhandlerens vilkår og betingelser, der vil være gældende. Når du har kontaktet forhandleren, bør du informere os herom. Vi kan ikke annullere eller ændre betalinger udført via abonnementsfakturering uden samtykke fra forhandleren. Du bør ikke annullere eller på anden vis omgøre en betaling via abonnementsfakturering uden at kontakte forhandleren først. Vi er ikke erstatningsansvarlige for betalinger via abonnementsfakturering, der trækkes fra din konto, før du har meddelt forhandleren om din annullering. Du kan ikke annullere en betaling, der allerede er blevet foretaget til en forhandler.

6.6.3 Det er dit ansvar at sikre, at din konto har tilstrækkeligt med penge til at udføre hver enkelt af de betalinger, som du har indvilliget i at foretage ved hjælp af abonnementsfakturering. Vi er ikke erstatningsansvarlige for gebyrer, som du måtte blive pålagt som følge af, at der ikke er tilstrækkeligt med penge på din konto til at indfri dine forpligtelser i forbindelse med abonnementsfakturering. Hvis der opstår overtræk på din konto, vil betingelserne angivet i afsnit 10.3 være gældende.

6.6.4 En betaling foretaget via abonnementsfakturering er en "betaling" som defineret i disse brugsvilkår, og normale gebyrer vil blive pålagt hver betaling.

6.6.5 Vi vil refundere eventuelle forudgående betalinger via abonnementsfakturering, der er oprettet af eller via forhandleren, under forudsætning af følgende: (a) Hvis den oprindelige godkendelse til os eller forhandleren ikke angav det nøjagtige beløb for betalingen, og (b) hvis betalingsbeløbet overskred det beløb, som du rimeligt måtte have forventet i betragtning af dit tidligere forbrugsmønster og de konkrete omstændigheder. Du skal anmode om en sådan refundering inden for otte (8) uger fra den dato, hvor pengene blev debiteret din konto. Du indvilliger i at give os sådanne informationer, som med rimelighed er nødvendige for at kunne fastslå, om betingelserne for en refundering som beskrevet i dette afsnit 6.6.5 er opfyldt. Inden for ti (10) bankdage efter modtagelsen af en refunderingsanmodning eller efter modtagelse af yderligere informationer, som vi måtte have anmodet om fra dig (hvis dette er relevant), vil vi enten refundere betalingens fulde beløb eller give dig en begrundelse for at have nægtet at refundere betalingen og informere dig om, at du har mulighed for at føre sagen videre til den såkaldte Financial Ombudsman Service, hvis du ikke accepterer begrundelsen.

6.7 Lukning af din konto og udbetaling af pengene

6.7.1 Hvis du ønsker at lukke din konto, kan du gøre dette ved at meddele os det skriftligt. I henhold til nedenstående underafsnit 6.7.3 kan du få udbetalt hele den pålydende værdi af de elektroniske penge på din konto (undtagen beløb, der ikke er blevet godkendt af dit pengeinstitut) ved at vælge en af de udbetalingsmuligheder, der er tilgængelige for dig i dit bopælsland som angivet på siden "Udgående penge" på medlemshjemmesiden, eller ved at bruge dit kort i en hvilken som helst hæveautomat.

6.7.2 Vi vil behandle udbetalingsanmodningen under forudsætning af, at alle identitets- og sikkerhedsmæssige valideringer og verificeringskontroller er blevet udført.

6.7.3 Afhængigt af den valgte metode til udbetaling, kan der blive beregnet et gebyr, der vil blive fratrukket din kontosaldo før udbetalingen.

6.8 Vi kan nægte at udføre transaktioner under følgende omstændigheder:

6.8.1 Hvis vi med rimelighed mener, at du ikke har givet os instruktion herom.

6.8.2 Hvis vi med rimelighed har mistanke om svindel.

6.8.3 Hvis dine instruktioner er utydelige, ufuldstændige eller ikke har den påkrævede udformning.

6.8.4 Hvis vi har mistanke om, at brugsvilkårene er blevet overtrådt.

6.8.5 Hvis vi er nødsaget til dette for at overholde Mastercards regler.

6.8.6 Hvis det på anden vis kræves, at vi gør dette, grundet lovgivning eller krav fra relevante tilsynsmyndigheder.

Vi kan underrette dig om en sådan afvisning, vores grunde hertil, og (hvor det er relevant) hvordan man retter den fejl, der har ført til afvisningen, medmindre en sådan underretning – eller del heraf – er forbudt ved lov eller bestemmelse.

6.9 Forhandlere kan muligvis ikke godkende en betaling, hvis de ikke kan indhente online-godkendelse fra os (hvis de f.eks. ikke kan få adgang til internettet).

6.10 Du er fuldt ansvarlig for de instruktioner, som du giver os, og som følge heraf kan vi ikke nødvendigvis opdage fejl i dine transaktionsinstruktioner. Det er vigtigt, at du kontrollerer, at alle de angivne oplysninger for en transaktion er nøjagtige. En transaktion vil blive anset som korrekt udført, hvis den er blevet udført i overensstemmelse med dine instruktioner. Vi kan dog i nogle situationer være i stand til at hjælpe dig med at generhverve de involverede penge og vil beregne det gældende gebyr for dette i henhold til gebyrtabellen. Vi kan ikke generhverve penge, der forkert er blevet sendt til et andet medlem, medmindre du har et sagsnummer fra politiet eller samtykke fra den anden involverede person.

6.11 Transaktioner er endelige og ikke reversible undtagen i følgende situationer og efter vores vurdering:

6.11.1 Hvis vi kan bekræfte, at forhandleren har lavet en fejl.

6.11.2 Hvis der er ulovlig aktivitet i forbindelse med din konto.

6.11.3 Hvis du overtræder disse brugsvilkår.

6.12 Du indvilliger i, at visse af vores transaktionsmuligheder kræver forskellige former og niveauer af identitets- og sikkerhedsmæssig validering og verifikationskontroller, herunder brugen af validerings- og verifikationssystemer fra tredjepart, og du indvilliger i, at vi anvender vores rimelige skøn ved brug og deling af relevante persondata for at udføre sådanne identitets- og sikkerhedsmæssige valideringer og verifikationskontroller, hvis du vælger sådanne muligheder.

6.13 Du indvilliger også i, at der, af sikkerhedsmæssige hensyn, for visse af vores transaktionsmuligheder er minimum- og maksimumgrænser for de beløb, der kan overføres. Vi forbeholder os retten til at pålægge begrænsninger for transaktionsbeløb og for, hvor ofte du må bruge en særlig transaktionsmulighed. Yderligere informationer kan findes på websitet. Disse begrænsninger kan ændres fra tid til anden uden varsel.

