Υπηρεσία Κρυπτονομισμάτων της NETELLER - Δήλωση σχετικά με τους κινδύνους

Σε ισχύ από 17-11-23

Λήψη PDF   Ιστορικό

Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω προειδοποιήσεις κινδύνου προσεκτικά πριν από τη χρήση της Υπηρεσίας Κρυπτονομισμάτων.

Το παρόν έγγραφο σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση των υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων και την έγκριση συναλλαγών σε κρυπτονομίσματα. Οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο είναι ίδιοι με αυτούς που παρατίθενται στους Όρους Χρήσης της Υπηρεσίας Κρυπτονομισμάτων. 

Λόγω της πιθανότητας ζημιών, η Αρχή Δεοντολογίας του Χρηματοπιστωτικού Τομέα [Financial Conduct Authority (FCA)] θεωρεί ότι οι επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα είναι υψηλού κινδύνου.

Ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι;

1. Μπορεί να υποστείτε ολική απώλεια των χρημάτων που επενδύσατε

• Οι επιδόσεις των περισσότερων κρυπτονομισμάτων μπορεί να είναι εξαιρετικά μεταβλητές και η αξία τους μπορεί να μειωθεί, όπως και να αυξηθεί το ίδιο γρήγορα. Θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι να υποστείτε απώλεια όλων των χρημάτων που επενδύσατε σε κρυπτονομίσματα.

• Η αγορά κρυπτονομισμάτων είναι σε μεγάλο βαθμό μη ρυθμιζόμενη. Υφίσταται ο κίνδυνος απώλειας χρημάτων ή των κρυπτονομισμάτων που αγοράζετε λόγω κινδύνων, όπως οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, το οικονομικό έγκλημα και η δυσλειτουργία της επιχείρησης.

2. Δεν πρέπει να αναμένετε καμία προστασία αν κάτι δεν πάει καλά

• Το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών [Financial Services Compensation Scheme (FSCS)] δεν προστατεύει αυτό το είδος επενδύσεων, διότι δεν αποτελεί «συγκεκριμένη επένδυση» βάσει του κανονιστικού καθεστώτος του Ηνωμένου Βασιλείου. Με άλλα λόγια, αυτό το είδος επενδύσεων δεν αναγνωρίζεται ως το είδος των επενδύσεων που μπορεί να υπόκειται σε προστασία από το FSCS. Μάθετε περισσότερα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ελέγχου προστασίας των επενδύσεων της FSCS εδώ.

• Η Υπηρεσία Οικονομικού Διαμεσολαβητή (FOS) δεν θα είναι σε θέση να εξετάσει καταγγελίες που αφορούν την εν λόγω επιχείρηση. Μάθετε περισσότερα για την προστασία μέσω του FOS εδώ.

3. Μπορεί να μην είστε σε θέση να πωλήσετε την επένδυσή σας όταν το θέλετε

• Δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι οι επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα μπορούν να πωληθούν εύκολα ανά πάσα στιγμή. Η δυνατότητα πώλησης ενός κρυπτονομίσματος εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά εκείνη την περίοδο.

• Λειτουργικές αστοχίες, όπως τυχόν διακοπές λειτουργίας του τεχνολογικού εξοπλισμού, επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και ο συνδυασμός κεφαλαίων από διάφορες πηγές θα μπορούσαν να προκαλέσουν ανεπιθύμητη καθυστέρηση και μπορεί να μην είστε σε θέση να πωλήσετε τα κρυπτονομίσματά σας τη στιγμή που θέλετε.

4. Οι επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα μπορεί να είναι πολύπλοκες

• Οι επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα μπορεί να είναι πολύπλοκες, καθιστώντας δύσκολη την κατανόηση των κινδύνων που συνδέονται με τις εν λόγω επενδύσεις.

• Θα πρέπει να διενεργείτε τη δική σας έρευνα πριν επενδύσετε. Αν κάτι ακούγεται πολύ καλό για να είναι αληθινό, κατά πάσα πιθανότητα δεν είναι.

4.1 Κίνδυνοι που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα σταθερής αξίας ή μάρκες που υποστηρίζονται από περιουσιακά στοιχεία.
Κατά τη χρήση της Υπηρεσίας Κρυπτονομισμάτων μας, ενδέχεται να εκτίθεστε σε (να αγοράσετε μερίδιο ή να μας δώσετε εντολή να αγοράσουμε) κρυπτονομίσματα σταθερής αξίας ή μάρκες που υποστηρίζονται από περιουσιακά στοιχεία, καθώς αυτά ενδέχεται να αποτελούν μέρος των Υποστηριζόμενων Κρυπτονομισμάτων μας.

Τα εν λόγω κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία ενέχουν πρόσθετους ειδικούς κινδύνους:

• Οι εκδότες κρυπτονομισμάτων σταθερής αξίας ή/και μαρκών που υποστηρίζονται από περιουσιακά στοιχεία χρησιμοποιούν μηχανισμούς σταθεροποίησης για να διατηρούν μια σταθερή αξία σε σχέση με ένα παραστατικό νόμισμα ή άλλο περιουσιακό στοιχείο, συχνά κάποιο άλλο αποθεματικό περιουσιακό στοιχείο (υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο), έναν αλγόριθμο για την αντιστοίχιση της προσφοράς και της ζήτησης ή έναν συνδυασμό και των δύο. Αυτοί οι μηχανισμοί σταθεροποίησης εξαρτώνται από την αξία του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου, την αποτελεσματικότητα των χρησιμοποιούμενων αλγορίθμων, και τη διαφάνεια και τη δυνατότητα ελέγχου των αντίστοιχων εκδοτών.

• Δεν θα πρέπει να θεωρείτε ότι θα είστε προστατευμένοι εάν η αξία των κρυπτονομισμάτων σταθερής αξίας ή των μαρκών που υποστηρίζονται από περιουσιακά στοιχεία δεν διατηρείται από τους αντίστοιχους εκδότες τους.

• Ενδέχεται να μην είστε σε θέση να εξαργυρώσετε τα κρυπτονομίσματα σταθερής αξίας σας ή τις μάρκες που υποστηρίζονται από περιουσιακά στοιχεία στην ονομαστική τους αξία σε σχέση με το παραστατικό νόμισμα ή το αντίστοιχο περιουσιακό στοιχείο.

5. Μην βάζετε όλα σας τα αβγά σε ένα καλάθι

• Η δέσμευση όλων των χρημάτων σας σε ένα μόνο είδος επένδυσης ενέχει κινδύνους. Μοιράζοντας τα χρήματά σας σε διαφορετικές επενδύσεις, μειώνεται η εξάρτησή σας από τις επιδόσεις οποιασδήποτε μεμονωμένης επένδυσης.

• Ένας καλός βασικός κανόνας είναι να μην επενδύετε άνω του 10% των χρημάτων σας σε επενδύσεις υψηλού κινδύνου.

Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς να προστατεύσετε τον εαυτό σας, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της FCA εδώ. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα κρυπτονομίσματα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της FCA εδώ.

History

Υπηρεσία Κρυπτονομισμάτων της NETELLER - Δήλωση σχετικά με τους κινδύνους 04. Οκτωβρίου 2023

Υπηρεσία Κρυπτονομισμάτων της NETELLER - Δήλωση σχετικά με τους κινδύνους 01. Αυγούστου 2023