Επιλέξτε την εμπειρία σας: ×

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ NETELLER

Οι παρόντες όροι χρήσης ισχύουν από τις 10 Νοέμβριος 2015.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι επιλέγοντας το πλαίσιο «Συμφωνώ» όταν ανοίγετε το λογαριασμό σας, συμφωνείτε στην τήρηση των παρακάτω όρων χρήσης όπως εκάστοτε τροποποιούνται («Όροι χρήσης») αναφορικά με τη χρήση της υπηρεσίας αποθηκευμένης αξίας ηλεκτρονικών χρημάτων που παρέχεται από την Paysafe Financial Services Limited (η «Υπηρεσία NETELLER»). Αν υπάρχει οποιοδήποτε μέρος των όρων χρήσης που δεν κατανοείτε ή επιθυμείτε να αποσαφηνίσετε, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το κέντρο επικοινωνίας πελατών μας στο +44 20 3308 9525 (Μπορεί να εφαρμοστούν χρεώσεις υπεραστικών) ή επισκεφθείτε τη https://www.neteller.com/el/support.

1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1.1 Στους παρόντες όρους χρήσης, οι παρακάτω λέξεις θα έχουν τη σημασία που παρατίθεται δίπλα τους:

«Λογαριασμός» είναι ο λογαριασμός καρτών σας στη NETELLER, ο οποίος διατηρεί ηλεκτρονικά χρήματα και με τον οποίον είναι συνδεδεμένη η κάρτα σας (ή οι κάρτες σας).

«Στοιχεία ID λογαριασμού» είναι όλα ανεξαιρέτως τα ακόλουθα στοιχεία: τα στοιχεία της κάρτας σας (αριθμός κάρτας, ημερομηνία λήξης και κωδικός CVV), το PIN σας, τα στοιχεία που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας, ο αριθμός αναγνώρισης ασφαλείας σας, οι ερωτήσεις και απαντήσεις ασφάλειας και άλλα στοιχεία σύνδεσης και στοιχεία λογαριασμού ειδικά για το λογαριασμό σας.

«Κάρτα» είναι κάθε προπληρωμένη κάρτα Net+ Prepaid Mastercard® που εκδίδεται από την Paysafe Financial Services Limited σε εσάς, με τη μορφή είτε πλαστικής είτε εικονικής κάρτας ή σε οποιαδήποτε άλλη μορφή αποφασίσουμε, η οποία είναι καταχωρισμένη στο λογαριασμό σας.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το «Κέντρο επικοινωνίας πελατών» αν καλέσετε (δωρεάν) στο +44 20 3308 9525 ή αν επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.neteller.com/el/support.

«Κατάθεση» είναι η πίστωση κεφαλαίων στο λογαριασμό σας αγοράζοντας ηλεκτρονικά χρήματα.

«Αμοιβές» είναι όλες οι αμοιβές και χρεώσεις που επιβάλλονται από εμάς για τη χρήση της υπηρεσίας NETELLER εκ μέρους σας, όπως αναφέρονται στους πίνακες αμοιβών στον ιστότοπο και όπως ενδέχεται εκάστοτε να τροποποιούνται σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης.

«Πίνακας αμοιβών» είναι οι πίνακες αμοιβών που δημοσιεύονται στον ιστότοπό μας κατά διαστήματα (και οι οποίοι μπορούν επί του παρόντος να βρεθούν στην ενότητα «Αμοιβές» στη διεύθυνση www.neteller.com).

«Mastercard» είναι η Mastercard International Incorporated με έδρα τη Νέα Υόρκη ή οι διάδοχοι και εντολοδόχοι αυτής.

«Μέλος» είναι οποιοδήποτε άτομο πληροί όλες τις απαιτήσεις συμμετοχής και καταλληλότητας που παρατίθενται στους παρόντες όρους χρήσης.

«Ιστότοπος μελών» είναι ο διαδικτυακός ιστότοπος στον οποίον τα μέλη έχουν πρόσβαση χρησιμοποιώντας τα στοιχεία ID του λογαριασμού τους και όπου μπορούν να δουν το ιστορικό των συναλλαγών τους, να καταθέσουν κεφάλαια στο λογαριασμό τους και να προβούν σε άλλες συναλλαγές.

Ως «έμπορος» νοείται κάθε εμπορική ή επιχειρηματική οντότητα η οποία (i) έχει εγγραφεί έγκυρα στην Paysafe Financial Services Limited, με αριθμό μητρώου 4478861, ή σε οποιαδήποτε από της εταιρείες του ομίλου Paysafe, προκειμένου να κάνει δεκτές συναλλαγές από τον λογαριασμό σας NETELLER ή (ii) δέχεται κάρτες για πληρωμή που διαθέτουν το σύμβολο αποδοχής Mastercard® (όταν πρόκειται για συναλλαγή με κάρτα).

«μήνας» είναι ένας ημερολογιακός μήνας.

«NETELLER», «Paysafe», «εμείς», «εμάς» είναι η Paysafe Financial Services Limited, με αρ. μητρώου 4478861, με έδρα στη διεύθυνση Compass House, Vision Park, Chivers Way, Histon, Cambridge CB24 9AD United Kingdom.

«Συναλλαγματική ισοτιμία NETELLER» είναι η συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιείται από εμάς σε όλες τις συναλλαγές συναλλάγματος όπως δημοσιεύεται στον ιστότοπό μας και όπως ενδέχεται εκάστοτε να τροποποιείται σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης.

«Όμιλος Paysafe» είναι η Paysafe Financial Services Limited, οι θυγατρικές, οι εταιρείες συμμετοχής και οι συνδεδεμένες εταιρείες της.

«Πληρωμή» είναι οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: (i) κάθε πληρωμή με χρήση της κάρτας σας, (ii) η χρέωση ποσού ηλεκτρονικών χρημάτων από το λογαριασμό σας και η ταυτόχρονη πίστωση του εν λόγω ποσού σε λογαριασμό εμπόρου ή λογαριασμό άλλου μέλους, όπως ορίζεται από εσάς (και μέσω επαναλαμβανόμενης χρώσης) ή (iii) η πίστωση ποσού ηλεκτρονικών χρημάτων στο λογαριασμό σας και η ταυτόχρονη χρέωση λογαριασμού εμπόρου ή λογαριασμού άλλου μέλους.

«PIN» είναι ο προσωπικός αριθμός αναγνώρισης που εκδίδουμε ή εγκρίνουμε για χρήση με την κάρτα σας.

«Απαγορευμένη συναλλαγή» είναι οποιοσδήποτε από τους παρακάτω τύπους συναλλαγών: (i) κάθε πυραμιδωτό σύστημα πωλήσεων, σύστημα Ponzi ή όμοιο σύστημα πολυεπίπεδου μάρκετινγκ ή προγράμματα matrix ή άλλα προγράμματα γρήγορου πλουτισμού ή επενδυτικά προγράμματα υψηλής απόδοσης· (ii) η πώληση ή προμήθεια οποιωνδήποτε παράνομων αντικειμένων ή αντικειμένων που παροτρύνουν ή διευκολύνουν έκνομες δραστηριότητες· (iii) η πώληση ή προμήθεια παραποιημένων προϊόντων· (iv) προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτης εταιρείας επεξεργασίας ή συγκέντρωσης πληρωμών· (v) η χρήση της NETELLER για τη διευκόλυνση των συναλλαγών, των ανταλλαγών συναλλάγματος και της αγοραπωλησίας νομισμάτων Bitcoin ή οποιουδήποτε άλλου εικονικού νομίσματος, μεταξύ των μελών. Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να προσθέτουμε κατηγορίες απαγορευμένων συναλλαγών είτε στους παρόντες όρους χρήσης είτε σε αποδεκτή πολιτική χρήσης που θα δημοσιεύεται στον δικτυακό μας τόπο.

«Επαναλαμβανόμενη χρέωση» είναι μια υπηρεσία όπου ένα μέλος ζητά να πραγματοποιούνται τακτικές πληρωμές από το λογαριασμό του μέλους σε ηλεκτρονικό έμπορο σε καθορισμένα διαστήματα.

«Συναλλαγή» είναι, ανάλογα με το πλαίσιο: (i) μια πληρωμή ή (β) μια ανάληψη ή (γ) μια κατάθεση, και σε κάθε περίπτωση μετά την αφαίρεση τυχόν ισχυουσών αμοιβών.

«Ιστότοπος» είναι η διεύθυνση www.neteller.com ή άλλος ιστότοπος μέσω του οποίου ενδέχεται να παρέχουμε την υπηρεσία NETELLER κατά διαστήματα.

«Ανάληψη» είναι η απόσυρση κεφαλαίων από το λογαριασμό σας με χρήση της κάρτας σας σε οποιοδήποτε ATM ή επιλέγοντας μία από τις μεθόδους ανάληψης που είναι διαθέσιμες στη χώρα διαμονής σας, όπως παρατίθενται στη σελίδα «Ανάληψη» στον ιστότοπο μελών και

«εσείς» ή «εσάς» είναι το άτομο για το οποίο ισχύουν οι παρόντες όροι χρήσης.

1.2 Οι παρόντες όροι χρήσης ισχύουν για όλα τα μέλη.

1.3 Οι επικεφαλίδες των ενοτήτων δεν θα επηρεάζουν την ερμηνεία των παρόντων όρων χρήσης.

1.4 Ένα άτομο περιλαμβάνει φυσικά πρόσωπα, εταιρείες ή ενώσεις (ανεξάρτητα από το αν έχουν ξεχωριστή νομική προσωπικότητα).

1.5 Η αναφορά σε εταιρεία συμμετοχών ή θυγατρική εταιρεία σημαίνει εταιρεία συμμετοχών ή θυγατρική εταιρεία (ανάλογα με την περίπτωση) όπως ορίζεται στο άρθρο 1159 του Νόμου περί Εταιρειών του 2006.

1.6 Αν το πλαίσιο δεν απαιτεί κάτι διαφορετικό, οι λέξεις στον ενικό αριθμό περιλαμβάνουν τον πληθυντικό και οι λέξεις στον πληθυντικό αριθμό περιλαμβάνουν τον ενικό.

1.7 Τυχόν λέξεις που ακολουθούνται από τους όρους συμπεριλαμβανομένου, περιλαμβάνει, ειδικότερα, για παράδειγμα ή οποιαδήποτε παρόμοια έκφραση, θα ερμηνεύονται ως περιγραφικές και δεν θα περιορίζονται στη σημασία των λέξεων, περιγραφών, ορισμών, φράσεων ή όρων που προηγούνται αυτών των όρων.

2. ΓΕΝΙΚΑ

2.1 Προϋπόθεση για να γίνετε μέλος είναι η συμφωνία σας με τους παρόντες όρους χρήσης, οι οποίοι συνιστούν νομικά δεσμευτική σύμβαση μεταξύ μας αφού εγγραφείτε για να γίνετε μέλος.

2.2 Ενδέχεται να θεωρούμε απαραίτητο να αλλάζουμε τους όρους χρήσης κατά διαστήματα και θα σας ενημερώνουμε για τυχόν αλλαγές αποστέλλοντας email στην κύρια διεύθυνση email που είναι καταχωρισμένη στο λογαριασμό σας και δημοσιεύοντας την ειδοποίηση των αλλαγών στον ιστότοπό μας παρέχοντας το σύνδεσμο για τους τροποποιημένους όρους χρήσης. 2.2 Θα αποστέλλουμε ειδοποίηση τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από την εφαρμογή των προτεινόμενων αλλαγών, ωστόσο οι αλλαγές που καθιστούν τους όρους χρήσης ευνοϊκότερους για εσάς ή που δεν επηρεάζουν στα δικαιώματά σας, θα εφαρμόζονται αμέσως αν αυτό δηλώνεται στην ειδοποίηση αλλαγών. Οι αλλαγές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες NETELLER θα τίθενται αμέσως σε ισχύ χωρίς ειδοποίηση (όλες οι συναλλαγές που εμπεριέχουν μετατροπή συναλλάγματος υπολογίζονται με βάση το μέσο ημερήσιο διατραπεζικό επιτόκιο που δημοσιεύεται από τρίτο πάροχο δεδομένων συναλλάγματος [Oanda], επί του οποίου προσθέτουμε την αμοιβή που παρατίθεται στον πίνακα αμοιβών).