6.14 Du må ikke tage del i følgende:

6.14.1 Faktisk eller forsøgt handling, hvor du af os anses som involveret i ulovlige samordninger eller misbrug af bonusser eller andre kampagner relateret til NETELLER-tjenesten.

6.14.2 Oprettelse af eller forsøgt oprettelse af flere konti i dit navn (medmindre du har fået vores skriftlige forudgående godkendelse) eller i et falsk navn.

6.14.3 Udførelse af falske og/eller kunstige aktiviteter eller transaktioner (almindeligvis kaldt for "kurtagerytteri").

6.15 Du må kun bruge din konto til personlige formål og ikke som middel til at handle eller drive en virksomhed, medmindre det er under særlige omstændigheder som bestemt af os og da med vores forudgående skriftlige samtykke til dette.

6.A. TREDJEPARTSUDBYDERE

6.A.1. En tredjepartsudbyder er en tjenesteudbyder, der har lovlig tilladelse til at foretage betalinger fra din konto på dine vegne og til at levere kontoinformationstjenester til dig, forudsat at de gør det i overensstemmelse med dine instruktioner og de relevante lovgivningsmæssige krav.  Du kan kontrollere, om udbyderen er autoriseret, i de oplysninger, som de giver dig om de tjenester, som de leverer.

6.A.2. Vi behandler enhver instruktion fra en tredjepartsudbyder, som om den kom fra dig, og denne aftales betingelser vil stadig gælde. Hvis du giver samtykke til, at en tredjepartsudbyder har adgang til oplysninger om din konto, antager vi, at du accepterer, at der gives adgang, så ofte som tredjepartsudbyderen anmoder om det.

6.A.3. Hvis du giver dine sikkerhedsoplysninger til en tredjepart, der ikke er en tredjepartsudbyder, bliver vi nødt til at antage, at det er dig, der autoriserer os til at give adgang til din konto. Vi behandler betalinger, der er instrueret af denne tredjepart, som om de er godkendt af dig og vi kan ikke holdes ansvarlige for de tab, som du måtte lide som følge af denne tredjeparts misbrug eller videregivelse af oplysninger om din konto.

6.A.4. Vi kan nægte en tredjepartsudbyder adgang til din konto, hvis vi er bekymret for uautoriseret eller svindelagtig adgang i forbindelse med den pågældende tredjepartsudbyder. Før vi gør dette vil vi fortælle om og forklare vores grunde til det, medmindre det med rimelighed ikke er praktisk muligt, hvor vi da vil fortælle dig herom umiddelbart bagefter. I begge tilfælde vil vi informere dig via en af de kontaktmuligheder, vi har vedrørende dig. Vi vil ikke fortælle dig om grundene, hvis dette vil underminere vores rimelige sikkerhedsforanstaltninger, eller hvor det vil være ulovligt.  Hvis du vil annullere det samtykke, som du har givet en tredjepartsudbyder til at få adgang til din konto, skal du kontakte dem direkte.

6.A.5. Hvis du mener, at en betaling er blevet udført forkert eller ikke er godkendt, skal du fortælle os herom så hurtigt som muligt, også hvis du bruger en tredjepartsudbyder. Hvis du beder en tredjepartsudbyder om at anmode om en betaling, og de ikke gør dette, kan vi ikke holdes ansvarlige for, at din betaling ikke foretages. Når en tredjepartsudbyder har igangsat en betaling, kan du normalt ikke annullere den.

7. UDLØB, TAB OG BESKADIGELSE AF KORT

7.1 Dit kort er gyldigt i den periode, der er angivet på kortets forside, medmindre brugen heraf annulleres tidligere af dig eller os i overensstemmelse med disse brugsvilkår. Transaktioner vil ikke blive godkendt, når først dit kort udløber eller annulleres.

7.2 Når dit kort udløber, vil vi kun forny kortet automatisk, hvis det er blevet brugt inden for de sidste 12 måneder før udløb. Der vil ikke blive pålagt gebyr, hvis dit kort fornyes automatisk.

7.3 Hvis du anmoder herom, vil vi erstatte dit kort, hvis det er blevet væk, stjålet eller beskadiget. Der vil blive pålagt et gebyr for at erstatte et kort, der er blevet væk, stjålet eller beskadiget.

7.4 Hvis du finder dit kort, efter at det er blevet meldt mistet, stjålet eller misbrugt, skal du ødelægge det og informere os om det omgående.

8. GEBYRER

8.1 For hver transaktion vil vi pålægge dig de gebyrer, der er angivet på vores website. Du bemyndiger os til at debitere din konto eventuelle gebyrer, der er gældende på transaktionstidspunktet. Vi kan også pålægge dig bestemte administrationsgebyrer, herunder, men ikke begrænset til, i forbindelse med den løbende administration af inaktive konti, gældsinddrivelse og genbehandlingsgebyrer i tilfælde af utilstrækkelige midler. Alle gebyrer vil blive trukket i samme valuta som din kontovaluta, og du indvilliger i, at vi kan debitere ved at modpostere eventuelle gebyrer, afgifter eller andre beløb på din konto, som du måtte skylde os, og som du skal betale til os i forbindelse med NETELLER-tjenesten. Alle kortgebyrer vil blive trukket i samme valuta som din kontovaluta, uanset valutaen for kortet eller transaktionen.

8.2 Vi forbeholder os retten til fra tid til anden at ændre gebyrerne, hvilket vil ske i overensstemmelse med afsnit 2.2. Opdateringer vil blive angivet på gebyrsiden på vores website. Ændringer i referencevekselkursen vil gælde med det samme og uden forudgående varsel.

8.3 Vær opmærksom på, at visse leverandører af hæveautomater trækker yderligere gebyrer for brugen af deres hæveautomater. Det er dit ansvar at kontrollere dette, før du fortsætter med din transaktion.

8.4 Under særlige forhold kan vi pålægge yderligere gebyrer som angivet i afsnit 6.2.4, 6.5.13, 10.1 eller 14.6.

8.5 Hvis du er tilmeldt loyalitetsbelønningsprogrammet, vil din pointsaldo også udløbe i overensstemmelse med NETELLER-belønningsprogrammets vilkår, afsnit 3 "Hvis du ikke udfører en berettigende transaktion". For yderligere informationer henvises til vilkårene for loyalitetsbelønningsprogrammet.

9. VALUTAVEKSLING

9.1 Når du registrerer din konto, har du ud fra en liste over forskellige valutaer mulighed for at vælge, hvilken valuta din konto skal denomineres i.

