Όροι και Προϋποθέσεις VIP NETELLER

*Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και χρηματαγορών του 2000 (Χρηματοοικονομική Προώθηση) (Τροποποίηση), Απόφαση 2023, με ισχύ από τις 8 Οκτωβρίου 2023, η NETELLER υποχρεούται να αποκλείσει οποιεσδήποτε συναλλαγές κρυπτονομισμάτων (όπως ορίζονται στους Όρους Χρήσης κρυπτονομισμάτων της NETELLER) από τον συνολικό όγκο των επιλέξιμων συναλλαγών (ενότητα 2 των Όρων και Προϋποθέσεων του Προγράμματος VIP της NETELLER) και να αποκλείσει την παροχή χαμηλότερων προνομιακών τελών συναλλαγών αγοράς/πώλησης κρυπτονομισμάτων για τα επίπεδα VIP Silver, Gold, Diamond και Exclusive. Αυτές οι εξαιρέσεις ισχύουν μόνο για τους κατόχους λογαριασμού NETELLER που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Υπό αυτό το πρίσμα, τροποποιούμε τους Όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος VIP της NETELLER. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ στις 19 Ιανουαρίου 2024 και, αποδεχόμενοι τους παρακάτω όρους, συμφωνείτε επίσης με τους νέους όρους που θα διέπουν τη σχέση μας μαζί σας και τον τρόπο, με τον οποίο σας παρέχουμε τους Όρους και Προϋποθέσεις του Προγράμματος VIP της NETELLER. Μπορείτε να βρείτε τους νέους Όρους και Προϋποθέσεις του προγράμματος VIP της NETELLER εδώ.

Σε ισχύ από 12-10-23

Λήψη PDF   Ιστορικό

1. Πεδίο εφαρμογής όρων και προϋποθέσεων προγράμματος NETELLER VIP

1.1 Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις («Όροι και Προϋποθέσεις για πελάτες VIP») ισχύουν για το πρόγραμμα VIP της NETELLER («Πρόγραμμα VIP») επιπρόσθετα προς τους Όρους χρήσης της NETELLER και την Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου του ομίλου Paysafe. Καθορίζουν τις προϋποθέσεις απόκτησης, διατήρησης ή/και απώλειας της ιδιότητας μέλους NETELLER VIP (σύμφωνα με τα περαιτέρω οριζόμενα στη συνέχεια).

1.2 Σε περίπτωση ανακολουθίας μεταξύ των όρων χρήσης του λογαριασμού NETELLER και των παρόντων όρων και προϋποθέσεων VIP, θα υπερισχύουν, στο βαθμό που υφίσταται αυτή η ανακολουθία, οι όροι και προϋποθέσεις VIP.

2. Καθεστώς μέλους NETELLER VIP

2.1 Εάν είστε κάτοχος ενός έγκυρου NETELLER λογαριασμού και πραγματοποιείτε επιλέξιμες συναλλαγές που ανέρχονται συνολικά σε δεκαπέντε χιλιάδες δολάρια ΗΠΑ (15.000 USD) και άνω εντός ενός τριμήνου (οι «Ελάχιστες Απαιτήσεις»), ο NETELLER λογαριασμός σας θα μεταβεί αυτόματα στο καθεστώς VIP της NETELLER («Καθεστώς VIP της NETELLER») κι εσείς θα γίνετε χρήστης VIP της NETELLER («χρήστης VIP της NETELLER»).

2.2 Θα χορηγήσουμε το καθεστώς VIP της NETELLER στον λογαριασμό σας μία ημέρα αφού ικανοποιηθούν οι ελάχιστες απαιτήσεις και θα σας προσφέρουμε τα προνόμια που περιγράφονται στην ενότητα NETELLER VIP του δικτυακού τόπου της NETELLER (τα «προνόμια VIP της NETELLER»). Τα προνόμια VIP NETELLER διαφοροποιούνται ανάλογα με το επίπεδό σας VIP NETELLER όπως ορίζεται περαιτέρω στην ενότητα 3 παρακάτω.

