Vælg din erfaring: ×

Vilkår for Anvendelse

Januar 2018

Du indvilliger i og accepterer, at du ved at åbne din konto og afkrydse feltet "Enig" erklærer dig enig i at overholde følgende brugsvilkår, som kan ændres fra tid til anden ("Brugsvilkår"), angående din anvendelse af den elektroniske pengeopbevaringstjeneste, der tilvejebringes af Paysafe Financial Services Limited ("NETELLER-tjenesten"). Hvis der er noget i brugsvilkårene, som du ikke forstår eller ønsker at få forklaret, skal du kontakte vores kundecenter https://www.neteller.com/da/support.

1. DEFINITIONER OG FORTOLKNING

1.1 I disse brugsvilkår vil følgende ord have den betydning, der er angivet ved siden af dem:

“Konto" henviser til din kortkonto hos NETELLER, som bliver brugt til opbevaring af elektroniske penge og som dit kort er knyttet til.

“Konto-id-information" henviser til enhver af følgende former for information: dine kortoplysninger (kortnummer, udløbsdato og CVV-kode), din pinkode, din kontos login-oplysninger, dit sikre indentifikationsnummer, sikkerhedsspørgsmål og -svar samt andre kontooplysninger og informationer, der er specifikke for din konto.

"Arbejdsdag" henviser til alle andre dage end en lørdag eller søndag eller helligdag i England.

“Kort" henviser til Net+ Prepaid Mastercard® udstedt af Paysafe Financial Services Limited til dig, uanset om det er et fysisk eller virtuelt kort eller i en anden form, som vi måtte beslutte at registrere til din konto.

“Kundecenter" kan kontaktes på (gratisnummer) +44 20 3308 9525 eller ved at besøge https://www.neteller.com/da/support.

“Gebyrer" henviser til eventuelle gebyrer og satser, der måtte pålægges af os for din brug af NETELLER-tjenesten, som angivet i gebyrtabellen på hjemmesiden, og de kan ændres af os fra tid tll anden i henhold til disse brugsvilkår.

“Gebyrtabellen" henviser til tabellen over gebyrer, som fra tid til anden kan findes på vores hjemmeside (og som aktuelt kan findes under overskriften "Gebyrer" på www.neteller.com).

“Mastercard" henviser til Mastercard International Incorporated fra New York eller deres efterfølgere eller repræsentanter.

“Medlem", "Du" eller "Din" henviser til en person, der indfrier alle krav til medlemsskab og berettigelse som angivet i disse brugsvilkår.

“Medlemshjemmeside Site" henviser til den hjemmeside, der tilgås af medlemmer ved hjælp af konto-id-informationer, hvor medlemmer kan få vist deres transaktionshistorik, uploade filer og udføre andre transaktioner.

“Forhandler" henviser til en erhvervs- eller forretningsenhed, der (i) tager imod kort med Mastercard®-symbolet som betaling (hvor det drejer sig om en transaktion ved hjælp af kort), eller der (ii) er gyldigt registreret hos Paysafe Financial Services Limited med henblik på at acceptere transaktioner fra din NETELLER-konto.

“Måned" henviser til en kalendermåned.

“NETELLER", "Paysafe", "vi", "vores", "os" henviser til Paysafe Financial Services Limited med virksomhedsnummer 4478861 og registreret kontor på adressen Compass House, Vision Park, Chivers Way, Histon, Cambridge CB24 9AD Storbritannien.

"Paysafe Group" henviser til Paysafe Financial Services Limited, deres datterselskaber, holdingselskaber og tilknyttede selskaber.

“Betaling" betyder et af følgende: (i) En betaling udført ved hjælp af dit kort, (ii) en debitering af et beløb i elektroniske penge fra din konto, og den tilsvarende kreditering af beløbet til en forhandlers konto eller et andet medlems konto, som udpeget af af dig (herunder via abonnementsfakturering) eller (iii) en kreditering af et beløb i elektroniske penge til din konto og den tilsvarende debitering af en forhandlers konto eller et andet medlems konto.

“Pinkode" henviser til det personlige identifikationsnummer, som vi kan udstede eller godkende til brug med dit kort.

“Abonnementsfakturering" er en tjeneste, hvor et medlem anmoder om, at der ved specificerede intervaller udføres regelmæssge betalinger til en online-forhandler.

"Tredjepartsudbyder" henviser til en tjenesteudbyder, der er godkendt af loven og tilladt af dig til at få adgang til informationer eller foretage betalinger for dig på din konto.

Transaktion betyder alt efter konteksten: (i) en betaling eller (b) en udbetaling eller (c) et upload, og i hvert tilfælde uden eventuelt gældende gebyrer.

Upload henviser til kreditering af midler til din konto ved at købe elektroniske penge.

“Website" henviser til det website, der er tilgængelig på www.neteller.com;

“Udbetaling" henviser til at hæve midler fra din konto ved hjælp af dit kort i en hæveautomat ved at vælge en af de udbetalingsmuligheder, der er tilgængelige for dig i dit bopælsland som angivet på siden "Udgående penge" på din medlemshjemmeside.

1.2 Disse brugsvilkår gælder for alle medlemmer.

1.3 Afsnittenes overskrifter påvirker ikke fortolkningen af disse brugsvilkår.

1.4 En person kan henvise til både en fysisk person, en virksomhedsenhed eller en ikke-inkorporeret enhed (uanset om den måtte have separat juridisk personlighed).

1.5 En reference til et holdingselskab eller et datterselskab betyder et holdingselskab eller et datterselskab (hvad det end måtte være) som defineret i afsnit 1159 i den britiske Companies Act fra 2006.

1.6 Med mindre konteksten på anden vis kræver det, skal ord i singularis-form inkludere pluralis-betydning og omvendt.

1.7 Eventuelle ord, der måtte stå efter begreberne "inkluderende", "inkluderer", "i særdeleshed", "f.eks." eller tilsvarende udtryk, skal opfattes som illustrative og skal ikke begrænse betydningen af de ord, beskrivelser, definitioner, udtryk eller begreber, der måtte stå foran disse begreber.

2. GENERELT

2.1 Det er en betingelse for medlemskabet og brugen af kontoen, at du accepterer disse brugsvilkår, der udgør en juridisk bindende kontrakt mellem dig og os, når du registrerer dig for at blive medlem.

2.2 Vi kan anse det for nødvendigt at ændre brugsvilkårene fra tid til anden, og vi vil meddele dig om eventuelle ændringer ved at sende en e-mail til den primære e-mailadresse, der er registreret for din konto, og ved at offentliggøre meddelelser om ændringerne på vores website sammen med et link til de ændrede brugsvilkår. Vi vil give varsel på mindst to (2) måneder, før de foreslåede ændringer træder i kraft, men ændringer, der gør disse brugsvilkår mere gunstige for dog eller som ikke har indvirkning på dine rettigheder, skal træde i kraft med det samme, hvis dette ellers er angivet i meddelelsen om ændringerne. Ændringer i valutakurs vil træde i kraft omgående uden varsel (alle transaktioner, der involverer valutaveksling beregnes ud fra den gennemsnitlige daglige interbank-markedskurs, som offentliggøres af en tredjepartsudbyder af udenlandsk valutadata (Oanda), hvorefter vi tilføjer et gebyr som angivet i gebyrtabellen).

2.3 Du vil blive anset som have accepteret eventuelle ændringer af brugsvilkårene, med mindre du meddeler os det modsatte, før de pågældende ændringer træder i kraft. Hvis du ikke kan acceptere de foreslåede ændringer, har du ret til omkostningsfrit at opsige og lukke din konto før den foreslåede ikrafttrædelsesdato. En meddelelse fra dig om, at du ikke accepterer ændringerne, vil udgøre en meddelelse om, at du ønsker at opsige din aftale med os, og din konto vil omgående blive lukket efter modtagelsen af din anmodning om opsigelse. Dit kort vil blive annulleret, og eventuelle penge på din konto vil blive returneret til dig ved hjælp af den meddelte metode (underlagt normalt gældende gebyrer).

2.4 Du kan altid gennemgå de aktuelle brugsvilkår før udførelsen af en transaktion ved at klikke på siden "Brugsvilkår" på websitet, som aktuelt under disse brugsvilkår kan findes på member.neteller.com. Brugsvilkårene vil vise den seneste revisionsdato. Ingen revision vil påvirke eventuelle transaktioner, der er udestående på datoen for den pågældende revision. Din brug af NETELLERs tjeneste indikerer, at du indvilliger i disse brugsvilkår. Vi opfordrer dig til at udskrive en kopi af disse brugsvilkår til fremtidig reference.

2.5 Følgende politikker, der kan ændres fra tid til anden, er inkorporeret i og udgør en del af disse brugsvilkår (og begrebet "brugsvilkår" vil anses som dækkende sådanne politikker):

2.6 Den seneste version af hver af disse politikker kan findes på hjemmesiden som reference. På tidspunktet for disse brugsvilkår kan hver af disse politikker findes på: www.neteller.com/da/policies/terms-of-use.

3. NETELLER-TJENESTEN

3.1 Paysafe Financial Services Limited er en autoriseret udsteder af e-penge og reguleres af Financial Conduct Authority i Storbritannien i henhold til FCA-referencenummer (FRN) 900015. Alle kort udstedes af Paysafe Financial Services Limited i henhold til tilladelse fra Mastercard.

3.2 Ved at acceptere disse brugsvilkår og bruge NETELLER-tjenesten accepterer du følgende: (i) Vi er ikke en bank, og din konto er ikke en bankkonto. (ii) Disse konti er ikke forsikret af en statslig myndighed, og den britiske FSCS-ordning (Financial Services Compensation Scheme) gælder ikke for din konto. (iii) Vi fungerer ikke som forvalter, formynder eller indehaver af spærret konto, hvad angår saldoen på din konto. (iv) Vi udbetaler ikke rente af saldoen på din konto.