9.2 Hvis du bruger dit kort til at udføre en transaktion i en anden valuta end valutaen for din konto, vil en sådan transaktion blive konverteret til din kontos valuta på den dag, hvor vi modtager den endelige afregning af transaktionen (typisk 72 timer, efter at du har udført transaktionen). Du vil modtage et estimat over det konverterede beløb på det tidspunkt, hvor du udfører transaktionen, men grundet udsving i valutakurserne kan dette være mindre eller mere end det endelige beløb, der trækkes på din konto. Vi vil anvende Mastercard-godkendte kurser, der er gældende for en sådan transaktion. Der vil også blive pålagt et valutavekselgebyr (se afsnittet om gebyrer på vores website for flere informationer).

9.3 Hvis du ansøger om et kort i en anden valuta end valutaen for din konto, vil alle transaktioner, som du udfører fra din konto ved hjælp af dit kort, blive pålagt et valutagebyr. Alle transaktioner i andre valutaer end valutaerne for dit kort og din konto vil blive pålagt et ekstra valutagebyr (du vil blive pålagt et vekselgebyr for valutaomregningen fra transaktionsvalutaen til kortets valuta og et yderligere gebyr for valutaomregningen til kontoens valuta). Vi anbefaler, at du vælger samme valuta for dit kort som valutaen for din konto.

10. TILBAGEFØRSLER, NEGATIVE SALDI OG REFUNDERINGER

10.1 Hvis du vælger en upload-metode ved hjælp af en betalingsmetode, der kan være underlagt rettighed til tilbageførsel af penge ("tilbageførsel"), som f.eks. (men ikke begrænset til) kredit- eller debetkort eller direkte debitering, erklærer du, at du ikke vil udføre en sådan tilbageførsel, medmindre der er tale om uautoriseret brug af betalingsmetoden, eller at vi har brudt disse brugsvilkår, hvilket da vil medføre, at du har ret til en refundering af det uploadede beløb. Du må ellers ikke tilbageføre upload-transaktioner eller tillade tilbageførsel af en upload-transaktion af årsager, som vi ikke er ansvarlige for, herunder (men ikke begrænset til) ved tvister med forhandlere om manglende levering af produkter eller tjenester eller utilstrækkelig saldo på betalingsmetodens konto. Vi forbeholder os ret til at pålægge dig gebyrer og trække dig for omkostninger, som vi pådrager os i forbindelse med sådanne tilbageførsler og handlinger udført for at anfægte disse. Vi opkræver muligvis også et Tilbageførselsgebyr som vist under "Gebyrer" på hjemmesiden.

10.2 Uden begrænsning af vores rettigheder eller retsmidler er du ansvarlig for at refundere betalingen til os, hvis du tilbagefører, annullerer eller omgør betalingen til os eller fjerner godkendelsen af den. Vi kan efter eget skøn generhverve beløbet ved at trække det fra din kontos saldo eller trække beløbet igen fra dit kreditkort eller din bankkonto eller på anden vis inddrive beløbet hos dig.

10.3 Hvis der opstår en negativ saldo på din konto (f.eks. grundet tilbageførsel eller omgjort upload, eller hvis en transaktion er blevet behandlet for et beløb, der er større end beløbet af de tilgængelige midler på din konto), eller hvis du får din konto til at gå i overtræk på andre måder, skal du tilbagebetale den negative saldo ved at uploade tilstrækkeligt med penge til din konto, så den som minimum går i nul. Hvis du ikke gør dette, anses det som et brud på disse brugsvilkår. Du indvilliger i at betale os det udestående beløb umiddelbart efter anmodning herom. Vi forbeholder os ret til automatisk at debitere et sådant udestående beløb på eventuelle uploads, som du efterfølgende måtte foretage til din konto. Vi er berettiget til at trække dig for alle rimelige udgifter, som vi måtte pådrage os som følge af en negativ saldo på din konto.

10.4 Vi forbeholder os ret til på et hvilket som helst tidspunkt at sende dig påmindelser eller anvende andre foranstaltninger til gældsinddrivelse, herunder, men ikke begrænset til, at anvende inkassobureauer eller advokater eller at lægge sag an ved en domstol. Vi forbeholder os ret til at trække dig for de udgifter, som vi i sagens natur måtte pådrage os i forbindelse med en sådan gældsinddrivelse og håndhævelsen heraf. Denne bestemmelse skal gælde også efter opsigelsen af forholdet mellem dig og os.

10.5 Hvis du modtager en refundering for køb, der er foretaget med dit kort, vil refunderingen blive betalt til din konto. Af juridiske årsager kan du ikke modtage refunderinger i kontanter for transaktioner, der er udført med dit kort. Det kan tage op til 30 dage at behandle en refundering.

10.6 Når først du har brugt NETELLER-tjenesten til at foretage et køb, kan vi ikke stoppe den pågældende transaktion. Hvis du har brugt dit kort til at købe produkter eller tjenester, kan du dog komme med erstatningskrav mod forhandleren, hvis produkterne eller tjenesterne er utilfredsstillende, ikke eller kun delvist er blevet leveret, eller hvis de ikke passer med leverandørens beskrivelse. Du skal informere os om eventuelle tvister senest 60 dage efter købet, og tilbageførslen vil kun blive udført til din konto, hvis det er lykkedes at inddrive beløbet fra forhandleren via Mastercard. Mastercard og ikke vi vil afgøre, hvem der vinder tilbageførslen. Hvis du uberettiget kommer med krav om tilbageførsel, vil vi være berettiget til at trække dig for eventuelle gebyrer, som vi i sagens natur måtte pådrage os ved behandlingen af tilbageførselskravet, og vi vil være berettiget til at debitere din konto med beløbet for sådanne gebyrer.

11. BELØNNINGS- ELLER KAMPAGNEPROGRAMMER

Fra tid til anden kan vi tilbyde belønningsprogrammer eller andre kampagneprogrammer. Sådanne programmer vil være underlagt programreglerne. Vi forbeholder os ret til efter eget skøn at annullere eller ændre vilkårene for sådanne belønnings- eller kampagneprogrammer.

12. KONTORESTRIKTIONER

12.1 Du indvilliger i at bruge din konto i overensstemmelse med bestemmelserne i disse brugsvilkår og eventuelle andre instruktioner, som vi med rimelighed måtte give dig angående brugen af NETELLER-tjenesten. Med forbehold af bestemmelsen i den foregående sætning accepterer du, at du ikke har tilladelse til følgende:

12.1.1 At bruge NETELLER-tjenesten til at skabe kontantfordele (eller hjælpe andre med samme).

12.2.2 At bruge NETELLER-tjenesten til formål, der er i strid med love, vedtægter eller bestemmelser gældende for dig, herunder, men ikke begrænset til, love, vedtægter eller bestemmelser om hvidvask af penge, svindel, kriminelle aktiviteter, finansielle tjenester eller forbrugerbeskyttelse.