3. Επίπεδο NETELLER VIP

3.1 Στο τέλος κάθε τριμήνου θα προβαίνουμε σε αξιολόγηση του συνολικού όγκου επιλέξιμων συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν από τον NETELLER λογαριασμό σας στη διάρκεια του εν λόγω τριμήνου και ο NETELLER λογαριασμός σας θα κατατάσσεται σε ένα από τα παρακάτω επίπεδα NETELLER VIP («Επίπεδο NETELLER VIP») καθ' όλη τη διάρκεια του επόμενου τριμήνου:

α) 15.000 USD (δεκαπέντε χιλιάδες δολάρια ΗΠΑ) και άνω - «Επίπεδο Silver»,

β) 45.000 USD (σαράντα πέντε χιλιάδες δολάρια ΗΠΑ) και άνω - «Επίπεδο Gold|,

γ) 150.000 USD (εκατόν πενήντα χιλιάδες δολάρια ΗΠΑ) και άνω - «Επίπεδο Diamond»,

δ) 600.000$ (εξακόσιες χιλιάδες δολάρια ΗΠΑ) και άνω - «Επίπεδο Exclusive»

3.2 Εφόσον καλύψετε τον ελάχιστο όγκο συναλλαγών που απαιτείται για την κάταταξή σας σε υψηλότερο επίπεδο NETELLER VIP στη διάρκεια ενός τριμήνου, θα αναβαθμίσουμε το επίπεδό σας VIP για το υπόλοιπο αυτού του τριμήνου. Κάθε άλλη αλλαγή στο επίπεδό σας NETELLER VIP θα πραγματοποιείται την πρώτη ημέρα κάθε τριμήνου.

3.3 Κάθε αλλαγή επιπέδου NETELLER VIP θα πραγματοποιείται όπως και όταν απαιτείται σύμφωνα με την παρούσα ενότητα 3. Το τρέχον σας επίπεδο NETELLER VIP εμφανίζεται στην ενότητα «Σύνοψη λογαριασμού» του λογαριασμού σας NETELLER.

4. Πρόσθετες επιβραβεύσεις για τα επίπεδα NETELLER VIP Diamond και Exclusive.

4.1 Αν κατατάσσεστε στο επίπεδο NETELLER VIP Diamond ή Exclusive, κατά καιρούς ενδέχεται να είστε επιλέξιμοι για πρόσθετες επιβραβεύσεις.

5. Πρότυπα ασφαλείας του προγράμματος NETELLER VIP

5.1 Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι:

α) θα συμμορφώνεστε με τις ευθύνες περί ασφάλειας, όπως αυτές περιγράφονται στους Όρους χρήσης της NETELLER,

β) δεν θα γνωστοποιείτε τα στοιχεία σύνδεσης και τον κωδικό πρόσβασής σας στον λογαριασμό NETELLER και (εκτός αν σας παράσχουμε την άδεια) δεν θα κοινοποιείτε τα εν λόγω στοιχεία σε κανένα πρόσωπο ούτε θα τα σημειώνετε κάπου,

γ) θα αλλάζετε τακτικά τον κωδικό πρόσβασης στον NETELLER λογαριασμό σας και θα χρησιμοποιείτε διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης στους διάφορους ιστότοπους,

δ) αν ανακτήσετε τα στοιχεία του NETELLER λογαριασμού σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα διαγράφετε οριστικά τα ηλεκτρονικά μηνύματα που περιέχουν τα εν λόγω στοιχεία,

ε) θα επικοινωνείτε αμέσως με τη NETELLER αν πιστεύετε ότι κάποιο άλλο πρόσωπο έχει αποκτήσει πρόσβασης στον NETELLER λογαριασμό σας,

στ) θα συνδέεστε στον NETELLER λογαριασμό σας μόνο από τον προσωπικό υπολογιστή σας ή την κινητή σας συσκευή και θα επιδεικνύετε τη δέουσα επιμέλεια κάθε φορά που καταχωρείτε τα στοιχεία του λογαριασμού σας NETELLER στο διαδίκτυο,

ζ) δεν θα απαντάτε σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας ζητούν να γνωστοποιήσετε τα διαπιστευτήρια ασφαλείας του NETELLER λογαριασμού σας,

η) θα χρησιμοποιείτε ενημερωμένο λογισμικό προστασίας από ιούς (anti-virus) και προγράμματα προστασίας από λογισμικό υποκλοπής (anti-spyware) σε συνδυασμό με κάποιο τείχος προστασίας στον υπολογιστή και την κινητή συσκευή σας,

θ) θα ελέγχετε τακτικά την κατάσταση κινήσεων του NETELLER λογαριασμού σας και θα αναφέρετε το συντομότερο δυνατόν τυχόν σφάλματα ή μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές στη NETELLER,

ι) θα συνδράμετε στη διερεύνηση κάθε πραγματικής ή πιθανολογούμενης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στον NETELLER λογαριασμό σας.