3.3. Konti til elektroniske penge er ikke som bankkonti. Ved at acceptere disse brugsvilkår accepterer du, at Storbritanniens FSCS-ordning (Financial Services Compensation Scheme) ikke gælder for din konto. I det usandsynlige tilfælde at vi bliver insolvente, kan du miste de elektroniske penge, der står på din konto. Vi overholder dog strengt de lovmæssige krav i henhold til EU-direktiv 2009/110/EF om elektroniske penge samt de britiske love, hvilket har til hensigt at forbedre sikkerheden og likviditeten af de midler, der indbetales på e-pengekonti. For yderligere informationer om hvordan vi beskytter kundernes penge, henviser vi til vores website.

4. MEDLEMSKAB

4.1 For at blive medlem og blive med at være medlem skal du opfylde følgende:

4.1.1 Du skal være mindst 18 år gammel.

4.1.2 Du må ikke have bopæl i et land, hvor vi ikke tilbyder NETELLER-tjenesten. På vores website er der en liste over de lande, hvor vi ikke tilbyder vores tjeneste, og listen kan fra tid til anden ændres af os uden varsel.

4.1.3 Du skal åbne en konto i henhold til de instruktioner, der er angivet på registreringssiden på vores tilmeldingswebsite, herunder oplyse alle de påkrævede informationer, der er angivet på registreringssiden.

4.1.4 Du skal have en aktiv adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

4.1.5 Du skal tilfredsstillende bestå alle vores påkrævede identitets- og sikkerhedsrelaterede valideringer og verifikationskontroller.

4.2 I henhold til afsnit 6.A må du ikke lade andre personer bruge din konto. Med mindre vi fra tid til anden tillader det, må du ikke have mere end én konto, og vi kan uden varsel lukke en konto eller alle konti tilhørende et medlem, der uberettiget har flere konti, eller hvis vi har mistanke herom.

4.3 Du skal med det samme opdatere dine kontooplysninger, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, kreditkort eller bankkontoinformationer.

5. KVALIFIKATION

For at kunne bruge NETELLERs tjeneste skal følgende gælde:

5.1 Du skal være medlem, og

5.2 Du må ikke bruge disse brugsvilkår eller på anden vis få adgangen til din konto begrænset, og du må heller ikke have fået lukket tidligere konti af os.

6. BRUG AF DIN KONTO

6.1 For at kunne udføre en transaktion skal du udføre en upload

6.2 Køb af elektroniske penge

6.2.1 Du kan købe elektroniske penge ved at bruge en af de tilgængelige upload-funktioner alt efter dit bopælsland. Du skal angive de påkrævede informationer og bestå alle identitets- og sikkerhedsmssige valideringer og verifikationskontroller. Ved upload bemyndiger du os til at indhente eller modtage midler på dine vegne fra din valgte betalingskilde, minus eventuelle gældende gebyrer, og derefter udstede elektroniske penge til din konto.

6.2.2 Desuagtet ovenstående kan du med særlige upload-funktioner sende elektroniske penge til din konto ved at debitere en konto i din finansielle institution. Hvis vi bliver gjort opmærksom på, at der ikke er nok penge på en sådan konto, kan vi udføre repræsentationer for sådanne ikke-godkendte betalinger i din finansielle institution på op til to gange mere. Endvidere kan vi debitere det gældende tilbagebetalingsgebyr, der er angivet i afsnit 10.1 i disse brugsvilkår, samt ikke-godkendt betaling fra din konto, hente det fra din udpegede finansielle institution eller på anden vis indhente det fra dig.

6.2.3 Uploads kan blive fratrukket gebyrer, herunder valutavekslingsgebyrer (hvis det er relevant). Se afsnit 8 for yderligere informationer om gebyrer.

6.2.4 Du må ikke udføre en upload fra eller udføre en udbetaling til et betalingsinstrument eller bankkonto, hvis du ikke er den navngivne kontoindehaver. Eventuelle overtrædelser af dette krav bliver taget meget alvorligt, og sådanne handlinger vil blive betragtet som svindel. Uden at det berører krav forbundet med yderligere skader er vi forpligtet til følgende: (i) at returnere uploadede beløb fra et betalingsinstrument eller en bankkonto, der ikke er i dit navn, eller (ii) at undersøge udbetalinger til betalingsinstrument eller bankkonto, der ikke er i dit navn, og vi kan opkræve et administrationsgebyr på 10 USD pr. returneret upload.

6.3 Ansøgning om kort

6.3.1 Hvis du bor i et understøttet land, kan du ansøge om et kort, når først din konto er blevet verificeret i henhold til afsnit 6.3.2 nedenfor. For at finde ud af om du bor i et understøttet land, skal du kontakte kundecenteret.

6.3.2 For at kunne ansøge om et kort skal du "bekræfte" din konto ved at bekræfte din identitet og din bopæl. Detaljer om om dette kan findes på websitet. Vi kan bruge tredjeparter til på vores vegne at indhente disse informationer, hvilket også kan indeholde kreditkontroller. Du indvilliger i, at vi anvender rimelig diskretion ved brug og deling af relevante persondata til at udføre sådanne identitetsgodkendelser og -kontroller.

6.3.3 Hvis du modtager et fysisk kort, skal du underskrive det, så snart du modtager det.

6.3.4 Vi forbeholder os retten til efter eget skøn at afvise at udstede et kort til dig.

6.4 Brug af dit kort

6.4.1 Dit kort er ikke et kreditkort, et kontokort eller et hævekort. Du kan kun bruge op til værdien af de midler, som du har på din konto. Du kan bruge dit kort alle steder, hvor der tages imod Mastercard®, men et virtuelt kort kan kun bruges, hvor et fysisk kort ikke er påkrævet, f.eks. ved transaktioner, der foretages online eller telefonisk.

6.4.2 Ved alle transaktioner foretaget med dit kort gælder følgende:

  • Der skal være tilstrækkeligt med penge på din konto
  • Forhandleren eller den finansielle institution skal være i stand til at kunne verificere, at du har tilstrækkeligt med penge på din konto
  • Hvor det er relevant, skal du overholde de vilkår og betingelser, der er fastlagt af hæveautomatudbyderen eller den relevante finansielle institution (udover disse brugsvilkår)

6.4.3 Vi forbeholder os retten til at afvise enhver transaktion efter eget skøn, hvis den pågældende transaktion er svindelagtig, hvis den vil være i strid med disse brugsvilkår eller gældende love og bestemmelser, eller hvis du ikke har nok penge til at udføre transaktionen. Vi er ikke erstatningsansvarlige, hvis en forhandler nægter at tage imod dit kort, eller hvis vi ikke godkender en transaktion, eller hvis vi i henhold til disse brugsvilkår annullerer eller spærrer brugen af dit kort.

6.4.4 Du må ikke bruge flere penge via dit kort, end du har på din konto. Hvis du skaber overtræk på din konto, vil vi tage dette alvorligt og vil tage alle nødvendige handlinger i brug for at håndhæve eventuelle tiltag imod dig i overensstemmelse med disse brugsvilkår.

6.4.5 Forhandlere, som biludlejningsselskaber, hoteller og andre serviceudbydere, vil anslå den samlede sum penge, som du måtte bruge, eller som du skal godkendes for. Dette estimat kan være mere end det beløb, som du faktisk bruger eller opkræves, f.eks. følgende steder:

a. På restauranter skal du have mindst 20 % mere på dit kort end regningens pålydende værdi, så restauranten kan opkræve eventuelle servicegebyrer.

b. Ved betalingsstandere på benzinstationer kan det være påkrævet, at du har et beløb stående på din kortkonto tilsvarende den værdi, der maksimalt er tilladt for transaktion ved standeren.

Forhandleren skal fortælle dig det anslåede beløb, der vil blive blokeret på din kortkonto, og søge dit samtykke hertil.

Dette betyder, at nogle af pengene på din konto kan blive blokeret, indtil forhandleren har afregnet det faktiske transaktionsbeløb, og du vil derfor ikke være i stand til at bruge dette anslåede beløb i denne periode. Vi vil frigive de blokerede midler uden uretmæssig forsinkelse, når vi får transaktionsbeløbet at vide, og vi vil under alle omstændigheder fjerne blokeringen af pengene omgående, når vi har modtaget afregningsanmodningen fra forhandleren.

6.5 Udføre betalinger til og fra din konto

6.5.1 Ud over at bruge dit kort til at foretage betalinger og udbetalinger kan du også udføre en betaling direkte fra din konto til en forhandler, der accepterer betaling fra en NETELLER-konto, eller et medlem ved at udfylde informationerne på siden "Udgående penge" på medlemshjemmesiden, og i nogle tilfælde kan du foretage en betaling til eller fra en forhandler direkte fra forhandlerens hjemmeside.

6.5.2 Når du udfører en betaling fra din konto, kan du ikke angive et beløb, der er højere end din kontos saldo (plus gældende gebyrer) på det tidspunkt, hvor anmodningen foretages. Hvis du forsøger dette, vil betalingsanmodningen blive afvist.

6.5.3 Beløbet for en betaling til din konto vil blive krediteret din kontosaldo minus gældende gebyrer ved modtagelsen heraf. Hvis en betaling, der krediteres til din konto, fortrydes af afsenderen, før du har udført en transaktion, vil beløbet for tilbagebetalingen blive returneret til afsenderen, og du vil da ikke blive trukket noget gebyr.

6.5.4 Du er eneansvarlig for, at produkter eller tjenester, der købes af dig, bliver betalt via din brug af NETELLER-tjenesten. Eventuelle tvister med en forhandler angående et produkt eller en tjeneste, der købes af dig ved hjælp af NETELLER-tjenesten, er udelukkende mellem dig og forhandleren, og du indvilliger i, at vi ikke har del i en sådan tvist. Vi giver ingen garantier eller repræsentantioner og stiller ingen betingelser angående sådanne produkter eller tjenester.