12.2.3 At sende uønskede e-mails eller bruge lignende metoder til sende store mængder af uønskede meddelelser (spam).

12.2.4 At bruge NETELLER-tjenesten til transaktioner, der er forbudt som anført i afsnit 14.

12.2.5 At chikanere eller deltage i vulgær, uforskammet eller krænkende adfærd over for os eller nogen af vores repræsentanter.

12.2.6 At ændre, hacke, modificere, skade, forstyrre eller på anden vis ødelægge sikkerheden eller funktionaliteten for NETELLER-tjenesten eller foretage forsøg herpå.

13. HOLDE DIN KONTO OG DIT KORT SIKKERT

13.1 Det er dit ansvar at opbevare dit kort sikkert. Dit kort er personligt for dig, og du må ikke give det til andre, så de kan bruge det. Du skal tage alle rimelige forholdsregler for at opbevare din kontos ID-informationer fortroligt og sikkert. Dette omfatter at kontrollere den løbende sikkerhed for din kontos ID-informationer og din personlige computerenhed, der har adgang til internettet. Det er påkrævet regelmæssigt at udskifte din adgangskode og at bruge opdateret virus-, malware- og spywarescanningssoftware samt firewall-beskyttelse for at reducere risikoen for brud på sikkerheden. Selvom du generelt ikke må give dine sikkerhedsoplysninger til nogen andre, kan du give dem til en autoriseret tredjepartsudbyder, hvis det er nødvendigt, for at de kan få adgang til dine kontooplysninger eller igangsætte en betaling fra din konto med din tilladelse.

13.2 Du vil modtage en pinkode til dit fysiske kort, og du skal opbevare pinkoden sikkert. Det betyder, at du efter modtagelsen af din pinkode skal huske den udenad og derefter destruere brevet med pinkodeinformationerne. Du skal altid holde din pinkode hemmelig. Du må ikke vise din pinkode til nogen, hverken venner, familie eller forhandlere. Du må ikke skrive din pinkode ned nogen steder. Du må ikke bruge din pinkode, hvis andre kan se dig indtaste den. Du skal følge alle de sikkerhedsprocedurer, som vi fra tid til anden vil informere dig om.

13.3 Hvis du har mistanke om, at andre kender til din kontos ID-informationer, eller hvis disse eller dit kort er blevet væk, stjålet, misbrugt, brugt uden tilladelse eller på anden vis er blevet bragt i fare, anbefaler vi, at du ændrer din adgangskode. Du skal uden ugrundet ophold kontakte vores kundecenter, hvis du opdager, at dit kort eller din kontos ID-informationer er blevet væk, stjålet, misbrugt eller anvendt uden godkendelse. Hvis du uberettiget er forsinket med hensyn til at underrette os herom, kan det ikke blot påvirke din kontos sikkerhed, men også medføre, at du bliver erstatningsansvarlig for eventuelle tab som følge heraf, hvis din manglende underretning af os er tilsigtet eller kan anses som groft uagtsom. Hvis du har mistanke om, at andre har haft adgang til din konto, skal du også kontakte politiet og melde hændelsen. Hvis du glemmer din pinkode, kan du finde informationerne på din konto. Det er vigtigt, at du holder dine kontooplysninger sikre, da de giver adgang til pinkoderne til dine virtuelle kort og fysiske kort.

13.4 Vi kan spærre dit kort og/eller din konto eller på anden vis begrænse dets/dens funktionalitet på rimeligt grundlag relateret til sikkerheden af dit kort eller din konto eller disses sikkerhedsfunktioner, eller hvis vi med rimelighed har mistanke om, at der er sket uautoriseret eller svindelagtig brug af dit kort eller din konto, eller hvis en sikkerhedsfunktion heri er blevet bragt i fare. Herudover kan vi spærre dit kort og/eller din konto eller på anden vis begrænse dets/dens funktionalitet, hvis vi har rimelig mistanke om, at en anden NETELLER-konto eller Skrill-konto, som vi eller et af vores koncernselskaber har leveret, og som du ejer, er blevet anvendt til svindel, hvidvask, finansiering af terror eller anden kriminel aktivitet. Vi vil på forhånd underrette dig om en spærring eller begrænsning og om årsagerne hertil, eller hvis vi ikke kan gøre dette, så umiddelbart efter spærringen eller begrænsningen er iværksat, medmindre en sådan underretning vil være ulovlig eller til fare for vores rimelige sikkerhedsmæssige interesser. Vi vil ophæve spærringen og/eller begrænsningen så hurtigt som praktisk muligt, efter at årsagerne til spærringen og/eller begrænsningen ikke længere findes.

13.5 Hvis vi mener, at dit kort eller din konto er forbundet med risiko for svindel eller er en sikkerhedstrussel, vil vi bruge den hurtigste og sikreste metode til at kontakte dig ved hjælp af de informationer, som du har oplyst os, og fortælle dig, hvad du skal gøre, for at hjælpe med til at håndtere den pågældende risiko.

14. FORBUDTE TRANSAKTIONER

14.1 Det er strengt forbudt at sende eller modtage betalinger som vederlag for salg eller levering af følgende: Tobaksprodukter, receptpligtig medicin, medicin og medicinsk udstyr, våben (herunder, men ikke begrænset til, knive, pistoler, skydevåben eller ammunition), satellit- og kabel-tv-afkodere, pornografi, voksenmateriale, materiale med ansporing til vold, had eller racisme eller materiale, der anses som obskønt, officielle ID'er og licenser, herunder replika og gadgets samt andre falske produkter, uautoriserede eller ulovlige lotterier eller gamblingtjenester (herunder, men ikke begrænset til, brugen af eller deltagelse i ulovlige gamblinghuse), uregistrerede velgørenhedstjenester, artikler, der opfordrer til eller muliggør ulovlige aktiviteter, forudbetalte debetkort eller andre værdikort, som ikke er tilknyttet en specifik forhandler, og som ikke er begrænset til køb af specifikke produkter eller tjenester, multi-level-marketing, pyramidesalg eller ponzi-ordninger, matrix-programmer eller andre "bliv-hurtigt-rig"-ordninger eller investeringsprogrammer med højt afkast, varer eller tjenester, der krænker intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende tredjepart, ukodede/fejlkodede spil, timeshare-andele eller betaling for ejendomsreservationer ("til-og-fra-plan"). Vi forbeholder os ret til efter eget skøn at tilføje kategorier over forbudte transaktioner ved at tilføje sådanne kategorier enten til disse brugsvilkår eller i en politik om acceptabel brug, der offentliggøres på websitet.

14.2. Det er strengt forbudt at udføre betalinger til eller modtage betalinger fra personer eller enheder, der tilbyder ulovlige gamblingtjenester, herunder (men ikke begrænset til) ulovlige sportsbetting, kasinospil og pokerspil. Vi kan spærre eller opsige din konto til hver en tid eller afvise at udføre eller at omgøre en transaktion, hvis vi mener, at du direkte eller indirekte bruger eller har brugt din konto til eller i forbindelse med ulovlige gamblingtransaktioner. Denne liste er ikke udtømmende, og det er dit eget ansvar at sikre, at du ikke bruger vores tjenester til transaktioner, der kan anses som ulovlige i din jurisdiktion.

