Velg din opplevelse: ×

NETELLER Vilkår for Bruk

Januar 2020

Du bekrefter og godtar at ved å krysse av i "Godtar"-boksen når du åpner kontoen din, godtar du å overholde følgende bruksvilkår og med tidvise endringer ("Bruksvilkårene"), om din bruk av tjenesten for lagring av elektronisk pengeverdi levert av Paysafe Financial Services Limited ("NETELLER-tjenesten"). Hvis det er noen deler av bruksvilkårene du ikke forstår eller ønsker å avklare, kan du kontakte vårt kundekontaktsenter.

1. DEFINISJONER OG TOLKNING

1.1 I disse bruksvilkårene, har ord og begreper følgende betydning i disse vilkårene:

"Konto" betyr kortkontoen din hos NETELLER, som inneholder elektroniske penger og som kortet ditt er knyttet til.

"Konto-ID-informasjon" betyr all følgende informasjon: din kortinformasjon (kortnummer, utløpsdato og CVV-kode), PIN-kode, informasjon du bruker til å logge på kontoen, ditt sikre identifikasjonsnummer, sikkerhetsspørsmål og svar samt annen kontoinformasjon og informasjon som er spesifikk for kontoen din.

"Virkedag" betyr en hvilken som helst ukedag bortsett fra lørdag eller søndag eller en offentlig fridag eller en offentlig fridag i England.

"Kort" betyr hver Net+ Prepaid Mastercard® utstedt av Paysafe Financial Services Limited til deg, enten i form av et fysisk kort eller et virtuelt kort eller på annen måte vi fastsetter, som er registrert på din konto.

"Kundekontaktsenter" kan kontaktes på (gratis) +44 20 3308 9525 eller ved å besøke https://www.neteller.com/no/support.

"Gebyrer" betyr alle avgifter og gebyrer som oppkreves av oss for din bruk av NETELLER-tjenesten, som angitt i gebyrtabellene på nettstedet, og som kan endres av oss fra tid til annen i samsvar med disse bruksvilkårene.

"Gebyrtabell" betyr tabellen over gebyrer som publiseres på vårt nettsted fra tid til annen (og som for tiden finnes under overskriften "Gebyrer" på www.neteller.com).

"Mastercard" betyr Mastercard International Incorporated i New York eller dets etterfølgere eller rettighetsmottakere.

"Medlem", "Du" eller "Din" betyr enhver person som oppfyller alle krav til medlemskap og kvalifikasjoner som er angitt i disse bruksvilkårene.

"Medlemsnettsted" betyr nettstedet som er tilgjengelig for medlemmer med hjelp av deres konto-ID-informasjon, der medlemmene kan se transaksjonshistorikk, foreta opplastinger og andre transaksjoner.

"Forhandler" betyr enhver kommersiell enhet eller forretningsenhet som (i) aksepterer kort som viser symbolet for at Mastercard® godtas som betaling (der det gjelder en transaksjon som bruker et kort) eller (ii) er gyldig registrert hos Paysafe Financial Services Limited for å akseptere transaksjoner fra NETELLER-kontoen din.

"Måned" betyr en kalendermåned.

"NETELLER", "Paysafe", "vi", "vår", "oss" betyr Paysafe Financial Services Limited, foretaksnr. 4478861, med hovedkontor i Floor 27, 25 Canada Square, London, E14 5LQ, Storbritannia.

"Paysafe Group" betyr Paysafe Financial Services Limited, dets datterselskaper, holdingselskaper og tilknyttede selskaper.

"Betaling" betyr ethvert det følgende: (i) betalinger gjort med kortet ditt (ii) debitering av et beløp elektroniske penger fra kontoen din og samtidig kreditering av slikt beløp til en forhandlerkonto eller et annet medlems konto som angitt av deg (inkludert i form av abonnementsfakturering) eller (iii) kreditering av et beløp elektroniske penger til kontoen din og samtidig debitering av en forhandlerkonto eller et annet medlems konto

"PIN" betyr det personlige identifikasjonsnummeret som vi kan utstede eller godkjenne til å bli brukt med kortet ditt.

"Abonnementsfakturering" er en tjeneste der et medlem ber om at regelmessige betalinger foretas fra kontoen din med bestemte mellomrom til en nettforhandler.

«Tredjepartsleverandør» betyr en tjenesteleverandør autorisert av Financial Conduct Authority (eller annen europeisk tilsynsmyndighet) du har godtatt kan få tilgang til kontoinformasjon eller foreta betalinger for deg fra din konto;

"Transaksjon" betyr, avhengig av sammenhengen: (i) en betaling, (b) et uttak eller (c) en opplasting; i hvert tilfelle minus eventuelle gebyrer.

"Opplasting" betyr kreditering av penger til kontoen din ved å kjøpe elektroniske penger.

"Nettsted" betyr nettstedet som er tilgjengelig på www.neteller.com.

"Uttak" betyr å ta ut penger fra kontoen din ved å bruke kortet ditt i en hvilken som helst minibank eller ved å velge én av uttaksmetodene som er tilgjengelige for deg der du bor, som angitt på siden "Uttak av penger" på medlemsnettstedet; og

1.2. Disse bruksvilkårene skal gjelde for alle medlemmer.

1.3 Avsnittenes overskrifter skal ikke påvirke tolkningen av disse bruksvilkårene.

1.4. En person betyr en fysisk person, en bedrift eller privat organ (med eller uten en separat juridisk personlig).

1.5 En referanse til et holdingselskap eller et datterselskap betyr et holdingselskap eller datterselskap (hvis aktuelt) som definert i artikkel 1159 av Companies Act 2006.

1.6 Med mindre annet er påkrevet, skal ord i entall omfatte flertallsbetydningen og ord i flertall skal omfatte entallsbetydningen.

1.7 Ord som følger etter begrepene "inkluderer", "spesielt", "for eksempel", eller lignende uttrykk skal tolkes for å være illustrerende og skal ikke begrense ordenes betydning, beskrivelsen, definisjonen, frasen eller begrepet som følger etter disse begrepene.

2. GENERELT

2.1 Det er en betingelse for medlemskap og bruk av kontoen at du samtykker til disse bruksvilkårene, som utgjør en bindende kontrakt mellom deg og oss når du har registrert deg som medlem.

2.2 Vi kan fastslå at det er nødvendig å endre bruksvilkårene fra tid til annen, og vi vil varsle deg om endringer ved å sende en e-post til den primære e-postadressen registrert på kontoen din og publisere et varsel om endringer på vårt nettstedet med en lenke til den endrede versjonen av bruksvilkårene. Vi gir minst to (2) måneders varsel før de foreslåtte endringene trer i kraft, men endringer som gjør disse bruksvilkårene mer fordelaktige for deg eller som ikke påvirker dine rettigheter, skal tre i kraft umiddelbart hvis opplyst i endringsmeldingen. Endringer i valutakurser skal tre i kraft umiddelbart uten forhåndsvarsel (alle transaksjoner som involverer valutakonvertering beregnes basert på den gjennomsnittlige daglige markedskursen mellom bankene, som publiseres av en tredjeparts dataleverandør av valutakurser (Oanda), og vi bruker disse kursene pluss et gebyr, som er oppgitt i gebyrtabellen).

2.3 Du regnes for å ha akseptert endringer i bruksvilkårene med mindre du varsler oss om noe annet før de trer i kraft. Dersom du er uenig i de foreslåtte endringene, har du rett til å si opp og stenge kontoen din umiddelbart uten kostnad før endringene trer i kraft. Et varsel fra deg om at du ikke er enig i endringene utgjør et varsel om at du ønsker å si opp avtalen din med oss, og kontoen din blir derfor stengt når vi mottar dette varselet om oppsigelse. Kortet ditt vil bli kansellert og midler på kontoen din vil bli refundert til deg ved å bruke metoder som opplyst av deg (gjenstand for normale gebyrer).

2.4 Du kan gjennomgå de gjeldende bruksvilkårene når som helst før du starter en transaksjon, ved å klikke på "Bruksvilkår"-siden på nettstedet, som per dato for disse bruksvilkårene finnes på member.neteller.com. Bruksvilkårene viser datoen for siste endringer. Ingen endringer vil påvirke transaksjoner som er utestående per slik endringsdato. Din bruk av NETELLER-tjenesten indikerer ditt samtykke i disse bruksvilkårene. Vi oppfordrer deg til å skrive ut en kopi av bruksvilkårene for fremtidig referanse.

2.5 Paysafes Retningslinjer for klager til enhver tid, er innarbeidet i og utgjør en del av disse bruksvilkårene (og begrepet «Bruksvilkår» skal anses som innarbeidet i slike retningslinjer).

2.6 Du kan lese den siste versjonen av Paysafes Retningslinjer for klager på vårt nettsted. Når disse bruksvilkårene trer i kraft, vil disse retningslinjene være tilgjengelige på: www.neteller.com/no/policies/terms-of-use.

3. NETELLER-TJENESTE

3.1. Paysafe Financial Services Limited er en autorisert utsteder av elektroniske penger og er regulert av Financial Conduct Authority i Storbritannia, under FCA-referansenummer (FRN) 900015. Alle kort utstedes av Paysafe Financial Services Limited i henhold til en lisens fra Mastercard.