2.3 Θα θεωρείται ότι έχετε αποδεχθεί κάθε αλλαγή που πραγματοποιείται στους όρους χρήσης, εκτός αν μας κοινοποιήσετε το αντίθετο προτού αυτοί τεθούν σε ισχύ. Αν διαφωνείτε με τις προτεινόμενες αλλαγές, έχετε το δικαίωμα να καταγγείλετε τη σύμβαση και να κλείσετε το λογαριασμό σας αμέσως χωρίς χρέωση, πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία εφαρμογής των αλλαγών. Η κοινοποίησή σας που θα δηλώνει ότι δεν συμφωνείτε με τις αλλαγές θα συνιστά κοινοποίηση της επιθυμίας σας να καταγγείλετε τη σύμβασή σας με εμάς και ο λογαριασμός σας θα κλείσει αμέσως μετά την παραλαβή της κοινοποίησης καταγγελίας σας. Η κάρτα σας θα ακυρωθεί και τυχόν κεφάλαια στο λογαριασμό σας θα επιστραφούν σε εσάς χρησιμοποιώντας τη μέθοδο που θα μας κοινοποιήσετε (με την επιφύλαξη των συνήθων ισχυουσών αμοιβών).

2.4 Μπορείτε να εξετάζετε τους παρόντες όρους χρήσης πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε συναλλαγή ανά πάσα στιγμή, κάνοντας κλικ στη σελίδα «Όροι χρήσης», η οποία κατά την ημερομηνία των εν λόγω όρων χρήσης βρίσκεται στη διεύθυνση https://member.neteller.com/document/show. Οι όροι χρήσης εμφανίζουν την πιο πρόσφατη ημερομηνία αναθεώρησής τους. Καμία αναθεώρηση δεν επηρεάζει οποιαδήποτε συναλλαγή βρίσκεται σε εκκρεμότητα κατά την ημερομηνία της εν λόγω αναθεώρησης. Η χρήση της υπηρεσίας NETELLER από εσάς υποδηλώνει τη συμφωνία σας με τους παρόντες όρους χρήσης. Σας προτείνουμε να εκτυπώσετε τους παρόντες όρους χρήσης για μελλοντική αναφορά.

2.5 Οι παρακάτω πολιτικές, όπως εκάστοτε τροποποιούνται, ενσωματώνονται στους παρόντες όρους χρήσης και αποτελούν μέρος αυτών (και ο όρος «Όροι χρήσης» θα θεωρείται ότι ενσωματώνει τις εν λόγω πολιτικές):

 1. Λίστα μη εξυπηρετούμενων χωρών
 2. Πολιτική απορρήτου
 3. Διαδικασία καταγγελιών

2.6 Η πιο πρόσφατη έκδοση των εν λόγω πολιτικών βρίσκεται στον ιστότοπο για λόγους αναφοράς. Κατά την ημερομηνία των παρόντων όρων χρήσης, κάθε μία από τις εν λόγω πολιτικές μπορεί να βρεθεί στη διεύθυνση: https://www.neteller.com/el/policies/terms-of-use.

3. ΥΠΗΡΕΣΙΑ NETELLER

3.1 Η Paysafe Financial Services Limited είναι ένας εξουσιοδοτημένος εκδότης ηλεκτρονικών χρημάτων ο οποίος εξουσιοδοτείται και εποπτεύεται από τη Financial Conduct Authority στο Ηνωμένο Βασίλειο, υπό τον αριθμό αναφοράς της FCA (FRN) 900015. Όλες οι κάρτες εκδίδονται από την Paysafe Financial Services Limited κατόπιν άδειας από την Mastercard.

3.2 Αποδεχόμενοι τους παρόντες όρους χρήσης και χρησιμοποιώντας την υπηρεσία NETELLER, αναγνωρίζετε ότι: (i) δεν είμαστε τράπεζα και ο λογαριασμός σας δεν είναι τραπεζικός λογαριασμός, (ii) οι λογαριασμοί δεν ασφαλίζονται από οποιονδήποτε κυβερνητικό φορέα και το Πρόγραμμα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSCS) του Η.Β. δεν ισχύει για το λογαριασμό σας, (iii) δεν λειτουργούμε ως διαχειριστές, θεματοφύλακες ή καταπιστευματοδόχοι αναφορικά με τα υπόλοιπα στο λογαριασμό σας και (iv) δεν σας καταβάλλουμε τόκους για τα υπόλοιπα στο λογαριασμό σας.

3.3 Παρότι δεν απαιτείται να διατηρείτε υπόλοιπο στο λογαριασμό σας, αν υπάρχει, τα κεφάλαια που το αποτελούν διαχωρίζονται και συγκεντρώνονται με κεφάλαια που εκπροσωπούν τα υπόλοιπα άλλων μελών σε ένα λογαριασμό που διατηρείται από εμάς σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Κανονισμών Ηλεκτρονικού Χρήματος του 2011. Δεν μας επιτρέπεται να καταβάλλουμε τόκο σε εσάς αναφορικά με τα κεφάλαια που διατηρείτε στο λογαριασμό σας. Τυχόν τόκος που συσσωρεύεται από το συγκεντρωμένο ποσό αποτελεί ιδιοκτησία της Paysafe.

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

4.1 Για να γίνετε και να παραμείνετε μέλος, πρέπει:

 1. να έχετε συμπληρώσει τουλάχιστον το 18ο έτος της ηλικίας σας και να είστε σε ηλικία ενηλικίωσης, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο, στη χώρα διαμονής σας,
 2. να μην είστε κάτοικος χώρας στην οποία δεν παρέχουμε την υπηρεσία NETELLER, όπως προβλέπεται στην λίστα μη εξυπηρετούμενων χωρών, η οποία μπορεί να τροποποιείται από εμάς κατά διαστήματα χωρίς ειδοποίηση,
 3. να ανοίξετε λογαριασμό σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στη σελίδα καταχώρισης του ιστότοπου εγγραφής, συμπεριλαμβανομένης της συμπλήρωσης όλων των απαιτούμενων στοιχείων που παρατίθενται σε αυτήν,
 4. να διατηρείτε ενεργή διεύθυνση, τηλεφωνικό αριθμό και διεύθυνση email και
 5. να περάσετε με επιτυχία όλους τους απαραίτητους ελέγχους επικύρωσης και επαλήθευσης ταυτότητας και ασφάλειας που εφαρμόζουμε.

4.2 Απαγορεύεται να επιτρέπετε σε άλλα άτομα να χρησιμοποιούν το λογαριασμό σας. Εκτός αν σας επιτρέπουμε κατά διαστήματα κάτι διαφορετικό, απαγορεύεται να ανοίξετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς και μπορούμε, χωρίς καμία ειδοποίηση, να κλείσουμε οποιονδήποτε ή όλους τους λογαριασμούς ενός μέλους που έχει, ή υποπτευόμαστε εύλογα ότι έχει, πολλαπλούς μη εξουσιοδοτημένους λογαριασμούς.

4.3 Οφείλετε να ενημερώνετε αμέσως τα στοιχεία του λογαριασμού σας στον ιστότοπο αν το όνομα, η διεύθυνση, η διεύθυνση email, ο αριθμός τηλεφώνου, τα στοιχεία πιστωτικής κάρτας ή τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού σας αλλάξουν.

5. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ

Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία NETELLER, θα πρέπει:

 1. να είστε μέλος και
 2. να μην παραβιάζετε τους όρους χρήσης ή να μην περιοριστεί με άλλον τρόπο η πρόσβαση στο λογαριασμό σας ή να μην έχει κλείσει κατά το παρελθόν προηγούμενος λογαριασμός σας από εμάς.

6. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΑΣ

6.1 Κατά το άνοιγμα του λογαριασμού σας, θα σας εκδώσουμε μια εικονική κάρτα. Για να μπορέσετε να προβείτε σε συναλλαγή, θα πρέπει να χρηματοδοτήσετε την κάρτα σας αγοράζοντας ηλεκτρονικά χρήματα για να πιστωθούν στο λογαριασμό σας. Η κάρτα σας δεν είναι πιστωτική κάρτα, κάρτα προθεσμιακής χρέωσης ή χρεωστική κάρτα. Μπορείτε να δαπανάτε μόνο την αξία των κεφαλαίων που διαθέτετε στο λογαριασμό σας.

6.2 Αγορά ηλεκτρονικών χρημάτων

 1. Μπορείτε να αγοράσετε ηλεκτρονικά χρήματα χρησιμοποιώντας μία από τις διαθέσιμες επιλογές κατάθεσης, ανάλογα με τη χώρα διαμονής σας. Θα πρέπει να παρέχετε τα στοιχεία που θα σας ζητηθούν και να περάσετε με επιτυχία από όλους τους ελέγχους επικύρωσης και επαλήθευσης ταυτότητας και ασφάλειας. Για κάθε κατάθεση, μας εξουσιοδοτείτε να λαμβάνουμε ή να εισπράττουμε κεφάλαια για λογαριασμό σας από την πηγή πληρωμής που επιλέξατε, μείον τις ισχύουσες αμοιβές, και στη συνέχεια να εκδίδουμε ηλεκτρονικά χρήματα στο λογαριασμό σας.
 2. Κατά παρέκκλιση των παραπάνω, συγκεκριμένες επιλογές κατάθεσης σάς επιτρέπουν να μεταφέρετε ηλεκτρονικά χρήματα στο λογαριασμό σας χρεώνοντας ένα λογαριασμό στο χρηματοπιστωτικό σας ίδρυμα. Σε περίπτωση που ενημερωθούμε ότι δεν υπάρχουν επαρκή κεφάλαια στον εν λόγω λογαριασμό, μπορούμε να παρουσιάσουμε εκ νέου την μη ολοκληρωμένη πληρωμή στο χρηματοπιστωτικό σας ίδρυμα έως και δύο φορές ακόμη. Επίσης, μπορούμε να επιβάλλουμε την ισχύουσα χρέωση ανεπαρκών κεφαλαίων και να χρεώσουμε τη μη ολοκληρωμένη πληρωμή στο λογαριασμό σας, να την εισπράξουμε από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που ορίσατε ή να την εισπράξουμε με άλλον τρόπο από εσάς.
 3. Οι καταθέσεις υπόκεινται σε αμοιβές και προμήθειες μετατροπής συναλλάγματος ανάλογα με τη μέθοδο που χρησιμοποιείται. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα 8 για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τις αμοιβές.

6.3 Αίτηση για επιπλέον κάρτες

 1. Μπορείτε να κάνετε αίτηση για επιπλέον εικονικές κάρτες ή για πλαστική κάρτα μόλις επαληθευτεί ο λογαριασμός σας (βλέπε ενότητα 6.3 (ii) παρακάτω). Οι πλαστικές κάρτες είναι διαθέσιμες στις περισσότερες χώρες όπου διατίθεται η NETELLER, δυστυχώς όμως όχι σε όλες. Για τη λίστα των χωρών όπου επί του παρόντος είμαστε σε θέση να προσφέρουμε πλαστικές κάρτες, παρακαλούμε ανατρέξτε στον ιστότοπο της NETELLER. Η εν λόγω λίστα ενδέχεται να τροποποιείται κατά διαστήματα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
 2. Για να κάνετε αίτηση για πλαστική κάρτα ή για περισσότερες από μία εικονικές κάρτες, θα πρέπει να «επαληθεύσετε» το λογαριασμό σας επιβεβαιώνοντας την ταυτότητά σας και τον τόπο διαμονής σας. Αναλυτικά στοιχεία για το πώς θα το κάνετε αυτό θα βρείτε στον ιστότοπο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τρίτα μέρη για την λήψη αυτών των στοιχείων για λογαριασμό μας, τα οποία ενδέχεται να διενεργήσουν και πιστωτικούς ελέγχους. Συμφωνείτε να εφαρμόζουμε εύλογη διακριτική ευχέρεια κατά τη χρήση και την κοινοποίηση σχετικών προσωπικών στοιχείων για τη διεξαγωγή των εν λόγω ελέγχων ταυτότητας και επαλήθευσης.
 3. Αν λάβετε πλαστική κάρτα, θα πρέπει να την υπογράψετε αμέσως μετά την παραλαβή της.
 4. Διατηρούμε το δικαίωμα άρνησης έκδοσης κάρτας κατά τη διακριτική μας ευχέρεια.