14.3. Du må ikke bruge vores tjenester, hvis du har bopæl i visse lande. Disse lande vil blive angivet på websitet, og listen vil blive opdateret fra tid til anden. Listen er ikke udtømmende, og vi kan efter eget skøn vælge at stoppe eller begrænse vores tjenester i andre lande på et hvilket som helst tidspunkt og uden forudgående varsel. Vi forbeholder os ret til at spærre eller opsige din konto på et hvilket som helst tidspunkt, hvis vi har rimelig grund til at tro, at det pga. love eller bestemmelser er nødvendigt at gøre dette for at overholde de anbefalinger, der er udstedt af relevante statslige myndigheder eller anerkendte organer inden for forebyggelse af økonomisk kriminalitet.

14.4. Det er strengt forbudt at bruge din konto til ulovlige formål, herunder, men ikke begrænset til, svindel og hvidvask af penge. Vi vil indberette enhver mistænkelig aktivitet til de relevante lovhåndhævende myndigheder. Vi forbeholder os ret til efter eget skøn at opkræve et administrationsgebyr som vist under "Gebyrer" på hjemmesiden for hver undersøgelse af en sådan mistænksom aktivitet. Det er ikke tilladt at bruge din konto i forsøg på at misbruge, udnytte eller omgå de anvendelsesbegrænsninger, der er pålagt af en forhandler eller en tredjepartsudbyder for de tjenester, forhandleren eller udbyderen leverer.

14.5. Du må kun modtage betalinger for visse forretningskategorier efter godkendelse fra os og efter vores skøn. Sådanne forretningskategorier inkluderer, men er ikke begrænset til følgende: Pengevekslings- og pengeoverførselsforretninger, herunder (men ikke begrænset til) vekselbureauer, valutaveksling og køb af rejsepenge; indsamling i en hvilken som helst form af donationer eller betalinger til velgørende eller nonprofitorganisationer; handel med naturressourcer, som f.eks. juveler, ædelmetal eller ædelstene; livestreaming; salg eller forsyning af alkoholiske drikkevarer; salg eller forsyning af kosttilskud og alternative sundhedsprodukter eller enhver anden forretningskategori, der måtte være offentliggjort fra tid til anden på websitet i en politik om acceptabel brug. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine forretninger hører ind under en af ovenstående kategorier, skal du kontakte vores kundeservice. Vi forbeholder os ret til efter eget skøn at tilføje forretningskategorier, der kræver godkendelse, ved at tilføje sådanne kategorier enten til disse brugsvilkår eller til en politik om acceptabel brug, der er offentliggjort på websitet.

14.6. Hvis du udfører eller forsøger at udføre transaktioner, der overtræder de forbud, som er nævnt i dette afsnit 14, eller uden nødvendig godkendelse i henhold til afsnit 14.5, forbeholder vi os ret til følgende: at omgøre transaktionen og/eller lukke eller spærre din konto og/eller indberette transaktionen til de relevante lovhåndhævende myndigheder og/eller kræve erstatning fra dig samt pålægge dig et administrationsgebyr som vist under "Gebyrer" på hjemmesiden hvis vi gør noget af ovenstående.

14.7. Det er dit og ikke vores ansvar at sikre, at du kun sender betalinger til eller modtager betalinger fra personer eller enheder med henblik på salg eller levering af varer og tjenester, som du kan tilvejebringe eller modtage i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser. Det blotte faktum, at en person eller enhed accepterer betaling via os, er ikke en indikation af, at deres varer og tjenester er lovlige at levere eller tilvejebringe. Hvis du er i tvivl om lovligheden af en forsyning eller et køb, bør du ikke fortsætte med din betaling.

15. PRIVATLIV

15.1 Du samtykker eksplicit i, at vi må få adgang til, behandle og opbevare alle de informationer, du giver os, med henblik på at levere betalingstjenester til dig. Dette påvirker ikke vores respektive rettigheder og forpligtelser i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Du kan trække dette samtykke tilbage ved at lukke din konto. Hvis du trækker dit samtykke tilbage på denne måde, vil vi stoppe med at bruge dine data til dette formål, men vi vil eventuelt fortsat behandle dine data til andre formål, hvor vi har andre lovlige grunde til det, som f.eks. hvor vi er lovmæssigt forpligtet til at opbevare registreringer af transaktioner.

15.2 Behandlingen af dine data sker i henhold til vores Privatlivserklæring, som kan ses på vores website.

15.3 Du accepterer og indvilliger i følgende: (i) At dit opkald kan blive overvåget og/eller optaget med henblik på kvalitetssikring, uddannelse, sikkerhed og beskyttelse mod svindel, når du taler med repræsentanter i vores kundecenter. (ii) At dine filer med henblik på forbedring af sikkerheden og forhindring af svindel opbevares af os, selv efter at din konto er blevet lukket.
(iii) At følgende informationer kan gives til forhandlere, som du laver transaktioner med, med henblik på identitetsvalidering og verifikation: navn, kontonummer, jurisdiktion, bopælsland, nationalitet, bopælsadresse, postnummer, e-mailadresse, fødselsdato og/eller IP-adresse.

16. SPÆRRE ELLER LUKKE DIN KONTO OG ANNULLERE DIT KORT

16.1 Du har ret til at lukke din konto og dermed opsige din aftale med os (og dine rettigheder til at bruge NETELLER-tjenesten) på et hvilket som helst tidspunkt ved at meddele det til vores kundecenter. Hvis der er penge på din konto, når den skal lukkes, vil vi bede dig om at hæve dine penge inden for en rimelig tidsperiode, hvor din konto da udelukkende kan tilgås med henblik på at få udbetalt den resterende saldo. Når denne periode er udløbet, kan du ikke få adgang til din konto, men du kan få udbetalt eventuelle resterende penge ved at kontakte vores kundecenter og anmode om, at pengene sendes til dig på en måde, som er rimeligt acceptabel for os. Hvis du ønsker at få adgang til din transaktionshistorik, efter at din konto er blevet lukket, skal du kontakte dit kundecenter og anmode om informationerne. Du kan gøre dette i en periode på op til seks år fra datoen for lukningen af din konto, men vi anbefaler, at du får dine penge udbetalt så hurtigt som muligt, da de ikke bliver tilskrevet rente på din konto.