3.2 Ved å akseptere disse bruksvilkårene og bruk av NETELLER-tjenesten bekrefter du at: (i) vi ikke er en bank og kontoen din er ikke en bankkonto (ii) kontoer er ikke forsikret av noen offentlige myndigheter og Storbritannias Financial Services Compensations Scheme (FSCS) gjelder ikke for kontoen din (iii) vi ikke opptrer som en formynder, forvalter, eller deponeringsholder for midlene i kontoen din; og (iv) vi ikke betaler renter på kontosaldoen din

3.3 Elektroniske pengekontoer er ikke bankkontoer. Ved å akseptere disse bruksvilkårene anerkjenner du at Storbritannias Financial Services Compensation Scheme (FSCS) ikke gjelder for kontoen din. I det usannsynlige tilfellet at vi blir insolvente, kan du tape de elektroniske pengene på kontoen din. Vi overholder imidlertid strenge juridiske krav under det europeiske direktivet for elektroniske penger, 2009/110/EF, og Storbritannias nasjonale lovgivning, som er utformet for å sikre tryggheten og likviditeten til midlene satt inn på elektroniske pengekontoer. For ytterligere informasjon om hvordan vi trygger kundenes midler, henviser vi til vårt nettsted.

4. GENERELT

4.1 For å bli og forbli et medlem må du:

4.1.1 være minst 18 år

4.1.2 ikke være borger av land hvor vi ikke tilbyr NETELLER-tjenesten En liste over land hvor vi ikke tilbyr våre tjenester er tilgjengelig på nettstedet vårt, som kan endres fra tid til annen, uten varsel.

4.1.3 åpne en konto i henhold til instruksjonene angitt på registreringssiden på vårt registreringsnettsted og fylle ut all forespurt informasjon angitt på registreringssiden. All informasjon du gir oss under eller etter registreringsprosessen, må være nøyaktig og sann. Hvis du ikke gir oss slik informasjon eller samarbeider som instruert av oss innen seks (6) måneder fra du åpnet NETELLER-kontoen, eller innen andre tidsfrister vi kan varsle deg om til enhver tid etter dette tidspunktet, kan vi belaste deg med et administrasjonsgebyr som vist i  delen «Gebyrer» på nettstedet;

4.1.4 opprettholde en aktiv adresse, telefonnummer, og e-postadresse

4.1.5 bestå alle våre obligatoriske legitimasjon- og sikkerhetsvalideringer og verifiseringskontroller

4.2. I henhold til artikkel 6.A har du ikke tillatelse til å gi andre personer tilgang til å bruke kontoen din. Med mindre vi tillater det fra tid til annen, skal du ikke åpne mer enn én konto, og vi kan uten varsel stenge alle kontoene til et medlem som har, eller som mistenkes å ha, flere uautoriserte kontoer.

4.3. Du skal oppdatere kontoopplysningene dine innen rimelig tid om endringer i navn, e-postadresse, telefonnummer, kredittkort eller opplysninger om bankkontoer.

5. GENERELT

For å bruke NETELLER-tjenesten må du:

5.1. være et medlem og

5.2 ikke bryte med disse bruksvilkårene eller på annen måte få tilgangen til kontoen begrenset, og du må heller ikke tidligere hatt kontoer som vi har stengt.

6. BRUKE KONTOEN

6.1. For å gjennomføre en transaksjon må du foreta en opplasting.

6.2. Kjøp av elektroniske penger

6.2.1 Du kan kjøpe elektroniske penger ved å bruke ett av opplastingsalternativene våre som er tilgjengelige for deg, avhengig av ditt bostedland. Du må oppgi de forespurte opplysningene og bestå alle legitimasjon- og sikkerhetsvalideringer og samt verifiseringskontroller. For alle opplastinger, autoriserer du oss til å innhente eller motta midler på vegne av den valgte betalingskilden din, minus eventuelle gebyrer, og deretter utstede elektroniske penger til kontoen din.

6.2.2 Til tross for det ovennevnte, lar visse opplastingsalternativer deg overføre elektroniske penger til kontoen din ved å debitere en konto hos en finansinstitusjon. I tilfelle vi blir varslet om manglende midler på slike kontoer, kan vi gjøre opptil to ytterligere forsøk på å trekke disse midlene fra finansinstitusjonen. I tillegg kan vi også debitere det aktuelle tilbakekrevingsgebyret angitt i artikkel 10.1 i disse bruksvilkårene og det uklarerte beløpet fra kontoen din, innhente det fra finansinstitusjonen din eller på annen måte innhente det fra deg.

6.2.3 Opplastinger er gjenstand for gebyrer, inkludert valutavekslingsgebyr (hvis aktuelt). Les punkt 8 for å få mer informasjon om gebyrer.

6.2.4. Du skal ikke laste opp fra, eller ta ut til, et betalingsinstrument eller bankkonto hvis du ikke er navngitt som kontoinnehaveren. Vi anser brudd på dette kravet som svært alvorlig og vil behandle slike handlinger som bedrageri.

6.3 Søke om kort

6.3.1 Hvis du bor i et støttet land, kan du søke om et kort når kontoen din er verifisert i henhold til artikkel 6.3.2 under. Kontakt kundekontaktsenteret for å finne ut om du bor i et støttet land.

6.3.2 For å søke om et kort må du "verifisere" kontoen din ved å bekrefte din identitet og hvor du bor. Informasjon om hvordan du gjør dette finner du på nettstedet. Vi kan bruke tredjeparter til å innhente disse opplysningene, som også kan omfatte kredittsjekker, på våre vegne. Du godtar å bruke rimelig diskresjon ved bruk og deling av relevante personopplysninger for å utføre slike identitets- og verifiseringskontroller.

6.3.3 Hvis du mottar et fysisk kort, må du signere det så fort du mottar det.

6.3.4 Vi forbeholder oss retten til å nekte å utstede deg et kort etter eget skjønn.

6.4 BRUKE KONTOEN

6.4.1 Kortet ditt er ikke et kredittkort, belastningskort eller debetkort. Du kan kun bruke verdien av midlene du har på kontoen din. Du kan bruke kortet ditt overalt hvor Mastercard® er akseptert, men et virtuelt kort kan kun brukes på steder der et fysisk kort ikke er nødvendig, for eksempel, transaksjoner som utføres via Internett eller over telefon.

6.4.2 Alle transaksjoner på kortet ditt forutsetter:

  • at det er nok penger på kontoen din
  • at forhandleren eller finansinstitusjonen er i stand til å verifisere at du har tilstrekkelig midler tilgjengelig på kontoen din
  • der det er relevant, at eventuelle vilkår og betingelser for leverandøren av minibanktjenesten eller den relevante finansinstitusjonen (i tillegg til disse bruksvilkårene) overholdes

6.4.3 Vi forbeholder oss retten til å avslå transaksjoner etter eget skjønn under omstendigheter hvor transaksjonen er falsk, bryter med disse bruksvilkårene eller gjeldende lover og regler eller der du ikke har nok midler til å gjennomføre transaksjonen. Vi skal ikke være ansvarlige i tilfelle forhandleren nekter å akseptere kortet ditt eller hvis vi ikke autoriserer en transaksjon, eller hvis vi kansellerer eller suspenderer bruken av kortet ditt i henhold til disse bruksvilkårene.

6.4.4 Du må ikke bruke mer penger med kortet enn du har på kontoen din. Hvis du utfører handlinger som fører til at kontoen din går i negativ saldo, ser vi på det som svært alvorlig og vil bruke nødvendige midler og tiltak mot deg i henhold til disse brukervilkårene.

6.4.5 Kjøpmenn som bilutleiefirma, hoteller eller andre tjenesteytere vil estimere det totale beløpet du kan bruke eller som du krever autorisasjon for. Estimatet kan være høyere enn beløpet du faktisk betaler eller belastes, for eksempel:

  1. på restauranter kan du pålegges å ha maksimalt 20 % mer på kortet enn regningens pålydende verdi for å sikre at det er midler til eventuelle gebyrer som legges til av restauranten

    b. ved bruk av bensinpumper som kun godtar kortbetaling (hvis aktuelt) kan det hende at du må ha et beløp som tilsvarer den maksimale transaksjonsverdien som er tillatt på pumpen på din kortkonto

Forhandleren er pålagt å opplyse om det estimerte beløpet som vil bli reservert på kortkontoen din og søke ditt samtykke.

Dette betyr at noen av midlene på kontoen din kan reserveres frem til forhandleren har oppgjort det faktiske transaksjonsbeløpet, og du kan derfor ikke bruke dette estimerte beløpet i løpet av denne perioden. Vi frigjør de reserverte midlene uten urimelig forsinkelse når vi blir gjort oppmerksomme på beløpet for transaksjonen, og reserveringen av midlene opphører umiddelbart etter oppgjørsforespørselen fra forhandleren er mottatt.

6.5 Betale til eller fra kontoen din

6.5.1 I tillegg til å bruke kortet ditt til å sette inn og ta ut penger, kan du også foreta en betaling rett fra kontoen din til en forhandler som aksepterer betalinger fra en NETELLER-konto eller til annet medlem ved å fylle ut informasjonen på "Penger ut"-siden på medlemsnettstedet. I noen tilfeller kan du også betale til eller fra en forhandler, direkte fra nettstedet til forhandleren.

6.5.2 Når du utfører betalinger fra kontoen din, skal du ikke betale sette av et beløp som overstiger saldoen (pluss gjeldende gebyrer) som er tilgengelig på kontoen din på tidspunktet for forespørselen. Hvis du forsøker å gjøre dette, avvises betalingsforespørselen.