6.4 Χρήση της κάρτας σας

 1. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την κάρτα σας οπουδήποτε γίνεται αποδεκτή η Mastercard®, ωστόσο μια εικονική κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όπου δεν απαιτείται πλαστική κάρτα, για παράδειγμα, σε συναλλαγές που γίνονται ηλεκτρονικά ή μέσω τηλεφώνου.
 2. Όλες οι συναλλαγές που διενεργούνται με χρήση της κάρτας σας απαιτούν τα εξής:
  1. να υπάρχουν επαρκή κεφάλαια στο λογαριασμό σας,
  2. ο έμπορος ή το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα να μπορούν να επαληθεύσουν ότι έχετε επαρκή κεφάλαια διαθέσιμα στο λογαριασμό σας και
  3. τους όρους και προϋποθέσεις τους παρόχου του ATM η του σχετικού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος (εκτός από τους παρόντες όρους χρήσης).
 3. Διατηρούμε το δικαίωμα άρνησης συναλλαγών κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Δεν φέρουμε ευθύνη σε περίπτωση που κάποιος έμπορος αρνηθεί την κάρτα σας ή σε περίπτωση που δεν εξουσιοδοτήσουμε συναλλαγή ή ακυρώσουμε ή αναστείλουμε τη χρήση της κάρτας σας σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης.
 4. Δεν μπορείτε να δαπανήσετε περισσότερα χρήματα χρησιμοποιώντας την κάρτα σας από όσα έχετε στο λογαριασμό σας στη NETELLER. Αν ο λογαριασμός σας εμφανίσει αρνητικό υπόλοιπο, θα λάβουμε σοβαρά υπόψη αυτή την ενέργεια και θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την επιβολή προσφυγής εναντίον σας σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης.
 5. Σε ορισμένους τομείς, έμποροι όπως εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και άλλοι πάροχοι υπηρεσιών εκτιμούν το συνολικό ποσό των χρημάτων που ενδέχεται να δαπανήσετε ή για το οποίο χρειάζεστε εξουσιοδότηση. Η εκτίμηση μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το ποσό που τελικά δαπανάτε ή χρεώνεστε. Αυτό σημαίνει ότι μέρος των κεφαλαίων στο λογαριασμό σας ενδέχεται να δεσμευτεί έως και 30 ημέρες (ή 90 ημέρες για τις εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων) και συνεπώς δεν θα μπορείτε να το δαπανήσετε κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Δεν είμαστε σε θέση να αποδεσμεύσουμε το εν λόγω ποσό χωρίς τη συγκατάθεση του σχετικού εμπόρου, την οποία θα πρέπει να λάβετε από τον έμπορο.

6.5 Πραγματοποίηση πληρωμών προς και από το λογαριασμό σας

 1. Εκτός από τη χρήση της κάρτας σας για πραγματοποίηση πληρωμών και αναλήψεων, μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε πληρωμή απευθείας από το λογαριασμό σας σε έμπορο που αποδέχεται τη NETELLER ή σε άλλο μέλος, συμπληρώνοντας τα στοιχεία στη σελίδα «Ανάληψη» του ιστότοπου μελών και, σε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί να είστε σε θέση να πραγματοποιείτε πληρωμή από και προς έμπορο απευθείας από τον ιστότοπο του εμπόρου.
 2. Κατά την πραγματοποίηση μιας πληρωμής από το λογαριασμό σας, απαγορεύεται να ορίζετε ποσό σε υπέρβαση του υπολοίπου του λογαριασμού σας, συν τις ισχύουσες αμοιβές, που υπάρχει κατά την υποβολή του αιτήματος. Σε περίπτωση που προσπαθήσετε να το κάνετε, το αίτημα πληρωμής σας θα απορριφθεί.
 3. Το ποσό οποιασδήποτε πληρωμής που γίνεται στο λογαριασμό σας θα πιστώνεται στο υπόλοιπο του λογαριασμού σας, μείον τις τυχόν ισχύουσες αμοιβές. Αν μια πληρωμή που πιστώνεται στο λογαριασμό σας ανακληθεί από τον αποστολέα πριν από την εκτέλεση της συναλλαγής, το ποσό της αντίστροφης πληρωμής θα επιστρέφεται στον αποστολέα και δεν θα χρεώνεστε αμοιβές.
 4. Είστε υπεύθυνοι για την ακρίβεια των εντολών σας. Δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν λάθη που κάνετε κατά την εισαγωγή των στοιχείων email του παραλήπτη ή του ποσού της πληρωμής.
 5. Είστε πλήρως υπεύθυνοι για όλα τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αγοράζετε και εξοφλείτε με χρήση της υπηρεσίας NETELLER. Κάθε διαφορά με έμπορο αναφορικά με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που αγοράζετε μέσω της υπηρεσίας NETELLER, υπάρχει ανάμεσα σε εσάς και τον έμπορο και συμφωνείτε ότι εμείς δεν θα αποτελούμε μέρος σε αυτήν τη διαφορά. Δεν παρέχουμε εγγυήσεις, δηλώσεις εκπροσώπησης, όρους ή προϋποθέσεις αναφορικά με τα παραπάνω προϊόντα και υπηρεσίες.
 6. Οι πληρωμές υπόκεινται σε αμοιβές και προμήθειες μετατροπής συναλλάγματος ανάλογα με τη μέθοδο που χρησιμοποιείται. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα 8 για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τις αμοιβές.

6.6 Επαναλαμβανόμενη χρέωση

 1. Κάποιοι ηλεκτρονικοί έμποροι ενδέχεται να προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες που μπορούν να πληρωθούν με τη χρήση επαναλαμβανόμενης χρέωσης. Αυτό σημαίνει ότι μια πληρωμή μπορεί να αφαιρείται από το λογαριασμό σας σε τακτά διαστήματα. Το ποσό της πληρωμής και τα διαστήματα κατά τα οποία θα αφαιρείται η πληρωμή ορίζονται από το σχετικό έμπορο.
 2. Η επαναλαμβανόμενη χρέωση αποτελεί συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και τον σχετικό έμπορο. Αν θέλετε να τροποποιήσετε ή να ακυρώσετε την πληρωμή σας μέσω επαναλαμβανόμενης χρέωσης ή αν έχετε οποιοδήποτε ερώτημα ή διαφορά σχετικά με την πληρωμή σας μέσω επαναλαμβανόμενης χρέωσης, θα πρέπει να απευθυνθείτε απευθείας στον έμπορο και θα ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις που έχει θέσει ο έμπορος. Μόλις επικοινωνήσετε με τον έμπορο, θα πρέπει να μας ενημερώσετε. Δεν είμαστε σε θέση να ακυρώσουμε ή τα τροποποιήσουμε τις πληρωμές σας μέσω επαναλαμβανόμενης χρέωσης χωρίς τη συγκατάθεση του εμπόρου. Δεν θα πρέπει να ακυρώνετε ή να αντιστρέφετε με άλλον τρόπο την πληρωμή σας μέσω επαναλαμβανόμενης χρέωσης χωρίς να επικοινωνήσετε πρώτα με τον έμπορο. Δεν θα φέρουμε ευθύνη για καμία πληρωμή μέσω επαναλαμβανόμενης χρέωσης που αφαιρείται από το λογαριασμό σας πριν ενημερώσετε τον έμπορο για την ακύρωση. Δεν θα είστε σε θέση να ακυρώσετε πληρωμή που ήδη έχετε κάνει σε έναν έμπορο.
 3. Είναι ευθύνη σας να διασφαλίσετε ότι ο λογαριασμός σας έχει επαρκή κεφάλαια για την πραγματοποίηση κάθε πληρωμής που έχετε συμφωνήσει να κάνετε με χρήση της επαναλαμβανόμενης χρέωσης. Δεν θα φέρουμε ευθύνη για τυχόν αμοιβές, χρεώσεις ή πρόστιμα που ενδέχεται να προκύψουν ως αποτέλεσμα της ύπαρξης μη επαρκών κεφαλαίων στο λογαριασμό σας για να τηρήσετε τις υποχρεώσεις σας στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για επαναλαμβανόμενη χρέωση. Αν ο λογαριασμός σας εμφανίσει αρνητικό υπόλοιπο, θα ισχύουν οι όροι που παρατίθενται στην ενότητα 10.3.
 4. Μια πληρωμή που πραγματοποιείται μέσω επαναλαμβανόμενης χρέωσης αποτελεί «Πληρωμή» με τον τρόπο ορίζεται στους παρόντες όρους χρήσης και θα ισχύουν οι συνήθεις αμοιβές για κάθε πληρωμή.

6.7 Όρια λογαριασμού

 1. Το υπόλοιπο του λογαριασμού σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 50.000 USD (πενήντα χιλιάδες δολάρια ΗΠΑ) ή ισοδύναμο ποσό στο νόμισμα του λογαριασμού σας (το «Όριο λογαριασμού»).
 2. Είναι ευθύνη σας να βεβαιώνεστε ότι το υπόλοιπο του λογαριασμού σας δεν υπερβαίνει το όριο λογαριασμού. Δεν θα μπλοκάρουμε αυτόματα συναλλαγές για να αποφεύγουμε την υπέρβαση του ορίου λογαριασμού σας, συνεπώς θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά το υπόλοιπο του λογαριασμού σας για να βεβαιώνεστε ότι βρίσκεται εντός του ορίου λογαριασμού.
 3. Αν υπερβείτε το όριο λογαριασμού, θα πρέπει να φέρετε το λογαριασμό σας στο όριο λογαριασμού ή κάτω από αυτό εντός 60 (εξήντα) ημερών από την ημερομηνία που υπερβήκατε το όριο λογαριασμού.
 4. Αν το υπόλοιπο του λογαριασμού σας δεν έρθει εντός του ορίου λογαριασμού εντός της προαναφερόμενης περιόδου των 60 (εξήντα) ημερών, θα αναστείλουμε το λογαριασμό σας και θα επιστρέψουμε το ποσό που υπερβαίνει το όριο λογαριασμού στην αρχική πηγή της κατάθεσης ή της πληρωμής (αρχίζοντας με την πιο πρόσφατη κατάθεση ή πληρωμή και συνεχίζοντας μέχρι να ικανοποιηθεί το όριο λογαριασμού). Για παράδειγμα, αν η πιο πρόσφατη κατάθεση ή πληρωμή ήταν κατάθεση με χρήση πιστωτικής κάρτας, θα επιστρέψουμε το ποσό της εν λόγω κατάθεσης (ή ενδεχομένως μικρότερο ποσό που θα απαιτηθεί για την τήρηση του ορίου λογαριασμού) στον πάροχο της πιστωτικής κάρτας. Αν αυτό δεν φέρει το υπόλοιπο του λογαριασμού σας εντός του ορίου λογαριασμού, θα επιστρέψουμε την επόμενη πιο πρόσφατη κατάθεση ή πληρωμή στην πηγή αυτών των κεφαλαίων (και ούτω καθεξής) μέχρι το υπόλοιπο του λογαριασμού να βρίσκεται εντός του ορίου λογαριασμού. Ενδέχεται να σας χρεώσουμε αμοιβή για την επιστροφή τυχόν υπολοίπων που υπερβαίνουν το όριο λογαριασμού.

