Velg din opplevelse: ×

NETELLER Vilkår for Bruk

Januar 2018

Du anerkjenner og samtykker i at ved å krysse av i "Jeg samtykker"-boksen ved åpning av kontoen din, vil du være underlagt følgende bruksvilkår, som endret med jevne mellomrom, ("bruksvilkår") som omfatter ditt bruk av den elektroniske pengetjenesten som leveres av Paysafe Financial Services Limited ("NETELLER-tjenesten"). Hvis det er noen deler av bruksvilkårene du ikke forstår eller ønsker oppklaring av, må du kontakte vårt kundekontaktsenter.

1. DEFINISJONER OG TOLKNING

1.1 I disse bruksvilkårene, har ord og begreper følgende betydning i disse vilkårene:

“Konto” betyr kortkontoen din hos NETELLER med elektroniske penger og som kort(ene) dine er koblet til;

“Kontoens legitimerende opplysninger” betyr alle av følgende typer opplysninger: dine kortopplysninger (kortnummer, utløpsdato og CVV-kode), PIN-kode, opplysningene du bruker til å logge på kontoen din, sikret identifikasjonsnummer, sikkerhetsspørsmål og svar og andre kontoopplysninger som gjelder for din konto;

“Virkedag” betyr alle dager utenom lørdag eller søndag, eller helligdager i England.

“Kort” betyr hvert Net+ Prepaid Mastercard® utstedt av Paysafe Financial Services Limited til deg, enten i form av et fysisk kort eller virtuelt kort, eller i andre former som vi bestemmer å registrere til kontoen din;

“Kundekontaktsenteret” kan kontaktes på gratisnummer +44 20 3308 9525 eller ved å besøke https://www.neteller.com/no/support.

“Gebyrer” betyr alle gebyrer og kostnader pålagt av oss for ditt bruk av NETELLER-tjenesten, som angitt i gebyrtabellene på nettstedet, og som kan endres av oss med jevne mellomrom i henhold til disse bruksvilkårene;

“Gebyrtabell” betyr gebyrtabellene publisert på nettstedet fra tid til annen (og som man finner under overskriften "gebyrer" på www.neteller.com);

“Mastercard” betyr Mastercard International Incorporated i New York eller sine etterfølgere eller rettighetshavere;

“Medlem”, “Du” eller “Ditt” betyr alle personer som oppfyller krav til medlemskap og kvalifisering angitt i disse bruksvilkår;

“Medlemsside” betyr nettstedet som medlemmer får tilgang til ved å bruke sine kontoopplysninger, hvor medlemmer kan se sin transaksjonshistorikk, foreta opplastinger og andre transaksjoner;

“Forhandlere" betyr alle kommersielle enheter eller forretningsenheter som (i) tar imot kort som viser Mastercard®-akseptsymbolet som betaling (i korttransaksjoner) eller (ii) er registrert med Paysafe Financial Services Limited, for motta transaksjoner fra din NETELLER-konto;

“måned” betyr en kalendermåned;

“NETELLER”, “Paysafe”, “vi”, “vår”, “oss” betyr Paysafe Financial Services Limited, Company No.4478861, med registrerte kontorer i Compass House, Vision Park, Chivers Way, Histon, Cambridge CB24 9AD Storbritannia;

"Paysafe Group" betyr Paysafe Financial Services Limited, dets datterselskaper, holdingselskaper og tilknyttede selskaper;

“Betaling” kan bety følgende: (i) betalinger gjort med kortet ditt; (ii) debitering av et elektronisk pengebeløp fra kontoen din, og den tilsvarende kreditering av et slikt beløp til en forhandlerkonto, eller annen medlemskonto, som anvist av deg (inkludert ifb. abonnementfakturering); eller (iii) kreditering av elektroniske pengebeløper til kontoen din og tilsvarende debitering av en forhandlerkonto, eller en annen medlemskonto;

“PIN-kode” betyr det personlige identifikasjonsnummeret som vi kan utstede eller godkjenne for bruk av kortet ditt;

“Abonnementsfakturering” er en tjeneste hvor et medlem ber om at regelmessige betalinger utføres fra kontoen til spesifiserte intervaller til en nettforhandler;

"Tredjepartsleverandør" betyr en tjenesteleverandør autorisert i henhold til loven eller gitt tilgang av deg til opplysninger eller for å utføre betalinger for deg på kontoen din;

“Transaksjon” betyr, i henhold til kontekst: (i) en betaling; eller (b) et uttak; eller (c) en opplasting; i hvert tilfelle minus gjeldende gebyrer;

“Opplasting” betyr krediteringen av midler til kontoen din ved kjøp av elektroniske penger;

“Nettside” betyr nettsiden tilgjengelig på www.neteller.com;

“Uttak” betyr å ta midler fra kontoen din ved å bruke kortet ditt i en minibank eller ved å velge en av uttaksmetodene som er tilgjengelig for deg i ditt bostedland som angitt i "Penger ut"-siden av medlemsområdet; og

1.2. Disse vilkårene skal gjelde for alle medlemmer.

1.3 Artikkeloverskrifter skal ikke påvirke tolkningen av disse bruksvilkårene.

1.4. En person betyr en ekte person, en bedrift eller privat organ (med eller uten en separat juridisk personlighet).

1.5 En referanse til et holdingselskap eller et datterselskap betyr et holdingselskap eller datterselskap (hvis aktuelt) som definert i artikkel 1159 av Companies Act 2006.

1.6 Med mindre annet er påkrevet, skal ord i entall omfatte flertallsbetydningen og ord i flertall skal omfatte entallsbetydningen.

1.7 Ord som i retning begrepene "inkluderer", "spesielt", "for eksempel", eller lignende uttrykk skal tolkes for å være illustrerende og skal ikke begrense innholdeti ordene, beskrivelsene, definisjonen, frasen eller begrepet som etterfølger disse begrepene.

2. GENERELT

2.1 Det er en betingelse for medlemskap og bruk av kontoen at du samtykker til disse bruksvilkår, som utgjør en bindende kontrakt mellom deg og oss når du har registrert deg som medlem.

2.2 Vi kan fastslå at det er nødvendig å endre bruksvilkårene fra tid til annen, og vi vil varsle deg om endringer ved å sende en e-post til den primære e-postadressen registrert på kontoen din, og publisere et varsel om endringer på vårt nettstedet med en lenke til den endrede versjonen av bruksvilkårene. Vi vil gi minst to (2) måneders varsel før de foreslåtte endringene trer i kraft, men endringer som gjør disse bruksvilkårene mer fordelaktige for deg eller som ikke påvirker dine rettigheter skal tre i kraft umiddelbart hvis opplyst i endringsmeldingen. Endringer i valutakurser skal tre i kraft umiddelbart uten forhåndsvarsel (alle transaksjoner som involverer valutakonvertering beregnes basert på den gjennomsnittlige daglige interbank markedskursen som publiseres av en tredjeparts dataleverandør av valutakurser (Oanda), og vi bruker disse kursene pluss et gebyr som man finner i gebyrtabellen).

2.3 Du vil regnes for å ha akseptert endringer i bruksvilkår med mindre du varsler oss om noe annet før de trer i kraft. Dersom du er uenig i de foreslåtte endringene, har du rett til å si opp og stenge kontoen din umiddelbart uten belastning før endringene trer i kraft. Et varsel fra deg at du ikke er enig i endringene vil utgjøre et varsel om at du ønsker å si opp avtalen din med oss og kontoen din vil således stenges, uten medfølgende kvittering. Kortet ditt vil kanselleres og midler på kontoen din vil refunderes til deg ved å bruke metoder som opplyst av deg (gjenstand for normale gebyrer).

2.4 Du kan gjennomgå de nåværende bruksvilkårene før du initierer en transaksjon til enhver tid ved å klikke på "Bruksvilkår"-siden på nettstedet, som man finner her member.neteller.com. Bruksvilkårene vil vise datoen for siste endringer. Ingen endringer vil påvirke transaksjoner som er utestående per slik endringsdato. Din bruk av NETELLER-tjenesten antyder ditt samtykke i disse bruksvilkårene. Vi oppmuntrer deg til å skrive ut en kopi av bruksvilkårene for framtidig referanse.

2.5 Følgende retningslinjer, som endret fra tid til annen, er integrerte og utgjør deler av disse bruksvilkårene (og begrepet "bruksvilkår" skal anses for å integrere slike retningslinjer):

2.6 Den siste versjonen av alle disse retningslinjene finner man på nettstedet for din referanse. Disse retningslinjene finner man her: www.neteller.com/no/policies/terms-of-use.

3. NETELLER TJENESTER

3.1. Paysafe Financial Services Limited er en autorisert utsteder av elektroniske penger og regulert av Financial Conduct Authority in the United Kingdom, under FCA-referansenummer (FRN) 900015. Alle kort er utstedt av Paysafe Financial Services Limited i henhold til en lisens fra Mastercard.

3.2 Ved å akseptere disse bruksvilkårene og bruk av NETELLER-tjenesten anerkjenner du at: (i) vi er ikke en bank og kontoen din er ikke en bankkonto; (ii) kontoer er ikke forsikret av noen offentlige myndigheter og Storbritannias Financial Services Compensations Scheme (FSCS) gjelder ikke for kontoen din; (iii) vi ikke opptrer som en trustee, forvalter, eller deponeringsholder for midlene i kontoen din; og (iv) vi ikke betaler renter på kontosaldoen din.