Οι προδιαγραφές που παρουσιάζονται υπό τα στοιχεία (α) έως (ι) της ενότητας 5.1 καθώς και τυχόν άλλες προδιαγραφές των διαδικασιών ασφαλείας που κοινοποιούνται στους Όρους χρήσης της NETELLER αναφέρονται συλλογικά ως οι «Προδιαγραφές ασφαλείας του προγράμματος VIP της NETELLER».

6. Απώλεια καθεστώτος VIP και οριστική διακοπή

6.1 Σε περίπτωση μη επίτευξης των ελάχιστων απαιτήσεων σε οποιοδήποτε τρίμηνο, θα απολέσετε το καθεστώς μέλους NETELLER VIP και δεν θα απολαμβάνετε πλέον τα προνόμια NETELLER VIP.

6.2 Κατά παρέκκλιση των προαναφερόμενων, η NETELLER διατηρεί το δικαίωμα να σας αφαιρέσει το καθεστώς του μέλους VIP, να αρνηθεί να σας παράσχει τα προνόμια NETELLER VIP ή να αναστείλει ή να διακόψει οριστικά τον λογαριασμό σας NETELLER ανά πάσα στιγμή και κατά την αποκλειστική κρίση της εφόσον υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι:

α) οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον λογαριασμό σας NETELLER οφείλεται σε μη σύμμορφωσή σας με τα πρότυπα ασφάλειας του προγράμματος VIP ή σε αμελή ή μη ενδεδειγμένη διαχείριση, αποθήκευση ή κοινοποίηση των στοιχείων του λογαριασμού σας NETELLER ή/και

β) έχετε παραβιάσει ή επιχειρήσατε να παραβιάσετε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή τους όρους χρήσης λογαριασμού NETELLER ή

γ) επιχειρήσατε να παρακάμψετε ή να παραβιάσετε άλλως τις διαδικασίες ασφάλειας ή λειτουργίας της NETELLER ή επιχειρήσατε να εκμεταλλευτείτε καταχρηστικά οποιαδήποτε προσφορά της NETELLER όπως, ενδεικτικά, σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις:

i) οποιεσδήποτε συναλλαγές αποστολής ή λήψης χρημάτων από και προς εμπόρους της NETELLER που δεν συνδέονται με νόμιμη δραστηριότητα η οποία κρίνεται ικανοποιητική κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της NETELLER ή του εμπόρου,

ii) κάθε ενέργεια ή/και προσπάθεια καταχώρισης ή/και επαλήθευσης περισσότερων του ενός λογαριασμών NETELLER με το δικό σας όνομα ή στο όνομα τρίτου μέρους («Πολλαπλοί λογαριασμοί»),

iii) η χρήση πολλαπλών λογαριασμών για την εκμετάλλευση εκστρατειών προώθησης και δώρων που προσφέρει η NETELLER ή κάποιος Έμπορος της NETELLER.

6.3 δεν θα επιχειρήσετε να ανοίξετε άλλον λογαριασμό NETELLER χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της NETELLER.

7. Τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος VIP της NETELLER

7.1 Η NETELLER διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος VIP ανά πάσα στιγμή, καθώς και το δικαίωμα να προβεί σε πλήρη κατάργηση του προγράμματος NETELLER VIP.

7.2 Σύμφωνα με την υποπαράγραφο 7.3 παρακάτω, οι τροποποιήσεις θα γνωστοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος που θα αποστέλλεται στην κύρια καταχωρισμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον λογαριασμό σας NETELLER. Η προτεινόμενη αλλαγή θα τίθεται σε ισχύ 2 μήνες μετά από τη στιγμή, κατά την οποία η ειδοποίηση θα θεωρείται ότι έχει παραδοθεί (βλ. τους Όρους χρήσης της NETELLER), εκτός εάν μας γνωστοποιήσετε εγγράφως την εναντίωσή σας στην προτεινόμενη αλλαγή. Η γνωστοποίηση της αντίρρησής σας θα θεωρείται ότι συνιστά ειδοποίηση διακοπής της συμμετοχής σας στο πρόγραμμα NETELLER VIP και δεν θα ισχύουν πλέον για εσάς οι όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος VIP.

