Usługa Kryptowaluty NETELLER – Oświadczenie o ryzyku

Obowiązuje 17-11-23

Pobierz PDF   Historia

Przed przystąpieniem do korzystania z Usługi Kryptowaluty prosimy o uważne zapoznanie się z następującymi ostrzeżeniami dotyczącymi ryzyka.

Niniejszy dokument zawiera informacje o ryzyku związanym z korzystaniem z Usług Kryptowaluty i zatwierdzaniem Transakcji Kryptowalutowych. Zdefiniowane terminy używane w niniejszym dokumencie są takie same jak te, które zostały zdefiniowane w Warunkach Korzystania z Usługi Kryptowaluty. 

W związku z możliwością poniesienia straty brytyjski urząd nadzoru finansowego (Financial Conduct Authority, FCA) uznaje inwestycje w aktywa krypto za inwestycje wysokiego ryzyka.

Jakie są główne ryzyka?

1. Można stracić wszystkie zainwestowane pieniądze

• Wycena większości aktywów krypto może być wysoce niestabilna, a ich wartość spadać równie szybko, co rosnąć. Należy być przygotowanym na utratę wszystkich pieniędzy zainwestowanych w aktywa krypto.

• Rynek aktywów krypto jest w znacznym stopniu nieuregulowany. Istnieje ryzyko utraty pieniędzy lub wszelkich zakupionych aktywów krypto w związku z ryzykiem takim jak cyberataki, przestępstwa finansowe i upadłość firmy.

2. Nie należy oczekiwać ochrony, jeśli coś pójdzie nie tak

• Brytyjski system gwarantowania usług finansowych FSCS (Financial Services Compensation Scheme) nie obejmuje swoją ochroną tego typu inwestycji, ponieważ zgodnie z brytyjskim systemem regulacyjnym nie są one „określoną inwestycją” – innymi słowy ten typ inwestycji nie jest uznawany za taki rodzaj inwestycji, jaki FSCS może objąć swoją gwarancją. Aby dowiedzieć się więcej, należy korzystać z weryfikatora inwestycji chronionych przez FSCS tutaj.

• - Brytyjski rzecznik finansowy (Financial Ombudsman Service, FOS) nie będzie w stanie rozpatrywać skarg związanych z tą firmą. Dowiedz się więcej o ochronie FOS tutaj.

3. Sprzedanie posiadanej inwestycji wtedy, gdy chcemy, może okazać się niemożliwe

• Nie ma gwarancji, że inwestycje w aktywa krypto będzie można łatwo sprzedać w dowolnym momencie. Możliwość sprzedania aktywów krypto zależy od różnych czynników, w tym od podaży i popytu na rynku w danej chwili.

• Awarie operacyjne, np. przestoje techniczne, cyberataki i pomieszanie środków, mogą powodować niepożądane opóźnienia, przez co sprzedanie aktywów krypto w oczekiwanym momencie może być niemożliwe.

4. Inwestowanie w aktywa krypto może być skomplikowane

• Inwestowanie w aktywa krypto może być skomplikowane, co sprawia, że ocena ryzyka związanego z daną inwestycją jest bardzo trudna.

• Przed dokonaniem inwestycji należy samemu ją zbadać. Jeśli coś wygląda zbyt dobrze, by było prawdziwe, to tak prawdopodobnie jest.

4.1 Ryzyko związane ze stablecoinami lub tokenami zabezpieczonymi aktywami.
Korzystając z naszej Usługi Kryptowalutowej,możesz być narażony na (zakup udziałów lub zlecenie nam zakupu) stablecoins lub tokeny zabezpieczone aktywami, które jako takie mogą być częścią naszych Obsługiwanych Kryptowalut.

Takie aktywa krypto niosą ze sobą dodatkowe konkretne ryzyko:

• Emitenci stablecoinów i/lub tokenów zabezpieczonych aktywami wykorzystują mechanizmy stabilizacji w celu utrzymania stałej wartości w stosunku do oficjalnej waluty fiducjarnej lub innego aktywa, często innego aktywa rezerwowego (aktywa bazowego), algorytmu dopasowującego podaż i popyt lub kombinacji obu. Te mechanizmy stabilizacji zależą od wartości aktywów bazowych, skuteczności stosowanych algorytmów oraz przejrzystości i możliwości audytu odpowiednich emitentów.

• Nie należy oczekiwać, że otrzymasz ochronę, jeśli wartość stablecoinów lub tokenów zabezpieczonych aktywami nie zostanie utrzymana przez ich odpowiednich emitentów.

• Możesz nie być w stanie wykupić swoich stablecoinów lub tokenów zabezpieczonych aktywami według ich oficjalnej nominalnej wartości referencyjnej w walucie fiducjarnej lub aktywach.

5. Nie stawiaj wszystkiego na jedną kartę

• Ulokowanie wszystkich swoich pieniędzy w jednym rodzaju inwestycji jest ryzykowne. Podzielenie posiadanych pieniędzy i ulokowanie ich w różnych inwestycjach zapewnia mniejsze uzależnienie od powodzenia którejkolwiek z nich.

• Dobrą zasadą jest, by na inwestycje wysokiego ryzyka nie przeznaczać więcej niż 10% swoich pieniędzy.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak siebie chronić, warto odwiedzić stronę FCA tutaj. Więcej informacji na temat aktywów krypto można poznać na stronie FCA tutaj.

History

Usługa Kryptowaluty NETELLER – Oświadczenie o ryzyku 04. października 2023

Usługa Kryptowaluty NETELLER – Oświadczenie o ryzyku 01. sierpnia 2023