6.5.5 Betalinger vil blive pålagt gebyrer, herunder valutavekslingsgebyrer (hvis det er relevant). Se afsnit 8 for yderligere informationer om gebyrer.

6.5.6 Hvis vi bliver forsinket i udførelsen af en betaling, som du beder os om, kan du bede os om at kontakte modtagerens betalingstjenesteudbyder og bede dem om at kreditere beløbet, som om det var blevet modtaget på den korrekte dag.

6.5.7 Hvis vi anmodes herom af en betalingstjenesteudbyder for en person, der forsøger at udføre en betaling til dig, og de har udført betalingen sent, kan vi kreditere betalingen til din konto, som om vi har modtaget den på den korrekte dag.

6.5.8 Transaktionerne vises i din online transaktionshistorik sammen med datoen for modtagelsen eller overførslen (datoen for kreditering eller debitering af beløbet), de opkrævede gebyrer samt eventuel anvendt vekselkurs, hvis dette er relevant. Hver transaktion får en unik transaktions-id og vises i transaktionshistorikken. Vi vil ikke ændre eller modificere informationer, der vises i din online transaktionshistorik. Du skal oplyse dette transaktions-id, når du kommunikerer med os om en bestemt transaktion. Du bør regelmæssigt kontrollere din kontosaldo og din transaktionshistorik. Uretmæssigheder skal indberettes så hurtigt som muligt ved at kontakte kundeservice, og eventuelle spørgsmål skal også rettes hertil.

6.5.9 Hver måned vil vi sende dig en e-mail med en påmindelse om at logge ind på din konto og downloade og/eller udskrive en kopi af din transaktionshistorik.

6.5.10 Før en transaktion kan godkendes, skal du give dit samtykke til at udføre den. Du indvilliger i, at du ved at trykke på knappen "Enig" eller ved at indtaste din kontos id-informationer (eller tilsvarende knap eller proces, hvorved du kan sende påkrævede transaktionsinformationer) bekræfter, at du giver dit samtykke til, at transaktionen behandles, og at de relevante gebyrer pålægges og trækkes fra din konto. Alle transaktioner, der foretages ved hjælp af din pinkode, din kontos id-informationer eller andre sikkerhedsprocedurer, som vi måtte kræve, anses for at være blevet godkendt af dig. Du indvilliger også i, at når først du har givet dit samtykke, kan den godkendte transaktion ikke fortrydes. Derfor er tidspunktet for modtagelsen af transaktionsanmodningen (og derfor tidspunktet for samtykke) det tidspunkt, hvor der er blevet trykket på knappen "Enig" (eller tilsvarende knap eller proces).

6.5.11 Du bekræfter, at den tiltænkte modtager af en transaktion fra din konto ikke behøver at acceptere transaktionen. Hvis en tiltænkt modtager afviser en transaktion fra din konto, vil transaktionsbeløbet blive krediteret tilbage til din konto, og der vil ikke blive trukket nogen gebyrer.

6.5.12 Hvis du modtager penge på din konto, der ikke var tiltænkt overført til dig, er vi forpligtet til at fjerne disse penge fra din konto.

6.5.13 Du skal sikre, at de indtastede betalingsoplysninger er korrekte og fuldstændige, når du udfører en udbetaling. Vi er ikke erstatningsansvarlige for udbetalte penge, der er blevet sendt til en forkert konto, hvis dette er forårsaget af forkert angivne betalingsoplysninger. Når du udbetaler til en bankkonto, skal du kontrollere, at kontonummer, registreringsnummer, IBAN og/eller BIC/SWIFT er korrekte. Hvis du har udbetalt penge til den forkerte konto, kan du anmode om, at vi hjælper dig med at kræve pengene tilbage. Vi tager dog et administrationsgebyr på 25 USD for dette, og vi kan ikke garantere, at bestræbelserne lykkes.

6.6 Abonnementsfakturering

6.6.1 Nogle online-forhandlere kan tilbyde produkter eller tjenester, der betales for ved hjælp af abonnementsfakturering. Dette betyder, at betalingerne vil blive trukket fra din konto med regelmæssige intervaller. Betalingsbeløbet og betalingsintervallerne vil bive bestemt af den pågældende forhandler.

6.6.2 Abonnementsfakturering er en ordning, der aftales mellem dig og den relevante forhandler. Hvis du ønsker at ændre eller annullere din betaling via abonnementsfakturering, eller hvis du har spørgsmål eller tvister angående din betaling via abonnementsfakturering, kan du kun gøre dette ved at kontakte forhandleren direkte, og det er forhandlerens vilkår og betingelser, der vil være gældende. Når du har kontaktet forhandleren, bør du informere os herom. Vi kan ikke annullere eller ændre betalinger udført via abonnementsfakturering uden samtykke fra forhandleren. Du skal ikke annullere eller på anden vis omgøre betalinger via abonnementsfakturering uden at kontakte forhandleren først. Vi er ikke erstatningsansvarlige for betalinger via abonnementsfakturering, der trækkes fra din konto, før du har meddelt forhandleren om din annullering. Du kan ikke annullere en betaling, der allerede er blevet udført til en forhandler.

6.6.3 Det er dit ansvar at sikre, at din konto har tilstrækkeligt med penge til at udføre hver enkelt af de betalinger, som du har indvilliget i at udføre ved hjælp af abonnementsfakturering. Vi er ikke erstatningsansvarlige for gebyrer, som du måtte blive pålagt som følge af, at der er utiltrækkeligt med penge på din konto til at indfri dine forpligtelser i forbindelse med abonnementsfakturering. Hvis der opstår overtræk på din konto, vil betingelserne angivet i afsnit 10.3 være gældende.

6.6.4 En betaling foretaget via abonnementsfakturering er en "betaling" som defineret i disse brugsvilkår, og normale gebyrer vil blive pålagt hver betaling.

6.6.5 Vi vil refundere eventuelle forudgående betalinger via abonnementsfakturering, der er oprettet af eller via forhandleren, under forudsætning af følgende: (a) Hvis den oprindelige godkendelse til os eller forhandleren ikke angav det nøjagtige beløb for betalingen, og (b) hvis betalingsbeløbet overskrider det beløb, som du rimeligt måtte have forventet i forhold til dit tidligere forbrugsmønster og de konkrete omstændigheder. Du skal anmode om en sådan refundering inden for otte (8) uger fra den dato, hvor pengene blev debiteret fra din konto. Du indvilliger i at tilvejebringe os sådanne informationer, som med rimelighed er nødvendige for at kunne fastslå, om betingelserne for en refundering som beskrevet i dette afsnit 6.6.5 er opfyldt. Inden for ti (10) betalingsdage efter modtagelsen af en refunderingsanmodning eller efter modtagelse af yderligere informationer, som vi måtte have anmodet om fra dig (hvis dette er relevant), vil vi enten refundere betalingens fulde beløb eller give dig en begrundelse for at have nægtet at refundere betalingen og informere dig om, at du har mulighed for at føre sagen videre til den såkaldte Financial Ombudsman Service, hvis du ikke accepterer begrundelsen.

6.7 Lukke din konto og få dine penge udbetalt

6.7.1 Hvis du ønsker at lukke din konto, skal du gøre dette ved at meddele det til os i skriftlig form. I henhold til nedenstående underafsnit 6.7.3 kan du få udbetalt hele den pålydende værdi af de elektroniske penge på din konto (undtagen beløb, der ikke er blevet godkendt af din finansielle institution) ved at vælge en af de udbetalingsmuligheder, der er tilgængelige for dig i dit bopælsland som angivet på siden "Udgående penge" på medlemshjemmesiden, eller ved at bruge dit kort i en hvilken som helst hæveautomat.

6.7.2 Vi vil behandle udbetalingsanmodningen under forudsætning af, at alle identitets- og sikkerhedsmæssige valideringer og verifikationskontroller er blevet udført.

6.7.3 Afhængigt af den valgte metode til udbetaling, kan der blive pålagt et gebyr, der vil blive trukket fra din kontos saldo før udbetalingen.

6.8 Vi kan nægte at udføre transaktioner under følgende omstændigheder:

6.8.1 Hvis vi med rimelighed mener, at du ikke har givet os instruktion herom.

6.8.2 Hvis vi med rimelighed har mistanke om svindel.

6.8.3 Hvis dine instruktioner er utydelige, ufuldstændige eller ikke har den påkrævede form.

6.8.4 Hvis vi har mistanke om, at brugsvilkårene er blevet overtrådt.

6.8.5 Hvis vi er nødsaget til dette for at overholde Mastercard-reglerne.

6.8.6 Hvis vi på anden vis er påkrævet at gøre dette grundet lovgivning eller krav fra gældende tilsynsmyndigheder.

Vi kan meddele dig om en sådan afvisning, vores grunde hertil og (hvor det er relevant) hvordan man retter den fejl, der har ført til afvisningen, med mindre en sådan meddelelse - eller del heraf - er forbudt ved lov eller bestemmelse.

6.9 Forhandlere kan muligvis ikke godkende en betaling, hvis de ikke kan indhente online-godkendelse fra os (hvis de f.eks. ikke kan få adgang til internettet).

6.10 Du er fuldt ansvarlig for de instruktioner, som du måtte give til os, og som følge heraf kan vi ikke nødvendigvis opdage fejl i dine transaktionsinstruktioner. Det er vigtigt, at du kontrollerer, at alle de angivne oplysninger for en transaktion er nøjagtige. En transaktion vil blive anset som korrekt udført, hvis den er blevet udført i overensstemmelse med dine instruktioner. Vi kan dog i nogle situationer være i stand til at hjælpe dig med at generhverve de involverede penge, og vi vil trække et relevant gebyr for dette i henhold til gebyrtabellen. Vi kan ikke generhverve penge, der forkert er blevet sendt til et andet medlem, med mindre du har et sagsnummer fra politiet eller samtykke fra den anden involverede person.