3.3 Elektroniske pengekontoer er ikke bankkontoer. Ved å akseptere disse bruksvilkårene anerkjenner du at Storbritannias Financial Services Compensation Scheme (FSCS) ikke gjelder for kontoen din. I det usannsynlige tilfellet at vi blir insolvente, kan du tape de elektroniske pengene på kontoen din. Vi overholder imidlertid strenge juridiske krav under det europeiske direktivet for elektroniske penger 2009/110/EC og Storbritannias nasjonale lovgivning som er utformet til å sikre tryggheten og likviditeten til midlene satt inn på elektroniske pengekontoer. For ytterligere informasjon om hvordan vi trygger kundenes midler, henviser vi til vårt nettsted.

4. MEDLEMSKAP

4.1 For å bli og forbli et medlem må du:

4.1.1 være minst 18 år;

4.1.2 ikke være borger av land hvor vi ikke tilbyr NETELLER-tjenesten. En liste over land hvor vi ikke tilbyr våre tjenester er tilgjengelig på nettstedet vårt, som kan endres fra tid til annen, uten varsel;

4.1.3 åpne en konto i henhold til instruksjonene angitt på siden for registrering, som omfatter å fullføre all forespurt informasjon angitt på registeringssiden;

4.1.4 opprettholde en aktiv adresse, telefonnummer, og e-postadresse; og

4.1.5 tilstrekkelig bestå vår påkrevde legitimasjon- og sikkerhetsvalidering, og verifiseringskontroller.

4.2. Med referanse til artikkel 6.A har du ikke tillatelse til å gi andre personer tilgang til å bruke kontoen din. Med mindre vi tillater det fra tid til annen, skal du ikke åpne mer enn én konto, og vi kan uten varsel stenge den ene eller flere kontoer til et medlem som har, eller vi mistenker det har, flere uautoriserte kontoer.

4.3. Du vil oppdatere kontoopplysningene dine innen rimelig tid hvis ditt navn, e-postadresse, telefonnummer, kredittkort eller opplysninger om bankkontoer endrer seg.

5. KVALIFISERING

For å bruke NETELLER-tjenesten må du:

5.1. være et medlem; og

5.2 ikke bryte med disse bruksvilkårene eller på annen måte få tilgang til kontoen din når den er begrenset, eller ha fått tidligere kontoer stengt av oss.

6. BRUKE KONTOEN DIN

6.1. For å gjennomføre en transaksjon, må du foreta en opplasting

6.2. Kjøp av elektroniske penger

6.2.1 Du kan kjøpe elektroniske penger ved å bruke en av våre opplastingsalternativer tilgjengelig for deg avhengig av ditt bostedland. Du må oppgi de forespurte opplysningene og bestå all legitimasjon- og sikkerhetsvalidering, samt verifiseringskontroller. For alle opplastinger, autoriserer du oss til å innhente eller motta midler på vegne av din valgte betalingskilde, minus gjeldende gebyrer, og utstede elektroniske penger til kontoen din.

6.2.2 Til tross for det ovennevnte, lar visse opplastingsalternativer deg overføre elektroniskepenger til kontoen din ved å debitere en konto hos en finansinstitusjon. I tilfelle vi blir varslet om manglende midler i slike kontoer, kan vi gjøre opptil to ytterligere forsøk på å trekke disse midlene hos finansinstitusjonen. I tillegg kan vi også debitere det aktuelle tilbakekrevingsgebyret angitt i artikkel 10.1 i disse bruksvilkårene og det uklarerte beløpet fra kontoen din, innhente det fra finansinstitusjonen din eller på annen måte innhente det fra deg.

6.2.3 Opplastinger er gjenstand for gebyrer, som valutavekslingsgebyr (hvis aktuelt). Se artikkel 8 for mer informasjon om gebyrer.

6.2.4. Du skal ikke laste opp fra, eller ta ut til, et betalingsinstrument eller bankkonto hvis du ikke er navngitt som kontoinnehaveren. Vi anser brudd på dette kravet som veldig alvorlig og vil behandle slike handlinger som bedrageri. Uten at det berører andre muligheter til å kreve ytterligere erstatning, hvis vi er påkrevd å: (i) refundere opplastede midler fra et betalingsinstrument eller bankkonto som ikke er i ditt navn; eller (ii) granske et uttak til et betalingsinstrument eller bankkonto som ikke er i ditt navn, kan vi belaste deg et administrasjonsgebyr på 10 USD per opplastet retur.

6.3 Søke om kort

6.3.1 Hvis du bor i et støttet land, kan du søke om et kort når kontoen din er verifisert i henhold til artikkel 6.3.2 under. For å finne ut om du bor i et støttet land, må du kontakte kundekontaktsenteret.

6.3.2 For å søke om et kort, må du "verifisere" kontoen din ved å bekrefte din identitet og hvor du bor. Detaljer for hvordan å gjøre dette finner du på nettstedet. Vi kan bruke tredjeparter til å innhente disse opplysningene, som også kan omfatte kredittsjekker, på dine vegne. Du samtykker i å bruke rimelig diskresjon ved bruk og deling av relevante personopplysninger for å utføre slike identitets- og verifiseringskontroller.

6.3.3 Hvis du mottar et fysisk kort må du signere det så fort du mottar det.

6.3.4 Vi forbeholder oss retten til å nekte å utstede deg et kort etter eget skjønn.

6.4 Bruke kortet ditt

6.4.1 Kortet ditt er ikke et kredittkort, belastningskort eller debetkort. Du kan kun bruke verdien av midlene du har i kontoen din. Du kan bruke kortet ditt overalt hvor Mastercard®er akseptert, men et virtuelt kort kan kun brukes hvor et fysisk kort ikke er nødvendig, for eksempel, transaksjoner foretatt på nett eller på telefon.

6.4.2 Alle transaksjoner på kortet ditt er gjenstand for:

  • at det er tilstrekkelig med midler på kontoen din;
  • at forhandleren eller finansinstitusjonen må kunne verifisere at du har tilstrekkelig med midler på kontoen din; og
  • hvor aktuelt, bruksvilkårene til leverandøren av minibanken eller den relevante finansinstitusjonen (i tillegg til disse bruksvilkårene).

6.4.3 Vi forbeholder oss retten til å avslå transaksjoner etter eget skjønn i omstendigheter hvor transaksjonen er falsk, vil bryte med disse bruksvilkårene eller gjeldende lover og regler, eller hvis du ikke har nok midler til å gjennomføre transaksjonen. Vi skal ikke være ansvarlige i tilfelle forhandleren nekter å akseptere kortet ditt eller hvis vi ikke autoriserer en transaksjon, eller vi kansellerer eller suspenderer bruken av kortet ditt i henhold til disse bruksvilkårene.

6.4.4 Du må ikke bruke mer penger med kortet enn du har i kontoen din. Hvis du forårsaker det slik at kontoen din blir negativ, vil vi ta dette veldig alvorlig og bruke nødvendige midler og tiltak mot deg i henhold til disse brukervilkårene.

6.4.5 Forhandlere som bilutleiefirma, hoteller, eller andre tjenesteytere vil estimere totalbeløpet du kan bruke eller som du krever autorisasjon for. Estimatet kan være over beløpet du faktisk betaler eller belastes, for eksempel:

a. på restauranter kan du bli pålagt å ha maks 20 % eller mer som overstiger verdien av regningen på kortet ditt for å gi rom for et servicegebyr fra restauranten;

b. ved “betal ved pumpen” bensinstasjoner (hvis aktuelt) kan du være pålagt å ha et beløp som tilsvarer maks transaksjonsbeløp tilatt ved å pumpen på kortkontoen din.

Forhandleren vil være pålagt å opplyse om det estimerte beløpet som vil blokkeres på kortkontoen din og søke ditt samtykke.

Dette betyr at noen av midlene på kontoen din kan blokkeres frem til forhandleren har oppgjort det faktiske transaksjonsbeløpet og således vil du ikke kunne bruke dette estimerte beløpet i denne perioden. Vi vil frigjøre de blokkerte midlene uten urimelig forsinkelse når vi blir gjort oppmerksomme på beløpet for transaksjonen, og fjerne blokkeringen av midlene umiddelbart etter oppgjørsforespørselen fra forhandleren er mottatt.

6.5 Betale til eller fra kontoen din

6.5.1 I tillegg til å bruke kortet ditt til å foreta betalinger og uttak, kan du også foreta en betaling rett fra kontoen din til en forhandler som aksepterer betalinger fra en NETELLER-konto eller annet medlem ved å fullføre informasjonen på "Penger ut"-siden for medlemmer, og i noen tilfeller, kan du betale til eller fra en forhandler, direkte fra nettstedet til forhandleren.

6.5.2 Når man utfører betalinger fra kontoen sin, skal man ikke betale med beløp som overstiger saldoen (pluss gjeldende gebyrer) på kontoen din på tidspunktet for forespørselen. Hvis du forsøker å gjøre det, vil betalingsforespørselen din avvises.

6.5.3 Betalingsbeløp til kontoen din vil krediteres til kontosaldoen din, minus aktuelle beløp, ved mottak. Hvis en betaling kreditert til kontoen din reverseres av senderen før du gjennomfører transaksjonen, vil beløpet for den reverserte betalingen returneres til avsender og ingen gebyrer vil påløpe for deg.

6.5.4 Du er ansvarlig for varer eller tjenester kjøpt av deg som er betalt gjennom ditt bruk av NETELLER-tjenesten. Enhver tvist med en forhandler om et produkt eller tjeneste kjøpt av deg gjennom NETELLER-tjenesten er mellom deg og forhandleren, og du samtykker i at vi ikke skal være en part i en slik tvist. Vi gir ingen garantier, representasjon, eller betingelser med henhold til slike varer og tjenester.