6.5.3 Betalingsbeløp til kontoen din krediteres til kontosaldoen din, minus eventuelle gebyrer, ved mottak. Hvis en betaling kreditert til kontoen din reverseres av senderen før du gjennomfører transaksjonen, returneres beløpet for den reverserte betalingen til avsender og ingen gebyrer påløper for deg.

6.5.4 Du er ansvarlig for varer eller tjenester du kjøper og betaler gjennom ditt bruk av NETELLER-tjenesten. Enhver tvist med en forhandler om et produkt eller tjeneste du kjøper gjennom NETELLER-tjenesten er mellom deg og forhandleren, og du samtykker i at vi ikke skal være en part i en slik tvist. Vi gir ingen garantier, fremstillinger eller betingelser med tanke på slike varer og tjenester.

6.5.5 Betalinger er gjenstand for gebyrer, inkludert valutavekslingsgebyr (hvis aktuelt). Les punkt 8 for å få mer informasjon om gebyrer.

6.5.6 Hvis en utbetaling du ber oss om å utføre er forsinket, kan du be oss kontakte mottakerens betalingsleverandør og be dem om å kreditere beløpet som om det ble mottatt til riktig tid.

6.5.7 Vi kan, hvis forespurt av betalingsleverandøren til noen som prøver å betale deg, og som har utført betalingen for sent, kreditere kontoen din som om beløpet ble mottatt til riktig tid.

6.5.8 Transaksjoner vises i transaksjonshistorikken din, sammen med dato for mottak eller overføring (datoen for kreditt- eller debetverdi), belastede gebyrer og, hvor aktuelt, eventuell vekslingspris som ble benyttet. Hver transaksjon får en unik transaksjons-ID og vises i transaksjonshistorikken. Vi kommer ikke til å endre eller modifisere informasjon som vises i transaksjonshistorikken din. Du bør henvise til denne transaksjons-ID-en når du kommuniserer med oss om en bestemt transaksjon. Du bør sjekke kontosaldoen og transaksjonshistorikken din regelmessig. Du bør rapportere uregelmessigheter eller oppklare spørsmål du har så snart som mulig ved å kontakte kundeservice.

6.5.9 Vi sender deg et varsel på e-post hver måned for å minne deg på å logge på kontoen din og laste ned og/eller skrive ut en kopi av transaksjonshistorikken din.

6.5.10 Du må gi ditt samtykke til utførelsen av en transaksjon for at den skal bli autorisert. Du samtykker i at ved å klikke på "Jeg samtykker"-knappen, eller ved å oppgi konto-ID-en din (eller tilsvarende knapp eller prosess hvor du sender inn den nødvendige transaksjonsinformasjonen), at du bekrefter ditt samtykke i at transaksjonen skal bearbeides og til relevante gebyrer som skal belastes og trekkes fra kontoen din. Alle transaksjoner gjennomført med din PIN-kode, konto-ID eller andre sikkerhetsprosedyrer som vi krever, er ansett for å være autorisert av deg. Du samtykker også i at når du har gitt ditt samtykke, kan ikke lenger den autoriserte transaksjonen trekkes tilbake. I henhold til dette, er mottakstidspunktet for transaksjonsforespørselen (og derfor tidspunktet for samtykke) tidspunktet når "jeg samtykker"-knappen er trykket (eller slik tilsvarende prosess eller knapp).

6.5.11 Du anerkjenner at den tiltenkte mottakeren av en transaksjon fra kontoen din ikke er pålagt å akseptere transaksjonen. Hvis en mottaker avslår en transaksjon fra kontoen din, krediteres kontoen din med beløpet og ingen gebyrer belastes.

6.5.12 Hvis du mottar penger på kontoen din, og disse har blitt overført til deg ved en feil, har vi rett til å fjerne disse midlene fra kontoen din.

6.5.13 Du må sørge for at betalingsinformasjonen du oppgir når du foretar et uttak, er riktige og fullstendige. Vi står ikke ansvarlige for uttak av beløper som sendes til feil konto, hvis dette skjer fordi du har oppgitt feil betalingsinformasjon. Når du tar ut penger til en bankkonto, må du kontrollere at kontonummeret, sorteringskoden, IBAN og/eller BIC/SWIFT er riktige. Hvis du har tatt ut midler og overført dem til feil konto, kan du be oss om hjelp til å kreve tilbake midlene. Men vi kan belaste deg et administrasjonsgebyr som vist under delen «Gebyrer» på nettstedet for dette, og vi kan ikke garantere at eventuelle reklamasjoner blir tatt til følge.

6.6 Abonnementsfakturering

6.6.1 Noen nettforhandlere kan tilby varer eller tjenester som kan betales for med abonnementsfakturering. Dette betyr at betaling trekkes fra kontoen din ved regelmessige intervaller. Betalingsbeløpet som trekkes fra kontoen din, og intervallet for trekkingen, bestemmes av den relevante forhandleren.

6.6.2 Abonnementsfakturering er en ordning mellom deg og den relevante forhandleren. Hvis du ønsker å endre eller kansellere abonnementsfaktureringen, eller hvis du har spørsmål eller tvister vedrørende abonnementsfaktureringen, kan du kun gjøre dette ved å kontakte forhandleren direkte, og forhandlerens vilkår og betingelser vil i så fall gjelde. Når du har kontaktet forhandleren, bør du informere oss om dette. Vi kan ikke kansellere eller endre abonnementsfaktureringen uten forhandlerens samtykke. Du bør ikke kansellere eller på annen måte reversere en abonnementsfaktureringsbetaling uten å kontakte forhandleren først. Vi skal ikke holdes ansvarlige for abonnementsfakturering som trekkes fra kontoen før du har varslet forhandleren om kanselleringen. Du kan ikke kansellere en betaling som allerede er gjort til en forhandler.

6.6.3 Det er ditt ansvar å sikre at kontoen din har tilstrekkelig med midler til å utføre alle betalingene du har avtalt å utføre gjennom abonnementsfaktureringen. Vi skal ikke holdes ansvarlige for gebyrer eller kostnader som kan påløpe som følge av at det er utilstrekkelige midler på kontoen din til å oppfylle dine forpliktelser under en abonnementsavtale. Hvis kontoen din går i negativ saldo, skal vilkårene i artikkel 10.3 være gjeldende.

6.6.4 En betaling utført som abonnementsfakturering, er en "betaling" som definert i disse bruksvilkårene og de normale gebyrene gjelder for hver betaling.

6.6.5 Vi vil refundere tidligere abonnementsfaktureringer initiert av eller gjennom forhandleren forutsatt at: (a) den originale autorisasjonen gitt til oss eller forhandleren ikke spesifiserte det eksakte beløpet for betalingen og (b) beløpet for betalingen oversteg beløpet du hadde rimelig forventet basert på ditt tidligere forbruksmønster og omstendighetene i saken. Du må be som en slik refusjon innen åtte (8) uker fra datoen midlene ble debitert fra kontoen din. Du samtykker til å gi oss informasjon som er nødvendig for å fastslå om betingelsene for refusjon som beskrevet i denne delen, 6.6.5, er oppfylt. Etter ti (10) dager etter at vi mottar en refusjonsforespørsel eller, hvor aktuelt, etter vi mottar den informasjonen vi ba om fra deg, vil vi enten utstede refusjon for hele beløpet for betalingen, eller gi deg en forklaring på hvorfor vi ikke refunderer betalingen, som indikerer at du har rett til å henvise saken til den Finansielle ombudsmanstjenesten hvis du ikke aksepterer berettigelsen som oppgis.

6.7. Stenge kontoen og innløse midlene på kontoen

6.7.1 Hvis du ønsker å stenge kontoen, kan du gjøre dette ved å varsle oss skriftlig. I henhold til underartikkel 6.7.3 under, kan du innløse den pålydende saldoen av elektroniske penger i kontoen din (eks. gebyrer som ikke enda er behandlet av finansinstitusjonen din) ved å velge ett av uttaksalternativene tilgjengelig for deg i ditt bostedland, som angitt i "Penger ut"-siden på medlemnettstedet, eller ved å bruke kortet i en minibank.

6.7.2 Vi behandler uttaksforespørselen gitt at alle identitet- og sikkerhetsvalidering og verifiseringskontroller er fullført.

6.7.3 Avhengig av uttaksmetoden du velger, kan det påløpe et gebyr som trekkes fra saldoen på konto før uttak.

6.8 Vi kan nekte å utføre en transaksjon under følgende omstendigheter:

6.8.1 vi har rimelig grunn til å tro at du ikke ga oss instruksjonen

6.8.2 vi har rimelig grunn til å mistenke ulovlig aktivitet

6.8.3 instruksjonene dine er uklare, ufullstendige, eller ikke i påkrevd format

6.8.4 vi mistenker at bruksvilkårene er brutt

6.8.5 vi må gjøre det for å være i samsvar med Mastercards regler

6.8.6 hvor vi ellers er påkrevd å gjøre det i henhold til loven eller krav fra andre aktuelle regulatoriske organer

Vi kan varsle deg om slik nektelse, vår begrunnelse for dette, og hvor aktuelt, hvordan du kan korrigere feilen som førte til nektelsen, med mindre slik varsling, eller noen del av slik varsling, er forbudt i henhold til lover og regler.

6.9 Forhandler skal ikke autorisere en betaling hvis de ikke kan innhente online autorisasjon fra oss (for eksempel, hvis de ikke har tilgang til Internett).