6.11 Transaktioner er endelige og ikke reversible undtagen i følgende situationer og efter vores vurdering:

6.11.1 Hvis vi kan bekræfte, at forhandleren har lavet en fejl.

6.11.2 Hvis der er ulovlig aktivitet i forbindelse med din konto.

6.11.3 Hvis du overtræder disse brugsvilkår.

6.12 Du indvilliger i, at visse af vores transaktionsmuligheder kræver forskelliger former og niveauer af identitets- og sikkerhedsmæssig validering og verifikationskontroller, herunder brugen af validerings- og verifikationssystemer fra tredjepart, og du indvilliger i, at vi anvender rimelig diskretion ved brug og deling af relevante persondata til at udføre sådanne identitets- og sikkerhedsmæssige valideringer og verifikationskontroller, hvis du vælger sådanne muligheder.

6.13 Af sikkerhedsmæssige hensyn indvilliger du også i, at der for visse af vores transaktionsmuligheder er minimums- og maksimumgrænser for de beløb, der kan overføres. Vi forbeholder os retten til at pålægge begrænsninger for transaktionsbeløb og for, hvor ofte du må bruge en særlig transaktionsmulighed. Yderligere information kan findes på websitet. Disse begrænsninger kan ændres fra tid til anden uden varsel.

6.14 Du må ikke engagere dig i følgende:

6.14.1 Faktisk eller forsøgt handling, hvor du af os anses som involveret i ulovlige samordninger eller misbrug af bonusser eller andre kampagner relateret til NETELLER-tjenesten.

6.14.2 Oprettelse af eller forsøgt oprettelse af flere konti i dit navn (med mindre du har fået vores skriftlige forudgående godkendelse) eller i et falsk navn.

6.14.3 Udførsel af falske og/eller kunstige aktiviteter eller transaktioner (almindeligvist kaldt for "kurtagerytteri").

6.15 Du må kun bruge din konto til personlige formål og ikke som middel til at handle eller drive en virksomhed, med mindre det er under særlige omstændigheder som bestemt af os og da med vores forudgående skriftlige samtykke til dette.

6.A. TREDJEPARTSUDBYDERE

6.A.1 Du kan instruere en tredjepartsudbyder i at skabe adgang til informationer på din konto eller til at foretage betalinger fra din konto, så længe den er åben og gennemsigtig angående dens identitet og handler i overensstemmelse med de relevante lovmæssige krav (men medmindre vi siger andet, må du ikke give dine sikkerhedsoplysninger til en tredjepart). Vi vil behandle instruktioner fra en tredjepartsudbyder, som om det var fra dig.

6.A.2. Vi kan nægte en tredjepartsudbyder adgang til din konto, hvis vi er bekymret for uautoriseret eller svindelagtig adgang i forbindelse med den pågældende tredjepartsudbyder. Før vi gør dette vil vi fortælle om og forklare vores grunde til det, med mindre det med rimelighed ikke er praktisk muligt, hvor vi da vil fortælle dig herom umiddelbart bagefter. Uanset hvad, vil vi fortælle dig herom på den måde, som vi finder mest passende under omstændighederne. Vi vil ikke fortælle dig om grundene, hvis dette vil underminere vores rimelige sikkerhedsforanstaltninger, eller hvor det vil være ulovligt. Vi kan give en tredjepartsudbyder specifikke metoder til at tilgå din konto. Hvis vi gør dette, og udbyderen forsøger at tilgå din konto på en anden måde, kan vi nægte at tillade denne adgang.

6.A.3. Hvis du mener, at en betaling er blevet udført forkert eller ikke er godkendt, skal du fortælle os herom så hurtigt som muligt, også hvis du bruger en tredjepartsudbyder.

7. UDLØB, TAB OG BESKADIGELSE AF KORT

7.1 Dit kort er gyldigt i den periode, der er angivet på kortets forside, medmindre brugen heraf annulleres tidligere af dig eller os per disse brugsvilkår. Transaktioner vil ikke blive godkendt, når først dit kort udløber eller annulleres.

7.2 Når kortet udløber, vil vi kun forny kortet automatisk, hvis det er blevet brugt inden for de sidste 12 måneder før udlløbet. Der vil ikke blive pålagt gebyr, hvis dit kort fornyes automatisk.

7.3 Hvis du anmoder herom, vil vi udskifte dit kort, hvis det er blevet væk, stjålet eller beskadiget. Der vil blive pålagt et gebyr for at erstatte et kort, der er blevet væk, stjålet eller beskadiget.

7.4 Hvis du finder dit kort, efter det er blevet meldt mistet, stjålet eller misbrugt, skal du ødelægge det og informere os om det omgående.

8. GEBYRER

8.1 For hver transaktion vil vi pålægge dig de gebyrer, der er angivet på vores website. Du bemyndiger os til at debitere din konto eventuelle gebyrer, der er gældende på transaktionstidspunktet. Vi kan også pålægge dig bestemte administrationsgebyrer, herunder men ikke begrænset til i forbindelse med den løbende administration af inaktive konti, gældsinddrivelse og genbehandlingsgebyrer i tilfælde af utilstrækkelige midler. Alle gebyrer vil blive trukket i samme valuta som din konto, og du indvilliger i, at vi kan debitere ved at modpostere eventuelle gebyrer, afgifter eller andre beløb fra din konto, som du måtte skylde os og som du skal betale til os i forbindelse med NETELLER-tjenesten. Alle kortgebyrer vil blive trukket i samme valuta som din konto, uanset valutaen for kortet eller transaktionen.

8.2 Vi forbeholder os retten til fra tid til anden at ændre gebyrer, hvilket vil ske i overensstemmelse med afsnit 2.2. Opdateringer vil blive angivet på gebyrsiden på vores website. Ændringer i referencevekselkursen vil gælde med det samme uden forudgående varsel.

8.3 Vær opmærksom på, at visse hæveautomatsudbydere trækker yderligere gebyrer for brugen af deres hæveautomater. Det er dit ansvar at kontrollere dette, før du fortsætter med din transaktion.

8.4 Under særlige forhold kan vi pålægge yderligere gebyrer som angivet i afsnit 5.5.13, 6.2.4, 10.1 eller 14.6.

8.5 Inaktivitetsgebyr Hvis du har penge på din konto, og du ikke har foretaget nogen transaktioner fra eller til din konto i 14 måneder, vil vi behandle din konto som inaktiv ("Inaktiv konto" eller "Kontoinaktivitet"). Du vil få besked om dette via e-mail én måned på forhånd.

8.5.1 Når din konto har været inaktiv i 14 måneder, vil vi trække et administrationsgebyr for inaktiv konto ("inaktivitetsgebyr"). Du vil stadig kunne få adgang til din konto, hvis du i fremtiden skulle ønske at foretage en transaktion.

8.5.2 Efter yderligere 12 måneders kontoinaktivitet (samlet 26 måneders kontoinaktivitet) vil vi trække et andet inaktivitetsgebyr (hvis der er tilstrækkeligt med penge på din konto). Du vil stadig kunne få adgang til din konto, hvis du i fremtiden skulle ønske at foretage en transaktion.

8.5.3 Efter yderligere 12 måneders kontoinaktivitet (samlet 38 måneders kontoinaktivitet) vil vi trække et tredje og sidste inaktivitetsgebyr (hvis der er tilstrækkeligt med penge på din konto), hvorefter vi vil lukke din konto. Herefter vil du ikke kunne logge ind på din konto, men du kan generhverve dine penge ved at kontakte vores kundecenter via det telefonnummer, der er angivet i starten af disse brugsvilkår.

8.6 Oplysninger om beløbet for inaktivitetsgebyret kan findes på gebyrsiden på websitet. Inaktivitetsgebyret vil blive trukket, indtil en af følgende ting sker:

8.6.1 Hvis du laver en transaktion

8.6.2 Hvis kontoens saldo går i nul, eller

8.6.3 Hvis kontoen forbliver en inaktiv konto i samlet 38 måneder eller mere, hvorefter vi vil lukke kontoen og annullere dit kort i henhold til disse brugsvilkår.

8.7 Hvis du er tilmeldt loyalitetsbelønningsprogrammet, vil din pointsaldo også udløbe i henhold til NETELLER-belønningsprogrammets vilkår, afsnit 3 "Hvis du ikke udfører en berettigende transaktion". For yderligere informationer henvises til vilkårene for loyalitetsbelønningsprogrammet.

9. VALUTAVEKSLING

9.1 Når du registrerer din konto, har du ud fra en liste over forskellige valutaer mulighed for at vælge, hvilken valuta din konto skal denomineres i.

 

9.2 Hvis du bruger dit kort til at udføre en transaktion i en anden valuta end valutaen for din konto, vil en sådan transaktion blive konverteret til din kontos valuta på den dag, hvor vi modtager den endelige afregning af transaktionen (typisk 72 timer efter du har udført transaktionen). Du vil modtage et estimat over det konverterede beløb på det tidspunkt, hvor du udfører transaktionen, men grundet udsving i valutakurserne kan dette være mindre eller mere end det endelige beløb, der trækkes fra din konto. Vi vil bruge Mastercard-godkendte kurser, der er gældende for sådan en transaktion. Der vil også blive pålagt et valutavekselgebyr (se gebyrafsnittet på vores website for flere detaljer).

9.3 Hvis du ansøger om et kort i en anden valuta end valutaen for din konto, vil alle transaktioner, som du udfører fra din konto ved hjælp af dit kort, blive pålagt et valutavekselgebyr. Alle transaktioner i andre valutaer end valutaerne for dit kort og din konto, vil blive pålagt et ekstra valutavekselgebyr (du vil blive pålagt et vekselgebyr for valutavekslingen fra transaktionsvalutaen til kortets valuta og et yderligere gebyr for valutavekslingen til kontoens valuta). Vi anbefaler, at du vælger samme valuta for dit kort som valutaen for din konto.

