Välj din erfarenhet: ×

Användarvillkor

Denna sida innehåller användarvillkoren för all information på denna webbplats. Klicka här om du vill ha information om riktlinjer för medlemmar och användarvillkoren för tjänsten för utställande och överföring av elektroniska pengar och identitetsverifiering som tillhandahålls av Paysafe Financial Services Limited under varumärket NETELLER.

Denna webbplats ger information om tjänsterna som erbjuds av Paysafe Group Limited och dess koncernföretag. Webbplatsen kan också innehålla allmän företags- och investerarinformation om Paysafe Group Limited. Referenser till “webbplatsen”, “denna webbplats”, eller “dessa webbplatser” i följande och föregående påståenden refererar till webbplatser som riktar sig till allmänheten som underhålls och drivs av Paysafe Group Limited på följande toppdomäner: paysafe.com, netbanx.com, netpluscards.com och neteller.com .

Hänvisningar till ”du”, ”din” eller ”dina” avser de personer som besöker den här webbplatsen. Hänvisningar till ”Paysafe”, ”vi”, ”oss” och ”vår” avser Paysafe Group Limited organisationsnummer 109535C, såvida inget annat anges.

Copyright

Copyright © 1999-2018 Paysafe Holdings UK Limited, 27 Floor, 25-27 Canada Square, London E14 5LQ, Storbritannien. Alla rättigheter förbehålls.

Paysafe Holdings UK Limited äger upphovsrätten till sidorna, bilderna, informationen och allt material på den här webbplatsen, om inget annat anges. Du har tillstånd att visa, kopiera, skriva ut och distribuera material på den här webbplatsen, enligt följande villkor:
i.) Materialet får bara användas i informationssyfte.
ii.) Materialet får inte användas i kommersiellt syfte och
iii.) Kopior av hela eller delar av informationen på den här webbplatsen måste innefatta detta copyrightmeddelande.

Observera att andra immaterialrättigheter som förbehålles Paysafe Holdings UK Limited kan gälla för tjänster eller produkter som beskrivs på den här webbplatsen.

Du får inte redigera eller på annat sätt ändra material som du skriver ut eller hämtar från den här webbplatsen, vilket även, men inte uteslutande, gäller borttagning av identitetskännetecken eller teckenförklaringar i materialet. Du får inte använda den här webbplatsen i illegala, ärekränkande eller oanständiga syften eller i syfte att hot

Varumärken

Vissa namn, bilder, logotyper, ikoner, utformningar, begrepp, titlar eller fraser på den här webbplatsen är varumärken eller varumärken som ägs av Paysafe Holdings UK Limited, eller som ägs av tredjepartsföretag och används under licens av Paysafe Holdings UK Limited och/eller ett av dess dotterbolag eller partnerbolag. Vid förekomster av sådana varumärken på den här webbplatsen visas oftast en varumärkessymbol, t.ex. ®, TM eller liknande, vilket indikerar Paysafe Holdings UK Limited:s ägarskap.

Varumärken som visas på den här webbplatsens sidor indikerar inte att någon annan har tilldelats en licens. Obehörig hämtning, överföring, kopiering eller ändring av varumärken och/eller innehåll på den här webbplatsen kan vara ett brott mot aktuell lagstiftning, varumärkes- eller upphovsrättslagstiftning, och leda till rättsliga påföljder.

Inga garantier

Den här webbplatsen och dess information, material och innehåll innefattar inga som helst garantier, vare sig underförstådda eller uttryckliga, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda utfästelser om säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte, kvalitet eller icke-intrång. Innehållet på den här webbplatsen används enbart i informationssyfte, kan ändras utan föregående meddelande och får inte uppfattas som garantier, åtaganden, villkor eller erbjudanden från Paysafe Group Limited eller något av dess dotterbolag eller partnerbolag och Paysafe Group Limited tar inte på sig ansvaret för sakfel eller andra fel i det här dokumentet.

Paysafe Group Limited ger inga garantier om felfrihet, fullständighet, noggrannhet eller aktualitet för informationen, materialet eller innehållet på den här webbplatsen, eller om felfritt/problemfritt användande av webbplatsen. Paysafe Group Limited ger heller inga garantier rörande den här webbplatsens tillgänglighet, uppfyllande av krav, driftsavbrott, fördröjningar eller fel. Paysafe Group Limited ger heller inga garantier rörande informationsförluster vid överföring till eller från den här webbplatsen, och vi garanterar inte att virus eller andra skadliga funktioner inte överförs till din dator.