6.5.5 Betalinger er gjenstand for gebyrer, inkludert valutavekslingsgebyr (hvis aktuelt). Se artikkel 8 for mer informasjon om gebyrer.

6.5.6 Hvis vi er forsinket med en utbetaling som du instruerer oss å foreta, kan du be oss kontakte mottakerens betalingsleverandør og be dem om å kreditere det, som om det ble mottatt til riktig tid.

6.5.7 Vi kan, hvis forespurt av betalingsleverandøren til noen som prøver å betale deg som har utført betalingen for sent, kreditere kontoen din som om det ble mottatt til riktig tid.

6.5.8 Transaksjoner vises i din historikk av nettransaksjoner, sammen med mottaksdato eller overføring (datoen for kreditt- eller debetverdi), gebyrene belastet og, hvor aktuelt, eventuelle valutaveksling som benyttes. Hver transaksjon får en unik transaksjons-ID og vises i transaksjonshistorikken. Vi vil ikke endre eller modifisere informasjon som vises i den historikken over nettransaksjoner. Du bør henvise til denne transaksjons-ID når du kommuniserer med oss om en transaksjon. Du bør sjekke kontosaldoen og transaksjonshistorikken din regelmessig. Du bør rapportere uregelmessigheter eller oppklare spørsmål du har så snart som mulig ved å kontakte kundeservice.

6.5.9 Vi sender deg et varsel på e-post hver måned som minner deg om å logge på kontoen din og laste ned og/eller skrive ut en kopi av transaksjonshistorikken din.

6.5.10 Du må gi ditt samtykke til utførelsen av en transaksjon for at den skal autoriseres. Du samtykker i at ved å klikke på "Jeg samtykker"-knappen, eller ved å oppgi din konto-ID (eller tilsvarende knapp eller prosess hvos du sender den nødvendige transaksjonsinformasjonen), at du bekrefter ditt samtykke i at transaksjonen skal bearbeides og til relevante gebyrer som skal belastes og trekkes fra kontoen din. Alle transaksjoner gjennomført med din PIN-kode, konto-ID eller andre sikkerhetsprosedyrer som vi krever, er ansett for å være autorisert av deg. Du samtykker også i at når samtykke er gitt av deg, så kan ikke lenger den autoriserte transaksjonen trekkes tilbake. I henhold til dette, er mottakstidspunktet for transaksjonsforespørselen (og derfor tidspunktet for samtykke) tidspunktet når "jeg samtykker"-knappen er trykket (eller slik tilsvarende prosess eller knapp).

6.5.11 Du anerkjenner at din tiltenkte mottaker av en transaksjon fra kontoen din ikke er pålagt å akseptere transaksjonen. Hvis en mottaker avslår en transaksjon fra kontoen din, vil kontoen din rekrediteres med beløpet og ingen gebyrer vil belastes.

6.5.12 Hvis du mottar midler på kontoen din som ikke var ment å overføres til deg, vil vi være pålagt å fjerne disse midlene fra kontoen din.

6.5.13 Du må sikre at alle betalingsdetaljene du oppgir når du foretar et uttak er riktige og fullstendige. Vi vil ikke være ansvarlige for tilbaketrukne beløper som er sendt til feil konto, hvor dette var på grunn av at du oppgav feil betalingsdetaljer. Når man tar ut penger til en bankkonto, må du sikre at kontonummeret, sorteringskoden, IBAN og/eller BIC/SWIFT er riktige. Hvis du har tatt ut midler og overført til feil konto, kan du be oss om hjelp til å gjenkreve midlene. Vi vil imidlertid belaste deg et administrasjonsgebyr på opptil 25 USD for dette, og vi ikke garantere at forsøkene vil lykkes.

6.6 Abonnementsfakturering

6.6.1 Noen nettforhandlere kan tilby varer eller tjenester som kan betales for med abonnementsfakturering. Dette betyr at betaling vil trekkes fra kontoen din etter regelmessige intervaller. Beløpet for betalingen og intervallene som betalingen vil trekkes fra bestemmes av den relevante forhandleren.

6.6.2 Abonnementsfakturering er en ordning mellom deg og den relevante forhandleren. Hvis du ønsker å endre eller kansellere abonnementsfaktureringen, eller har spørsmål eller tvister rundt abonnementsfaktureringen, kan du kun gjøre dette ved å kontakte forhandleren direkte, og forhandlerens vilkår og betingelser vil i så fall gjelde. Når du har kontaktet forhandleren bør du informere oss om dette. Vi kan ikke kansellere eller endre abonnementsfaktureringen uten forhandlerens samtykke. Du bør ikke kansellere eller på annen måte reversere betalinger til abonnementsfakturering uten å kontakte forhandleren først. Vi vil ikke holdes ansvarlige for abonnementsfakturering som trekkes fra kontoen før du har varslet forhandleren om kanselleringen. Du vil ikke kunne kansellere en betaling som allerede er gjort til en forhandler.

6.6.3 Det er ditt ansvar å sikre at kontoen din har tilstrekkelig med midler til å utføre alle betalingene du har avtalt å utføre gjennom abonnementsfaktureringen. Vi skal ikke holdes ansvarlige for gebyrer eller kostnader som kan påløpe som følge av at det er utilstrekkelige midler på kontoen din til å oppfylle dine forpliktelser under en abonnementsavtale. Hvis kontoen din blir negativ, skal vilkårene i artikkel 10.3 være gjeldende.

6.6.4 En betaling foretatt som en del av et abonnement, er en "betaling" som definert i disse bruksvilkårene og de normale gebyrene vil gjelde for hver betaling.

6.6.5 Vi vil refundere tidligere abonnementsfaktureringer initiert av eller gjennom forhandleren gitt at: (a) den originale autorisasjonen gitt til oss eller forhandleren ikke spesifiserte det eksakte beløpet for betalingen, og (b) beløpet for betalingen oversteg beløpet du hadde rimelig forventet i lys av ditt tidligere forbruksmønster og omstendighetene i saken. Du må be som en slik refusjon innen åtte (8) uker fra datoen midlene ble debitert fra kontoen din. Du samtykker til å gi oss informasjon som er nødvendig for å fastslå om betingelsene for refusjon som beskrevet i denne delen 6.6.5 er oppfylt. Etter ti (10) dager etter vi mottok en refusjonsforespørsel, eller hvor aktuelt, etter vi har mottatt den informasjonen vi ba om fra deg, vil vi enten utstede refusjon for hele beløpet for betalingen, eller gi deg en berettigelse for hvorfor vi ikke refunderer betalingen, og indikerer at du har rett til å henvise saken til den Finansielle Ombudsmanstjenesten hvis du ikke aksepterer berettigelsen som oppgis.

6.7. Stenge kontoen og innløse midlene på kontoen

6.7.1 Hvis du ønsker å stenge kontoen, kan du gjøre dette ved å varsle oss skriftlig. I henhold til underartikkel 6.7.3 under, kan du innløse den pålydende saldoen av elektroniske penger i kontoen din (eks. gebyrer som ikke enda er behandlet av finansinstitusjonen din) ved å velge en av uttaksalternativene tilgjengelig for deg i ditt bostedland, som angitt i "Penger ut"-siden på medlemsområdet, eller ved å bruke kortet til i en minibank.

6.7.2 Vi vil behandle uttaksforespørselen gitt at alle identitet- og sikkerhetsvaldering og verifiseringskontroller er fullført.

6.7.3 Avhengig av uttaksmetoden du velger, kan det påløpe et gebyr som trekkes fra saldoen på konto før uttak.

6.8 Vi kan nekte å utføre en transaksjon under følgende omstendigheter:

6.8.1 Vi har rimelig grunn til å tro at du ikke ga oss instruksjonen;

6.8.2 Vi har rimelig grunn til å mistenke falsk aktivitet;

6.8.3 Instruksjonene dine er uklare, ufullstendige, eller ikke i påkrevd format;

6.8.4 Vi mistenker at bruksvilkårene er brutt;

6.8.5 Vi må gjøre det for å være i samsvar med Mastercards regler; eller

6.8.6 Hvor vi ellers er påkrevd å gjøre det i henhold til loven eller krav fra andre aktuelle regulatoriske organer. Vi kan varsle deg om slik nektelse, vår begrunnelse for dette, og hvor aktuelt, hvordan å korrigere feilen som førte til nektelsen, med mindre slik varsling - eller deler av det - er forbudt av lover og regler.

6.9 Forhandler skal ikke autorisere en betaling hvis de ikke kan innhente online autorisasjon fra oss (for eksempel, hvis de ikke har tilgang til Internett).

6.10 Du er ansvarlig for instruksjonene du gir til oss og som følge av at vi kanskje ikke påviser feil i transaksjonsinstruksjonene dine. Det er viktig at du sikrer at alle detaljene knyttet til en transaksjon er nøyaktige. Enhver transaksjon vil anses for å ha vært korrekt utført hvor den er utført i henhold til dine instruksjoner. Vi kan imidlertid i visse omstendigheter hjelpe deg å gjenkreve midlene involvert, og vil belaste deg det aktuelle gebyret for å gjøre dette, som oppgitt i Gebyrtabellen. Vi kan ikke gjenkreve midler som er feilaktig sendt til et annet medlem, med mindre du har en anmeldelsesreferanse fra politiet eller samtykke til den andre personen som er involvert.