16.2 Du kan annullere dit kort ved at meddele det til vores kundecenter. Du er ansvarlig for alle transaktioner, du har foretaget, og de gebyrer, der er blevet pålagt, før du har annulleret dit kort. Annulleringen af dit kort vil ikke automatisk lukke din konto, medmindre (i) du instruerer os i også at lukke din konto, eller (ii) du annullerer grundet ændringer i disse brugsvilkår.

16.3 Vi forbeholder os ret til at opsige disse brugsvilkår og dermed annullere dit kort og lukke din konto ved at give dig to (2) måneders forudgående varsel. Hvis vi lukker din konto, vil vi også annullere kort, der er knyttet til din konto. Hvis opsigelsen sker som følge af en hændelse, handling eller udeladelse, der gør, at disse brugsvilkår ikke kan håndhæves, eller at de bliver ugyldige eller annulleret (herunder som følge af ulovligheder eller ændret lovgivning), forbeholder vi os ret til at opsige brugsvilkårene og lukke din konto med omgående virkning.

16.4 Uagtet ovenstående kan vi i enhver af følgende situationer og efter eget skøn, på ethvert tidspunkt og uden varsel, spærre eller begrænse adgangen til din konto (herunder uden begrænsning ved at fastfryse pengene på din konto, begrænse din mulighed for at udføre transaktioner på din konto, spærre eller opsige dit kort og begrænse dine betalingsmuligheder), fjerne dig fra enkelte eller alle af vores fordelsordninger og/eller ikke tillade dig at deltage i dem (herunder, men ikke begrænset til, vores belønningsordninger og vores kampagner) eller lukke din konto:

16.4.1 Hvis du overtræder ethvert af disse brugsvilkår.

16.4.2 Hvis vi har rimelige grunde til at tro, at din konto er blevet brugt uden din godkendelse eller i forbindelse med en uautoriseret eller usædvanlig transaktion eller uautoriseret eller usædvanlig brug af kreditkort eller bankkonto (herunder, men ikke begrænset til, hvis din bank eller din kreditkortudsteder bemærker det samme).

16.4.3 Hvis vi har rimelige grunde til at tro, at din konto er blevet brugt i forbindelse med forbudte transaktioner som angivet i afsnit 14.

16.4.4 Hvis vi på et tidspunkt måtte fastslå, at du har givet os falske, unøjagtige, ufuldstændige eller vildledende informationer, eller at du har opgivet et navn, en bankkonto eller kreditkortinformationer, som du juridisk ikke er bemyndiget til at bruge.

16.4.5 Hvis du har misbrugt fortrydelses- eller tilbageførselsprocessen, som forestås af din bank eller dit kreditkortselskab, eller lignende adfærd, hvor et upload har fået fjernet godkendelsen, er blevet omgjort eller er blevet annulleret, efter at der er blevet godkendt en betaling eller en udbetaling af pengene.

16.4.6 Hvis der er blevet krediteret elektroniske penge på din konto som resultat af svindel.

16.4.7 Hvis du nægter at samarbejde i en undersøgelse eller at oplyse tilstrækkelige identitets- eller sikkerhedsmæssige informationer eller nægter at tilvejebringe dokumentation med henblik på verifikation, når du anmodes herom.

16.4.8 Hvis der er påbegyndt transaktioner, der kan anses som værende kontante forskud eller hjælp til kontante forskud.

16.4.9 Hvis vi mener, at din konto eller dit kort er blevet brugt, angiveligt skulle være brugt eller måske kan bruges i forbindelse med eller til at muliggøre svindel, aktiviteter relateret til økonomisk kriminalitet eller andre ulovlige aktiviteter.

16.4.10 Hvis en betaling er blevet returneret grundet utilstrækkelige midler på din konto.

16.4.11 Hvis vi mener, at din konto (uanset om den er aktiv eller inaktiv) eller din adfærd udgør en sikkerheds-, forretnings- eller omdømmemæssig risiko for os eller en risiko i henseende til kredit eller svindel.

16.4.12 Hvis vi af lov- eller sikkerhedsmæssige årsager eller handlinger udført af tredjepart ikke længere kan behandle dine transaktioner.

16.4.13 Hvis der sker en hændelse, en handling eller en udeladelse, så disse brugsvilkår ikke kan håndhæves, bliver ugyldige eller bliver annulleret (herunder som følge af ulovligheder eller ændret lovgivning).

16.4.14 Hvis det sker som led i undersøgelser om hvidvask af penge eller terrorfinansiering eller grundet forbud udstedt af statslige myndigheder, styrelser eller kommissioner.

16.5 Med forbehold for afsnit 1.6 vil vi, hvis vi lukker din konto, meddele dig dette på forhånd enten via e-mail eller brev sendt til den seneste kontaktadresse, som du har oplyst til os, og vi vil returnere eventuelle ikke-båndlagte eller ikke-tvistrelaterede penge på din konto (som er penge, der ikke er involveret i eller på anden vis forbundet med de omstændigheder, der har forårsaget begrænsningen eller lukningen) i overensstemmelse med dine instruktioner.

16.6 Under særlige omstændigheder kan det være os forbudt at meddele dig, at din konto er blevet spærret eller lukket. Under sådanne omstændigheder vil vi forsøge at informere dig herom så hurtigt som muligt. Hvis en konto spærres, kan vi efter eget skøn fjerne den pågældende spærring, når vi mener, at de omstændigheder, der har været årsag til spærringen, ikke længere er aktuelle.

16.7 Hvis der er en positiv saldo på din konto, når den lukkes, uanset årsagen, vil disse midler blive returneret til dig ved hjælp af den metode, som du har instrueret os om (minus normale, gældende gebyrer), under den forudsætning, at dine penge ikke er pålagt restriktioner.

16.8 Du vil miste retten til eventuelle midler, der ikke kræves udbetalt i en periode på seks år efter lukningen af din konto.

16.9 Hvis en konto er blevet lukket, uanset årsagen, er yderligere transaktioner ikke mulige (undtagen returneringen til dig af midlerne på din konto i overensstemmelse med disse brugsvilkår). Hvis der før lukningen er blevet pålagt dig et gebyr, eller der er foretaget en transaktion på din konto, er du forpligtet til at betale ethvert sådant beløb til os på anmodning herom, uagtet at din konto er blevet lukket. Gebyrer i forbindelse med løbende administration af inaktive konti vil også fortsat blive pålagt efter lukning af din konto. Denne bestemmelse skal gælde også efter opsigelsen af forholdet mellem dig og os.

16.10 Bortset fra som ellers angivet i disse brugsvilkår vil disse brugsvilkår ved lukningen af din konto ophøre med at gælde, og du vil ophøre med at være et medlem. Hvis du atter skulle ønske at blive medlem, skal du registrere dig igen og åbne en ny konto.

17. GARANTIER, ERSTATNINGSANSVAR OG ANSVARSFRASKRIVELSER

17.1 Vi forbeholder os ret til når som helst og ved hjælp af tredjeparter at validere og verificere de informationer, som du giver os.