6.8 Κλείσιμο του λογαριασμού σας και εξόφληση των κεφαλαίων σας

 1. Αν επιθυμείτε να κλείσετε το λογαριασμό σας, μπορείτε να το κάνετε ειδοποιώντας μας εγγράφως. Σύμφωνα με την υποενότητα (iii) παρακάτω, μπορείτε να εξοφλήσετε στο άρτιο το συνολικό υπόλοιπο των ηλεκτρονικών χρημάτων στο λογαριασμό σας (εκτός των ποσών που δεν έχουν αποδεσμευτεί από το χρηματοπιστωτικό σας ίδρυμα), επιλέγοντας μία από τις διαθέσιμες μεθόδους ανάληψης στη χώρα διαμονής σας, όπως ορίζονται στην σελίδα «Ανάληψη» στον ιστότοπο των μελών ή χρησιμοποιώντας την κάρτα σας σε οποιοδήποτε ATM.
 2. Θα επεξεργαστούμε το αίτημα ανάληψης με την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρωθεί όλοι οι έλεγχοι επικύρωσης και επαλήθευσης ταυτότητας και ασφαλείας.
 3. Ανάλογα με τη μέθοδο ανάληψης που επιλέγετε, ενδέχεται να ισχύει αμοιβή που θα αφαιρείται από το υπόλοιπο του λογαριασμού σας πριν από την ανάληψη.

6.9 Θα πρέπει να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την εκτέλεση μιας συναλλαγής, προκειμένου αυτή να εξουσιοδοτηθεί. Συμφωνείτε ότι πατώντας το κουπί «Συμφωνώ» ή εισάγοντας τα στοιχεία ID του λογαριασμού σας (ή πατώντας ισοδύναμο κουμπί ή εκτελώντας ισοδύναμη διαδικασία όπου υποβάλετε τα απαιτούμενα στοιχεία για τη συναλλαγή), επιβεβαιώνετε ότι παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία της συναλλαγής και για τη χρέωση των σχετικών αμοιβών, οι οποίες θα αφαιρεθούν από το λογαριασμό σας. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με τη χρήση του PIN ή των στοιχείων ID του λογαριασμού σας, θεωρείται ότι εξουσιοδοτούνται από εσάς. Συμφωνείτε επίσης ότι αφού παρέχετε τη συγκατάθεσή σας, η εξουσιοδοτημένη συναλλαγή δεν μπορεί πλέον να ανακληθεί. Για αυτόν το σκοπό, ο χρόνος παραλαβής του αιτήματος συναλλαγής (και ως εκ τούτου ο χρόνος συγκατάθεσης) είναι ο χρόνος κατά τον οποίο πατάτε το κουμπί «Συμφωνώ» (ή ισοδύναμο κουμπί ή διαδικασία).

6.10 Ενδέχεται να αρνηθούμε να εκτελέσουμε συναλλαγή στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. αν πιστεύουμε εύλογα ότι δεν μας δώσατε εσείς την εντολή,
 2. αν υποπτευόμαστε εύλογα δόλια δραστηριότητα,
 3. αν οι εντολές σας δεν είναι σαφείς, ολοκληρωμένες ή στην απαιτούμενη μορφή,
 4. αν υποπτευόμαστε ότι υπήρξε παραβίαση των όρων χρήσης,
 5. αν πρέπει να το κάνουμε για να συμμορφωθούμε με τους κανόνες της Mastercard ή
 6. αν πρέπει αλλιώς να το κάνουμε εκ του νόμου ή κατόπιν απαίτησης από οποιονδήποτε αρμόδιο κανονιστικό φορέα.

6.11 Οι έμποροι ενδέχεται να μην μπορούν να εξουσιοδοτήσουν μια πληρωμή αν δεν μπορούν να εξασφαλίσουν ηλεκτρονική εξουσιοδότηση από εμάς (για παράδειγμα, αν δεν είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο).

6.12 Είστε πλήρως υπεύθυνοι για τις εντολές που παρέχετε σε εμάς και κατά συνέπεια ενδέχεται να μην μπορούμε να εντοπίσουμε σφάλματα στις εντολές της συναλλαγής σας. Είναι σημαντικό να διασφαλίσετε ότι όλα τα στοιχεία που εισάγονται αναφορικά με τη συναλλαγή είναι ακριβή. Κάθε συναλλαγή θα θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί σωστά όταν έχει εκτελεστεί σύμφωνα με τις εντολές σας. Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις, ενδέχεται να είμαστε σε θέση να σας βοηθήσουμε στην ανάκτηση των σχετικών κεφαλαίων, εφαρμόζοντας την αντίστοιχη αμοιβή που ορίζεται στον πίνακα αμοιβών. Δεν μπορούμε να ανακτήσουμε κεφάλαια που στάλθηκαν εσφαλμένα σε άλλο μέλος, εκτός αν έχετε αστυνομικό αριθμό αναφοράς εγκληματικής ενέργειας ή τη συγκατάθεση του άλλου εμπλεκομένου ατόμου.

6.13 Οι συναλλαγές είναι τελικές και δεν αντιστρέφονται εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις και κατά τη διακριτική μας ευχέρεια:

 1. όταν επιβεβαιώνουμε ότι ήταν σφάλμα εμπόρου,
 2. όταν υπάρχει παράνομη δραστηριότητα που αφορά το λογαριασμό σας ή
 3. όταν παραβιάζετε τους παρόντες όρους χρήσης.

6.14 Αναγνωρίζετε ότι ορισμένες από τις επιλογές συναλλαγών που σας προσφέρουμε απαιτούν διαφορετικούς τύπους και επίπεδα ελέγχων επικύρωσης και επαλήθευσης ταυτότητας και ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης συστημάτων επικύρωσης και επαλήθευσης τρίτων μερών, και συμφωνείτε ότι εφαρμόζουμε τη διακριτική ευχέρειά μας στη χρήση και κοινοποίηση των σχετικών προσωπικών στοιχείων για την διεξαγωγή των παραπάνω ελέγχων επικύρωσης και επαλήθευσης ταυτότητας και ασφάλειας, σε περίπτωση που προτιμήσετε αυτές τις επιλογές.

6.15 You also acknowledge that for security purposes, certain of our Transaction options impose minimum and maximum limits on the amounts that may be transferred.  We reserve the right to impose limits on the amount of any Transaction and the frequency you may use a particular Transaction option.  Further information is available on the Website.  These limits are subject to change from time to time without notice.

6.16 Απαγορεύεται η συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε από τα παρακάτω:

 1. υλική ή αποπειραθείσα πράξη από μέρους σας που θεωρείται από εμάς ως αθέμιτη σύμπραξη, κατάχρηση μπόνους ή άλλων προσφορών σε σχέση με την υπηρεσία NETELLER.
 2. άνοιγμα ή απόπειρα ανοίγματος πολλών λογαριασμών στο όνομά σας (εκτός εάν έχουμε δώσει πρότερη γραπτή έγκριση) ή σε ψευδές όνομα.
 3. εκτέλεση άσκοπης και/ή τεχνητής δραστηριότητας ή συναλλαγών (γνωστής ως «υπέρμετρης διακίνησης λογαριασμού»).

6.17 Πρέπει να χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό σας μόνο για προσωπικούς σκοπούς και όχι ως μέσο συναλλαγών ή λειτουργίας επιχείρησης, εκτός εάν, σε ορισμένες περιπτώσεις όπως καθορίζεται από εμάς, σάς δώσουμε την πρότερη γραπτή μας έγκριση για να το πράξετε.

7. ΛΗΞΗ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΡΤΑΣ

7.1 Η κάρτα σας ισχύει για την περίοδο που αναφέρεται στην πρόσοψη της κάρτας, εκτός αν η χρήση της ακυρωθεί νωρίτερα από εσάς ή από εμάς, σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης. Οι συναλλαγές δεν θα εξουσιοδοτούνται μετά τη λήξη ή την ακύρωση της κάρτας σας.

7.2 Μετά τη λήξη της κάρτας σας, θα ανανεώνουμε αυτόματα μόνο τις κάρτες που χρησιμοποιήθηκαν εντός 12 μηνών πριν από τη λήξη. Δεν θα ισχύει καμία αλλαγή όταν η κάρτα σας ανανεώνεται αυτόματα.

7.3 Αν το ζητήσετε, θα αντικαταστήσουμε κάρτα που χάθηκε, εκλάπη ή καταστράφηκε. Θα ισχύει αμοιβή για την αντικατάσταση της κάρτας που χάθηκε, εκλάπη ή καταστράφηκε.

7.4 Αν βρείτε την κάρτα σας μετά τη δήλωση απώλειας, κλοπής ή κατάχρησης, πρέπει να την καταστρέψετε και να μας ενημερώσετε άμεσα.

8. ΑΜΟΙΒΕΣ

8.1 Θα σας χρεώνουμε τις αμοιβές που παρατίθενται στον ιστότοπό μας για κάθε συναλλαγή. Μας εξουσιοδοτείτε να χρεώνουμε στο λογαριασμό σας τις ισχύουσες αμοιβές κατά τη στιγμή μιας συναλλαγής. Ενδέχεται επίσης να σας χρεώνουμε συγκεκριμένες αμοιβές διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των αμοιβών που αφορούν τη συνεχιζόμενη διαχείριση ανενεργών λογαριασμών, της είσπραξης χρεών και των χρεώσεων για εκ νέου επεξεργασία σε περίπτωση ανεπαρκών κεφαλαίων. Όλες οι αμοιβές θα χρεώνονται στο νόμισμα του λογαριασμού σας και συμφωνείτε ότι μπορούμε να πραγματοποιήσουμε χρεώσεις με συμψηφισμό από το λογαριασμό σας τυχόν αμοιβών, χρεώσεων ή άλλων ποσών που μας οφείλονται και καταβάλλονται από εσάς σε σχέση με την υπηρεσία NETELLER. Όλες οι αμοιβές καρτών θα χρεώνονται στο νόμισμα του λογαριασμού σας στη NETELLER, ανεξάρτητα από το νόμισμα της κάρτας ή της συναλλαγής.

8.2 Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάζουμε κατά διαστήματα τις αμοιβές, και οι αλλαγές θα υλοποιούνται σε συμφωνία με την ενότητα 2.2. Οι ενημερώσεις θα παρατίθενται στη σελίδα αμοιβών του ιστότοπού μας. Αλλαγές στην ισοτιμία συναλλάγματος αναφοράς θα εφαρμόζονται αμέσως, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

8.3 Παρακαλούμε σημειώστε ότι ορισμένοι πάροχοι ΑΤΜ χρεώνουν επιπρόσθετες αμοιβές για τη χρήση των ΑΤΜ τους. Είστε υπεύθυνοι να ελέγχετε πριν συνεχίσετε τη συναλλαγή σας.

8.4 Αν έχετε κεφάλαια στο λογαριασμό σας και δεν διενεργήσετε συναλλαγές από ή προς το λογαριασμό σας για περίοδο 14 μηνών («Αδρανής λογαριασμός» ή «Αδράνεια λογαριασμού») θα χρεώσουμε αμοιβή διαχείρισης («Αμοιβή διαχείρισης»). Αυτό θα σας κοινοποιηθεί ένα μήνα πριν μέσω email. Η αμοιβή διαχείρισης θα χρεώνεται ετησίως και θα αφαιρείται από τα διαθέσιμα κεφάλαια στο λογαριασμό σας (δεν θα δημιουργήσουμε ωστόσο αρνητικό υπόλοιπο στο λογαριασμό σας). Για παράδειγμα:

 1. Αν ο λογαριασμός σας παραμείνει αδρανής για 14 μήνες, θα χρεώσουμε αμοιβή διαχείρισης αδρανούς λογαριασμού. Θα εξακολουθείτε να έχετε πρόσβαση στο λογαριασμό σας σε περίπτωση που επιθυμείτε να προβείτε σε συναλλαγή στο μέλλον.
 2. Με την πάροδο επιπλέον 12 μηνών αδράνειας λογαριασμού (ή 26 μηνών αδράνειας λογαριασμού συνολικά), θα χρεώσουμε μια δεύτερη αμοιβή διαχείρισης ανενεργού λογαριασμού (αν υπάρχουν επαρκή κεφάλαια στο λογαριασμό σας). Θα εξακολουθείτε να έχετε πρόσβαση στο λογαριασμό σας σε περίπτωση που επιθυμείτε να προβείτε σε συναλλαγή στο μέλλον.
 3. Με την πάροδο επιπλέον 12 μηνών αδράνειας λογαριασμού (ή 38 μηνών αδράνειας λογαριασμού συνολικά), θα χρεώσουμε μια τρίτη και τελευταία αμοιβή διαχείρισης ανενεργού λογαριασμού (αν υπάρχουν επαρκή κεφάλαια στο λογαριασμό σας) και θα κλείσουμε το λογαριασμό σας. Δεν θα μπορείτε να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας μετά από αυτό αλλά θα μπορείτε να ανακτήσετε τα κεφάλαιά σας επικοινωνώντας με το κέντρο επικοινωνίας πελατών χρησιμοποιώντας τον αριθμό που εμφανίζεται στην αρχή των παρόντων όρων χρήσης.
 4. Έξι χρόνια μετά το κλείσιμο του λογαριασμού σας, τυχόν κεφάλαια που παραμένουν αζήτητα θα λήγουν και θα καταπίπτουν.