10. TILBAGEFØRSLER, NEGATIV SALDO OG REFUNDERINGER

10.1 Hvis du vælger en upload-metode ved hjælp af en betalingsmetode, der kan være underlagt rettigheden om tilbageførsel af penge ("tilbageførsel"), som f.eks. (men ikke begrænset til) kredit- eller debetkort eller direkte debitering, erklærer du, at du ikke vil udføre en sådan tilbageførsel, med mindre der er tale om uautoriseret brug af betalingsmetoden, eller hvis vi har brudt disse brugsvilkår, hvilket da vil medføre, at du har ret til en refundering af det uploadede beløb. Du må ellers ikke tilbageføre upload-transaktioner eller tillade tilbageførsel af en upload-transaktion af årsager, som vi ikke er ansvarlige for, herunder (men ikke begrænset til) ved tvister med forhandlere om manglende levering af produkter eller tjenester eller utilstrækkelig saldo på betalingsmetodens konto. Vi forbeholder os retten til at pålægge dig gebyrer og trække dig for omkostninger, som vi måtte pådrage os i forbindelse med sådanne tilbageførsler og handlinger udført for at korrigere disse. Vi kan også pålæge dig et tilbageførselsgebyr på £25.

10.2 Uden begrænsning af vores rettigheder eller retsmidler er du ansvarlig for at refundere betalingen til os, hvis du tilbagefører, annullerer eller omgør betalingen til os eller fjerner godkendelsen af den. Vi kan efter eget skøn generhverve beløbet ved at trække det fra din kontos saldo eller trække beløbet igen fra dit kreditkort eller din bankkonto eller på anden vis indhente beløbet fra dig.

10.3 Hvis der opstår negativ saldo på din konto (f.eks. grundet tilbageførsel, omgjort upload eller hvis en transaktion er blevet behandlet for et beløb, der er større end beløbet af de tilgængelige midler på din konto), eller hvis du får din konto til at gå i overtræk på andre måder, skal du tilbagebetale den negative saldo ved at uploade tilstrækkeligt med penge til din konto, så den som minimum går i nul. Hvis du ikke gør dette, anses det som et brud på disse brugsvilkår. Du indvilliger i at betale os det udestående beløb umidddelbart efter anmodning herom. Vi forbeholder os retten til automatisk at debitere sådanne udestående beløb fra eventuelle uploads, som du efterfølgende måtte udføre til din konto. Vi er berettiget til at trække dig for alle rimelige udgifter, som vi måtte pådrage os som følge af den negative saldo på din konto.

10.4 Vi forbeholder os retten til på et hvilket som helst tidspunkt at sende dig påmindelser eller anvende andre foranstaltninger til gældsindrivelse, herunder men ikke begrænset til at anvende inkassobureauer eller advokater eller lægge sag an ved en domstol. Vi forbeholder os retten til at opkræve dig for de udgifter, som vi måtte pådrage os i forbindelse med eventuel gældsinddrivelse og håndhævelsen heraf. Denne bestemmelse skal gælde også efter opsigelsen af forholdet mellem dig og os.

10.5 Hvis du modtager en refundering for køb, der er foretaget med dit kort, vil refunderingen blive betalt til din konto. Af juridiske årsager kan du ikke modtage refunderinger i kontanter for transaktioner, der er udført med dit kort. Det kan tage op til 30 dage at behandle en refundering.

10.6 Når først du har brugt NETELLER-tjenesten til at udføre et køb, kan vi ikke stoppe den pågældende transaktion. Hvis du dog har brugt dit kort til at købe produkter eller tjenester, kan du dog komme med erstatningskrav mod forhandleren, hvis produkterne eller tjenesterne er utilfredsstillende, ikke er blevet leveret, kun delvist er blevet leveret, eller hvis de ikke passer med leverandørens beskrivelse. Du skal meddele os om eventuelle tvister senest 60 dage efter købet, og tilbageførslen vil kun blive udført til din konto, hvis beløbet med succes er blevet indhentet fra forhandleren via Mastercard. Mastercard og ikke os vil fastslå, hvem der vinder tilbageførslen. Hvis du uberettiget kommer med krav om tilbageførsel, vil vi være berettiget til at trække dig for eventuelle gebyrer, som vi med rimelighed måtte pådrage os ved behandlingen af tilbageførselskravet, og vi vil være berettiget til at debitere din konto med beløbet for sådanne gebyrer.

11. BELØNNINGS- ELLER KAMPAGNEPROGRAMMER

Fra tid til anden kan vi tilbyde belønningsprogrammer eller andre kampagner. Sådanne programmer vil være underlagt programreglerne. Vi forbeholder os retten til efter eget skøn at annullere eller ændre vilkårene for sådanne belønnings- eller kampagneprogrammer.

12. KONTORESTRIKTIONER

12.1 Du indvilliger i at bruge din konto i overensstemmelse med bestemmelserne i disse brugsvilkår og i eventuelt andre instruktioner, som vi med rimelighed måtte give dig angående brugen af NETELLER-tjenesten. Uden hensyntagen til den generelle form af foregående sætning indvilliger du i og accepterer, at du ikke er tilladt at gøre følgende:

12.1.1 At bruge NETELLER-tjenesten til at skabe kontantfordele (eller hjælpe andre med samme)

12.2.2 At bruge NETELLER-tjenesten til formål, der er i strid med love, vedtægter eller bestemmelser gældende for dig, herunder men ikke begrænset til love, vedtægter eller bestemmelser om hvidvask af penge, svindel, krimimelle aktiviteter, finansielle tjenester eller forbrugerbeskyttelse.

12.2.3 At sende uønskede e-mails eller bruge lignende metoder til sende store mængder af uønskede meddelelser (spam).

12.2.4 At bruge NETELLER-tjenesten til transaktioner, der er forbudt som anført i afsnit 14.

12.2.5 At chikanere eller deltage i vulgær, uforskammet eller krænkende adfærd over for os eller nogen af vores repræsentanter.

12.2.6 At ændre, hacke, modificere, skade, forstyrre eller på anden vis korrumpere sikkerheden eller funktionaliteten for NETELLER-tjenesten eller forsøg herpå.

13. HOLDE DIN KONTO OG DIT KORT SIKKERT

13.1 Det er dit ansvar at holde dit kort sikkert. Dit kort er personligt for dig, og du må ikke give det til andre, så de kan bruge det. Du skal tage alle rimelige forholdsregler for at holde din kontos id-informationer fortrolige og sikre. Dette inkluderer at kontrollere den løbende sikkerhed for din kontos id-informationer og din personlige computer, der har adgang til internettet. Det er påkrævet regelmæssigt at udskifte din adgangskode og at bruge opdateret virus-, malware- og spywarescanningssoftware samt firewall-beskyttelse for at reducere risikoen for brud på sikkerheden.

13.2 Du vil modtage en pinkode til dit fysiske kort, og du skal holde pinkoden sikker. Det betyder, at du efter modtagelsen af din pinkode skal huske den udenad og derefter destruere brevet med pinkodeinformationerne. Du skal altid holde din pinkode hemmelig. Du må ikke vise din pinkode til nogen, hverken venner, familie eller forhandlere. Du må ikke skrive din pinkode ned nogen steder. Du må ikke bruge din pinkode, hvis andre kan se dig bruge den. Du skal følge alle de sikkerhedsprocedurer, som vi fra tid til anden vil informere dig om.

13.3 Hvis du har mistanke om, at andre kender til din kontos id-informationer, eller hvis disse eller dit kort er blevet væk, stjålet, misbrugt, brugt uden godkendelse eller på anden vis er blevet kompromitteret, anbefaler vi at ændre din adgangskode. Du skal omgående kontakte vores kundecenter, hvis du opdager, at dit kort eller din kontos id-informationer er blevet væk, stjålet, misbrugt eller anvendt uden godkendelse. Hvis du uberettiget er forsinket med at meddele det til os, påvirker det ikke bare din kontos sikkerhed, men det kan også medføre, at du bliver erstatningsansvarlig for eventuelle tab som følge heraf, hvis din manglende meddelelse til os er tilsigtet eller kan anses som grov forsømmelse. Hvis du har mistanke om, at andre har haft adgang til din konto, skal du også kontakte politiet og melde hændelsen. Hvis du glemmer din pinkode, kan du finde informationerne på din konto. Det er vigtigt, at du holder dine kontooplysninger sikre, da de giver adgang til pinkoderne til dine virtuelle kort og fysiske kort.

13.4 Vi kan spærre dit kort og/eller din konto eller på anden vis begrænse dets/dens funktionalitet på rimeligt grundlag relateret til sikkerheden af dit kort eller din konto eller andre sikkerhedsfunktioner, eller hvis vi med rimelighed har mistanke om, at der er sket uautoriseret eller svindelagtig brug af dit kort eller din konto, eller hvis en sikkerhedsfunktion er blevet kompromitteret. Vi vil på forhånd meddele dig om en spærring eller begrænsning og om årsagerne hertil, eller hvis vi ikke kan gøre dette, så umiddelbart efter spærringen eller begrænsningen, medmindre en sådan meddelelse vil være ulovlig eller vil kompromittere vores rimelige sikkerhedsmæssige interesser. Vi vil ophæve spærringen og/eller begrænsningen så hurtigt som praktisk muligt, efter årsagerne til spærringen og/eller begrænsningen er blevet korrigeret.

13.5 Hvis vi mener, at dit kort eller din konto er forbundet med svindel eller en sikkerhedstrussel, vil vi bruge den hurtigste og sikreste metode til at kontakte dig ved hjælp af de informationer, som du har oplyst os, og fortælle dig, hvad du skal gøre for at hjælpe med til at håndtere den pågældende risiko.