17.2 Uden begrænsning af afsnit 6 vil vi tage rimelige skridt til at sikre, at debiteringer og krediteringer på din konto bliver behandlet rettidigt. Der er dog en række faktorer, hvoraf vi ikke har kontrol over flere, der spiller ind, med hensyn til hvornår en behandling bliver færdiggjort. Da f.eks. dit kort er tilknyttet din konto, virker dit kort måske ikke, hvis der er problemer med NETELLER-tjenesten, og din mulighed for at bruge dit kort kan blive forstyrret, når der udføres vedligeholdelsesarbejde på NETELLER-tjenesten. Vi fremsætter ingen erklæringer og giver ingen garantier, hvad angår kontinuerlig, uafbrudt eller sikker adgang til NETELLER-tjenesten, som kan påvirkes af faktorer uden for vores kontrol, eller som kan blive udsat for periodiske test, reparationer, opgraderinger, strømafbrydelser eller vedligeholdelse.

17.3 Vi antager, at du før åbningen af din konto har fastslået, at åbningen og opretholdelsen af din konto ikke er i strid med lovgivning og bestemmelser i dit bopælsland og din jurisdiktion. Du garanterer, at du ikke overtræder love eller bestemmelser ved din brug af NETELLER-tjenesten, og du indvilliger i at betale os, vores partnere, holdingselskaber, datterselskaber, agenter og underleverandører de beløb, som tilsvarer alle krav, tab, skader, udgifter og gæld, som vi, vores partnere, holdingselskaber, datterselskaber, agenter eller underleverandører måtte lide eller pådrage os som følge af din brug af NETELLER-tjenesten, hvis din brug heraf måtte være i strid med love eller bestemmelser. Denne bestemmelse skal gælde også efter opsigelsen af forholdet mellem dig og os.

17.4 VI GIVER INGEN EKSPLICITTE GARANTIER OG SÆTTER INGEN BETINGELSER OVER FOR DIG ANGÅENDE NETELLER-TJENESTEN UNDTAGEN SOM ANGIVET I DISSE BRUGSVILKÅR, OG ALLE UNDERFORSTÅEDE OG LOVMÆSSIGE GARANTIER OG BETINGELSER, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR EGNETHED TIL ET SÆRLIGT FORMÅL FRASKRIVES HERMED UDTRYKKELIGT, UNDTAGEN HVOR UNDERFORSTÅEDE ELLER LOVPLIGTIGE GARANTIER IKKE KAN FRASKRIVES GRUNDET GÆLDENDE LOVGIVNING.

17.5 I tilfælde af en uautoriseret betaling eller en betaling, der er behandlet forkert som følge af vores fejl, skal vi så hurtigt som muligt refundere betalingsbeløbet, inklusive alle gebyrer fratrukket deri. Dette gælder ikke følgende:

17.5.1 Hvor en uautoriseret betaling er forårsaget af, at du ikke har holdt din kontos ID-informationer sikre i overensstemmelse med afsnit 13 i disse brugsvilkår, i hvilket tilfælde du da er erstatningsansvarlig for de første GBP 35 (eller tilsvarende i din kontos valuta), medmindre bestemmelserne i afsnit 17.5.3 er gældende.

17.5.2 Hvis du uden ugrundet ophold ikke underretter os om, at du har mistet din adgangskode, eller at der er sket en anden hændelse, der med rimelighed kunne forventes at bringe din kontos sikkerhed i fare, efter at du har fået viden om en sådan hændelse, i hvilket tilfælde du da skal forblive erstatningsansvarlig for dine tab, indtil du underretter os herom.

17.5.3 Hvis en transaktion ikke er blevet godkendt, men du har handlet svindelagtigt eller bragt din kontos sikkerhed i fare bevidst eller med grov uagtsomhed, i hvilket tilfælde du da er eneansvarlig for alle tab.

17.5.4 Hvis du undlader at anfægte den uautoriserede eller forkert udførte transaktion og ikke gør os opmærksom på inden for 13 måneder efter transaktionsdatoen.

17.6. Medmindre du har handlet svindelagtigt, skal bestemmelserne i afsnit 17.5.1 ikke gælde for transaktioner, der er udført, efter at du har underrettet os i henhold til afsnit 13.3, hvor vi ikke har givet dig passende metoder til underretning, eller hvor vi er pålagt at bruge et højt niveau for kundegodkendelse, men ikke har gjort det, i hvilket tilfælde vi da vil være erstatningsansvarlige og vil refundere eventuelle uautoriserede transaktioner til dig så hurtigt som praktisk muligt.

17.7. Med forbehold af ovenstående bedes du kontrollere din kontos transaktionshistorik regelmæssigt og ofte og kontakte vores kundecenter omgående, hvis du har spørgsmål eller er bekymret over noget.

17.8. I tilfælde af forkerte eller fejlagtigt sendte betalinger skal vi tage rimelige skridt til at hjælpe dig med at spore og generhverve sådanne betalinger.

17.9. Med forbehold af ovenstående er vi ikke erstatningsansvarlige for forstyrrelser eller forringelser af vores tjeneste eller for forstyrrelser eller forringelser af mellemmands tjenester, som vi benytter til at udføre vores forpligtelser i forbindelse med tjenesten, forudsat at en sådan forstyrrelse eller forringelse skyldes unormale og uforudsigelige omstændigheder uden for vores rimelige kontrol eller den berørte mellemmands kontrol.

17.10. Vi er ikke erstatningsansvarlige for hverken indirekte tab eller følgeskader, herunder (men ikke begrænset til) mistet indtjening, mistede forretningsmuligheder og tab af omdømme. Vi er ikke erstatningsansvarlige for tab, der måtte skyldes vores overholdelse af lovmæssige krav og bestemmelser.

17.11. Intet i disse brugsvilkår kan fjerne erstatningsansvaret for dødsfald eller personskade grundet uagtsomhed eller for svindel eller bevidst urigtige oplysninger eller bevidste fortielser og heller ikke fjerne nogen form for lovpligtigt erstatningsansvar, der ikke kan fralægges eller ændres ved aftale mellem parterne.

17.12. Vi er ikke erstatningsansvarlige for ansættelse eller betaling af skatter, afgifter eller andre gebyrer, der skyldes din brug af kontoen, kortet eller tjenester, der ydes under disse brugsvilkår.

17.13. Tilbagebetaling Du indvilliger i at forsvare, tilbagebetale eller kompensere os og holde os og vores andre virksomheder i vores koncern skadesløse i forhold til krav, erstatningskrav, udgifter eller omkostninger (herunder advokatsalærer og bøder), som vi måtte pådrage os grundet eller forårsaget af dine eller dine repræsentanters brud på disse brugsvilkår, brud på gældende love eller bestemmelser og/eller brug af tjenesterne. Denne bestemmelse skal gælde også efter opsigelsen af forholdet mellem dig og os.

