Prezenty NETELLER - Zasady i Warunki

Udział w grze Jesienne Prezenty NETELLER oznacza, że uczestnik wyraża zgodę na następujące warunki uczestnictwa: 

Organizator gry: NETELLER Wertkarten GmbH ("NETELLER"), Am Euro Platz 2, 1120 Wien, Austria. 

Czas Trwania Gry: Gra trwa od 25.10.2023 do 30.10.2023.

Tryb Gry i Nagroda: [Dostosuj do przykładu] Przykład: Zwycięzcy gry zostaną wyłonieni w następujący sposób: Aby zakwalifikować się do otrzymania prezentu, uczestnicy muszą polubić Post o Prezencie, napisać poprawną odpowiedź w komentarzu i obserwować kanał NETELLER na Instagramie.

Rozlosujemy 5x 20 €* w saldzie NETELLER (*lub równoważność tej kwoty w innej walucie) wśród wszystkich osób, które postąpią zgodnie z instrukcjami. 

Warunki uczestnictwa: Wszystkie pełnoletnie osoby fizyczne (wiek pełnoletności zależy od prawa kraju zamieszkania danej osoby fizycznej). Każdy uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę. 

Wyłonienie zwycięzcy:​ Zwycięzcy zostaną wybrani losowo spośród wszystkich uczestników. Zwycięzcy zostaną wyłonieni 30.10.2023 roku

Powiadamianie zwycięzców: Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na oficjalnej stronie NETELLER na Instagramie.

Odbiór nagród: Do dnia 31.10.2023 do północy (CET) lub ulegną utracie. 

Rozdanie nagród: W ciągu miesiąca od ogłoszenia zwycięzców. Nagrody nie można wymienić na gotówkę. 

Wykluczenie z udziału w grze:  Z udziału w grze wykluczeni są pracownicy NETELLER i/lub firm powiązanych z NETELLER, a także ich krewni. Ponadto NETELLER zastrzega sobie prawo do wykluczenia z gry osób, które naruszają niniejsze warunki uczestnictwa, przepisy prawa karnego lub zasady współżycia społecznego. Wykluczone są również osoby, które korzystają z nieautoryzowanej pomocy lub w inny sposób uzyskują przewagę poprzez manipulację. W takich przypadkach nagrody mogą również zostać cofnięte i odebrane w terminie późniejszym. 

Koszty uczestnictwa: Udział w grze jest bezpłatny. 

Polityka publikacji/ochrony prywatności: Dane osobowe uczestnika podane podczas promocji będą wykorzystywane przez NETELLER wyłącznie w celu powiadomienia zwycięzcy zgodnie z Polityką Prywatności Grupy NETELLER. .

Przedwczesne zakończenie gry: NETELLER ma prawo do przedterminowego zakończenia gry z ważnego powodu w dowolnym momencie w okresie promocyjnym i później bez wcześniejszego powiadomienia i bez podania przyczyn. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy jest to konieczne ze względów organizacyjnych lub technicznych (np. wirusy w systemie komputerowym, manipulacje lub błędy w sprzęcie i/lub oprogramowaniu) lub ze względów prawnych. 

Postanowienia końcowe

Gra podlega prawu austriackiemu z wyłączeniem norm kolizyjnych prawa międzynarodowego prywatnego. Sądami właściwymi będą sądy z siedzibą w Wiedniu. 

Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Zasad i Warunków Uczestnictwa będą lub staną się nieważne, ważność pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona. 

www.neteller.com