8.5 Λεπτομέρειες σχετικά με το ποσό της αμοιβής διαχείρισης μπορούν να βρεθούν στη σελίδα αμοιβών του ιστότοπου. Η αμοιβή διαχείρισης θα χρεώνεται μέχρι να συμβεί κάποιο από τα παρακάτω:

 1. να προβείτε σε συναλλαγή,
 2. το υπόλοιπο του λογαριασμού να μηδενιστεί ή
 3. ο λογαριασμός να είναι αδρανής λογαριασμός για σύνολο 38 μηνών ή περισσότερο, όπου μετά την εν λόγω περίοδο θα κλείσουμε το λογαριασμό και θα ακυρώσουμε την κάρτα σας σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης.

8.6 Αν εγγραφείτε στο πρόγραμμα επιβράβευσης εμπιστοσύνης, το υπόλοιπο των πόντων σας θα λήξει και αυτό σύμφωνα με τους όρους τους προγράμματος επιβράβευσης της NETELLER, ενότητα 3, «Αν δεν εκτελέσετε συναλλαγή που πληροί τις προϋποθέσεις». Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στους όρους του προγράμματος επιβράβευσης εμπιστοσύνης.

9. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

9.1 Όταν εγγράφεστε για την απόκτηση λογαριασμού, μπορείτε να επιλέξετε από μια λίστα νομισμάτων το νόμισμα στο οποίο θα εκφράζεται ο λογαριασμός σας.

9.2 Αν χρησιμοποιείτε την κάρτα σας για συναλλαγή σε νόμισμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο έχει εκδοθεί η κάρτα σας, τότε η εν λόγω συναλλαγή θα μετατραπεί στο νόμισμα της κάρτας σας την ημέρα που θα λάβουμε τον τελικό διακανονισμό της συναλλαγής (συνήθως 72 ώρες μετά την πραγματοποίηση της συναλλαγής). Θα λάβετε μια εκτίμηση του ποσού μετατροπής όταν κάνετε τη συναλλαγή αλλά αυτό μπορεί να είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο από το τελικό ποσό που θα αφαιρεθεί από το λογαριασμό σας λόγω των συναλλαγματικών διακυμάνσεων. Για τις εν λόγω συναλλαγές θα χρησιμοποιούμε τις χρεώσεις που εγκρίνονται από τη Mastercard. Θα χρεώνεται επίσης μια αμοιβή συναλλάγματος (βλ. την ενότητα αμοιβών στον ιστότοπό μας για περισσότερες πληροφορίες).

9.3 Αν κάνετε αίτηση για κάρτα σε νόμισμα διαφορετικό από αυτό του λογαριασμού σας, όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε από το λογαριασμό σας με χρήση της κάρτας σας θα επιβαρύνονται με αμοιβή συναλλάγματος. Κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείτε με νόμισμα διαφορετικό από αυτό της κάρτας και του λογαριασμού σας, θα επιβαρύνεται με πρόσθετη αμοιβή συναλλάγματος (π.χ. θα χρεώνεστε μια αμοιβή συναλλάγματος για τη μετατροπή νομίσματος από το νόμισμα της συναλλαγής στο νόμισμα της κάρτας σας και με μια επιπλέον αμοιβή για τη μετατροπή νομίσματος στο νόμισμα του λογαριασμού σας). Σας συνιστούμε να επιλέξετε το ίδιο νόμισμα για την κάρτα σας και για το λογαριασμό σας.

10. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

10.1 Αν καταθέσετε χρήματα στο λογαριασμό σας και στη συνέχεια εξουσιοδοτήσετε πληρωμή ή ανάληψη αυτών των χρημάτων, συμφωνείτε ότι δεν θα πραγματοποιήσετε επιστροφή χρέωσης, ακύρωση, αντιστροφή ή άρνηση εξουσιοδότησης της μεθόδου πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση της εν λόγω κατάθεσης.

10.2 Με την επιφύλαξη των λοιπών δικαιωμάτων ή ένδικων μέσων μας, σε περίπτωση που πραγματοποιήσετε επιστροφή χρέωσης, ακύρωση, αντιστροφή ή άρνηση εξουσιοδότησης στις εν λόγω περιπτώσεις, είστε υπεύθυνοι για την αποζημίωση του ποσού της πληρωμής σε εμάς. Κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, μπορούμε να ανακτήσουμε το ποσό μειώνοντας το υπόλοιπο του λογαριασμού σας, χρεώνοντας το ποσό εκ νέου στην πιστωτική κάρτα ή στον τραπεζικό λογαριασμό σας ή εισπράττοντας αλλιώς το ποσό από εσάς.

10.3 Αν ο λογαριασμός σας εμφανίσει αρνητικό υπόλοιπο (π.χ. λόγω επιστροφής χρέωσης, αντιστροφής κατάθεσης ή συναλλαγής που υπόκειται σε επεξεργασία για μεγαλύτερο ποσό από το ποσό των διαθέσιμων κεφαλαίων στο λογαριασμό σας) ή αν εσείς προκαλέσετε αρνητικό υπόλοιπο στο λογαριασμό σας για οποιονδήποτε άλλο λόγο, θα πρέπει να αποκαταστήσετε το εν λόγω αρνητικό υπόλοιπο καταθέτοντας επαρκή κεφάλαια στο λογαριασμό σας ώστε να εμφανίζει τουλάχιστον μηδενικό υπόλοιπο. Η παράλειψη αυτού αποτελεί παραβίαση των παρόντων όρων χρήσης, Συμφωνείτε να μας καταβάλετε το ποσό που βρίσκεται σε εκκρεμότητα αμέσως αφού απαιτηθεί. Διατηρούμε το δικαίωμα αυτόματης χρέωσης του εν λόγω ποσού από τυχόν καταθέσεις που θα πραγματοποιήσετε μελλοντικά στο λογαριασμό σας. Θα έχουμε το δικαίωμα να χρεώσουμε τα εύλογα έξοδα με τα οποία επιβαρυνθήκαμε εξαιτίας του αρνητικού υπολοίπου στο λογαριασμό σας.

10.4 Διατηρούμε το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να σας αποστέλλουμε υπενθυμίσεις ή να λαμβάνουμε άλλα μέτρα είσπραξης χρεών, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της εντολής σε πρακτορείο είσπραξης χρεών ή σε δικηγόρους ή της δικαστικής προσφυγής για την είσπραξη της αξίωσης. Διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώνουμε τα έξοδα με τα οποία εύλογα επιβαρυνόμαστε σε σχέση με τυχόν τέτοιες προσπάθειες είσπραξης χρεών ή επιβολής. Η παρούσα διάταξη θα εξακολουθεί να ισχύει μετά τη λήξη της σχέσης μεταξύ μας.

10.5 Αν λάβετε επιστροφή χρημάτων για αγορές που πραγματοποιήθηκαν με την κάρτα σας, η επιστροφή θα καταβάλλεται στο λογαριασμό σας. Για νομικούς λόγους, δεν έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε επιστροφές χρημάτων σε μετρητά για συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν με χρήση της κάρτας σας. Οι επιστροφές χρημάτων ενδέχεται να χρειαστούν έως και 30 ημέρες για την επεξεργασία τους.

10.6 Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αγοράζετε χρησιμοποιώντας την υπηρεσία NETELLER. Όλες οι διαφορές αυτού του είδους πρέπει να επιλύονται άμεσα με τον έμπορο που παρέχει τα σχετικά προϊόντα ή υπηρεσίες. Αφού χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία NETELLER για να πραγματοποιήσετε μια αγορά, δεν μπορούμε πλέον να διακόψουμε την εν λόγω συναλλαγή. Εντούτοις, όταν έχετε χρησιμοποιήσει την κάρτα σας για να αγοράσετε προϊόντα ή υπηρεσίες, μπορεί να έχετε αξίωση έναντι του εμπόρου αν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες δεν ήταν ικανοποιητικά, αν δεν παραδόθηκαν, αν παραδόθηκαν μόνο εν μέρει ή αν δεν ταίριαζαν με την περιγραφή του προμηθευτή. Θα πρέπει να μας κοινοποιήσετε τυχόν διαφορά εντός 60 ημερών από την αγορά και η επιστροφή χρέωσης θα πραγματοποιηθεί στο λογαριασμό σας μόνο αν εξασφαλιστεί επιτυχώς από τον έμπορο μέσω της Mastercard. Η Mastercard και όχι εμείς θα αποφασίσει ποιος δικαιούται την επιστροφή χρέωσης. Αν θέσετε εσφαλμένα κάποια αξίωση για επιστροφή χρέωσης, θα έχουμε το δικαίωμα να χρεώσουμε τυχόν αμοιβές που θα προκύψουν εύλογα κατά την επεξεργασία της αξίωσης για επιστροφή χρέωσης και να χρεώσουμε στο λογαριασμό σας το ποσό των εν λόγω αμοιβών.

12. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

12.1 Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό σας σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων Όρων χρήσης και κάθε άλλη οδηγία που εύλογα σας δίνουμε αναφορικά με τη χρήση της υπηρεσίας NETELLER.  Με κάθε επιφύλαξη για τη γενική φύση της προηγούμενης πρότασης, συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι απαγορεύεται:

 1. να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία NETELLER για να λάβετε ταμειακή πίστωση (ή για να βοηθήσετε άλλους σε αυτή τη δραστηριότητα),
 2. να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία NETELLER για οποιονδήποτε σκοπό αντιτίθεται στους νόμους, τα νομοθετήματα ή τους κανονισμούς που ισχύουν για εσάς, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αυτών που αφορούν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, απάτες, εγκληματικές δραστηριότητες, οικονομικές υπηρεσίες ή την προστασία καταναλωτών,
 3. να στέλνετε ανεπιθύμητα email ή να χρησιμοποιείτε παρόμοιες μεθόδους ομαδικής αποστολής μηνυμάτων (spam),
 4. να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία NETELLER για οποιαδήποτε απαγορευμένη συναλλαγή,
 5. να παρενοχλείτε ή να συμμετέχετε σε άσεμνη, αγενή ή υβριστική συμπεριφορά εναντίον μας ή εναντίον οποιουδήποτε από τους εκπροσώπους μας και
 6. να διαφθείρετε, να παραβιάζετε, να τροποποιείτε, να φθείρετε, να παρεμβαίνετε ή να διαφθείρετε με άλλον τρόπο την ασφάλεια ή τη λειτουργικότητα της υπηρεσίας NETELLER ή να αποπειραθείτε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ενέργειες.

13. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΣΑΣ

13.1 Είναι ευθύνη σας να διατηρείτε την κάρτα σας ασφαλή. Η κάρτα σας είναι προσωπική και δεν θα πρέπει να τη δίνετε σε κανέναν άλλον. Θα πρέπει να λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για να διατηρείτε απόρρητα και ασφαλή τα στοιχεία ID του λογαριασμού σας. Αυτό περιλαμβάνει τη διασφάλιση των στοιχείων ID του λογαριασμού σας και του ηλεκτρονικού υπολογιστή που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στο διαδίκτυο. Πρέπει να αλλάζετε τον κωδικό σας τακτικά και να χρησιμοποιείτε ενημερωμένο λογισμικό καταπολέμησης ιών, κακόβουλου λογισμικού και κατασκοπευτικού λογισμικού καθώς και τείχος προστασίας, για να μειώσετε τον κίνδυνο παραβίασης ασφάλειας.

13.3 Μαζί με την πλαστική κάρτα σας θα λάβετε και ένα ΡΙΝ το οποίο πρέπει να διατηρείτε ασφαλές. Αυτό σημαίνει ότι όταν λάβετε το PIN σας, θα πρέπει να το απομνημονεύσετε και να καταστρέψετε την επιστολή που περιέχει τα στοιχεία του. Διατηρείτε πάντα μυστικό το ΡΙΝ σας. Μην γνωστοποιείτε το ΡΙΝ σας σε κανέναν, ακόμη και σε φίλους, οικογένεια ή εμπόρους. Μην καταγράφετε πουθενά το ΡΙΝ σας. Μην χρησιμοποιείτε το ΡΙΝ σας αν κάποιος άλλος μπορεί να σας δει να το πληκτρολογείτε.

13.4 Αν υποψιάζεστε ότι κάποιος άλλος χρησιμοποιεί τα στοιχεία ID του λογαριασμού σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως με το κέντρο επικοινωνίας πελατών. Αν ξεχάσετε το ΡΙΝ σας, μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία του στο λογαριασμό σας. Είναι σημαντικό να διατηρείτε τα στοιχεία του λογαριασμού σας ασφαλή καθώς παρέχουν πρόσβαση στα ΡΙΝ των εικονικών σας καρτών και της πλαστικής σας κάρτας.

14. ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΕΣ, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΕΣ Ή ΕΣΦΑΛΜΕΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

14.1 Αν πιστεύετε ότι έχετε χάσει κάποιο στοιχείο του ID του λογαριασμού σας ή αν εκλάπη ή στην περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης συναλλαγής ή συναλλαγής που δεν εκτελέστηκε ή εκτελέστηκε εσφαλμένα, θα πρέπει να μας ενημερώσετε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση όχι περισσότερο από 13 μήνες μετά την ημερομηνία χρέωσης μέσω του εντύπου υποστήριξης μέσω email στη διεύθυνση ή επικοινωνώντας με το κέντρο επικοινωνίας πελατών. Αν σας ζητηθεί, θα πρέπει επίσης να επικοινωνήσετε εγγράφως μαζί μας εντός επτά ημερών για να επιβεβαιώσετε την απώλεια, την κλοπή ή την πιθανή κατάχρηση.

14.2 Με την επιφύλαξη των ενοτήτων 14.3 και 14.4, δικαιούστε επιστροφή του ποσού μη εξουσιοδοτημένης ή εσφαλμένα εκτελεσμένης συναλλαγής από εμάς και, κατά περίπτωση, επαναφορά του λογαριασμού σας στην κατάσταση που θα ήταν εάν η μη εξουσιοδοτημένη ή εσφαλμένα εκτελεσμένη συναλλαγή δεν είχε λάβει χώρα, εφόσον μας ειδοποιήσετε για τη σχετική συναλλαγή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός 13 μηνών από την ημερομηνία χρέωσης (εκτός αν έχουμε παραλείψει να σας δώσουμε ή να σας καταστήσουμε διαθέσιμες τις απαραίτητες πληροφορίες συναλλαγής). Κάθε αδικαιολόγητη καθυστέρηση της κοινοποίησης ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα να θεωρηθείτε υπεύθυνος για τυχόν ζημίες.

14.3 Με την επιφύλαξη της ενότητας 14.4, είστε υπεύθυνος για £50 κατά μέγιστο (ή ισοδύναμο ποσό στο τοπικό νόμισμα) για τυχόν ζημίες που προέκυψαν αναφορικά με μη εξουσιοδοτημένη συναλλαγή που προκύπτει από:

 1. χρήση των στοιχείων ID του λογαριασμού σας, όταν τα εν λόγω στοιχεία έχουν κλαπή ή
 2. αδυναμία διατήρησης της ασφάλειας των στοιχείων ID του λογαριασμού σας εκ μέρους σας.

14.4 Δεν θα ευθύνεστε για τυχόν ζημίες που προκύπτουν αφού μας έχετε ειδοποιήσει ότι πιστεύετε πως κάποια στοιχεία ID του λογαριασμού σας εκλάπησαν ή ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκαν με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο, όπως ορίζεται στην ενότητα 14.1.

14.5 Θα είστε υπεύθυνοι για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν αναφορικά με μη εξουσιοδοτημένη συναλλαγή όταν:

 1. ενεργήσατε με δόλιο τρόπο,
 2. θέσατε σε κίνδυνο την ασφάλεια του λογαριασμού σας από πρόθεση ή βαριά αμέλεια (για παράδειγμα, αν δεν συμμορφωθήκατε με την ενότητα 14) ή
 3. δώσατε οποιοδήποτε από τα στοιχεία ID του λογαριασμού σας σε άλλο άτομο που μετά τα χρησιμοποίησε για να διενεργήσει συναλλαγή.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, διατηρούμε το δικαίωμα να σας χρεώσουμε κάθε εύλογο κόστος που μας επιβαρύνει, διακόπτοντας τη χρήση της κάρτας σας και ανακτώντας τα ποσά που οφείλονται ως αποτέλεσμα.

14.6 Αναγνωρίζετε ότι ο αποδέκτης μιας συναλλαγής από το λογαριασμό σας δεν είναι υποχρεωμένος να τη αποδεχτεί. Αν ένας αποδέκτης αρνηθεί μια συναλλαγή από το λογαριασμό σας, ο λογαριασμός σας θα πιστωθεί εκ νέου με το ποσό της συναλλαγής και δεν θα χρεωθούν αμοιβές.

14.7 Αν λάβετε κεφάλαια στο λογαριασμό σας που δεν προορίζονταν να μεταφερθούν σε εσάς, έχετε το δικαίωμα να αφαιρέσετε αυτά τα κεφάλαια από το λογαριασμό σας.

14.8 Για την αποφυγή αμφιβολιών, το πρόγραμμα «VIP Fraud Guarantee» (βλέπε ιστοσελίδα για περισσότερες πληροφορίες) υπόκειται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και τα μέλη που συμμετέχουν στο πρόγραμμα VIP της NETELLER και επιθυμούν να θέσουν αξίωση στο πλαίσιο του VIP Fraud Guarantee πρέπει να είναι σε θέση να επιδείξουν συμμόρφωση με την παρούσα ενότητα 14.

15. ΑΠΟΡΡΗΤΟ

15.1 Η πολιτική απορρήτου μας αποτελεί μέρος των παρόντων όρων χρήσης και οφείλετε να διαβάσετε την πολιτική που αναφέρεται στην ενότητα 2.5 του παρόντος πριν συμφωνήσετε με τους παρόντες όρους χρήσης.

15.2 Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι: (i) όταν συνομιλείτε με τους εκπροσώπους του κέντρου επικοινωνίας πελατών μας, η κλήση σας ενδέχεται να παρακολουθείται ή/και να καταγράφεται για λόγους διασφάλισης ποιότητας, εκπαίδευσης, ασφάλειας και προστασίας από απάτη, (ii) για λόγους προστασίας από απάτη και για λόγους ασφάλειας, τα αρχεία σας διατηρούνται από εμάς ακόμη και μετά το κλείσιμο του λογαριασμού σας και (iii) για λόγους επικύρωσης και επαλήθευσης ταυτότητας, τα παρακάτω στοιχεία ενδέχεται να παρέχονται σε εμπόρους με τους οποίους διενεργείτε συναλλαγή: όνομα, αριθμός λογαριασμού, δικαιοδοσία, χώρα διαμονής, εθνικότητα, διεύθυνση διαμονής, ταχυδρομικός κωδικός, διεύθυνση email ή/και διεύθυνση IP.

16. ΑΝΑΣΤΟΛΗ Ή ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΑΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΣΑΣ

16.1 Έχετε το δικαίωμα να κλείσετε το λογαριασμό σας και να καταγγείλετε τη συμφωνία σας μαζί μας (και το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία NETELLER) ανά πάσα στιγμή, αποστέλλοντας κοινοποίηση στο κέντρο επικοινωνίας πελατών μας.

16.2 Μπορείτε να ακυρώσετε την κάρτα σας αποστέλλοντας κοινοποίηση στο κέντρο επικοινωνίας πελατών μας. Είστε υπεύθυνοι για όλες τις συναλλαγές που έχετε πραγματοποιήσει ή τις χρεώσεις με τις οποίες έχετε επιβαρυνθεί πριν από την ακύρωση της κάρτας σας. Η ακύρωση της κάρτας σας δεν θα κλείσει αυτομάτως το λογαριασμό σας εκτός αν (i) μας δώσετε εντολή να κλείσουμε και το λογαριασμό σας ή (ii) ακυρώνετε λόγω αλλαγής στους παρόντες όρους χρήσης.

16.3 Διατηρούμε το δικαίωμα να καταγγείλουμε τους παρόντες όρους χρήσης και κατά συνέπεια να ακυρώσουμε την κάρτα σας και να κλείσουμε το λογαριασμό σας, δίνοντάς σας προηγούμενη ειδοποίηση δύο (2) μηνών. Αν κλείσουμε το λογαριασμό σας, θα ακυρώσουμε και κάθε κάρτα που συνδέεται με αυτόν. Όπου η καταγγελία αποτελεί συνέπεια γεγονότος, πράξης ή παράλειψης που καθιστά τους όρους χρήσης μη εφαρμόσιμους, άκυρους ή ανακλήσιμους (συμπεριλαμβανομένης της συνέπειας παρανομίας ή αλλαγής νόμου), διατηρούμε το δικαίωμα να καταγγείλουμε τους όρους χρήσης και να κλείσουμε το λογαριασμό σας με άμεση ισχύ.