6.11 Transaksjoner er endelige og er ikke reversible, med unntak av følgende omstendigheter og etter eget skjønn:

6.11.1 hvor vi bekrefter at det har oppstått en feil hos en forhandler;

6.11.2 hvor det har vært ulovlig aktivitet som omfatter kontoen din; eller

6.11.3 hvor du har brutt med disse bruksvilkårene.

6.12 Du anerkjenner at visse av våre transaksjonsalternativer vil kreve forskjellige typer og nivåer av identitets- og sikkerhetsvaldering, samt verifiseringskontroller, inkludert bruk av en tredjeparts validerings- og verifiseringstjeneste, og du samtykker til at vi bruker rimelig skjønn og deler relevante personopplysninger for å utføre slike identitets- og verifiseringskontroller hvis du velger slike alternativ.

6.13 Du anerkjenner også at for sikkerhetsformål vil noen av våre transaksjonsalternativer pålegge minimum- og maksimumsgrenser på beløpene som kan overføres. Vi forbeholder oss retten til å pålegge grenser på beløpet til transaksjoner og hyppigheten du kan bruke et visst transaksjonsalternativ. Ytterligere informasjon er tilgjengelig på nettstedet. Disse grensene kan endres fra tid til annen uten forhåndsvarsel.

6.14 Du må ikke engasjere deg i noe av følgende:

6.14.1 en faktisk eller forsøkt handling av deg som anses av oss for å være ulovlig samarbeid, misbruk av bonuser eller andre kampanjer knyttet til NETELLER-tjenesten;

6.14.2 åpning av, eller forsøk på å åpne, flere kontoer i ditt eget navn (med mindre det har vårt skriftlige forhåndsgodkjenning) eller et falsk navn;

6.14.3 utføre falske og/eller kunstige aktiviteter eller transaksjoner (vanligvis kjent som "churning").

6.15 Du må bruke kontoen kun for personlige formål og ikke som et middel for handel eller drive næring med mindre, i visse omstendigheter vurdert av oss, vi gir deg skriftlig forhåndssamtykke for at du skal kunne gjøre dette.

6.A TREDJEPARTSLEVERANDØRER

6.A.1 Du kan instruere en tredjepartsleverandør til å få tilgang til kontoen din så lenge man er åpen og transparent om identiteten sin, og handler i henhold til relevante regulatoriske krav (med mindre noe annet er opplyst fra oss, skal du ikke oppgi dine sikkerhetsopplysninger til en tredjepart). Vi vil behandle instrukser fra tredjeparter som om de kom fra deg.

6.A.2. Vi kan nekte å la en tredjepartsleverandør få tilgang til kontoen din hvis vi er bekymret for uautorisert eller falsk tilgang fra denne tredjepartsleverandøren. Før vi gjør dette vil vi varsle deg om dette, og forklare årsakene til vår beslutning, med mindre det ikke er praktisk, i hvilket tilfelle vil vi opplyse om dette umiddelbart i ettertid. Uansett vil vi varsle deg på den måten vi finner er mest hensiktsmessig med tanke på omstendighetene. Vi vil ikke oppgi vår begrunnelse, hvor å gjøre det vil undergrave vår rimelige sikkerhetstiltak eller på annen måte være ulovlig. Vi vil gjøre tilgangsopplysningene til kontoen din tilgjengelig for en tredjepart. Hvis vi gjør det, og tredjeparten prøver å få tilgang til kontoen din på en annen måte, kan vi nekte tilgangen.

6.A.3. Hvis du mener en betaling kan ha blitt gjennomført på feil grunnlag, eller ikke er autorisert, må du opplyse oss om dette så snart som mulig, selv i de tilfeller du bruker en tredjepartsleverandør.

7. KORT, UTLØP, TAP OG SKADE

7.1. Kortet ditt er gyldig i perioden som opplyst på kortet ditt, med mindre bruken er kansellert tidligere av deg eller oss, i samsvar med disse bruksvilkårene. Transaksjoner vil ikke autoriseres når kortet ditt utløper eller hvis det kanselleres.

7.2 Ved utløp av kortet ditt vil vi kun automatisk fornye kort som er brukt innen de siste 12 månedene før utløpsdatoen. Det vil ikke belastes en kostnad hvis kortet ditt fornyes automatisk.

7.3 Hvis du ber om det, vil vi erstatte et kort som er mistet, stjålet eller skadet. Et gebyr vil påløpe for å erstatte et kort som er mistet, stjålet eller skadet.

7.4 Hvis du finner kortet ditt etter du har rapportert det som mistet, stjålet eller misbrukt, må du ødelegge det og informere oss umiddelbart.

8. GEBYRER

8.1 Vi vil belaste deg for gebyrer angitt på vår nettside for hver transaksjon. Du autoriserer oss til å debitere eventuelle gebyrer fra kontoen din på transaksjonstidspunktet. Vi kan også belaste deg visse administrasjonsgebyr, inkludert, men ikke begrenset til, i forbindelse med pågående ledelse av inaktive kontoer, gjeldsinnkreving og bearbeidingskostnader i tilfelle det ikke er tilstrekkelige midler. Alle gebyrer vil belastes i kontovalutaen din og du samtykker i at vi kan debitere ved å motregne gebyrer mot eventuelle beløp på kontoen din, eller andre beløp som du skylder oss og som er betalbare til deg i forbindelse med NETELLER-tjenesten. Alle kortgebyr vil belastes i kontovalutaen din, uavhengig av valutatypen for kortet eller transaksjonen.

8.2 Vi forbeholder oss retten til å endre gebyrstørrelsen fra tid til annen, og vil implementert i henhold til artikkel 2.2. Oppdateringer vil angis på nettsiden for gebyrer. Endringer til referansevalutasatsen skal gjelde umiddelbart, uten forhåndsvarsel.

8.3 Merk at noen minibankleverandører belaster ytterligere gebyrer for bruken av sine minibanker. Det er ditt ansvar å sjekke før du fortsetter med transaksjonen.

8.4 Under visse omstendigheter kan vi belaste ytterligere gebyrer som angitt i artikler 5.5.13, 6.2.4, 10.1, eller 14.6.

8.5 Gebyr for manglende aktivitet. Hvis du har midler på kontoen din og ikke har utført transaksjoner til eller fra kontoen din over en periode på 14 måneder vil vi behandle kontoen din som inaktiv ("inaktiv konto" eller "manglende kontoaktivitet"). Du vil varsles om dette én måned på forhånd per e-post.

8.5.1 Etter kontoen din har vært inaktiv i 14 måneder, vil vi belaste et administrasjon for manglende aktivitet ("inaktivitetsgebyr"). Du vil fremdeles ha tilgang til kontoen din dersom du ønsker å utføre en transaksjon fremover.

8.5.2 Etter videre 12 måneders manglende aktivitet (26 måneder med manglende kontoaktivitet) vil vi belaste et nytt inaktivitetsgebyr (hvis det er tilstrekkelige midler på kontoen din). Du vil fremdeles ha tilgang til kontoen din dersom du ønsker å gjennomføre en transaksjon i framtiden.

8.5.3 Etter videre 12 måneders manglende aktivitet (38 måneder med manglende kontoaktivitet) vil vi belaste tredje og endelig aktivitetsgebyr (hvis det er tilstrekkelige midler på kontoen din), og stenge kontoen din. Du vil ikke ha muligheten til å logge på kontoen din etter dette, men du kan gjenkreve midlene dine ved å kontakte kundekontaktsenteret på telefonnummeret angitt øverst i disse bruksvilkårene.

8.6 Detaljene for beløpet som utgjør inaktivitetsgebyret finner man på nettsiden for gebyrer. Inaktivitetsgebyret vil belastes til en av følgende hendelser oppstår:

8.6.1 Du gjennomfører en transaksjon;

8.6.2 Kontosaldoen er null; eller

8.6.3 Kontoen er en inaktiv konto i hele 38 måneder eller mer, etter dette tidspunktet stenger vi kontoen din og kansellerer kortet i henhold til disse bruksvilkårene.

8.7 Hvis du abonnerer på lojalitetsrewards programmet, vil poengsaldoen din også utløpe i henhold til NETELLERs vilkår for rewardsprogrammer, artikkel 3 "Hvis du ikke gjennomfører en kvalifiserende transaksjon". For ytterligere informasjon, henvis til vilkårene for lojalitetsrewards programmet

9. VALUTAVEKSLING

9.1 Når du registrerer kontoen din vil du har alternativet å velge fra en liste over valutakurser, som vil være valutaen som kontosaldoen din benevnes i.

9.2 Hvis du bruker kortet ditt til å gjennomføre en transaksjon i en annen valuta enn den kontoen din er i, vil en slik transaksjon konverteres til kontovalutaen den dagen vi mottar hele oppgjøret for transaksjonen (vanligvis 72 timer etter du gjennomfører transaksjonen). Du vil få et estimat over det konverterte beløpet på tidspunktet for transaksjonen, men dette kan være mindre, eller mer, enn det endelige bløpet trukket fra kontoen din som følge av endringer i valutakursen. Vi bruker Mastercards autoriserte satser som gjelder for en slik transaksjon. Et valutavekslingsgebyr vil også påløpe (se Gebyr-tabellen på nettsiden for ytterligere detaljer).

9.3 Hvis du søker om et kort i en valuta som er en annen enn valutaen på kontoen din, vil alle transaksjoner gjennomført fra kontoen din med kortet påløpe et vekslingsgebyr. Transaksjoner du utfører i en valuta som er annerledes enn valutatypen for kortet og kontoen din, vil påløpe et ekstra vekslingsgebyr (du vil belastes et valutavekslingsgebyr fra transaksjonsvalutaen til valutatypen for kortet og enda et gebyr for valutakonvertering til valutatypen for kontoen din). Vi anbefaler at du velger samme type valuta for kortet som du har for kontoen din.