6.10 Du er ansvarlig for instruksjonene du gir til oss og som følge av at vi kanskje ikke påviser feil i transaksjonsinstruksjonene dine. Det er viktig at du sikrer at alle detaljene knyttet til en transaksjon er nøyaktige. Enhver transaksjon anses for å ha vært korrekt utført i tilfeller der den er utført i henhold til dine instruksjoner. Vi kan imidlertid i visse omstendigheter hjelpe deg å kreve tilbake midlene som er involvert, og vil belaste deg det aktuelle gebyret for å gjøre dette, som oppgitt i Gebyrtabellen. Vi kan ikke kreve tilbake midler som er sendt til et annet medlem ved en feil, med mindre du har en anmeldelsesreferanse fra politiet eller samtykke til den andre personen som er involvert.

6.11 Transaksjoner er endelige og er ikke reversible, med unntak av følgende omstendigheter og helt etter vårt eget skjønn:

6.11.1 hvor vi bekrefter at det har oppstått en feil hos en forhandler

6.11.2 hvor det har vært ulovlig aktivitet som omfatter kontoen din

6.11.3 hvor du har brutt med disse bruksvilkårene

6.12 Du bekrefter at visse av våre transaksjonsalternativer krever ulike typer og nivåer av identifikasjons- og sikkerhetsvaliderings- og verifikasjonskontroller, inkludert bruk av tredjeparts validerings- og verifikasjonssystemer, og du godtar at vi bruker vårt rimelige skjønn til å bruke og dele relevante personopplysninger for å utføre slike identifikasjons- og sikkerhetsvaliderings- og verifikasjonskontroller hvis du velger slike alternativer.

6.13 Du anerkjenner også at for sikkerhetsformål har noen av våre transaksjonsalternativer minimums- og maksimumsgrenser på beløpene som kan overføres. Vi forbeholder oss retten til å sette grenser for transaksjonsbeløp og for hvor ofte du kan bruke et visst transaksjonsalternativ. Ytterligere informasjon er tilgjengelig på nettstedet. Disse grensene kan endres fra tid til annen uten forhåndsvarsel.

6.14 Du må ikke engasjere deg i noe av følgende:

6.14.1 en faktisk eller forsøkt handling av deg som anses av oss for å være ulovlig samarbeid, misbruk av bonuser eller andre kampanjer knyttet til NETELLER-tjenesten

6.14.2 åpning av, eller forsøk på å åpne, flere kontoer i ditt eget navn (med mindre du har vår skriftlige forhåndsgodkjenning) eller et falsk navn

6.14.3 utføre falske og/eller kunstige aktiviteter eller transaksjoner (vanligvis kjent som "churning")

6.15 Du må bruke kontoen kun for personlige formål og ikke som et middel for handel eller drive næring med mindre, i visse omstendigheter vurdert av oss, vi gir deg skriftlig forhåndssamtykke for at du skal kunne gjøre dette.

6.A. TREDJEPARTSLEVERANDØRER

6.A.1 En tredjepartsleverandør er en tjenesteleverandør med myndighet etter gjeldende lovgivning til å gjennomføre betalinger fra din konto på dine vegne, samt levere kontoinformasjonstjenester til deg, forutsatt at de opptrer i henhold til dine instruksjoner og relevant lovgivning.  Du kan undersøke om leverandøren er autorisert til å levere tjenestene de tilbyr i informasjonen de gir deg.

6.A.2   Vi vil behandle eventuelle instruksjoner fra en tredjepartsleverandør som om de kom fra deg, og vilkårene i denne avtalen vil fortsatt gjelde. Hvis du samtykker i at en tredjepart får tilgang til din kontoinformasjon, vil vi anta at du har gitt et slikt samtykke hver gang tredjepartsleverandøren ber om tilgang.

6.A.3 Hvis du gir dine sikkerhetsopplysninger til en tredjepart som ikke er tredjepartsleverandør, vil vi anta at du autoriserer oss til å gi tilgang til din konto. Vi vil behandle betalinger instruert av denne tredjeparten som om de ble autorisert fra deg, og vi vil ikke være ansvarlig for eventuelle tap du påføres som følge av misbruk eller offentliggjøring av din kontoinformasjon fra denne tredjeparten.

6.A.4   Vi kan nekte å la en tredjepartsleverandør få tilgang til kontoen din hvis vi er bekymret for uautorisert eller tilgang på falske premisser fra denne tredjepartsleverandøren. Før vi gjør dette, vil vi varsle deg og forklare årsakene til vår beslutning, med mindre det er upraktisk, i så fall vil vi opplyse om dette umiddelbart i ettertid. I alle tilfeller vil vi be deg om å bruke kontaktopplysningene vi har om deg. Vi vil ikke oppgi vår begrunnelse der dette vil undergrave våre rimelige sikkerhetstiltak eller på annen måte være ulovlig.  Hvis du ønsker å trekke tilbake samtykket du har gitt til en tredjepartsleverandør til å få tilgang til din konto, må du kontakte dem direkte.

6.A.5 Hvis du mener en betaling kan ha blitt foretatt på feil grunnlag eller ikke er autorisert, må du opplyse oss om dette snarest mulig, selv når du bruker en tredjepartsleverandør. Hvis du ber en tredjepartsleverandør om å be om betaling, og de ikke gjør dette, vil vi ikke være ansvarlige for at denne betalingen ikke blir foretatt. Når en tredjepartsleverandør har startet en betaling, kan du vanligvis ikke kansellere den.

7. KORTUTLØP, TAP OG SKADE

7.1. Kortet ditt er gyldig i perioden som opplyst på kortet ditt, med mindre bruken er kansellert tidligere av deg eller oss, i samsvar med disse bruksvilkårene. Transaksjoner autoriseres ikke når kortet ditt er utløpt eller hvis det kanselleres.

7.2 Når kortet ditt utløper, fornyes det kun automatisk hvis det har vært bruk innen de siste 12 månedene før utløpsdatoen. Ingen kostnader påløper hvis kortet ditt fornyes automatisk.

7.3 Hvis du ber om det, vil vi erstatte et kort som er mistet, stjålet eller skadet. Et gebyr påløper for erstatning av et kort som er mistet, stjålet eller skadet.

7.4 Hvis du finner kortet ditt etter du har rapportert det som mistet, stjålet eller misbrukt, må du ødelegge det og informere oss umiddelbart.

8. GENERELT

8.1 For hver transaksjon belastes du gebyrene som er oppgitt på nettsiden vår. Du autoriserer oss til å debitere eventuelle gebyrer fra kontoen din på transaksjonstidspunktet. Vi kan også belaste deg visse administrasjonsgebyrer, inkludert, men ikke begrenset til, i forbindelse med pågående administrering av inaktive kontoer, gjeldsinnkreving og kostnader for ekstraarbeid i tilfelle det ikke er tilstrekkelige midler. Alle gebyrer belastes i kontovalutaen din, og du samtykker i at vi kan debitere ved å motregne gebyrer mot eventuelle beløp på kontoen din, eller andre beløp som du skylder oss og som er betalbare til deg i forbindelse med NETELLER-tjenesten. Alle kortgebyr belastes i kontovalutaen din, uavhengig av valutatypen for kortet eller transaksjonen.

8.2 Vi forbeholder oss retten til å endre gebyrstørrelsen fra tid til annen, og dette vil implementert i henhold til artikkel 2.2. Oppdateringer oppgis på nettsiden for gebyrer. Endringer i referansevalutakursen skal gjelde umiddelbart, uten forhåndsvarsel.

8.3 Merk at noen minibankleverandører belaster ytterligere gebyrer for bruken av sine minibanker. Det er ditt ansvar å sjekke før du fortsetter med transaksjonen.

8.4 Under visse omstendigheter kan vi belaste ytterligere gebyrer som angitt i artikler 6.2.4, 6.5.13, 10.1 og 14.6.

8.5 Hvis du abonnerer på Loyalty Rewards Program, utløper poengsaldoen din også i samsvar med vilkårene for NETELLER Rewards Program, punkt 3 "Hvis du ikke utfører en kvalifiserende transaksjon". For ytterligere informasjon, kan du se vilkårene for Loyalty Rewards Program.

9. VEKSLING AV VALUTA

9.1 Når du registrerer kontoen din, kan du velge fra en liste over valutakurser. Det du velger her blir valutaen som kontosaldoen din benevnes i.

9.2 Hvis du bruker kortet ditt til å gjennomføre en transaksjon i en annen valuta enn den kontoen din benevnes i, konverteres denne transaksjonen til kontovalutaen den dagen vi mottar hele oppgjøret for transaksjonen (vanligvis 72 timer etter at du utfører transaksjonen). Du vil få et estimat over det konverterte beløpet på tidspunktet for transaksjonen, men dette kan være lavere eller høyere enn det endelige beløpet som trekkes fra kontoen din som følge av endringer i valutakursen. Vi bruker Mastercards autoriserte kurser som gjelder for en slik transaksjon. Et valutavekslingsgebyr vil også påløpe (se gebyrtabellen på nettsiden for ytterligere detaljer).

9.3 Hvis du søker om et kort i en annen valuta enn valutatypen for kontoen din, påløper det et vekslingsgebyr på alle transaksjoner som utføres fra kontoen din. Hvis du utfører transaksjoner i en annen valuta enn enn valutatypen for kortet og kontoen din, påløper det et ekstra vekslingsgebyr (du belastes et valutavekslingsgebyr for valutakonvertering fra transaksjonsvalutaen til valutatypen for kortet og nok et gebyr for valutakonvertering til valutatypen for kontoen din). Vi anbefaler at du velger samme type valuta for kortet som du har for kontoen din.