14. FORBUDTE TRANSAKTIONER

14.1. Det er strengt forbudt at sende eller modtage betalinger til fordel for salg eller levering af følgende: Tobaksprodukter, receptpligtig medicin, medicin og medicinsk udstyr, våben (herunder men ikke begrænset til knive, pistoler, skydevåben eller ammunition), satellit- og kabel-tv-afkodere, pornografi, voksenmateriale, materiale med ansporing til vold, had, racisme eller materiale, der anses som obskønt, regeringstilknyttede id'er og licenser herunder replika og spøg-og-skæmt-artikler samt andre falske produkter, ulicenserede eller ulovlige lotterier eller hasardspilletjenester (herunder men ikke begrænset til brugen af eller deltagelse i ulovlige hasardspillehuse), uregistrerede velgørenhedstjenester, artikler, der opfordrer til eller faciliterer ulovlige aktiviteter, forudbetalte debetkort eller andre værdikort, der ikke er tilknyttet en specifik forhandler og som ikke er begrænset til køb af et specifikt produkt eller specifikke tjenester, multi-niveau-marketing, pyramidesalg eller ponzi-ordninger, matrix-programmer eller andre "bliv-hurtigt-rig"-ordninger eller investeringsprogrammer med højt afkast, varer eller tjenester, der krænker intellektuel ejendom tilhørende tredjepart, ukodede/fejlkodede spil, timeshare-andele eller betaling for ejendomsreservationer ("til-og-fra-plan"). Vi forbeholder os retten til efter eget skøn at tilføje kategorier over forbudte transaktioner ved at tilføje sådanne kategorier enten til disse brugsvilkår eller i en politik om acceptabel brug, der offentliggøres på websitet.

14.2. Det er strengt forbudt at udføre betalinger til eller modtage betalinger fra personer eller enheder, der tilbyder illegale harsardspilletjenester, herunder (men ikke begrænset til), ulovlige sportsvæddemål, kasinospil og pokerspil. Vi kan spærre eller opsige din konto til hver en tid eller afvise af udføre eller at omgøre en transaktion, hvis vi mener, at du direkte eller indirekte bruger eller har brugt din konto til eller i forbindelse med ulovlige hasardspilletransaktioner. Denne liste er ikke udtømmende, og det er dit eget ansvar at sikre, at du ikke bruger vores tjenester til transaktioner, der kan anses som ulovlige i din jurisdiktion.

14.3. Du må ikke bruge vores tjenester, hvis du har bopæl i visse lande. Disse lande vil blive angivet på websitet, og listen vil blive opdateret fra tid til anden. Listen er ikke udtømmende, og vi kan efter eget valg vælge at stoppe eller begrænse vores tjenester i andre lande på et hvilket som helst tidspunkt og uden forudgående varsel. Vi forbeholder os retten til at spærre eller opsige din konto på et hvilket som helst tidspunkt, hvis vi med rimelighed måtte tro, at det pga. love eller bestemmelser er nødvendigt at gøre dette for at overholde de anbefalinger, der er udstedt af relevante regeringsmyndigheder eller anerkendte organer inden for forhindring af finansiel kriminalitet.

14.4. Det er strengt forbudt at bruge din konto til ulovlige formål, herunder (men ikke begrænset til) svindel og hvidvask af penge. Vi vil indbererette enhver mistænkelig aktivitet til de relevante lovhåndhævende myndigheder. Det er forbudt at bruge din konto i forsøg på at misbruge, udnytte eller omgå forbrugsrestriktioner, som en forhandler måtte have pålagt en tjeneste, som de udbyder.

14.5. Du kan kun modtage betalinger for visse kategorier af forretning efter godkendelse fra os og efter vores skøn. Sådanne forretningskategorier inkluderer, men er ikke begrænset til følgende: Pengeveksel- og pengeoverførselsforretninger, herunder (men ikke begrænset til) vekselbureauer, valutaveksling og køb af rejsepenge, indsamling i en hvilken som helst form af donationer eller betalinger til velgørende eller non-profit organisationer, handel med naturressourcer, som f.eks. juveler, ædelmetal eller ædelstene, live-streaming, salg eller forsyning af alkoholdrikkevarer, salg af forsyning af kosttilskud og alternative sundhedsprodukter eller enhver anden forretningskategori, der måtte være offentliggjort i en politik om acceptabel brug på websitet fra tid til anden. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine forretninger falder under en af ovenstående kategorier, skal du kontakte vores kundeservice. Vi forbeholder os retten til efter eget skøn at tilføje forretningskategorier, der kræver godkendelse, ved at tilføje sådanne kategorier enten til disse brugsvilkår eller en politik om acceptabel brug, der er offentliggjort på websitet.

14.6. Hvis du udfører eller forsøger at udføre transaktioner, der overtræder de forbud, der er nævnt i dette afsnit 14, eller uden nødvendig godkendelse som i henhold til afsnit 14.5, forbeholder vi os retten til følgende: At omgøre transaktionen og/eller lukke eller spærre din konto og/eller indberette transaktionen til de relevante lovhåndhævende myndigheder og/eller kræve erstatning fra dig samt pålægge dig et administrationsgebyr på op til 150 USD, hvis vi gør noget af ovenstående.

14.7. Det er dit og ikke vores ansvar at sikre, at du kun sender betalinger til eller modtager betalinger fra personer eller enheder med henblik på salg eller levering af varer og tjenester, som du kan tilvejebringe eller modtage i overensstemmelse med de gældende love og bestemmelser. Det blotte faktum, at en person eller enhed accepterer betaling via os, er ikke en indikation af, at deres varer og tjenester er lovlige at forsyne eller tilvejebringe. Hvis du er i tvivl om lovligheden af en forsyning eller et køb, bør du ikke fortsætte med din betaling.

15. PRIVATLIV

15.1 Du samtykker eksplicit i, at vi må få adgang til, behandle og opbevare informationer, som du måtte give os, med henblik på at tilvejebringe betalingstjenester til dig. Dette påvirker ikke vores respektive rettigheder og forpligtelser under databeskyttelseslovgivningen. Du kan tilbagetrække dette samtykke ved at lukke din konto. Hvis du trækker dit samtykke tilbage på denne måde, vil vi stoppe med at bruge dine data til dette fomål, men vi vil fortsat behandle dine data til andre formål, hvor vi har lovlige grunde til det, som f.eks. hvor vi er lovmæssigt forpligtet til at registrere transaktioner.

15.2 Vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger (der kan findes på websitet) udgør en del af disse brugsvilkår, og du bør gennemgå den politik, der henvises til i afsnit 2.5 desangående, før du accepterer disse brugsvilkår.

15.3 Du accepterer og indvilliger i følgende: (i) At dit opkald kan blive overvåget og/eller optaget med henblik på kvalitetssikring, træning, sikkerhed og svindelbeskyttelse, når du taler med repæsentanter i vores kundecenter. (ii) At dine filer af hensyn til at forbedre sikkerheden og forhindre svindel opbevares af os, selv efter din konto er blevet lukket. (iii) At følgende informationer kan gives til forhandlere, som du laver transaktioner med, med henblik på identitetsvalidering og verifikation: navn, kontonummer, jurisdiktion, bopælsland, nationalitet, bopælsadresse, postnummer, e-mailadresse, fødselsdato og/eller IP-adresse.

16. SPÆRRE ELLER LUKKE DIN KONTO OG ANNULLERE DIT KORT

16.1 Du har ret til at lukke din konto og dermed opsige din aftale med os (og dine rettigheder til at bruge NETELLER-tjenesten) på et hvilket som helst tidspunkt ved at meddele det til vores kundecenter. Hvis der er penge på din konto, når den skal lukkes, vil vi bede dig om at hæve dine penge inden for en rimelig tidsperiode, hvor din konto da udelukkende kan tilgås med henblik på at få udbetalt den resterende saldo. Når denne periode er udløbet, kan du ikke få adgang til din konto, men du kan få udbetalt eventuelle resterende penge ved at kontakte vores kundecenter og anmode om, at pengene sendes til dig på en måde, som med rimelighed er acceptabel for os. Hvis du ønsker at få adgang til din transaktionshistorik, når din konto er blevet lukket, skal du kontakte dit kundecenter og anmode om informationerne. Du kan gøre dette i en periode på op til seks år fra datoen for lukningen af din konto, men vi anbefaler, at du får dine penge udbetalt så hurtigt som muligt, da de ikke pålægges rente på din konto.

16.2 Du kan annullere dit kort ved at meddele det til vores kundecenter. Du er ansvarlig for alle transaktioner, du har foretaget, og de gebyrer, der er blevet pålagt, før du har annulleret dit kort. Annulleringen af dit kort vil ikke automatisk lukke din konto, medmindre (i) du instruerer os i også at lukke din konto, eller (ii) du annullerer grundet ændringer i disse brugsvilkår.

16.3 Vi forbeholder os retten til at opsige disse brugsvilkår og dermed annullere dit kort og lukke din konto ved at give dig to (2) måneders forudgående varsel. Hvis vi lukker din konto, vil vi også annullere kort, der er knyttet til din konto. Hvis opsigelsen sker som følge af en hændelse, handling eller udeladelse, der gør, at disse brugsvilkår ikke kan håndhæves, og at de bliver ugyldige eller annulleret (herunder som følge af ulovligheder eller ændrede love), forbeholder vi os retten til at opsige brugsvilkårene og lukke din konto med omgående virkning.

16.4 Desuagtet ovenstående kan vi i følgende situationer og efter eget skøn, til ethvert tidspunkt og uden varsel spærre eller begrænse adgangen til din konto (herunder uden begrænsning ved at fastfryse pengene på din konto, begrænse din mulighed for at udføre transaktioner på din konto, spærre eller opsige dit kort og begrænse dine betalingsmuligheder), fjerne dig fra enkelte eller alle af vores fordelsordninger og/eller ikke tillade dig at deltage i dem (herunder, mne ikke begrænset til, vores belønningsordninger og vores kampagner) eller lukke din konto:

16.4.1 Hvis du overtræder nogle af disse brugsvilkår.

16.4.2 Hvis vi har rimelige grunde til at tro, at din konto er blevet brugt uden din godkendelse eller i forbindelse med en uautoriseret eller usædvanlig transaktion eller uautoriseret eller usædvanlig brug af kreditkort eller bankkonto (herunder, men ikke begrænset til, hvis din bank eller din kreditkortudbyder bemærker det samme).