Paysafe Group Limited tar inte på sig något som helst ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller följdmässiga skador eller straffrättsliga följder, oavsett exempelvis oaktsamhet, uppsåtlig vanskötsel, otillåtna eller tillåtna handlingar. Vi tar inte heller på oss något som helst ansvar för förlorade data; förlorade inkomster; förlorade möjligheter att förverkliga förväntade inkomster eller besparingar; förlorade intäkter eller andra ekonomiska eller penningmässiga förluster som härrör från användande av den här webbplatsen.

Inget erbjudande

Inga tjänster eller produkter erbjuds på den här webbplatsen, och den här webbplatsen utgör inget erbjudande om produkter eller tjänster från Paysafe Group Limited eller något av dess dotterbolag eller partnerbolag. Produkter och tjänster som erbjuds av ett dotterbolag eller partnerbolag till Paysafe Group Limited är tillgängliga via den aktuella Paysafe Group Limited-gruppens webbplats (”lokala webbplatser”). För förbättrad användarvänlighet är lokala webbplatser tillgängliga via den här webbplatsen.

Länkar till andra webbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som ägs och administreras av andra parter. Löften, utfästelser eller erbjudanden om andra parters produkter eller tjänster görs inte, vare sig underförstått eller uttryckligen, i någon del av den information, det material eller det innehåll som finns på den här webbplatsen, och inte heller i information som är länkad till den här webbplatsen eller som du blir hänvisad till från den här webbplatsen.

Ändringar på webbplatsen

Informationen, materialet och innehållet på den här webbplatsens sidor kan ändras utan föregående meddelande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller uppdatera de här villkoren och sekretesspolicyn utan att meddela dig.

Sekretesspolicy

Den här sekretesspolicyn gäller bara för den här webbplatsen, inte för lokala webbplatser. Om du navigerar till eller blir länkad till en lokal webbplats bör du läsa den lokala webbplatsens sekretesspolicy om du vill ha reda på vilka villkor som gäller för personlig information eller data som bearbetas via den lokala webbplatsen. I säkerhetssyfte, och i syfte att säkerställa att den här webbplatsen är tillgänglig för alla användare, använder Paysafe Group Limited programvaror för övervakning av nätverkstrafiken. På så sätt kan vi identifiera otillåtna försöka att överföra eller ändra information, eller andra typer av obehöriga åtgärder. Otillåtna försöka att överföra eller ändra information inom ramarna för den här tjänsten är strikt förbjudet och kan ge straffrättsliga påföljder.

Paysafe Group Limited skyddar information genom att använda kryptering med branschstandardiserad SSL-teknik (secure sockets layer), som förhindrar att informationen röjs. Inom det rimligas gräns gör vi allt vi kan för att skydda din personliga information.

Information samlas in och lagras automatiskt

Om du besöker webbplatsen, men inte utför andra åtgärder än att surfa bland sidorna och läsa eller hämta information, lagras viss information om ditt besök automatiskt. Den lagrade besöksinformationen går inte att koppla till din identitet. Följande besöksinformation samlas in och lagras automatiskt:

 • Internetdomänen (t.ex. ”abc.com” om du använder ett privat internetkonto) och den IP-adress (en IP-adress är ett nummer som din dator tilldelas automatiskt då du surfar på webben) som används för anslutning till webbplatsen.
 • Webbläsaren och det operativsystem som används för anslutning till vår webbplats.
 • Det datum och klockslag då du besöker vår webbplats.
 • De sidor du besöker.
 • Om du besökte vår webbsida genom att klicka på en länk på en annan webbplats, lagras den webbplatsens adress.

Med hjälp av den insamlade informationen kan vi förbättra webbplatsen, eftersom vi får reda på antalet besökare och den typ av teknik som våra besökare använder. Vi registrerar eller sparar ingen information om enskilda personer och deras besök.

Cookies på webbplatsen

”Cookies” är små datafiler som finns i datorn och med dem kan vi känna igen dig som kund hos NETELLER-tjänsten när du återvänder till NETELLERs webbplats med samma dator och webbläsare.

Vi använder flera ”cookies” på NETELLERs webbplats. I synnerhet kan vi skicka en ”sessionscookie” till din dator om och när du loggar in på ditt NETELLER-konto genom att ange din e-postadress och ditt lösenord. Tack vare dessa cookies kan vi känna igen dig om du besöker flera sidor på vår webbplats under samma session så att du inte behöver ange ditt lösenord flera gånger. När du har loggat ut eller stängt av din dator förfaller dess sessionscookies och gäller inte längre.