10. TILBAKEFØRINGER, NEGATIVE SALDOER OG REFUSJONER

10.1 Hvis du velger en opplastingsmetode ved å bruke en betalingsmåte som kan være gjenstand for å kreve tilbake tilbake midler ("en tilbakekreving") som (men ikke begrenset til) et kreditt- eller debetkort, eller direkte debet, bekrefter du at du ikke vil benytte slik tilbakekreving for noe annet en uautorisert bruk av betalingsmåten, eller for vårt brudd på disse bruksvilkårene, som kan føre at du har rett på refusjon av det opplastede beløpet. Ellers kan du ikke kreve tilbake opplastede transaksjoner eller tillate tilbakekreving av opplastede transaksjoner av grunner som vi ikke er ansvarlige for, inkludert (men ikke begrenset til) tvister med forhandlere for manglende levering av varer eller tjenester, eller utilstrekkelige midler på betalingsmåtens konto. Vi forbeholder oss retten til å belaste deg gebyrer og kostnader vi påløper i forbindelse med slik tilbakekreving og handlinger som iverksettes for å bestride disse. Vi kan også belaste deg et tilbakeføringsgebyr som vist under delen «Gebyrer» på nettstedet.

10.2 Uten å begrense vår rett til erstatning, hvis du krever tilbake, kansellerer, reverserer eller deautoriserer en betaling under slike omstendigheter, er du ansvarlig for å refundere betalingen tilbake til oss. Vi kan, etter eget skjønn, kreve tilbake beløpet ved å redusere kontosaldoen din, belaste kredittkortet eller bankkontoen din for beløpet på nytt, eller på annen måte innhente dette beløpet fra deg.

10.3 Hvis en negativ saldo oppstår på kontoen din (f.eks. på grunn av en tilbakekreving, reversering av et opplastet beløp, eller en transaksjon behandles for et større beløp enn det er midler til på kontoen din), eller hvis du forårsaker at kontoen din får en negativ saldo av andre grunner, er du pålagt å tilbakebetale en slik negative saldoer ved å laste opp tilstrekkelige beløp til kontoen din for å gjenopprette den til en nullsaldo. Manglende overholdelse av dette punktet utgjør et brudd på disse bruksvilkårene. Du samtykker i å betale oss det utestående beløpet umiddelbart når etterspurt. Vi forbeholder oss retten til å debitere slike utestående beløper automatisk fra eventuelle beløp du laster opp til kontoen din i ettertid. Vi skal ha rett til å belaste deg for rimelige kostnader vi pådrar oss som følge av den negative saldoen på kontoen din.

10.4 Vi forbeholder oss retten til enhver tid å sende deg påminnelser eller iverksette andre tiltak for gjeldsinnkreving, inkludert, men ikke begrenset til, å engasjere inkassobyråer eller andre parter samt forfølge saken i retten. Vi forbeholder oss retten til å belaste deg rimelige kostnader vi pådrar oss i forbindelse med slik gjeldsinnkreving eller håndhevelse. Denne bestemmelsen skal overleve eventuell oppsigelse av avtaler mellom deg og oss.

10.5 Hvis du får refusjon for kjøp utført med kortet ditt, betales refusjonen til kontoen din. Av juridiske grunner har du ikke krav på å motta refusjon i kontanter for transaksjoner som er foretatt med kortet ditt. Refusjoner kan ta opptil 30 dager å behandle.

10.6 Når du har brukt NETELLER-tjenesten til å gjennomføre et kjøp, kan vi ikke stoppe denne transaksjonen. I tilfeller der du har brukt kortet ditt til å kjøpe varer eller tjenester, kan du imidlertid ha et krav mot forhandleren hvis varene eller tjenestene ikke oppfyller forventningene, ikke blir levert eller blir kun delvis levert, eller ikke oppfyller leverandørens beskrivelse. Du må varsle oss om eventuelle tvister innen 60 dager etter kjøpet, og tilbakekrevingen tillegges kun kontoen din hvis den kan returneres fra forhandleren gjennom Mastercard. Det er Mastercard, og ikke vi, som avgjør hvem som vinner tvisten vedrørende tilbakekrevingen. Hvis du iverksetter tilbakekreving med en feil, har vi rett til å belaste deg eventuelle gebyrer vi pådrar oss under behandlingen av tilbakekrevingen samt å debitere kontoen din for slike gebyrbeløp.

11. BELØNNINGS- ELLER KAMPANJEPROGRAMMER

Fra tid til annen tilbyr vi belønningsprogrammer eller andre kampanjeprogrammer. Disse programmene vil være underlagt reglene for programmet. Vi forbeholder oss retten til å enhver tid kansellere eller endre vilkårene for slike belønnings- eller kampanjeprogrammer etter eget skjønn.

12. KONTOBEGRENSNINGER

12.1 Du samtykker til bruken av kontoen din i henhold til bestemmelsene i disse bruksvilkårene og andre rimelige instruksjoner vi gir deg angående bruken av NETELLER-tjenesten. Til tross for den generelle tolkningen i forrige setning, samtykker du i og anerkjenner at du ikke har lov til å:

12.1.1 bruke NETELLER-tjenesten til å motta et kontantforskudd (eller bistå andre med slik aktivitet)

12.2.2 bruke NETELLER-tjenesten til formål som strider mot lover, statutter eller regelverk som gjelder for deg, uten begrensning, de som knyttes til hvitvasking, ulovlig aktivitet, kriminell aktivitet, økonomiske tjenester eller forbrukerbeskyttelse

12.2.3 sende uoppfordrede e-poster eller bruke lignende metoder for å sende massemeldinger (søppelpost)

12.2.4 bruke NETELLER-tjenesten til forbudte transaksjoner som angitt i artikkel 14

12.2.5 trakassere eller delta i obskøn, frekk eller støtende atferd mot oss eller våre representanter

12.2.6 tukle med, hacke, modifisere, skade, forstyrre eller på annen måte skade sikkerhetsfunksjonaliteten til NETELLER-tjenesten, eller forsøk på å gjøre noe av det foregående

13. HOLDE KONTOEN OG KORTET SIKRE

13.1 Det er ditt ansvar å holde kortet ditt trygt. Kortet er ditt personlige kort, og du skal ikke la noen andre bruke det. Du må ta alle rimelige forholdsregler for å holde kontoinformasjonen din konfidensiell og sikker. Dette inkluderer at du må til enhver tid sørge for at konto-ID-en og datamaskinen du bruker til å koble til Internett, holdes sikre. Du er pålagt å endre passordet ditt regelmessig og bruke oppdatert programvare som beskytter mot virus, ondsinnet programvare og spionprogramvare, for å redusere risikoen for sikkerhetsbrudd. Selv om du generelt ikke må oppgi sikkerhetsopplysninger til andre, kan du allikevel gi disse til en autorisert tredjepartsleverandør hvis det er nødvendig for å gi dem tilgang til din kontoinformasjon eller starte en betaling fra din konto med tillatelse fra deg.

13.2 Du vil motta en PIN-kode for det fysiske kortet ditt, og denne PIN-koden skal holdes hemmelig. Dette betyr at når du mottar PIN-koden din, må du lære den utenat og ødelegge brevet som inneholder detaljene om PIN-koden. Du må holde PIN-koden hemmelig til enhver tid. Du må ikke oppgi PIN-koden til noen andre, inkludert venner, familie eller forhandlere. Du må ikke skrive ned PIN-koden din noe sted. Du må ikke bruke PIN-koden hvis andre kan se at du taster den inn. Du må overholde sikkerhetsprosedyrene vi opplyser om fra tid til annen.

13.3 Hvis du mistenker at noen andre har kjennskap til din konto-ID, eller dersom kortet ditt er mistet, stjålet, brukt uten autorisasjon eller på annen måte kompromittert, anbefales det at du endrer passordet ditt. Du må kontakte kundekontaktsenteret uten unødig forsinkelse når du blir oppmerksom på tap, tyveri, misbruk eller uautorisert bruk av kortet eller konto-ID-informasjonen. Manglende varsling til oss kan ikke bare påvirke sikkerheten til kontoen din, men kan også føre til at du blir ansvarlig for tap dersom din manglende varsling til oss gjøres med overlegg eller grovt uaktsomt. Hvis du mistenker at kontoen din er brukt av andre, bør du også kontakte politiet og rapportere hendelsen. Hvis du glemmer PIN-koden din, finner du informasjonen i kontoen din. Det er viktig at du holder kontoinformasjonen din trygg og sikker, da den gir tilgang til virtuelle kort og PIN-koder til fysiske kort.

13.4 Vi kan suspendere kortet og/eller kontoen din, eller på annen måte begrense funksjonaliteten på rimelig grunnlag knyttet til sikkerheten vedrørende kortet eller kontoen, eller deres sikkerhetsfunksjoner, hvis vi har rimelig mistanke om uautorisert eller ulovlig bruk av kortet eller kontoen din, eller hvis noen av sikkerhetsfunksjonene er kompromittert. I tillegg kan vi suspendere kortet og/eller kontoen eller på annen måte begrense funksjonaliteten der vi med rimelighet mistenker at en annen NETELLER-konto eller Skrill-konto som tilbys av oss eller et av våre konsernselskaper, besittes av deg og har blitt brukt til ulovlige aktiviteter, hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme eller annen kriminell aktivitet. Vi vil varsle deg om suspensjon eller begrensning og årsakene for slik suspensjon eller begrensning på forhånd, eller hvis vi ikke klarer å gjøre det, umiddelbart etter at slike tiltak er iverksatt med mindre slik varsling er ulovlig eller kompromitterer våre rimelige sikkerhetsinteresser. Vi vil heve suspensjonen og/eller begrensningen så fort det er praktisk mulig etter at årsakene for suspensjonen og/eller begrensningen har opphørt.