10. TILBAKEKREVING, NEGATIV SALDO OG REFUSJONER

10.1 Hvis du velger en opplastingsmetode ved å bruke en betalingsmåte som kan være gjenstand for å kreve tilbake tilbake midler ("en tilbakekreving") som (men ikke begrenset til) et kreditt- eller debetkort, eller direkte debet, bekrefter du at du ikke vil benytte slik tilbakekreving for noe annet en uautorisert bruk av betalingsmåten, eller for vårt brudd på disse bruksvilkårene som kan føre at du har rett på refusjon av det opplastede beløpet. Ellers kan du ikke kreve tilbake opplastede transaksjoner eller tillate tilbakekreving av opplastede transaksjoner av grunner som vi ikke er ansvarlige for, inkludert (men ikke begrenset til) tvister med forhandlere for manglende levering av varer eller tjenester, eller utilstrekkelige midler på betalingsmåtens konto. Vi forbeholder oss retten til å belaste deg gebyrer og kostnader vi påløper i forbindelse med slik tilbakekreving og handlinger som tas for å utfordre tilbakekreving. Vi kan også belaste deg et gebyr for tilbakekreving på £ 25.

10.2 Uten å begrense vår rett til erstatning, hvis du krever tilbake, kansellerer, reverserer eller deautoriserer en betaling i slike omstendigheter, er du ansvarlig for å refundere betalingen tilbake til oss. Vi kan, etter eget skjønn, gjenkreve beløpet ved å redusere kontosaldoen din, gjenbelaste kredittkortet eller bankkontoen din for beløpet, eller på annen måte innhente dette beløpet fra deg.

10.3 Hvis en negativ saldo oppstår på kontoen din (f.eks. på grunn av en tilbakekreving, reversering av et opplastet beløp, eller en transaksjon er bearbeidet for et større beløp enn det er midler til på kontoen din), eller hvis du forårsaker at kontoen din får en negativ saldo av andre grunner, vil du være pålagt å tilbakebetale slike negative saldoer ved å laste opp tilstrekkelige beløp til kontoen din for å gjenopprette den til en nullsaldo. Manglende overholdelse av dette punktet utgjør et brudd på disse bruksvilkårene. Du samtykker i å betale oss skyldige beløp umiddelbart når etterspurt. Vi forbeholder oss retten til å debitere slike skyldige beløper automatisk fra eventuelle opplastede beløper du foretar til kontoen din i ettertid. Vi skal ha rett til å belaste deg for rimelige kostnader vi pådrar oss som følge av den negative saldoen på kontoen din.

10.4 Vi forbeholder oss retten til enhver tid å sende deg påminnelser eller iverksette andre tiltak for gjeldsinnkreving, som ikke er begrenset til å engasjere gjeldsinnkreving eller andre parter, eller å forfølge saken i retten. Vi forbeholder oss retten til å belaste deg rimelige kostnader vi pådrar oss i forbindelse med slik gjeldsinnkreving eller håndhevelse. Denne bestemmelsen skal overleve eventuell oppsigelse av avtaler mellom deg og oss.

10.5 Hvis du får refusjon for kjøp utført med kortet ditt, vil refusjonen betales til kontoen din. Av juridiske grunner har du ikke krav på å motta refusjon i kontanter for transaksjoner som er foretatt med kortet ditt. Refusjoner kan ta opptil 30 dager å behandle.

10.6 Når du har brukt NETELLER-tjenesten til å gjennomføre et kjøp, kan vi ikke stoppe denne transaksjonen. Hvor du imidlertid har brukt kortet ditt til å kjøpe varer eller tjenester, kan du ha et krav mot forhandleren hvis varer eller tjenester ikke er i tråd med forventningene, ikke blir levert eller kun delvis levert, eller ikke oppfyller leverandørens beskrivelse. Du må varsle oss om eventuelle tvister innen 60 dager etter kjøpet, og tilbakekrevingen vil kun tillegges kontoen din vis det sikres fra forhandleren gjennom Mastercard. Mastercard, ikke oss, vil bestemme hvem som lykkes med tilbakekrevingen. Hvis du iverksetter tilbakekreving med en feil, vil vi ha rett på å belaste deg eventuelle gebyrer vi pådrar oss under behandlingen av tilbakekrevingen og ha rett til å debitere kontoen din for slike gebyrbeløp.

11. BELØNNINGS- ELLER KAMPANJEPROGRAMMER

Fra tid til annen tilbyr vi belønningsprogrammer eller andre kampanjeprogrammer. Disse programmene vil være underlagt reglene for programmet. Vi forbeholder oss retten til å enhver tid kansellere eller endre vilkårene for slike belønnings- eller kampanjeprogrammer etter eget skjønn.

12. KONTOBEGRENSNINGER

12.1 Du samtykker til bruken av kontoen din i henhold til bestemmelsene i disse bruksvilkårene, og andre rimelige instruksjoner vi gir deg angående bruken av NETELLER-tjenesten. Til tross for den generelle tolkningen i forrige setning, samtykker du i og anerkjenner at du har forbud fra å:

12.1.1 bruke NETELLER-tjenesten til å motta et kontantforskudd (eller bistå andre med slik aktivitet);

12.2.2 bruke NETELLER-tjenesten til formål som strider mot lover, statutter eller regelverk som gjelder for deg, uten begrensning, de som knyttes til hvitvasking, svindel, kriminell aktivitet, økonomiske tjenester eller forbrukerbeskyttelse;

12.2.3 sende uoppfordrede e-poster eller bruke lignende metoder for å sende massemeldinger (søppelpost);

12.2.4 bruke NETELLER-tjenesten til forbudte transaksjoner som angitt i artikkel 14;

12.2.5 trakassere eller delta i obskøn, frekk eller støtende atferd mot oss eller våre representanter; og

12.2.6 tukle med, hacke, modifisere, skade, forstyrre eller på annen måte skade sikkerhetsfunksjonaliteten til NETELLER-tjenesten, eller forsøk på å gjøre noe av det foregående.

13. HOLDE KONTOEN OG KORTET DITT TRYGT

13.1 Det er ditt ansvar å holde kortet ditt trygt; kortet ditt er personlig for deg og du må ikke gi det til noen andre for deres bruk. Du må ta alle rimelige forholdsregler for å holde din kontoinformasjon konfidensiell og trygg. Dette inkluderer den pågående sikkerheten til din konto-ID og personlige datamaskin du bruker for tilgang til Internett. Du er pålagt å endre passordet ditt regelmessig og bruke oppdatert virus-, malware- og spywareprogramvare, samt brannmurbeskyttelse, for å redusere risikoen for sikkerhetsbrudd.

13.2 Du må motta en PIN-kode for det fysiske kortet ditt, og holde pinkoden din trygg. Dette betyr at når du mottar pinkoden din, må du lære den utenat og ødelegge brevet som inneholder detaljene om pinkoden. Du må holde pinkoden hemmelig til enhver tid. Du må ikke oppgi pinkoden til noen andre, inkludert venner, familie eller forhandlere. Du må ikke skrive ned pinkoden din noested. Du må ikke bruke pinkoden hvis andre kan se at du taster den inn. Du må overholde sikkerhetsprosedyrene vi opplyser om fra tid til annen.

13.3 Hvis du mistenker at noen andre har kjennskap til din konto-ID, eller dersom kortet ditt er mistet, stjålet, brukt uten autorisasjon eller på annen måte kompromittert, anbefales det at du endrer passordet ditt. Du må kontakt kundekontaktsenteret umiddelbart når du blir klar over eventuelt mistet, stjålet, eller uautorisert bruk av kortet eller kontoopplysningene dine. Manglende varsling til oss kan ikke bare påvirke sikkerheten til kontoen din, men kan også føre til at du blir ansvarlig for tap dersom din manglende varsling til oss er med overlegg eller grovt uaktsomt. Hvis du mistenker at kontoen din er brukt av andre, bør du også kontakte politiet og rapportere hendelsen. Hvis du glemmer pinkoden din, finner du detaljene i kontoen din. Det er viktig at du holder kontoinformasjonen din trygg og sikker, da den gir tilgang til virtuelle kort og pinkoder til fysiske kort.

13.4 Vi kan suspendere kortet og / eller kontoen din, eller på annen måte begrense funksjonaliteten som følge av sikkerhetsbekymringer for kortet eller kontoen, eller deres sikkerhetsfunksjoner, hvis vi mistenker uautorisert eller svindel med bruk av kortet eller kontoen din, eller hvis eventuell sikkerhetsfunksjonalitet er kompromittert. Vi vil varsle deg om suspensjon eller begrensning, og årsakene for slik suspensjon eller begrensning på forhånd, eller hvis vi ikke klarer å gjøre det, umiddelbart etter slike tiltak er iverksatt med mindre dersom det å varsle deg vil være ulovlig eller kompromittere våre rimelige sikkerhetsinteresser. Vi vil heve suspensjonen og/eller begrensningen så fort det er praktisk mulig etter årsakene for suspensjonen og/eller begrensningen har opphørt.

13.5 Hvis vi mener at kortet eller kontoen din står overfor en svindelrisiko eller sikkerhetstrussel, vil vi bruke den raskeste og tryggeste måten å kontakte deg på, ved å bruke de detaljene du har oppgitt, for å fortelle deg hva du må gjøre for å håndtere en slik risiko.