Om du vill ha mer information om alla cookies som vi använder, klickar du här.

Du kan stänga av cookies genom att ändra webbläsarens inställningar. Om du vill veta hur man gör kan du gå till din webbläsares hjälpmeny.

Observera att om du stänger av denna funktion kommer detta att begränsa din användning av NETELLERs webbplats.

Pixeltaggar

Den här webbplatsen kan innehålla elektroniska bilder, d.v.s. så kallade pixeltaggar. Med hjälp av dessa kan Paysafe Group Limited räkna antalet användare som har besökt vissa sidor på webbplatsen. Pixeltaggar är alltså verktyg som används för insamling av allmän information om besök på webbsidor. Pixeltaggarna används inte för insamling av information om enskilda användare.

Om du skickar personlig information till oss

Om du väljer att delge oss personlig information genom att skicka e-post till någon av de e-postadresser som anges på den här webbplatsen, använder vi din kontaktinformation i syfte att besvara ditt meddelande och tillhandahålla den information som du efterfrågar. Personlig information som du skickar kanske används på annat sätt, enligt nedan:

 • I syfte att skapa och publicera innehåll som är anpassat för dig
 • I syfte att skicka meddelanden om specialerbjudanden, uppdaterad information och nya tjänster som Paysafe Group Limited och/eller något av dess dotterbolag eller partnerbolag erbjuder
 • I syfte att säkerställa att webbplatsen uppfyller dina behov
 • I syfte att säkerställa att webbplatsen uppfyller dina behov

Det kan finnas flera skäl till att du väljer att delge oss personlig information. Du kanske t.ex. vill att vi ska veta ditt namn, din adress eller din e-postadress, så att vi kan kommunicera med dig. Om du beställer något från webbplatsen, t.ex. om du begär att vi ska ringa upp dig eller om du beställer marknadsföringsmaterial, använder vi din personliga information i syfte att uppfylla din förfrågan.

För att hjälpa oss göra detta, kan vi delge information till andra, till exempel dotterbolag eller anslutna företag till Paysafe Group Limited, affärspartners till Paysafe Group eller finansiella institutioner som behövs för att tillmötesgå din begäran. Vi kan också kontakta dig som del av våra kundnöjdhetsundersökningar eller för marknadsundersökningar för support av medlemmar hos Paysafe Group Limited. Du kan välja att inte få e-post i framtiden från oss genom att följa anvisningarna som anges i varje e-postmeddelande. Våra anställda kan se information som du ger oss för att utföra sitt arbete och service till dig. Vi begränsar åtkomst till icke-offentlig information om dig till de anställda som behöver känna till den informationen. Vi kan ibland anlita andra företag för att tillhandahålla begränsade tjänster för vår räkning. Vi kommer endast att tillhandahålla information till dessa företag som de behöver för att utföra tjänsten och de får inte använda den informationen för något annat syfte.
Paysafe Group Limited kan samla in, använda eller röja din personliga information som krävs eller medges av tillämplig lagstiftning.

Den information som vi har samlat in kanske överförs till andra parter eller enheter för användning enligt villkoren i det här dokumentet, om Paysafe Group Limited eller något av dess dotterbolag eller partnerbolag eller vår verksamhet köps eller börjar drivas av andra parter eller enheter.

Gällande lagstiftning

Användning av den här webbplatsen regleras av lagstiftningen på Isle of Man. Tvister som uppstår angående de här användarvillkoren och den här sekretesspolicyn avgörs i domstol på Isle of Man.

FCA-auktorisering och villkor

 • Paysafe Financial Services Limited (ett helägt dotterbolag till Paysafe Group Limited) auktoriseras av Financial Conduct Authority (FCA) enligt Electronic Money Regulations 2011 (900015) för utfärdande av elektroniska pengar (UK VAT GB 002 4257 28)

Registrerade huvudkontor:

 • Paysafe Group, 27 Floor, 25-27 Canada Square, London E14 5LQ, Storbritannien
 • Paysafe Financial Services Limited, 27 Floor, 25-27 Canada Square, London E14 5LQ, Storbritannien
 • Paysafe Processing Limited, 27 Floor, 25-27 Canada Square, London E14 5LQ, Storbritannien