13.5 Hvis vi mener at det er en risiko for kortet eller kontoen din kan utsettes for ulovlige aktiviteter eller en sikkerhetstrussel, bruker vi informasjonen du har oppgitt til å kontakte deg på raskeste og sikreste måte for å informere deg om hva du må gjøre for å håndtere en slik risiko.

14. ULOVLIGE TRANSAKSJONER

14.1. Det er strengt forbudt å sende eller motta betalinger som vederlag for salg eller leveranser av: tobakksprodukter, reseptbelagte legemidler, narkotika og narkotikautstyr, våpen (inkludert men ikke begrenset til, kniver, våpen, skytevåpen eller ammunisjon), anordninger for forvrengning av for satelitt- eller kabel-TV-signaler, pornografisk materiell, materiell som fremmer vold, hat, rasisme eller som anses for å være krenkende, offentlig legitimasjon og lisenser, inkludert kopier og andre falske produkter, ulisensierte eller ulovlige lotterier eller spilltjenester) inkludert, men ikke begrenser til, bruken av eller deltakelse i ulovlige spillarrangementer), uregistrerte veldedighetstjenester, artikler som oppmuntrer til eller legger til rette for ulovlige aktiviteter, forhåndsbetalte debetkort eller andre lagrede verdikort som ikke forbindes med en spesiell forhandler, og som ikke er begrenset til kjøp av produkter eller tjenester, tredjepartsbehandling eller betaling for samlede varer eller tjenester, nettverksmarkedsføring, pyramidesalg, investeringssvindel, eller andre "bli rik rask"-ordninger, eller høyrenteinvesteringer, varer eller tjenester som bryter med immaterielle eiendomsrettigheter til en tredjepart, ukodede/feilkodede spill, betalinger til timeshares eller depositum på eiendomsreservasjoner (bygde og ikke-bygde eiendommer). Vi forbeholder oss retten, etter eget skjønn, til å legge til kategorier av ulovlige transaksjoner ved å legge til slike kategorier til disse bruksvilkårene eller retningslinjene for akseptabel bruk som publiseres på nettstedet.

14.2. Det er strengt forbudt å utføre betalinger til eller motta betalinger fra personer eller enheter som tilbyr ulovlige spilltjenester, inkludert (men ikke begrenset til) ulovlig sportstipping, kasinospill og pokerspill. Vi kan suspendere eller si opp kontoen din til enhver tid og nekte å utføre eller reversere transaksjoner hvis vi mener at du direkte eller indirekte bruker eller har brukt kontoen din til eller i forbindelse med ulovlige spilltransaksjoner. Denne listen er ikke utfyllende og det er ditt ansvar å sikre at du ikke bruker tjenestene våre til transaksjoner som kan anses for å være ulovlige i din jurisdiksjon.

14.3. Du kan ikke bruke tjenestene våre hvis du bor i visse land. Disse landene er oppgitt på en liste på nettstedet og oppdateres fra tid til annen. Denne listen er ikke utfyllende, og vi kan etter eget skjønn velge å stanse eller begrense våre tjenester i andre land til enhver tid uten forhåndsvarsel. Vi forbeholder oss retten til å suspendere eller si opp kontoen din til enhver tid hvis vi har grunn til å tro at vi er pålagt å gjøre dette etter lov eller for å være i samsvar med anbefalinger utsted av et relevant myndighetsorgan eller anerkjent organ mot økonomisk kriminalitet.

14.4. Det er streng forbudt å bruke kontoen din til ulovlige formål, inkludert men ikke begrenset til, svindel og hvitvasking. All mistenkelig aktivitet vil bli gransket og rapportert til de relevante politimyndighetene. Vi forbeholder oss retten til å belaste deg med et administrasjonsgebyr etter eget skjønn som vist under delen «Gebyrer» på nettstedet for all granskning av slike mistenkelige aktiviteter. Du må ikke bruke kontoen til å forsøke å misbruke, utnytte eller omgå brukerbegrensningene pålagt av en nettbutikk eller en tredjepartsleverandør for tjenestene de leverer.

14.5. Du kan kun akseptere betalinger for visse næringskategorier etter at vi har godtatt dette etter eget skjønn. Slike næringskategorier inkluderer, men er ikke begrenset til: valutaveksling eller betalingsformidlere, inkludert, men ikke begrenset til, vekslingsbyråer, valutavekslingsmarkeder og kjøp av reisepenger; innsamling av alle typer donasjoner eller betalinger til veldedige organisasjoner; handel i naturressurser som smykker, edle metaller eller steiner; direktestrømming; salg eller leveranser av alkoholholdig drikke; salg av kosttilskudd og alternative helseprodukter; andre næringskategorier oppgitt i retningslinjene for akseptabel bruk, som publiseres på nettstedet fra tid til annen. Hvis du er i tvil om din bedrift faller innunder noen av de ovennevnte, må du kontakte kundeservice. Vi forbeholder oss retten, etter eget skjønn, å legge til næringskategorier som krever godkjenning ved å legge til slike kategorier i henhold til disse bruksvilkårene eller retningslinjene for akseptabel bruk på nettstedet.

14.6. Hvis du utfører eller forsøker å utføre en transaksjon som bryter med forbudene i artikkel 14 eller uten nødvendig godkjenningen som nevnt i artikkel 14.5, forbeholder vi oss retten til å: reversere transaksjonen; og/eller avslutte eller suspendere  kontoen; og/eller rapportere transaksjonen til de relevante politimyndighetene; og/eller kreve erstatning fra deg; samt belaste deg et administrasjonsgebyr som vist under delen «Gebyrer» på nettstedet hvis vi gjør noe av det ovenstående.

14.7 Det er ditt, og ikke vårt ansvar, å sikre at du kun sender betalinger til eller mottar betalinger fra personer eller enheter for salg eller leveranser av varer og tjenester som du tilbyr eller mottar i samsvar med gjeldende lover og regler. Det faktum at en person eller enhet aksepterer betalinger gjennom oss er ikke en indikasjon på at tilbudet eller innkjøpet av varer og tjenester er lovlig. Hvis du er i tvil om lovligheten av et tilbud eller kjøp, bør du ikke fortsette med betalingen.

15. GENERELT

15.1 Du samtykker uttrykkelig til at vi får tilgang til, behandler og oppbevarer opplysninger du oppgir til oss, med det formål å levere betalingstjenester til deg. Dette påvirker ikke våre respektive rettigheter og forpliktelser i henhold til lovgivning om databeskyttelse. Du kan trekke tilbake dette samtykket ved å stenge kontoen din. Hvis du trekker tilbake samtykket på denne måten, slutter vi å bruke dine opplysninger til dette formålet, men vi kan fortsette å behandle opplysninger for andre formål hvor vi har andre lovlige grunner til å gjøre det, som for eksempel hvor vi er pålagt å oppbevare dokumentasjon om transaksjoner.

15.2 Behandling av dine personopplysninger reguleres av våre retningslinjer for personvern som kan leses på nettstedet vårt.

15.3 Du anerkjenner og aksepterer at: (i) når du snakker med kundekontaktsenteret kan samtalen overvåket og/eller tatt opp for kvalitetssikring, opplæring, samt for sikkerhets- og svindelforebyggende formål (ii) dine opplysninger oppbevares av oss selv etter kontoen din er stengt, for svindel- og sikkerhetsformål og (iii) for identitetsvalidering og verifiseringsformål kan følgende opplysninger utleveres til forhandlere som du ha transaksjoner med: navn, kontonummer, jurisdiksjon, bostedland, nasjonalitet, boligadresse, postnummer, e-postadresse, fødselsdato, og/eller IP-adresse.

16. SUSPENDERE ELLER SPERRE KONTOEN OG KANSELLERE KORTET

16.1 Du har rett til når som helst å stenge kontoen din og herved si opp avtalen med oss (og din rett til å bruke NETELLER-tjenesten) ved å varsle kundekontaktsenteret. Hvis kontoen din har en saldo på tidspunktet den stenges, vil vi be deg om å ta ut midlene innen rimelig tid, og kontoen din vil være tilgjengelig i denne perioden for å kunne ta ut den gjenværende saldoen. Etter utløpet av denne perioden vil du ikke få tilgang til kontoen din, men du kan ta ut gjenværende midler ved å kontakte kundekontaktsenteret og be om at midlene sendes til deg på en måte som er rimelig akseptabel for oss. Hvis du ønsker å få tilgang til transaksjonshistorikken etter at kontoen din er stengt, må du kontakte kundekontaktsenteret og be om informasjonen. Du kan gjøre dette i en periode på seks år fra datoen kontoen din stenges, men vi anbefaler at du tar ut den gjenværende saldoen så snart som mulig da det ikke vil opptjenes renter på saldoen mens de står på kontoen din.