14. ULOVLIGE TRANSAKSJONER

14.1. Det er strengt forbudt å sende eller motta betalinger som vederlag for salg eller leveranser av: tobakksprodukter, reseptbelagte legemidler, narkotika og narkotikautstyr (inkludert men ikke begrenset til, kviner, våpen, skytevåpen, eller ammunisjon), såkalte "scrambles" for satelitt- eller kabel-TV, porno, materiell som fremmer vold, hat, rasisme eller som anses for å være obskønt, offentlig legitimasjon og lisenser, inkludert kopier og andre falske produkter, ulisensierte eller ulovlige lotterier eller spilltjenester )inklduert uten begrensninger, bruken av eller deltakelse i ulovlige spillarrangement), uregistrerte veldedighetstjenester, ting som oppmuntrer til eller legger til rette for ulovlige aktiviteter, forhåndsbetalte debetkort eller andre lagrede verdikort som ikke forbindes med en spesiell forhandler, og som ikke er begrenset til kjøp av produkter eller tjenester, tredjepartsbehandling eller betaling for samlede varer eller tjenester, nettverksmarkedsføring, pyramidesalg, ponzi-strukturer eller andre "bli rik rask"-ordninger, eller høyrenteinvesteringer, varer eller tjenester som bryter med immaterielle eiendomsrettigheter til en tredjepart, ukodet/feilkodet spill, betalinger til timeshare eller eiendomsreservasjoner (av og på-planer). Vi forbeholder oss retten, etter eget skjønn, til å legge til kategorier av ulovlige transaksjoner ved å legge til slike kategorier til disse bruksvilkårene eller retningslinjene for akseptabel bruk som publiseres på nettstedet.

14.2. Det er strengt forbudt å utføre betalinger til eller motta betalinger fra personer eller enheter som tilbyr ulovlige spilltjenester, inkludert (men ikke begrenset til) ulovlig sportstipping, kasinospill og pokerspill. Vi kan suspendere eller si opp kontoen din til enhver tid, og nekte å utføre eller reversere transaksjoner hvis vi mener at du direkte eller indirekte bruker eller har brukt kontoen din til eller i forbindelse med ulvolige spilltransaksjoner. Denne listen er ikke utfyllende og det er ditt ansvar å sikre at du ikke bruker tjenestene våre til transaksjoner som kan anses for å være ulovlige i din jurisdiksjon.

14.3. Du kan ikke bruke tjenestene våre hvis du bor i visse land. Disse landene vil oppgis på nettstedet og oppdateres fra tid til annen. Denne listen er ikke altomfattende og vi kan etter eget skjønn velge å opphøre eller begrense våre tjenester i andre land til enhver tid uten forhåndsvarsel. Vi forbeholder oss retten til å suspendere eller si opp kontoen din til enhver tid hvis vi har grunn til å tro at vi er pålagt å gjøre dette etter lov eller for å være i samsvar med anbefalinger utsted av et relevant myndighetsorgan eller anerkjent organ mot økonomisk kriminalitet.

14.4. Det er streng forbudt å bruke kontoen din for ulovlige formål, inkludert men ikke begrenset til svindel og hvitvasking. Vi vil rapportere eventuell mistenkelig aktivitet til de relevante politimyndigheter. Du forbys fra å bruke kontoen din i forsøk på å misbruke, utnytte eller omgå pålagte bruksbegrensningene på tjenester som leveres av en forhandler

14.5. Du kan kun akseptere betalinger for visse næringskategorier etter godkjenning fra oss etter vår vurdering. Slike næringskategorier inkluderer, men er ikke begrenset til: valutaveksling eller betalingsformidlere, inkludert men ikke begrenset til vekslingsbyråer, valutavekslingsmarkeder og kjøp av reisepenger; innsamling av alle typer donasjoner eller betalinger til veldedige organisasjoner; handel i naturressurser som smykker, metaller eller steiner; live streaming; salg eller leveranser av alkoholholdig drikke; salg av kosttilskudd og alternative helseprodukter; andre næringskategorier i retningslinjer for akseptabel bruk som publiseres på nettstedet fra tid til annen. Hvis du er i tvil om din bedrift faller innunder noen av de ovennevnte må du kontakte kundeservice. Vi forbeholder oss retten, etter eget skjønn, å legge til næringskategorier som krever godkjenning ved å legge til slike kategorier i disse bruksvilkårene eller retningslinjene for akseptabel bruk på nettstedet.

14.6. Hvis du utfører eller forsøker å utføre en transaksjon som bryter med forbudene i artikkel 14 eller uten de nødvendige godkjenningene som nevnt i artikkel 14.5, forbeholder vi oss retten til å: reversere transaksjonen; og/eller stenge eller suspendere kontoen din; og/eller rapportere transaksjonen til de relevante myndigheter; og/eller kreve erstatning fra deg; og belaste deg et administrasjonsgebyr opptil 150 USD hvis vi benytter oss av de ovennevnte alternativene.

14.7. Det er ditt, og ikke vårt ansvar, å sikre at du kun sender betalinger til eller mottar betalinger fra personer eller enheter for salg eller leveranser av varer og tjenester som du tilbyr eller mottar i samsvar med gjeldende lover og regler. Det faktum at en person eller enhet aksepterer betalinger gjennom oss er ikke en indikasjon på lovligheten av tilbud eller innkjøp av varer og tjenester. Hvis du er i tvil om lovligheten av et tilbud eller kjøp, bør du ikke fortsette med betalingen.

15. PERSONVERN

15.1 Du samtykker uttrykkelig til at vi får tilgang til, behandler og oppbevarer opplysninger du oppgir til oss, med det formål å levere betalingstjenester til deg. Dette påvirker ikke våre respektive rettigheter og forpliktelser under databeskyttelse og -lovgivning. Du kan trekke tilbake dette samtykket ved å stenge kontoen din. Hvis du trekker tilbake samtykket på denne måten, vil vi slutte å bruke dine opplysninger til dette formålet, men kan fortsette å behandle opplysninger for andre formål hvor vi har andre lovlige grunner til å gjøre det, som hvor vi er pålagt å oppbevare dokumentasjon om transaksjoner.

15.2 Våre retningslinjer for personvern (som man finner på nettstedet) utgjør en del av disse bruksvilkårene og du bør gjennomgå retningslinjene henvist til i artikkel 2.5 før du samtykker til disse bruksvilkårene.

15.3 Du anerkjenner og aksepterer at: (i) når du snakker med kundekontaktsenteret kan anropet ditt bli overvåket og/eller tatt opp for kvalitetssikring, opplæring, samt for sikkerhets- og svindelsforebyggende formål; (ii) for svindel- og sikkerhetsformål blir dine dokumenter oppbevart av oss selv etter kontoen din er stengt; og (iii) for identietsvalidering og verifiseringsformål, kan følgende opplysninger utleveres til forhandlere som du ha transaksjoner med: navn, kontonummer, jurisdiksjoner, bostedland, nasjonalitet, boligadresse, postnummer, e-postadresse, fødselsdato, og/eller IP-adresse.

16. SUSPENDERE ELLER STENGE KONTOEN DIN OG KANSELLERING AV KORTET DITT

16.1 Du har rett til å stenge kontoen din og herved si opp avtalen med oss (og din rett til å bruke NETELLER-tjenesten) til enhver tid ved å varsle kundekontaktsenteret. Hvis kontoen din har en saldo på tidspunktet den stenges, vil vi be deg om å ta ut midlene innen rimelig tid, hvor kontoen din vil være tilgjengelig for å kunne ta ut den gjenværende saldoen. Etter utløpet av denne perioden vil du ikke få tilgang til kontoen din, men du kan ta ut gjenværende midler ved å kontakte kundekontaktsenteret og be om at midlene sendes til deg på en måte som er rimelig akseptabelt for oss. Hvis du ønsker å få tilgang til transaksjonshistorikken etter kontoen din er stengt, må du kontakte kundekontaktsenteret og be om informasjonen. Du kan gjøre dette i en periode på seks år fra datoen kontoen din stenges, men vi anbefaler at du tar ut den gjenværende saldoen så snart som mulig da de ikke vil tjene renter mens de står på kontoen din.

16.2 Du kan kansellere kortet ditt ved å varsle kundekontaktsenteret. Du vil være ansvarlig for transaksjoner du har foretatt eller kostnader påløpt før du kansellerte kortet ditt. Kansellering av kortet ditt vil ikke automatisk stenge kontoen din med mindre du (i) instruerer oss å stenge kontoen din; eller (ii) kansellerer på grunn av en endring i disse bruksvilkårene.

16.3 Vi forbeholder oss retten til å si opp disse bruksvilkårene og herved kansellere kortet og stenge kontoen din på to (2) måneders forhåndsvarsel. Hvis vi stenger kontoen din, vil vi også kansellere kort som er koblet til kontoen din. Hvor oppsigelse er som følge av en hendelse, handling eller utelatelse som fører til at bruksvilkårene ikke er håndhevbare, annulleres, eller skrives av (inkludert som følge av ulovligheter eller lovendringer) forbeholder vi oss retten til å si opp bruksvilkårene og stenge kontoen din umiddelbart.