17.14. Uagtet ovenstående er vi ikke erstatningsansvarlige for forstyrrelser eller forringelser af vores tjeneste eller for forstyrrelser eller forringelser af mellemmands tjenester, som vi benytter til at udføre vores forpligtelser i forbindelse med tjenesten, forudsat at en sådan forstyrrelse eller forringelse skyldes unormale og uforudsigelige omstændigheder uden for vores rimelige kontrol eller den berørte mellemmands kontrol.

17.15. Vores forpligtelser i henhold til disse brugsvilkår er begrænset til at forsyne dig med en konto til elektroniske penge samt kort og relaterede betalingstjenester, og vi giver ingen erklæringer angående eller godkendelse af kvaliteten, sikkerheden eller lovligheden af varer eller tjenester, der tilvejebringes af en NETELLER-kunde eller en mellemmand.

17.16. Vi bekræfter, at Paysafe Financial Services Limited bevarer alle rettigheder og al ejendomsret til og alle interesser i alle varemærker, handelsnavne, logoer, websitedesign, tekster, indhold og grafik samt andre intellektuelle ejendomsrettigheder, der bruges af os i forbindelse med NETELLER-tjenesten, og enhver brug, reproduktion, modifikation eller distribution udført af dig af sådanne varemærker, handelsnavne, logoer, websitedesign, tekster, indhold, grafik og andre intellektuelle ejendomsrettigheder er forbudt.

18. KLAGEPROCEDURE

18.1 Vi henviser til vores klageprocedure, som du kan finde henvisning til i afsnit 2.5 heri, hvis du har klager eller tvister angående din konto. Klager om os eller vores tjenester skal i første omgang rettes til os ved at kontakte vores kundecenter. Du bør klart angive, at du ønsker at indgive en klage til os. Dette hjælper os til at kunne skelne mellem klager og almindelige forespørgsler. Vi sender en klagebekræftelse med post eller e-mail senest 48 timer efter at have modtaget din klage i overensstemmelse med vores klageprocedure. En kopi af vores klagepolitik er tilgængelig på vores website.

18.2 Vi bestræber os på at svare dig eller finde en løsning på din klage inden for den tidsgrænse, der er angivet af Financial Ombudsman Service (ombudsmanden for finansielle tjenester). Hvis dette ikke er muligt grundet uforudsete omstændigheder eller manglende informationer, vil vi kontakte dig.

18.3. Hvis din klage ikke løses tilfredsstillende, kan du kontakte Financial Ombudsman Service på adressen Exchange Tower, London, E14 9SR, Storbritannien.

19. GENERELT

19.1 Vi kan bruge tjenester fra en eller flere partnere, holdingselskaber, datterselskaber, repræsentanter eller underleverandører for at indfri vores forpligtelser.

19.2 Disse brugsvilkår er underlagt lovgivningen i England. Alle tvister, der opstår som følge af eller i forhold til disse brugsvilkår, skal afgøres af domstolene i England.

19.3 Vi kan sende dig meddelelser og varsler til den e-mailadresse eller den postadresse, som du har oplyst os i løbet af registreringsprocessen (eller som efterfølgende opdateret af dig). Enhver meddelelse og ethvert varsel, som er sendt af en part, der er underlagt disse brugsvilkår, skal anses for givet på den dag, hvor e-mailen sendes, medmindre afsenderen modtager en elektronisk angivelse af, at e-mailen ikke er blevet leveret, og hvis meddelelsen sendes med post, skal den anses for givet ti (10) bankdage efter afsendelsesdatoen.

19.4 Disse brugsvilkår kan ændres, modificeres eller slettes, hvis det kræves i henhold til gældende love og bestemmelser, eller hvis de anses for at være i strid med disse, uden at dette dermed skal påvirke gyldigheden eller eksigibiliteten af de resterende brugsvilkår.

19.5 Disse brugsvilkår og de politikker, der henvises til i afsnit 2.5, udgør hele aftalen mellem os og dig, hvad angår NETELLER-tjenesten, og erstatter alle eventuelle tidligere aftaler. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem denne version af brugsvilkårene og versionen på websitet, vil versionen på websitet have forrang.

19.6 Hvis vi er forsinket med hensyn til eller undlader at udøve eller håndhæve rettighederne i henhold til disse brugsvilkår, skal dette ikke anses som en fraskrivelse af sådanne rettigheder eller tolkes, som om udøvelsen eller håndhævelsen deraf ikke skal kunne finde sted på et senere tidspunkt.

19.7 De rettigheder og retsmidler, der er tilgængelige for os i disse brugsvilkår, er kumulative og gælder som tillæg til eventuelle andre rettigheder eller retsmidler, der er tilgængelige for os ifølge sædvaneret eller billighedsret.

19.8 Du må ikke overføre, forny, overdrage, udlicitere eller uddelegere dine rettigheder, pligter eller forpligtelser i henhold til disse brugsvilkår. Vi forbeholder os ret til at overføre og overdrage disse brugsvilkår, og du indvilliger i, at vi kan overdrage eventuelle rettigheder eller forny eventuelle forpligtelser i forbindelse hermed til en af vores koncernvirksomheder uden dit yderligere samtykke.

19.9 Ingen bestemmelse i disse brugsvilkår skaber partnerskab mellem dig og os og gør på ingen måde hverken os eller dig til repræsentant for den anden i nogen henseende. Du har på ingen måde og til intet formål bemyndigelse til at tegne os, indgå kontrakt i vores navn eller indgå forpligtelser på vores vegne.

19.10 I det tilfælde at en del af disse brugsvilkår anses for ikke at kunne håndhæves, skal dette ikke påvirke de resterende brugsvilkår, der skal forblive gældende med fuld gyldighed og virkning.

19.11 I det tilfælde at disse brugsvilkår er tilgængelige i andre sprog end engelsk, er alle versioner juridisk bindende, men hvis der er uoverensstemmelser mellem den engelske version og en oversat version, vil den engelske version være den gældende.

20. NETELLERS SUPPORT

20.1 Vores kundecenter er åbent 24 timer i døgnet, alle ugens syv dage. Du kan finde kontaktoplysningerne på websitet. Der er også en tjeneste til indberetning af mistede eller stjålne kort, og denne tjeneste er også åben 24 timer i døgnet, alle ugens syv dage. Kontaktoplysningerne findes på bagsiden af dit kort eller på websitet. Du skal have tilladelse fra den regningsbetalende part, før du foretager et telefonopkald. Vi kan optage dine samtaler med vores kundecenter med henblik på uddannelse og/eller registrering.