16.4 Κατά παρέκκλιση των παραπάνω, μπορούμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να αναστείλουμε ή να περιορίσουμε την πρόσβαση στο λογαριασμό σας (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της δέσμευσης κεφαλαίων στο λογαριασμό σας, του περιορισμού της ικανότητάς σας να διενεργείτε συναλλαγές στον λογαριασμό σας, της αναστολής ή ακύρωσης της κάρτας σας ή του περιορισμού των μεθόδων πληρωμής σας), να σας αποσύρουμε από και/ή να μην σας επιτρέψουμε να συμμετάσχετε σε κάποιο ή όλα τα προγράμματα παροχών μας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του προγράμματος επιβράβευσής μας και των προσφορών μας) ή να κλείσουμε τον λογαριασμό σας, ανά πάσα στιγμή και χωρίς ειδοποίηση, σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις:

 1. αν παραβιάσετε οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους χρήσης,
 2. αν εύλογα θεωρήσουμε ότι ο λογαριασμός σας έχει χρησιμοποιηθεί χωρίς την εξουσιοδότησή σας ή σε σύνδεση με μη εξουσιοδοτημένες ή ασυνήθιστες συναλλαγές ή σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης ή ασυνήθιστης χρήσης της πιστωτικής κάρτας ή του τραπεζικού λογαριασμού (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της κοινοποίησης των παραπάνω από την τράπεζα ή τον εκδότη της πιστωτικής κάρτας σας),
 3. αν εύλογα πιστεύουμε ότι ο λογαριασμός σας χρησιμοποιήθηκε σε σύνδεση με απαγορευμένη συναλλαγή,
 4. αν ανά πάσα στιγμή κρίνουμε ότι μας έχετε παράσχει ψευδείς, ανακριβείς, ατελείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ή οποιοδήποτε όνομα, τραπεζικό λογαριασμό ή πληροφορίες πιστωτικής κάρτας που δεν είστε νομικά εξουσιοδοτημένοι να χρησιμοποιείτε,
 5. αν χρησιμοποιήσετε ανάρμοστα τη διαδικασία αντιστροφής ή επιστροφής χρέωσης που παρέχεται από την τράπεζα ή την εταιρεία της πιστωτικής σας κάρτας ή σε περίπτωση παρόμοιας συμπεριφοράς όπου μια κατάθεση από-εξουσιοδοτείται, αντιστρέφεται ή ακυρώνεται αφού έχετε εξουσιοδοτήσει πληρωμή ή ανάληψη των εν λόγω κεφαλαίων,
 6. αν παραληφθούν στο λογαριασμό σας κεφάλαια από πιθανόν δόλιες ενέργειες,
 7. αν αρνηθείτε να συνεργαστείτε σε έρευνα ή να παρέχετε επαρκή στοιχεία ταυτότητας ή ασφάλειας ή αποδείξεις για επαλήθευση όπου ζητούνται,
 8. αν πραγματοποιηθεί έναρξη συναλλαγών που μπορεί να θεωρηθούν ταμειακές πιστώσεις ή παροχή βοήθειας σε ταμειακές πιστώσεις,
 9. αν θεωρήσουμε ότι ο λογαριασμός ή η κάρτα σας έχει χρησιμοποιηθεί ή φέρεται ή ενδέχεται να έχει χρησιμοποιηθεί στην πραγματοποίηση ή τη διευκόλυνση οποιασδήποτε δραστηριότητας σχετικής με απάτη ή οικονομικό έγκλημα ή άλλης παράνομης δραστηριότητας,
 10. επιστροφή πληρωμής για ανεπαρκή κεφάλαια στο λογαριασμό σας,
 11. αν θεωρήσουμε ότι ο λογαριασμός σας, ανεξάρτητα από το αν είναι ενεργός ή αδρανής, ή η συμπεριφορά σας, συνιστούν κίνδυνο ασφάλειας, πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο απάτης, επιχειρηματικό κίνδυνο ή κίνδυνο υπόληψης για εμάς ή
 12. αν δεν μπορούμε πλέον να επεξεργαστούμε τις συναλλαγές σας για οποιονδήποτε νομικό λόγο ή λόγο ασφαλείας ή εξαιτίας ενεργειών τρίτου μέρους,
 13. συνέπεια γεγονότος, πράξης ή παράλειψης που καθιστά τους παρόντες όρους χρήσης μη εφαρμόσιμους, άκυρους ή ανακλήσιμους (συμπεριλαμβανομένης της συνέπειας παρανομίας ή αλλαγής νόμου) ή
 14. για συμμόρφωση με έρευνες ή απαγορεύσεις σχετικές με διερεύνηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση τρομοκρατίας, όπως εκδίδονται από τις εκάστοτε κυβερνητικές αρχές, φορείς ή επιτροπές.

16.5 Με την επιφύλαξη της ενότητας 16.6, σε περίπτωση που κλείσουμε το λογαριασμό σας, θα σας ειδοποιήσουμε πριν προχωρήσουμε σε αυτήν την ενέργεια, είτε μέσω email είτε με επιστολή, στην πιο πρόσφατη διεύθυνση επικοινωνίας που μας έχετε δώσει και θα επιστρέψουμε τυχόν μη περιορισμένα ή αμφισβητούμενα κεφάλαια στο λογαριασμό σας (κεφάλαια που δεν εμπλέκονται ή συνδέονται αλλιώς με την περίσταση που προκάλεσε τον περιορισμό ή το κλείσιμο) σύμφωνα με τις εντολές σας.

16.6 Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να απαγορεύεται να σας ειδοποιήσουμε για την αναστολή ή το κλείσιμο του λογαριασμού σας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα προσπαθήσουμε να σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατόν. Όταν ένας λογαριασμός έχει ανασταλεί, μπορούμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να άρουμε την αναστολή με την προϋπόθεση ότι έχουμε διασφαλίσει ότι οι περιστάσεις που προκάλεσαν την αναστολή δεν υφίστανται πλέον.

16.7 Αν έχετε ή είχατε αδρανή λογαριασμό για περίοδο 38 μηνών ή περισσότερο, σύμφωνα με την ενότητα 8.4 των παρόντων όρων χρήσης, ο λογαριασμός σας θα κλείσει. Κάθε αδράνεια λογαριασμού που τέθηκε σε ισχύ πριν από την εφαρμογή της παρούσας έκδοσης των όρων χρήσης, θα συμπεριλαμβάνεται στον υπολογισμό αυτών των περιόδων. Μετά το κλείσιμο του λογαριασμού σας, θα σας ειδοποιήσουμε για το κλείσιμο του λογαριασμού χρησιμοποιώντας τα πιο πρόσφατα στοιχεία που μας έχετε δώσει.

16.8 Αν υπάρχει θετικό υπόλοιπο στο λογαριασμό σας κατά τη στιγμή που ο λογαριασμός σας θα κλείσει για οποιοδήποτε λόγο, τα κεφάλαια θα επιστραφούν σε εσάς με τη μέθοδο που θα ορίσετε (μείον τις συνήθεις ισχύουσες αμοιβές) με την προϋπόθεση ότι δεν υπόκεινται σε κανέναν περιορισμό.

16.9 Τυχόν κεφάλαια που θα παραμένουν αζήτητα για έξι χρόνια μετά το κλείσιμο του λογαριασμού σας θα λήγουν και θα καταπίπτουν.

16.10 Αν ένας λογαριασμός κλείσει για οποιονδήποτε λόγο, δεν θα είναι δυνατές περαιτέρω συναλλαγές (εκτός από την επιστροφή των κεφαλαίων στο λογαριασμό σας σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης). Σε περίπτωση που προκύψει αμοιβή ή πραγματοποιηθεί συναλλαγή στο λογαριασμό σας πριν από το κλείσιμο, θα είστε υπεύθυνοι για την καταβολή των εν λόγω ποσών σε πρώτη ζήτηση, παρά το κλείσιμο του λογαριασμού σας. Η παρούσα διάταξη θα εξακολουθεί να ισχύει μετά τη λήξη της σχέσης μεταξύ μας.

16.11 Εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά στους παρόντες όρους χρήσης, κατά το κλείσιμο του λογαριασμού σας, οι παρόντες όροι χρήσης θα παύσουν να εφαρμόζονται και εσείς δεν θα είστε πλέον μέλος. Αν θέλετε να ξαναγίνετε μέλος, θα πρέπει να εγγραφείτε ξανά και να ανοίξετε νέο λογαριασμό.

17. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

17.1 Διατηρούμε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα επικύρωσης και επαλήθευσης μέσω τρίτων μερών, των στοιχείων που μας παρέχετε.

17.2 Χωρίς περιορισμό της ενότητας 6, θα καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίζουμε ότι οι χρεώσεις και οι πιστώσεις προς το λογαριασμό σας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία εγκαίρως. Ωστόσο, στο χρόνο ολοκλήρωσης της επεξεργασίας συμβάλλουν πολλοί παράγοντες, μερικοί εκ των οποίων βρίσκονται εκτός του ελέγχου μας. Για παράδειγμα, καθώς η κάρτα σας είναι συνδεδεμένη με το λογαριασμό σας, η κάρτα σας ενδέχεται να μην λειτουργεί αν υπάρχουν προβλήματα με την υπηρεσία NETELLER και η ικανότητά σας να τη χρησιμοποιείτε ενδέχεται να διακόπτεται όταν εκτελούνται εργασίες συντήρησης στην υπηρεσία NETELLER. Δεν παρέχουμε δεσμεύσεις ή εγγυήσεις σχετικά με την συνεχή, αδιάκοπη ή ασφαλή πρόσβαση στην υπηρεσία NETELLER, η οποία ενδέχεται να επηρεαστεί από παράγοντες εκτός του ελέγχου μας ή να υπόκειται σε περιοδικές δοκιμές, επισκευές, αναβαθμίσεις, διακοπές ρεύματος ή σε συντήρηση.

17.3 Υποθέτουμε ότι πριν από το άνοιγμα του λογαριασμού σας, έχετε επιβεβαιώσει ότι το άνοιγμα και η διατήρηση του λογαριασμού σας δεν παραβιάζει οποιονδήποτε νόμο ή κανονισμό στη χώρα διαμονής και στη δικαιοδοσία σας. Εγγυάστε ότι δεν παραβιάζετε κανέναν νόμο ή κανονισμό χρησιμοποιώντας την υπηρεσία NETELLER και συμφωνείτε να αποζημιώνετε εμάς, τις θυγατρικές, τις εταιρείες συμμετοχών, τις συνδεδεμένες εταιρείες, τους εκπροσώπους και τους υπεργολάβους μας, από και έναντι κάθε ευθύνης που μπορεί να προκύψει από την χρήση της υπηρεσίας NETELLER από εσάς κατά παράβαση τυχόν νόμου ή κανονισμού. Η παρούσα διάταξη θα εξακολουθεί να ισχύει μετά τη λήξη της σχέσης μεταξύ μας.

17.4 ΔΕΝ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΡΗΤΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ NETELLER ΕΚΤΟΣ ΟΣΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΡΗΤΑ ΚΑΘΕ ΣΙΩΠΗΡΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ Ή ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ.

17.5 Ούτε εμείς ούτε οι θυγατρικές, οι εταιρείες συμμετοχών, οι συνδεδεμένες εταιρείες, οι εκπρόσωποι ή οι υπεργολάβοι μας δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε αξίωση, απώλεια ή ζημιά που υποστείτε ή επιβαρυνθείτε εσείς ή οποιοσδήποτε τρίτος, εκτός εάν έχουν προκληθεί ως άμεση συνέπεια αμέλειας ή σκόπιμης ανάρμοστης συμπεριφοράς εκ μέρους μας, με τον όρο ότι σε καμία περίπτωση εμείς και οι θυγατρικές, οι εταιρείες συμμετοχών, οι συνδεδεμένες εταιρείες, οι εκπρόσωποι ή οι υπεργολάβοι μας δεν θα φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε αξίωση, απώλεια ή ζημιά που προκαλούνται ή φέρονται ότι προκαλούνται από τα παρακάτω:

 1. αθέτηση εκ μέρους σας των παρόντων όρων χρήσης,
 2. σφάλματα που προκαλούνται από εσάς ή οποιονδήποτε έμπορο ή άλλο μέλος κατά τη διενέργεια συναλλαγής, όπως πραγματοποίηση πληρωμής σε εσφαλμένο αποδέκτη ή μεταφορά εσφαλμένου ποσού,
 3. χρήση του λογαριασμού σας από άλλο άτομο που περνάει με επιτυχία από όλους τους ελέγχους επικύρωσης και επαλήθευσης ταυτότητας και ασφάλειας,
 4. eπιστροφή κεφαλαίων στην αρχική τους πηγή προέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 6.7,
 5. παράλειψη χρήσης εκ μέρους σας ενημερωμένου λογισμικού καταπολέμησης ιών, κακόβουλου λογισμικού και κατασκοπευτικού λογισμικού και τείχους προστασίας στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλη συσκευή που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στο διαδίκτυο και παράλειψη αφαίρεσης ιών, κακόβουλου λογισμικού ή κατασκοπευτικού λογισμικού από οποιονδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή συσκευή, το συντομότερο δυνατόν αφού εντοπιστούν,
 6. αν αποκαλύψετε τα στοιχεία της σύνδεσής σας ή τα στοιχεία της κάρτας σας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος ως συνέπεια αλληλογραφίας phishing,
 7. οποιαδήποτε απάτη ή παραπλάνηση πραγματοποιηθεί από έμπορο ή μέλος, ακόμη και αν ο εν λόγω έμπορος ή μέλος περάσει με επιτυχία από όλους τους ελέγχους επικύρωσης και επαλήθευσης ταυτότητας και ασφάλειας,
 8. σφάλματα ή παραλείψεις στο περιεχόμενο του ιστότοπου μας,
 9. κατάχρηση ή αδυναμία χρήσης του ιστότοπού μας, για λόγους εντός ή εκτός του ελέγχου μας,
 10. καθυστερήσεις, απώλειες, σφάλματα ή παραλείψεις που προκαλούνται από την αποτυχία, διακοπή, παρείσφρηση ή διαφθορά οποιουδήποτε υλισμικού, λογισμικού ή άλλων συστημάτων τηλεπικοινωνιών ή αποστολής δεδομένων,
 11. ανάσχεση ή κατάσχεση που επιβάλλονται από το νόμο,
 12. συνθήκες εκτός του εύλογου ελέγχου μας,
 13. οποιαδήποτε αφύσικη και απρόβλεπτη περίσταση εκτός του ελέγχου μας (οι συνέπειες της οποίας θα ήταν αναπόφευκτες παρά τις προσπάθειές μας),
 14. όταν έμπορος ή τρίτο μέρος αρνηθούν την ολοκλήρωση συναλλαγής ή ο έμπορος δεν ακυρώσει μια εξουσιοδότηση ή δεν ακυρώσει ή τροποποιήσει μια συμφωνία επαναλαμβανόμενης χρέωσης,
 15. τυχόν ενέργεια που θα αναληφθεί από εμάς για την αποτροπή πιθανής απάτης ή νομιμοποίησης χρήματος και
 16. τυχόν ενέργειά που θα αναληφθεί από εμάς εξαιτίας των υποχρεώσεών μας στο πλαίσιο των νόμων της Ευρωπαϊκής ένωσης ή άλλης ισχύουσας νομοθεσίας.