16.4 Til tross for det ovennevnte kan vi, etter eget skjønn, suspendere eller begrense tilgang til kontoen din (inkludert uten begrensning, ved å plassere et hold på midlene i kontoen din, begrense muligheten din til å utføre transaksjoner i kontoen din, suspendere eller si opp kortet ditt, og begrense betalingsalternativene dine), fjerne deg fra og/eller ikke tillate deg å delta i noen eller alle våre fordeler (inkludert, uten begrensning, vår belønningsordning og kampanjer) eller stenge kontoen din til enher tid, uten varsel, i følgende omstendigheter:

16.4.1 du bryter disse bruksvilkårene;

16.4.2 hvis vi har rimelig grunn til å tro at kontoen din er brukt uten tillatelse fra deg, eller i forbindelse med en uautorisert eller uvanlig transaksjon eller uautorisert eller uvanlig kredittkort eller bruk av bankkonto (inkludert, uten begrensning, varsel om det samme fra din bank eller kredittkortutsteder);

16.4.3 hvis vi har rimelig grunn til å tro at kontoen din er brukt i forbindelse med ulovlige transaksjoner som angitt i artikkel 14;

16.4.4 hvis vi fastslår at du har gitt oss falsk, feilaktig, ufullstendig eller villedende informasjon eller navn, bankkonto eller kredittkortopplysninger som du ikke er juridisk autorisert til å bruke;

16.4.5 misbruk av deg for reversering eller tilbakekrevingsprosessen gitt av banken din eller kredittkortselskapet eller lignende atferd hvor en opplasting er deautorisert, reversert, eller kansellert etter å ha autorisert en betaling eller uttak av disse midlene;

16.4.6 e-penger ble krditert til kontoen din som følge av svindel;

16.4.7 du nekter å samarbeide i en etterforskning eller gi tilstrekkelige identitets- eller sikkerhetsopplysninger, eller dokumentasjon av bevis for verifisering når forespurt;

16.4.8 Initiering av transaksjoner som anses for å være kontantforskudd eller bistår i kontantforskudd;

16.4.9 hvis vi mener at kontoen eller kortet har blitt brukt eller angivelig brukt, eller kan brukes i eller for å legge til rette for svindel, økonomisk kriminalitet eller annen ulovlig aktivitet;

16.4.10 betalingsretur fordi det ikke er tilstrekkelige midler på kontoen din.

16.4.11 hvis vi mener at kontoen din, enten aktiv eller inaktiv, eller din atferd, utgjør en risiko for sikkerheten, kreditt, svindel, forretninger eller omdømmet vårt;

16.4.12 vi kan ikke lenger behandle dine transaksjoner av juridiske- eller sikkerhetsgrunner eller på grunn av handlingene til tredjeparter;

16.4.13 en hendelse, handling eller utelatelse som gjør at disse bruksvilkårene ikke er håndhevbare, annullerte, eller avskrevne (inkludert som følge av ulovligheter eller lovendring); og

16.4.14 for å være i samsvar med granskninger knyttet til hvitvasking eller terrorfinansiering eller forbudt utstedt av offentlige myndigheter, byråer eller kommisjoner.

16.5 I henhold til artikkel 16.6, vil vi varsle deg før vi stenger kontoen din, enten på e-post eller per post, på den siste kontaktinformasjonen som du har oppgitt og returnere ubegrensede og ubestridte midler til kontoen din (enten det er midler som ikke er involvert eller på annen måte forbundet med omstendighetene som var årsaken til begrensningen eller stengingen) i henhold til dine instruksjoner.

16.6 I visse omstendigheter kan vi pålegges å ikke varsle deg at kontoen din er suspendert eller stengt. I slike omstendigheter tar vi sikte på å informere deg så fort vi har anledning. Hvor en konto er suspendert kan vi, etter eget skjønn, løfte suspensjonen gitt at vi er fornøyde med at omstendighetene som resulterer i suspensjonen ikke lenger foreligger.

16.7 Hvis du har eller har hatt en inaktig konto i en periode på 38 måneder eller mer, vil kontoen din stenges i henhold til artikkel 8.5 i disse bruksvilkårene. Enhver kontoinaktivitet før denne versjonen av disse bruksvilkårene tredde i kraft skal inkluderes i beregningen av slike perioder. Etter vi har stengt kontoen din, vil vi varsle deg ved å bruke de siste opplysningene du har oppgitt for å bekrefte at kontoen din er stengt.

16.8 Hvis det er en positiv saldo på kontoen din på tidspunktet den stenges, vil midlene returneres til deg på den metoden du instruerer (minus normale gjeldende gebyrer) gitt at midlene ikke er underlaget noen begrensninger.

16.9 Midler som forblir ukrevet i en periode på seks år etterfulgt tidspunktet for stenging av kontoen din skal slettes.

16.10 Hvis en konto blir stengt skal ingen ytterligere transaksjoner være mulig (med unntak av å returnere midlene på kontoen din til deg i henhold til disse bruksvilkårene). I tilfelle et gebyr påløper eller en transaksjon er utført på kontoen din før den blir stengt, vil du være ansvarlig for å betale slike summer til oss når etterspurt, til tross for at kontoen din er stengt. Denne bestemmelsen skal overleve eventuell oppsigelse av avtaler mellom deg og oss.

16.11 Med unntak av det som er angitt ellers i disse bruksvilkårene, skal bruksvilkårene og ditt medlemskap opphøre å gjelde når kontoen din blir stengt. Hvis du ønsker å bli et medlem på nytt, må du registrere deg på nytt og åpne en ny konto.

17. GARANTI, ANSVAR OG ANSVARSFRASKRIVELSE

17.1 Vi forbeholder oss retten til å validere og verifisere opplysningene du har gitt til oss fra tredjeparter til enhver tid.

17.2 Uten å begrense artikkel 6 skal vi gjøre en rimelig innsats for å sikre at debitering og kreditering til kontoen din behandles innen rimelig tid. Det er imidlertid en rekke faktorer, flere som er utover vår kontroll, som vil bestemme når behandlingen er fullført. For eksempel, ettersom kortet ditt er lenket til kontoen din, kan det hende kortet ditt ikke fungerer hvis det er problemer med NETELLER-tjenesten, og din evne til å bruke kortet kan forstyrres når det utføres vedlikehold på NETELLER-tjenesten. Vi representerer ikke og gir heller ingen garantier for vedvarende, uforstyrret eller sikker tilgang til NETELLER-tjenesten, som kan være påvirket av faktorer utenfor vår kontroll, eller kan være gjenstand for periodisk testing, reparasjon, oppgraderinger, driftsavbrudd, eller vedlikehold.

17.3 Vi antar at du har fastslått at det å åpne og opprettholde en konto ikke strider med lover eller regler i ditt bostedland og jurisdiksjon før du åpner kontoen din. Du garanterer at du ikke bryter med noen lovgivning eller regler for ditt bruk av NETELLER-tjenesten, og du samtykker til å betale oss, våre tilknyttede selskaper, holdingselskaper, datterselskaper, agenter og underleverandører, beløper for alle krav, tap, erstatning, kostnader og forpliktelser som er pådratt av oss, våre tilknyttede selskaper, holdingsselskaper, datterselskaper, agenter eller underleverandører som følge av ditt bruk av NETELLER-tjenesten som bryter med lover eller regler. Denne bestemmelsen skal overleve eventuell oppsigelse av avtaler mellom deg og oss.

17.4 VI GIR INGEN UTTRYKKELIGE GARANTIER ELLER BETINGELSER TIL DEG MED HENHOLD TIL NETELLER-TJENESTEN MED MINDRE SOM ER ANGITT I DISSE BRUKSVILKÅRENE, OG ALLE ANTYDEDE OG STATLIGE GARANTIGER OG BETINGELSER, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING; GARANTIER ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ER HERVED UTTRYKKELIG FRITTATT FOR ANSVAR UNNTATT HVOR ANTYDEDE ELLER STATLIGE GARANTIKRAV IKKE KAN FRAVIKES I HENHOLD TIL LOV.

17.5 I tilfelle en uautorisert betaling eller en betaling som ble feil håndtert på grunn av en feil av oss, skal vi, så fort det er praktisk mulig, refundere betalingsbeløpet inkludert alle gebyrer som er trukket fra. Dette skal ikke gjelde:

17.5.1 hvor uautoriserte betalinger oppstår fra din manglende evne til å holde kontoopplyningene dine trygge i henhold til artikkel 13 i disse bruksvilkårene, skal du holdes ansvarlig for de første £ 35 GBP (eller tilsvarende i din kontovaluta) med mindre artikkel 17.5.3 gjelder;

17.5.2 hvis du ikke varsler oss snarest om eventuelle tap av passord eller andre hendelser som rimelig kunne forventes å ha kompromittert sikkerheten til kontoen din etter du har fått kjennskap til slike hendelser, skal du holdes ansvarlig for tap du har pådratt deg frem til du varsler oss;

17.5.3 hvis transaksjonen var uautorisert men du har opptrådd under falske forutsetninger eller kompromitterte sikkerheten til kontoen din med overlegg eller grovt uaktsomt, skal du holdes ansvarlig for alle tap; eller

17.5.4. hvis du ikke bestrider og ikke opplyser oss om den uautoriserte eller feilaktige transaksjonen innen 13 måneder etter transaksjonen.

17.6. Med mindre du har opptrådd under falske forutsetninger, skal ikke artikkel 17.5.1 gjelde for transaksjoner som er foretatt etter du har varslet oss i henhold til artikkel 13.3, hvor vi ikke har gitt deg tilstrekkelige måter å varsle oss på eller vi er pålagt å bruke sterke kundeautentiseringsmetoder men ikke gjør det, i slike tilfeller skal vi forbli ansvarlige og refundere alle uautoriserte transaksjonsbeløp til deg så fort som praktisk mulig.