16.2 Du kan kansellere kortet ditt ved å varsle kundekontaktsenteret. Du er ansvarlig for transaksjoner du har foretatt eller kostnader påløpt før du kansellerte kortet ditt. Kansellering av kortet ditt vil ikke automatisk stenge kontoen din med mindre du (i) instruerer oss å stenge kontoen din eller (ii) kansellerer på grunn av en endring i disse bruksvilkårene.

16.3 Vi forbeholder oss retten til å si opp disse bruksvilkårene og således kansellere kortet og stenge kontoen din med to (2) måneders forhåndsvarsel. Hvis vi stenger kontoen din, kansellerer vi også alle kort som er koblet til kontoen din. Hvor oppsigelse er som følge av en hendelse, handling eller utelatelse som fører til at bruksvilkårene ikke er håndhevbare, annulleres eller skrives av (inkludert som følge av ulovligheter eller lovendringer) forbeholder vi oss retten til å si opp bruksvilkårene og stenge kontoen din umiddelbart.

16.4 Til tross for det ovennevnte kan vi når som helst og etter eget skjønn, suspendere eller begrense tilgangen til kontoen din (inkludert, og uten begrensning, ved å sperre midlene i kontoen din, begrense muligheten din til å utføre transaksjoner på kontoen din, suspendere eller si opp kortet ditt, og begrense betalingsalternativene dine), fjerne deg fra og/eller ikke tillate deg å delta i noen eller alle våre fordeler (inkludert, uten begrensning, vår belønningsordning og kampanjer) eller stenge kontoen din uten varsel, under følgende omstendigheter:

16.4.1 du bryter disse bruksvilkårene

16.4.2 hvis vi har rimelig grunn til å tro at kontoen din er brukt uten tillatelse fra deg, eller i forbindelse med en uautorisert eller uvanlig transaksjon eller uautorisert eller uvanlig bruk av kredittkort eller bankkonto (inkludert, uten begrensning, varsel om det samme fra din bank eller kredittkortutsteder)

16.4.3 hvis vi har rimelig grunn til å tro at kontoen din er brukt i forbindelse med ulovlige transaksjoner som angitt i artikkel 14

16.4.4 hvis vi fastslår at du har gitt oss falsk, feilaktig, ufullstendig eller villedende informasjon eller navn, bankkonto eller kredittkortopplysninger som du ikke er juridisk autorisert til å bruke

16.4.5 du misbruker reverserings- eller tilbakekrevingsprosessen gitt av banken din eller kredittkortselskapet eller lignende atferd hvor en opplasting er deautorisert, reversert eller kansellert etter å ha autorisert en betaling eller uttak av disse midlene

16.4.6 e-penger krediteres til kontoen din som følge av ulovlig aktivitet

16.4.7 du nekter å samarbeide i en etterforskning eller fremlegge tilstrekkelige identitets- eller sikkerhetsopplysninger eller dokumentasjon på bevis for verifisering når forespurt

16.4.8 initiering av transaksjoner som anses for å være kontantforskudd eller bistand til kontantforskudd

16.4.9 hvis vi mener at kontoen eller kortet har blitt brukt eller angivelig brukt, eller kan brukes i eller for å legge til rette ulovlige aktiviteter, økonomisk kriminalitet eller annen ulovlig aktivitet

16.4.10 betalingsretur fordi det ikke er tilstrekkelige midler på kontoen din

16.4.11 hvis vi mener at kontoen din, enten aktiv eller inaktiv, eller din atferd, utgjør en risiko vedrørende vår sikkerhet, kreditt, bedrift eller omdømme eller utsetter oss for risiko for ulovlige aktiviteter

16.4.12 vi kan ikke lenger behandle dine transaksjoner av juridiske- eller sikkerhetsgrunner eller på grunn av handlingene til tredjeparter

16.4.13 en hendelse, handling eller utelatelse som gjør at disse bruksvilkårene ikke er håndhevbare, annullerte, eller avskrevne (inkludert som følge av ulovligheter eller lovendring)

16.4.14 for å være i samsvar med granskninger knyttet til hvitvasking av penger eller terrorfinansiering eller forbudt utstedt av offentlige myndigheter, byråer eller kommisjoner

16.5 I henhold til artikkel 16.6, vil vi varsle deg før vi stenger kontoen din, enten på e-post eller per post, ved bruk av den sist oppgitte kontaktinformasjonen og returnere ubegrensede og ubestridte midler til kontoen din (enten det er midler som ikke er involvert eller på annen måte forbundet med omstendighetene som var årsaken til begrensningen eller stengingen) i henhold til dine instruksjoner.

16.6 I visse omstendigheter kan det hende at vi ikke har tillatelse til varsle deg om at kontoen din er suspendert eller stengt. I slike omstendigheter tar vi sikte på å informere deg så fort vi har anledning. Hvor en konto er suspendert kan vi, etter eget skjønn, oppheve suspensjonen gitt at vi er fornøyde med at omstendighetene som resulterer i suspensjonen ikke lenger foreligger.

16.7 Hvis det er en positiv saldo på kontoen når kontoen sperres av en eller annen grunn, vil disse bli returnert til deg med hjelp av metoden du instruerer oss til å bruke (fratrukket gjeldende gebyrer), forutsatt at pengene ikke er underlagt noen begrensninger.

16.8 Eventuelle midler som ikke kreves i en periode på seks år etter at kontoen er avsluttet, skal foreldes og gå tapt.

16.9 Hvis en konto har blitt avsluttet, er det ikke mulig å foreta flere transaksjoner (bortsett fra å returnere midler til kontoen din i samsvar med disse bruksvilkårene). I tilfelle et gebyr påløper eller en transaksjon utføres på kontoen din før den blir avsluttet, vil du være ansvarlig for å betale disse beløpene til oss når etterspurt, til tross for at kontoen din er stengt. Gebyr knyttet til løpende administrasjon av inaktive kontoer vil også fortsette å bli belastet etter at kontoen er avsluttet. Denne bestemmelsen skal overleve eventuell oppsigelse av avtaler mellom deg og oss.

16.10 Med mindre det er angitt noe annet i disse bruksvilkårene, vil disse vilkårene ikke lenger gjelde ved avslutning av kontoen, og ditt medlemskap vil opphøre. Hvis du ønsker å bli et medlem på nytt, må du registrere deg på nytt og åpne en ny konto.

17. GARANTIER, ANSVAR OG ANSVARSFRASKRIVELSER

17.1 Vi forbeholder oss retten til å validere og verifisere opplysningene du har gitt til oss fra tredjeparter til enhver tid.

17.2 Uten å begrense artikkel 6, skal vi gjøre en rimelig innsats for å sikre at debitering og kreditering til kontoen din behandles innen rimelig tid. Det er imidlertid en rekke faktorer, flere som er utover vår kontroll, som avgjør hvor lang tid denne prosessen tar. For eksempel, ettersom kortet ditt er knyttet til kontoen din, kan det hende kortet ditt ikke fungerer hvis det er problemer med NETELLER-tjenesten, og din evne til å bruke kortet kan forstyrres når det utføres vedlikehold på NETELLER-tjenesten. Vi fremstiller ikke og gir heller ingen garantier for vedvarende, uforstyrret eller sikker tilgang til NETELLER-tjenesten, som kan bli påvirket av faktorer utenfor vår kontroll, eller kan være gjenstand for periodisk testing, reparasjon, oppgraderinger, driftsavbrudd, eller vedlikehold.

17.3 Vi antar at du har fastslått at det å åpne og opprettholde en konto ikke strider med lover eller regler i ditt bostedland og jurisdiksjon før du åpner kontoen din. Du garanterer at du ikke bryter med noen lovgivning eller regler for ditt bruk av NETELLER-tjenesten, og du samtykker til å betale oss, våre tilknyttede selskaper, holdingselskaper, datterselskaper, agenter og underleverandører, beløper for alle krav, tap, erstatning, kostnader og forpliktelser som er pådratt av oss, våre tilknyttede selskaper, holdingsselskaper, datterselskaper, agenter eller underleverandører som følge av at din buk NETELLER-tjenesten bryter eller har brutt lover eller regler. Denne bestemmelsen skal overleve eventuell oppsigelse av avtaler mellom deg og oss.

17.4 VI GIR INGEN UTTRYKKELIGE GARANTIER ELLER BETINGELSER TIL DEG MED HENHOLD TIL NETELLER-TJENESTEN MED MINDRE SLIK DET ER FREMSATT I DISSE BRUKSVILKÅRENE, OG ALLE INNFORSTÅTTE OG LOVFESTEDE GARANTIER OG BETINGELSER, INKLUDERT, OG UTEN BEGRENSNING; GARANTIER ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL FRASKRIVES HERVED UTTRYKKELIG UNNTATT HVOR ANTYDEDE ELLER LOVFESTEDE GARANTIKRAV IKKE KAN FRAVIKES I HENHOLD TIL LOV.

17.5 I tilfelle en uautorisert betaling eller en betaling som ble feilbehandlet på grunn av en feil av oss, skal vi, så fort det er praktisk mulig, refundere betalingsbeløpet inkludert alle gebyrer som er trukket fra. Dette gjelder ikke:

17.5.1 Hvor uautoriserte betalinger oppstår fra din manglende evne til å holde kontoopplysningene dine trygge i henhold til artikkel 13 i disse bruksvilkårene, skal du holdes ansvarlig for de første 35 britiske pundene (eller tilsvarende i din kontovaluta) med mindre artikkel 17.5.3 gjelder.