16.4.3 Hvis vi har rimelige grunde til at tro, at din konto er blevet brugt i forbindelse med forbudte transaktioner som angivet i afsnit 14.

16.4.4 Hvis vi på et tidspunkt måtte fastslå, at du har givet os falske, unøjagtige, ufuldstændige eller vildledende informationer, eller at du har opgivet navn, bankkonto eller kreditkortinformationer, som du juridisk ikke er bemyndiget til at bruge.

16.4.5 Hvis du har misbrugt fortrydelses- eller tilbageførselsprocessen, som tilvejebringes af din bank eller dit kreditkortselskab, eller lignende adfærd, hvor en upload har fået fjernet godkendelsen, er blevet omgjort eller er blevet annulleret, efter at der er blevet godkendt en betaling eller en udbetaling af penge.

16.4.6 Hvis der er blevet krediteret elektroniske penge til din konto som resultat af svindel.

16.4.7 Hvis du nægter at samarbejde i en undersøgelse eller nægter at oplyse tilstrækkelige identitets- eller sikkerhedssmæssige informationer eller nægter at tilvejebringe dokumentation ved verifikation, når du anmodes herom.

16.4.8 Hvis der er påbegyndt transaktioner, der kan anses som værende et kontant forskud eller hjælp til kontant forskud.

16.4.9 Hvis vi mener, at din konto eller dit kort er blevet brugt, angiveligt skulle være brugt eller måske kan bruges i eller til at facilitere svindel, aktiviteter relateret til finansiel kriminalitet eller andre ulovlige aktiviteter.

16.4.10 Hvis en betaling er blevet returneret grundet ultilstrækkelige midler på din konto.

16.4.11 Hvis vi mener, at din konto (uanset om den er aktiv eller inaktiv) eller din adfærd udgør en sikkerheds-, kredit-, svindel, forretnings- eller omdømmemæssig risiko for os.

16.4.12 Hvis vi af lov- eller sikkerhedsmæssige årsager eller handlinger udført af tredjepart ikke længere kan behandle dine transaktioner

16.4.13 Hvis der sker en hændelse, en handling eller en udeladelse, så disse brugsvilkår ikke kan håndhæves, bliver ugyldige eller bliver annulleret (herunder som følge af ulovligheder eller ændret lovgivning).

16.4.14 Hvis det sker som led i undersøgelser om hvidvask af penge eller terrorfinansiering eller grundet forbud udstedt af regeringsmyndigheder, regeringsorganer eller kommissioner.

16.5 Hvis vi lukker din konto, vil vi underlagt afsnit 16.6 meddele dig dette på forhånd enten via e-mail eller brev sendt til den seneste kontaktadresse, som du måtte have oplyst til os, og vi vil returnere eventuelle ikke-båndlagte eller ikke-tvistrelaterede penge på din konto (som er penge, der ikke er involveret i eller på anden vis forbundet med de omstændigheder, der har forårsaget begrænsningen eller lukningen) i overensstemmelse med dine instruktioner.

16.6 Under særlige omstændigheder kan det være os forbudt at meddele dig, at din konto er blevet spærret eller lukket. Under sådanne omstændigheder vil vi forsøge at informere dig herom, så hurtigt som muligt. Hvis en konto spærres, kan vi efter eget skøn fjerne den pågældende spærring, når vi mener, at de omstændigheder, der har været årsag til spærringen, ikke længere er aktuelle.

16.7 Hvis du har eller har haft en inaktiv konto i en periode på 38 måneder eller mere, vil din konto blive lukket i henhold til afsnit 8.5 i disse brugsvilkår. Eventuel kontoinaktivitet, der eksisterer, før denne version af disse brugsvilkår træder i kraft, skal være inkluderet i beregningen af sådanne perioder. Efter lukningen af din konto, vil vi meddele dig herom ved hjælp af de seneste kontaktoplysninger, som du har givet os, for at bekræfte, at din konto er blevet lukket.

16.8 Hvis der er positiv saldo på din konto, når den lukkes uanset årsagen, vil disse blive returneret til dig ved hjælp af den metode, som du har instrueret om (minus det normale gældende gebyr), under den forudsætning at dine penge ikke er pålagt restriktioner.

16.9 Eventuelle penge, der ikke kræves udbetalt i en periode på seks år efter lukningen af din konto, vil ophøre, og du vil miste retten til dem.

16.10 Hvis en konto er blevet lukket uanset årsagen, er yderligere transaktioner ikke mulige (undtagen returneringen til dig af midlerne på din konto i henhold til disse brugsvilkår). Hvis der før lukningen er blevet pålagt dig et gebyr, eller der er foretaget en transaktion på din konto, er du forpligtet til at betale et sådant beløb til os på anmodning herom, desuagtet at din konto er blevet lukket. Disse bestemmelser skal også gælde, efter relationen mellem dig og os er ophørt.

16.11 Bortset fra som ellers angivet i disse brugsvilkår vil disse brugsvilkår ved lukningen af din konto ophøre med at gælde, og du vil ophøre med at være et medlem. Hvis du atter skulle ønske at blive medlem, skal du registrere dig igen og åbne en ny konto.

17. GARANTIER, ERSTATNINGSANSVAR OG ANSVARSFRASKRIVELSER

17.1 Vi forbeholder os retten til ved hjælp af tredjeparter at validere og verificere de informationer, som du tilvejebringer os.

17.2 Uden begrænsning af afsnit 6 vil vi tage rimelige tiltag til at sikre, at debiteringer og krediteringer til din konto bliver behandlet rettidigt. Der er dog flere faktorer, som vi ikke har kontrol over, der spiller ind angående, hvornår en behandling bliver færdiggjort. Da f.eks. dit kort er tilknyttet din konto, virker dit kort måske ikke, hvis der er problemer med NETELLER-tjenesten, og din mulighed for at bruge dit kort kan blive forstyrret, hvis der udføres vedligeholdelsesarbejde på NETELLER-tjenesten. Vi kommer med ingen erklæringer og giver ingen garantier for kontinuerlig, uafbrudt eller sikker adgang til NETELLER-tjenesten, som kan påvirkes af faktorer uden for vores kontrol eller som kan blive udsat for periodisk test, reparation, opgradering, fejl eller vedligeholdelse.

17.3 Vi antager, at du før åbningen af din konto har fastlagt, at åbningen og vedligeholdelsen af din konto ikke er i strid med lovgivning og bestemmelser i dit bopælsland og din jurisdiktion. Du garanterer, at du ikke overtræder love eller bestemmelser ved din brug af NETELLER-tjenesten, og du indvilliger i at betale os, vores partnere, holdingselskaber, datterselskaber, agenter og underleverandører de beløb, som tilsvarer de krav, tab, skader, udgifter og gæld, som vi, vores partnere, holdingselskaber, datterselskaber, agenter eller underleverandører måtte lide eller pådrage os som følge af din brug af NETELLER-tjenesten, hvis din brug heraf måtte være i strid med love eller bestemmelser. Denne bestemmelse skal gælde også efter opsigelsen af forholdet mellem dig og os.

17.4 VI GIVER INGEN EKSPLICITTE GARANTIER OG SÆTTER INGEN BETINGELSER TIL DIG ANGÅENDE NETELLER-TJENESTEN UNDTAGEN SOM ANGIVET I DISSE BRUGSVILKÅR, OG ALLE ANTYDEDE OG LOVMÆSSIGE GARANTIER OG BETINGELSER, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR EGNETHED TIL ET SÆRLIGT FORMÅL FRASKRIVES HERMED UDTRYKKELIGT, UNDTAGEN HVOR ANTYDEDE ELLER LOVPLIGTIGE GARANTIER IKKE KAN FRASKRIVES GRUNDET GÆLDENDE LOVGIVNING.

17.5 I det tilfælde at der af os ved en fejl er blevet udført en uautoriseret betaling eller en forkert behandlet betaling, skal vi så hurtigt som muligt refundere betalingsbeløbet, herunder alle gebyrer trukket herfor. Dette gælder ikke følgende:

17.5.1 Hvor en uautoriseret betaling måtte være forårsaget af, at du ikke har holdt din kontos id-informationer sikre som i henhold til afsnit 13 i disse brugsvilkår, hvor du da er erstatningsansvarlig for de første £35 GBP (eller tilsvarende i din kontos valuta), med mindre bestemmelserne i afsnit 17.5.3 er gældende.

17.5.2 Hvis du uden uretmæssig forsinkelse ikke meddeler os om, at du har mistet din adgangskode, eller at der er sket andre hændelser, der med rimelighed kunne forventes at kompromittere din kontos sikkerhed, efter at du har fået viden om en sådan hændelse, hvor du da skal forblive erstatningsansvarlig for dine tab, indtil du meddeler os herom.

17.5.3 Hvis en transaktion ikke er blevet godkendt, men du har handlet svindelagtigt eller kompromitteret din kontos sikkerhed bevidst eller med grov uagtsomhed, i hvilket tilfælde du da er eneansvarlig for alle tab.

17.5.4. Hvis du ikke giver besked om det og ikke gør os opmærksom på den uautoriserede eller forkert udførte transaktion inden for 13 måneder efter transaktionsdatoen.

17.6. Medmindre du har handlet svindelagtigt, skal bestemmelserne i afsnit 17.5.1 ikke gælde for transaktioner, der er blevet udført, efter at du har meddelt os herom i henhold til afsnit 13.3, hvor vi ikke har givet dig de passende midler til at gøre opmærksom herpå, eller hvor vi er påkrævet at bruge et højt niveau af kundegodkendelse, men ikke har gjort det, i hvilket tilfælde vi da vil være erstatningsansvarlige og vil refundere eventuelle uautoriserede transaktioner til dig så hurtigt som muligt.

17.7. Uden at det berører ovenstående bedes du om at kontrollere din kontos transaktionshistorik regelmæssigt og ofte og at kontakte vores kundecenter omgående, hvis du har spørgsmål eller er bekymret om noget.