17.7. Uten å påvirke det ovennevnte, ber vi deg å sjekke transaksjonshistorikken for kontoen din regelmessig og ofte, samt kontakte kundekontaktsenteret umiddelbart i tilfelle du har spørsmål eller bekymringer.

17.8. I tilfelle feilaktige eller feildirigerte betalinger, skal vi ta rimelige tiltak for å bistå deg med sporing og gjenkreving av slike betalinger.

17.9. I henhold til det foregående, skal vi ikke holdes ansvarlige for avbrudd eller forringing av tjenesten, eller for forstyrrelser eller forringing av tjenester fra mellomledd som vi stoler på for å levere våre forpliktelser, gitt at slide avbrudd eller forringing er som følge av unormale og uforutsette omstendigheter utover vår rimelige kontroll eller kontrollen til mellomleddet som er påvirket.

17.10. Vi skal ikke holds ansvarlige for indirekte eller følgeskader som kan omfatte, men er ikke begrenset til, tap av fortjeneste, tap av virksomhet og tap av omdømme. Vi skal ikke være ansvarlige for tap som oppstår fra vårt samsvar med juridiske og regulatoriske krav.

17.11. Ingenting i disse bruksvilkårene skal tolkes i den retning å ekskludere ansvar for død eller personskade på grunn av uaktsomhet eller svindel, eller falsk feilrepresentering, eller for annet offentlig ansvar som ikke kan ekskluderes eller endres av en avtale mellom partene.

17.12 Vår forpliktelse i henhold til disse bruksvilkårene er begrenset til å tilby deg en elektronisk pengekonto og relaterte betalingstjenester, og vi gir ingen påstand i forbindelse med eller støtte til kvaliteten, sikkerheten, eller lovligheten av varer eller tjenester som tilbys av en forhandler eller mellomledd.

17.13. Vi skal ikke holdes ansvarlig for beregning eller betaling av skatt, avgifter eller kostnader som oppstår fra ditt bruk av kontoen eller tjenestene gitt i disse bruksvilkårene.

17.14. Refusjon. Du samtykker i å forsvare, refundere eller kompensere oss, og holde oss og andre selskaper i vår konserngruppe skadesløse fra eventuelle påstander, krav, utgifter, eller kostnader (inkludert juridiske gebyr, bøter eller pålegg) som vi pådrar oss som følge av eller som har oppstått på grunn av ditt eller dine agenter sitt brudd på disse bruksvilkårene, gjeldende lover eller regelverk, og/eller bruken av tjenestene. Denne bestemmelsen skal overleve eventuell oppsigelse av avtaler mellom deg og oss.

17.15. Til tross for det foregående, skal vi ikke holdes ansvarlige for avbrudd eller forringing av tjenesten, eller for forstyrrelser eller forringing av tjenester fra mellomledd som vi stoler på for å levere våre forpliktelser, gitt at slide avbrudd eller forringing er som følge av unormale og uforutsette omstendigheter utover vår rimelige kontroll eller kontrollen til mellomleddet som er påvirket.

17.16. Ingenting i disse bruksvilkårene skal tolkes i den retning å ekskludere ansvar for død eller personskade på grunn av uaktsomhet eller svindel, eller falsk feilrepresentering, eller for annet offentlig ansvar som ikke kan ekskluderes eller endres av en avtale mellom partene.

17.17. Vår forpliktelse i henhold til disse bruksvilkårene er begrenset til å tilby deg en elektronisk pengekonto, kort og relaterte betalingstjenester, og vi gir ingen påstand i forbindelse med eller støtte til kvaliteten, sikkerheten, eller lovligheten av varer eller tjenester som tilbys av en NETELLER-kunde eller mellomledd.

17.18. Vi skal ikke holdes ansvarlig for beregning eller betaling av skatt, avgifter eller kostnader som oppstår fra ditt bruk av kontoen, kortet eller tjenestene gitt i disse bruksvilkårene.

17.19. Refusjon. Du samtykker i å forsvare, refundere eller kompensere oss, og holde oss og andre selskaper i vår konserngruppe skadesløse fra eventuelle påstander, krav, utgifter, eller kostnader (inkludert juridiske gebyr, bøter eller pålegg) som vi pådrar oss som følge av eller som har oppstått på grunn av ditt eller dine agenter sitt brudd på disse bruksvilkårene, gjeldende lover eller regelverk, og/eller bruken av tjenestene. Denne bestemmelsen skal overleve eventuell oppsigelse av avtaler mellom deg og oss.

17.20. Vi bekrefter at Paysafe Group Plc innehar alle rettigheter, eierskap og interesser i og til alle varemerker, merkenavn, logoer, nettsted-desgn, tekst, innhold og grafikk, samt andre immaterielle rettigheter brukt av oss i forbindelse med NETELLER-tjenesten og ethvert bruk av deg, din reproduksjon, modifisering, eller spredning av slike varemerker, merkenavn, logoer, nettsted-design, tekst, innhold, grafikk, eller andre immaterielle rettigheter, er strengt forbudt.

18. KLAGEPROSEDYRE

18.1 Vi henviser deg til vår klageprosedyre under artikkel 2.5 i dette dokumentet for klager eller tvister du måtte ha angående din konto. Klager om oss eller tjenestene vi tilbyr bør rettes til oss ved å kontakte kundekontaktsenteret. Du bør angi at du ønsker å sende inn en klage til oss. Dette hjelper oss å skille en klage fra en henvendelse. Vi sender deg et klageskjema per post eller på e-post innen 48 timer etter å ha mottatt klagen din i henhold til vår klageprosedyre. En kopi av våre retningslinjer for klager er tilgjengelig på vårt nettsted.

18.2 Vi strekker oss for å finne et svar eller løsning på klagen din innen de tidsrammene som er angitt av den Finansielle Ombudsmanstjenesten. Dersom dette ikke er mulig på grunn av uforutsette omstendigheter eller manglende informasjon, vil vi kontakte deg.

18.3. Hvis klagen din ikke blir løst i tilstrekkelig grad, kan du kontakte Financial Ombudsman Service ved Exchange Tower, London, E14 9SR, United Kingdom.

19. GENERELT

19.1 Vi kan engasjere tjenestene til en eller flere tilknyttede selskaper, holdingselskaper, datterselskaper, agenter eller underleverandører for å oppfylle våre forpliktelser.

19.2 Disse bruksvilkårene skal styres etter lovende i England. Alle tvister som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse bruksvilkårene skal løses i engelsk rett.

19.3 Vi kan sende kommunikasjon og varsler til deg på e-postadressen eller postadressen du har oppgitt til oss under registreringsprosessen (eller som er oppdatert av deg i ettertid). All kommunikasjon og varsler fra alle parter under disse bruksvilkårene på e-post skal anses gitt den dagen e-posten er sendt, med mindre avsenderen mottar en elektronisk indikasjon på at e-posten ikke ble levert; og hvis per post, skal regnes som levert ti (10) virkedager etter postleggelse.

19.4 Disse bruksvilkårene er gjenstand for endringer, modifisering eller sletting hvis pålagt av, eller funnet å være i konflikt med, gjeldende lov eller regelverk, uten å påvirke gyldigheten eller håndhevbarheten av de gjenværende bruksvilkårene.

19.5 Disse bruksvilkårene og retningslinjene det henvises til i artikkel 2.5 utgjør hele avtalen mellom oss og deg med henhold til NETELLER- tjenesten og overgår og erstatter alle tidligere avtaler. I tilfelle det er manglende samsvar mellom denne versjonen av bruksvilkårene og den versjonen man finner på nettstedet, skal versjonen på nettstedet ta forrang.

19.6 Vår forsinkelse eller manglende utøvelse eller håndhevelse i henhold til disse bruksvilkårene skal ikke anses for å være en fravikelse av en slik rett og hindrer ikke slik utøvelse eller håndhevelse til enhver tid i etterkant.

19.7 Rettigheter og løsninger tilgjengelig for oss i disse bruksvilkårene er samlende og kommer i tillegg til andre rettigheter eller løsninger tilgjengelig for oss i det aktuelle lovverk.

19.8 Du kan ikke overføre, overføre, tildele, underkontrahere eller delegere dine rettigheter, plikter eller forpliktelser i henhold til disse bruksvilkårene. Vi forbeholder oss retten til å overføre og tildele disse bruksvilkårene, og du samtykker i at vi kan overføre rettigheter eller forpliktelser herunder til våre gruppeselskaper, uten ditt videre samtykke.

19.9 Ingen bestemmelser i disse bruksvilkårene danner et partnerskap mellom deg og oss, eller gjør enten oss eller deg til en agent for den andre part, uavhengig av formål. Du har ingen autoritet til å forplikte, kontrahere i navnet til, eller etablere en forpliktelse for oss på noen måte for noe formål.

19.10 I tilfelle deler av disse bruksvilkårene anses for å ikke kunne håndheves, skal dette ikke påvirke de gjenværende bruksvilkårene som skal forbli gyldige.

19.11 I tilfellet disse bruksvilkårene er tilgjengelige på språk i tillegg til engelsk, er alle versjonene juridisk bindende; hvis det er inkonsekvens mellom den engelske versjonen og den oversatte versjonen, skal den engelske versjonen ta forrang.

20. NETELLER SUPPORT

20.1 Vårt kundekontaktsenter er åpent 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Du finner kontaktdetaljer på nettstedet. En Mistet og stjålet-rapporteringstjeneste for kort er også tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, og detaljene finner man bak på kortet, eller på nettstedet. Du må ha tillatelse fra regningsbetaleren før du ringer. Vi kan ta opp samtaler du har med kundeservice for opplærings- og/eller tilsynsformål.