Η προθεσμία κοινοποίησης των 2 μηνών δεν θα ισχύει όταν, κατά την εύλογη κρίση μας, πιστεύουμε ότι η εν λόγω τροποποίηση δεν περιορίζει τα δικαιώματά σας ούτε αυξάνει τις υποχρεώσεις σας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η τροποποίηση θα τίθεται σε ισχύ αμέσως χωρίς προειδοποίηση.

8. Διάφορες διατάξεις

8.1 Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι η NETELLER μπορεί να γνωστοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε εμπόρους της NETELLER για τη διερεύνηση ύποπτων συναλλαγών.

8.2 Όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τη NETELLER είναι οριστικές και δεν θα επακολουθεί καμία περαιτέρω επικοινωνία.

8.3 Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις θα διέπονται από τη νομοθεσία της Ιρλανδίας και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτήν. Σε περίπτωση διαφοράς που προκύπτει από ή σε σχέση με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος VIP, τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν αμετάκλητα την αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Ιρλανδίας χωρίς να λαμβάνονται υπ΄ όψιν κανόνες περί σύγκρουσης δικαίων.

8.4 Αν κάποιο δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας αποφανθεί ότι κάποιο τμήμα των παρόντων όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος VIP είναι άκυρο, παράνομο ή μη εφαρμοστέο, τότε, το εν λόγω τμήμα θα διαχωρίζεται από τους υπόλοιπους όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος VIP που θα συνεχίσουν να είναι έγκυροι και εφαρμοστέοι στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

8.5 Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος VIP έχουν συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα και σε περίπτωση μετάφρασής τους σε άλλες γλώσσες, οι εν λόγω μεταφράσεις παρέχονται αποκλειστικά για λόγους διευκόλυνσης και θα υπερισχύει η αγγλική έκδοση.

9. Ορισμοί και ερμηνεία

9.1 Οι όροι που ακολουθούν, όταν χρησιμοποιούνται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος VIP, θα έχουν την εξής έννοια:

Ως «Επιλέξιμη Συναλλαγή» νοούνται (i) οι συναλλαγές αποστολής χρημάτων σε εμπόρους της NETELLER και (ii) οι συναλλαγές κρυπτονομισμάτων (όπως αυτές ορίζονται στους Όρους χρήσης κρυπτονομισμάτων της NETELLER). Οι παρακάτω συναλλαγές δεν θεωρούνται επιλέξιμες συναλλαγές:

  • Συναλλαγές που πραγματοποιούνται με την προπληρωμένη κάρτα Net+ Prepaid Mastercard της NETELLER, ηλεκτρονικά ή σε φυσικό σημείο πώλησης,
  • συναλλαγές μεταξύ φυσικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων συναλλαγών μεταξύ των δικών σας λογαριασμών.

Ως «Έμπορος της NETELLER» νοείται κάθε πρόσωπο που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες διεκπεραίωσης πληρωμών της NETELLER για εμπορικούς σκοπούς σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις για εμπόρους της NETELLER.

Ως «Λογαριασμός NETELLER» νοείται ο λογαριασμός ηλεκτρονικού χρήματος που σας παρέχεται σύμφωνα με τους όρους χρήσης λογαριασμού NETELLER.

Ως «NETELLER» νοείται η Paysafe Financial Services Limited, μια εταιρεία που συστάθηκε σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας με αριθμό εγγραφής 04478861, η οποία εγκρίθηκε από την Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς (FCA) σύμφωνα με τους Κανονισμούς περί ηλεκτρονικού χρήματος του 2011 για την έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος με τον αριθμό μητρώου 900015.

Ως «Τρίμηνο" νοείται καθεμία από τις ακόλουθες τριμηνιαίες περιόδους οποιουδήποτε ημερολογιακού έτους: 1 Ιανουαρίου – 31 Μαρτίου, 1 Απριλίου – 30 Ιουνίου, 1 Ιουλίου – 30 Σεπτεμβρίου, 1 Οκτωβρίου – 31 Δεκεμβρίου.

Ως «εσείς» ή «σας» νοείστε εσείς, το φυσικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου ανοίγεται και τηρείται ένας λογαριασμός NETELLER.

History

Όροι και Προϋποθέσεις VIP NETELLER 01. Φεβρουαρίου 2021