17.8. I tilfælde af forkerte eller fejlagtigt sendte betalinger skal vi tage rimelige foranstaltninger for at hjælpe dig med at spore og generhverve sådanne betalinger.

17.9. Underlagt ovenstående er vi ikke erstatningsansvarlige for forstyrrelser eller forringelser af vores tjeneste eller for forstyrrelser eller forringelser af mellemmands tjenester, som vi benytter til at udføre vores forpligtelser herunder, forudsat at en sådan forstyrrelse eller forringelse er forårsaget af unormale og uforudsigelige omstændigheder uden for vores rimelige kontrol eller den berørte mellemmands kontrol.

17.10. Vi er ikke erstatningsansvarlige for hverken indirekte tab eller følgeskader, herunder (men ikke begrænset til) mistet indtjening, mistede forretningsmuligheder og tab af omdømme. Vi er ikke erstatningsansvarlige for tab, der måtte være forårsaget af vores overholdelse af lovmæssige krav og bestemmelser.

17.11. Intet i disse brugsvilkår kan fjerne erstatningsansvaret for dødsfald eller personskade grundet uagtsomhed eller for svindel eller svindelagtig fejlrepræsentation eller enhver form for lovpligtigt erstatningsansvar, der ikke kan fralægges eller ændres ved aftale mellem parterne.

17.12 Vores forpligtelser i henhold til disse brugsvilkår er begrænset til at tilvejebringe dig en konto til elektroniske penge samt relaterede betalingstjenester, og vi giver ingen garantier angående eller godkendelse af kvaliteten, sikkerheden eller lovligheden af varer eller tjenester, der tilvejebringes af en forhandler eller en mellemmand.

17.13. Vi er ikke erstatningsansvarlige for vurdering eller betaling af skatter, afgifter eller andre gebyrer, der måtte være forårsaget af din brug af kontoen eller af tjenester, der tilvejebringes under disse brugsvilkår.

17.14. Tilbagebetaling Du indvilliger i at forsvare, tilbagebetale eller kompensere os og holde os og vores andre virksomheder i vores koncern skadesløse fra krav, erstatningskrav, udgifter eller omkostninger (herunder juridiske gebyrer, bøder og straf), som vi måtte pådrage os og lide grundet eller forårsaget af dine eller dine agenters brud på disse brugsvilkår, brud på gældende love eller bestemmelser og/eller brug af tjenesterne. Denne bestemmelse skal gælde også efter opsigelsen af forholdet mellem dig og os.

17.15. Uagtet ovenstående er vi ikke erstatningsansvarlige for forstyrrelser eller forringelser af vores tjeneste eller for forstyrrelser eller forringelser af mellemmands tjenester, som vi benytter til at udføre vores forpligtelser herunder, forudsat at en sådan forstyrrelse eller forringelse er forårsaget af unormale og uforudsigelige omstændigheder uden for vores rimelige kontrol eller den berørte mellemmands kontrol.

17.16. Intet i disse brugsvilkår kan fjerne erstatningsansvaret for dødsfald eller personskade grundet uagtsomhed eller for svindel eller svindelagtig fejlrepræsentation eller enhver form for lovpligtigt erstatningsansvar, der ikke kan fralægges eller ændres ved aftale mellem parterne.

17.17. Vores forpligtelser i henhold til disse brugsvilkår er begrænset til at tilvejebringe dig en konto til elektroniske penge samt kort og relaterede betalingstjenester, og vi giver ingen garantier angående eller godkendelse af kvaliteten, sikkerheden eller lovligheden af varer eller tjenester, der tilvejebringes af en NETELLER-kunde eller en mellemmand.

17.18. Vi er ikke erstatningsansvarlige for vurdering eller betaling af skatter, afgifter eller andre gebyrer, der måtte være forårsaget af din brug af kontoen, kortet eller tjenester, der tilvejebringes under disse brugsvilkår.

17.19. Tilbagebetaling Du indvilliger i at forsvare, tilbagebetale eller kompensere os og holde os og vores andre virksomheder i vores koncern skadesløse fra krav, erstatningskrav, udgifter eller omkostninger (herunder juridiske gebyrer, bøder og straf), som vi måtte pådrage os og lide grundet eller forårsaget af dine eller dine agenters brud på disse brugsvilkår, brud på gældende love eller bestemmelser og/eller brug af tjenesterne. Denne bestemmelse skal gælde også efter opsigelsen af forholdet mellem dig og os.

17.20. Vi bekræfter, at Paysafe Group Plc bevarer alle rettigheder, titler og interesser i og til alle varemærker, handelsnavne, logoer, websitedesigns, tekster, indhold og grafik samt andre intellektuelle ejendomsrettigheder, der bruges af os relateret til NETELLER-tjenesten, og enhver brug, reproduktion, modifikation eller distribution udført af dig af sådanne varemærker, handelsnavne, logoer, websitedesigns, tekster, indhold, grafik og andre intellektuelle ejendomsrettigheder er strengt forbudt.

18. KLAGEPROCEDURE

18.1 Vi henviser dig til vores klageprocedure, som du kan finde henvisning til i afsnit 2.5, hvis du har klager eller tvister angående din konto. Klager om os eller vores tjenester skal i første omgang rettes til os ved at kontakte vores kundecenter. Du bør klart angive, at du ønsker at foretage en klage om os. Dette hjælper os med til at kunne skelne mellem klager og almindelige forespørgsler. Vi vil sende en klagebekræftelse med post eller e-mail senest 48 timer efter at have modtaget din klage som i henhold til vores klageprocedure. En kopi af vores klagepolitik er tilgængelig på vores website.

18.2 Vi betræber os på at svare dig eller finde en løsning på din klage inden for den tidsgrænse, der er angivet af Financial Ombudsman Service. Hvis dette ikke er muligt grundet udforudsete omstændigheder eller manglende informationer, vil vi kontakte dig.

18.3. Hvis dine klager ikke løses tilfredsstillende, kan du kontakte Financial Ombudsman Service på adressen Exchange Tower, London, E14 9SR, Storbritannien.

19. GENERELT

19.1 Vi kan bruge tjenester fra en eller flere partnere, holdingselskaber, datterselskaber, agenter eller underleverandører for at indfri vores forpligtelser.

19.2 Disse brugsvilkår er underlagt Englands love. Alle tvister, der opstår som følge af eller i forhold til disse brugsvilkår, skal afgøres af domstolene i England.

19.3 Vi kan sende kommunikationer og bemærkninger ud til dig til den e-mailadresse eller den postadresse, som du har oplyst os i løbet af registreringsprocessen (eller som efterfølgende opdateret af dig). Enhver kommunikation og meddelelse fra en part, der er underlagt disse brugsvilkår, skal anses for givet på den dag, hvor e-mailen sendes, medmindre afsenderen modtager en elektronisk angivelse af, at e-mailen ikke er blevet leveret, og hvis meddelelsen sendes med post, skal den anses for givet ti (10) arbejdsdage efter afsendelsesdatoen.

19.4 Disse brugsvilkår kan ændres, modificeres eller slettes, hvis det er krævet af gældende love og bestemmelser, eller hvis de anses for at være i strid med disse, uden at dette dermed skal påvirke gyldigheden eller håndhæveligheden af de resterende brugsvilkår.

19.5 Disse brugsvilkår og de politikker, der henvises til i afsnit 2.5, udgør hele aftalen mellem os og dig, hvad angår NETELLER-tjenesten, og overflødiggør og erstatter eventuelle tidligere aftaler. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem denne version af brugsvilkårene og versionen på websitet, vil versionen på websitet have forrang.

19.6 Hvis vi er forsinket med eller ikke er i stand til at udøve eller håndhæve rettighederne under disse brugsvilkår, skal dette ikke anses som en fraskrivelse af sådanne rettigheder, og skal ikke tolkes som om, at udøvelsen eller håndhævelsen ikke skal kunne finde sted på et senere tidspunkt.

19.7 De rettigheder og retsmidler, der er tilgængelige for os i disse brugsvilkår, er kumulative og gælder som tillæg til eventuelle andre rettigheder eller retsmidler, der er tilgængelige for os i henhold til lov eller billighedsret.

19.8 Du må ikke overføre, forny, tildele, udlicitere eller uddelegere dine rettigheder, pligter eller forpligtelser under disse brugsvilkår. Vi forbeholder os retten til at overføre og tildele disse brugsvilkår, og du indvilliger i, at vi kan tildele eventuelle rettigheder eller forny eventuelle forpligtelser herunder til en af vores koncerns virksomheder uden dit yderligere samtykke.

19.9 Ingen bestemmelse i disse brugsvilkår skaber partnerskab mellem dig og os og gør på ingen måde hverken os eller dig til agent for den anden. Du har på ingen måde og til intet formål bemyndigelse til at forpligte os, indgå kontrakt i vores navn eller til at skabe erstatningsansvar for os.

19.10 I det tilfælde at en del af disse brugsvilkår menes ikke at kunne håndhæves, skal dette ikke påvirke de resterende brugsvilkår, der skal forblive gældende med fuld gyldighed og virkning.

19.11 I det tilfælde at disse brugsvilkår er tilgængelige i andre sprog end engelsk, er alle versioner juridisk bindende, men hvis der er uoverensstemmelser mellem den engelske version og en oversat version, vil den engelske version være den gældende.

20. NETELLERS SUPPORT

20.1 Vores kundecenter er åbent 24 timer i døgnet, alle ugens syv dage. Du kan finde kontaktoplysningerne på websitet. Der er også en tjeneste til indberetning af mistet eller stjålet kort, og denne tjeneste er også åben 24 timer i døgnet, alle ugens syv dage. Kontaktoplysningerne kan findes på bagsiden af dit kort eller på websitet. Du skal have tilladelse fra den regningsbetalende part, før du udfører et telefonopkald. Vi kan optage din samtale med vores kundecenter med henblik på træning og/eller registrering.