17.5.2 Hvis du ikke varsler oss snarest om eventuelle tap av passord eller andre hendelser som rimelig kunne forventes å ha kompromittert sikkerheten til kontoen din etter du har fått kjennskap til slike hendelser, skal du holdes ansvarlig for tap du har pådratt deg frem til du varsler oss.

17.5.3 Hvis transaksjonen var uautorisert men du har opptrådt under falske forutsetninger eller kompromittert sikkerheten til kontoen din med overlegg eller opptrådt grovt uaktsomt, skal du holdes ansvarlig for alle tap.

17.5.4. Hvis du ikke bestrider og ikke opplyser oss om den uautoriserte eller feilaktige transaksjonen innen 13 måneder etter transaksjonen.

17.6. Med mindre du har opptrådt under falske forutsetninger, skal ikke artikkel 17.5.1 gjelde for transaksjoner som er foretatt etter du har varslet oss i henhold til artikkel 13.3, hvor vi ikke har gitt deg tilstrekkelige måter å varsle oss på eller vi er pålagt å bruke kraftige kundeautentiseringsmetoder, men ikke gjør det, skal vi i slike tilfeller holdes ansvarlige og refundere alle uautoriserte transaksjonsbeløp til deg så fort som praktisk mulig.

17.7. Uten at det har innvirkning på det ovennevnte, ber vi deg å sjekke transaksjonshistorikken for kontoen din regelmessig og ofte, samt kontakte kundekontaktsenteret umiddelbart i tilfelle du har spørsmål eller bekymringer.

17.8. I tilfelle feilaktige eller feildirigerte betalinger, skal vi ta rimelige tiltak for å bistå deg med sporing og tilbakekreving av slike betalinger.

17.9. I henhold til det foregående, skal vi ikke holdes ansvarlige for avbrudd eller forringing av tjenesten, eller for forstyrrelser eller forringing av tjenester fra mellomledd som vi stoler på for å levere våre forpliktelser, forutsatt at slike avbrudd eller forringinger er som følge av unormale og uforutsette omstendigheter utover vår rimelige kontroll eller kontrollen til mellomleddet som er påvirket.

17.10. Vi skal ikke holdes ansvarlige for indirekte eller følgeskader som kan omfatte, men er ikke begrenset til, tap av fortjeneste, tap av virksomhet og tap av omdømme. Vi skal ikke være ansvarlige for tap som oppstår som følge av vår overholdelse av juridiske og regulatoriske krav.

17.11. Ingenting i disse bruksvilkårene skal tolkes i den retning at det ekskluderer ansvar for død eller personskade på grunn av uaktsomhet, ulovlige aktiviteter eller falsk fremstilling, eller for annet offentlig ansvar som ikke kan ekskluderes eller endres av en avtale mellom partene.

17.12. Vi skal ikke holdes ansvarlig for beregning eller betaling av skatt, avgifter eller kostnader som oppstår fra din bruk av kontoen, kortet eller tjenestene gitt i disse bruksvilkårene.

17.13. Refusjon. Du samtykker i å forsvare, refundere eller kompensere oss, og holde oss og andre selskaper i vår konserngruppe skadesløse fra eventuelle påstander, krav, utgifter, eller kostnader (inkludert juridiske gebyr, bøter eller pålegg) som vi pådrar oss som følge av eller som har oppstått på grunn av ditt eller dine agenters brudd på disse bruksvilkårene, gjeldende lover eller regelverk og/eller bruken av tjenestene. Denne bestemmelsen skal overleve eventuell oppsigelse av avtaler mellom deg og oss.

17.14. Uavhengig av det foregående, skal vi ikke holdes ansvarlige for avbrudd eller forringing av tjenesten, eller for forstyrrelser eller forringing av tjenester fra mellomledd som vi stoler på for å levere våre forpliktelser, forutsatt at slike avbrudd eller forringinger er som følge av unormale og uforutsette omstendigheter utover vår rimelige kontroll eller kontrollen til mellomleddet som er påvirket.

17.15. Vår plikt i henhold til disse bruksvilkårene er begrenset til å gi deg en elektronisk pengekonto, kortet og tilknyttede betalingstjenester, og vi gir ingen erklæring i forhold til eller noen godkjenning av kvaliteten, sikkerheten eller lovligheten av varer eller tjenester som leveres av en NETELLER-kunde eller -mellomledd.

17,16 Vi bekrefter at Paysafe Financial Services Limited beholder all rett, eiendomsrett og interesse for og til alle varemerker, handelsnavn, logoer, webdesign, tekst, innhold og grafikk og andre immaterielle rettigheter som brukes av oss i forbindelse med NETELLER-tjenesten og all bruk, reproduksjon, modifikasjon eller distribusjon av slike varemerker, handelsnavn, logoer, webdesign, tekst, innhold, grafikk eller andre immaterielle rettigheter er forbudt.

18. KLAGEPROSEDYRE

18.1 Vi henviser deg til vår klageprosedyre under artikkel 2.5 i dette dokumentet for klager eller tvister du måtte ha angående din konto. Klager om oss eller tjenestene vi tilbyr skal i første omgang rettes til oss ved å kontakte kundekontaktsenteret. Du må tydelig opplyse at du ønsker å sende inn en klage til oss. Dette hjelper oss å skille en klage fra en henvendelse. Vi sender deg et klageskjema per post eller på e-post innen 48 timer etter å ha mottatt klagen din i henhold til vår klageprosedyre. En kopi av våre retningslinjer for klager er tilgjengelig på vårt nettsted.

18.2 Vi forsøker å gi deg et svar eller en løsning på klagen din innen tidsrammen som beskrevet av Financial Ombudsman Service. Dersom dette ikke er mulig på grunn av uforutsette omstendigheter eller manglende informasjon, vil vi kontakte deg.

18.3 Hvis klagen din ikke blir løst i tilstrekkelig grad, kan du kontakte Financial Ombudsman Service på adressen Exchange Tower, London, E14 9SR, Storbritannia.

19. GENERELT

19.1 Vi kan engasjere tjenestene til en eller flere tilknyttede selskaper, holdingselskaper, datterselskaper, agenter eller underleverandører for å oppfylle våre forpliktelser.

19.2 Disse bruksvilkårene er underlagt lovverket i England. Alle tvister som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse bruksvilkårene skal løses i engelsk rett.

19.3 Vi kan sende kommunikasjon og varsler til deg på e-postadressen eller postadressen du har oppgitt til oss under registreringsprosessen (eller som er oppdatert av deg i ettertid). All kommunikasjon og varsler fra alle parter under disse bruksvilkårene på e-post skal anses som gitt den dagen e-posten sendes, med mindre avsenderen mottar en elektronisk indikasjon på at e-posten ikke ble levert, og de skal regnes som levert ti (10) virkedager etter postleggelse hvis de sendes med vanlig post.

19.4 Disse bruksvilkårene er gjenstand for endringer, modifisering eller sletting hvis pålagt av, eller funnet å være i konflikt med, gjeldende lov eller regelverk, uten å påvirke gyldigheten eller håndhevbarheten av de gjenværende bruksvilkårene.

19.5 Disse bruksvilkårene og retningslinjene det henvises til i artikkel 2.5 utgjør hele avtalen mellom oss og deg med henhold til NETELLER- tjenesten og overgår og erstatter alle tidligere avtaler. I tilfelle det er manglende samsvar mellom denne versjonen av bruksvilkårene og den versjonen man finner på nettstedet, skal versjonen på nettstedet ha forrang.

19.6 Vår forsinkelse eller manglende utøvelse eller håndhevelse i henhold til disse bruksvilkårene skal ikke anses for å være en fravikelse av en slik rett og hindrer ikke slik utøvelse eller håndhevelse til enhver tid i etterkant.

19.7 Rettigheter og løsninger tilgjengelig for oss i disse bruksvilkårene er samlende og kommer i tillegg til andre rettigheter eller løsninger tilgjengelig for oss i det aktuelle lovverket.

19.8 Du kan ikke overføre, overføre, tildele, underkontrahere eller delegere dine rettigheter, plikter eller forpliktelser i henhold til disse bruksvilkårene. Vi forbeholder oss retten til å overføre og tildele disse bruksvilkårene, og du samtykker i at vi kan overføre rettigheter eller forpliktelser herunder til våre gruppeselskaper, uten ditt videre samtykke.

19.9 Ingen bestemmelser i disse bruksvilkårene danner et partnerskap mellom deg og oss, eller gjør enten oss eller deg til en agent for den andre part, uavhengig av formål. Du har ingen autoritet til å forplikte, inngå kontrakter i navnet til, eller etablere en forpliktelse for oss på noen måte for noe formål.

19.10 I tilfelle deler av disse bruksvilkårene anses for å ikke kunne håndheves, skal dette ikke påvirke de gjenværende bruksvilkårene som skal forbli gyldige og effektive.

19.11 I tilfellet disse bruksvilkårene er tilgjengelige på et annet språk enn engelsk, er alle versjonene juridisk bindende. Hvis det er avvik mellom den engelske versjonen og den oversatte versjonen, skal den engelske versjonen ha forrang.

20. NETELLER KUNDESTØTTE

20.1 Vårt kundekontaktsenter er åpent 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Du finner kontaktdetaljer på nettstedet. En rapporteringstjeneste for mistet/stjålet kort er også tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, og du finner opplysningene på baksiden av kortet, eller på nettstedet. Du må ha tillatelse fra regningsbetaleren før du ringer. Vi kan ta opp samtaler du har med kundeservice for opplærings- og/eller overvåkingsformål.