17.6 ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ, ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ Ή ΟΙ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΜΑΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ, ΠΟΙΝΙΚΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ Ή ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΑΜΕΛΕΙΑ, ΣΚΟΠΙΜΗ ΑΝΑΡΜΟΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΣΥΜΒΑΣΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΘΕΤΗΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΑΘΕΤΗΣΗΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΟΡΟΥ) Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ή ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ή ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ.

17.7 Αποποιούμαστε κάθε ευθύνης για όλα τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αγοράζονται ή πωλούνται από εσάς και εξοφλούνται με χρήση της υπηρεσίας NETELLER.

17.8 Συμφωνείτε να αποζημιώνετε εμάς και τις θυγατρικές, τις εταιρείες συμμετοχών, τις συνδεδεμένες εταιρείες, τους εκπροσώπους και τους υπεργολάβους μας, από και έναντι κάθε αξίωσης που τίθεται από τρίτους κατά εμάς και των θυγατρικών, των εταιρειών συμμετοχών, των συνδεδεμένων εταιρειών, των εκπροσώπων ή των υπεργολάβων μας, που αφορούν τη χρήση της υπηρεσίας NETELLER από εσάς, αναφορικά με κάθε αξίωση, απώλεια, ζημιά, δαπάνη και ευθύνη όπως και εάν υπέστη από εμάς και τις θυγατρικές, τις εταιρείες συμμετοχών, τις συνδεδεμένες εταιρείες, τους εκπροσώπους και τους υπεργολάβους μας, ως συνέπεια της παραβίασης των παρόντων όρων χρήσης από εσάς. Η παρούσα διάταξη θα εξακολουθεί να ισχύει μετά τη λήξη της σχέσης μεταξύ μας.

17.9 Επιβεβαιώνουμε ότι η Paysafe Group Plc διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τίτλους ιδιοκτησίας και συμφέροντα σε όλα τα σήματα κατατεθέντα, εμπορικά ονόματα, λογότυπα, σχεδιασμούς ιστότοπων, κείμενα, περιεχόμενα και γραφικά και λοιπά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που χρησιμοποιούνται από εμάς αναφορικά με την υπηρεσία NETELLER και κάθε χρήση, αναπαραγωγή, τροποποίηση ή διανομή από εσάς των παραπάνω σημάτων κατατεθέντων, εμπορικών ονομάτων, λογοτύπων, σχεδιασμών ιστότοπων, κειμένων, περιεχομένων και γραφικών ή λοιπών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, απαγορεύεται.

18. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

18.1 Σας παραπέμπουμε στη διαδικασία καταγγελιών μας που αναφέρεται στην ενότητα 2.5 του παρόντος για οποιαδήποτε καταγγελία ή διαφορά που ενδέχεται να έχετε αναφορικά με το λογαριασμό σας. Αν δεν είμαστε σε θέση να επιλύσουμε το πρόβλημά σας, μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία στην Υπηρεσία Χρηματοοικονομικού Διαμεσολαβητή που ισχύει για τις υπηρεσίες που παρέχονται από εμάς.

18.2 Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Χρηματοοικονομικού Διαμεσολαβητή με τους παρακάτω τρόπους:

 1. αποστέλλοντας ταχυδρομικά την καταγγελία σας στη διεύθυνση: Financial Ombudsman Services, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR,
 2. καλώντας στο 0800 023 4 567 ή
 3. με email στο complaint.info@financial-ombudsman.org.uk. Ο ιστότοπος της Υπηρεσίας Χρηματοοικονομικού Διαμεσολαβητή είναι www.financial-ombudsman.org.uk.

18.3 Συμφωνείτε ότι αποποιείστε κάθε δικαιώματος για έναρξη ή συμμετοχή σε οποιαδήποτε ομαδική αγωγή ή προσφυγή εναντίον εμάς και των θυγατρικών εταιρειών, των εταιρειών συμμετοχών, των συνδεδεμένων εταιρειών, των εκπροσώπων και των υπεργολάβων μας, που προκύπτουν από ή σχετίζονται με οποιαδήποτε διαφορά, αξίωση ή σφάλμα και συμφωνείτε επίσης να απέχετε από οποιαδήποτε ομαδική προσφυγή εναντίον μας.

18.4 Σας προτρέπουμε να ελέγχετε ηλεκτρονικά το ιστορικό του λογαριασμού σας και να αποθηκεύετε ή να εκτυπώνετε αντίγραφο όλων των δεδομένων συναλλαγών για μελλοντική αναφορά. Αν το ιστορικό του λογαριασμού σας εμφανίζει συναλλαγές που δεν πραγματοποιήσατε ή εξουσιοδοτήσατε, θα πρέπει να μας ενημερώνετε αμέσως αφού τις εντοπίσετε ή τις υποπτευτείτε, σύμφωνα με την ενότητα 14.1.

19. ΓΕΝΙΚΑ

19.1 Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες μίας ή περισσότερων από τις θυγατρικές, τις εταιρείες συμμετοχών, τις συνδεδεμένες εταιρείες, τους εκπροσώπους ή τους υπεργολάβους μας, προκειμένου να εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας.

19.2 Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από τους νόμους της Αγγλίας. Όλες οι διαφορές που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τους παρόντες όρους χρήσης, θα επιλύονται από τα αγγλικά δικαστήρια, εκτός των περιπτώσεων όπου η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτεί την επίλυση συγκεκριμένων διαφορών από τα δικαστήρια άλλης δικαιοδοσίας.

19.3 Μπορούμε να σας αποστέλλουμε αλληλογραφία και ειδοποιήσεις στη διεύθυνση email ή στην ταχυδρομική διεύθυνση που μας δώσατε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής (ή όπως ενημερώνονται στη συνέχεια από εσάς). Όλη η αλληλογραφία και οι ειδοποιήσεις από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος στα πλαίσια των παρόντων όρων χρήσης μέσω email, θα θεωρείται ότι επιδίδονται κατά την ημερομηνία αποστολής του email, εκτός εάν ο αποστολέας λάβει ηλεκτρονική ένδειξη ότι το email δεν παραδόθηκε. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, θα θεωρείται ότι επιδίδονται εντός 10 εργάσιμων ημερών μετά την ημερομηνία αποστολής.

19.4 Οι παρόντες όροι χρήσης υπόκεινται σε τροποποίηση, αλλαγή ή διαγραφή αν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία ή τους κανονισμούς ή αν υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ τους, χωρίς να επηρεάζεται η εγκυρότητα ή εφαρμοσιμότητα των υπόλοιπων όρων χρήσης.

19.5 Οι παρόντες όροι χρήσης και οι πολιτικές που αναφέρονται στην ενότητα 2.5 αποτελούν ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ μας αναφορικά με την υπηρεσία NETELLER και αντικαθιστούν κάθε προηγούμενη συμφωνία. Σε περίπτωση ασυνέπειας μεταξύ της παρούσας έκδοσης των όρων χρήσης και της έκδοσης στον ιστότοπο, υπερισχύει η έκδοση στον ιστότοπο.

19.6 Τυχόν καθυστέρηση ή αδυναμία μας να ασκήσουμε ή να εφαρμόσουμε οποιοδήποτε δικαίωμα στα πλαίσια των παρόντων όρων χρήσης, δεν θα θεωρείται αποποίηση του εν λόγω δικαιώματος ούτε θα εμποδίζει την άσκηση ή εφαρμογή αυτού ανά πάσα στιγμή στο μέλλον.

19.7 Τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα που προβλέπονται για εμάς στους παρόντες όρους χρήσης είναι αθροιστικά και προστίθενται σε άλλα δικαιώματα ή ένδικα μέσα που βρίσκονται στη διάθεσή μας με κάθε νόμιμο μέσο.

19.8 Απαγορεύεται να μεταβιβάζετε, να αντικαθιστάτε, να εκχωρείτε, να αναθέτετε υπεργολαβικά ή να παραχωρείτε τα δικαιώματα, τα καθήκοντα ή τις υποχρεώσεις που υπέχετε στα πλαίσια των παρόντων όρων χρήσης. Διατηρούμε το δικαίωμα μεταβίβασης και εκχώρησης των παρόντων όρων χρήσης και συμφωνείτε ότι μπορούμε να εκχωρήσουμε οποιαδήποτε δικαιώματα ή να παραχωρήσουμε οποιεσδήποτε ευθύνες στα πλαίσια του παρόντος, χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

19.9 Καμία διάταξη στους παρόντες όρους χρήσης δεν δημιουργεί εταιρική σχέση μεταξύ μας ούτε καθιστά εμάς ή εσάς, εκπρόσωπο ο ένας του άλλου, για οποιονδήποτε σκοπό. Δεν έχετε την εξουσιοδότηση να δεσμεύεστε, να υπογράφετε συμβάσεις εν ονόματι ή να δημιουργείτε ευθύνες για εμάς με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό.

19.10 Σε περίπτωση που οποιοδήποτε μέρος των παρόντων όρων χρήσης δεν μπορεί να εφαρμοστεί, δεν θα επηρεάζεται το υπόλοιπο των παρόντων όρων χρήσης, οι οποίοι θα παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

19.11 Σε περίπτωση που οι παρόντες όροι χρήσης είναι διαθέσιμοι σε γλώσσα διαφορετική από τα αγγλικά, όλες οι εκδόσεις είναι νομικά δεσμευτικές. Αν υπάρχει κάποια ασυνέπεια μεταξύ της έκδοσης στην αγγλική γλώσσα και κάποιας μεταφρασμένης έκδοσης, θα υπερισχύει η έκδοση στα αγγλικά.

20. ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ NETELLER

20.1 Το κέντρο επικοινωνίας πελατών μας είναι ανοιχτό 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στον ιστότοπο. Η υπηρεσία αναφοράς απώλειας και κλοπής για κάρτες είναι επίσης διαθέσιμη 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, και τα στοιχεία της μπορείτε να τα βρείτε στην πίσω όψη της κάρτας σας ή στον ιστότοπο. Θα χρειαστείτε την άδεια του ατόμου που πληρώνει το λογαριασμό πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε κλήση. Για λόγους εκπαίδευσης ή/και παρακολούθησης, οποιαδήποτε συνομιλία σας με το κέντρο επικοινωνίας πελατών ενδέχεται να καταγράφεται.